Page 1

CARRIEREWEEK 2010

www.makeamove.nl/utrecht


ik ben gedreven

ik ben ik ben ik ben onderscheidend

een teamplayer

Sara Lee

Douwe Egberts, Senseo, Pickwick, Prodent, Sanex en Zwitsal, in elk huishouden kom je ze wel tegen. Welkom bij Sara Lee, het bedrijf achter deze toonaangevende merken. Wereldwijd zetten duizenden mensen zich dagelijks in om deze merken nog sterker te maken. Enthousiaste, gedreven mensen, die zichzelf blijven uitdagen. Die daarbij hun eigen koers bepalen. Want dat vinden we belangrijk bij Sara Lee: onze medewerkers moeten zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat betekent dat wij je de ruimte geven om te groeien in de richting die jij wilt. We zijn altijd op zoek naar gedreven mensen, die hun talenten willen ontwikkelen en hun loopbaan zelf willen vormgeven. Ben jij Sara Lee?

Kijk voor meer informatie, alle vacatures en stagemogelijkheden op www.werkenbijsaralee.nl

MAKE IT HAPPEN


Voorwoord Burgemeester Koppelen De eerlijkheid gebiedt mij toe te geven dat ik niet alle keuzes in mijn loopbaan van te voren uitdenk. Het leven loopt toevalliger dan je zelf durft toe te geven, zeg ik wel eens. Aan de andere kant geloof ik wel dat ik onbewust toch vooral dingen aanpak die passen bij mijn persoonlijkheid. Nog even doorgaand op die eerlijkheid: ik denk dat het bovenstaande geldt voor veel mensen, ook jongere dan ik. Vanaf het moment van je eerste baan (ikzelf werd na mijn studie griffier aan een rechtbank) probeer je de banen die voorbij komen aan jezelf te koppelen. Passen werk en werkgever bij mij? Heb ik er zin in? En hebben zij zin in mij? Een initiatief als de Make a Move Carrièreweek leent zich voor een dergelijk proces. Net als de andere activiteiten van Make a Move heeft deze week een soort makelaarsfunctie. Iets wat ik herken uit mijn werk als burgemeester: ook ik koppel graag mensen en organisaties in de stad - met hun behoeften en wensen, ambities en mogelijkheden - aan elkaar. Vaak kunnen ze iets voor elkaar betekenen en kan ik er voor zorgen dat ze elkaar leren kennen. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik dat beschouw als één van de meest bevredigende kanten van mijn werk. Vooral als zo’n poging tot koppelen duurzame gevolgen heeft… mr. A. Wolfsen burgemeester van Utrecht

Make a Move Carrièreweek 2010

3


sĞƌĞŶŝŐŝŶŐEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƐƐƵƌĂŶƟĞĞƵƌƐ “Verzekeren is de olie in de motor van de Nederlandse industrie” ^ĂĂŝĞŶƐƚŽĸŐ͘ĂƚďĞĞůĚǀĂŶĚĞǀĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐƐďƌĂŶĐŚĞ ƐƚƌŽŽŬƚĂďƐŽůƵƵƚŶŝĞƚŵĞƚĚĞƌĞĂůŝƚĞŝƚǀĂŶĂůůĞĚĂŐďŝŶŶĞŶ ĚĞĐŽͲĂƐƐƵƌĂŶƟĞŵĂƌŬƚ͕ĚĞ͞ŚĂŵƉŝŽŶƐ>ĞĂŐƵĞŝŶǀĞƌnjĞͲ ŬĞƌŝŶŐƐůĂŶĚ͘͟,ĞƚƉůĂƞŽƌŵǀŽŽƌǁĞƌŬĚĂƚĞƌƚŽĞĚŽĞƚ͊ ŽŶĚĞƌǀĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐĞŶnjŽƵĞƌǁĞƌĞůĚǁŝũĚŶŝĞƚŽĨŶĂƵǁĞůŝũŬƐ ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞďĞĚƌŝũǀŝŐŚĞŝĚŬƵŶŶĞŶƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ͕ƐŝŵƉĞůͲ ǁĞŐŽŵĚĂƚĚĞĮŶĂŶĐŝģůĞƌŝƐŝĐŽ͛ƐǀŽŽƌĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶ ďĞĚƌŝũǀĞŶƚĞŐƌŽŽƚnjŽƵĚĞŶǁŽƌĚĞŶ͘

ĞĐŽͲĂƐƐƵƌĂŶƟĞŵĂƌŬƚŝƐĞĞŶďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬĚŝĞĐŽŶƟŶƵnjŝƚƚĞ ƐƉƌŝŶŐĞŶŽŵŐŽĞĚŽƉŐĞůĞŝĚĞũŽŶŐĞƌĞŶĞŶŚŝĞƌŝŶǀĞĞů ŝŶǀĞƐƚĞĞƌƚ͕njŽǁĞůŝŶǀĂŬŬĞŶŶŝƐĂůƐǁĂƚĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐǀĂŶ ĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞĞŶĂŶĚĞƌĞƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶďĞƚͲ ƌĞŌ͘ĞĐĂƌƌŝğƌĞͲ͕ĚŽŽƌŐƌŽĞŝʹĞŶŽŶƚƉůŽŽŝŝŶŐƐͲ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶnjŝũŶĚĂŶůĞŐŝŽ͘ <KDsKKZDZ/E&KZDd/EZKEtKZ<^,KWK&KE^/EZ 5 Make a Move Carrièreweek 2010


Z

Inhoudsopgave •

Voorwoord Burgemeester Aleid Wolfsen

pagina 3

Voorwoord Coördinator Make a Move Utrecht

pagina 7

Wat kan Make a Move voor jou betekenen?

pagina 8

Interview Heineken Recruiter

pagina 10

De juiste Moves

pagina 13

Sollicitatie- en Assessmenttraining

pagina 14

De activiteiten op de Carrièreweek

pagina 16

15 lastige sollicitatievragen

pagina 20

Dagindeling dinsdag 30 november

pagina 22

Dagindeling woensdag 1 december

pagina 23

Miniprofielen van de deelnemende bedrijven

pagina 24

Duurzaam Ondernemen

pagina 32

Miniprofielen van de duurzame bedrijven

pagina 34

Inschrijfprocedure

pagina 39

Locatie Seats2Meet

pagian 41

Colofon

pagina 43

Make a Move Carrièreweek 2010

5


PIMP YOUR LIFE!

Zelf de Carrièreweek organiseren ? Mail naar utrecht@makeamove.nl of loop gerust even binnen op kantoor full- & parttime

Make a Move Carrièreweek 2010

7


Voorwoord Coördinator Make a Move Utrecht Ieder jaar organiseren wij in Utrecht met groot succes de Make a Move Carrièreweek. Hét evenement waarbij je via workshops, presentaties, bedrijvenlunches en –diners in contact komt met het Nederlandse bedrijfsleven. We zijn er trots om jou in het stijlvolle en trendy vergadercentrum Seats2Meet te mogen ontvangen. Negentien uiteenlopende bedrijven presenteren zich hier aan jou. Van grote multinationals als Heineken en Rabobank tot gespecialiseerde adviesbureaus op het gebied van duurzaamheid, zoals Grontmij en Squarewise.

Duurzaamheid staat bij deze editie van de Carrièreweek met hoofdletters geschreven. De hele woensdagochtend staat in het teken van dit thema. Tegenwoordig gaat er meer aandacht uit naar dit thema. Steeds meer bedrijven gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen en horen er niet meer bij zonder een gelijknamig jaarverslag te publiceren. Het uitgangspunt bij duurzaam ondernemen is de triple-P-benadering: People, Planet en Profit. Dit betekent dat organisaties de verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Er moet niet alleen aandacht zijn voor de huidige generatie, maar ook voor de behoeften van toekomstige generaties. Verschillende bedrijven delen hun visies op het gebied van duurzaam ondernemen met jou en gaan graag met je in discussie. Maak kennis met hun beleidsplannen en speerpunten op het gebied van maatschappelijk ondernemen. We wensen je een fijne Carrièreweek toe. Dat de effecten ervan duurzaam mogen zijn.

