Page 1

driemaandelijks - 65e jrg., nr.4 P206948

December 2019 - Februari 2020

R LPH onderweg met

3D

EDITORIAAL - radicaal gehoorzamen !

| p.2

Hoofdartikel: discipelen maken | p.6 Het AGORA100-symposium | p.9 Leven in drie dimensies | p.11


| EDITORIAAL

Radicaal gehoorzamen!

Jan Wisse Directeur Bedieningen

Een discipel van Jezus maken om midden in deze wereld te staan – hoe doe je dat? Is het echt een noodzaak? Kunnen we niet gewoon discipelen maken voor in onze kerk– of kunnen we niet beter aan christenen leren op welke manier ze het beste in de wereld kunnen overleven? Wel, een discipel die niet in de wereld staat is als een ballon die aan de grond gehouden wordt. Een christen die we leren hoe hij in de wereld kan overleven, maar waarbij we discipelschap achterwege laten, die lijkt op een lichaam zonder geraamte. Deze twee moeten hand in hand gaan. Toen Jezus het gebod gaf om discipelen te maken ging dat hand in hand met het leren gehoorzamen van alles wat Hij geboden had. Hoe help je anderen om Gods geboden te gehoorzamen? Wanneer heb je voor het laatst je bijbel gelezen met de bedoeling om in praktijk te brengen wat Hij daar zegt? Alles wat Jezus geboden heeft – waarom zou ik dit wel of niet toepassen? Hoe ziet dat er vandaag uit? Ik neem een paar voorbeelden:

Jezus zendt zijn discipelen twee aan twee uit – waarom doe ik dit dan bijna nooit? Hoe verloochen ik mezelf? Op welke manier neem ik dagelijks mijn kruis op mij? Hoe kan ik een dienstknecht zijn? Wanneer nodig ik armen uit op een feest – wanneer nodig ik ze uit bij mij thuis? Op welke manier heb ik mijn buurman of buurvrouw lief als mezelf? Heb ik mijn vijand lief? Doe ik dit werkelijk in de praktijk? Hoe ziet dat er dan precies uit? Zou het niet geweldig zijn als we naast mensen zouden kunnen staan en als we elkaar zouden kunnen helpen met het gehoorzamen van Jezus’ geboden? Wat als we elkaar zouden kunnen aanzetten om dit in de wereld te doen en op die manier als zout en licht te zijn voor onze wereld?! Ik denk dat dit is wat de Bijbel van ons vraagt, wat Jezus van ons vraagt. Het is een uitdaging om Hem hierin te gehoorzamen en erover na te denken waarom we dat soms niet doen. Wat zou het je kosten om Hem op alle gebieden van je leven te gehoorzamen en wat zou het resultaat zijn als we dit (allen) zouden toepassen? Naar mijn mening: een totaal veranderde kerk! Jan Wisse

Verantwoordelijke uitgever Jan Wisse Ondernemingsnummer: 0410.278.623 Afgifte kantoor: 3000 Leuven 1 Erkenning: P206948 Foto omslag Benny Raemdonck Abonnement Trimestrieel blad, gratis Abonneren/uitschrijven: info@vianova.be

RALPH | 2

Contactgegevens België Romboutsstraat 7 - 1932 Zaventem Tel: +32(0)2/241.30.15 - info@vianova.be www.vianova.be - Facebook: /vianova.be - Twitter: vianova_be Contactgegevens Nederland Havikshorst 29 - 3871 JK Hoevelaken berenddewit@gmail.com - www.vianova.be/onzehoop Privacyverklaring Wij respecteren het privéleven van onze abonnees https://www.vianova.be/nl/privacyverklaring/

Productie Quality Dots B.V.


? Question ? & Answer ? A Q F ? A Q ? A ?F Q ? A ? F ? Q? A? F?

? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?A F Q ? ??QQ???A F?F? ??? ??? ?? ?? ? ??

WAAROM HEET BEZ NU VIANOVA?

HOE MAKEN JULLIE DE NIEUWE VISIE PRAKTISCH?

• We merkten dat de naam ‘Belgische Evangelische Zending’ voor ongelovigen vaak weinig betekenis had en dat het woord ‘zending’ hen soms afschrikte, terwijl we deze groep net willen bereiken.

