Page 1


Daha iyi bir Yaşam İçin...


BAŞKAN’IN MESAJI

Beyaz Gemi Kurum Profili

4

Daha iyi bir gelecek için ‘biz’den olun Benim kişisel duruşum genellemelerin biraz dışında kalır. Hakkaniyet, adalet, etik ve vicdan. En vazgeçilmez değerlerim hala onlardır. İş hayatında her günümüzü bu değerlerin kaybolmaması, göz ardı edilmemesi, kârdan, ticaretten daha önemsizmiş gibi görülmemesi, aksine yaşantımızın içine daha da girmesi için çabaladık. Çünkü, üretmeyen, yalnızca tüketen bir toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz bu günlerde, duruma karşı tepkimizi evrensel değerlerimizi koruyarak göstermeliydik. Oluşturulmak istenen bu yeni kültürün içine girerken vicdanlı, hakkaniyetli günlerimizi de yanımızda götürürsek istediğimiz yaşama tutunabilirdik. İşte bu düşüncelerin içinden bir çıkış yoluydu benim için Beyaz Gemi… 1993 yılında henüz 32 yaşımda bu yola çıkarken amacım kar etmek değil, saklanabileceğim, meydan okuyabileceğim, paylaşabileceğim bir platform oluşturmaktı. Çünkü çocukluğumdan kalan, beni ben yapan değerleri korumak, değişen dünyanın içinde kendime yabancılaşmamak, daha iyi, daha güvenli, daha kaliteli bir yaşam çerçevesine katkıda bulunmak, benim hedeflerimden biriydi. Aslolan, herkes için daha iyi bir yaşam biçimi arayışıydı.

5

Ancak yaptığımız işleri öyle içten, öyle isteyerek yaptık ki, sonunda ortaya çıkan kalite bizi gitgide büyüttü, ileriye taşıyacak desteği, imkânları sağladı. 18 yıl geçti yola çıkmamızın üstünden. Bu 18 yılda bir kurumun ayakta kalması için parçası olması gerektiği söylenen ekonomik sistemin parçası olmadık. O karmaşık oyunu olduğu gibi kabul edip, kurallarını öğrenmeye çalışarak kendimize yabancılaşmadık. Bizi biz yapan alışkanlıklarımızdan, duygularımızdan vazgeçmedik. En büyük projelerimizden biri olan ‘Güvenli Yaşam’ kavramı da tüm bu düşüncelerin, hazırlıkların sonucunda ortaya çıktı. İnsanları bilinçlendirmek, dönüştürmek için önce kendimizi güvende hissetmeliydik çünkü. Bizim gibi düşünenlerle çalışıyor, gitgide büyüyor, her yeni gün yeni bir zorluğun üstesinden ‘biz’ demekten gurur duyduğum insanlarla birlikte geliyoruz. Daha kârlı değil ama daha huzurlu bir yaşam sürüyoruz, sizi de daha iyi bir gelecek için ‘biz’den olmaya davet ediyoruz…

20 yıl geçti yola çıkmamızın üstünden. . Bu 20 yılda bir kurumun ayakta kalması için parçası olması gerektiği söylenen ekonomik sistemin parçası olmadık. Bizi biz yapan alışkanlıklarımızdan, duygularımızdan vazgeçmedik.

Ersin SATI Yönetim Kurulu Başkanı


KISACA BEYAZ GEMİ

Beyaz Gemi Kurum Profili

6

7

Topluma ve çevreye yararlı projelere odaklanan Beyaz Gemi, bu konuda 18 yıllık önemli bir bilgi birikimi ve deneyime sahip. Eğitim danışmanlık, proje tasarım, uygulama ve yönetimi ile tanıtım, organizasyon, araştırma geliştirme, geleneksel ve dijital yayıncılık, sponsorluk ilişkileri, sosyal projeler, iletişim faaliyetleri alanlarında çalışan Beyaz Gemi, birçok başarılı proje, organizasyon ve tanıtım çalışmasına imza attı. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra bakanlıklar, valilikler, valiliklere bağlı birimler, belediyeler, üniversiteler ve özel sektöre hizmet veren Beyaz Gemi, alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri haline geldi.

Beyaz Gemi, özellikle afet bilinci ve güvenli yaşam kültürü oluşturma alanında gerçekleştirdiği bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla, Türkiye’de afet bilinci ve risk iletişimi alanında söz sahibi kuruluşlar arasına girmiştir.


KISACA BEYAZ GEMİ

Beyaz Gemi Kurum Profili

8

9

Özellikle afet bilinci ve güvenli yaşam kültürü oluşturma alanında gerçekleştirdiği bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla, Türkiye’de afet bilinci ve risk iletişimi alanında söz sahibi olan Beyaz Gemi, bu alandaki bilgi birikimini ilkyardım, afet, yangın, arama kurtarma eğitimlerinde de kullandı. Şimdiye kadar başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de gerçekleştirdiği çalışmalarla milyonlarca insana ulaşan bu 18 yıllık deneyim, daha güvenli ve yaşanılabilir bir Türkiye için çalışmaya devam ediyor.

Türkiye’de afet bilinci ve risk iletişimi alanında söz sahibi olan Beyaz Gemi, bu alandaki bilgi birikimini ilkyardım, afet, yangın, arama kurtarma eğitimlerinde de kullandı.


BEYAZ GEMİ’NİN VİZYONU

Beyaz Gemi Kurum Profili

10

11

1993 yılından bu yana geçen 18 yılda Beyaz Gemi’nin vizyonu hiç değişmedi. İş dünyasının sürüklediği kıyılara hiç yaklaşmayan gemi, rotasından asla şaşmadı.

Sosyal projeler konusundaki tecrübelerini dur durak bilmeksizin paylaşan ve bu şekilde yüz binlere ulaşan Beyaz Gemi, halk eğitimi konusuna ise ayrıca önem veriyor.

İş hayatında ne kadar derinlere dalarsa dalsın, vicdanından hiçbir şey kaybetmedi. Adalet, doğruluk gibi değerlerin hak ettiği yeri bulmasını, hayatımızın içinde daha derinlere işlemesini görev bildi.

Güvenli yaşam kültürü, sosyal sorumluluk ve afet bilinci konularında gerçekleştirdiği çalışmalarla milyonlara ulaşan gemi, her yıl bir öncekinden daha çok kişiye ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

İnsanı insan yapan değerleri korumayı, onları yaşantımızın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan bu kurum, kendisi gibi düşünen insanları bir araya toplayan bir platform haline geldi. Şimdi, 18 yıllık tecrübeyle harmanlanan bu güçlü gemi daha da büyüyor. Yaklaştığı her limanda topluma katkıda bulunacak, yeni konulara, yeni diyarlara yelken açmayı bekleyen yol arkadaşlarına kucak açıyor.

Sosyal projeler konusundaki tecrübelerini dur durak bilmeksizin paylaşan ve bu şekilde yüz binlere ulaşan Beyaz Gemi, halk eğitimi konusuna ise ayrıca önem veriyor.


BEYAZ GEMİ’DE PROJE YÖNETİMİ

Beyaz Gemi Kurum Profili

12

Beyaz Gemi kendisini “Sosyal Proje Ajansı” olarak tanımlar. Topluma ve dünyaya karşı sahip olduğu sorumluluk bilinci ile çeşitli sosyal projeleri hayata geçirir. Proje konusu olabilecek her türlü bilim, sanat kültür ve tabiat varlığı ile fikir kavram ya da faaliyetin; çağdaş proje yönetimi anlayışı ile toplum hizmetine sunulmasını sağlar. Tüm çalışmalarında Beyaz Gemi’nin en büyük motivasyonu paydaşlarının desteği ile Güvenli Yaşam Kültürünü hayatın tüm alanlarına taşımaktır. Toplum ise tüm projelerin değişmez paydaşıdır. Bunun için Beyaz Gemi hayatı gözlemler. Hiç uğraşılmayan alanlara, onlar hakkında düşünüp, daha önce söylenmemiş sözlerle müdahale eder, o konuda konuşulmasını sağlar. Topluma yeni ufuklar açma görevini böylece yerine getirir. Toplumu oluşturan tüm bireyleri ayrı ayrı önemser, çözümlerin bireylerde gerçekleştirilecek tutum ve davranış

13

değişikliklerinin getireceğine inanır. “İstanbul’da herkes afete hazır olunca, tüm İstanbul afete hazır olacaktır” cümlesinin İstanbul için gerçekleştirilen zarar azaltma çalışmalarının ana felsefesini oluşturması yönünde gerçekleştirdiği çalışmalar bu sebepledir. Tüm projelerinde toplumsal faydayı öncelik olarak gözetir. Etki ve değerlendirme çalışmalarının eksiksiz yürütülmesi yönünde gerçekleştirdiği çalışmaların kusursuz olmasını bu yüzden önemser. Projenin dokunmayı başardığı tüm paydaşlardan alınan geri bildirimler Beyaz Gemi için çok değerlidir. Enerjisini toplumun dinamiklerinden alır, bunu yaptığı tüm işlere ve iş yapma biçimine yansıtır. Yaptığı işler için geliştirdiği yaratıcı çözümler bu enerji sayesinde gelişmektedir.

Beyaz Gemi enerjisini toplumun dinamiklerinden alır, bunu yaptığı tüm işlere ve iş yapma biçimine yansıtır. Yaptığı işler için geliştirdiği yaratıcı çözümler bu enerji sayesinde gelişmektedir.


BEYAZ GEMİ’DE PROJE YÖNETİMİ

Beyaz Gemi Kurum Profili

14

Dünyanın nabzını tutar. Güncel ve doğru bilgi kullanımı ana hasiyetidir. Gerçekleştirilen her çalışma öncesi ve sırasında etkili bir literatür taraması yapar. Hiçbir yeni bilginin atlanmamasına dikkat eder, bilgilerin her zaman teyit edilerek kullanılmasına özen gösterir. Akademik bilgi birikimini tüm projelerine yansıtırken, konusunda uzman akademisyenleri projelerin birer paydaşı haline getirmeyi de ihmal etmez. Girişilen her iş adımında yürüttüğü sürekli araştırma geleneği bir süre sonra iş geliştirmeyi de beraberinde getirir. Bu bakış açısı da yapılan iş her ne olursa olsun hatta ya iş adımlarına ya üretilen materyallere ya da çıktıların analizine farklı bir yönden bakarak değerlendirme becerisi kazandırır. Olağan işlerin olağandışı etkiler yaratmasını Beyaz Gemi böyle sağlar. Yürütülen her projede, hem paydaşlarını hem projeyi uygun yöntemlerle amacına ulaştırır. Sosyal sorumluluk şapkası ile ise projelere özel katkılarını sunarak paydaşlarını destekler. Paydaşlarından Beyaz Gemi’nin dışında “Bu işi kimse böyle yapamazdı.” cümlesini duymayı başarır. Projelerini “gerçekten” amacına ulaştırarak tamamlar. Yapılan iş her ne olursa olsun, kaynakları etkin kullanmaya özen gösterir. Kendisinin, paydaşlarının, ülkesinin ve nihayetinde Dünya’nın kaynakları noktasında hassas davranır.

15

Toplumsal faydayı maksimize etmek amacı ile etkili kaynak geliştirme çalışmaları yürüterek paydaşlarını ve projelerini destekler. Kıvılcımları ateşe dönüştürmek konusunda ısrarcı davranır. Zamanın da dünyanın sınırlı kaynaklarından bir olduğunu unutmaz. Proje yönetimi konusunda geliştirdiği uzmanlığı, planlama ve uygulama süreçlerini zamanında tamamlanmasının göstergesidir. Daha iyi bir yaşam için Beyaz Gemi 18 yıldır, Türkiye’de toplumsal fayda yaratmak amacıyla projeler üretir, iletişim kurar, geleceği kurgular.


