Page 1

системни решения за енергийна ефективност справочник на инсталатора


Би Джи ар груп - комплексни решения за отопление, вентилация и климатизация Като фирма с 20-годишен опит в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията, Би Джи Ар Груп предоставя: • компетентна оценка на потребителските нужди; • квалифицирана поддръжка на изградените инсталации и доставените продукти в гаранционния и следгаранционния период; • широка гама от решения за осигуряване на топлинен комфорт. Тази широта на гамата се изразява в няколко аспекта: • Мултиприложимост: отопление, подгряване на вода, вентилация, клима тизация. • Мултиенергийност: електричество, газ, нафта, слънчева енергия, твърдо гориво и др. • Мултимащабност: жилищни помещения, търговски площи, обществени сгради. Един доставчик за всички ваши нужди - спестете време и пари!

комфорт или икономия? вече не е необходимо вашите клиенти да избират! Топлинният комфорт е от съществено значение за благосъстоянието на всички, но намаляването на енергийните разходи се е превърнало в един от основните проблеми на съвремието ни. Именно затова предлаганите от нас решения са насочени към висока енергийна ефективност чрез използване на технологични иновации: детектори за присъствие, индивидуално програмиране и централизирани системи за управление, хибридни продукти или системи 2-в-1 и т.н. Работейки с нас, вие сте част от система, удовлетворяваща конкретни нужди на крайния потребител, в която същевременно са гарантирани атрактивни ползи за всички участници в процеса на дистрибуция. Това се постига в резултат на предлагането на продукти, които са с оптимално съотношение "цена-качество", в никакъв случай не отстъпват на най-популярните марки (а често ги и превъзхождат) и същевременно ви дават възможност да предлагате нещо различно, нещо отличаващо ви от повечето останали участници на пазара. Вашите клиенти могат да разчитат на вас за предоставяне на конкретни ефективни решения на техните проблеми. А вие можете да разчитате на Би Джи Ар Груп.

www.bgr.bg 2


ОТОПЛЕНИЕ И ПОДГРЯВАНЕ НА ВОДА

кондензни котли и утилизатори на димните газове

стоманени Водогрейни котли

ПРИЛОЖЕНИЕ: Централно отопление на големи търговски площи, жилищни и обществени сгради

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• голям избор на мощности (от 70 до 3000 kW), което позволява избор на оптималния типоразмер за всяка сграда; • широка типова гама - стенни газови котли, кондензни котли, нискотемпературни котли с инверсна горивна камера; • доказано високи ефективност и икономичност, което качество се подсилва с възможността да бъдат оборудвани с утилизатори на димните газове; • добри цени - фактът, че Atlantic е един от европейските лидери в производството на водогрейни котли,позволява оптимално съотношение цена-качество.

Отопление и подгряване на вода за битови нужди

• водогреен котел от висококачествена стомана; • 28 типоразмера с мощности от 29 до 1160 kW; • възможност за комплектоване с нафтова, газова или комбинирана горелка; • температура на загряваната вода до 95oC; • работно налягане: до 4 bar; • подходящ за локални отоплителни инсталации; • панел за управление; • лесен монтаж и обслужване.

термопомпи ПРИЛОЖЕНИЕ:

Отопление и подгряване на вода за битови нужди на индивидуални потребители • Богата гама от типоразмери между 5 и 16 kW, монофазни и трифазни; • Ефективна работа без необходимост от допълнително електрическо подгряване при външна температура до -25°C; • Висок COP (coefficient of performance) достигащ до 4.5 при някои от модели; • Пълен инверторен контрол на работата на компресора; • Подходящи, както и за нови отоплителни инсталации, така и за замяна на водогрейни котли в съществуващи системи; • Модели, оборудвани с нафтова или газова горелка за инсталации, в които е необходима висока температура на топлоносителя - до 80°C.

3


ОТОПЛЕНИЕ И ПОДГРЯВАНЕ НА ВОДА

ТОПЛООБМЕННИЦИ

електрически конвектори и радиатори

електрически и термодинамични бойлери

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• пластинчати топлообменници, позволяващи температурни разлики под 1°C и със стойности на коефициентите на топлопреминаване и топлопроводимост между 3 и 6 пъти по-високи в сравнение с кожухотръбните топлообменници; • кожухопластинчати топлообменници; • спирални топлообменници; • панелни топлообменници;

• Модели с дигитален панел за управление; • Електронен или електромеханичен термостат; • Четиристепенен регулатор на мощността; • Степен на влагозащитеност – IP24; • Вградена защита срещу прегряване; • Възможност за комплектоване с крачета или колелца; • Функция против замръзване, която поддържа температура от 7°С с минимален разход на електроенергия.