Namens het Make a Move team 2010, Steffi Rombouts, Coördinator Make a Move Utrecht

Make a Move Carrièreweek 2010

7


Wat kan Make a Move voor jou betekenen? Het huidige klimaat op de arbeidsmarkt is niet altijd even rooskleurig. Het is dus belangrijk dat jij, als student, zelf in beweging komt. Jouw eigen motivatie, ambitie en vooral doorzettingsvermogen zijn belangrijke ingrediënten die nodig zijn om je goed te kunnen profileren onder potentiële werkgevers. Het is met name cruciaal om zelf de eerste ‘move’ richting bedrijven te maken. De Make a Move Carrièreweek biedt jou de mogelijkheid om dit te doen. Make a Move Make a Move is al ruim 40 jaar dé organisatie die jou tijdens je oriëntatie op de arbeidsmarkt van begin tot eind begeleidt. Make a Move vormt de brug tussen de collegebanken en jouw uiteindelijke werkplek. We bieden je een traject dat perfect aansluit op jouw wensen, zodat jij je optimaal kunt oriënteren en profileren bij de bedrijven naar jouw voorkeur. De drie fases van Make a Move Door het enorme aanbod van activiteiten wordt het voor studenten steeds moeilijker om keuzes te maken. Make a Move wil jou hierbij helpen door als gids te fungeren in het oerwoud dat arbeidsoriëntatie heet.8 Dit doen wij door het aanbieden van een doeltreffend 8 oriëntatietraject. Dat traject bestaat uit drie in elkaar overlopende fasen: zelfanalyse, oriëntatie en selectie. Het

8

is een flexibel traject dat je kan helpen in jouw zoektocht naar een ideale baan. Het is echter ook mogelijk om slechts delen van het traject te volgen. Fase 1: Zelfanalyse Bij de fase zelfanalyse worden vaak beginnende studenten gestimuleerd om zelf na te denken over vragen als “wat kan ik?” en “wat wil ik?”. Aan de hand van deze vragen kan je dan bepaalde criteria opstellen die belangrijk voor jou zijn in een toekomstige baan en werkgever. Een activiteit van Make a Move die hierbij aansluit is ‘the Future is Yours!’, die in het voorjaar voor eerste- en tweedejaarsstudenten wordt gehouden. Daarnaast zijn er artikelen en tests die in het profielboek en op onze website worden aangeboden. Fase 2: Oriëntatie Wanneer je als student de fase van zelfanalyse hebt gehad kom je in de fase van oriëntatie terecht. In deze fase begin je, aan de hand van de verkregen criteria uit de zelfanalysefase, je te oriënteren op mogelijke bedrijven en werkgevers. Op verschillende manieren biedt Make a Move jou de mogelijkheid om in contact te komen met een bedrijf of instelling. Zo vormen de Make a Move Carrièreweken en het Profielboek een goede mogelijkheid om je te oriënteren.

Make a Move Carrièreweek 2010

9


Op de Carrièreweek komen er verschillende bedrijven naar Utrecht om zich te presenteren door middel van bedrijfspresentaties, individuele gesprekken, workshops, bedrijfslunches en -diners. Jij krijgt zo de mogelijkheid om verschillende bedrijven beter te leren kennen om zo uiteindelijk een betere keuze te kunnen maken. Fase 3: Selectie De laatste fase van het Make a Moveproces is selectie. Je hebt inmiddels met behulp van Make a Move al een goed beeld gekregen van verschillende bedrijven en weet al welke bedrijven er goed bij jou passen. Nu komt het dus op solliciteren aan. Maar hoe doe je dat en hoe kom jij goed over in een sollicitatiegesprek? Om jou ook daarbij te ondersteunen biedt Make a Move midden november een sollicitatie- en assessmenttraining aan waarbij je geholpen wordt bij het solliciteren en het maken van assessments. Een assessment is een ‘beoordeling’ die veel bedrijven hanteren om te achterhalen of jij de geschikte kandidaat voor een bepaalde functie bent. Aan de hand van bijvoorbeeld tests, rollenspellen of taakopdrachten worden functie-eisen zoals communicatieve vaardigheden beoordeeld.

Informatie op maat Ben je in de laatste fase van je studie en/of op zoek naar een stage? Wil je weten wat de mogelijkheden zijn na je studie? Ben je al aan het afstuderen en echt op zoek naar een baan? Met al deze verschillende vragen ben je bij ons aan het juiste adres, want met ons veelzijdige aanbod bepaal je zelf waaraan je deelneemt. Met dit programmaboekje en het Profielboek is het mogelijk je optimaal voor te bereiden op de activiteiten van de Carrièreweek. In het Profielboek staat wat elk deelnemend bedrijf doet, welk type mensen het bedrijf zoekt en welke mogelijkheden aan starters geboden worden. Meer informatie? Voor meer informatie over Make a Move en onze activiteiten kun je terecht op onze website: www.makeamove.nl/utrecht

Make a Move Carrièreweek 2010

9


Anneke Huizinga Recruiter bij Heineken Anneke Huizinga (32) heeft de opleiding Bedrijfskunde aan Rijksuniversiteit Groningen gevolgd. Na eerst bij Human Capital Group te hebben gewerkt, destijds onderdeel van Deloitte, vond zij meer inhoudelijke uitdaging bij adviesbureau VODW Marketing als Marketing & Sales consultant. Persoonlijk contact in de recruitmenttak spreekt haar meer aan dan het vermarkten van diensten en producten, daarom heeft zij vier jaar geleden gekozen voor een functie als recruiter bij Heineken. Welke taken omvat het werk van een recruiter? “Heineken Recruitment is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van Management Trainees. Dit omvat arbeidsmarktcommunicatie en het organiseren van en deelnemen aan wervingsactiviteiten om studenten kennis te laten maken met Heineken als werkgever. Ook het selecteren van CV’s en het voeren van selectie- en arbeidsvoorwaardengesprekken is een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden.” Waar en hoe komt u in contact met potentiële werknemers? “Dat gaat op verschillende manieren. Door middel van bedrijvendagen en carrière evenementen zoals de Make a Move Carrièreweek ontmoeten we een grote diversiteit aan studenten. Zelf organiseren we ook activiteiten zoals de Heineken Business Course en meeloopdagen. Verder is onze website www.werkenbijheineken.nl een belangrijke bron, maar via via leren we ook veel mensen kennen en daarbij zijn onze eigen Heineken medewerkers van niet te onderschatten waarde bij het werven van nieuwe werknemers.” Spelen sociale netwerken op internet een rol bij de uitnodiging van sollicitanten? “Nee, bij Heineken houden wij ons aan de NVP sollicitatiecode. In deze code staat onder andere dat wij zonder toestemming mensen niet mogen opzoeken op internet.” Wat zijn de trends bij het aantrekken van nieuwe mensen? “Social media wordt steeds meer ingezet als wervingskanaal. Een blijvend groeiende trend is persoonlijk contact waardoor je een beter beeld van mensen ontwikkelt en ook doelgroepenbenadering behoort tot de trends. Een voorbeeld van dit laatste is het organiseren van een specifieke wervingsactiviteit voor een 10 zoals IT.” discipline Hoe is een 10 traineeship opgebouwd bij Heineken? “Het Management Traineeship bij Heineken is een individueel traineeship voor universitaire studenten die de ambitie hebben om in de toekomst te gaan leiding-