BEYAZ GEMİ’DE PROJE YÖNETİMİ

Beyaz Gemi Kurum Profili

16

Proje kelimesi, Latince kökeni itibariyle, “herhangi bir iş yapılmadan önce gelen şey” anlamına gelir. Kelimenin anlamı, proje yönetimiyle ilgili yöntemlerin ortaya atıldığı 1950’li yıllarda değişime uğrayarak, hem işin öncesindeki planlama safhasını, hem de işin icrasını kapsar şekilde kullanılmaya başlandı. Günümüzdeki tanımıyla proje, özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç elde etmek üzere gerçekleştirilen geçici ekip çalışmasıdır. Kapsam ve kaynakları belirli olup, bir kereye mahsus sonuçlar verirler ve tamamlanınca biterler. Spesifik bir zaman diliminde başlaması ve sona ermesi açısından geçici, rutin bir operasyon olmaması açısından özgündür. Tekil bir amacı gerçekleştirmek üzere tasarlanmış belirli operasyonlar dizisidir. Bu nedenle proje ekibi genellikle bir arada çalışmayan kişilerden oluşur, hatta bazen farklı kuruluşlardan ve farklı coğrafyalardan. Proje yönetimi ise projelerin etkin ve verimli yürütülmesine yönelik olarak mevcut bilgi, beceri ve tekniklerin uygulanmasıdır. Daha geniş tanımıyla, bir projenin sonuca ulaşabilmesi için gereken kaynakları, belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde planlama, organize etme, güvence altına alma, yönetme, yol gösterme ve kontrol etme disiplinidir. Projeler çoğunlukla genel-geçer bir kurala bağlı olmadan yürütülür, fakat proje yönetimi 20. yüzyılın ortalarında ayrı bir meslek dalı olarak ortaya çıktı. Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından hazırlanan Proje Yönetimi Bilgi Kütüğü’nde proje yönetim süreçleri 5 başlık ve 9 bilgi alanı altında toplanmıştır:

17

Proje yönetimi süreçleri • Başlatma • Planlama • Yürütme • İzleme ve kontrol etme • Bitirme Proje yönetimi bilgi alanları • Entegrasyon • Kapsam • Zaman • Maliyet • Kalite • Tedarik ve Satın Alma • İnsan Kaynakları • İletişim • Risk yönetimi Gerçekte bu alanların, yönetimin her aşamasını ilgilendirdiğini inkar edemeyiz. Fakat proje yönetimi, her projenin kendi hedefleri, kaynakları ve takvimi çerçevesinde şekillendirilmiş özgün bir odaklanma sağlar.

Proje yönetimi bir projenin sonuca ulaşabilmesi için gereken kaynakları, belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde planlama, organize etme, güvence altına alma, yönetme, yol gösterme ve kontrol etme disiplinidir.


TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

Beyaz Gemi Kurum Profili

18

Türkiye’nin, 2000’lerin atılım yapan ülkeleri arasında başı çekmesi birçokları için sürpriz olsa da, aslında yılların birikiminin dışa vurumu olarak değerlendirilebilir. Ekonomisi hızlı bir şekilde büyüme gösteren ülkemizde kişi başına düşen gelir, son ekonomik krizden bu yana üç misli arttı ve 10 bin doların üzerine çıktı. Son 10 yılda ülkemizi ziyaret eden 30 milyon turist ise bazı bölgelerin kalkınma ilacı oldu. Bacasız sanayi adeta yeniden keşfedildi. Buradan gelen artı değerin ülkeye kattıklarının farkına varılması ve devamlılığının sağlanması da kalkınma planında turizmin yerini iyice sağlamlaştırdı. Türkiye ekonomisinde büyüme sürüyor 2010 yılında %9.2 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 2011 yılında güçlü iç talebin (özel kesim tüketim ve yatırım harcamaları) etkisiyle %8.5 oranında büyüdü. 2011 yılında

19

Çin’den sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olan Türkiye, bu çıkışıyla tüm dünyanın dikkatini çekti. 2012 yılı içinde de otoritelerin tahminleri oldukça iyimser. 2012’nin ikinci çeyreği ve ikinci yarısından itibaren %4’ü yakalayabilecek bir büyüme performansı olacağı tahmin ediliyor. TL cinsinden kredi notu “Yatırım yapılabilir” düzeye çıktı. Ekonomide görülen bu gelişmeler, Türkiye’nin kredi notuna da yansıdı ve ülkenin TL cinsinden kredi notunun “yatırım yapılabilir” düzeyde olduğu açıklandı. Türkiye’nin TL cinsinden kredi notunu “yatırım yapılabilir” düzeye çeken ilk derecelendirme kuruluşu S&P, 20 Eylül 2011’de Türkiye’nin TL cinsinden kredi notunu “BB+”dan “BBB-”ye çıkartarak “pozitif” kredi notu görünümünü korudu. S&P, “BB” seviyesindeki yabancı para cinsinden kredi notunda herhangi bir değişikliğe gitmese de “pozitif” görünümün, Türkiye’nin kredi notunun önümüzdeki

Şu günlerde Türkiye’nin önde gelen problemleri arasında sayılmasa da, gelecek nesiller için büyük sorunlar teşkil edecek bir dizi konu için şimdiden önlemler alınması bir zorunluluk haline geldi. Ekonominin yanında, gönüllülük, sosyal farkındalık, eğitim gibi konularda da aydınlığa yaklaşmak gerekiyor.


TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

Beyaz Gemi Kurum Profili

20

21

dönemde daha da artabileceğine işaret ettiğini belirtti. Ardından Fitch Ratings, 23 Kasım 2011’de Türkiye’nin yabancı para cinsiden kredi notunu “BB+” seviyesinde korurken, kredi notu görünümünü “pozitif”ten “durağan”a çekti. Fith Ratings bu kararın, makroekonomik istikrara yönelik kısa vadeli risklerdeki artış ile hedeflenenin üzerindeki enflasyondan kaynaklandığını belirtti.

Son yıllarda dünyanın gündemindeki konuların başında ‘Kalkınmada Sürdürülebilirlik’ geliyor. ‘Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma için Yeşil Büyüme Yaklaşımı’ hazırlığı çerçevesinde ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler için atılacak adımlar, ülkeyi yeni ve aslında daha birçok ülke tarafından keşfedilmemiş bir sahaya taşıyarak başarıya ulaştırabilir.

Son olarak ise Kasım 2012’de yapılan güncellemeye göre, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BB+’dan BBB-’ye yükseltti, yerel para cinsinden kredi notunu ise BB+’dan BBB’ye çıkardı.

Yeşil İş ve Yeşil Yakalılar geliyor Yeşil ekonominin desteklenmesinin bu adımların başında gelmesi, ülkenin genç nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, işsizliği azaltacak ve ülkenin kalkınmasında büyük rol oynayacaktır.

İşsizlikte dikkat çekici iyileşme Ülkenin, ekonomik açıdan beklenin üzerinde büyümesinin ardından kredi notunun da yükseltilmesi olumlu bir etki yaptı ve işsizlikte dikkat çekici bir iyileşme görüldü. 2010 yılında %11.9 seviyesinde olan işsizlik oranı, ekonomideki toparlanma, istihdam koşullarındaki iyileşme ile teşviklerin katkısıyla 2011 yılında %9.8 seviyesine geriledi. 2012 yılı için ise, hükümetin büyüme ve yatırım artış öngörülerine paralel olarak, orta vadeli programda yer alan işsizlik tahmini %10.4 olarak belirlendi.

‘Yeşil iş’, imalat, tarım, hizmet ve AR-GE sektörlerinde insanlığın karşı karşıya olduğu çevresel tehditleri gidermeyi amaçlayan işleri tanımlamak için kullanılan bir terim. Bu sektörlerde çalışanlara da ‘yeşil yakalılar’ deniyor.

Yaşanan bu gelişmelere rağmen ülkenin daha da yükselmesi için alınacak daha çok yol var. Klasik ekonomik söylemlerin aksine alınabilecek radikal kararlarla kökten bir değişim yaşanabilir, yeni dünyanın yeni ekonomik sistemine ayak uydurmak, Türkiye’ye şimdiye dek alınan ivmeden çok daha fazlasını katabilir.

Yeşil yakalıların yoğun olduğu sektörler arasında, “Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma için Yeşil Büyüme Yaklaşımı” hazırlığının temelinde bulunan, yenilenebilir enerji (rüzgâr, güneş, jeotermal, biyogaz), enerji verimliliği, organik tarım, yalıtım gibi iş kollarını sayabiliriz. Çevre mühendisleri, çevre danışmanları, ekolojik mimarlar, çevre avukatları, çevre eğitmenleri, çevre koruma ve ekoteknoloji alanında çalışanlar da bu kategoriye giriyor. Rüzgar türbinlerini ve güneş panellerini projelendirenler, üretenler ve yerleştirenler, binaların yalıtımını yapanlar ve ekolojik ürün üreticileri de yeşil yakalı kabul ediliyor.

Ülkemizde gelecek yıllarda yapılması hedeflenen bu atılımın, istihdam ve yeni iş kolları açısından ne gibi artıları olacağı ise sadece şu verilere göz atarak bile anlaşılabilir: ABD’de 2006 yılında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde 8.5 milyon kişinin çalıştığı tahmin ediliyor ve 2030 yılında bu rakamın 40 milyona ulaşabileceği varsayılıyor. Alman hükümetinin yaptığı bir araştırmada ise 2006 yılında yenilenebilir enerji endüstrisinde 245 bin kişinin istihdam edildiği belirtiliyor. Türkiye’de ise 8500’ü kamu kurum ve kuruluşlarında olmak üzere 50 bin yeşil yakalının çalıştığı, ama potansiyelin bunun çok üzerinde olduğu biliniyor. Ülkedeki işsiz sayısı ve yeşil ekonominin yanında getireceği yeni iş kolları düşünülürse, bu, Türkiye için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Geleceğimiz için önlemler şimdiden alınmalı Tabii, ülkenin geleceği söz konusu olduğunda sadece ekonomi alanına eğilmek yanlış olur. Şu günlerde Türkiye’nin önde gelen problemleri arasında sayılmasa da, gelecek nesiller için büyük sorunlar teşkil edecek bir dizi konu için şimdiden önlemler almak gerekiyor. Türkiye’nin geleceğinin garanti altına alınması ve gelecek nesillerin bekası için dikkat çekilmesi ve üzerinde çalışmaya şimdiden başlanması gereken konuların başında ise şunlar geliyor: • Gelir dağılımını düzenleyerek ve istihdam yaratarak yoksullukla mücadele edilmesi

• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve bunlara erişimin artırılması • Temiz suya, güvenli enerji kaynaklarına ve gıdaya erişimin artırılması • Başta kadın ve gençler olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerinin onurlu bir yaşam için desteklenmesi • Biyolojik çeşitlilik kaybının ve çölleşmenin önlenmesi • İklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve uyum sağlanması • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması Eğitim şart Elbette, bu alanlarda gelişme kaydederken, sosyal kalkınmayı da hesaba katmalı ve ülkeye kazandıracağı duruşu göz önünde bulundurmalıyız. Öncelikle halkın katılımıyla gelişmek ve bilinçli bir toplum yaratmak için gönüllülük, sosyal farkındalık, eğitim gibi konularda da aydınlığa yaklaşmak gerekiyor. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sadece ekonomisiyle değil, halkının kültürü ve yapılanları anlayıp, değerlendirip, yorumlayacak seviyeye gelmesiyle, yani yönetime katılacak kapasiteye ulaşmasıyla daha ileriye götürülebilir. Bu noktada halkı bilinçlendirecek, onları gönüllülük, sosyal farkındalık gibi konularda eğitecek kurumların ortaya çıkması ve bu işi üstlenmesi gerekir. Kurum olarak yola çıktığı günden bu yana hedefi halkın bilinç seviyesini yukarı çekmek olan Beyaz Gemi, çalışmaları ve tecrübesiyle ülkenin bu konudaki öncü kuruluşlarından biridir.