• вертикални и хоризонтални електрически бойлери за бита, с обеми между 50 и 300 l; • комбинирани бойлери с една или две допълнителни серпентини; • вертикални и мултипозиционни бойлери със сух керамичен нагревател и динамична защита срещу корозия; • термодинамични бойлери с обем от 200 и 270 l, вкл. и версии с допълнителна серпентина; • малолитражни бойлери за кухня и баня.

Централно отопление на големи търговски площи, жилищни и обществени сгради

4

Отопление на жилищни и търговски помещения

Подгряване на вода за битови нужди на индивидуални потребители


ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

Въздушноохлаждаеми водоохлаждащи агрегати

ВОДОохлаждаеми водоохлаждащи агрегати

вентилаторни конвектори

ПРИЛОЖЕНИЕ: Централна климатизация на големи търговски площи, обществени сгради и индустриални обекти

ПРИЛОЖЕНИЕ: Централна климатизация на големи търговски площи, обществени сгради и индустриални обекти

ПРИЛОЖЕНИЕ: Централна климатизация на големи търговски площи, обществени сгради и индустриални обекти

• Въздушноохлаждаеми чилъри оборудвани с мощности между 4 и 1460 kW със: - спирални, винтови или бутални компресори; - пластинчати, кожухотръбни или потопени кожухотръбни топлообменници:; - аксиални или центробежни вентилатори; - инверторни, високотемпературни, free-cooling или четиритръбни изпълнения. • Компресорно-кондензаторни агрегати от 4 до 188 kW;

• Водоохлаждаеми чилъри с мощности между 4 и 9000 kW и оборудвани със: - спирални, винтови, бутални или центробежни компресори; - пластинчати, кожухотръбни или потопени кожухотръбни топлообменници; - инверторни или геотермални изпълнения.

• за открит подов или таванен монтаж с мощности от 0.9 до 7.3 kW: - серия Marvin; - серия Floyd; - серия Elmer; • за скрит стенен или таванен монтаж с мощности от 0.9 до 7.3 kW; • четирипътна касета с мощности от 2.2 до 10.2 kW; • високонапорни конвектори за монтаж на въздуховод с мощности от 4.6 до 43 kW; • за високостенен монтаж с мощности от 2.1 до 8.5 kW.

5


ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

Системи за прецизна климатизация

Климатични камери

Водоохладителни кули

ПРИЛОЖЕНИЕ: Климатизация на помещения със специални изисквания към микроклимата

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• CTM MODULAR: серия климатични камери за използване в инсталации на индустриални и офис сгради. 5 модела, 16 вида модулни секции. Въздушен дебит от 4500 до 28 000 m3/h; • CTA: стандартни климатични камери, които се произвеждат в 21 различни модификации, включително по зададени от клиента спецификации. Въздушен дебит от 1000 до 100 000 m3/h.

• серия TAG : с аксиални вентилатори и конструкция от от горещо валцована стомана; • серия A-TTP: подсилена конструкция • серия TAR: конструкция, изцяло изработена от специализиран подсилен фиброполимерен материал; • серия TASN: при системите за изкуствен сняг и/или на места, където температурите са много ниски; • серия FEC-FEP: на основата на кулите модел TAG, но със значително по-голям капацитет; • серии TAZ-TAW-TAY-TAX: за работа с химично агресивна вода.

• PROGRESO и DINAMICA: прецизни климатизатори за сървърни помещения, GSM ретранслатори, мрежови оперативни центрове и др. Мощности от 7 до 134kW; • KLINIK: климатизатори за болнични заведения и чисти помещения. Мощности от 7 до 25kW; • FUTURO: чилъри за сървърни помещения и центрове за данни. Мощност от 25 до 178kW • ENERGIA: чилъри с freecooling за климатизация при ниски външни температури. Мощности от 28 до 174kW; • COMUNICARE: автономни специализирани агрегати за охлаждане на телекомуникационно оборудване. Мощност и от 4 до 26kW.

6

Централна климатизация на големи търговски площи, обществени сгради и индустриални обекти

Охлаждане на вода за климатизация на големи индустриални обекти и за технологични процеси


КЛИМАТИЗАЦИЯ НА ОФИСНИ И ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ

Покривни централи

Покривни централи

VRF-системи

VRF-системи

ПРИЛОЖЕНИЕ: Централна климатизация на средноголеми и малки търговски площи и обществени сгради

ПРИЛОЖЕНИЕ: Централна климатизация на средноголеми и малки търговски площи и обществени сгради

ПРИЛОЖЕНИЕ: Климатизация на средноголеми и малки търговски площи, обществени сгради и офиси

ПРИЛОЖЕНИЕ: Климатизация на средноголеми и малки търговски площи, обществени сгради и офиси

