Page 1


ONE DAY WHEN WE WERE YOUNG  

Kisah suka duka sebagai guru di SDK 2 oleh Ibu Juul Tan Joe Nio.