Page 1

4

°

Belgische Evangelische Zending Mission Evangélique Belge

Tweemaandelijkse tijdschrift, 59e jrg. Nr.4 / augustus - september 2012 V.U. Goossens Wilfried, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel Afgifte kantoor: 3000 Leuven 1 Erkenning: P206948

Belgique - België P.B. - P.P. 3000 Leuven 1 BC 4156

BEZ info Wees vastberaden en standvastig… Deze bekende woorden, die we tot driemaal toe terugvinden in de eerste negen verzen van Jozua hoofdstuk 1, waren Gods verwachting van Jozua en het volk (1). We lezen hoe de Heer belooft dat Hij hem en het volk het land zal geven. Ik geef jullie het land en Ik zal je bijstaan zegt de Heer. Ik zal niet wijken en je niet verlaten (2). Duidelijke beloften waar niemand aan moest twijfelen. Het waren immers Gods woorden, Gods beloften! Er zijn echter een aantal voorwaarden.Wees vastberaden en standvastig, wijk niet af van de wet die je gegeven is door Mozes mijn dienaar (3).Wees moedig in gehoorzaamheid! Durf te staan op Mijn beloften, durf te handelen naar Mijn woord. Ook voor ons geldt dat de enige weg naar overwinning gehoorzaamheid is. Wandelen in geloof is sterk en moedig zijn in gehoorzaamheid. Durven handelen naar het inzicht dat de Heer ons geeft. Dit veronderstelt onder meer dat we luisteren. Dat we Gods woord, Gods beloften overdenken en een deel van ons leven maken. Dat we de Heer vragen om wijsheid in alles dat we doen. Dat we zeker zijn dat we Hem goed begrijpen alvorens te handelen. In de Bijbel staan heel wat voorbeelden van ‘gewone’ mensen die Gods woord begrepen en die vastberaden en standvastig waren in gehoorzaamheid aan Gods woord en alzo grote daden hebben verricht. Denk maar aan mannen en vrouwen als Abraham, Mozes, Elia, Ester, Daniël en de lijst is nog zoveel langer. Stuk voor stuk waren het gewone mensen met een groot God aan hun zijde en een duidelijke boodschap van de Heer. Stuk voor stuk waren zij vastberaden en standvastig in gehoorzaamheid. Eén van de belangrijkste gebeden die we samen of voor elkander kunnen bidden is dat de Heer ons vastberaden en standvastig maakt in gehoorzaamheid. Wilfried Goossens (1) Jozua 1 : 6,7 en 9 (2) Jozua 1 : 2,3,5,6 en 9 (3) Jozua 1 : 7 www.bez-meb.be


Het circus Patatra... een hechte familie binnenkort in de franstalige boekwinkels In La Courte Echelle werken BEZ-zendelingen en vrijwilligers aan originele, actuele, aantrekkelijke en typisch Franstalige programma’s om de kinderen in ons land op een dynamische manier het Evangelie te brengen. Het nieuwste van de 9 programma’s die al gemaakt zijn, gaat over het circus en werd onlangs aan meer dan honderd kinderen voorgesteld. De kinderen werden meegenomen in een wereld vol fantasie, maar met het uiteindelijke doel dat ze Jezus zouden leren kennen. Bijbelse waarden en normen doorgeven in een chaotische wereld Het handboek Circus Patatra is meer dan een boek, het is een compleet programma voor 5 animaties voor kinderevangelisatie. In het circus gaat het om de familie. De kinderen identificeren zich met Augustino, een jonge, grappige clown en herkennen zich in zijn avonturen met zijn grote familie, de familie Patatra. Augustino ontdekt 5 noodzakelijke voorwaarden om gelukkig te worden samen met zijn familie, net als de 5 palen die de grote circustent dragen, noodzakelijk voor de veiligheid en voor het welslagen van het spektakel. Hij ontdekt door de geschiedenis van Jozef, die door de medewerkers wordt uitgespeeld, dat hij zijn familie alleen maar bijeen kan houden als hij naar God luistert. Een ruime keuze De dieren in de jungle, De avonturen van Peenhaar, Het onderzoek van commissaris Duchmol, De ridders van de Koning der koningen, De Wereld rond in 5 dagen, Piraten op zoek naar de grote schat, Iedereen aan boord en De Indianen: 9 programma’s die al in heel België gebruikt zijn en nu ook in Frankrijk en Zwitserland. Een aanrader voor elke gemeente of organisatie die de harten van kinderen wil bereiken met het Evangelie. Met deze programma’s en een kleine groep vrijwilligers kan een reeks heel toffe kindersamenkomsten met prachtige materialen georganiseerd worden. De programma’s zijn heel geschikt voor buiten zodat je de kinderen kan opzoeken waar ze zijn (in hun wijk, speelplein, park of tuin). Ze kunnen natuurlijk ook gebruikt worden in de kinderclub. La Courte Echelle heeft alle benodigdheden vervaardigd voor de verhalen, spelletjes, versiering en de kostuums. Alles is beschikbaar op aanvraag. Voor meer info: www.la-courte-echelle.be.

La Courte Echelle is ook betrokken bij de organisatie van het Congres voor Christelijk Onderwijs dat gehouden wordt op 12 tot 14 oktober 2012. Het congres brengt verschillende mensen samen die betrokken zijn bij evangelisatie onder kinderen en jongeren in België. Voor meer info: http://www.cec2012.be


Zin om te lezen? U kent zeker de Franstalige boekwinkels in Brussel en Luik, maar weet u dat Le Bon Livre nog een aantal andere dingen doet? Deze keer willen we u het resultaat van een bediening van de BEZ voorstellen... geschreven door een medewerker van de BEZ. Verschillen tussen katholieken en protestanten, door William EVERY CLAYTON William is al 40 jaar medewerker van de BEZ en heeft in zijn bediening vaak gesprekken gehad met katholieken. Sinds de eerste ontmoetingen in de jaren 70 gebruikt hij een brochure die door de BEZ is uitgegeven en beschrijft hoe je zo’n gesprek op een aangename manier kunt voeren. In eerste instantie schreef William een eerste brochure van 15 pagina’s. Door de gesprekken met mensen uit een katholiek milieu tijdens zijn bediening als gemeentestichter in Kraainem is zijn kennis over dit onderwerp verdiept, waardoor hij een boek van 160 pagina’s kon schrijven met de titel: Terugkeer naar de ware bron: het originele Christendom uitgegeven door Uitgeverij Oasis. William vindt het schrijven van boeken belangrijk: een eenvoudig gesprek kan veranderen in een discussie en een negatieve reactie uitlokken; lezen gaat boven luisteren, zeker als het gaat om het aanvaarden van de evangelische visie op controversiële onderwerpen. Verschillen tussen katholieken en protestanten en de brochure Maria volgens de Bijbel en volgens de Katholieke Kerk zijn vooral bedoeld voor katholieken en kunnen dienen als evangelisatie materiaal voor christenen die willen getuigen 50 pagina’s, 2009 (2e druk) ; 3,00 euro Meer info: www.lebonlivre.be

William & Dorothy Every Clayton 40 jaar bij de BEZ In september zullen ze hun 40-jarig jubileum vieren en, hoewel ze deze zomer hun bediening beëindigen willen we hen hier nog eens goed in de bloemetjes zetten. William en Dorothy hebben zich met hart en ziel ingezet voor de verkondiging van het Evangelie in hun gastland. Deur-aan-deurwerk, correspondentiecursussen, discipelschapstraining, boeken schrijven, vrouwenwerk, bijbelstudies voor mensen met een katholieke achtergrond... ze hebben onophoudelijk gezocht naar manieren om de mensen rondom hen aan te spreken. Hun invloed is onmiskenbaar, ze zijn de grondleggers van de gemeenten te Philippeville en Kraainem, een gemeente die in 2009 zelfstandig werd en zich heeft aangesloten bij de Vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten in België. Nu de Claytons zich klaar maken voor een terugkeer naar Schotland (ze zullen nog regelmatig in België zijn) willen we antwoord geven op de oproep van William (zie de BEZ-info van April 2012: ‘In dienst van Christus’): « Wij zullen het werk verder zetten, in de eenheid van het Lichaam van Christus en met een passie voor de redding van zielen » Bedankt voor jullie inzet in België en tot ziens!


Nieuw stroomaggregaat In de maand april is in het binnenvaartschip ‘De Ark’ een nieuw aggregaat geplaatst. Dit is het schip (een spits) waar ook de Bijbel-Expo op geïnstalleerd is. Op deze manier kan de BijbelExpo op veel meer plaatsen aanmeren, ook als er geen stroomvoorziening is. Ook is er voor de teams, die op de boten verblijven nu een betere stroomvoorziening. Het oude aggregaat was uit 1979 en was dus meer dan 30 jaar oud. Het krijgt overigens nog een tweede leven in Afrika (via Stichting Hand), maar voor de Expo was het te klein. De schippers Willem en Kors hebben met wat hulp van vrienden en bedrijven het oude aggregaat uit het schip getakeld en het nieuwe weer ingebouwd. Hiervoor moest de grote trap, die naar de Expo leidt, helemaal weggehaald worden. Door zoveel mogelijk zaken zelf te doen konden de kosten beperkt blijven. De totale kosten bedroegen € 11.200,-- ,Tot op heden is er € 9 830,35 via de bank aan bestemmingsgiften binnengekomen. Via een paar reguliere giften voor de schepen kon de aanschaf plaatsvinden. Mocht u alsnog iets willen geven, vermeld u bij de overboeking: “stroomaggregaat”. De lopende kosten van de schepen komen op 6 à 7000 euro per jaar.We willen alle gevers heel hartelijk danken voor hun inspanning dat we dit werk tot stand konden brengen! Inmiddels hebben 19.000 bezoekers, waaronder veel leerlingen, de Expo gezien en zijn de meesten er door aangesproken.

TransArt in Philippeville Van 7 juli tot 4 augustus lanceerde Operatie Mobilisatie (OM) België het Project TransArt in meerdere plaatsen in België. Wat kun je beter doen in een wereld die in de ban is van de media dan je richten op mensen die gevangen zitten in hun fantasiewereld. Een team van 9 artiesten en muzikanten wilde op een kunstzinnige manier het evangelie uitdragen, CONGES D’ETE plaatselijke gemeenten bemoedigen en helpen kerk te zijn daar waar er nog geen is. De gemeente in Philippeville heeft van 14 tot 22 juli meegedaan met TransArt. Iedereen in deze gemeente wil heel graag impact hebben in hun woonplaats. Het team verbleef in het kerkgebouw en ze mochten bij verschillende gemeenteleden gaan eten en douchen. In het kerkgebouw werd een tentoonstelling opgezet om door middel van kunst de schoonheid van België en de Liefde van Jezus te tonen. Bid voor de gemeente in Philippeville, deze kleine gemeenschap wil graag God aan het werk zien in hun woonplaats. Bid dat God in de harten van de mensen werkt. Dank voor de bemoediging door het team van TransArt. Meer info: www.transartbelgium.blogspot.com

Lambermontlaan 158 - 1030 Brussel +32 (0)2/241.30.15 - information@b-e-m.org

Voor financiële steun: IBAN: BE93 3100 5797 5067 BIC: BBRUBEBB tnv B.E.Z. - 1030 Brussel (met vermelding van bestemming)

BEZ Info 2012-08  

Nieuwsbrief van de BEZ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you