• серия Airplus със спирални компресори и директно куплирани центробежни вентилатори - 8 типоразмера с капацитети между 65 и 171kW: - термопомпени; - термопомпени с free cooling; • серия RTA със спирални компресори и центробежни вентилатори - 11 типоразмера с капацитети между 58 и 252kW; - само на охлаждане или термопомпени; - версия със смесителна секция; - версия с економайзер; - версия с економайзер и рекуператор;

• 7 типоразмера с капацитети между 13 и 31kW; • работа при температура на външния въздух между -10°C и 50°C; • висок коефициент на енергийна ефективност и щадящ околната среда хладилен агент (R410A) с нулев ODP (Ozone Depleting Potential); • високоефективен спирален компресор с подгряване на картера; • микропроцесорно управление с възможност за добавяне на контролер за независимо управление на до 15 агрегата; • опция: фабрично монтиран контролер, позволяващ работа в режим охлаждане при външна температура до -10°C.

• серия Flowlogic II Mini с капацитети 27 и 61.4 kW, DC инверторен компресор и монофазно захранване; • серия Flowlogic II с капацитети 28, 40 и 45 kW, DC инверторен компресор и трифазно захранване; • вътрешни тела с капацитет между 2.2 и 14 kW; - за високостенен монтаж; - четирипътни касети; - за монтаж на под/таван; - колонен тип; - касетен тип; - за монтаж на въздуховод.

• външни тела с капацитет между 10 и 16 kW, ротационен DC инверторен компресор и монофазно захранване; • външни тела с капацитет между 22 и 180 kW, спирален DC инверторен компресор + 1(2) спирален ON/OFF компресор и трифазно захранване; • вътрешни тела с капацитет между 2.2 и 28 kW; - за високостенен монтаж; - четирипътни и еднопътни касети; - за монтаж на под/таван; - колонен тип; - касетен тип; - за монтаж на въздуховод.

7


КЛИМАТИЗАЦИЯ НА ОФИСНИ И ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ

VRF-системи

климатизатори за офисни и търговски площи

климатизатори за офисни и търговски площи

климатизатори за офисни и търговски площи

ПРИЛОЖЕНИЕ: Климатизация на средноголеми и малки търговски площи, обществени сгради и офиси

ПРИЛОЖЕНИЕ: Климатизация на малки търговски площи и офиси

ПРИЛОЖЕНИЕ: Климатизация на малки търговски площи и офиси

ПРИЛОЖЕНИЕ: Климатизация на малки търговски площи и офиси

• 5 типоразмера с капацитети между 25.2 и 45 kW, DC инверторен компресор и трифазно захранване; • вътрешни тела с капацитет между 2.2 и 28 kW; - за високостенен монтаж; - четирипътни касети; - за монтаж на под/таван; - за монтаж на въздуховод.

• за подово-таванен монтаж: 6 типоразмера с капацитети между 5.2 и 17.4 kW; • за подово-таванен монтаж нискотемпературна версия: 3 типоразмера с капацитети между 3.5 и 7 kW; • касетен тип: 7 типоразмера с капацитети между 3.5 и 17.6 kW; • за монтаж на въздуховод: 7 типоразмера с капацитети между 3.5 и 17.6 kW; • колонен тип с капацитет 12.4 kW;

• за подово-таванен монтаж: 6 типоразмера с капацитети между 3.5 и 17.6 kW; • касетен тип - стандартна конструкция: 4 типоразмера с капацитети между 7 и 17.6 kW; • касетен тип - компактна конструкция с капацитети 3.5 и 5.2 kW; • за монтаж на въздуховод: 6 типоразмера с капацитети между 3.5 и 17.6 kW; • колонен тип с капацитет 12.4 kW;

• за подово-таванен монтаж: 5 типоразмера с капацитети между 5.3 и 16 kW; • касетен тип: 5 типоразмера с капацитети между 5.2 и 14 kW; • колонен тип с капацитет 7.2 и 14 kW; • за монтаж на въздуховод с капацитети 7 и 16 kW;

8


КЛИМАТИЗАЦИЯ НА ДОМА И ОФИСА

инверторни климатизатори КЛАС „А“

инверторни климатизатори КЛАС „А“

инверторни климатизатори КЛАС „А“

инверторни мултисплит климатизатори

ПРИЛОЖЕНИЕ: Индивидуална климатизация на офисни и жилищни помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ: Индивидуална климатизация на офисни и жилищни помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ: Индивидуална климатизация на офисни и жилищни помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ: Индивидуална климатизация на офисни и жилищни помещения

• 4 типоразмера с капацитети между 2.6 и 6.45 kW; • Минимална консумация на електроенергия; • Автоматично самопочистване и изсушаване на вътрешното тяло; • Смодиагностика и автоматично управление; • Фотокаталитичен антибактериален филтър; • Отопление при външна температура до -15°C; • Функция “I feel” за прецизен контрол на температурата в стаята.