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Beyaz Gemi Kurum Profili

22

Büyük bir hızla gelişen ve küreselleşen dünyada, değişimden en çok etkilenen tarafların başında iş dünyası geliyor. Günümüzde bir iş, değişen sosyal, çevresel ve ekonomik dinamiklere göre yönetiliyor ve böylece değişime ayak uydurabilirse hayatta kalıyor, aksi takdirde ise varlığını sürdürebilmesi söz konusu bile olmuyor. İşte bu noktada 90’lardan beri sıklıkla duyduğumuz bir kavram olan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” konunun içine dahil oluyor. Peki nedir Kurumsal Sosyal Sorumluluk? Kısaca KSS, kurumların, toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarını, kendi istekleriyle, faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla olan ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi, tüm paydaşlarına karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulaması şeklinde açıklanıyor. Ya da kabaca, “Hitap ettiğimiz kesimin sadece şirketimiz alanındaki ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp duygularına da hitap edelim, böylece duyarlılığımızla dikkat çektiğimiz gibi, bu yeni imajımızla da iyice göze girelim” isteğidir. İlk olarak 1949 yılında Merill ve 1953 yılında Bowen’in çalışmalarında dile getirilen KSS kavramı, 90’lı yıllarda şirketlerin giderek önemli bir fonksiyonu haline geldi ve bugün, ülkeye veya kuruma göre farklılık gösterebilecek yelpazede değişime uğradı. Toplumların firmalardan beklentileri artınca, artık firmalar için “başarı”nın kapsamı kârlılık ve büyümek değil, sosyal sorumlu davranarak kendini kanıtlamak haline geldi. Kurumlar artık tüm paydaşlarıyla uyum içinde üretim yaptığı takdirde kendisine yönelik beklentileri karşılayabiliyor. KSS uygulamalarını ciddiye alan ve uygulayan firmalar itibar kazanıyor, ürünleri daha çok satın alınıyor, çalışanlar daha az ücretle de olsa öncelikli olarak bu firmalarda çalışmayı tercih

23

ediyor. Çünkü, bugünün paydaşları ve tüketicileri artık üretilen ürün veya hizmetin, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olmasının dışındaki konularla da ilgileniyor. Şirketler için, paydaşların ve tüketicilerin zihninde olumlu bir yer edinebilmek artık daha önemli hale geliyor, çünkü tüketici yalnızca iyi ve güvenli ürün istemiyor, aynı zamanda aldığı ürünün sosyal ve çevresel sorumluluk içinde üretilip üretilmediğini bilmek istiyor. Yapılan bir araştırmada, anket katılımcılarının yüzde 20’si sosyal ve çevresel sorumluluk içinde üretim yapan şirketlerin ürünlerini almak için daha fazla para ödemeye razı olduğunu söylerken, tüketicilerin yüzde 70’i bir ürünü tercih ederken o şirketin KSS duyarlılığını önemsiyor. Satıcıların yüzde 17’si ise şirketin itibarı kötüyse ürünü satmayı reddettiklerini belirtiyor. Harvard Üniversitesi’nin araştırmasına göre, paydaş beklentilerini göz önüne alan şirketler, hissedarlara odaklı şirketlere göre 4 kat daha hızlı büyüyor. Bu veriler bile “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” konusunun şirketler açısından ne kadar hayati önem taşıdığını gözler önüne sererken, şunu da atlamamak gerekiyor, KSS her şeyden önce bir yatırım kararı. Bu sebeple, her yatırım kararı gibi sürdürülebilir olması, denetlenebilmesi ve getirilerinin ölçümlenip sorgulanabilmesi KSS’nin olmazsa olmazları. Aradaki köprü Beyaz Gemi Beyaz Gemi ise kurumlar ve sosyal sorumluluk arasındaki bağın kurulma noktasında devreye giriyor. Kurumsallık ve gönüllülük arasında bir köprü görevi gören gemi, işe gönüllülük, sosyal sorumluluk, toplumsal bilincin artırılması, yardımlaşma gibi konuları dahil ediyor ve kurumların, halka hizmeti bir adım daha ileri taşıma isteğini doğru tellere dokunarak yapması için gerekli tecrübe ve bilgiyi sağlıyor.

Kurumsallık ve gönüllülük arasında bir köprü görevi gören Beyaz Gemi, işe gönüllülük, sosyal sorumluluk, toplumsal bilincin artırılması, yardımlaşma gibi konuları dahil ediyor ve kurumların, halka hizmeti bir adım daha ileri taşıma isteğini doğru tellere dokunarak yapması için gerekli tecrübe ve bilgiyi sağlıyor.


NEDİR BU ‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK’ DİYENLER İÇİN…

Beyaz Gemi Kurum Profili

24

25

Son yılların en çok konuşulan, tartışılan kavramlarından biri sürdürülebilirlik… Peki birçoklarının devamlılık, istikrar anlamında kullandığı, sıkça yanlış anlaşılan bu kavram gerçekte ne anlama geliyor? Nereden çıktı? Şirketler neden sürdürülebilirliğe bu kadar önem veriyor?

yıllardan itibaren ismen değilse bile, fikren hep beynimizin bir köşesinde yer alıyordu. Çünkü doğası gereği geleceğini düşünmekten kendini alamayan insanoğlu, sürdürülebilirlik kavramını o kaçsa da kovalıyor, anlamlandırmaya çalışıyordu.

Sürdürülebilirlik, 1987 yılında Birleşmiş Milletler Brundtland Raporu’nda ilk kez şöyle tanımlanıyor: “Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerinden ödün vermeden bugunkü kuşağın ihtiyaçlarını giderebilmektir.” Ama halen ortalıkta 80’den fazla değişik tanımın olması, aslında sürdürülebilirliğin ne kadar geniş bir yelpaze tarafından benimsendiğini ve anlamlandırıldığını gösteriyor.

Daha ayrıntılı bir tanımla ise sürdürülebilirlik, çevre sorunları karşısında konforlu bir çevre tasarlarken, sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak, çevre kirliliğini önleyerek, sınırlı enerji kaynaklarını uygun değerde kullanan yapıları gerçekleştirmek, hammadde ve enerji kullanımını optimize emek, bulunduğu topografyayı dikkate alarak tasarım yapmak, insanların ve tüm diğer canlıların sağlığını, ekosistemleri ve doğal kaynakları göz önünde bulundurmak, ürünler ve süreçlerin kendilerini kuşatan çevresel, ekonomik ve sosyal sistemlerle ilişkisini teslim etmek, bu sistemlere sürdürülebilir olmayan etkileri önlemeye yönelik ölçüm sistemleri oluşturmak olarak açıklanabilir.

Günümüzden 30-40 yıl önce birdenbire dünyamıza fırlatılmış gibi duran, ortaya çıktığından beri ise çevre, ekonomi, toplum üçlüsünün tartışıldığı her alanda insanların aklında beliren bu kavram, yerleşik hayata geçilen

Beyaz Gemi, daha önce sürdürülebilirlik yolunda başarıyı yakalamış örneklerin ayak izlerini takip etme noktasında devreye girerek, kurum ve kuruluşları sürdürülebilirlik deryasında kaybolmaktan alıkoyarken, en doğru yolu göstermeyi görev biliyor.


NEDİR BU ‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK’ DİYENLER İÇİN…

Beyaz Gemi Kurum Profili

26

Çevresel, ekonomik ve sosyal gelişme Sürdürülebilir gelişme çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde gerçekleşebilmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevresel sürdürülebilirliğin gereksinimlerini oluşturmaktadır. Doğal enerjinin verimli kullanımı sonucu ülke ekonomisinde gelişme gözlenir. Ekonomideki kalkınma ‘sürdürülebilir ekonomi’ kavramını gerçekçi kılmaktadır. Çevreye duyarlı bir yaklaşımla yaşamanın sonucunda ise sağlıklı toplumlar oluşur. Sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaşantısı da ‘sosyal sürdürülebilirlik’ olarak adlandırılmaktadır. Bu üç ayağın herhangi birinin eksik olması durumunda sürdürülebilirlikten bahsedilemez. Günümüzde şirketlerin sürdürülebilirliğe önem verme nedenlerinin başında karlılık ve sürdürülebilir olmayan rakiplerine karşı sağladıkları imaj avantajı gelir. Sürdürülebilir bir şirket, çevreyi koruması ve ve toplumsal fayda sağlamasının yanında, ekonomik olarak kendini geliştiren ve yenileyen bir yapıya da bürünmüştür. Topluma karşı sorumluluğunu yerine getirme görevinin altından başarıyla kalkmanın verdiği haklı gurur ise onu halkın gözünde çoktan sektöründeki diğer firmaların önüne geçirmiştir. Sürdürülebilir bir işin en belirgin faydaları şunlardır: • Taahhütlerinizi, uygulamalarınızı ve gelecek planlarınızı paydaşlara sunarak güvenilirliğinizi artırırsınız.

27

• İtibarınızı güçlendirmenin yanı sıra basının ve analistlerin ilgisini çekersiniz. • Piyasada var olan rakiplerinizden kendinizi farklılaştırırsınız. • Kurumunuzun davranış kuralları, ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğu kapsamında müşterilerinizde ve çalışanlarınızda bilinç geliştirirsiniz. • Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik girişimlerinizde çalışanlarınızın ve müşterilerinizin desteğini alırsınız. İMKB hız kazandırdı Şirketlerin sürdürülebilirliğe verdikleri önemin bir diğer nedeni ise artık bu konunun “İMKB Sürdürülebilirlik Endeksi” ile resmen borsada yer almasıdır. Sürdürülebilirlik Endeksi, İMKB’de işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlere rekabet avantajı sağlarken, şirketlere sermaye çekmek ve finansman sağlamak amacıyla yeni yatırım ürünleri geliştirebilen, yatırım yapılabilir bir endeks ortaya çıkarmıştır. Endekse alınan şirketlerin kamuoyu nezdinde bilinirlikleri ve itibarları artmaktadır. Sürdürülebilir Gemi Beyaz Gemi, sürdürülebilir olmak amacıyla yola çıkmış kurum ve kuruluşların hedefe ulaşması için atması gereken adımları belirlemek noktasında yardımlarda bulunuyor. Gemi, daha önce aynı yoldan geçmiş ve hedefe ulaşmış kurumların ayak izlerini takip etme konusunda devreye girerek, yolcuyu sürdürülebilirlik deryasında kaybolmaktan alıkoyarken, en doğru yolu göstermeyi görev biliyor.


KENTSEL DÖNÜŞÜM

Beyaz Gemi Kurum Profili

28

Kentsel dönüşüm, kentsel gelişmenin toplumsal, ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklı hale getirme veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Kısacası kentsel dönüşüm, ‘bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi’ olarak da tanımlanabilir. Türkiye’de toplumsal yaşam alanlarını kapsayan dönüşümler Cumhuriyet ile yaşıttır desek çok da yanlış olmaz. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte başkent olan Ankara’yı modernize etmek için 1932 yılında Alman mimar Prof. Herman Jansen önderliğinde atılan ilk adımlar, ülkemizde bir şehir için gerçekleştirilen ilk geniş çaplı plan olarak gösterilebilir. Bu plan dahilinde, başkent baştan aşağı yenilenmiş, sosyo-ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamın canlandırılması sağlanmış ve bu değişim ülkenin diğer kentlerine de örnek oluşturmuştur.

29

Daha sonra 1950 ve 1980 yılları arasında göçe bağlı olarak gerçekleşen sağlıksız kentleşme ve gecekondulaşma, apartmanlaşarak yeniden yapılandırılma yoluyla iyileştirilmiş ve ikinci dönem dönüşümü beraberinde getirmiştir. 1980 ve 2000 yılları arasındaki dönemde ise metropollerde çarpık gelişmeyle düşen yaşam kalitesi, riskli alanların yenilenmesi ve yeniden canlandırılmasıyla düzeltilmiş, böylece bir dönüşüm daha yaşanmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla mevcut sorunlar ortadan kaldırıldıysa da canlı organizmalara benzetilen kent mekanları, zaman içerisinde artan nüfus, doğal afetler, çarpık yapılaşma ve buna bağlı olarak meydana gelen çeşitli sorunlar yüzünden yıpranır, köhneleşir.

Bir kentsel dönüşümün başarılı sayılabilmesi ya da başarıya ulaşması noktasında halk ve kurumlar arasındaki iş birliği kilit rol oynar.


