Page 1

Антисемитизмът в днешна България Антисемитизмът в днешна България

Приветствам ви с Добре Дошли на нашата конференция. Кои сме ние? Б’ней Б’рит е Еврейска организация, която организира широка програма от хуманитарни, образователни, обществени дейности, младежи и благотворителни проекти. Тя е основана в Ню Йорк през 1843. Организацията е международно призната и е асоциирана към ООН, Съвета на Европа, ЮНЕСКО. Б’ней Б’рит Европа обединява всички ложи на територията на Европа. Софийската Ложа Кармел е основана точно преди 110 години. Закривана е през 1943 година по силата на Закона за Защита на Нацията. Възстановена е през 1944 година и отново е разпусната с всички останали обществени организации, които не са членували в ОФ. Възстановена е през 1992 година. Какво е антисемитизмът? • • • •

Ксенофобия – омраза към различните. Расизъм – омраза към различните въз основа на расов признак. В по-широк смисъл и на етнически. Юдофобия – исконна омраза към евреите. Антисемитизъм – политическо движение основано на омразата към евреите. Самият термин е възникнал през втората половина на XIX век.

Защо е важен въпросът за антисемитизма? Това е ксенофобията с най-дълга и богата история, много натрупани писмени и други паметници и любима тема на всички организации и движения, които проповядват омраза. Основен стълб на авторитарните и недемократични организации е винаги е омразата към другите: евреите, хомосексуалистите, циганите, цветнокожите, чужденците. Спонсорите на подобни движения и организации произвеждат много антисемитска литература и други пропагандни материали, даващи основа на „задълбочени” псевдо-научни разсъждения. Днес в България живеят по-малко от 10000 евреи. Антисемитското говорене няма съществена практическа стойност, но то съществува. То е индикатор нивото на демокрацията, развитието на екстремистки движения, компетентността на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Ако в България процъфти ксенофобията, жертвите най-вероятно ще са други етнически и малцинствени групи. Какви са фомите на антисемитизма? •

Битов

Говорене на обидни думи за евреите без ясна цел (някои вицове, обидни думи като „чифут”,...) Често се прави от хора, които през живота си не са виждали жив евреин, но намират подобно говорене за забавно или престижно. Софийска Ложа Кармел 3355 на Б’ней Б’рит

Страница 1 от 8


Религиозен

Антисемитизмът в днешна България

Идеологизиран, вдъхновен от религиозни лидери и идеологии. За християните това е обвинението за смъртта на Христос, обвинения за това, че евреите пият детска кръв, ... Католическата църква е създала и репресивна институция – Светата Инквизиция, чиято основна цел е била религиозното прочистване от евреи, протестанти, еретици. Ловът на вещици е бил в продължение на векове църковна и държавна политика в повечето европейски страни. Ислямският антисемитизъм е доминиращ днес. • Политически 1. Законодателство срещу евреите или административно ограничаване на права. (Нюрнбергски закони на III Райх, българския Закон за Защита на Нацията) 2. Създаване на държавни институции за провеждане на антиеврейска политика. (Специализирани подразделения на SS, българското Комисарство по Еврейските Въпроси) 3. Включване на ксенофобски и антисемитски тези в идеологията, политическите програми, предизборните платформи на политически партии, както и изказванията на политически лидери. Какви са темите и проявите на антисемитизма? • • • • • • • •

Говорене срещу евреите Дискриминация Обвиняване на евреите за бедите и кризите в обществото Погроми Холокост Отричане на Холокоста Говорене и политика срещу Държавата Израел Отъждествяването на ционизма с фашизма

Този доклад има за цел да представи наблюденията на комисията за борба с антисемитизма към ложа „Кармел’ на Б’ней Б’рит София върху проявите на Антисемитизъм в обществото, причините, които ги пораждат и евентуалното развие на тези процеси. Исторически погледнато в България през годните след Освобождението антисемитизмът никога не е бил доминиращ в българското общество. Изключение правят годините 1940 – 1944, когато режимът в III Българско царство приема и прилага Закона за защита на нацията, копие на Нюрнбергските закони на Третия Райх, насочен към създаването на подходящи условия за ликвидиране на евреите в България. С гордост отбелязваме, че финалния етап на Холокоста, а именно унищожението на българските евреи е спряно от активните действия на гражданското общество – което успява да спре депортирането към лагерите на смъртта и да протака това действие до отмяната на ЗЗН и излизането на България от тристранния пакт. Прояви на институционализиран антисемитизъм има и в периода 1948 – 1956, като част от провежданата от СССР политика за изкореняване на безродния космополитизъм – процесът срещу лекарите убийци, и като резултат от анализа на причините довели до антикомунистическото въстание в Софийска Ложа Кармел 3355 на Б’ней Б’рит