• 4 типоразмера с мощности от 2.6 до 6.5 kW; • SEER, достигащ до 5.6, SCOP до 3.8; • Йонизатор; • Сребърно-йонен филтър и електростатичен противопрахов филтър • Самодиагностика и автоматично управление; • Автоматичен рестарт; • Включване/изключване с таймер, „Sleep“ режим, множество допълнителни функции за максимален комфорт; • Независимо изсушаване; • Интелигентно обезскрежаване.

• 4 типоразмера с мощности от 2.6 до 7 kW; • Компресор с инверторно управление Panasonic или Hitachi; • Висококачествени вътрешнооребрени медни тръби; • Многократно нагънат изпарител; • Покрит с хидрофилен филм топлообменник на външното тяло; • Самодиагностика и автоматично управление; • Автоматичен рестарт; • Включване/изключване с таймер, „Sleep“ режим; • Независимо изсушаване; • Интелигентно обезскрежаване.

• 4 типоразмера с мощности от 2.6 до 6.5 kW; • SEER, достигащ до 5.6, SCOP до 3.8; • Йонизатор; • Сребърно-йонен филтър и електростатичен противопрахов филтър • Самодиагностика и автоматично управление; • Автоматичен рестарт; • Включване/изключване с таймер, „Sleep“ режим, множество допълнителни функции за максимален комфорт; • Независимо изсушаване;

9


ВЕНТИЛАЦИЯ

системи за сградна и индустриална вентилация

Рекуператорни модули

вентилационни боксове

компоненти за вентилационни системи

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• Покривни вентилатори; • Вентилационни боксове; • Канални вентилатори; • Центробежни вентилатори; • Аксиални вентилатори; • Димоотводни вентилатори; • Взривозащитени вентилатори; • Вентилатори за агресивни газове; • Рекуператори; • Регулатори на обороти;

• GRC: рекуператорни модули с панели от полиуретан с дебелина 17 mm и алуминиев пластинчат топлообменник. За монтаж в окачени тавани или в сервизни помещения. Отоплителна мощност: от 5.8 до 24.2 kW; дебит: от 300 до 3800 m3/h; • Възможност за комплектоване с допълнителни електрически нагреватели (6-13 kW) и/или водни отоплителни или охладителни секции.

• серия ESA: центробежни вентилационни боксове, облицовани с панели от полиуретан с дебелина 25 mm, за монтаж в окачени тавани или сервизни помещения. Капацитет: от 1000 до 15000 m3/h; • серия TVH: вентилационни боксове с панели от полиуретан с дебелина 25 mm, за монтаж на под. Капацитет: от 2000 до 22000 m3/h.

• Вентилационни решетки: стенни, неподвижни алуминиеви, неподвижни и подвижни жалузийни, трансферни, таванни, неподвижни завихрящи, завихрящи с променлив наклон на лопатките, перфорирани, линейни, дюзови, подови; • Регулиращи клапи с ръчно или автоматично позициониране за постоянен или променлив дебит, гравитационни клапи • Противопожарни клапи; • Филтри.

Вентилация на сгради, големи търговски площи, офиси, индустриални обекти и др.

10

Оползотворяване на отпадната топлина при отопление и климатизация.

Вентилация на сгради, големи търговски площи, офиси, индустриални обекти и др.

Вентилация на сгради, големи търговски площи, офиси, индустриални обекти и др.


типови решения

с продукти, предлагани от би джи ар груп жилищни сгради

Инверторен климатик Akira

Мултипозиционен бойлер Steatite Вентилаторен конвектор Floyd

Неподвижна жалузийна решетка DXT

Електрически конвектор F117 Design Хибридна термопомпа Alfea Duo Gas Електрически радиатор Alipsis Термодинамичен бойлер Explorer

обществени сгради Климатична камера CTM

Водоохлаждащ агрегат Turboline

Двускоростен покривен вентилатор FC-2V

Таванен дифузер DBQ

Лъчист конвектор Solius

Рекуперативен блок REC

VRF-система CMV

Водоохлаждащ агрегат за вътрешен монтаж CRA

Вентилатор за отвеждане на димни газове CC-HT

11


www.bgr.bg | ОТОПЛЕНИЕ | КЛИМАТИЗАЦИЯ | ВЕНТИЛАЦИЯ | бгв | | ГАЗ | НАФТА | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ | веИ | | ИНОВАТИВНОСТ | ОБСЛУЖВАНЕ | КОМФОРТ | ИКОНОМИИ |

1408 София, бул. „Витоша“ №115-117 тел.: (02) 953 33 25; факс: (02) 953 36 32 e-mail: office@bgr.bg

Системни решения за енергийна ефективност  

Системни решения за енергийна ефективност

Системни решения за енергийна ефективност  

Системни решения за енергийна ефективност

Advertisement