Page 1


Тракийски университет, Кандидатстудентски прием Тест по математика КРИТЕРИИ за оценяване на кандидатстудентските работи Оценката (Oц) на всеки писмен тест по математика се пресмята въз основа на вярно посочените отговори. Ако броят (n) на вярно посочените отговори e по-голям или равен на 5 (т.е. ), оценката се получава по формулата

Ако броят (n) на вярно посочените отговори e по-малък от 5 (т.е. то оценката е 2, т.е

),

Profile for stoyan bordjukov

2012.07.04 Тракийски университет - Стара Загора  

2012.07.04 Тракийски университет - Стара Загора  

Profile for bgmath
Advertisement