Страница 2 от 8


Антисемитизмът в днешна България

Унгария. Ограничава се достъпа на евреи до по-високи етажи на администрацията. Организират се процеси по обвинение в шпионаж. След скъсването на дипломатически отношения с Държавата Израел през 1968 година официалната пропаганда насаждаше убеждението, за държавата-агресор и равенството между ционизма и фашизма, което е в основата на съвременния антисемитизъм. До 1989 година - годината на промените – антисемитизъм в НР България съществуваше, но не в познатите му форми, защото режимът, който проповядваше пълно равенство между хората трябваше да отрече и междуетническото противопоставяне между тях. Стремежът към хомогенизация на обществото, обединено на базата на проповядваните комунистически ценности, доведе до това битовите прояви на антисемитизъм да бъдат отречени и в някаква степен преследвани. Единствено за властта бе запазена „привилегията” да действа антисемитски. Поради малкия си брой евреите в България не бяха обект на активна „интеграционна” политика от страна на властите, която достигна престъпния си апогей спрямо турското малцинство в средата на 80-те години на миналия век. Съществуващата рамка на противопоставяне на предишния режим наложи в България да се провежда целенасочена пропаганда за нечовешката същност на хитлерофашизма, чийто основен камък Антисемитизмът беше обществено неприет. След демократичните промени ситуацията се промени. Бяха възстановени дипломатическите отношения с Държавата Израел. Интензифицираха се отношенията с Израел и евреите в Диаспората. Възстановиха се и възникнаха нови еврейски организации. Общия подем в обществото да промени нещата и да пренареди устройството на държавата, водеше до възникване на всякакви политически и обществени субекти с неясна идейна основа и цели. В процеса на нормализация на политическия живот съвсем естествено бяха възстановени партии, забранени от комунистическия режим. Това доведе до възстановяването и до създаването на партии с открит националистически характер. Част от тях доста успешно наложиха в част от обществото мнението, че режимът преди 1944 не е имал антисемитски и нацистки характер, а бил просто антикомунистически, което напълно легитимира претенциите им за власт – типичен пример за такава партия е БДФ, както и съюзът на репресираните от комунистическия режим. Бяха създадени и нови партии като ОКЗНИ и БНРП. В началото на 90те години можем да отчетем по-скоро като проява на стари инстинкти осъждането за проповядване на фашизъм и антисемитизъм на „Русенския фюрер” Антон Рачев. В продължение на изминалите 20 години станахме свидетели на това как градовете ни се изпълниха със символите на нацизма и антисемитизма. Днес в София практически не може да се намери улица на която по стените на жилищата да няма пречупени кръстове, знаците на СС или лозунги призоваващи към унищожение на роми или турци. Все по-често се срещат и надписи характерни за ревизионистите като: „Холокостът е ционистка лъжа!” Все по-чести са атаките срещу еврейски обекти – няколко пъти са разрушавани еврейските гробища в различни градове на страната, сгради на еврейски институции биват надраскани с антисемитски надписи, 134 СОУ ”Д. Дебелянов” в София беше атакувано с коктейли „Молотов”, не са изключение и случаи на директни заплахи към представители на еврейската общност. До