KENTSEL DÖNÜŞÜM

Beyaz Gemi Kurum Profili

30

Bu durum çağdaş şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına bağlı kalarak yeniden yapılandırılmayı sağlamak için kentsel dönüşüm konusunu günümüzde tekrar gündeme getirmiştir. Kentsel Dönüşümün Hedefleri Dönüşüm, mevcut şehrin yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütününe etki etmektedir. Bu nedenle, planlama aşamasında, sosyologlar, ekonomistler, mühendisler, mimarlar, plancılar gibi farklı disiplinler birlikte çalışmalıdır. Kentsel dönüşüm, beş temel amaca hizmet etmek üzere tasarlanmalıdır: 1. Dönüşüme ihtiyaç duyulmasının nedenlerinden biri, toplumsal çökme ya da bozulmadır. Kentsel dönüşüm projeleri, bu bozulmanın nedenlerini araştırmalı ve önleyecek önerilerde bulunmalıdır. 2. Kentsel dönüşüm, kentin hızla büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda ortaya çıkan fiziksel, toplumsal, ekonomik, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlara göre, kent parçalarının yeniden geliştirilmesine olanak sağlamalıdır. 3. Projeler, kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı bir ekonomik kalkınma yaklaşımını ortaya koymalıdır. 4. Kentsel alanların çöküntü bölgeleri haline gelmelerinin en önemli nedenlerinden birisi, bu alanların ekonomik canlılıklarını yitirmesidir. Kentsel dönüşüm, ekonomik canlılığı yeniden getirecek stratejileri geliştirmeyi ve böylece kentsel refah ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlamalıdır.

31

5. Kentsel dönüşüm, kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejilerin ortaya koyulmasıdır. Ülkemizde bugüne kadar yapılan kentsel dönüşümlerin belki de en kapsamlısının hazırlıkları şu günlerde tüm hızıyla sürerken, dünyada dönüşümü başarıyla tamamlamış ülkelerce kabul edilmiş bu hedeflerin amaç haline gelmesi, başarıya ulaşmak adına anahtar nokta olacaktır. Halkın katılımı ve iletişim Bir kentsel dönüşümün başarılı sayılabilmesi ya da başarıya ulaşması için halk ve kurumlar arasındaki iş birliği kilit rol oynar. Başarılı örneklerde gördüğümüz, halkın karar vericilere gerekli gördükleri noktalarda müdahale etmesi, ancak bu iki kutup arasındaki iletişimin başarılı bir şekilde sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir. Bir diğer husus ise, halkın yapılacak kentsel dönüşüm hakkında doğru ve zamanında bilgilendirilmesi konusudur. Halkın aklında soru işaretleri bırakmayacak şekilde yapılacak işin içine katılması gerekir. Aksi takdirde bilgisizlik, önce endişeye daha sonra ise korkuya dönüşerek olumlu görüşlerin ve yapılması gereken değişimin önüne geçer. Beyaz Gemi’nin şirket olarak hedef belirlediği halkı bilinçlendirme ve farklı kutuplar arasındaki iletişim sağlama görevinin bu noktada ne kadar etkili olacağı ise göz ardı edilemez bir gerçektir.

Başarılı örneklerde gördüğümüz, halkın karar vericilere gerekli gördükleri noktalarda müdahale etmesi, ancak bu iki kutup arasındaki iletişimin başarılı bir şekilde sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir.


Buraya başlık girecek

Beyaz Gemi Kurum Profili

32

33

Bilimin ışığında yürüyen Beyaz Gemi’nin akademik bakış açısına her daim saygı göstermesini takdire şayan buluyorum. Bir akademisyen olarak ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda atılan adımların her aşamasında rol aldım. Beyaz Gemi ile yollarımızın kesiştiği noktalarda çalışmaları konusunda yaptığım incelemeler işlerine ne kadar büyük bir özveri gösterdiklerini anlamamı ve aslında böyle çalışmaları değerlendirme fırsatı yakaladığımı için de bir bilim insanı olarak heyecanlanmamı sağladı. Çıkılan her yolda akademik bilgi ışığında ilerlemesi ve sürekli daha iyiyi arayan duruşlarıyla yapılan işler ve üretilen projeler yıllar geçtikçe daha da yüksek standartlara ulaştı. Kurum olarak akademik bakış açısına gösterdikleri saygının takdire şayan olduğunu düşünüyorum.

Prof.Dr.Mikdat Kadıoğlu, Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü


Bilgi Hayat Kurtarır Projesi I-II

Beyaz Gemi Kurum Profili

34

35

Bilgi Hayat Kurtarır

Bilgi Hayat Kurtarır Projesi’nin amacı Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu illerinde toplumun deprem ve depreme karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Muş, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Mardin illerinde yerel yönetim çalışanları ile öğrencilere yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Bu Proje aynı zamanda Ulusal Afet Bilincini Geliştirme Projesi’nin alt projesi olarak gerçekleştirilmiştir.

Birleşmiş Milletler kalkınma Programı (UNDP) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü RENAULT Yerel Gündem 21

Eğitimlerde dağıtılmak üzere kitler hazırlanmıştır. Bu kitler, Afacan Dünya, Deprem ile Birlikte Yaşamak, ABCD Temel Afet Bilinci kitabı ve bilgi kartları, Aile Afet Planı ve Deprem Tehlike Avı föylerini içermektedir.

Ayrıca eğitimlerin gerçekleştirildiği illerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne ABCD Temel Afet Bilinci Eğitim CD’si, Deprem Dede ve Doğa CD’si, Deprem Bilinci CD’si ve Yaşam için 5 Dakika CD’si gibi eğitim materyalleri de dağıtılmıştır. Proje kapsamında 125 bin kişi eğitilmiş ve 150 bin materyal dağıtılmıştır. Sağlanan Hizmetler • Materyal tasarımı ve ürün geliştirme • Organizasyon ve koordinasyon • Eğitim ve bilgilendirme materyali tasarımı • Eğitim organizasyonu ve uygulama • Baskı • Kurumsal ilişki yönetimi • Halkla ilişkiler ve medya yönetimi • İç gözlem ve değerlendirme • Raporlama


Bilgi Hayat Kurtarır Projesi I-II

Beyaz Gemi Kurum Profili

36

37

Projenin çocukları, deprem konusunda bilinçlendirip, onların hayatlarını kurtaracak bilgiler almalarını sağladığına yürekten inanıyorum. Batman’da öğrencilerin depremlere karşı eğitimleri, Bilgi Hayat Kurtarır Projesi öncesinde yalnızca öğretmenlerin sınıflarda müfredat dahilinde anlattıkları ile sınırlıydı. Ancak bu proje ile birlikte bu konuda ciddi anlamda yol alındı. Öğrencilerin bilgilendirilmesi için yapılan eğitimlere katkı sağlanması için Milli Eğitim Müdürlükleri’ne birçok materyal dağıtıldı. Deprem eğitimi için hazırlanan bilgi kartları, öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek için eğitimleri içeren görüntüler, çocuklara depremi, onların anlayacağı ve öğrenirken eğlenebilecekleri bir dille anlatan çocuk kitapları, o dönemde illerimizde birçok öğrencinin depremin ciddiyetini anlaması ve hem öncesinde, hem anında, hem de sonrasında yapılması gerekenleri öğrenmesini sağladı. Ben bu projenin amacına fazlasıyla ulaştığını ve hedeflediği kitleyi, yani çocukları, deprem konusunda bilinçlendirip, onların hayatlarını kurtaracak bilgiler almalarını sağladığına yürekten inanıyorum.

Musa Güzelyurt 43 Yerel Yönetici


Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

38

39

Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması T.C. İstanbul Valiliği Türkiye İş Bankası T.C. Başbakanlık İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması Projesi ile sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara yönelik, toplumda farkındalığın ve sosyal duyarlılığın artırılması için konu ile ilgili toplum desteğinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda, medya ve halkla ilişkiler faaliyetleri organize edilerek 2 milyon Dolarlık bir basın yansıması sağlanmıştır. Sağlanan Hizmetler • Materyal tasarımı ve ürün geliştirme • Organizasyon ve koordinasyon • Bilgilendirme materyal tasarımı • Kamu ve medya yönetimi • Sponsorluk aktiviteleri • İç gözlem ve değerlendirme • Raporlama


Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

40

41

Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız eğitimler sonrasında toplumun bu çocuklara yaklaşım konusunda yaptığı yanlışları engellemede büyük yol kat ettik. Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması Projesi, sokakta yaşayan ya da okul çağında olmasına rağmen sokaklarda çalıştırılan çocuklara yönelik farkındalığın ve sosyal duyarlılığın artırılması için toplum desteğinin sağlanmasını amaçlıyordu. Bir Sosyal Hizmet Uzmanı olarak bu çalışmanın içinde olmaktan gurur duyduğumu söyleyebilirim. O dönemde yaptığımız çalışmalar ve aldığımız eğitimler sonrasında toplumun bu çocuklara yaklaşım konusunda yaptığı yanlışları engellemede büyük yol kat ettik. Örneğin, insanlara sokaklarda kendilerinden para isteyen, dilenen çocuklara acıyarak para vermelerinin aslında ne kadar yanlış bir davranış olduğunu gösterdik. Birçok vatandaş bu gibi durumlarda o çocuklara yardım ettiğini ve hatta sosyal problemlerin çözümüne bu şekilde de olsa küçük bir katkısının olduğunun düşünüyordu. Ama aslında onlara göre küçük yardımlardan öteye geçmeyen bu davranışın çocukları sokağa mahkum ettiğini, kolayca para kazanabildiğini düşünen çocuğun okula gitmek istemediğini ve hatta bu durumda çocuğun eve para getirmesi nedeniyle ebeveynlerinin onları bu şekilde çalışmaya alıştırdığını bilmiyorlardı. Çalışmaların ardından bu tür bilgisizliklerin önüne geçildiğine şahsen şahit oldum. kazanabildiğini düşünen çocuğun okula gitmek istemediğini ve hatta bu durumda çocuğun eve para getirmesi nedeniyle ebeveynlerinin onları bu şekilde çalışmaya alıştırdığını bilmiyorlardı. Çalışmaların ardından bu tür bilgisizliklerin önüne geçildiğine şahsen şahit oldum.

Ferhat UÇKAN 52, Sosyal Hizmet Uzmanı


Süt İçiyorum Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

42

43

Süt İçiyorum

Süt İçiyorum Projesi okul öncesi çocuklara süt içmenin faydaları hakkında bilgi vermek ve süt içmeye teşvik etmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda bilgilendirme seminerleri düzenlenmiş ve “Süt İçiyorum” boyama kitapları ile bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmiştir. Sağlanan Hizmetler • Materyal tasarımı ve ürün geliştirme • Organizasyon ve koordinasyon • Baskı • Raporlama

Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş.


Süt İçiyorum Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

44

45

Çocuklara sütün yararlarını ne kadar anlatırsanız anlatın, ilgilerini çeken, onlara hitap eden bir boyama kitabının etkisini başka hiçbir şey gösteremiyor. Okul öncesi çocuklar için hazırlanan Süt İçiyorum Projesi kapsamında verilen eğitimlere katılan öğretmenlerden biriydim. Anaokulları yaşlarındaki çocuklara süt içmenin faydaları hakkında bilgi vermek ve süt içmeye teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen bu projenin özellikle öğretmenler üzerindeki etkisinin oldukça olumlu olduğunu söyleyebilirim. Düzenlenen eğitim faaliyetlerinden sonra sınıflarımızda dağıttığımız eğlenceli materyallerin öğrencilerimiz üzerindeki etkisine ben bile inanamamıştım. Örneğin, o yaşlardaki çocuklara sütün yararlarını ne kadar anlatırsanız anlatın, ilgilerini çeken, onlara hitap eden bir boyama kitabının etkisini başka hiçbir şey gösteremiyor. Bu projenin etkilerinin ne kadar olumlu olduğunu kendi sınıfım üstünde gördüm. Bu yüzden böyle çalışmaların faydasına yürekten inanıyor ve yaygınlaşmasını diliyorum.

