Page 1


ОТГОВОРИ на теста по математика от 11.07.2009г.

1–г 2–в 3–б 4–б 5–б 6–а 7–в 8–г 9–г 10 - а

11 – в 12 – в 13 – б 14 - г 15 – г 16 – а 17 – в 18 – в 19 – в 20 - а

21 – г 22 – а 23 – а 24 – в 25 – б 26 – а 27 – б 28 – а 29 – в 30 - б

31 - б 32 – а 33 – а 34 – г 35 – а 36 - б 37 - б 38 - в 39 - г 40 - в

Profile for stoyan bordjukov

2009.11.07 Технически университет - Габрово  

2009.11.07 Технически университет - Габрово  

Profile for bgmath
Advertisement