We geloven dat het in onze hedendaagse maatschappij zeer krachtig is om Jezus te weerspiegelen in lokale gemeenschappen. Met lokaal bedoelen we zowel de regio waarin je je beweegt als de verschillende bevolkingsgroepen waarmee je in contact komt (studenten, motorrijders, tienermoeders, ouderverenigingen, …).

• Vroeger vertelde de naam van een organisatie waar de organisatie voor stond. Heden is een naam vooral aanstekelijk en eenvoudig, iets wat snel ‘blijft hangen’.

Concreet wil VIANOVA mensen aanzetten om op lokaal niveau Jezus te weerspiegelen en gemeenschappen te vormen. In ons land zijn er al enkele projecten en gemeenschappen waar men met deze visie aan de slag gaat. Gembloux, Hannut, Asse, Heusden-Zolder & Moto-conneXion. De laatst genoemde is een gemeenschap van motorrijders. We zien een aantal mensen een verlangen hebben om lokale gemeenschappen te vormen. VIANOVA wil een steun en hulp zijn voor eenieder die een lokale gemeenschap wil vormen.

• BEZ, BEM of MEB? De naam van onze organisatie was in elke taal anders. Niet ideaal in een land met drie officiële landstalen. VIANOVA is in elke taal hetzelfde. • Bij een compleet vernieuwde visie en een nieuwe start hoort een nieuwe naam.

Heb je vragen, opmerkingen, is iets niet duidelijk? Van luchtige materie tot uitdagende vragen over de nieuwe visie,

de nieuwe strategie, ... Aarzel niet en stuur een mailtje naar ralph@vianova.be. We zullen telkens enkele reacties uitkiezen en deze beantwoorden. We schrijven deze rubriek samen met jou! Je input is dus zeer belangrijk!

trimonthly magazine - Issue 76 P206948

December 2019 - February 2020

R LPH Road journal

3D

Editorial - Radical obedience

| p.2

Second Stage: shaping disciples

| p.6

The AGORA100 Symposium

| p.9

Living in 3 Dimensions

| p.11

RALPH | 3


| KORT NIEUWS

ZENDELINGEN KRIJGEN MOEILIJKER TOEGANG TOT HET LAND. Sinds 1 januari 2019 zijn er een aantal zaken veranderd in het proces dat een zendeling moet doorlopen om een visa te verkrijgen of te behouden. Sinds België op 1 januari 2019 deze Europese wetgeving invoerde is het als niet-Europese zendeling veel moeilijker geworden om ons land in te komen. Voor deze verstrengde wetgeving van kracht ging kon VIANOVA, en andere zendingsorganisaties, een visa verlenen aan de zendelingen. Tegenwoordig is dat niet meer mogelijk en krijg je geen visa meer zonder werkvergunning. Er zijn enkele uitzonderingen. Wanneer iemand als voorganger werkt, en erkend wordt als bedienaar van de eredienst, krijgt hij wel een visa. Voor de ‘gewone’ zendeling, die geen voorganger is, maar zich eerder met evangelisatiewerk bezighoudt, is deze visa nu moeilijk tot niet te verkrijgen.

Wendy Bartel: “ “Ik voel me zowel ontworteld als geworteld. Drie jaar kon ik mijn wortels uitslaan in België maar nu word ik ontworteld en moet ik opnieuw naar de Verenigde Staten. Niettemin blijf ik stevig geworteld in Christus. Deze beproeving versterkt mijn verlangen om het Evangelie te verkondigen. Hij is de Rots waarop degenen, die Hem nog niet kennen, kunnen leunen tijdens de stormen van hun leven. “

Wilt u met ons mee bidden dat we hier een oplossing voor mogen vinden? De ARPEE (Administratieve Raad van de Protestants- Evangelische Eredienst) zet zich ook heel erg in om een oplossing voor dit probleem te bedenken – bid dat ze wijsheid mogen ontvangen.