Nazan KARAMANLI 31, Anaokulu Öğretmeni


Sağlık Personeli için HIV/AIDS Eğitimleri Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

46

47

Sağlık Personeli için HIV/AIDS Eğitimleri

T.C. Sağlık Bakanlığı EDUSER The Global Found

Saha Çalışanları için HIV/AIDS Riski ve Eğitimleri Projesi ile saha çalışanlarının HIV/AIDS konusunda eğitilmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmiştir. 100 kişiye saha çalışanı eğitimi, 20 kişiye de saha çalışanı eğitici eğitimi verilmiştir. Ayrıca 300 sağlık personeli HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendirilmiştir. Sağlanan Hizmetler • Eğitim materyali geliştirme ve tasarlama • Eğitim planlaması • Görsel materyal hazırlama ve tasarım • Baskı • Medya ve halkla ilişkiler yönetimi • Eğitim değerlendirme • Raporlama


Sağlık Personeli için HIV/AIDS Eğitimleri Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

48

49

Bu eğitim gerçekten hastalara bakışımı ve onlara yaklaşımımı değiştirdi, diyebilirim. Sağlık personellerini HIV ve AIDS hastalıklarıyla ilgili bilgilendirmek amacıyla hazırlanan Sağlık Personeli için HIV/AIDS Eğitimleri Projesi kapsamında eğitim alan ve açıkçası birçok konuda aydınlanan hemşirelerin arasındaydım. Bu eğitime katıldığım için kendimi şanslı görüyorum. Söz konusu hastalıkları taşıyan insanlara ne kadar yanlış şekillerde yaklaştığımızı gördüğümde proje benim için çoktan amacına ulaşmıştı. Eğitimlerin ardından bu hastalıkları taşıyan insanlara yapılan ayrımcılığın önlenmesi için çalışan sağlık personelleri arasına katıldım. Bu eğitim gerçekten hastalara bakışımı ve onlara yaklaşımımı değiştirdi diyebilirim. Söz konusu hastalıkları taşıyan insanlara ne kadar yanlış şekillerde yaklaştığımızı gördüğümde, proje benim için çoktan amacına ulaşmıştı. Eğitimlerin ardından, bu hastalıkları taşıyan insanlara yapılan ayrımcılığın önlenmesi için çalışan sağlık personelleri arasına katıldım. Bu eğitim gerçekten hastalara bakışımı ve yaklaşımımı değiştirdi.

Seyhan ÇİFTÇİ 40, Hemşire


Uluslararası Risk Durumlarında Kültür Mirasının Korunması Sempozyumu 50

Beyaz Gemi Kurum Profili 51

Uluslararası Risk Durumlarında Kültür Mirasının Korunması Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi ICOMOS ICORP T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Avrupa Yatırım Bankası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi Risklere Hazırlık Komitesi (ICORP- ICOMOS) ve İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun amacı, uzun ve kısa vadeli, ani ve uzun sürede ortaya çıkan tüm risklerin tanımlanması ve etkilerinin azaltılması için yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların, bu alandaki bilim insanları ile paylaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır. Uluslararası sempozyum, 36 ülkeden 107’si yabancı olmak üzere yaklaşık 450 kişinin katılımıyla 15-17 Kasım 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sempozyum sonunda deklare edilen sonuç bildirgesi, 2013 Mayıs ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak UNISDR’ın, “Afet Zararlarını Azaltma Küresel Platformu” toplantısında sunulacaktır.


Uluslararası Risk Durumlarında Kültür Mirasının Korunması Sempozyumu

Beyaz Gemi Kurum Profili

52

53

Konularında uzman yerli ve yabancı konukların görüşlerini öğrenmek, bir öğrenci olarak benim için bulunmaz bir fırsattı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde yapılan Uluslararası Risk Durumlarında Kültür Mirasının Korunması: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu bir mimar adayı olarak beni oldukça bilgilendirdi. Bu alanda uzman yerli ve yabancı konukların kültürel miraslarımızı tehdit eden risklerin tanımlanması ve etkilerinin azaltılması için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüşlerini öğrenmek, bir öğrenci olarak benim için bulunmaz bir fırsattı. Sempozyumun sürdüğü iki gün boyunca konuyla ilgili yapılması gerekenler hakkında edindiğim bilgiler, mimarlık yapacağım süre boyunca bana yardımcı olacak. Ülkemizde bu gibi çalışmaların daha fazla yapılmasının, özellikle konuyla ilgili fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin gelişimine büyük katkılarda bulunacağını düşünüyorum.

Ali Osman ERTAN 24, Öğrenci


Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması İçin Kamuoyu Bilinçlendirme Kampanyaları 54

Beyaz Gemi Kurum Profili 55

Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması İçin Kamuoyu Bilinçlendirme Kampanyaları T.C. İstanbul Valiliği İstanbul AFAD

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan İstanbul, yüksek nüfusu ve ticari/sanayi yoğunluğundan dolayı ülkemizin en hassas kentidir. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP), Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası arasında yapılan bir anlaşma ile İstanbul’un muhtemel bir depreme hazır olma durumunun geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede projenin sosyal bileşenlerinin danışmanlığı Beyaz Gemi tarafından yürütülmektedir. Tam adı, Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması İçin Kamuoyu Bilinçlendirme Kampanyaları ve Eğitim Materyallerinin Tasarlanması ve Uygulanması/Yürütülmesi Projesi olan sosyal bileşen danışmanlığı kapsamında birçok farklı noktaya değinilmiştir.


Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması için Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

56

57

İhtiyaç analizi ve strateji oluşturma, materyal tasarımı, kamuoyu bilinçlendirme eğitim ve iletişim kampanyaları tasarımı, uygulama ve yaygınlaştırılması önemli çalışmalar arasındadır. İhtiyaç analizinin oluşturulması kapsamında 80 farklı kurum ve kuruluş ile görüşülmüş, durum değerlendirme raporu ve strateji planı oluşturulmuştur. Kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik afet ve acil durumlara hazırlık konusunda İngilizce ve Türkçe olmak üzere 15 farklı eğitim modülü oluşturulmuştur. Tüm modüller eğitim kitabı ve sunumu ile bilgi kartı, afiş ve broşürlerden oluşmaktadır. Eğitim programlarının yaygınlaştırma ve uygulaması, kamuoyu bilgilendirme kampanyaları kapsamında Marmara ve Düzce Depremleri’nin yıldönümü olan 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kampanyalar kapsamında İstanbul’un çeşitli illerinde stantlar kurularak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları indoor ve outdoor faaliyetleriyle gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda fikir önderleri olan sanatçılar ile yürütülen yazılı ve görsel medya çalışmaları ile tanıtım faaliyetleri desteklenmiştir. Kampanyalar ile doğrudan 150 bin kişiye ulaşılmıştır. Tüm planlama, tasarım ve iletişim aktiviteleri Beyaz Gemi tarafından gerçekleştirilmiştir. İSMEP kapsamında yürütülen çalışmaların ve güncel bilgilerin paylaşılması için Beyaz Gemi tarafından hazırlanan ve içerik yönetimi de tarafımızca yapılan bir web sitesi hizmete sokulmuştur.

Proje kapsamında çocuk dostu bilgilendirici materyaller olan Tehlike Avı çizgi filmi, çizgi roman ve kutu oyunu tasarlanmıştır. Aynı zamanda ilköğretim çağındaki çocukların afet konusunda bilgilendirilmesi için hala gösterimleri süren Sallanan Sandalye isimli bir tiyatro oyunu hazırlanmıştır. Sağlanan Hizmetler • Kamuoyu bilgilendirme toplantıları ve sosyal kalkınma organizasyonu • Eğitim ve bilgilendirme materyali tasarımı • Eğitim ve yaygınlaştırma stratejisi geliştirme • Eğitim planlama, eğitimin organizasyonu ve uygulaması • Eğitici eğitimi • Planlama ve strateji geliştirme • İletişim faaliyetleri • Sponsorluk aktiviteleri • Kurumsal ilişki yönetimi

• Halkla ilişkiler ve medya yönetimi • Yaygınlaştırma • Teknik altyapı oluşturma • Seminer program tasarımı • Seminer organizasyonu ve uygulaması • Veri giriş sistemi oluşturma • Bilinçlendirme kampanyası tasarımı ve uygulaması • Outdoor, materyal baskı ve dağıtımı • Dağıtım, iç gözlem ve değerlendirme • Raporlama • Etki değerleme


Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması için Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi / Sallanan Sandalye Tiyatro Oyunu

Beyaz Gemi Kurum Profili

58

59

Sallanan Sandalye Tiyatro Oyunu T.C. İstanbul Valiliği T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Dünya Bankası Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası CEB T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sallanan Sandalye Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması İçin Kamuoyu Bilinçlendirme Kampanyaları ve Eğitim Materyallerinin Tasarlanması ve Uygulanması Yürütülmesi Projesi kapsamında hazırlanan bir tiyatro oyunudur. İlköğretim seviyesindeki öğrencilerin başta deprem olmak üzere afetlere karşı bilinçlendirilmesini amaçlayan “Sallanan Sandalye” tiyatro oyunu, çocuklara erken yaşlardan itibaren farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir. Oyunda öğrencilere, “Çök-kapan-tutun” gibi deprem anındaki doğru davranış modelleri, aileleriyle birlikte nasıl afet çantası hazırlayacakları ve evlerinde nasıl güvenli bir ortam oluşturabilecekleri öğretiliyor.


Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması için Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi / Sallanan Sandalye Tiyatro Oyunu

Beyaz Gemi Kurum Profili

60

61

İlgilerini çeken, onları güldüren bir oyunun içine iliştirilmiş bilgiler çok daha kalıcı oluyor. Sallanan Sandalye’nin, üzerine düşünülmüş, çok titizlikle hazırlanmış bir proje olduğunu düşünüyorum. Doğal afetler ve güvenli yaşam kültürü, üstünde durulması gereken, çocuklara küçük yaşlardan itibaren anlatılması, öğretilmesi gereken bir konu. Biz sınıflarımızda öğrencilerimize afetlere hakkında tabii ki gereken eğitimi veriyoruz ama bir tiyatro oyununun etkisi çok daha farklı oluyor. İlgilerini çeken, onları güldüren bir oyunun içine iliştirilmiş bilgiler çok daha kalıcı oluyor. Ayrıca profesyonel tiyatrocuların, özellikle deprem anında öğrencilere yapmaları ya da yapmamaları gerekenleri anlatmasını, bunu yaparken çocukları sıkmamasını başarılı buldum. Sallanan Sandalye’nin, üzerine düşünülmüş, çok titizlikle hazırlanmış bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu tiyatro oyunu sonrasında öğrencilerim adına sevindiğim gibi kendi çocuğum için de harekete geçtim. 13 yaşında bir oğlum var ve farklı bir okulda eğitim alıyor. Bu tiyatro oyununun o okulda da oynanması için neler yapılması gerektiğini öğrendim. Oğlumun okulunun müdürüyle iletişime geçtim ve tiyatro oyunu o okulda da oynandı. Umarım İstanbul’daki bütün okullara ulaşılır ve bütün öğrenciler afetler ve güvenli yaşam kültürü gibi önemli konuları eğlenirken öğrenme fırsatını bulur.

Semiha YEŞİLYURT 42, Öğretmen


Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması için Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi / Sallanan Sandalye Tiyatro Oyunu

Beyaz Gemi Kurum Profili

62

63

Depremde yapmamız gerekenleri daha iyi anladık. Hem çok eğlenceliydi hem de bir sürü yeni şey... Sallanan Sandalye oyununu sınıfça çok sevdik. Biz aslında bu konuyu biraz biliyorduk, öğretmenimiz bize depremde yapmamız gerekenleri sınıfta anlatmıştı ama tiyatroyla daha çok eğlendik. Depremde yapmamız gerekenleri daha iyi anladık. Çök-kapan-tutun gibi, eşyaları sabitlemek gibi faydalı bilgiler aldık. Hem çok eğlenceliydi hem de bir sürü yeni şey öğrendik.

Eda KEMENT 10, Öğrenci


Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması için Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi / Güvenli Yaşam Eğitimleri

Beyaz Gemi Kurum Profili

64

65

Güvenli Yaşam Eğitimleri T.C. İstanbul Valiliği T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Dünya Bankası Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası CEB

Afet ve acil durumlara karşı bireysel ve toplumsal hazırlık çalışmalarını içeren Güvenli Yaşam Eğitimleri toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu eğitimler ile birey, aile ve kurumlar düzeyinde, deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık konusunda bilinç oluşturulması ve güvenli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Güvenli Yaşam Eğitimleri “Güvenli Yaşam İçin Bir Adım Atalım, Eğitim Alalım” sloganıyla, üç temel basamaktan oluşmaktadır. Güvenli Yaşam-1 eğitimini alan katılımcılar, altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saate yapılması gerekenler ve doğru davranış biçimleri anlatılıyor. Bu eğitimi takip eden Güvenli Yaşam-2 eğitimindeyse, aile afet planı


Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması için Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi / Güvenli Yaşam Eğitimleri 66

Beyaz Gemi Kurum Profili 67

hazırlanması, afetlerde ilk yardım, küçük yangınlara müdahale ve selden korunma gibi daha geliştirilmiş bir program sunuluyor. Güvenli Yaşam Eğitimleri’nin üçüncü ayağı olan YAG eğitimi iki aşamadan oluşuyor. Bu eğitimin katılımcıları, afet öncesinde mahallelerinin afet risklerini belirleyebilecek, afet sonrasında ise müdahale ve iyileştirmeler yapabilecek profesyonel ekiplere destek olabilecek ve kentsel dönüşüm projelerine katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip bireyler oluyor. Eğitimlerde ‘Birey ve Aile için Depremde İlk 72 Saat’ kitabı, bilgi kartları, aile afet planı föyü, acil durum bilgi kartı, Güvenli Yaşam Gönüllüsü katılım ve değerlendirme formu, eğitim videoları ve yangın tüpü gibi uygulama materyalleri kullanılıyor.


Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması için Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi / Güvenli Yaşam Eğitimleri

Beyaz Gemi Kurum Profili

68

69

Beklenen deprem bir gün kapıyı çalacak ve o gün pişman olmamak için herkes bu eğitimlere katılmalı. İnsanlar kendileri için değilse bile sevdikleri için bunu yapmalılar. Deprem konusunda yapılan araştırmalar 30 yıl içerisinde büyük bir deprem olacağını gösteriyor. Her gün televizyonlarda, gazetelerde görmeye alıştığımız bu haberlere rağmen depremden nasıl korunacağını öğrenmemenin sorumsuzluk olduğu düşüncesi uzun zamandır aklımdaydı. Deprem her aklıma geldiğinde aslında ne kadar hazırlıksız olduğumuzu düşünüp 11 yaşındaki kızım için endişelenmekten uyuyamıyordum. Güvenli Yaşam Eğitimleri’ne bu konuda ne yapabileceğimi araştırırken rastladım. Hemen katılmak için neler yapmam gerektiğini öğrendim. Eğitimin hem ücretsiz hem de sadece 1 saat olduğunu öğrendiğimde şaşırdım. Ancak katıldıktan sonra gerçekten hayatım değişti. Kendimi ve kızımı depremden nasıl koruyabileceğimi, deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapmam gerekenleri, çök-kapan-tutun hareketini, evde sallantı anında bize zarar verebilecek eşyaları sabitlemeyi, afet çantasını, hepsini sadece 1 saate öğrendim. Eğitimin ardından aldığım ilk karar evimi değiştirmek oldu. 30 yaşındaki binamızdan taşınıp yeni ve deprem yönetmeliğine göre yapılmış bir apartmana taşındık. Oğluma çök-kapan-tutun yapmayı, deprem anında birlikte değilsek sonrasında nerede buluşacağımızı öğrettim. Bütün bunları yaptıktan sonra omuzlarımdan büyük bir yük kalktığını hissettim. Artık evimizde bize zarar verebilecek tehlikeli bir eşya yok. Oğlum ve ben depremde yapmamız gerekenleri öğrendik. Hatta tatbikat bile yaptık. Bu eğitimi almadan önce korkarak yaşamaktan, sürekli endişelenmekten yorulmuştum. Şimdi çok daha iyiyim ve öğrendiklerimi çevremdekilerle paylaşıp, onları da Güvenli Yaşam Eğitimleri’nden haberdar ediyorum. Beklenen deprem bir gün kapıyı çalacak ve o gün pişman olmamak için herkes bu eğitimlere katılmalı. İnsanlar kendileri için değilse bile sevdikleri için bunu yapmalılar. Bütün bunları yaptıktan sonra omuzlarımdan büyük bir yük kalktığını hissettim. Artık evimizde bize zarar verebilecek tehlikeli bir eşya yok. Kızım ve ben depremde yapmamız gerekenleri öğrendik. Hatta tatbikat bile yaptık. Bu eğitimi almadan önce korkarak yaşamaktan, sürekli endişelenmekten yorulmuştum. Şimdi çok daha iyiyim ve öğrendiklerimi çevremdekilerle paylaşıp, onları da Güvenli Yaşam Eğitimleri’nden haberdar ediyorum. Beklenen deprem bir gün kapıyı çalacak, o gün pişman olmamak için herkes bu eğitimlere katılmalı. İnsanlar kendileri için değilse bile sevdikleri için bunu yapmalılar.

Ebru Başpınar 32, Çevirmen


Afete Hazırlık ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması için Kamuoyu Bilinçlendirme Projesi / Güvenli Yaşam Eğitimleri

Beyaz Gemi Kurum Profili

70

71

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bütün öğrencilerinin Yerel Afet Gönüllüleri için Afete Hazırlık eğitimi alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük Kulübü’nün bir üyesi olarak afetlerde harekete geçebilmek için eğitim almamız gerektiğine inanıyordum. Bu nedenle üniversitemizde Yerel Afet Gönüllüleri için Afete Hazırlık eğitimi verileceğini öğrendiğimde hemen ben de katıldım. Açıkçası eğitim benim tahmin ettiğimden çok daha kapsamlı ve bilgilendiriciydi. Yangının çeşidine uygun yangın tüpü kullanmak, insanlara yardım etmeden önce kendi güvenliğini sağlamanın önemi, risk analizi, ilkyardım gibi konularda eğitim aldım. Daha sonra bu eğitimin İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük Kulübü’nün bütün üyelerine verilmesi için harekete geçtim. Arkadaşlarım da bu eğitimi aldıktan sonra birlikte Acil ve Afet Müdahale Ekibi Projesi’ni hayata geçirdik. Üniversitemizin rektörlüğü, Afet Yönetim Merkezi ve Güvenlik Merkezi tarafından desteklenen bu projede İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bütün öğrencilerinin Yerel Afet Gönüllüleri için Afete Hazırlık eğitimi alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki 5 yıl için hedefimizi İTÜ’nün bütün öğrencilerinin ve idari personelinin Yerel Afet Gönüllüleri için Afete Hazırlık eğitimini alması olarak belirledik. Amacımız ise İTÜ’nün depreme hazır olmasını bir gelenek haline getirmek ve her yıl aramıza katılan öğrencilerin de bu eğitimi almasını sağlayarak üniversitemizi daha güvenli ve afetler karşısında bilinçli hale getirmek.

Abdullah ÖZDEMİR 25, Öğrenci


Engelliler için Afet Bilinci Hazırlık Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

72

73

Engelliler için Afet Bilinci Eğitimleri ve tanıtım kampanyası T.C. Başbakanlık Özürlüler Dairesi Başkanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Afetlerde en çok zarar görebilecek grup olan engelliler için hazırlanan Engelliler İçin Afet Bilinci Hazırlık Projesi’nin temel amacı, STK’lar, belediyeler ve ilgili kurumlarla işbirliği içersinde uygulanan eğitimlerle, engelliler ve ailelerinin afetlere hazır olma bilincini yükseltmek ve ilgili STK’ların kapasite gelişimlerini desteklemektir. Engellilerin ve onların yakın çevrelerinin depreme hazırlık için atacakları adımlar çok önemlidir. Bu nedenle, sadece engelli bireyler değil, onların aileleri, yakınları ve arkadaşları ile hizmet aldıkları kurum ve kuruluşlardaki çalışanlar için de depreme hazırlık konusunda faydalı bir proje olmuştur. Görme, işitme, zihinsel ve hareket engelliler olmak üzere dört farklı engelli grubuna yönelik eğitim modülleri hazırlanmıştır. Proje kapsamında bin kişi eğitilmiştir.

Sağlanan Hizmetler • Eğitim Organizasyon ve koordinasyonu • Eğitim ve bilgilendirme materyali geliştirme ve tasarlama • Kurumsal ilişki yönetimi • Kamu ve medya yönetimi • Promosyon aktiviteleri • Sponsorluk aktiviteleri • İç gözlem ve değerlendirme • Raporlama


Engelliler için Afet Bilinci Hazırlık Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

74

75

Bu proje benim için Türkiye’de bedensel engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına yapılan en önemli çalışmaların başında geliyor. Hayatı yeterince zor olan engelli vatandaşlar için yapılan böylesi ciddi bir çalışma, öğrettikleriyle bizlere gerçekten çok şey kattı. Afetlerde en çok zarar görebilecek grupların başında gelen engellileri ve daha da önemlisi onlar için yapabileceklerini görmeleri açısından ailelerini bilgilendirmek, değeri ölçülemeyen bir proje oldu. Görme, işitme, zihinsel ve hareket engellilere yönelik olarak 4 farklı modül halinde hazırlanan eğitimlerle, her tür engelli birey, afetlerin öncesinde yapacağı hazırlıkları ve afet anında yapması gerekenleri öğrenerek zarar görebilirliğini azalttı. Verilen eğitimlerle bizlerin yanı sıra, ailelerimizin, iş arkadaşlarımızın, hizmet aldığımız kurumlardaki çalışanların ve arkadaşlarımızın afet öncesinde ve anında bizler için yapması gerekenler öğretildi. Ben bir engelli vatandaş olarak, bu projenin amacına ulaştığını ve engellileri olası bir afete hazırlamak konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum.

Sevim GÖKTÜRK 29, Moda Tasarımcısı


Enerji Verimli Akıllı Okul Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

76

77

Enerji Verimli Akıllı Okul Projesi ve Kampanyası T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü BSEC HDF EnEffect KartECO

Akıllı Okullar için Enerji Verimliliği Projesi’nde, İSMEP kapsamında yıkılıp yeniden yapılan okullardan biri olan ve yenilenebilir enerji uygulamaları ve enerji verimliliği alt yapısına sahip olan Kazım Karabekir İlköğretim Okulu pilot okul olarak seçilmiştir. Proje kapsamında bu okula fotovoltaik paneller yerleştirilmiş, okula solar güneş ağacı ve solar performans izleme sistemi kurulmuş, Bakanlık, Valilik ve ilgili STK’nın katılımları ile “Yenilenebilir ve Enerji Verimli Okullar” çalıştayı ve öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik bilinçlendirme seminerleri düzenlenmiştir. Ayrıca “Enerji Akıllı Okullar” web sitesi elektronik kitabı, afiş ve e- bültenleri hazırlanmıştır.


Enerji Verimli Akıllı Okul Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

78

79

Proje, sürdürülebilir altyapı modelleri oluşturarak ve farkındalık yaratarak enerji verimliliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bölgesel ‘know-how’ kullanılarak “Enerji Akıllı Okul” altyapı modelinin oluşturulması ve uygulanması ve enerji verimliliğine yönelik bir bilinç oluşturulması hedeflenmektedir. Sağlanan Hizmetler • Materyal tasarımı ve ürün geliştirme • Organizasyon ve koordinasyon • Planlama ve strateji geliştirme • Bilgilendirme materyali hazırlama ve tasarım • Baskı • Kurumsal ilişki yönetimi • Halkla ilişkiler ve medya yönetimi • Sponsorluk aktiviteleri • Teknik altyapı • İç gözlem ve değerlendirme • Raporlama


Enerji Verimli Akıllı Okul Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

80

81

Öğrencilerimiz, geleceğe umutla bakabilmek için şimdiden yaygınlaştırılması, öğrenilmesi gereken birçok konuya küçük yaşlarda hakim oluyor. Ben bir öğretmen olarak Bahçelievler Kazım Karabekir İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü burada öğrencilerimize sadece müfredatımızda yer alan konuları anlatarak eğitim vermiyoruz. Yeni nesil bir okul sisteminin içinde olmanın avantajını yaşıyor ve öğrencilerimizi bu sistemin içinde olmaya alıştırıp, onlara sürdürülebilirlik kavramı, enerji verimliliğinin önemi gibi konularla ilgili bilgiler veriyoruz. Bu gibi konuları bir ilköğretim okulunda anlatmaya çalıştığınızda yaşayacağınız zorlukları aşmayı başarabiliyoruz çünkü anlatmaya çalıştığımız konunun zaten her gün içinde yaşıyorlar. Fotovoltaik paneller, solar güneş ağacı gibi yenilenebilir enerji uygulamalarıyla kendi enerjisini üreten akıllı okulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz, geleceğe umutla bakabilmek için şimdiden yaygınlaştırılması, öğrenilmesi gereken birçok konuya küçük yaşlarda hakim oluyor. Sürdürülebilir altyapı modelleri oluşturmak ve farkındalık yaratarak insanları enerji verimliliği konusuna teşvik etmeyi amaçlayan bu projenin, önemli kavramları ve yenilikleri ilköğretim çağındaki çocuklardan başlayarak yaygınlaştırmaya çalışmasını çok başarılı bir girişim olarak görüyorum.

