Page 1

DET ER

NÅ DET GJELDER


Sats på jernbanen! Miljøpartiet De Grønne vil gi folk frihet til å reise dit de vil på en miljøvennlig og behagelig måte. Å sette seg på et tog, lese en bok eller bare se ut av vinduet, og komme direkte fra by til by, er mye mer komfortabelt enn å sjekke inn, gå igjennom sikkerhetskontroller og vente på ombordstigning på flyplasser. Derfor ønsker De Grønne å gi Norge et moderne og fremtidsrettet jernbanenett som kan erstatte flytrafikken mellom de store byene.


Et nasjonalt sykkelløft Å sykle til jobben bidrar til økt trivsel, bedre helse og mindre luftforurensing. Derfor ønsker De Grønne en storstilt satsing på utbygging av sykkelveier og sykkelfelt, samt lage en belønningsordning for flinke kommuner. Hvis Nederland og Danmark klarer det, kan Norge også klare det.


Færre og utslippsfrie biler Selv om De Grønne ønsker at folk skal velge sykkel, buss eller bane foran bil, har noen behov for å benytte seg av bil i perioder av livet eller enkelte dager i uken. De Grønne ønsker å legge til rette for bilkollektiv slik at flere kan dele på færre biler. I tillegg må bilene gå på miljøvennlig drivstoff som biogass, elektrisitet eller hydrogen, og bensinog dieseldrevne biler må fases ut.


Vi vil: • Starte byggingen av én høyhastighetsbane i kommende stortingsperiode. • Fullføre utbygging av dobbeltspor i Intercity-triangelet innen 2023. • Innføre et nasjonalt sykkelløft og belønne flinke kommuner med større bevilgninger. • Øke bevilgningene til kollektivtransport i de store byene. • Forlenge og øke fordelene for el-biler til 2020. • Fase ut nysalg av diesel- og bensindrevne biler innen 2015. • Bygge ut flere ladepunkter over hele landet i hurtig tempo. • Stimulere til bildelings-kollektiv.


FOR EN LYSERE FREMTID

Brosjyre for Miljøpartiet De Grønne  

A 1.5 week project for the start of my second year in High School. An election brochure for Miljøpartiet De Grønne (The Environmental Party...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you