AUF WIEDERSEHEN, ANDREAS & INGE! In het jaar 2000 kwamen Andreas & Inge Seidlitz vanuit Duitsland om het pastorale team van de BEZ-gemeente in Eupen te versterken. Ze hadden het voordeel dat ze hun eigen taal konden spreken, maar ze moesten toch stapje voor stapje een andere cultuur leren kennen en daarin hun weg vinden. Ze hebben ontelbare uren op de markt van Eu-

RALPH | 4

pen gestaan met de boekenwagen en duizenden kilometers afgelegd om het Goede Nieuws in de regio te verspreiden. Diepgaande relaties met hun broers en zussen in Eupen hebben België tot hun tweede vaderland gemaakt. Nu is het heel moeilijk als je het land waar je je thuis voelt weer moet verlaten, zelfs als je naar je oorspronkelijke vader-

land terugkeert. De gemeente in Eupen heeft in Berthold en Renate Lamparter een nieuw voorgangersechtpaar gevonden. Andreas & Inge, en jullie zonen, uit het diepst van ons hart: Bedankt! We wensen jullie Gods rijke zegen toe op je verdere levensweg.


DE PENNINGMEESTER IS MET PENSIOEN! In november ging na 40 jaar onze penningmeester Berend de Wit met pensioen. Daarom zijn we dringend op zoek naar vervanging voor zijn werkzaamheden voor de Stichting BEZ/Onze Hoop. Deze stichting kanaliseert de dagelijkse giften die binnenkomen voor ongeveer 95% van onze werkers in België. Met behulp van een door Berend zelf ontwikkeld Excelprogramma wordt dit dagelijks bijgehouden. Iemand met ervaring in Excel en met een boekhoudkundige achtergrond kan contact opnemen met VIANOVA. U hoeft dus niet zelf het wiel

uit te vinden en we zijn altijd beschikbaar om u bijv. via TeamViewer op weg te helpen. Een gedrevenheid voor zending en per dag 5 minuten vrijmaken is een vereiste. Iedere maand wordt er een afsluiting gemaakt en het overzicht naar ons kantoor in Zaventem gestuurd. Dat kost u éénmalig per maand een uurtje werk. Tweemaal per jaar komt de penningmeester bijeen voor een vergadering (tijdens één dagdeel) met het hele BEZ/Onze Hoop bestuur. Herkent u zich in dit profiel? Neem dan contact op met VIANOVA.

Afscheid Berend. Het prachtige Johannus-orgel valt meteen op als je de woonkamer van Berend en Dora de Wit in Hoevelaken binnenkomt. Berend gaat erachter zitten en onder zijn bezielende orgelspel komen bij mij allerlei jeugdherinneringen boven. Het raakt me en ontroert me. Tijd voor een vraaggesprek met een markante persoonlijkheid die de BEZ, tegenwoordig VIANOVA, al 40 jaar dient. Geen “gewone” penningmeester maar wel een penningmeester die afscheid gaat nemen. Hoe ben je met de BEZ in contact gekomen Berend? “ Via mijn schoonzus Anneke Schellevis, die het boekenwerk van de Zending in Vlaanderen heeft opgestart. Ons eerste contact was de evangelisatiecampagne in Sint-Truiden in 1975. We verrichtten allerlei hand –en spandiensten. Met Jan van ’t Hof, een soort vaderfiguur voor mij, ging ik voor het eerst van mijn leven langs de deuren om met mensen over de dingen van God te spreken. Eerst deed Jan het woord en ineens zei hij dat het mijn beurt was. Op het moment dat ik sprak met die mevrouw aan de deur, vond in feite mijn bekering plaats”. Op mijn vraag hoe dat dan gebeurde, vertelt Berend dat hij merkte dat zijn woorden, die “er zomaar uit kwamen”, door God gebruikt werden om deze vrouw aan te raken. Daar aan die deur in Sint-Truiden werd geloven iets heel persoonlijks voor hem en diezelfde avond ook voor

