Page 1

ЦЕНОВА ЛИСТА Смесители АРТИКУЛ

КОД

NOVITA 102 108 925

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

Нова серия

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител

220.00

Смесител стоящ за умивалник висок без изпразнител

305.00

NEW

Смесител за вана/душ неокомплектован

329.00

NEVA

Нова серия

NEW

102 108 926

NEW

102 102 447

102 108 923

NEW

102 108 924

NEW

102 102 443

NEW

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител

230.00

Смесител стоящ за умивалник висок без изпразнител

318.00

Смесител за вана/душ неокомплектован

339.00

1


АРТИКУЛ

КОД

ОПИСАНИЕ

NATURA

Нова серия

402 108 261

ЦЕНА

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител

215.00

NEW MINA

Смесител за душ, неокомплектован

332.00

102 108 920

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител (глава Energy saving)

128.00

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител (с въртящ се чучур) (глава Energy saving)

205.00

Смесител стоящ за умивалник висок без изпразнител (глава Energy saving)

235.00

Смесител за вана/душ неокомплектован (с въртящ се чучур/превключвател) (глава Energy saving)

340.00

NEW 402 102 250

NEW

102 108 938

NEW

102 108 937

NEW

102 102 442

NEW MARINE 102 108 907

NEW

102 102 433

NEW

Нова серия

Нова серия Смесител стоящ за умивалник без изпразнител

185.00

Смесител за душ, неокомплектован

250.00

2


АРТИКУЛ

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

ELEA 102 108 578

Смесител за умивалник стоящ без изпразнител

245.00

102 102 328

Смесител за душ неокомплектован

395.00

102 102 297

Смесител за вграждане с превключвател и чучур

273.00

402 102 224

Смесител за вграждане без превключвател

152.00

402 102 223

Смесител за вграждане с превключвател

196.00

102 106 033

Смесител за вграждане за умивалник

270.00

102 105 077

Смесител стоящ за умивалник с три отвора без изпразнител

330.00

102 110 062 T1

Смесител стоящ за биде с изпразнител

272.00

3


АРТИКУЛ

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

ELIDIS 402 108 183

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител

290.00

402 106 009

Смесител за вграждане - за умивалник

275.00

402 102 203

Смесител стенен - за вана, неокомплектован

465.00

402 104 031

Смесител стоящ за умивалник с три отвора без изпразнител

390.00

402 102 202

Смесител стенен за вграждане - за вана

273.00

402 102 224

Смесител за вграждане без превключвател

152.00

402 102 223

Смесител за вграждане с превключвател

196.00

4


АРТИКУЛ

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

VERA 102 108 732

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител

105.00

102 102 386

Смесител за вана/душ, неокомплектован

145.00

402 102 233

Смесител за вграждане с превключвател

149.00

402 102 232

Смесител за вграждане без превключвател

90.00

102 108 686

Смесител за умивалник - стоящ без изпразнител

123.00

102 108 860

Смесител стоящ за умивалник висок без изпразнител (с дълъг чучур)

195.00

102 108 765

Tolosa - Смесител стоящ за кухненска мивка

139.00

102 102 346

Смесител за вана и душ неокомплектован

155.00

TOLOSA

5


АРТИКУЛ

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

402 102 225

Смесител за вграждане с превключвател

161.00

402 102 226

Смесител за вграждане без превключвател

100.00

102 102 367

Смесител за душ-кабина - неокомплектован

144.00

MIX MINIMAL 102 102 418

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител

134.00

102 102 280

Смесител за вана/душ, неокомплектован

205.00

102 102 307

Смесител за душ, неокомплектован

166.00

102 102 241

Смесител за вграждане с превключвател

243.00

102 110 123

Смесител стоящ за биде с изпразнител

158.00

6


АРТИКУЛ

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

MIX CUBIC 102 108 611

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител

148.00

102 102 285

Смесител за вана/душ неокомплектован

265.00

102 102 335

Смесител за душ неокомплектован

165.00

102 110 142

Смесител стоящ за биде с изпразнител

145.00

THERMO ( термостатични) 402 102 220

Смесител за вграждане

405.00

102 102 263

Смесител за душ-кабина

229.00

102 102 340

Смесител за вана/душ-кабина

290.00

102 102 341

Смесител за душ-кабина

260.00

NEW

7


АРТИКУЛ

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

JOLE 102 108 685

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител

104.00

402 102 189

Смесител за вана/душ, неокомплектован

156.00

MIX-P (Hygiene) 402 110 048

402 110 042

Смесител за умивалник стоящ без изпразнител, комбиниран

157.00

Смесител за умивалник стоящ висок без изпразнител, комбиниран

175.00

КУХНЕНСКИ 102 118 034

NEW

MINA - Смесител стоящ за умивалник /кух.мивка

245.00

102 108 735

VERA - Смесител стоящ за умивалник /кух.мивка

157.00

102 108 579

Elea - Смесител стоящ за умивалник /кух.мивка L275mm

269.00

402 108 182

Elidis - Смесител стоящ за умивалник

290.00

8


АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

102 108 633

Tolosa - Смесител за умивалник - кухненски, стоящ

160.00

102 108 586

Mix Cubic - Смесител стоящ за кухненска мивка изтеглящ

325.00

402 118 007

Mix P - Смесител за умивалник - кухненски, стоящ, изтеглящ се

220.00

102 108 427

Смесител стоящ за кухненска мивка

165.00

402 108 161

Jole - Смесител стоящ за кухненска мивка

134.00

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

КАСКАДИ (за борд на вана) 102 153 003

NEW 402 153 004

NEW 402 102 204

NEW 102 101 056

KARO - Смесител стоящ за борд на вана (каскада)

