Page 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ No. DoP-997 LS-KG 96 Rev. 05.122013/01 1. Код на продукт: За номер на продукт (идентификационен код) моля погледнете приложения списък. 2. Вид на продукта: WC-чинии и WC комплекти с вграден хидравличен затвор 3. Предвидена употреба: Лична хигиена (PH) 4. Наименование на производителя и адрес: Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.S Manisa SEREL Subesi Ataturk Cad. No: 14 Organize Sanayi Bolgesi 45030 Manisa /TURKIYE Phone: 0236 233 24 52 Fax: 0236 233 24 55 info@serel.com.tr 5. N/A 6. EN 997:2012 EK ZA, Система 4, EU 305/2011 Регламент за Строителните Продукти (РСП) 7. Определяне на вида на продукта и фабричния производствен контрол от производителя 8. N/A 9. Основни характеристики

Експлоатационни показатели

WL – Уплътненост

Минава

CF – Промивен обем

Минава

BP – Предотвратяване на обратно оттичане

Минава

CA - Почистваемост

Минава

VR – Дълготрайност на клапана

Минава (категория 1)

LR – Статично натоварване

Минава

DA – Дълготрайност

Минава

Опасни вещества

Хармонизирана техническа спецификация

EN 997 :2012

N/A

Забележка: Декларираните експлоатационни показатели се отнасят за артикулните номера в прикрепения лист. 10. Експлоатационните показатели на продуктите в т.1 и т. 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4. 11.


Декларация за експлоатационни показатели за смесители (български език) Serel  

Декларация за експлоатационни показатели за смесители (български език) Serel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you