zijn vrouw. In de tent in Sint-Truiden legt Johan Lukasse het evangelie uit. Dan vraagt Johan de aanwezigen hun leven aan Jezus Christus te geven. Die dag zijn ze beiden veranderd. Vanaf dat moment wordt ook Bijbellezen helemaal nieuw. In 1979 neemt Berend de administratie van de BEZ in Nederland over. Een administratiesysteem in Excel voor “BEZ/Onze Hoop” wordt door hem op maat gemaakt. Dit systeem wordt nog altijd gebruikt! Ook nu nog blijken 5 minuten per dag er mee bezig zijn, voldoende om alles bij te houden. Op mijn vraag welk Bijbelgedeelte hem echt raakt zegt Berend dat het feit dat God trouw is, hem het meest aanspreekt. En dan vertelt hij iets heel persoonlijks. Dora en hij hadden heel graag kinderen gehad maar hun huwelijk bleef kinderloos. Daar kregen zij toch vrede mee. Bovenal wilden zij dat doen wat God van hen vroeg. De tekst: “Hoedt de kudde Gods, die bij u is” (1 Petr.5:2), gaf een doorbraak. Ruim 40 jaar zat Dora in het onderwijs. Daar had zij kinderen om zich heen en dat werd de kudde die zij mocht hoeden. Als ik aan Berend vraag wat zijn beste herinnering is begint hij te stralen. Het zijn er diverse, maar het mooiste is als er mensen tot bekering komen. Dat is zijn grootste vreugde! De koop van de Nortonhuizen als nieuw hoofdkwartier van de Zending was ook bijzonder.

BEREND

Johan Lukasse was geïnteresseerd in die huizen maar waar moest het nodige geld vandaan komen? Dat werd verder niet bekend gemaakt. Op een dag wordt Johan gebeld door een mevrouw. Zij wil hem in Brussel ontmoeten. Lopend gaat Johan erheen. Deze mevrouw heeft een plastic tas bij zich. “U bent op zoek naar huizen in Brussel? Dit is voor u!” Het blijken obligaties en contant geld, waarmee een groot deel van de aankoop van het eerste huis gedekt kon worden. Wat moet Nederland weten over VIANOVA? “Dat het de vroegere BEZ is. Dat de methoden anders zijn maar wel met dezelfde intentie om mensen tot Jezus te brengen. De wortels blijven hetzelfde. Mensen kunnen niet zonder de Here Jezus Christus! Daar moeten we als Nederlanders ook voor blijven bidden!” Daarbij komt, omdat hij terugtreedt, er een opvolger moet komen! De grootste wens van Berend is, dat VIANOVA, werkend vanuit de Bijbel, mensen zal bepalen bij Gods Woord. Als mensen omkeren en opnieuw geboren worden dan ontstaan nieuwe gemeenten. Dat was de roeping en dat moet zo blijven!

Kees van Velzen RALPH | 5


discipelen maken ! Waarmee kunnen we het Koninkrijk van God vergelijken? Het is als een voetbalteam, iedere speler heeft zijn eigen plaats, volgt de aanwijzingen van de coach en gaat voor de overwinning en de eer van de club. Het succes hangt af van twee belangrijke factoren die door de strategie van de coach bepaald worden: weten waar je moet staan als je de bal niet hebt en weten wat je moet doen als je de bal wel hebt. Op dezelfde manier kun je de strategie van Jezus, onze coach, bekijken. Hij stuurde zijn team (de 12) het veld op, in de tijd waarin zij leefden, en laat daarmee zien hoe wij het veld op kunnen gaan in de 21e eeuw. Net als bij veel sporten is het bij voetbal vooral belangrijk waar je staat, zodat de bal rondgespeeld kan worden tot, als zich een opening voordoet, hij in het net geschoten kan worden. Het is altijd grappig als je een groep kinderen met z’n allen achter de bal aan ziet rennen omdat ze allemaal zelf een goal willen maken. Als we onze coach horen zeg-