10

Make a Move Carrièreweek 2010

11


geven. Gedurende 14 tot 18 maanden vervul je binnen één van de disciplines (commercie, finance, productie/supply chain, IT en HR) drie concrete opdrachten met een duidelijk eindresultaat op zowel strategisch als operationeel niveau. Eén van die opdrachten zal in het buitenland plaatsvinden. Samen met je Management Development Adviseur en je mentor stel je een persoonlijk ontwikkelprogramma samen. Een deel van wat je wilt ontwikkelen zul je leren ‘on the job’. Daarnaast wordt bepaald welke training je nodig hebt voor de verdere ontwikkelingvan competenties. Hierbij kun je denken aan: Communiceren & Beïnvloeden, Time Management en het Heineken Introductie Programma. Tijdens de opdrachten word je begeleid door ervaren managers die fungeren als jouw opdrachtgever. In totaal word je zes keer beoordeeld: halverwege iedere opdracht en aan het einde van iedere opdracht.” Hoe ziet een selectieprocedure voor een traineeship bij Heineken eruit? “Na het invullen van een inschrijfformulier, je CV en motivatie vindt de eerste selectie plaats. Als we je uitnodigen, volgen na telefonisch contact twee sollicitatierondes en een assessment. De eerste twee sollicitatierondes zijn panelinterviews, met recruitment en Heineken managers of directeuren. De interviewtechniek die we gebruiken is de STAR-methodiek. Aan de hand van deze methode interviewen we je op een aantal competenties. Als je deze rondes goed hebt doorlopen, nodigen we je uit voor een assessment bij een onafhankelijk bureau. Elk gesprek zal bepalend zijn of je doorgaat naar een volgend gesprek. Het sollicitatieproces eindigt met een contract-aanbiedingsgesprek.” Op welke punten beoordeelt u een sollicitant? “Op een afgeronde WO Masteropleiding, affiniteit met de gekozen discipline, bestuurlijke en/of organisatorische ervaring, oprechte interesse in mensen, internationale ervaring en goede kennis van de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift.” Welke trucjes gebruikt u om de ware aard van een sollicitant te leren kennen? “We stellen nooit rechtstreeks een vraag, maar we interviewen volgens de STAR methodiek. Het gaat om het aandeel van de sollicitant.” Wat is DE struikelvraag voor een hoop sollicitanten? “Vertel iets over jezelf dat niet op je CV staat.” Wat moet een sollicitant vooral niet doen tijdens een interview? “Verschijnen in een korte broek en op slippers.”

Make a Move Carrièreweek 2010

11


Pak de horizon

Daar krijg je energie van Stephanie Willems (24 jaar), Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, Utrecht In de zomer van 2008 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens mijn studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap heb ik veel geleerd over het besturen van publieke en private ondernemingen en het publieke spel dat daar vaak bij komt kijken. In mijn eerste baan wilde ik me graag verder kunnen ontwikkelen en mijn kennis toepassen in een meer commerciële organisatie. Nu zul je misschien denken, waarom heb je dan precies voor Essent gekozen? Na mijn studie stond voorop dat ik wilde blijven leren. Ik ben jong, ambitieus en heb graag veel om handen. In mijn zoektocht naar een geschikt bedrijf stond daarom een uitdagende baan met veel mogelijkheden om me verder te ontwikkelen centraal. Na een kennismaking op de Business Course van Essent kwam ik erachter dat het Management Traineeship goed aansloot bij mijn ambities. In twee jaar tijd word je uitgedaagd in drie uiteenlopende projecten in het bedrijf. Bovendien krijg je volop de gelegenheid om aan je ontwikkeling te werken door middel van persoonlijke trainingen, coaching en bedrijfskundige modules die je volgt met je traineegenoten. Naast dit alles is de energiemarkt momenteel behoorlijk aan verandering onderhevig. Al deze veranderingen hebben bijgedragen aan de verschuiving van ‘Essent als publieke onderneming’ naar ‘Essent als commercieel bedrijf’. Dit is niet alleen interessant vanuit het opzicht van mijn studieachtergrond, maar de privatisering, internationalisering en de vele technische innovaties bieden vele mogelijkheden en perspectief voor de toekomst. Momenteel werk ik in Genève bij Essent Trading. Het mooie van het traineeship vind ik dat ik nu een half jaar de kans krijg om mezelf commercieel te ontwikkelen door het handelen in commodities als gas, power en emissierechten en daarna weer iets heel anders kan proberen. Je krijgt echt de mogelijkheid om je te ontwikkelen, om te kijken wat je wilt, wat bij je past én je wordt ook nog eens goed begeleid bij dat proces. Voor mij is het duidelijk: Ik ben enthousiast, en jij?

Ben jij nieuwsgierig geworden naar de startermogelijkheden bij Essent? Kijk dan voor meer informatie op www.werkenbijessent.nl


De juiste Moves Weet jij welke moves je moet maken om het maximale uit de Carrièreweek te halen? Wij helpen je alvast een handje op weg om je zo goed mogelijk voor te bereiden. Move 1: Lees het Profiel Bedrijvenboek! In dit bedrijvenboek staan de meeste deelnemende bedrijven kort beschreven. Je kunt hierin vinden wat de bedrijven doen, wat voor een mensen ze aannemen en welke stagemogelijkheden of startersfuncties er zijn. Move 2: Bezoek de website! Op de website van Make a Move, www.makeamove.nl, kun je aanvullende informatie vinden over de deelnemende bedrijven die niet in het Profielboek beschreven staan. Vaak heb je de mogelijkheid het jaarverslag te downloaden of de laatste persberichten na te lezen, waardoor je weet wat er in het bedrijf speelt. Move 3: Bedenk van te voren wat je te weten wilt komen van een bedrijf! Als je op basis van het Profiel en de website voor jezelf een goed beeld hebt kunnen vormen van het bedrijf, is het belangrijk te bedenken wat je nog meer wilt weten. Welke vragen heb je nog en welke onderwerpen wil je beter uitgelegd krijgen? Door vooraf goed te weten welke informatie je wilt krijgen, zul je meer uit de Make a Move Carrièweek halen.

Move 4: Zorg voor een helder en duidelijk C.V.! Zet op een zakelijke en bondige manier je activiteiten tot nu toe neer. Het is hierbij gebruikelijk dat je deze activiteiten rangschikt van heden naar verleden. Besteed hier veel aandacht aan, voor sommige onderdelen selecteren bedrijven namelijk op basis van je C.V. Move 5: Zorg voor een goede houding! Laat merken dat je gemotiveerd en geïteresseerd bent. Wees actief, stel vragen en laat zien dat je je in het bedrijf verdiept hebt. Move 6: Zorg voor een gepaste kledingstijl! Door je gepast te kleden toon je respect en laat je zien dat je serieus bent. Hierbij adviseren we je om je business te kleden. Dit betekent voor mannen een pak, das en nette schoenen. Dames kunnen een mantelpak of broekpak dragen, eveneens met nette schoenen.

Make Make a a Move Move Carrièreweek Carrièreweek 2010 2010

1313


Sollicitatie- en Assessmenttraining Voorafgaand aan de Make a Move Carrièreweek bieden wij jou medio november de mogelijkheid om je voor te bereiden op het arbeidsselectieproces door middel van een tweetal trainingen; een sollicitatie- en een assessmenttraining. Dit jaar vinden deze trainingen plaats op 11 en 12 november. Deze trainingen worden verzorgd door ImpressiveGreenApple, een onafhankelijk en professioneel trainingsbureau. Dit bureau is gespecialiseerd in het geven van trainingen, waardoor de kwaliteit van de trainingen gegarandeerd kan worden.

Er zal inzicht verkregen worden in het doel, de structuur en de onderdelen van het gesprek. Daarnaast kom je te weten welke interviewmethoden er zijn, hoe een gesprek in de praktijk kan verlopen en wanneer je kunt onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Daarnaast ga je zelf ook een aantal gesprekken oefenen. Tijdens de evaluatie hiervan krijg je feedback op je houding, non-verbaal gedrag en de gegeven antwoorden.

11 november: Sollicitatietraining Het doel van de sollicitatietraining is het vergroten van je kansen op de arbeidsmarkt door inzicht te verkrijgen in het sollicitatieproces en door te leren een sollicitatieprocedure effectief en gestructureerd aan te pakken. Deze training is verdeeld in twee onderdelen. Ter voorbereiding op het eerste onderdeel schrijf je thuis een sollicitatiebrief en maak je een CV. Tijdens de training krijg je hier feedback op. Verder worden de criteria behandeld waaraan een succesvolle sollicitatiebrief en een goede CV aan dienen te voldoen. Een14 belangrijk element hierbij is dat je inzicht14 krijgt in hoe een recruiter naar je brief en CV kijkt. In het tweede onderdeel van detraining zal het sollicitatiegesprek behandeld worden.

