Page 1

Insert Picture

Корпоративна презентация www.pipelife.bg


Корпоративна презентация 2014

Поглед в Групата

Нетни продажби 2014: 872 mEUR Служители (средно): 2.704 Производство: 26 фабрики в Европа и САЩ Търговски офиси: Филиали в 26 страни Централно управление: Виена / Австрия


Пайплайф по света


Повратни моменти в историята на Пайплайф 1000 900 800

1989 Създаване на Пайплайф от Винербергер(Авс)и Солвей(Бел) Началото на 90-те Навлизане в нови пазари(Унгария)разширяване към Гърция,Турция,Чехия,Словакия,Сл овения,Белгия,Испания,Холандия, Португалия

700 600

2000-2004 Първи стъпки на пазара в САЩ; отваряне на търговски представителства в Русия,Украйна,България; Придобиване на Дросбах в Германия, както и на Пропайп във Финландия

2009

500 400

1999

300 200 100 0

1989 Нетни Продажби в mEUR

2013

Края на 90-те Начало на производства в Полша и Румъния; понататъшно разширяване в Хърватска и Северна Европа(Швеция,Естония, Финландия,Латвия,Литва ,Норвегия)

Световна икономическа криза 2010-2013 Придобиване на 2005-2009 Уестпайп(Швеция); Придобиване на 100% от затваряне на акциите в съвместните филиалите в Испания предприятия в Унгария и и Португалия; Румъния; придобиване на придобиване на Куолити Алфакан Пайп пластикс(Ирландия)Тюбо Бизнес(Франция); тюб(Холандия) и Винербергер Инстапласт(Чехия); придобива на 100% инвестиране в заводи в дяловия капитал на България и Русия Пайплайф

2014


Хората са най-важни Най-важният ресурс на Пайплайф са хората!

“Нашият успех се определя най-вече от квалификацията и мотивацията на нашите служители.Нашият принцип ‘Инвестирай най-напред в стойностни хора‘ подчертава важността, която приписваме на нашите служители.“

Пайплайф служители (средно)


Принципи на ръководене Създаваме атмосфера на оптимизъм, ентусиазъм и възможности Насърчаваме творчеството, иноватиовността и инициативността Имаме визия за целите, които си поставяме,отворени сме за предизвикателства и подкрепяме промените Изграждаме атмосфера на доверие и толерантност Отъждествяваме се със заявените от Пайплайф мисия,визия и ценности Съгласуваме и обявяваме ясно определени цели Насочваме действията си към постигане на местни и групови цели Даваме пример с поведението си и насърчаваме хората да ни следват,като действанме честно,лоялно и съгласно най-високите етични норми Даваме всичко от себе си и зареждаме с енергия другите Обучаваме,подкрепяме и развиваме нашите екипи Разпределяме правата и отговорностите Активно изслушваме и общуваме открито Предоставяме на разположение нужните ресурси и инструменти Признаваме, награждаваме и поддържаме хората си

 Осигуряваме разработването на ефективни процеси  Оставаме фокусирани върху целите си и работим според поставените приоритети  Измерваме, коригираме, подкрепяме и постигаме  Искаме и даваме обратн аинформация,учим се от грешките сии непрекъснато се развиваме


Философия Визия Номер 1 в създаването на стойности на нашия пазар Мисия Подобряване качеството на живот с помощта на високо стойностни решения за водния и енергиен поток и за опазване на околната среда!

Пинципи Бъди готов на всичко за клиента. Инвестирай най-напред в стойностни хора. Откликвай на нуждите на клиента и забрави бюрокрацията. Фокусирай се върху иновативността и бързината. Усъвършенствай начина си на работа всеки ден. Бъди честен и почтен и проявявай гражданска съвест. Рабоди усилено, ориентирано към резултати, но все пак не забравяй да се забавляваш.


Ключови елементи на устойчивото развитите

Служителите като ключ към успеха Иновативен мениджмънт Устойчиви продукти Отговорност към обществото и Защита на акционерите околната среда при производството


Резултати за околната среда “Ние в Пайплайф взимаме ролята си на отговорен член на обществото сериозно и за нас Корпоративната Социална Отговорност е повече от това просто да правим подчертани изказвания по сайтовете и отчетите си.“

Акт. 2011

Акт. 2012

Акт.2013

∆ 2012-2013

Цел 2015

Разход на енергия(GJ/тон)

2,64

2,57

2,58

0,2%

2,2

СО2(кг/тон)

264

237

227

-4,2%

214

Разход на вода(м3/тон)

0,88

1,00

0,78

-22,2%

0,85

Рецеклиран материал(кг/тон)

53,41

59,44

58,88

-0,9%

60


Проучване & Развитие Със своя централизиран Kорпоративен отдел за Проучване и Развитие в Холандия и мрежа от местни ИТ екипи във всички пазари, Пайплайф има необходимите ресурси да се фокусира върху най-важната цел: да задоволи бързо нуждите на своите клиенти.