Eric Zander

gen: “Maak discipelen”, het doel van onze roeping, lopen we het risico dat we te snel de conclusie trekken dat iedereen ongelovige mensen “moet bekeren”, en soms ook nog de mensen in onze kerken. We lopen allemaal achter de bal aan om voor onszelf een opening te creëren en te scoren, zonder erop te letten waar we op het veld moeten staan, want elke kans is er één. Toch? Maar de woorden van Jezus aan zijn discipelen (in Matt. 28) vragen niet om een gerichte daad, ze wijzen meer op een proces. Onze vertalingen leren ons en schrijven ons voor: “Ga en maak discipelen”. Maar Jezus geeft deze opdracht in het kader van het “onderweg zijn”. Hij begint letterlijk met “terwijl je onderweg bent” of “terwijl je leeft”. Het woord “discipelen” drukt in de originele tekst (maak discipelen) geen eenmalige actie uit, het is een voortdurende beweging (letterlijk: ‘discipelen’, als werkwoord, dat niet bestaat in het Nederlands). Bovendien heeft een proces het voordeel dat er een voortdurende ontwikkeling is, waardoor de discipel steeds meer op Jezus gaat

lijken. Bij de doop wordt het proces versterkt doordat je “voor je geloof uitkomt” en daarna de aanwijzingen van de coach volgt. Maar laten we terugkeren naar de strategie die ons naar het ultieme doel zal leiden: je plaats kennen en de gelegenheid. Kijk naar Jezus! Hoe Hij zijn plaats kent, is indrukwekkend. Hij luistert constant naar de aanwijzingen van zijn coach, de Vader. “Het Woord is mens geworden en leeft (letterlijk: heeft zijn tent opgeslagen) onder ons.” 1 Hij is “in alles aan hen gelijk geworden” 2 , of “Hij heeft op gelijke wijze daaraan deel gekregen.” 3 Hij heeft zijn plaats op ons veld ingenomen. Zijn manier van spelen is nooit statisch. Je kan veel meer spreken van “het Wandelende Woord”, actief in de wedstrijd, steeds in beweging. “Wandelend” in de echte betekenis, maar ook figuurlijk. In de statistieken van de voetbalspelers wordt bijgehouden hoeveel kilometer ze tijdens een match afleggen. Jezus is kampioen op dit vlak… hij heeft zoveel kilometers afgelegd! Met zijn discipe-


HOOFDARTIKEL |

len, gevolgd door de menigte, door dorpen en steden, door landstreken, van Galilea naar Judea en weer terug, door Samaria en het land van de heidenen en zelfs, na zijn opstanding, van Emmaüs, langs het meer en weer terug naar de berg van zijn hemelvaart. En Hij wandelde zelden alleen, Hij was altijd met degenen die Hem wilden volgen. “Wandelen” is ook het werkwoord dat het Nieuwe Testament figuurlijk gebruikt om onze betrokkenheid uit te drukken, onze nieuwe manier van leven in de samenleving. Daartoe heeft Jezus de dood overwonnen! Hij heeft alles van ons menselijk leven meegemaakt, altijd met anderen om zich heen. Hij leefde in zijn familie, tussen zijn vrienden, zijn discipelen, trok op met de nieuwsgierigen, met de dwazen, … Hij heeft gegeten, gedronken, feestgevierd, gehuild, gewerkt, gerust, gediend, getroost, … Maar terwijl Hij wandelde heeft Hij altijd gesproken. Hij heeft mensen bemoedigd, gecorrigeerd, Gods woord uitgelegd en onderwezen, de Waarheid verteld, de spelers aangemoedigd, …

Dit is de wedstrijd. Zo wordt het gespeeld, voor elk van ons persoonlijk en voor het VIANOVA-team. In de eerste plaats moeten we weten waar we staan. Voordat de eerste stap gezet wordt, moeten we de route uitstippelen: namelijk Jezus weerspiegelen in de wereld, op de plaats waar de coach ons opgesteld heeft, zoals zout dat niet in het vaatje blijft, zoals een lamp die voor je voeten schijnt. Vervolgens zijn we geroepen om discipelen te maken in deze wereld, in onze wereld, in onze eigen omgeving. Net als Jezus spelen we een wedstrijd, het “woord” gaat wandelen tussen onze tijdgenoten die Jezus nog niet kennen en kijkt hoe zij leven. De HSV beschrijft het zo: “Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit” 4 , en nog meer: “Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, … en buit de geschikte tijd uit,” 5 Het is onze taak naast hen te wandelen, te leven. We worden strategisch opgesteld door onze coach, die ons gelegenheden 6 geeft met hen te praten, zodat ze gevormd worden terwijl we

wandelen op de weg van Jezus. We gaan langs het kruis waar onze zonden worden vergeven, Hij leidt ons op een nieuwe weg waar we worden gevoed door de kracht van de opstanding zodat we kunnen “wandelen in nieuwheid des levens” 7 en Jezus kunnen volgen. De eerste etappe is essentieel: Jezus weerspiegelen in de wereld. Ze moet gevolgd worden door een tweede etappe: discipelen van Jezus maken in deze wereld. Dat is onze roeping, als team. Speel je de wedstrijd met ons mee?