14

Make a Move Carrièreweek 2010

15


5

12 november: Assessmenttraining Bedrijven gebruiken vaak een assessmentcenter om het gedrag te bepalen van sollicitanten. Daarnaast wordt vastgesteld in welke mate de deelnemers eigenschappen bezitten als leiderschap, creativiteit en aanpassingsvermogen. Een assessment bestaat uit het uitvoeren van verschillende testen en cases. Als deelnemer kom je onder druk te staan van tijd, observatie en de aanwezigheid van concurrenten. In deze assessmenttraining komen al deze aspecten aan bod. Tijdens de training zal je zelf aan een aantal cases en testen deelnemen. Je zult feedback krijgen op je aanpak en je wordt geconfronteerd met de uitkomsten.

Wees er snel bij want er geldt een inschrijflimiet van 20 personen per training.

CV Check op de Carrièreweek Tijdens de Carrièreweek zelf bestaat er de mogelijkheid om je CV te laten checken door een recruiter van ImpressiveGreenApple. Beide dagen kun je hiervoor terecht. 15 minuten gaat het puur en alleen om jou en kun je zonder medestudenten om je heen al je vragen stellen over je CV. Er zal gekeken worden naar de inhoud, de lay-out en tevens wordt geadviseerd hoe je datgene wat belangrijk is sterk naar voren kunt laten komen.

Prijs Eén training € 27,50 Beide trainingen € 50,00 Locatie De trainingen vinden inhouse plaats bij Berenschot, op de Eurpalaan 40 te Utrecht. Inschrijvingsprocedure Je kan je voor de sollicitatie- en assesmenttraining inschrijven via onze website: www.makeamove.nl/utrecht

Make a Move Carrièreweek 2010

15


De activiteiten op de Carrièreweek Bedrijfspresentaties Bedrijfspresentaties zijn een toegankelijke manier om zowel algemene als specifieke informatie over bedrijven in te winnen en natuurlijk al jouw vragen beantwoord te krijgen. De bedrijfspresentaties worden gegeven door vooraanstaande bedrijven. Deze zullen je informeren over de kenmerken van hun organisatie. De informatie die tijdens de presentaties aangeboden wordt zal zich voornamelijk richten op studenten die zich in de laatste fase van hun studie bevinden. Zo zal er voornamelijk worden ingegaan op de carrière- en stagemogelijkheden binnen de desbetreffende organisatie. Natuurlijk zijn er studenten die zich in de oriëntatiefase bevinden ook van harte welkom, want ook het bedrijfsprofiel en de kenmerken van de organisatie komen uitgebreid aan bod. Na de bedrijfspresentatie wordt jou de mogelijkheid gegeven om in te gaan op onderwerpen die tijdens de presentatie niet aan bod zijn gekomen en vragen te stellen.

De volgende bedrijven houden een bedrijfspresentatie tijdens de Carrièreweek. Ahold Alliander Atos Origin Bain & Company BCG Berenschot Delta Lloyd Grontmij Heineken Ormit Procter & Gamble Rabobank Randstad Sara Lee Van Lanschot Bankiers

16een duidelijk beeld vormen, de Wil je sfeer proeven 16 en de cultuur van het bedrijf beter leren kennen, dan is het zeker de moeite waard om een bedrijfspresentatie bij te wonen. 16

Make a Move Carrièreweek 2010

17


7

Individuele gesprekkendivi duele gesprekken Dit is jouw kans om direct in contact te komen met recruiters van de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Je kunt je voorkeur uitspreken voor ieder bedrijf dat jou interesseert. Tijdens een gesprek van ongeveer 30 minuten doe je niet alleen ervaring op met het voeren van een sollicitatiegesprek, maar leg je ook het eerste persoonlijke contact met het bedrijf van jouw voorkeur. Je hebt hierdoor voldoende ruimte om met het bedrijf kennis te maken, maar ook het bedrijf te laten zien wie jij bent. Je kunt deze gesprekken gebruiken om bijvoorbeeld een deelname aan een business course, een stageplaats of zelfs een baan te bewerkstelligen.

Op basis van CV-selectie houden de volgende bedrijven individuele gesprekken tijdens de Carrièreweek: Ahold Alliander Atos Origin Delta Lloyd Essent Heineken Procter & Gamble Randstad

De voorbereiding op een individueel gesprek is erg belangrijk. Jij als student moet weten wat je wilt en wat je competenties zijn. Zoals eerder al gezegd hebben bedrijven verschillende doelen bij een zodanig gesprek. Voorafgaand aan een gesprek kun je jezelf via een sollicitatie- of assessmenttraining (die plaatsvindt op 11 en 12 november 2010) voorbereiden. Daarnaast is het aan te raden de bedrijfspresentatie van het bedrijf waar jij een individueel gesprek mee hebt, voorafgaand bij te wonen. Ook kun je natuurlijk het profiel van het bedrijf doornemen in het Profielboek.

Make a Move Carrièreweek 2010

17


Workshops Voor dit onderdeel organiseren bedrijven een activiteit die in de lijn van het bedrijf ligt. Het geeft de bedrijven de mogelijkheid om op een originele en ‘eigen’ manier studenten kennis te laten maken met het bedrijf. Tijdens de activiteiten krijg je een goed beeld van de bedrijfssfeer en heb je de kans om echt iets van jezelf te laten zien. Door de informele sfeer en het langere contactmoment is dit onderdeel een zeer waardevolle toevoeging op het oriëntatietraject dat je tijdens de Carrièreweek doorloopt.

Op basis van CV-selectie geven de volgende bedrijven een workshop tijdens de Carrièreweek: Ahold Alliander BCG Essent Grontmij Houthoff Buruma NS Ormit Sara Lee VNAB

Dit onderdeel richt zich voornamelijk op studenten in de laatste fase van hun studie, die serieus bezig zijn met het oriënteren op de arbeidsmarkt. Deze studenten kunnen op een informele maar intensieve manier kennis maken met een bedrijf. Hiernaast vind je een overzicht van de bedrijven die een workshop zullen aanbieden. Meer informatie over de invulling van de workshop en de dag waarop de activiteit plaatsvindt, kun je vinden op: www.makeamove.nl/utrecht

18

18

18

Make a Move Carrièreweek 2010

19


9

Lunch, diner en borrel Naast de individuele gesprekken tijdens de Carrièreweek zijn er verschillende momenten waarop je persoonlijk contact kan leggen met de recruiters van de deelnemende bedrijven. Tijdens de Carrièreweek verzorgen wij bedrijvenlunches, -diners en een dagelijkse borrel. Bedrijfslunches & -diners Dit onderdeel richt zich voornamelijk op studenten in de laatste fase van hun studie. Recruiters nodigen een aantal studenten uit op basis van hun CV om met hen te lunchen of ‘s avonds te dineren. Tijdens het eten is er volop de gelegenheid om vragen te stellen over het bedrijf, de sfeer en de mensen die er werken. Daarnaast kunnen er natuulijk ook andere onderwerpen aan bod komen.

De volgende bedrijven houden een bedrijfslunch of -diner tijdens de Carrièreweek: Lunch: Alliander Delta Lloyd Diner: Rabobank VNAB

Borrels Aan het einde van iedere dag vindt er een borrel plaats. Na alle presentaties, workshops en idividuele gesprekken biedt de borrel je de mogelijkheid om gezellig met de recruiters te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Make a Move Carrièreweek 2010

19


15 lastige sollicitatievragen 1.

Vindt u dat u een strenge opvoeding heeft gehad? Waarom wel? Waarom niet?

2.

Acht u zichzelf algemeen ontwikkeld? Waarom denkt u dat?

3.

Hoe lang heeft u over uw studie gedaan? Was dat lang of was dat kort? Waarom?

4.

Wat verstaat u eigenlijk onder een uitdaging?

5.

Beschrijf jezelf in één woord

6.

Noem drie facetten, in volgorde van mate van afkeer, die u beslist niet in een baan zou willen aantreffen. Waarom?

7.

Hoe belangrijk is geld voor u?

8.

Welk nut ziet u in vergaderen?