Софийска Ложа Кармел 3355 на Б’ней Б’рит

Страница 3 от 8


Антисемитизмът в днешна България

този момент за такива прояви привлечени към съдебна отговорност няма, въпреки че някои от извършителите са известни. Представители на леви и десни политически сили не се притесняват в публични речи да се изказват расистки и антисемитски – примери има повече от достатъчно – Румен Воденичаров на траурния митинг организиран от БСП по повод смъртта на Тодор Живков възропта, че България се управлява от турци цигани и евреи, при дискусията за свалянето на заместник председателя на 38 народно събрание Благовест Сендов, представителя на БДФ (част от управляващите ОДС) Дянко Марков заяви, че депортацията на евреите от окупираните земи в лагерите на смъртта е съвсем нормална и приемлива практика по време на война. Подобен тип говорене и поведение за съжаление не предизвиква осъждане у съпартийците на тези политически фигури. В повече случаи сме свидетели на групова поддръжка от типа „Нашите не са такива” или „това е интерпретирано неправилно”. Повод за притеснителни коментари е и широко коментираното оцеляване на българските евреи по време на ВСВ. От най-различни страни се правят опити за извличане на тясно партийни и лични дивиденти от най-значимия акт на хуманност проявен от българския народ през целия 20 век. Действие на съпричастност и човечност, които нямат аналог в световната история и са основание за заслужена гордост у гражданите на Република България. Смятаме, че е крайно време оценката за това епохално по своята стойност събитие да бъде освободена от партийна пристрастност, за да може да влезе в учебната програма на българското училище по един достоен и модерен начин. Липсата на адекватно образование и на печатна литература по темата доведе и до разпространението на много книги с открито антисемитско съдържание. В бестселъри се превърнаха изданията на Никола Николов – „Световната конспирация”, на Емил Антонов, на Георги Ифандиев, на Волен Сидеров. Промоцията на книгата „Бумерангът на Злото” на Волен Сидеров, в която той обвинява евреите за всички беди по света, се превърна в широко рекламирано светско събитие, легитимирано от водещи политически фигури. Част от изброените автори бяха и продължават да бъдат водещи журналисти в редица печатни и електронни медии. Тук не може да подминем псевдо-патриотичната телевизия СКАТ. На основата на воденото от В.Сидеров ксенофобско и антисемитско предаване АТАКА, бе сформирана коалиция от националистически партии, която на парламентарните избори 2005 спечели близо 9% от вота на избирателите. Други медии също започнаха подобна пропаганда – ББТ, в-к Новинар, Телевизия 7 Дни, Телевизия Евроком, в-к Нова зора. За съжаление професионалната общност не успя да наложи приетите от самата нея правила за журналистическа етика. Единствения случай, когато механизмът на саморегулация и обществен натиск дадоха позитивен резултат бе отнемането на наградата за най-добър млад журналист „Черноризец Храбър” на автора на вестник Новинар Калин Руменов. В това отношение държавната институция създадена, за да осъществява този контрол СЕМ претърпя пълно фиаско. От ефира продължава да се лее реч на омразата към различни групи от обществото, в това число и срещу евреите. Днес в България в резултат на дългия преход има много хора, които се чувстват излъгани и загубили. Това явление е още по-притеснително сред младите хора, които не могат да начертаят бъдещето си в условията на икономическата криза, която застигна целия свят. Не е за Софийска Ложа Кармел 3355 на Б’ней Б’рит