D

G

W

1

Joh. 1:14, 2 Fil. 2:7, 3Hebr. 2:14, 4Kol. 4:5, 5 Efez. 5:15-16, 6Kol. 4:6, 7Rom 6:4

RALPH | 7


DE OFFICIËLE OPENING VAN HET VIANOVA CENTER De vierde happening in ons jubileumjaar was de officiële opening van ons kantoorgebouw in Zaventem. Gelegen in het centrum van een commerciële zone staat een prachtig gebouw dat ons verlangen uitdrukt om midden in de wereld te staan. Het VIANOVA Center laat onze ambitie zien: een vernieuwde visie, een nieuw uitgezette strategie en een nieuwe manier van aanpak. Het is een ambitieus project dat zich vertaalt in

het gebruik van onze kantoren en lokalen, er zijn bijvoorbeeld leslokalen, een gespecialiseerde bibliotheek, een studio voor video-opname en een ontspanningsruimte. Als je in de buurt bent, kom gerust even binnen! Bezoekers kwamen van alle kanten van België en vanuit het buitenland. Lees enkele exclusieve interviews op onze website ...


SAMEN REFLECTEREN: HET AGORA100-SYMPOSIUM We vierden onze verjaardag voor de vijfde keer met een conferentie waar we mensen uit verschillende richtingen samenbrachten om samen na te denken. De 100 genodigden, die actief zijn in gemeentestichting in de Westerse wereld,

kwamen samen om elkaar aan te scherpen. Hoe kan de Gemeente van Jezus Christus vandaag in een voortdurend veranderende maatschappij bestaan als Gemeenschap van geĂŻntegreerde Christenen? RALPH | 9


“Laat het woord van Christus in

| INTERVIEW

rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht.” kol. 3:16a

EDITH

Onderweg discipelen maken

Sue Tops

Jaren geleden kwamen Willy en ik met onze twee jongens naar België om in zijn thuisland bijbelstudie te geven en gemeenten te stichten. Het klonk fantastisch, maar na een paar maanden was het meer zoals ik verwacht had! De meeste dingen verliepen erg moeizaam. Mijn schoonfamilie accepteerde niet dat we Christen waren – de mensen in de straat waren afstandelijk en ongelukkig – ik moest er erg aan wennen dat mijn driejarig zoontje al naar school ging … hij was nog veel te klein vond ik! Maar het leven ging verder en ik kreeg het steeds meer naar mijn zin en ik was blij met alles wat de Heer me geleerd had. Nu, zoveel jaar later, terugkijkend op alle wegen waarop God ons geleid heeft, zie ik veel duidelijker wat God in mijn leven wil bereiken. Ik ontvang heel graag mensen in ons huis en daarom staat de deur altijd open. We zijn heel gelukkig op de plaats waar we nu wonen – een recreatiegebied met 300 chalets, waar veel mensen permanent wonen. We proberen ons licht te laten schijnen door aan de buren te tonen wie we zijn en te delen wat we hebben. Een van de buurvrouwen heeft haar leven aan Jezus gegeven en volgt nu al zes maanden bijbelstudie. Ze is in een opblaasbaar zwembadje in onze tuin gedoopt. Omdat Willy ruim 30 jaar in de gevangenis heeft gewerkt, hebben we veel contact met ex-gedetineerden en hun gezinnen, en ook hier is gastvrijheid een belangrijke factor. Het is fantastisch te zien hoe God hun levens verandert! En dan zijn er nog onze kinderen en zes kleinkinderen die allemaal in de buurt wonen. We bidden dat ook zij een levensveranderende ervaring met Jezus zullen hebben. Als grootmoeder bid ik voortdurend voor hen. Zo gaan we verder, als oudere mensen, en we genieten van de liefde en vrede die Hij ons geeft als we ons doel nastreven; “verloren mensen bij Jezus brengen”. Als we onze ogen op Hem gericht houden, bereidt Hij harten voor zodat ze zijn liefde kunnen ontvangen. Hij is ons Anker en wij danken Hem daarvoor.  