9.

Iemand houdt een betoog en iedereen zegt het begrepen te hebben. Behalve u. U hebt het kennelijk niet begrepen, wat doet u?

10.

U zegt dat een branchegenoot van ons u meer biedt. Waarom gaat u daar dan niet werken?

11.

Vindt u dat u een voorsprong hebt opgebouwd ten opzichte van mensen die niet hebben gestudeerd? Waarom wel of niet?

12.

Wat dacht u met deze studie te kunnen bereiken?

13.

Wat verstaat u eigenlijk onder een uitdaging?

14. 15.

20

Gebruikt u wel eens leugentjes-om-bestwil? Wanneer vindt u dat men hier

20van gebruik mag maken? 20

Bevinden zich mislukkelingen in uw vriendenkring? Licht u dat eens toe.

Make a Move Carrièreweek 2010

21


1

Word jij de Rabobank?

Jij hebt het nooit over ik, maar altijd over wij. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/werken

Make a Move Carrièreweek 2010

21


Dagindeling dinsdag 30 november 10.00 - 10.30 10.30 - 11.00 11.00 - 11.30 11.30 - 12.00 12.00 - 12.30 12.30 - 13.00 13.00 - 13.30 13.30 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.00 15.00 - 15.30 15.30 - 16.00 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30

Ahold Bedrijfspresentatie Berenschot Bedrijfspresentatie

Essent Workshop

Lunch Atos Van Lanschot Bedrijfspresentatie Bedrijfspresentatie Ormit Delta Lloyd Bedrijfspresentatie Bedrijfspresentatie Rabobank VNAB Bedrijfspresentatie Workshop Heineken Bedrijfspresentatie

Ahold Workshop

Ormit Workshop

Borrel

Individuele gesprekken: Ahold, Atos, Delta Lloyd, Essent, Heineken Bedrijfslunch: Delta Lloyd Bedrijfsdiner: Rabobank, VNAB

22 22

22

Make a Move Carrièreweek 2010

23


3

Dagindeling woensdag 1 december Duurzaam Ondernemen Ochtendprogramma: Zaal 09.30 - 09.45 09.45 - 10.30 10.30 - 11.00 11.00 - 11.30 11.30 - 12.00 12.00 - 12.30 12.30 - 13.30

13

11 12 Ontvangst Squarewise Openingsspreker Alliander Grontmij NS Bedrijfspresentatie Workshop Workshop Essent Bedrijfspresentatie Lunch

Bedrijfslunch: Alliander

Middagprogramma: 13.00 - 13.30 13.30 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.00 15.00 - 15.30 15.30 - 16.00 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00

Procter & Gamble Bedrijfspresentatie BCG Bedrijfspresentatie Alliander Bedrijfspresentatie Randstad Bedrijfspresentatie

Bain & Company Bedrijfspresentatie Sara Lee Bedrijfspresentatie Sara Lee Workshop

Houthoff Workshop

BCG Workshop

Borrel

Individuele Gesprekken: Alliander, Essent, Procter & Gamble, Randstad

Make a Move Carrièreweek 2010

23


Miniprofielen van de deelnemende bedrijven Ahold Een bijzonder bedrijf. Onze onderneming werkt voortdurend aan verbetering van de voedselvoorziening. Door het creëren van nieuwe mogelijkheden en oplossingen, maar ook met nieuwe en innovatieve producten. Werkend in zo’n inspirerende omgeving ervaar je de dynamiek van veranderende smaken en trends. Hierin kun je creativiteit aanwenden om te vernieuwen, te verbeteren en onze klanten tevreden te stellen. Atos Origin Atos Consulting is een van de grootste aanbieders op het gebied van business consultancy in Nederland. Wij helpen onze klanten bij het oplossen van complexe organisatievraagstukken, die in veel gevalen een multidisciplinaire aanpak vereisen. Wij beperken ons daarbij niet tot het leveren van strategische adviezen, maar ondersteunen en begeleiden ook implementaties en veranderingsprocessen. Hierbij kunnen wij worden ondersteund door onze collega’s van Atos Origin, welke met 50.000 medewerkers wereldwijd, vestigingen in 40 landen en een omzet van € 5,1 miljard behoort tot de wereldwijde top in IT en consultancy. Kenmerkend voor werken bij Atos Consulting is: inhoudelijk interessante opdrachten, teamwork, groei, persoonlijke ontwikkeling en een open en informele cultuur. Vanaf de allereerste dag werk je mee aan projecten en breng je een aanzienlijk deel van je tijd door bij de klant. Ons uitgebreid opleidingsprogramma is deels afgestemd op jouw eigen ambities en toekomstverwachtingen. Hierdoor ben je grotendeels zelf verantwoordelijk voor jouw professionele ontwikkeling. Het opleiden van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. De kaders zijn helder, de grenzen bepaal je zelf. Kijk voor meer informatie op onze website: www.atosconsulting.nl

Bain & Company

24 24

24

Bain & Company is een wereldwijd toonaangevend Strategy Consultancy bureau. Onze consultants houden zich bezig met strategische vraagstukken zoals groei mogelijkheden, overnames en organisatie veranderingen. Onze filosofie is results, not reports. Op basis van feitelijke analyses ontwikkelen de teams samen met de klant praktische en waardevolle inzichten waardoor de klant de concurrentie vóór kan blijven. Bain is een dynamisch, pragmatisch en ondernemend bedrijf: dé plek voor wie een intellectuele uitdaging en sterke

Make a Move Carrièreweek 2010

25


5

verantwoordelijkheid in zijn of haar werk eist. We staan open voor iedereen en zijn niet hiërarchisch ingesteld. We geven je ongeëvenaarde mogelijkheden om te leren en jezelf verder te ontwikkelen. Intensieve coaching en de beste trainingsprogramma’s binnen onze industrie helpen je om je doelen te bereiken. The Boston Consulting Group The Boston Consulting Group (BCG) is wereldwijd leidend op het gebied van Strategy Consulting. BCG geeft hoogwaardig kwalitatief advies gericht op blijvend concurrentievoordeel voor haar klanten. Dit advies is baanbrekend en bedrijfsspecifiek. De projecten, die altijd in teamverband met de klant worden uitgevoerd, variëren van fusies en overnames tot her-structureringen, van groeistrategieën tot innovatie. BCG adviseert vanuit verschillende Practice Areas als Consumer Goods, Retail, Financial Services, Industrial Goods, Energy en High Technology. Aan de basis van de adviezen ligt altijd fact based kwantitatief analysewerk. Klanten zijn multinationals en de top van het bedrijfsleven. BCG is de meest succesvol groeiende strategie consultant van Nederland. Consultants zijn zowel teamplayer als onafhankelijk denker, zowel creatief als gestructureerd, zowel rationeel als emotioneel intelligent. BCG biedt uitstekende internationale trainingsprogramma’s en uitgebreide persoonlijke carrièrebegeleiding: voor ambitieuze kandidaten de ideale werkomgeving om het maximale uit zichzelf te halen. Berenschot Werken bij Berenschot betekent aansprekende klanten uit het bedrijfsleven of de publieke sector adviseren. Dat is onze grote passie en onze kracht. We staan als adviesbureau niet voor niets al zeventig jaar aan de top! Onze klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op voorsprong zetten. En de lat ligt hoog. Daarom een Berenschot Academie, daarom een Berenschot Fundatie, die onderzoek stimuleert. Want onze klanten hebben recht op goede adviseurs en professioneel advies volgens de laatste inzichten. Lijkt het adviesvak je wel wat? Bekijk dan je carrièremogelijkheden op www.berenschot.com/trainees. Ontmoet Berenschot en lees hoe het is om als adviseur te werken. Gedreven collega’s en interessante opdrachtgevers wachten om jouw ontwikkeling een extra impuls te geven!

