Page 1

Степен на упражняване на равното право на избор по избирателни райони Избирателен район Брой избиратели Степен на упражняюни 2007 ване на равното право на избор в% 5. Видин 106280 100 22. Смолян 113615 94 18. Разград 119363 89 20. Силистра 118587 89 28. Търговище 119892 89 7. Габрово 120630 88 14. Перник 125308 85 31. Ямбол 128831 82 10. Кюстендил 136524 78 11. Ловеч 136048 78 12. Монтана 144094 74 9. Кърджали 149054 71 30. Шумен 171369 62 8. Добрич 179399 59 21. Сливен 181119 59 6. Враца 181807 58 26. София област 215437 49 19. Русе 225716 47 4. Велико Търново 234962 45 29. Хасково 233729 45 13. Пазарджик 253830 42 15. Плевен 269742 39 1. Благоевград 284699 37 16. Пловдив град 304174 35 17.Пловдив област 306966 35 27. Стара Загора 308443 34 24. София 340026 31 2. Бургас 355779 30 25. София 359357 30 23. София 367246 29 3. Варна 395058 27

Таблица - Степен на упражняване на равното право на избор по избирателни райони  

Публикация на списание Обектив, брой 162 от 2009г.