Page 1

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ И КОНДЕНЗНИ КОТЛИ Мощности от 70 kW до 10000 kW


КОНДЕНЗНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ

condenseco

14 модела от 70 kW до 580 kW

за свързване в 2, 3 • илиВъзможност 4-тръбна система за оптимална

кондензация; Вграден иноксов утилизатор на димните газове с възможност за сваляне; Лесно свързване към хидравличната система; Коефициент на използване на горивото до 108%.

• • •

Комплектовка • • • • • •

Вграден утилизатор на димните газове Изолирана врата на горивната камера, с възможност за отваряне наляво или надясно и с отвор за монтаж на горелка; Наблюдателно стъкло, вградено във вратата; Входящи и изходящи хидравлични връзки, окомплектовани с фланци, контрафланци, уплътнения и винтове; Хидравлични връзки, позволяващи свързване на утилизатора на димни газове и котела в 2- или 3-тръбна система; Изход за източване на котела и утилизатора на димни газове;

• • • • • • • •

Дренаж за конденза; Турбулатори на димоходните тръби; Изолация на котела; Халка за повдигане; Фиброкерамична изолация на вратата на котела; Четка за почистване; Технически характеристики, упътване за монтаж; Стандартно работно налягане 4 bar (варианти на 6, 8 и 10 bar).

Технически характеристики Модел

Номинална мощност (kW )

Тегло – празен (kg)

70 90 120 145 165 190 225 258 297 332 370 440 510 578

373 374 497 498 584 585 696 781 782 946 948 1 249 1 252 1 256

Condenseco 1 Condenseco 2 Condenseco 3 Condenseco 4 Condenseco 5 Condenseco 6 Condenseco 7 Condenseco 8 Condenseco 9 Condenseco 10 Condenseco 11 Condenseco 12 Condenseco 13 Condenseco 14

Обем на водата в котела (l) 130 130 185 185 220 220 260 315 315 360 360 540 540 540

Обем на водата в утилизатора (l) 32 32 38 38 48 48 64 64 64 83 83 107 107 107

Налягане в газовия кръг (mbar)** 0,45 0,86 1,00 1,65 1,82 2,71 2,23 2,75 3,53 2,94 3,92 3,95 3,95 5,75

* à ΔT = 20K ** при работа с природен газ и процент на допълнителен въздушен обем 20%.

УТИЛИЗАТОР НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ

TOTALeco gaz

12 модела от 95 kW до 6470 kW

Гарантирано качество и дълъг живот на продукта • Оборудван с гладки иноксови тръби • на коефициента на използване на горивото с от 6% • Повишаване до 18%, в зависимост от температурата на входящата вода.

Комплектовка • • • • • • 2

Подсилена и изолирана външна обшивка; Две врати за достъп до топлообменника; Фланци и контрафланци с уплътнения и болтове; Стойка за подов монтаж; Четка за почистване; Работно налягане: 6 bar или 8 bar с иноксов корпус.

atlantic

Налягане на водата в котела (mbar)* 17 29 14 20 25 34 28 33 44 53 64 31 42 55

Налягане на водата в утилизатора (mbar)* 6 10 6 9 12 16 8 11 14 18 22 16 21 27


ТРИХОДОВИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ

LRK

12 модела от 530 kW до 3000 kW

Компактни размери, благодарение на • вграден иноксов утилизатор на димни газове; Коефициент • 107%; на използване на горивото до гама табла за управление; • Широка Отделени хидравлични връзки на утилизатора • на димни газове (самостоятелни вход и изход).

Комплектовка • • • • • •

Корпус на котела от стомана – тип моноблок, с изолация 100 mm; Подсилена външна обшивка; Изолирана врата на горивната камера, с възможност за отваряне наляво или надясно; Наблюдателно стъкло, вградено във вратата; Две халки за повдигане; Фланци на хидравличните връзки с контрафланци, уплътнения и болтове;

• • • • • • • •

Дренажен вентил; Фиброкерамична изолация на вратата на котела; Изолирана димна камера; Четка за почистване; Вграден иноксов утилизатор на димните газове ; Дренаж за конденза; Работно налягане: 6 bar (варианти на 8 и 10 bar); За модели 27 до 32: мобилен утилизатор на димните газове.