Нови Продукти в % от Нетни Продажби

Нови продукти са онези, които са представени от Пайплайф на пазара преди по-малко от 5 години


Продукти – Инфраструктурни (Канализация и дъждовна вода) • Тръби за отпадъчни води • Тръби за дъждовни води • Raineo Управление на атмосферни води • Ревизионни шахти • Напояване • Дренаж


Продукти - Вътрешносградни • Вътрешни отпадни и канални води • Топла&Студена питейна вода • Кабелна защита


Продукти – За нуждите в ежедневието • За вода под налягане

• Кабелна защита • Газоснабдяване


Продукти – За индустрията и други специални • Тръби с голяма дължина и диамеър

• Soluforce


Технология & Материали • Екструдиране • Инжекционно отливане • Рото-отливане • Асемблиране


Защо да изберем Пайплайф? ПАЙПЛАЙФ МОЖЕ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИ:

Богата гама от продукти за различни приложения;

Високо качество, отговарящо на всички европейски стандарти;

Влагане на първокачествени суровини;

Гарантирана дълготрайна и санитарно-хигиенна пригодност, лабораторно проверено и заверена със съответните европейски сертификати;

Кратки и гъвкави срокове на доставка;

Конкурентни цени;

Пълно клиентско обслужване;

Инженерна помощ, консултации, инструменти за изчисление на статика и хидравлика;

МНОГООБРАЗИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА: Богатият асотримент се дължи на собственото производство и специализацията на фабриките съсредоточени в цяла Европа.


Иновации Компаниите от групата на Пайплайф се стремят към непрекъснати иновации в различни области. • системите Pragma – Инфраструктурна канализациона система от полипропилен; • Pragnum – инфраструктурна канализация от полиетилен •

AquaLine и Robust – тръби за полагане без пясъчна подложка


Иновации •

Master 3 – безшумна канализационна система от полипропилен

• Radopress – системи за водопровод и отопление от полиетилен

Екосистеми – EcoBox, OilBox, FatBox, Stormbox – системи за пречистване на вода;


Иновации • Eco-TR - резервоари за вода с обем от 3 000 до 50 000 литра;

PRO шахти – полипропиленови шахти за отводняване с възможност за свързване както с гладкостенни PVC системи, така и с гофрирани канализационни системи;

PRAKTO – инспекционни шахти с диаметър DN200 – DN400;


Иновации •

PRO-RG – дъждоприемни шахти от полипропилен;

ProFos – готови помпени станции съвместно с Grundfos;


Пайплайф България Заводът на Пайплайф България в Ботевград е 30 поред в историята на компанията

и произвежда следните тръби: •

Pragma- канализационни системи от полипропилен

• Тръби от PP - с марката HT Line за сградни канализационни системи;

• Тръби от PE - с марката AquaLife и AquaLine за напорен водопровод;

• Трислойни тръби PVC - KG за сградна и площадкова канализация.


Пайплайф България С внедряването на Система за управление за качеството(СУК), фирмата показва на своите клиенти способността да предостави продукт/услуга с едно и също постоянно качество , в съответствие с изискванията на клиентите и приложимите разпоредби на национално законодателство и европейските стандарти.


Пайплайф в България- Структура Търговски представител

Регион Западна България (София)

Търговски представител

Регион Централна България (Пловдив)

Търговски представител

Регион Югоизточна България

Регионален мениджър

Регион Източна България

Регионален мениджър

Регион Западна България

Отдел продажби

Централен склад Ботевград

Специалист логистика

Централа Ботевград

Финансов мениджър

Централа Ботевград

E-mail: моб.тел.: 0895/531 199

Красимир Мандев krasimir.mandev@pipelife.com

E-mail: Стоил Бичев stoil.bichev@pipelfie.com E-mail: моб. тел: 0893/697 466 Андон Трендафилов andon.trendafilov@pipelife.com E-mail: моб.тел.: 0894/393 091 Тодор Найденов todor.najdenov@pipelife.com E-mail: моб. тел.: 0897/926 928 Петко Грънчаров petko.grancharov@pipelife.com тел: 0723/99 433 E-mail: Наталия Вушовска факс: 0723/99 773 natalia.vushovska@pipelife.com тел.: 0723/99 490 E-mail: Станислав Цолов мобилен: 0898/335 472 stanislav.tsolov@pipelife.com тел.: 0723/99 415 E-mail: Таня Павлова мобилен: 0895/531 198 tanya.pavlova@pipelife.com моб. тел: 0894/473 841


Пайплайф в България – Складови бази Адрес: Ботевград, Централен склад Ботевград

Склад София

Склад Бургас

ул. “Индустриална” 3

Тел.: 0723/99413 E-mail:

Ръководител:

Факс: 0723/99533 vladislav.zarkov@pipelife.com

Владислав Зарков

Адрес: София, ул. “Бойчо Бойчев” 82

Тел:

/Околовръстен път м/у Суходол и Овча Купел/

897 006 538

Адрес: Бургас,

Тел/факс:

ЮПЗ / зад Mr. Bricolage

056/509129

E-mail:

Ръководител:

sklad.sofia@pipelife.com

Емил Арнаудов

E-mail:

Ръководител:

sklad.burgas@pipelife.com

Динко Тодоров


Пайплайф България -Инициативи •

Грижа към образованието на бъдещите ВиК специалистите в лицето на ученици и студенти, чрез презентации както в професионални гимназии и университети, така и в завода на Пайплайф в Ботевград.

Популяризиране предимствата на пластмасовите тръбни системи чрез презентации пред проектанти, инасталатори, строители и ВиК специалисти.


Пайплайф България - обекти Слънчев ден,Варна

Индустриален парк Шумен

Метростанция 11

Red apple Shell,с.Студена

Капитал форт

Търговище Кула летище София

Lidl,кв.Слатина

Кубрат

Витте Аутомотив България


Не ни виждате, но ние винаги сме тук…!

Corporate presentation july 2015  

Пайплайф корпоративна презентация 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you