635.00

Cubic NEW-Смесител стоящ за борд на вана (каскада)

435.00

Elidis - за борд на вана (смесител и чучур)

330.00

Elea - Смесител стоящ за борд на вана (каскада)

495.00

9


АРТИКУЛ

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

402 101 034

Elidis - Смесител стоящ за борд на вана (каскада)

495.00

102 102 313

Minimal Art - Смесител за вана с крака от пода

551.00

QUADRILLE (QUATTRO) 102 108 396

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител

160.00

102 107 087

Смесител стенен за умивалник

194.00

102 102 230

Смесител за вана и душ неокомплектован

215.00

102 102 224

Смесител за душ неокомплектован

161.00

102 106 029

Смесител вграден за умивалник -стенен

270.00

102 108 614

Смесител стоящ за умивалник без изпразнител - висок

210.00

EDWARDIAN(Retro) 102 108 351

Смесител стоящ за умивалник с изпразнител

146.00

102 110 085

Смесител стоящ за биде с изпразнител

168.00

102 102 236

Смесител за вана и душ неокомплектован

240.00

10


АРТИКУЛ

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

Подвижни, комбинирани и стационарни душове 102 117 321

Комплект ARAS подвижен душ 3 функции, закачалки и PVC шлаух 175 см

117.00

102 117 305

Комплект ELEA подвижен душ, закачалки и шлаух с двойна оплетка

92.00

102 117 308

Комплект MINIMAL подвижен душ, закачалки и шлаух с двойна оплетка

69.00

102 117 317

Комплект TUNA подвижен душ, Ф180, закачалки и шлаух с двойна оплетка

131.00

102 117 306

Комплект ARDA подвижен душ, 5 степени Ф140, закачалка и шлаух с двойна оплетка

100.00

102 117 315

Комплект AKSU подвижен душ, 2 степени Ф100, закачалка и шлаух с двойна оплетка

85.00

402 111 015

Комплект подвижен душ за биде, закачалка и шлаух 100 cm с двойна оплетка

49.00

102 117 313

Комплект MINIMAL подвижен душ, закачалки, шлаух с двойна оплетка и тръбно окачване

141.00

NEW

11


АРТИКУЛ

КОД

102 117 310

102 158 006

102 158 005

ОПИСАНИЕ

Комплект ELEA подвижен душ, закачалки, шлаух с двойна оплетка и тръбно окачване

Душ-система ELEGANT (Комплект – самостоятелно закрепване към стената, мека връзка към всеки смесител 1/2) -душ 25 х 25 см

Душ-система CARO(Комплект – самостоятелно закрепване към стената, мека връзка към всеки смесител 1/2) -душ Ф 25 см

ЦЕНА

148.00

1155.00

1155.00

102 158 001

Душ система (Комплект – самостоятелно закрепване към стената, мека връзка към всеки смесител 1/2) - душ Ф 20 см -душ слушалка две степени

372.00

102 158 002

Душ система (Комплект – самостоятелно закрепване към стената, мека връзка към всеки смесител 1/2) - душ Ф 25 см -душ слушалка пет степени

445.00

12


АРТИКУЛ

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

102 127 415

Душ цилиндричен MINIMAL Ф20 cm с държач 34 cm

170.00

102 127 512

Душ цилиндричен Ф25 cm с държач (метален)

232.00

102 127 511

Душ цилиндричен Ф16 cm със вградени светодиоди и воден генератор (промяна на цвета на осветяване според температурата на водата) с държач.

169.00

102 127 510

Душ правоъгълен 36x24 cm с държач 34 см

266.00

102 127 464

Душ Elea квадратен 20х20 cm с държач 34 cm

227.00

402 127 039

Душ Elea квадратен 20х20 cm с държач от тавана 25 cm

227.00

102 127 467

Регулируема душ глава, 3 степени с държач от стената

95.00

102 127 468

Регулируема душ глава, 3 степени с държач от тавана

72.00

Декоративни елементи 102 126 475

NEW 102 159 001

Превключвател за вграждане мултипозиционен (5 изхода)

201.00

Чучур за вграждане с превключвател ELEA (вход 3/4)

140.00

13


АРТИКУЛ

КОД

ЦЕНА

102 126 431

Чучур за вграждане с превключвател VERA (вход 3/4)

85.00

402 126 035

Чучур за вграждане с превключвател MINIMAL (вход 3/4)

50.00

102 111 075

Напорен кран за писоар

178.00

402 129 011

Сифон за умивалник квадратен

145.00

402 129 020

Клик-клак сифон, универсален с преливник ( за всички видове умивалници)

36.00

402 129 012

Сифон за умивалник цилиндричен

102.00

110 721 774

Държач от стена, квадратен, комплект с розетка

100.00

110 702 142

Държач от стена, цилиндричен, комплект с розетка

50.00

102 199 523

Коляно за вграждане със закачалка– цилиндрично (вход/изход 1/2)

44.00

102 126 388

Коляно за вграждане квадратно(вход/изход 1/2)

36.00

102 126 375

Коляно за вграждане – цилиндрично(вход/изход 1/2)

31.00

NEW

 

ОПИСАНИЕ

Всички цени са в български лева, с включен ДДС. Настоящата ценова листа е в сила от 17.06.2015 г. и отменя всички предхождащи я.

14

Ценова листа смесители ECA  

Ценова листа смесители ECA

Advertisement