Nur BOZDOĞAN 35, Öğretmen


Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

82

83

Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı

Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı kapsamında Türkiye’de gönüllülük değerinin artırılması amacıyla tasarlanan ve yürütülen Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi’nin amacı, iyi uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasıyla gönüllülüğü yaygınlaştırmak, gönüllü olmanın değeri ve önemi ile ilgili farkındalık yaratmak, Avrupa Gönüllü Hizmeti’nin tanıtımını yapmak ve bu hizmete katılımı artırmaktır. Proje açılış toplantısı Edirne, Çanakkale, Kütahya, Afyon, Bilecik, Adana, Konya, Malatya, Urfa ve Trabzon olmak üzere Türkiye’nin 10 ilinde gerçekleştirilmiştir. Açılış toplantıları, “Gönüllü Buluşmaları”, “En İyi Gönüllü Hikayesi” ve “Kapanış Toplantısı” faaliyetlerini içermektedir.


Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

84

85

Projenin tüm kurumsal kimlik materyallerinin yanı sıra web sitesi, broşür ve afiş çalışmaları ve tüm proje etkinliklerinin tanıtım reklamları ve görsel betimlemeleri ile içeriklerin hazırlanması Beyaz Gemi tarafından yapılmaktadır. İllerde düzenlenen Gönüllü Buluşmaları kapsamında Gönüllülük, Avrupa Gönüllülük Yılı, Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Akreditasyon ile ilgili bilgilendirme toplantıları ve gençler ile kurum/kuruluşlara yönelik çalıştaylar düzenlenmektedir. Bugüne kadar 6 ilde düzenlenen toplantılar 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası perspektiflerden gönüllülüğün tüm yönleriyle ele alındığı ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın katılımı ile gerçekleşen açılış toplantısı, 300 kişinin katılımı ile düzenlenmiştir. Düzenlenen En İyi Gönüllü Hikayesi Yarışması ile başarılı ve ilham veren gönüllülük örneklerinin ödüllendirilerek görünür hale getirilmesi ve gönüllülüğün teşvik edilmesi sağlanmaktadır. Projenin tüm aşamaları ulusal ve uluslararası basılı ve görsel medya ile sosyal medyada yansıtılmaktadır. Sağlanan Hizmetler • Materyal tasarımı ve ürün geliştirme • Organizasyon ve koordinasyon • Planlama ve strateji geliştirme • Bilgilendirme materyali hazırlama ve tasarım • Baskı • Kurumsal ilişki yönetimi • Kamu ve medya yönetimi • Sponsorluk aktiviteleri • Teknik altyapı • İç gözlem ve değerlendirme • Raporlama


Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

86

87

Benim için rüya gibi bir 9 ay oldu. Avrupa gönüllü hizmeti her gencin mutlaka yaşaması gereken bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Avrupa gönüllülük hizmetini bir sosyal paylaşım sitesindeki ilanından gördüm. İlginç bir deneyim olabileceğini düşünerek bilgi edindim ve proje katılmaya karar verdim. Kendime uygun olan projeyi seçtim ve ilgili kuruma başvurdum. 9 ay süreli Avrupa gönüllü hizmetini Gaziantep yaptım. Bu proje sayesinde farklı kültürlerin ne kadar renkli ve köklü olabileceğini gördüm. İngiltere’den Türkiye’ye gelirken 9 ayın nasıl geçeceği ile ilgili hayalleri kuruyor, bana tecrübe kazandıracak, hayatı öğretecek bir işe kalkıştığımı düşünüyordum. Gönüllülük hizmetimi yapmaya başladıktan sonra düşündüğümden, hayal ettiğimden bile çok daha farklı ve güzel tecrübeler yaşamaya başladım. Bence gönüllülük insanın kendini eğitmesi ve kişisel olarak geliştirmesini sağlayan şeyleri keşfetmesidir. Çünkü okulda ve çevrenizde öğrendiğiniz şeylerin yanı sıra farklı bir ülkede, tek başınıza bir şeyleri öğrenmek ve başarmak çok farklı ve önemli bir deneyim. Ayrıca farklı kültürler görmek ve o kültüre ait insanlarla yaşamak kişisel gelişiminize çok büyük bir katkı sağlıyor. Benim için rüya gibi bir 9 aydı. Avrupa gönüllü hizmeti her gencin mutlaka yaşaması gereken bir deneyim olduğunu düşünüyorum. çevrenizde öğrendiğiniz şeylerin yanı sıra farklı bir ülkede, tek başınıza bir şeyleri öğrenmek ve başarmak çok farklı ve önemli bir deneyim. Ayrıca farklı kültürler görmek ve o kültüre ait insanlarla yaşamak kişisel gelişiminize çok büyük bir katkı sağlıyor. Benim için rüya gibi bir 9 aydı. Avrupa Gönüllü Hizmeti, her gencin mutlaka yaşaması gereken bir deneyim.

Debra Harrington 24, Öğrenci


Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

88

89

Beyaz Gemi’nin gençlerin enerjisini projeye çok olumlu bir şekilde yansıtabilmesinin çok profesyonelce olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de gönüllük değerinin artırılması amacıyla başlatılan Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi’nin içinde bulundum. Ülkemizin birçok ilinde yapılan gönüllü buluşmalarına katıldım. Bu süreçte ülkemizde gönüllülük alanında yapılan çalışmalara tanık oldum ve gerçekten insanların başkalarına yardım etmek amacıyla yaptıkları karşısında büyülendim. Projenin insanı içine çeken, keyif veren, hayata daha pozitif bakmasını sağlayan bir yanı olduğunu düşünüyorum. Gönüllü buluşmaları ve yapılan diğer etkinlikler boyunca birlikte çalışma fırsatı bulduğum Beyaz Gemi’nin kurum olarak enerjisini unutmam ise mümkün değil. Beyaz Gemi’nin projeye gençleri katması onların enerjisini projeye çok olumlu bir şekilde yansıtabilmesini çok profesyonelce buldum. Beni ve daha birçok tiyatrocu arkadaşımı proje katmalarının yanında gittiğimiz her şehirde bu enerjileri ve insanları işin içine çekebilme yetenekleriyle projenin çığ gibi büyümesini sağladılar.

Doğa Rutkay, Tiyatro Sanatçısı


Dilinizden Utanmayın kampanyası

Beyaz Gemi Kurum Profili

90

91

Dilinizden Utanmayın Kampanyası

Reklam Yaratıcıları Derneği Dil Derneği Hürriyet İK

Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı kapsamında Türkiye’de gönüllülük değerinin artırılması amacıyla tasarlanan ve yürütülen Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi’nin amacı, iyi uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasıyla gönüllülüğü yaygınlaştırmak, gönüllü olmanın değeri ve önemi ile ilgili farkındalık yaratmak, Avrupa Gönüllü Hizmeti’nin tanıtımını yapmak ve bu hizmete katılımı artırmaktır. Proje açılış toplantısı Edirne, Çanakkale, Kütahya, Afyon, Bilecik, Adana, Konya, Malatya, Urfa ve Trabzon olmak üzere Türkiye’nin 10 ilinde gerçekleştirilmiştir. Açılış toplantıları, “Gönüllü Buluşmaları”, “En İyi Gönüllü Hikayesi” ve “Kapanış Toplantısı” faaliyetlerini içermektedir.


Dilinizden Utanmayın kampanyası

Beyaz Gemi Kurum Profili

92

93

Türkçenin doğru kullanılması amacıyla, üniversitelerde seminerler ve söyleşiler düzenledik ve kampanyanın daha etkin olması için her alanı kullandık. Kültürümüzün kuşaklararası taşıyıcısı ve iletişim kurmamızdaki en temel öğesi olan Türkçenin, doğru kullanılması konusunda Reklam Yaratıcıları Derneği önemli adımlar atıyor. Kuruluşundan bu yana, 20 yıldan fazla bir süredir Türkçenin doğru kullanılması için seminerler düzenliyor, televizyon programları hazırlıyor, dersler veriyor ve Türkiye genelinde konuyla ilgili iletişim çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalardan özellikle “Dilinizden Utanmayın!” iletişim kampanyası büyük önem taşıyor. Reklam Yaratıcıları Derneği ile gerçekleştirdiğimiz “Dilinizden Utanmayın!” iletişim çalışmasında 120 ünlü sanatçı, işadamı ve yönetici, dillerinden utanmadıklarını esprili bir dille anlatmak için dillerini çıkardılar ve biz de onların fotoğraflarını çektik. İletişimde kullandığımız bu fotoğraflar ve mesajlarımız ile tüm Türkiye’de milyonlarca kişiye ulaşıldı. Kampanya bir yıl boyunca gazete, televizyon, dergi, açıkhava ve özel uygulamalarla kitlelere ulaştı. Kampanya sonrasında Reklam Yaratıcıları Derneği’ne konuyla ilgili destek veridğini ifade eden 80 binin üzerinde e-posta geldi. Bununla yetinmeyen halkımız, yabancı kelimelerden oluşan işyeri isimlerini Türkçeleştirdiler. Türkçenin doğru kullanılması amacıyla Beyaz Gemi olarak, üniversitelerde seminerler ve söyleşiler düzenledik ve kampanyanın daha etkin olması için her alanı kullandık.

Hakan Güvendik 34, Reklamcı


Greenpeace

Beyaz Gemi Kurum Profili

94

95

Greenpeace

Greenpeace

Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı kapsamında Türkiye’de gönüllülük değerinin artırılması amacıyla tasarlanan ve yürütülen Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi’nin amacı, iyi uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasıyla gönüllülüğü yaygınlaştırmak, gönüllü olmanın değeri ve önemi ile ilgili farkındalık yaratmak, Avrupa Gönüllü Hizmeti’nin tanıtımını yapmak ve bu hizmete katılımı artırmaktır. Proje açılış toplantısı Edirne, Çanakkale, Kütahya, Afyon, Bilecik, Adana, Konya, Malatya, Urfa ve Trabzon olmak üzere Türkiye’nin 10 ilinde gerçekleştirilmiştir. Açılış toplantıları, “Gönüllü Buluşmaları”, “En İyi Gönüllü Hikayesi” ve “Kapanış Toplantısı” faaliyetlerini içermektedir.


Greenpeace 96

Beyaz Gemi Kurum Profili 97

Greenpeace Akdeniz çalışmalarımızda özellikle medya üzerinde yoğunlaştık. Gazete, dergi, televizyon gibi mecralarda etkin olmaya çalıştık. Greenpeace’in Türkiye bölümü olan Greenpeace Akdeniz, özellikle iletişim çalışmaları ile birlikte yol aldığımız bir başka sosyal projemizdi. Greenpeace için yapılan iletişim çalışmaları gazete, dergi, televizyon ve açıkhavada kitlelerle buluşurken arada bir de özel projeler üzerine çalışmalarımızı sürdürdük.

Selen Tambur 37, Doktor


Türkiye Hayvan Hakları Platformu

Beyaz Gemi Kurum Profili

98

99

Türkiye Hayvan Hakları Platformu

Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği

Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı kapsamında Türkiye’de gönüllülük değerinin artırılması amacıyla tasarlanan ve yürütülen Gönüllü Türkiye Sosyal Katılım ve Değişim Projesi’nin amacı, iyi uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasıyla gönüllülüğü yaygınlaştırmak, gönüllü olmanın değeri ve önemi ile ilgili farkındalık yaratmak, Avrupa Gönüllü Hizmeti’nin tanıtımını yapmak ve bu hizmete katılımı artırmaktır. Proje açılış toplantısı Edirne, Çanakkale, Kütahya, Afyon, Bilecik, Adana, Konya, Malatya, Urfa ve Trabzon olmak üzere Türkiye’nin 10 ilinde gerçekleştirilmiştir. Açılış toplantıları, “Gönüllü Buluşmaları”, “En İyi Gönüllü Hikayesi” ve “Kapanış Toplantısı” faaliyetlerini içermektedir.