Страница 4 от 8


Антисемитизмът в днешна България

пренебрегване липсата на адекватен правов ред в държавата. Всичко това води до желанието да бъде намерен виновен и както и да се намери лидера Спасител. Популистките политици обявяват за виновни обикновено – малцинствата, чуждите – ЕС, НАТО, САЩ, демокрацията като цяло и партиите в частност. Този тип реторика в условията на загуба на жизнен стандарт и липса на перспектива е изключително печеливш. Все повече млади хора смятат, че демокрацията трябва да бъде отменена, че България трябва да бъде само на българите и че на малцинствата трябва да им се покаже мястото. Същото е отношението и към хората с космополитни и либерални възгледи. Интернет пространството се превръща (абсолютно предвидимо) в основния носител на подобна пропаганда. Свидетели сме на все по-масирано присъствие на нацистки призиви в интернет форумите, на публикуването на всякакъв вид подобни възвания и прокламации. Действията на доскоро маргиналните групи неонацисти са широко рекламирани във всякакъв вид сайтове за видео обмен. Появяват се рок групи, в чиито текстове има открити призиви за физическа саморазправа. Подобна пропаганда се провежда сред част от ултрасите на агитките на различни футболни клубове, които държат на неонацистката символиката за своята идентификация. Провеждат се съвместни рок концерти с участието на десни радикали от ФРГ, Австрия, Румъния, Сърбия и др. От средата на миналата година се забелязват целенасочени опити за обединение на доскоро противопоставящите се групи на БНС-Гвардия, Национална Съпротива (НС), Кръв и чест и други. Тук трябва да се обърне отделно внимание на БНС, групата съществува от няколко години, като се е включвала в различни политически и обществени кампании. Беше част от поддръжниците на коалиция Атака, но след това се разделиха поради личностни противоречия на лидерите, участваха в кампанията на бившия лидер на МСДС за кмет на София. Цялостното им присъствие е на неонацисти – униформите на спортната им организация копират тези на Хитлерюгенд, символите, които използват са реплика на нацистки такива или на модерни крайно-десни движения, широко рекламираха създаването на пара-военната си организация Гвардия, чиято цел е да подпомага или по скоро да измести държавните органи при възникване на междуетническо напрежение, постоянно призовават към отмяна на съществуващия в държавата демократичен ред и към налагане на българокрация, имат откровено анти – гей поведение, което доведе до сблъсъци с полицията при провеждането на гей парада през 2008 г. Групата се ползува с определена подкрепа, лидерът и от няколко години води предаване в праймтайма на ББТ – всеки понеделник, организацията показва финансово благосъстояние имат подразделения в над 10 града на страната, като всяка местна структура има собствен интернет сайт. Издават брошури, в градовете на много места могат да се видят разлепени техни печатни материали, провеждат шествия в големите градове на България, като осигуряват транспорт на членовете си. Ползват всеки удобен случай за изява и участие. Техни представители има на всеки организиран протест независимо от кого – зелени, компютърни специалисти или млеко производители. За проявите си обикновено ползват разрешения получени от легитимни организации – като на 9.9.2008 под прикритието на ВМРО провеждат заедно с БНС демонстрация в центъра на София, носещи транспаранти на Кръв и чест, на 9.11.2008 отбелязаха 70 г. от кристалната нощ с униформена демонстрация пред централата на ДПС, на 22.11 провеждат факелно шествие в Пловдив, за да отбележат годишнината от Ньойския договор – носят транспаранти на Кръв и чест и на Вермахта. Ежегодно провеждат марш в София в памет на ген. Христо Луков – ръководител СБНЛ един от най-отявлените Софийска Ложа Кармел 3355 на Б’ней Б’рит

Страница 5 от 8


Антисемитизмът в днешна България

нацисти на III Българско Царство. В момента групата прави опит за създаване на политическа партия. Документите са внесени в СГС, чака се решение, открито заявяват желание за участие в политическия процес. Прави впечатление неспособността на държавните институции да спрат процеса на увеличаване на влиянието на подобен тип формирования. Пресен пример за това е развятото от най-високия комин в гр. Пазарджик 6 метрово нацистко знаме на 20 април тази година рожден ден на Адолф Хитлер и по стечение на обстоятелствата ден за почитане на жертвите на Холокоста. В последно време има само едно съдебно производство довело до осъдителна присъда срещу активист на крайно десните радикални движения. В България може да се каже, че липсват типичните за западна Европа прояви на ислямски или арабски антисемитизъм, породени от конфликта в Близкия изток. С притеснение трябва да се отбележи, че тази година за първи път в нашата история имаше демонстрации в подкрепа на Хамас проведени от български мюсюлмани, както и че в неонацистките шествия (Луков марш 2009) взеха участие представители на арабската общност. Изводите, които правим на базата на изследванията си можем да обобщим по следния начин: 1. Очевидно е, че през последните години започва обществен процес, които използва опошлявания патриотизъм за постигане на антидемократични цели. 2. За съжаление подобни движения намират подкрепа в лицето на млади хора, които търсят промяна и които стават лесна плячка на неонациската и преди всичко на антидемократичната пропаганда. 3. Обществото не показва никакви съпротивителни сили – няма активна реакция на противопоставяне на този процес. 4. По своята идеология тези движения са антиконституционни, но политиците сякаш се надяват, че могат да ги използват по време на избори като организиран и дисциплиниран електорат и предпочитат да не ги забелязват в останалото време. 5. За нас тези движения представляват сериозна тревога и заплаха, доколкото са открито антисемитски и насаждат подобна идеология в обществото. Очевидно е, че те си поставят за цел да извадят България от семейството на демократичните европейски държави и да ни превърнат в държава без аналог в Европа. Може би към настоящия момент тази заплаха да изглежда илюзорна, но липсата на имунитет в обществото вероятно насърчава мечтите на техните лидери, а инвеститори в подобни идеи винаги се намират. Какво да се прави? След констатацията, че: • • •

Антисемитизъм е имало, има и най-вероятно ще има; Екстремистки и фашизоидни движения има и активността им расте; Държавата, институциите и политиците често пренебрегват тези явления или се опитват да ги експлоатират в собствен интерес