Make a Move Carrièreweek 2010

25


Delta LLoyd Delta Lloyd Groep is een toegankelijke financiële dienstverlener die vanuit integer ondernemerschap bouwt aan een zekere toekomst voor en met haar stakeholders. Het label Delta Lloyd staat voor een breed en veelzijdig concern. Onze financiële dienstverlening varieert van spaarproducten tot complexe verzekeringen en financiële planning. Delta Lloyd Groep is voortdurend in beweging. We zijn daarom altijd op zoek naar talentvolle mensen die zich in een veranderende omgeving thuis voelen. Mensen die geen baan zoeken, maar een uitdaging. Heineken Refresh your career Heineken, de werkgever in Nederland waar je baan verder gaat dan je vak. Je werkt nauw samen met andere disciplines en bent continue bezig met het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Wij zijn het premium biermerk van Nederlandse origine, dat in meer dan 170 landen in de wereld verkrijgbaar is. En in meer dan 70 landen brouwen we Heineken bier. Vanuit onze passie voor kwaliteit. Voor meer informatie kijk op www.werkenbijheineken.nl Houthoff Buruma Houthoff Buruma is één van de grootste kantoren van advocaten, notarissen en belastingadviseurs in Nederland. Circa driehonderd hooggekwalificeerde specialisten leveren maatwerk aan ondernemingen en organisaties die streven naar excellente prestaties.

26 26

26

Houthoff Buruma heeft vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Brussel en Londen. Als onafhankelijk Nederlands kantoor staat Houthoff Buruma zowel Nederlandse als internationale cliënten bij. Wij richten ons op het topsegment binnen het bedrijfsleven en de publieke sector; organisaties waar de belangen groot zijn. Voor deze doelgroep vormen wij een full-service kantoor, met specialisten die thuis zijn binnen vrijwel alle bedrijfsmatige vraagstukken.

Make a Move Carrièreweek 2010

27


7

VOOR ECHT JURIDISCH TALENT ZIJN WE BEREID OM VER TE GAAN. Echt juridisch talent is zeldzaam, en talent dat bij ons past nog zeldzamer. Dus als we zo iemand leren kennen, zijn we bereid om ver te gaan. Kennen we jou eigenlijk al?

www.werkenbijhouthoff.nl

Make a Move Carrièreweek 2010

27


Ormit Ambieer je een uitdagende managementloopbaan? Dan ben je er niet met alleen een academische studie. Want écht goed managen leer je niet uit boeken, maar in de praktijk. Bij een toporganisatie die jouw mogelijkheden net zo serieus neemt als jij jouw kwaliteiten. Bij ORMIT dus. ORMIT biedt gedreven jonge academici een unieke kans in korte tijd uit te groeien tot managers van niveau én op niveau. Na twee jaar ORMIT ben je feilloos op de hoogte van je sterke en minder sterke punten, weet je wat je precieze drijfveren zijn en heb je volop werkervaring opgedaan bij toonaangevende organisaties uit ons ORMIT netwerk. De organisaties waar ORMIT’ers aan de slag gaat zijn zeer uiteenlopend. Zo maak je niet alleen kennis met verschillende managementdisciplines, maar ook met diverse bedrijfsculturen. Kennis die je uiteindelijk in staat stelt een heel bewuste keuze te maken voor de richting én het bedrijf dat het beste bij jouw mogelijkheden en ambities past. Kortom, na twee jaar bij ORMIT weet je dus precies waar jouw toekomst als topmanager ligt. Enkele participanten binnen het ORMIT netwerk zijn: Rabobank, Shell, Delta Lloyd, Nuon, Ordina, Fortis, Philips, T-Mobile, Essent, DSM, ANWB, Belastingdienst en Ericsson.

28 28

28

Procter & Gamble Je loopbaanmogelijkheden zijn bij Procter&Gamble vrijwel ongelimiteerd. Afhankelijk van je eigen wil, je wensen en je talenten kunnen wij je dankzij onze grote schaal en unieke “build from within”-cultuur kansen bieden die je elders niet vindt. Natuurlijk ook in het buitenland. Vanaf dag één krijg je verantwoordelijkheid, maar je staat niet alleen. Iedereen bij P&G kan je vertellen dat je behalve opleidingen op maat en “trainingon-the-job” ook kunt rekenen op 100% support van je manager/ coach.

Make a Move Carrièreweek 2010

29


9

P&G staat voor: leiderschap, ownership, samenwerken, integriteit, passie om te winnen en vertrouwen. Het is belangrijker wie jij bent dan wat je exact hebt gestudeerd. Het gaat om persoonlijkheid, om karakter. Beschik jij over analytisch vermogen, leiderschap en commercieel gevoel? Heb jij pit? Neem jij graag het initiatief en heb jij door zettingsvermogen? Heb je dit aangetoond tijdens je studie? Dan ben jij degene die wij zoeken. Kijk op www.PGcareers.com voor uitgebreide en actuele informatie. Rabobank De Rabobank Groep bestaat uit ruim 140 lokale Rabobanken, Rabobank Nederland, Rabobank International en een groot aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. Met bijna 60.000 medewerkers over de hele wereld werken we betrokken en gedreven aan onze ambities: marktleider in Nederland en mondiaal nummer één in food & agribusiness. Door gebruik te maken van elkaars deskundigheid kunnen we actief inspelen op de vraag van ondernemers en particulieren om zo onze klanten een modern, samenhangend pakket van financiële diensten te kunnen aanbieden. In veel opzichten onderscheidt de Rabobank zich van andere banken: we zijn de grootste financiële dienstverlener van Nederland, we zijn Europees marktleider op het gebied van internetbankieren, we behoren mondiaal gezien tot de 20 grootste financiële instellingen en we zijn wereldwijd actief in buitenlandse vestigingsplaatsen. Tot zover de zakelijke kant. De Rabobank heeft ideeën. Sterker nog, de Rabobank is meer dan honderd jaar geleden opgericht op basis van een idee. Het idee om samen een bank te beginnen, zonder aandeelhouders. Het idee van de coöperatie. Een ouderwets woord misschien, maar in feite actueler dan ooit. Want juist dit idee zorgt ervoor dat het belang van de klant telt. En die kan zich, juist door samen te werken, ontplooien zoals hij of zij dat wil. Dit idee werkt voor onze klaten. Als dit idee ook voor jou werkt, dan zijn wij benieuwd of jij de Rabobank wordt. Kijk voor meer informatie en functies op wwww.rabobank.nl/werken

Make a Move Carrièreweek 2010

29


Randstad Randstad is één van de beste werkgevers van Nederland. En daar zijn we trots op. Wil jij een topcarrière bij een Nederlandse multinational, bekijk dan de mogelijkheden bij Randstad. Je start je carrière bij Randstad als intercedent of als managementtrainee. De functie van intercedent is afwisselend, met veel (omzet-)verantwoordelijkheden. Je bent accountmanager, loopbaanbegeleider en ondernemer in één. Ons management traineeship duurt tweeënhalf jaar. Je wordt klaargestoomd voor een managementfunctie op hoog niveau. Je neemt onder andere plaats in de Denktank met de andere trainees om op strategisch niveau met de organisatie mee te denken. Tijdens het traject word je intensief begeleid door je manager en coach. Wij ondersteunen je met opleidingen en trainingen en helpen je om je ambities te realiseren. Wil je meer weten? Kijk op www.randstad.nl/recruitment en kom naar onze presentatie of schrijf je in voor een individueel gesprek met een trainee en recruiter.

30 30

30

Sara Lee Heb jij de drive en ambitie om jezelf constant te blijven ontwikkelen? En vind je het bovendien leuk om een bijdrage te leveren aan producten waar miljoenen mensen iedere dag van genieten? Welkom bij Sara Lee, bekend van sterke merken als Douwe Egberts, Senseo, Pickwick, Prodent, Sanex en Zwitsal. Sara Lee is een unieke mix. Van mensen en merken. Van innovatie en traditie. Van een globale visie en lokale aanwezigheid. En van resultaatgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dat betekent dat de ‘typische’ Sara Lee medewerker niet bestaat – onze professionals binnen marketing, sales, finance of supply chain zijn net zo divers als onze merken. Trekt deze unieke mix je aan? Op www.werkenbijsaralee.nl vind je onze vacatures, stagemogelijkheden en uitgebreide informatie over de organisatie!