Leven in drie dimensies Om volgelingen van Jezus te vormen, die op hun eigen tempo met ons mee op reis gaan, is er een nieuw idee ontstaan in de gemeenschappen van VIANOVA: de 3D-groepen. Stel dat u een nieuw computerspel voor christenen koopt of dat u een cursus over architectuur gaat volgen, dan hebt u iemand nodig die het uitlegt. Luc Salsac is een van de verantwoordelijken van een gemeenschap en hij is bezig met 3D. “Zoals de naam al doet vermoeden,” vertelt Luc, “verwijzen de 3D-groepen naar een derde dimensie, namelijk het leven in een Gemeenschap. Naast de publieke bijeenkomsten (de kerkdiensten) en de bijbelstudiegroepen bij de mensen thuis, komen in een 3D-groep drie discipelen (mannen of vrouwen) samen om elkaar te bemoedigen. Elke deelnemer wordt gevraagd om het Bijbelleesplan van de groep te volgen. Om de veertien dagen komt het drietal samen om met elkaar te praten over het gedeelte dat ze gelezen hebben. Het is meteen een mooie gelegenheid om heel persoonlijk met en voor elkaar te bidden en God te vragen ons te helpen om dat wat ze geleerd hebben in het dagelijkse leven toe te passen. Een 3D-groep maakt het mogelijk om samen op weg te gaan, geleid door de Heer. Nieuwsgierig? Lees verder want we hebben enkele deelnemers naar hun ervaring gevraagd.


Eunice Parodi

C-G-A-M CHRISTEL, GERMAINE, AUDREY, MARIE-FRANCE - “In ons 3D-groepje zijn we met vier. Het gebeurt bijna nooit dat we een dag niet in onze Bijbel lezen, want we weten dat de anderen dat ook doen. Op die manier komen we in de nabijheid van God, we luisteren naar Hem en we zien de dingen vanuit zijn perspectief. Omdat we regelmatig met elkaar bidden, voor heel persoonlijke dingen, moedigen we elkaar aan vol te houden, zelfs als het lijkt of er niets verandert. Wat vooral fantastisch is… God geeft ons vaak nieuwe ideeën of Hij leidt ons op zijn eigen manier. Zo hebben we bijvoorbeeld lange tijd gebeden dat een dochter van een van ons werk zou vinden, dat niet zomaar voor het opscheppen lag. Wat een verrassing toen er iemand aanbelde en haar werk aanbood, waarvoor ze zelfs niet eens hoefde te solliciteren.” DÉBORAH, ANNE-SYLVIE - “Onze tijd van 3D (zelfs met z’n tweeën) motiveert ons de Bijbel te lezen en te blijven lezen. Soms denk je dat je de Bijbel wel kent en dan ontdek je dat er toch onbekende fragmenten zijn. Je hebt een paar stukjes van de puzzel, maar niet genoeg om het complete plaatje bij elkaar te leggen. De verbanden worden duidelijk tijdens het lezen van de voorgeschreven teksten en besproken in de groep. Het is zo fijn om dingen die je dacht te weten te herontdekken. Tijd nemen om een aantal hoofdstukken te lezen als je het heel druk hebt, is een uitdaging maar wat de een heeft bijgeleerd is vaak het antwoord op

A-M-A

D-A

vragen van de ander. Deze nieuwe gewoonte brengt ons dichter bij elkaar en verdiept ons.” AXELLE, MURIEL, ADELINE - “De 3D-groep is méér dan een leesclubje of een groep vrienden. We voelen ons ‘zussen in Christus’! Samen ontdekken we de impact van de Heer in ons leven, we lopen weer op de goede weg en ervaren dat we nooit meer alleen zijn, we zien de kracht van gebed door onze verbondenheid met elkaar. We vertellen elkaar ook heel persoonlijke dingen. Toen een van ons vertelde dat ze verliefd ge-