Технически характеристики хАРАКТЕРИСТИКИ НА КОТЕЛА Модел LRK 21 LRK 22 LRK 23 LRK 24 LRK 25 LRK 26 LRK 27 LRK 28 LRK 29 LRK 30 LRK 31 LRK 32

хАРАКТЕРИСТИКИ НА утилизатора

Номинална мощност (kW)

Тегло – празен (kg)

Обем на водата в котела (l)

Налягане на димните газове (daPa)*

Налягане на водата (daPa)**

530 580 630 700 800 895 1150 1300 1650 1900 2500 3000

1486 1833 1833 2204 2204 2440 2889 2889 3510 4144 5086 5831

565 690 690 840 840 1020 1430 1430 1885 2170 2755 3240

59 41 50 49 66 52 63 82 95 93 102 93

110 130 150 180 240 300 200 260 420 270 460 210

Модел

Номинална мощност (kW)

Допълнително налягане на димните газове (daPa)

Налягане на водата ∆T от 5K (daPa)

LRK 21 LRK 22 LRK 23 LRK 24 LRK 25 LRK 26 LRK 27 LRK 28 LRK 29 LRK 30 LRK 31 LRK 32

67 72 79 87 101 110 143 163 208 239 313 378

28 13 16 19 26 14 13 17 28 21 23 22

530 890 1070 880 1170 1000 1200 1570 1630 1490 1610 1680

* при работа с природен газ и процент на допълнителен въздушен обем 20%. ** загуба на количество вода във водния кръг за постигане на ΔT от 20К.

УТИЛИЗАТОР НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ

TOTALeco ТURBO gaz 4 модела от 400 kW до 1430 kW

Комплектовка • • • • • •

на димните газове за • Утилизатор свързване към газови котли с всички стандартни • Съвместим водогрейни котли, работещи на газ • С вграден абсорбатор

Подсилена и изолирана външна обшивка; Две врати за достъп до топлообменника; Фланци и контрафланци с уплътнения и болтове; Стойка за подов монтаж; Четка за почистване; Работно налягане: 6 bar или 8 bar с иноксов корпус. atlantic

3


НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ ТРИХОДОВИ КОТЛИ

LRP NT PLUS

14 модела от 70 kW до 580 kW

Минимална температура на димните • газове: 95°С на газ и 120°С на нафта Лесно • система свързване към хидравличната Възможност за допълнително свързване на • Totaleco

Комплектовка • • • •

Стоманен корпус тип моноблок с изолация 100 mm и вградена система Pyroflow. Подвижна външна обшивка, изолирани врата на горивната камера и димна камера в задната част; Наблюдателно стъкло, вградено във вратата; Врата на горивната камера с отваряне отляво надясно (възможност за обръщане на посоката);

• • • • • •

Контрафланци на хидравличните отвори с уплътнения и болтове от модел LRP 3. Резбовани турбулатори за модели LRP 1 и 2; Ключ за отваряне на вратата; Фиброкерамична изолация на вратата на котела; Халка за повдигане; Четка за почистване; Стандартно работно налягане 4 bar (варианти на 6, 8 и 10 bar).

Технически характеристики Модел

Номинална мощност (kW )

Тегло – празен (kg)

70 90 120 145 165 190 225 260 300 335 370 440 510 580

283 284 393 394 447 448 522 606 607 731 733 973 976 980

LRP NT plus 1 LRP NT plus 2 LRP NT plus 3 LRP NT plus 4 LRP NT plus 5 LRP NT plus 6 LRP NT plus 7 LRP NT plus 8 LRP NT plus 9 LRP NT plus 10 LRP NT plus 11 LRP NT plus 12 LRP NT plus 13 LRP NT plus 14

Обем на водата в котела (l) 130 130 185 185 220 220 260 315 315 360 360 540 540 540

Налягане в газовия кръг (daPa)* 4,4 8,6 9,8 16,1 17,7 26,4 19,7 22,7 34,3 28,3 38,1 24,8 37,5 57,4

Загуби на вода във водния кръг (daPa)** 110 180 100 150 190 250 120 170 220 270 330 200 270 350

* при работа с природен газ и процент на допълнителен въздушен обем 20%. ** загуба на количество вода във водния кръг за постигане на ΔT от 20К.

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КОТЛИ С ВИСОКА МОЩНОСТ

lrr

температура на • Минимална димните газове: 95°С на газ и 120°С на нафта; за допълнително • Възможност свързване на Totaleco; на използване на • Коефициент горивото до 96%.

13 модела от 1150 kW до 10000 kW

Дистрибутор: ATLANTIC INTERNATIONAL 58, Avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine, France Tel.: +33 1 46 83 60 00 Fax: +33 1 46 83 60 01 www.atlantic-comfort.com 4

atlantic

Вносител: „Би Джи Ар Груп“ ООД 1408 София бул. „Витоша“ 115-117 Тел.: +359 2 953 33 25 Факс: +359 2 953 36 32 www.bgr.bg

Profile for BGR Group Ltd

Каталог водогрейни котли ygnis 2013  

Каталог водогрейни котли ygnis 2013

Каталог водогрейни котли ygnis 2013  

Каталог водогрейни котли ygnis 2013

Profile for bgr.bg
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded