Page 1

Sept./Nov. 2018 - 64e jrg., nr.3 - Trimestrieel blad - P206948

R LPH Magazine van de Belgische Evangelische Zending

Leve de gemeenschap!

Speciaal voor de gemeenschap p.2 samen gemeenschap zijn p.5 moto-connexion, een mobiele gemeenschap p.7 Dit is een gezamenlijke uitgave van de Belgische Evangelische Zending vzw (BelgiĂŤ) en Stichting B.E.Z./ Onze Hoop (Nederland)


Made for community Het belang van samen, daar gaat dit stuk over. Dat het nu uitgerekend aan mij gevraagd wordt daar over te schrijven. Ik, Kees van Velzen, enig kind van hele lieve ouders, zij zijn inmiddels overleden, maar zij hadden zo graag een groot gezin gewild. Het bleef bij deze ene zoon, geboren 11 jaar nadat zij getrouwd waren. Wat moet je nu als enig kind zeggen over het belang van samen, van gemeenschap?! Nadat ik tot geloof kwam, werd een van de mooiste ontdekkingen dat ik ineens deel was geworden van het grootste gezin op aarde en dat ik letterlijk miljoenen broeders en zusters bleek te hebben. Waar ik ook op de wereld kwam of kom, steeds waren ze daar, steeds was het een beetje thuis komen in de herkenning wie de Here Jezus is. Het bleek in het huisgezin van God niet altijd pais en vree maar zonder dit gezin zou ik niet meer kunnen. Gemeenschap, de Bijbel is er vol van. Daarvoor zijn we kennelijk ook gemaakt. Talloze voorbeelden zouden te noemen zijn, bij voorbeeld het beeld van de Gemeente van de Here Jezus als een lichaam. We hebben elkaar nodig! Een ander voorbeeld: het diepe verlangen van de Here Jezus om eenheid, uitgesproken in Zijn Hogepriesterlijk gebed. Maar ik wil iets noemen uit Spreuken 30:24-28. De wijsheid van kleine dieren.

RALPh MAGAZINE

Kees van Velzen

editoriaal

Waarom vond de Almachtige het nodig om het te gaan hebben, middels Agur de zoon van Jake, over mieren en sprinkhanen? Graag verneem ik van onze lezers of we iets zinnigs kunnen zeggen over het IQ van deze kleine rakkers? Opmerkelijk wat er letterlijk staat: ze zijn wijs, wijs gemaakt. Kennelijk door God. Daarmee worden ze als voorbeeld genoemd hoe zwakheden overwonnen worden en veel sterkere tegenstanders gevloerd: door samen te werken! Mieren hebben een ongelooflijk systeem waarbij de rekenkracht van een moderne computer verbleekt om zich op hun toekomst, onderdak en voedsel voor te bereiden en zich daarvoor in te zetten. Biologen raken er niet over uitgepraat wat een fantastisch systeem mieren hebben om met geursporen voedsel te ontdekken en dat vervolgens te transporteren. Te werken met materialen vele malen zwaarder dan zijzelf. Salomo zei het niet voor niets: “Ga naar de mieren, zie haar wegen(!) en wordt wijs”. Tenslotte de sprinkhanen. Zij hebben geen koning maar ze trekken in goede orde op. Zij hebben niet eens een koning. Wat een les! Een sprinkhaan alleen is niet erg indrukwekkend maar, wauw, als ze samenwerken! Dan kunnen sprinkhanen letterlijk koninkrijken doen vallen. Wacht even. Wij hebben wel degelijk een Koning en Zijn Naam is Jezus. Door in zijn dienst te staan, samen te werken en Hem te volgen kunnen “koninkrijken” vallen om Zijn Koninkrijk te zien groeien!

verwijst naar Ralph Norton. Ralph en zijn vrouw Edith zijn de oprichters van de

Belgische Evangelische Zending (1919). De BEZ heeft als doelstelling om de Belgische bevolking in contact te brengen met het evangelie. Dit

COLOF ON

magazine focust op de werking en werkers van de BEZ, zodat u betrokken blijft.

RALPH | 2

Verantwoordelijke uitgever Kurt Maeyens Ondernemingsnummer: 0410.278.623 Afgifte kantoor: 3000 Leuven 1 Erkenning: P206948 Foto omslag (schilderij) Wendy Bartel Abonnement Trimestrieel blad, gratis Abonneren/uitschrijven: information@b-e-m.org

Contactgegevens België Lambermontlaan, 158 - 1030 Brussel Tel: +32(0)2/241.30.15 - information@b-e-m.org www.bez.be - Facebook: Belgian Evangelical Mission Contactgegevens Nederland Havikshorst 29 - 3871 JK Hoevelaken berenddewit@gmail.com - www.bez-onzehoop.nl Privacyverklaring Wij respecteren het privéleven van onze abonnees www.b-e-m.org/privacyverklaring-bez_final/

Productie Quality Dots B.V.


Kort nieuws

Welkom

Bijbel-Expo 2018

Géraud & Elsa Graf

In de afgelopen 13 jaar telde de Bijbel-Expo in Vlaanderen ruim 45.000 bezoekers. Voor de zomer was de Expo te bezichtigen in Tienen (760 bezoekers). Het gastenboek getuigt ervan hoe positief de Expo daar werd ervaren: ‘De tentoonstelling overtrof mijn verwachtingen. Geschiedkundig interessant en relevant. Bedankt!’ en ook ‘We maakten een boeiende reis door de tijd en de uitvindingen. Knap hoe de moderne techniek werd gebruikt. Dat sprak er sterk aan.’

Sinds hun huwelijk in 2012 hebben Géraud en Elsa Graf zich ingezet voor jongeren, voordat ze naar het Bijbelinstituut van Genève zijn gegaan. Bij deze opleiding hoorde een stage van twee jaar in een gemeentestichtend project in Frankrijk. Ze leerden dat het belangrijk is om de mensen in hun woonplaats de liefde van Jezus te laten zien in hun omgang met hen. Ze hopen hetzelfde te gaan doen in België nu de Heer hen de mogelijkheid geeft om de komende twee jaar extra ervaring op te doen in L’Autre Rive in Gembloux.

We zijn DRINGEND op zoek naar een coördinator (zie sollicitatie). Het zou erg jammer zijn mochten we de Expo vanaf 2019 niet meer kunnen organiseren door gebrek aan medewerkers…  www.b-e-m.org/nl/de-bez-u/werk/coordinator-bijbel-expo/

najaar 2018

BijbelExpo Lummen van 24/09 t/m 05/10 Hoogstraten van 10 t/m 24/10  www.bijbel-expo.be

Kurtis & Julia Diederich Kurtis en Julia Diederich zijn lid van de Amerikaanse Navigators en zij komen voor twee jaar naar Gembloux om hier de werkwijze te leren kennen van een alternatieve gemeenschap die betrokken is bij de locale samenleving. Ze willen nog beter Frans leren spreken en ze zijn geïnteresseerd in de verschillende aspecten van de gemeenschap in Gembloux, zoals de filosofie en de strategie. Ze hebben het verlangen om het Goede Nieuws in ons land uit te dragen en ze worden lid van de BEZ-familie en van de Navigators in België.

RALPH | 3


leve de gemeenschap

Op 5 juli publiceerden de kranten de resultaten van een nationaal onderzoek naar het welzijn in 2018, dat gedaan werd in samenwerking met de universiteit van Gent. De titels onthulden de meest frappante ontdekkingen: “De Belgen zijn meer dan ooit prooi van de eenzaamheid”. Meer dan de helft van de bevolking voelt zich alleen, is geïsoleerd, heeft geen echte vrienden. De cijfers zijn verbazingwekkend: de leeftijden 20 tot 34 jaar (54,5%) en 35 tot 50 jaar (53%) scoren het hoogst. De onderzoekers raden de mensen aan naar plaatsen te gaan waar ze anderen kunnen ontmoeten, want “een goede vriendschap geeft een 5x hogere kans op gelukkig zijn.” “Het is niet goed dat de mens alleen is” (Gen. 2:18) zegt de Schepper wanneer Hij aankondigt dat Hij de man een vrouw zal geven. In heel de Bijbel zoekt God naar manieren om dwalende mannen en vrouwen samen te brengen, ze tot een volk rond Hem te verenigen als één kudde die Hij leidt, een familie

waarvan Hij de Vader is. Het gaat zo ver dat Hij zijn zoon stuurt, Jezus, om de verloren schapen bijeen te brengen, de opstandige kinderen te adopteren en hen als levende stenen te gebruiken voor de bouw van Zijn huis. Dit betekent ook dat ieder van ons een actieve rol krijgt in Zijn lichaam...

elkaar stimuleren, vergemakkelijken en aanmoedigen. Niet alleen in wat we organiseren, maar nog meer in onze spontane ontmoetingen. Want als het gaat over “hen die niet bij de familie van God horen” ... ziet Jezus hen als schapen die een Herder nodig hebben en een kudde dwalende kinderen zonder familie.

In onze individualistische maatschappij leggen we de nadruk (misschien te) dikwijls op het persoonlijk aspect van onze redding, op “mijn keuze voor Jezus”, terwijl we daardoor het gemeenschappelijke aspect vergeten. Natuurlijk is er de kerk, maar de kerk is veel meer dan een club waar individuele Christenen samenkomen, of een instituut dat zijn leden telt, gedoopt of nog-niet-gedoopt. We zijn het gezin van God (Ef. 2:19); we kunnen er niet aan ontsnappen. In heel ons gedrag moet dat zichtbaar zijn, in onze relaties met elkaar, maar ook voor de mensen van buiten. Al onze activiteiten, onze structuren, heel ons leven moet de omgang met

Het is één van de grootste tegenstellingen van onze tijd: onze medemensen zijn meer dan ooit eenzaam en geïsoleerd en tegelijk verwerpen ze massaal de mogelijkheden die de kerk biedt om hun nood te verzachten. Maar God heeft de Christelijke Gemeenschap ontworpen om het kader te zijn voor een gezamenlijke ontplooiing. Wij moeten dat opnieuw ontdekken, uitleven en het familiale aspect laten zien in onze omgang met elkaar. Het gaat verder dan het institutionele karakter, het is eenvoudiger, authentieker, minder gestructureerd. Dit is onze roeping voor onszelf en voor de wereld. Eric Zander

1

RALPH | 4

2

Red. Lifestyle/Belga, « Les Belges plus que jamais en proie à la solitude », La Libre (5 juli 2018) Idem


hannut samen gemeenschap zijn De gemeenschap in Hannuit startte in 2014 vanuit het verlangen als Christus te willen zijn op dezelfde manier als haar “grote zus” in Gembloux. L’Autre Rive wil midden tussen de mensen leven om zo betrokken te

Béatrice heeft op 19-jarige leeftijd Jezus leren kennen in haar geboorteland Frankrijk en ze woont sinds het begin van de jaren 90 in België. Drie jaar geleden is ze bij de gemeenschap L’Autre Rive gekomen op aanraden van haar familie. Ze werd geraakt door het warme onthaal en ze geniet van de samenkomsten, de studies en de vriendschap. Rahel is altijd naar de kerk gegaan, als kind samen met haar ouders, later omdat ze zelf wilde. Een paar jaar geleden ontdekte ze dat de ouders van een klasgenoot van haar dochter een nieuwe christelijke gemeenschap in Hannuit leidden. Twee jaar lang kwam ze met haar gezin af en toe naar de samenkomst van L’Autre Rive, terwijl ze ook nog naar hun eigen kerk gingen, waar ze meer dan 10 jaar lid waren. In 2016 hebben ze zich bij de Hannuitse gemeenschap aangesloten omdat de mensen daar heel graag de Heer willen dienen. Béatrice noemt de “gemeenschap” een ontmoetingsplaats waar geluisterd wordt en je mee mag doen. Hier ontstaan vriendschappen die je samen onderhoudt en waar je samen van geniet. Dat is essentieel om een familie te zijn. Voor Rahel bestaat de gemeenschap uit mensen die, ondanks de verschillen, hetzelfde doel

zijn met en zich in te zetten voor de buren. Ze nodigen de mensen in de regio uit om met Jezus op weg te gaan en samen met een groep mensen actief te zijn in de gemeenschap en het maatschappelijke leven.

nastreven. Als je bij deze gemeenschap wil horen moet je je persoonlijk geven en je mee inzetten om samen te bereiken wat je voor ogen hebt. Net als bij kolen in een kachel, de verbondenheid zorgt ervoor dat Rahel ‘warm’ blijft voor de Heer. Ze doet wat ze kan, wordt aangesproken, bemoedigd en opgetild door het Woord van God en de andere deelnemers. Ze vindt er anderen om de dingen die haar diep raken mee te delen en er samen voor te bidden. Maar in L’Autre Rive blijft het niet beperkt tot alleen de zondag of de bijeenkomsten tijdens de week. Ze willen hun leven delen, een maaltijd of hun vriendschap. Ze tonen hun christenzijn door samen mee te doen

aan locale activiteiten zoals de 24 uren Puzzelen van België, een jaarlijkse internationale wedstrijd in Hannuit. Niet alleen de volwassenen doen mee, de jeugd ontmoet hier jongeren van hun eigen leeftijd die net als zij Jezus willen volgen. Dit gemeenschappelijke leven dat Béatrice en Rahel verlangen en beleven is gelukkig niet alleen weggelegd voor een klein aantal christelijke groeperingen. Allebei hebben ze in hun vorige gemeente tot op zekere hoogte hetzelfde ervaren. Soms is er niet meer nodig dan ‘de kleine beetjes gemeenschap’ samen te brengen en te laten groeien. Voor bijvoorbeeld Rahel was het belangrijk dat ze iets voor en in haar eigen plaatselijke samenleving kon doen en dat ze leerde meer geduld op te brengen omdat de ‘vruchten’ langer op zich laten wachten. Tijd doorbrengen met anderen en je samen inzetten voor een bepaalde taak draagt bij om een kader te creëren waarin vriendschappen ontstaan en een gemeenschap kan groeien. En Béatrice onderlijnt het belang van een open geest, de zorg voor elkaar, een warm onthaal en een opbouwende boodschap.

Eunice Parodi RALPH | 5


edith column Wendy Bartel Echt waar! Ik wist niet dat het leren van een tweede taal zo veel invloed zou hebben op allerlei dingen in mijn leven. Ik wist ook niet dat het leren van een tweede taal het spreken van mijn moedertaal zou veranderen. Toen ik twee jaar geleden naar België verhuisde, wilde ik heel graag de nieuwe cultuur leren kennen. Ik dompelde me onder in de nieuwe Franstalige wereld. Ook al beheerste ik de taal nog niet, ik wilde zoveel mogelijk in het Frans doen (al was dat in het begin best wel vreemd). Ook mijn gewoonten veranderden langzaam en nu ben ik een prachtige, ingewikkelde mix van een Amerikaanse, een Canadese en een Belgische. Door het denken in een andere taal wordt mijn kijk op de wereld breder en nu kan ik dat wat ik ervaar beter onder woorden brengen. Ik heb nieuwe uitdrukkingen en gezegden geleerd, nieuwe woorden waarmee ik dingen kan beschrijven en het heeft een avontuurlijk kantje. Maar soms vergeet ik door de nieuwe dingen die ik leer, bij welke taal ze horen of hoe ik iets in het Engels moet zeggen in plaats van in het Frans. Zo is de uitdrukking “petit à petit l’oiseau fait son nit (beetje bij beetje maakt een vogel zijn nest) zo vanzelfsprekend voor me geworden dat ik dacht dat het een Engels gezegde was... tot een vriendin me liefdevol vertelde dat dit niet zo is. Mijn spelling was altijd perfect, nu maak ik heel veel fouten omdat ik niet meer weet wat de Franstalige of Engelstalige schrijfwijze is. Zelfs de spellingscontrole van mijn smartphone is verward en onbetrouwbaar geworden. Onlangs moest ik aan mijn zus uitleggen wat ik precies bedoelde als ik het woord normally gebruikte. Mijn Belgische vrienden lachen om me als ik niet meer weet hoe ik iets in het Engels moet zeggen en ik lach met ze mee. Ik had nooit gedacht dat mijn moedertaal zo snel beïnvloed zou worden. Ik geniet van mijn ervaringen en ik kijk uit naar wat de Schepper doet met het kleurrijke, meesterlijke patchwork van mijn leven. Ik zal nooit helemaal een Amerikaanse, Canadese of Belgische zijn, maar een samensmelting van alle drie. Ik draag in mijn hart de afdrukken van de ontmoetingen met mensen uit deze landen, als kostbare stukjes stof, die niets van mij wegnemen, maar eerder toevoegen aan het prachtige en ingewikkelde kunstwerk.

RALPH | 6

interview


Rijden, reizen, volgen en delen Tien jaar geleden lanceerden twee BEZ-medewerkers Moto-ConneXion, een alternatieve gemeenschap van mensen met een passie voor de motor en een geestelijke bestemming. Praktisch betekent dat een maandelijkse ontmoeting met getuigenissen en gesprekken over het Evangelie, een maaltijd, plezier en

gebed. Gelovigen van diverse pluimage en niet-gelovigen ontmoeten elkaar en worden verrijkt door elkaars ontdekkingen en ervaringen.

Hallo Patrick en Christine. Vertel eens wat over jezelf.

Vind je deze omschrijving van ‘gemeenschap’ terug in Moto-ConneXion?

We hebben drie kinderen en twee kleinkinderen. Patrick is vrachtwagenchauffeur en Christine is ambtenaar.

C: In zekere zin, ja. Je vindt de principes meer en meer terug, maar we zijn maar een heel klein groepje hechte vrienden.

De motor, een passie?

Is de ‘gemeenschap’ onmisbaar in jullie dagelijks leven en voor jullie relatie met God?

P: Ik heb altijd van een motor gehouden en er bijna altijd een gehad. Eigenlijk ben ik al gelukkig als ik weet dat er een motor in de garage staat, zelfs als ik er niet mee rijd. C: Ik hou van een motor, maar ik heb eerst voor de kinderen gezorgd tot ze groot waren. Ik ben pas met Patrick mee gegaan toen de jongste 16 jaar was. Wat waardeer je in Moto-ConneXion?

RALPH sprak met Patrick en Christine, deelnemers van het eerste uur.

C: Ik heb andere Christenen nodig om me goed te voelen en te groeien in mijn geloof. Naast alles wat ik in mijn gemeente ontvang, helpen de uitstapjes met de motor me om me te ontspannen en Gods schepping te bewonderen. P: Ik ga niet naar een Christelijke gemeente. Moto-ConneXion helpt me God te volgen.

P: Wat ik waardeer is de diversiteit. We komen uit verschillende regio’s en verschillende kerken en gemeenten. De manier waarop we samenkomen en omgaan met het woord van God vind ik erg fijn. C: Ik geniet van het met elkaar zijn. Iedereen is op z’n gemak en de sfeer is erg goed. We zijn niet allemaal overtuigde Christenen, maar er is wederzijds respect. Wat verstaan jullie onder ‘gemeenschap’? C : Als het over de kerk gaat, denk ik aan een omgeving waarin iedereen actief deelneemt aan het leven in de gemeente, zelfs tijdens de eredienst. Je mag de kerk op een andere manier uitleven: minder formeel, meer persoonlijk.

Interview: Eunice Parodi RALPH | 7


1919 - 2019 100 jaar bez Volgend jaar vieren we als BEZ ons 100-jarig jubileum. Dit willen we doen met verschillende evenementen doorheen het hele jaar. Eén van de hoogtepunten zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei 2019. We hebben een werkgroep opgericht die deze dag aan het voorbereiden is en laten even Matthias Valenta aan het woord, die leiding geeft aan deze werkgroep: ‘Het is fantastisch dat we als BEZ mogen terugkijken op 100 jaar geschiedenis. Er zijn zoveel redenen om God te danken voor zijn zegeningen. Zoveel mensen die zich hebben ingezet om het evangelie in België te verkondigen. Op zaterdag 11 mei 2019 gaan we daarom met z’n allen dankbaar terugkijken op wat God heeft gedaan. Maar tegelijkertijd willen we ook vooruit kijken, want het werk stopt niet met ons 100-jarig jubileum. We kijken uit naar wat God in de toekomst nog zal doen in België. Ook daar willen we bij stilstaan op deze feestelijke dag.’ Momenteel zijn de voorbereidingen volop aan de gang. Het belooft een gezegende, uitdagende, boeiende en afwisselende dag te worden. Hou daarom 11 mei 2019 vrij in je agenda…. We starten het eeuwfeest met een herdenking “ontstaan BEZ” bij het graf van de Nortons in Evere op 22 december 2018 om 10:15 uur, dat is honderd jaar en een paar dagen nadat de Nortons aankwamen in België op 19 december 1918. Het adres is Kerkhof van Brussellaan 159, 1140 Evere. Gastspreker zal Kees van Velzen zijn, hij zal ons leiden in een korte overdenking en reflectie. Een gerenoveerde grafsteen zal dan ook gepresenteerd worden. Er zijn nog andere evenementen in de maak, maar meer daarover op een later tijdstip.

donation@b-e-m.org België

Nederland

Voor testimentaire beschikkingen Nederland

IBAN: BE93 3100 5797 5067

IBAN: NL30INGB0000020820

“Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de stich-

BIC: BBRUBEBB

BIC: INGBNL2A

ting B.E.Z. / Onze Hoop, statutair gevestigd te HIL-

t.n.v. BEZ - 1030 Brussel

t.n.v. B.E.Z./Onze Hoop

VERSUM en geregistreerd onder nummer 41192295

Met vermelding van bestemming

Met vermelding van bestemming

bij de Kamer van Koophandel, een bedrag van € ...”

2018-09 RALPH_NL  

Het trimestrieel van de Belgische Evangelische Zending - September/November 2018

2018-09 RALPH_NL  

Het trimestrieel van de Belgische Evangelische Zending - September/November 2018

Advertisement