Page 1


СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

2


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р ПРИРОДА БЪЛГАРИЯ

Стенен луксозен 12-листов календар (по 1 месец на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар, зодии, международни празници GB, DE, FR. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

3


СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

4


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р АВТЕНТИЧНИ БЪЛГАРСКИ КЪЩИ

Стенен луксозен 12-листов календар (по 1 месец на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар, зодии, международни празници GB, DE, FR. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

5


Т Р АДИЦ И Я

6


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р

СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

БЪЛГАРСКА ТРАДИЦИЯ

Стенен луксозен 12-листов календар за 2014 (по 1 месец на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см. Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

Народни празници и обичаи, рецепти от традиционната българска трапеза, църковен календар. Лунни фази, зодии.

7


СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

8

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р ЦВЕТОВЕТЕ НА ЖИВОТА

Стенен луксозен 6-листов календар за 2014 (по 2 месеца на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

9


СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

10

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р ЕВРОПА

Стенен луксозен 6-листов календар за 2014 (по 2 месеца на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар, зодии, международни празници GB, DE, FR. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

11


СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

12

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р ЦВЕТЯ

Стенен луксозен 6-листов календар за 2014 (по 2 месеца на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар, зодии, международни празници GB, DE, FR, IT. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

13


СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

14

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р TRAVEL & ADVENTURE

Стенен луксозен 6-листов календар за 2014 (по 2 месеца на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар, зодии, международни празници GB, DE, FR. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

15


СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

16

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р БЪЛГАРСКИ МАНАСТИРИ

Стенен луксозен 6-листов календар за 2014 (по 2 месеца на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар, зодии, международни празници GB, DE, FR. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

17


STAI RS СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

18

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р СЛАВИ ГЕНЕВ РЕПРОДУКЦИИ

Стенен луксозен 6-листов календар за 2014 (по 2 месеца на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

19


РИ Т ЪМ СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

20

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р РИТЪМ

Стенен луксозен 6-листов календар за 2014 (по 2 месеца на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

Художник: Светлозар Захариев Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

21


СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

22

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р АФРИКА

Стенен луксозен 6-листов календар за 2014 (по 2 месеца на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар, зодии, международни празници GB, DE, FR. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

23


ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТНО С ЪКРОВИЩЕ СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

24

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р ПАНАГЮРСКО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ

Стенен луксозен 6-листов календар за 2014 (по 2 месеца на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Официални и църковни празници, именни дни, лунен календар, зодии. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

25


СТЕНЕН ЛУКСОЗЕН МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

26

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА


МН О Г О Л И С Т ОВ К АЛЕН Д А Р БОГОРОДИЦА

Стенен луксозен 6-листов календар за 2014 (по 2 месеца на разтвор). Сгънат формат: 30/30 см (+3,5 см удължена корица). Разгънат формат: 30/63,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

Цветност 4+4. Хартия: тяло 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц + UV лак. Църковен календар, официални празници, лунен календар. Място за рекламен надпис: 30/3,5 см.

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

МЯСТО ЗА РЕКЛАМА

27


ПИРАМИДКА ПРИРОДА БЪЛГАРИЯ. Настолен календар пирамидка със спирала. Формат: 22/11,5 см. Тяло 12 листа (месеца) 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц с UV лак. Цветност: 4+0. Основа 280 г/м2 бял опак. картон. Място за рекламен надпис върху основата: 22/2,5 см. Възможност за пълноцветен печат на основата при тираж над 500 бр. Празници и именни дни, лунни фази, зодии.

28


ПИРАМИДКА ЦВЕТЯ. Настолен календар пирамидка със спирала. Формат: 22/11,5 см. Тяло 12 листа (месеца) 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц с UV лак. Цветност: 4+0. Основа 280 г/м2 бял опак. картон. Място за рекламен надпис върху основата: 22/2,5 см. Възможност за пълноцветен печат на основата при тираж над 500 бр. Празници и именни дни, лунни фази, зодии.

29


ПИРАМИДКА БЪЛГАРСКИ КЪЩИ. Настолен календар пирамидка със спирала. Формат: 22/11,5 см. Тяло 12 листа (месеца) 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц с UV лак. Цветност: 4+0. Основа 280 г/м2 бял опак. картон. Място за рекламен надпис върху основата: 22/2,5 см. Възможност за пълноцветен печат на основата при тираж над 500 бр. Празници и именни дни, лунни фази, зодии.

30


ПИРАМИДКА СЛАВИ ГЕНЕВ. Настолен календар пирамидка със спирала. Формат: 22/11,5 см. Тяло 12 листа (месеца) 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц с UV лак. Цветност: 4+0. Основа 280 г/м2 бял опак. картон. Място за рекламен надпис върху основата: 22/2,5 см. Възможност за пълноцветен печат на основата при тираж над 500 бр. Празници и именни дни, лунни фази, зодии.

31


TRAVEL & ADVENTURE. Настолен календар пирамидка със спирала. Формат: 22/11,5  см. Тяло 12 листа (месеца) 150 г/м2 гланц, корица 300 г/м2 гланц с UV лак. Цветност: 4+0. Основа 280 г/м2 бял опак. картон. Място за рекламен надпис върху основата: 22/2,5 см. Възможност за пълноцветен печат на основата при тираж над 500 бр. Празници и именни дни, лунни фази, зодии.

32


РАБОТЕН 3-СЕКЦИОНЕН КАЛЕНДАР МАКСИ

Три секции (тела) с размер 32/16 см, 12 листа (месеца); хартия 80 г/м2 мат; цветност 2+0 (черно и червено); перфорация, самозалепваща лентичка, прозорче. Подложка: 280 гр опаковъчен картон с размер 34/76 см. Пълноцветен печат на цялата подложка при тираж 500. Лунни фази, зодии, международни празници, триезичен календариум.

33


РАБОТЕН КАЛЕНДАР РАБОТЕН 3-СЕКЦИОНЕН КАЛЕНДАР СТАНДАРТ. Три секции (тела) с размер 28,5/14,5 см; 12 листа (месеца); хартия 70 г/м2 офсет; перфорация, самозалепваща лентичка, прозорче. Подложка: 280 г/м2 опаковъчен картон с размер 30,5/50 см със стърчилка за лепене на глава. Рекламна глава: 30,5/22 см. Цветност 2+0 (Pantone) – три вида цветност на телата: черно-червено, оранж, синьо.

34


РАБОТЕН КАЛЕНДАР

и

РАБОТЕН 1-СЕКЦИОНЕН КАЛЕНДАР МИНИ. Една секция (тяло) с размер 28,5/29 см; 12 листа (месеца); хартия 80 г/м2 мат; цветност 2+0 (Pantone); два вида цветност на телата: синьо и зелено; перфорация, прозорче. Подложка: 280 г/м2 опаковъчен картон с размер 30,5/33,3 см със стърчилка за лепене на глава. Рекламна глава: 30,5/22 см.

РАБОТЕН 1-СЕКЦИОНЕН КАЛЕНДАР ТРАДИЦИЯ. Една секция (тяло) с размер 28,2/42 см; 12 листа; хартия 80 г/м2 мат, цветност 2+0 (черно/червено); перфорация, самозалепваща лентичка, прозорче. Подложка: 280 г/м2 опаковъчен картон с размер 30,5/50 см, щанцован с ушички и стърчилка за лепене на глава. Рекламна глава: 30,5/22 см.

35


BG Calendar 2014  

calendars for 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you