Issuu on Google+

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ No. DoP-997 LS-KG 96 Rev. 05.122013/01 1. Код на продукт: За номер на продукт (идентификационен код) моля погледнете приложения списък. 2. Вид на продукта: WC-чинии и WC комплекти с вграден хидравличен затвор 3. Предвидена употреба: Лична хигиена (PH) 4. Наименование на производителя и адрес: Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.S Manisa SEREL Subesi Ataturk Cad. No: 14 Organize Sanayi Bolgesi 45030 Manisa /TURKIYE Phone: 0236 233 24 52 Fax: 0236 233 24 55 info@serel.com.tr 5. N/A 6. EN 997:2012 EK ZA, Система 4, EU 305/2011 Регламент за Строителните Продукти (РСП) 7. Определяне на вида на продукта и фабричния производствен контрол от производителя 8. N/A 9. Основни характеристики

Експлоатационни показатели

WL – Уплътненост

Минава

CF – Промивен обем

Минава

BP – Предотвратяване на обратно оттичане

Минава

CA - Почистваемост

Минава

VR – Дълготрайност на клапана

Минава (категория 1)

LR – Статично натоварване

Минава

DA – Дълготрайност

Минава

Опасни вещества

Хармонизирана техническа спецификация

EN 997 :2012

N/A

Забележка: Декларираните експлоатационни показатели се отнасят за артикулните номера в прикрепения лист. 10. Експлоатационните показатели на продуктите в т.1 и т. 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4. 11.Декларация за експлоатационни показатели за смесители (български език) Serel