Make a Move Carrièreweek 2010

31


1

Van Lanschot Bankiers Van Lanschot Bankiers richt zich op vermogende particulieren, middelgrote (familie) bedrijven en hun eigenaren. Van Lanschot heeft een heldere ambitie: de beste Private bank van Nederland en België te zijn. Daarbij maken wij gebruik van de kennis en expertise van Kempen & Co, een 100% dochter. We zijn uitstekend in staat om de uitdagingen waarmee onze relaties worden geconfronteerd serieus te nemen en persoonlijke aandacht voor onze cliënten te combineren met de gewenste expertise. Persoonlijke aandacht is ook kenmerkend voor onze interne samenwerking. Voor meer informatie kijk op www.vanlanschot.nl/werken. Toon je talent! VNAB De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) is een brancheorganisatie die de belangen behartigt van een 85-tal ondernemingen die actief zijn op de grootzakelijke verzekeringsmarkt. Men spreekt ook wel over het ‘beurssegment’, omdat de werkzaamheden tot voor kort plaatsvonden in speciale beursgebouwen – assurantiebeurzen – in Amsterdam en Rotterdam. Een andere aanduiding is ‘de co-assurantiemarkt’, omdat te verzekerden schaderisico’s te groot zijn om door één verzekeraar verzekerd te worden en een beursverzekering doorgaans meerdere verzekeraars als risicodrager kent en ieder voor het ingekochte deel meedelen in de omzet en de eventuele kosten in de vorm van de vergoeding bij schade. Bij de VNAB zijn momenteel 53 nationaal en internationaal opererende beursmakelaars aangesloten en daarnaast 32 verzekeraars. Zij werken allen voor de in ons land actieve multinationals, de grote nationale ondernemingen, overheden en de bovenkant van het MKB. De verzekeringsbedrijven zijn merendeels in de Randstad gevestigd.

Make a Move Carrièreweek 2010

31


Duurzaam Ondernemen Volgens ‘Dow Jones Sustainability Indexes Review 2010’ is Nederland internationaal gezien leider in vijf van de negentien ‘supersectoren’ van het duurzaam ondernemen. Tegenwoordig onderneemt een beetje Nederlands bedrijf dus verantwoord. Niet alleen omdat het moet of hoort, maar ook omdat het loont. Duurzaam ondernemen is ondernemen met balans tussen economische, sociale en milieubelangen. Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. Niet alleen naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen in de toekomst. Dit staat ook wel bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De grootste gevolgen van deze bedrijfsactiviteiten zijn te merken op het gebied van klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en het opraken van grondstoffen. Make a Move Utrecht geeft jou te kans om met Nederlandse topbedrijven mee te denken over oplossingen voor deze problemen. Voor het eerst sinds het bestaan van de Carrièreweek is er namelijk een themaochtend gekoppeld aan het programma. Op woensdag 1 december zal de ochtend in het teken staan van duurzaam ondernemen. Nederlandse bedrijven zullen jou betrekken bij de manieren waarop zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je krijgt de kans om mee te denken over duurzame processen binnen het bedrijf en oplossingen te vinden voor dilemma’s waar zij voor komen te staan. Naast de “duurzaam ondernemen” -dag, bieden wij jou tevens de mogelijkheid om recruiters op eigen welkvloer te leren kennen. Op deze manier kun jij niet alleen kennismaken met de werknemers van een bedrijf, maar ook een kijkje nemen bij het bedrijf zelf. Kom dan naar de inhousedag die op donderdag 2 december plaatsvindt bij Grontmij. Je loopt deze dag mee met een toonaangevend en duurzaam ontwerp-, advies- en managament bureau en beleeft in de praktijk hoe duurzaam ondernemen binnen een bedrijf wordt geïmplementeerd. Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op: www.makeamove.nl/utrecht

32

32

32 32

Make a Move Duurzaam Ondernemen Make a Move Carrièreweek 2010

33


3

(Nu ook hier verkrijgbaar)

Earth Water lanceert als eerste ter wereld de 100% biologisch afbreekbare PET-fles Still & Sparkling

100%

BIODEGRADABLE RECYCABLE BOTTLES FOR A HEALTHIER EARTH

Nederlands mineraalwater Earth Water doneert 100% van de nettowinst om waterprojecten te financieren

33 earthwater.nl Make a Move Duurzaam Ondernemen 33 Make a Move Carrièreweek 2010


Miniprofielen van de deelnemende bedrijven Alliander Alliander is het netwerkbedrijf dat met ruim 6000 medewerkers verantwoordelijk is voor een groot deel van het energienet in Nederland. We werken aan continue levering van elektriciteit en gas aan onze 2,8 miljoen klanten. Daarnaast zorgt Alliander dat onze samenleving steeds duurzamer en energiezuiniger wordt. Dit door middel van de nieuwste technologieën en geavanceerde systemen. Wij zijn altijd op zoek naar talent. Daarom bieden wij 3 traineeships aan op het gebied van management, ict, en techniek. Wil jij je ambities waarmaken? Doe dat dan bij Alliander!

34 34

34 34

Essent Energie is er altijd en overal. Juist op plekken waar je het niet verwacht. Het enige dat je moet doen, is die energie benutten, dat kan alleen als je meer energie stopt in ideeën, kennis én mensen. Wij zijn voortdurend bezig om aan de energiebehoeften van de maatschappij te voldoen. Wij weten als geen ander hoe je maximaal gebruik maakt van energie die aanwezig is op aarde. Niet alleen van de bekende fossiele brandstoffen, maar ook van nieuwere bronnen, zoals zon, wind and biosmassa. De markten waarin Essent opereert, zijn enorm dynamisch. Denk aan toenemende concurrentie, internationalisereing en de zich continue uitbreidende technologische mogelijkheden. Omdat we in de hele energieketen actief zijn, van productie tot en met levering, zijn we in staat om activiteiten te combineren en innovatieve, commerciële mogelijkheden te scheppen. Elektriciteit opwekken in eigen centrales, handelen in grondstoffen op onze handelsvloer en innovatieve projecten als elektrisch rijden zijn daar treffende voorbeelden van. Kijk voor onze startersmogelijkheden op www.werkenbijessent.nl

Make aa Move Duurzaam Ondernemen Make Move Carrièreweek 2010

35


5

Mooi werk maak je niet alleen!

0OUEFLXBUPO[FNFEFXFSLFSTWFSUFMMFOPWFSXFSLFOCJK(SPOUNJKWJBXXXXFSLFOCJKHSPOUNJKOM POEFSANFEFXFSLFSTBBOIFUXPPSE (SPOUNJKJTFFOUPPOBBOHFWFOEFOEVVS[BBNPOUXFSQ BEWJFTFONBOBHFNFOUCVSFBVEBUBDUJFG JTJOEFHSPFJNBSLUFOXBUFS FOFSHJF JOGSBTUSVDUVVSFOEVVS[BNFQMBOOJOHFOPOUXFSQ%FLFSOWBO PO[FBDUJWJUFJUFOJTIFUDSFÑSFOWBOXBBSEFWPPSPO[FLMBOUFOEPPSIFUPOUXFSQFOFOSFBMJTFSFOWBO FFOEVVS[BNFXPPOFOXFSLPNHFWJOH Wat biedt Grontmij? t 4BNFOXFSLFONFUDPMMFHBTJOFFOQSPGFTTJPOFMFPNHFWJOHBBOBBOTQSFLFOEF NVMUJEJTDJQMJOBJSFQSPKFDUFO t 0O[FQSJNBJSFGPDVTMJHUPQAEVVS[BBNIFJEFO WFSOJFVXJOH t 0QFOJOGPSNFMFCFESJKGTDVMUVVSXBBS LFOOJTEFMFOIPPHJOIFUWBBOEFMTUBBU t &FOHPFEBSCFJETWPPSXBBSEFOQBLLFU t &FOTUSVDUVSFMFJOWFTUFSJOHJOKPVX  QFSTPPOMJKLFHSPFJ