Софийска Ложа Кармел 3355 на Б’ней Б’рит

Страница 6 от 8


Антисемитизмът в днешна България

бихме желали да насочим дискусията и дейността на гражданското общество към начините за противодействие. Ще споделим нашия опит. Ние работим по две направления: борба с антисемитски прояви и образование. Ложа Кармел е създала комисия за борба с антисемитизма. В комисията влизат членове на ложата и експерти заинтересовани от тези проблеми. Целта на комисията е да следи за проявите на антисемитизъм, да ги документира, анализира, да предлага реакция и да мисли за стратегии по тези въпроси. Директната публична реакция на антисемитско издание или вандалски акт (декларации, публикации в пресата, изказвания пред медиите) не винаги е ефективна, защото често пъти приковава обществения интерес и прави реклама на извършителите. Често пъти точно това е желанието на извършителите и техните спонсори. (например знамето със свастика на комина в Пазарджик). Затова считаме, че институционалната реакция е по-добра, защото тя предполага и институционален отговор и действия. Примери в това отношение: 1. Сезирахме ГДБОП и Прокуратурата по повод на сайтове със съдържание насаждащо омраза. Резултатът беше затваряне на два сайта, които бяха хоствани в България. Ефектът беше ограничен, защото повечето сайтове са качени на сървъри в Америка, Китай и другаде, където българските органи не могат да се намесят. 2. Присъединихме се към протестите по повод присъждането на награда „Черноризец Храбър” за най-добър млад журналист на автор с недопустим ксенофобски език и съдържание насаждащо омраза. Резултатът беше отнемане на наградата. 3. През 2008 година на проявата „Луков Марш” на БНС – Гвардия участва военен оркестър. През януари 2009 година изпратихме писмо на министъра на отбраната относно недопустимостта подразделения на българската армия да участват в прояви организирани от екстремисти. Резултатът беше официално писмо отговор и неучастие на БА в прояви на Гвардия. 4. По повод опита да се регистрира „Национална Гвардия” като политическа партия в нарушение на законите на Р. България, сезирахме Главния Прокурор. Чакаме резултата от делото за регистрация. Ангажирането на държавните институции и фокусирането на тяхното внимание, поддържането на диалог са абсолютно необходими за правозащитните граждански организации. Много отговорна и изискваща ресурси е работата по посока на образованието. Поставили сме си за цел да работим с млади хора в училищна възраст. През последните години работихме по два проекта: 1. Конкурс за есе върху романа „Списъкът на Шиндлер”. 2. Конкурс за есе или мултимедия на тема „За Какво Ни Служи Знанието за Холокоста Днес в България” Софийска Ложа Кармел 3355 на Б’ней Б’рит

Страница 7 от 8


Антисемитизмът в днешна България

Когато темата не се поставя менторски, а учениците се оставят сами да направят своите изследвания и да стигнат до свои изводи, включването е на много високо ниво. Чрез своите проучвания те научават неща, за които не са предполагали, че съществуват. Това показва съществени празнини в образователната система: • •

Липса на информация за Холокоста, Липса на добре подготвени преподаватели, които да преподават тази изключително важна за съвременната история и цивилизация тема.

Необходими са целенасочени усилия за внедряване по адекватен начин на темата за Холокоста. Без информиране и изграждане на позиция по въпросите на демокрацията, гражданското общество, ксенофобията, антисемитизма и толерантността, децата ще стават лесна плячка на „героични” движения, които се опитват да подменят историческите факти, за да налагат човеконенавистни идеологии и обществени практики. Ние полагаме някакви усилия в това направление и подаваме ръка за партньорство към всички, които оценяват важността на проблемите и желаят да работим в това направление. При всичките митове за световна, еврейска и всякаква друга конспирация, разполагаме с много ограничени ресурси и трудно се набират средства за подобни програми. По-скоро разполагаме със знания и сръчности. Благодарим на всички, които ни подкрепят в тази дейност и ще се радваме на сътрудничество с всички неправителствени организации и държавни институции.

Софийска Ложа Кармел 3355 на Б’ней Б’рит

Страница 8 от 8

Антисемитизмът в днешна България  

Тази публикация на Софийската ложа на еврейската организация Б'ней Б'рит описва проблемите на съвременното българско общество по отношение н...