SYLVAIN worden was op de man waar ze nu mee getrouwd is, waren de andere twee de eersten die het hoorden en hen in gebed bij de Heer brachten.” SYLVAIN - “Ik ben dit jaar begonnen met een 3D-groep en ik kijk er naar uit hoeveel ik hierdoor zal groeien in de Heer. Ik zie al dat Hij zijn volgelingen vormt door het regelmatig lezen in de Bijbel, de uitwisseling van de gevonden ‘pareltjes’ in de gedeelten die we allemaal gelezen hebben en het gebed voor elkaar. Ik verlang ernaar om samen de weg van Jezus te gaan.”

START ZELF 3-D GROEPEN! Je wil beginnen met een of meerdere 3D-groepen in je gemeente, maar je weet niet hoe je het moet aanpakken? Maak het idee bekend in de kerk, het zal zeker mensen aanspreken! •

• • • •

• •

Tel het aantal geïnteresseerden en begeleid hen bij de samenstelling. De 3D-groepen zijn niet gemengd en bestaan doorgaans uit 3 mensen. Als dat niet lukt, kijk dan of er 2 of 4 mensen een groep kunnen vormen. Kijk wie van de deelnemers de leiding kan nemen en geef hen elk een groep. Na 1 of 2 jaar zie je dat nieuwe leiders zich ontpoppen. Elke groep bepaalt zelf waar ze elkaar ontmoeten. Geef elke groep hetzelfde leesplan, bijvoorbeeld eerst uit het Oude Testament en later uit het Nieuwe Testament. Geef ruimte, elke groep krijgt zijn eigen kleur. De relaties zullen zich ontwikkelen en door het omgaan met elkaar zullen er nieuwe gaven ontdekt worden. Maak van het begin af duidelijk waar het om gaat. Als er nieuwe mensen zijn die willen meedoen met 3D, kijk of er in de bestaande groepen nieuwe leiders zijn, die een 3D-groep kunnen starten. Zorg dat je zelf ook in een 3D-groep zit. Wil je 3D-brochures ontvangen met instructies & het Bijbelleesplan? Stuur een mailtje naar ralph@vianova.be

RALPH | 11


VIANOVA-AGENDA TRAINING een nieuwe weg voor de hedendaagse gemeente

25 JANUARI - 13 30 - 17 00 u

u

VIANOVA training (sessie 1) | In het VIANOVA-center

22 FEBRUARI - 13 30 - 17 00 u

u

VIANOVA training (sessie 2) | In het VIANOVA-center

21 MAART - 13 30 - 17 00 u

u

VIANOVA training (sessie 3) | In het VIANOVA-center www.vianova.be/nl/agora/

SEMINAR

Heritage & Innovation

31 JANUARI - 19 30 - 22 00 u

u

VIANOVA Seminar | Baptistengemeente Veendam (NL)

12 MAART - 19 30 - 22 00 u

u

VIANOVA Seminar | Baptistengemeente Middelburg (NL) www.vianova.be/nl/seminar-heritage-innovation/

Romboutsstraat 7 | 1932 Zaventem www.vianova.be donation@vianova.be

België IBAN: BE93 3100 5797 5067 BIC: BBRUBEBB t.n.v. VIANOVA - 1932 Zaventem Met vermelding van bestemming

Nederland IBAN: NL30INGB0000020820 BIC: INGBNL2A t.n.v. B.E.Z./Onze Hoop Met vermelding van bestemming

Voor testamentaire beschikkingen Nederland “Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de stichting B.E.Z. / Onze Hoop, statutair gevestigd te HILVERSUM en geregistreerd onder nummer 41192295 bij de Kamer van Koophandel, een bedrag van € ...”

Profile for VIANOVA

2019-12 RAPH_NL  

Magazine van VIANOVA (est.1919, Belgian Evangelical Mission) - december 2019 /februari 2020

2019-12 RAPH_NL  

Magazine van VIANOVA (est.1919, Belgian Evangelical Mission) - december 2019 /februari 2020

Profile for bez-meb
Advertisement