Solliciteren? 6JUHFCSFJEFJOGPSNBUJFPWFSPO[FWBDBUVSFTFO TPMMJDJUFSFOCJK(SPOUNJK WJOEKFPQ XXXXFSLFOCJKHSPOUNJKOM 8JMKFEJSFDUWBOHFEBDIUFOXJTTFMFONFUPO[F SFDSVJUFSOFFNEBODPOUBDUPQNFU .BSJFLF7JÑUPS UFMFGPPO

Make a Move Carrièreweek 2010

35


NS NS is volop in beweging NS heeft je veel meer te bieden dan je op het eerste gezicht zou denken. Wist je dat NS naast vervoersbedrijf ook tot één van de grootste retail- en horecaketens van Nederland behoort? En tevens tot de top in de vastgoedbranche? Die veelzijdigheid en onze toekomstvisie maakt van NS een aantrekkelijke werkgever. Juist nu hebben we bij NS behoefte aan talenten die ondernemend zijn en verantwoordelijkheid durven nemen. Dat NS op allerlei niveaus met de samenleving verweven is, zorgt bij het realiseren van onze plannen bovendien voor extra uitdagingen. Squarewise Squarewise is een strategisch adviesbureau met een focus op innovatie en een passie voor duurzaamheid. Onze drive is om doorbraken te realiseren binnen complexe maatschappelijke en organisatorische uitdagingen. Met onze opdrachtgevers ontwikkelen wij strategie gericht op hun toekomstige groei en succes. Daarnaast werken wij met hen samen aan de realisatie van deze strategie. Squarewise richt zich zowel op het bedrijfsleven als de publieke sector en de gezondheidszorg. Binnen elk van deze sectoren werken wij aan projecten met impact. Dit wordt erkend door onze branche die ons sinds vijf jaar elk jaar nomineerde en in 2006 en 2010 de ROA-prijs toekende voor meest impactvolle adviesopdracht van Nederland.

36 36

36 36

Make aa Move Duurzaam Ondernemen Make Move Carrièreweek 2010

37


7Zomerstage in een Arabisch land?

Uitgebreid voorbereidingstraject Ontwikkelingsstage of managementstage Ervaringen delen na terugkomst

Kom naar het Nour Symposium: 9 december 2010 @ Boothzaal UB Uithof Meer informatie?

WWW.NOURPROJECT.NL Het Nour Project wordt gesponsord door: 

Make a Move Carrièreweek 2010

37


38 38

38

Make a Move Carrièreweek 2010

39


9

Inschrijfprocedure Schrijf je nu in! Graag helpen we je een handje met het in schrijven op de Make a Move website: www.makeamove.nl/utrecht Stap 1: Website: Ga naar www.makeamove.nl Stap2: Jouw account: Maak je persoonlijke account (rechts boven) aan als je die nog niet hebt of log in met je gegevens. Stap 3: Jouw Carrièreweek: Klik op “Schrijf je hier in voor evenementen” en vervolgens op de Carrièreweek waar jij aan deel wilt nemen. Stap 4: Jouw oriëntatie: Lees hier over alle mogelijkheden en activiteiten die de Make a Move Carrièreweek je biedt. Stap 5: Jouw selectie: Klik nu op “selecteer onderdelen” en kies hier de onderdelen waar je aan deel wilt nemen. Stap 6: Jouw CV: Heb je je ingeschreven voor onderdelen waarbij CV-selectie wordt toegepast, dit is het geval bij workshops, individuele gesprekken, bedrijfslunches en -diners, upload dan je CV door rechts boven op “Mijn Profiel” te klikken. Stap 7: Jouw wijzigingen: Je kunt tot het einde van de inschrijfperiode wijzigingen in je inschrijvingen aanbrengen. Na de inschrijving zullen bedrijven hun keuzes maken en zal Make a Move een persoonlijk rooster voor je maken. Deze krijg je een week voor de Carrièreweek opgestuurd. Schrijf je snel in! Tot op de Make a Move Carrièreweek op 30 november & 1 december en de Grontmij Inhousedag op 2 december.

18, 19 & 20 mei!33 Carrièreweek 2010

Make a Move Carrièreweek 2010

39


40 40

40

Make a Move Carrièreweek 2010

41


1

Locatie Seats2Meet

l

De Make a Move Carrèreweek vindt plaats in Seats2Meet.

Bij Seats2Meet kan je de hele dag door onbeperkt genieten van het ruime koffie en thee aanbod. Daarnaast is er aan het einde van de dag een borrel met verschillende borrelhapjes en drankjes. Tijdens de Carrièreweek kan je gebruik maken van verschillende faciliteiten. Er staan de hele dag laptops tot je beschikking met toegang tot het internet en er is een leestafel met diverse magazines en kranten. Seats2Meet biedt op deze manier een vrijblijvende en gemakkelijke sfeer om kennis te maken met jouw eventuele toekomstige werkgever. Onder het genot van de lunch of de borrel kan je de aanwezige recruiters spreken en op een informele manier kennis maken met het bedrijf naar keuze. De lounges van Seats2Meet zijn ontworpen door architect Bart Vos in samenwerking met ontwerperscollectief LEV. Efficiënt en eigentijds ontmoeten elkaar in huiselijke sfeer.

Make a Move Carrièreweek 2010

41


Ben jij geĂŻnteresseerd in contact met

studenten

internationale

?

Een jaar lang intensief en professioneel samenwerken met de grootste

bedrijven

Of begeleid je toch liever

studenten Wil jij je

, iets voor jou?

Nederlandse

voor en tijdens hun internationale stage?

persoonlijk ontwikkelen

?

Join AIESEC Part-time of Fulltime bestuursfuncties

42 42

42

Voor meer informatie utrecht@aiesec.net 030-2538655 www.aiesec.nl/utrecht

Make a Move Carrièreweek 2010

43


3

Colofon Het Make a Move Carrièreweek programmaboekje is samengesteld ter gelegenheid van de Make a Move Carrièreweek Utrecht van 30 november en 1 december 2010. Redactieadres: Make a Move Utrecht Achter Sint Pieter 25 3512 HR Utrecht Tel: 030 253 63 27 Email: utrecht@makeamove.nl Hoofdredactie: Katja Busuladžić katja.busuladzic@makeamove.nl Bestuur en organisatie Carrièrweek: Coördinator Steffi Rombouts Company Contact Alexandra den Hartog Company Contact Steffie Vlemmix Marketing Manager Daan de Kleijn External Relations Katja Busuladžić Logistics Brundt Froeling

Met dank aan: AIESEC Utrecht AIESEC Nederland Albert Heijn Hoog Catharijne Aleid Wolfsen Almar-Tjeerd Corjanus Anneke Huizinga Deelnemende bedrijven Frank van der Lecq Make a Move Utrecht Make a Move Amsterdam Make a Move Groningen Make a Move Maastricht Make a Move Nijmegen Make a Move Rotterdam Make a Move Tilburg Make a Move Twente Make a Move Wageningen Merel Rombouts Sponsoren

Oplage: 1000

Copyright © 2010 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Make a Move team. Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Het Make a Move team kan daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Make a Move Carrièreweek 2010

43


MVO? Alliander doet het zó. Laat je inspireren en doe met ons mee. Al is het niet zo zichtbaar, Alliander staat midden in de maatschappij. Via ons ondergrondse netwerk van kabels en leidingen zijn we via straat en weide verbonden met onze klanten. Die rekenen als vanzelfsprekend op stroom uit het stopcontact, maar Alliander wil meer betekenen voor de samenleving.

Al ruim 100 jaar zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit. Bijna 6.000 collega’s dragen eraan bij dat 2,9 miljoen klanten elke dag stroom en gas hebben. Wij zijn de verbindende schakel tussen energieproducerende bedrijven en klanten die energie afnemen.

MVO workshop ‘Maatschappij op de stoep’ In de interactieve workshop ‘de Maatschappij op de Stoep’ ga je op zoek naar wat er zich zoal afspeelt op de stoep. De stoep die in deze workshop symbool staat voor ‘de Maatschappij’. En daar kunnen we niet om heen. Joy Lodarmasse Seats to Meat (Hoog Catherijne Utrecht) Woensdag 1 december van 10:30 tot 12:30. Meer informatie over Alliander: www.alliander.com

iedereen energie

CW utrecht  

CW utrecht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you