Türkiye Hayvan Hakları Platformu

Beyaz Gemi Kurum Profili

100

101

İletişim çalışmalarında hayvan figürlerini kullanan markalarının amblemlerinin korunma altında olduğu ama onlardan esinlenen canlıların korunması için bir yasanın olmaması stratejimizin çıkış noktasıydı. Türkiye, pek çok ülkede var olan hayvan hakları yasasını yıllardır çıkaramıyordu. Bunun da nedeni, TBMM’de yasanın bir türlü görüşmelere alınmamasıydı. Türkiye Hayvan Hakları Platformu, bu durumun değişmesi ve yasa tasarısının görüşmeler alınması için çaba gösteriyordu. Beyaz Gemi olarak, gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında hayvan figürlerini kullanan markalarının amblemlerinin korunma altında olduğu ama onlardan esinlenen canlıların korunması için bir yasanın olmaması üzerine yapılandırdığımız strateji ile hareket ettik. Bu sayede hem tüm markaların hem de TBMM’deki vekillerimizin ilgisini çektik. Yasa tasarısı çok kısa sürede görüşme gündemine alındı, görüşüldü ve sonunda Türkiye, bir hayvan hakları yasasına kavuştu. Henüz tam yerine oturmayan kısımların düzeltilmesi amacıyla çalışmalarımız devam ediyor.

Firdevs Bıçakcı 27, Mimar


Afet ve Acil Durumlar için Kamuoyu Bilinçlendirme Modülleri

Beyaz Gemi Kurum Profili

102

103

Afet ve Acil Durumlar için Kamuoyu Bilinçlendirme Modülleri T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Hazırlığına Yönelik Kamuoyu Bilinçlendirme Modülleri Projesi kapsamında bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile modüller hazırlanmıştır. Oluşturulan modüller yetişkin ve çocuklara yönelik olarak iki farklı biçimde tasarlanmıştır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çatısı altında hazırlanan materyallerin 81 ilin Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’ne dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Sağlanan Hizmetler • Eğitim ve bilgilendirme materyali tasarımı • Baskı


Afete Dirençli İşyeri Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

104

105

Afete Dirençli İşyeri

Afete Dirençli İşyeri Projesi, Adana Ceyhan Belediyesi tarafından, KOBİ’lerde çalışan personelin işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve kaliteli olarak çalışabilmeleri ve olası bir afete karşı risk yönetimi ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik afet acil yardım planlama bilincinin kazandırılması ve kapasitelerinin artırılması amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Proje kapsamında afet acil durum rehberi hazırlanmış ve seminerleri düzenlenmiştir. Çalışmalar sonucunda, 210 kişi eğitilmiş ve Ceyhan Belediyesi ile 4 KOBİ’nin afet acil durum planlaması hazırlanmıştır.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Çukurova Kalkınma Ajansı Ceyhan Belediyesi AHDER

Sağlanan Hizmetler • Organizasyon ve koordinasyon • Planlama ve strateji geliştirme • Eğitim organizasyonu ve uygulama • Kamu ve medya yönetimi • İç gözlem ve değerlendirme • Raporlama


Afetlere Dirençli Şehirleşme ve Yapılaşma Eğitimleri ve Tanıtım Kampanyası 106

Beyaz Gemi Kurum Profili 107

Afetlere Dirençli Şehirleşme ve Yapılaşma Eğitimleri ve Tanıtım ampanyası Bolu AFAD Düzce AFAD Kocaeli AFAD Sakarya AFAD Yalova AFAD MARKA – Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Afetlere Dirençli Şehirleşme ve Yapılaşma Eğitimleri Projesi kapsamında, Doğu Marmara, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova illerinden Kalkınma Ajansı tarafından belirlenen valilik, kaymakamlık, belediye, il özel idaresi, defterdarlık ve benzeri kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve KOBİ’ler ile bu kurumların personellerine afet yönetimi eğitimleri verilmektedir. Afetlere dirençli şehirleşme ve yapılaşma, kurumsal afet ve acil durum planlaması eğitimleri ile proje sonunda bin 250 kişinin eğitilmesi planlanmaktadır.


Afetleri Önleme ve Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

108

109

Afetleri Önleme ve Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi UNDP Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Yerel Gündem 21

Afetleri Önleme ve Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi ile Bursa, Çanakkale ve Sakarya illerinde gerçekleştirilen kampanyalar ve eğitim faaliyetleriyle başta depremler olmak üzere, afet riski hakkında halkın bilinçlendirmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda bölgesel afet müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi için yerel kurumlar ve yerel eğiticiler yetiştirilerek, yerel kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çeşitli eğitim ve tanıtım faaliyetleri ile geniş kitlelere ulaşılmış ve bu kapsamda 150 bin eğitim kiti dağıtılmıştır.

Sağlanan Hizmetler • Materyal tasarımı ve ürün geliştirme • Organizasyon ve koordinasyon • Bilgilendirme materyali hazırlama ve tasarım • Eğitim organizasyonu ve uygulama • Baskı • Kurumsal ilişki yönetimi • Halkla ilişkiler ve medya yönetimi • İç gözlem ve değerlendirme • Raporlama


Bir Milyon Çocuk Bir Milyon Aile eğitim ve tanıtım kampanyası

Beyaz Gemi Kurum Profili

110

111

Bir Milyon Çocuk Bir Milyon Aile eğitim ve tanıtım kampanyası AHDER Ağaoğlu Aydın Doğan Vakfı Ülker

Bir Milyon Çocuk Bir Milyon Aile Projesi ile çocukların, çocuklar kanalıyla ailelerin ve toplum genelinin afet ve afete hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Çocuk dostu materyaller olan Afacan Dünya - Deprem Dede ile Birlikte Yaşamak, Binaların Sırrı, İlkyardım hikaye kitapları ile yetişkinlere yönelik bilgi kartları hazırlanmıştır. AHDER kurucusu Ahmet Mete Işıkara “Deprem Dede” olarak tanıtılmış ve doğrudan 790 bin kişi eğitilmiştir. Kampanya kapsamında 1 milyon materyal dağıtılmıştır. Sağlanan Hizmetler • Materyal tasarımı ve ürün geliştirme • Organizasyon ve koordinasyon • Bilgilendirme materyali hazırlama ve tasarım • Eğitim organizasyonu ve uygulama • Baskı • Kurumsal ilişki yönetimi • Sponsorluk aktiviteleri • İç gözlem ve değerlendirme • Raporlama


Bir Milyon Çocuk Bir Milyon Aile eğitim ve tanıtım kampanyası

Beyaz Gemi Kurum Profili

112

113

Ülkemizde büyük bir kesime afet eğitiminin önemini anlatan Beyaz Gemi ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Afet bir doğa olayıdır. İnsanlara afetlerin doğa olayı olduğunu ve bu doğa olayının felakete dönüşmesi ya da dönüşmemesinin insanoğlunun yaptıklarına ve yapmadıklarına göre belirlendiğini anlatmamız gerekiyor. Halkı eğitim aldıkları takdirde afetlerden korkmalarına gerek kalmayacağına inandırmamız gerekiyor. Hayatım boyunca halkın afetler konusunda bilgilendirilmesi konusunda yürütülen çalışmaların içinde bulundum. Yılların verdiği deneyimle, halkın depremlerden zarar görebilirliğinin azaltılması noktasında yapılan en etkili çalışmaların ancak hitap edilecek kitlelere uygun olarak hazırlanan eğitimlerle mümkün olduğunu gördüm. Bu nedenle yaptığı çalışmalarla halkımızı afet bilinci ve güvenli yaşam kültürü oluşturma konusunda eğitimlerle tanıştıran, deprem eğitimlerini her kesim için ayrı ayrı, özenle hazırlayan ve büyük bir kesimin afet eğitiminin önemini anlamasını sağlayan Beyaz Gemi ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum.

Ahmet Mete Işıkara, AHDER Onursal Başkanı


Saha Çalışanları için HIV/AIDS Riski ve Eğitimleri ve Reklam Kampanyası

Beyaz Gemi Kurum Profili

114

115

Saha Çalışanları için HIV/AIDS Riski ve Eğitimleri ve reklam kampanyası T.C. Sağlık Bakanlığı EDUSER The Global Found

Saha Çalışanları için HIV/AIDS Riski ve Eğitimleri Projesi ile saha çalışanlarının HIV/AIDS konusunda eğitilmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmiştir. 100 kişiye saha çalışanı eğitimi, 20 kişiye de saha çalışanı eğitici eğitimi verilmiştir. Ayrıca 300 sağlık personeli HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendirilmiştir. Sağlanan Hizmetler • Eğitim materyali geliştirme ve tasarlama • Eğitim planlaması • Görsel materyal hazırlama ve tasarım • Baskı • Medya ve halkla ilişkiler yönetimi • Eğitim değerlendirme • Raporlama


Çocuk Dostu Alanlar Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

116

117

Çocuk Dostu Alanlar UNICEF YÖRET Türk Psikologlar Derneği NOKIA Colgate

YÖRET Vakfı ile hayata geçirilen Çocuk Dostu Alanlar Projesi’nin temel amacı, deprem sonrasında, çocuklara ve ailelerine yönelik rehabilitasyon ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilmesidir. Hikaye okuma saati, tiyatro oyunları, boyama, sergi ve benzeri aktiviteler düzenlenerek deprem sonrasında bölge çocuklarında görülen psikolojik etkilenmenin azaltılması amacıyla, kendilerini ait hissedebilecekleri bir alan yaratılmaya çalışılmıştır. Proje kapsamında 150 öğrenci kapasiteli bir anaokulu kurulmuş ve 180 öğrenci bilgilendirilmiştir. Sağlanan Hizmetler • Organizasyon ve koordinasyon • Eğitim ve etkinlik organizasyonu • Bilgilendirme materyali hazırlama ve tasarım • İç gözlem ve değerlendirme • Raporlama


Tekirdağ Afet ve Acil Durum Planının Hazırlanmasına Yönelik Ön Araştırma

Beyaz Gemi Kurum Profili

118

119

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Planının Hazırlanmasına Yönelik Ön Araştırma T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Tekirdağ Valiliği T.C. Tekirdağ Valiliği İl Özel İdaresi Tekirdağ AFAD Trakya Kalkınma Ajansı

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Planının Hazırlanmasına Yönelik Ön Araştırma Projesi’nin amacı, uluslararası standartlara ve ülkemiz mevzuatına uygun olacak şekilde, Tekirdağ İli Afet ve Acil Durum Planı’nın hazırlanabilmesi için yapılması gerekli çalışma, araştırma ve analiz içeriğinin tanımlandığı bir öneri dokümanının hazırlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, “Tekirdağ AFAD ve Tekirdağ Belediyeleri için Tesis Afet ve Acil Durum Planlamasına Yönelik Önerilerin Oluşturulması” ve “Tekirdağ İlinin Afetlere Hazırlanmasına Yönelik Öneri Dokümanın Oluşturulması” çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında 200 kişinin katılımı ile bir açılış konferansı düzenlenmiş, Tekirdağ ilinde meydana gelmiş ya da geçmiş tüm doğa ve insan kaynaklı afetlerin arşiv taraması yapılmış, planlama adımları ile planlamada yer alacak ekipler oluşturulmuş ve ihtiyaç analizi ve öneri dokümanı hazırlanmıştır.

Öneri dokümanı, risk azaltma ve risk yönetimi ile afet ve acil durumlarda kullanılacak afet bilgi sistemi, planlama için verileri toplama ve afet bilgi sisteminin oluşturulması, tehlike ve risk analizi yapılması ve risk azaltmaya yönelik önerileri içermektedir. Sağlanan Hizmetler • Organizasyon ve koordinasyon • Planlama ve strateji geliştirme • İç gözlem ve değerlendirme • Raporlama


Kadın Ticaretinin Engellenmesi için Bilgi Ağının Kurulması Projesi

Beyaz Gemi Kurum Profili

120

121

Kadın Ticaretinin Engellenmesi için Bilgi Ağının Kurulması Uluslararası Mavi Hilal Avrupa Birliği MEDECINS DU MONDE

Kadın Ticaretinin Engellenmesi için Bilgi Ağının Kurulması Projesi kapsamında, medya ve halkla ilişkiler yönetimi ile konferans ve toplantı organizasyonları gerçekleştirilmiştir. Beş aylık periyot kapsamında iki konferans ve beş bilgi ağı toplantıları düzenlenmiştir. Projenin sonunda basılan konferans metinlerinden oluşan kitap, bağlantı kurulan bütün STK’lara ve ilgili birimlere dağıtılmıştır. Sağlanan Hizmetler • Materyal tasarımı ve ürün geliştirme • Organizasyon ve koordinasyon • Bilgilendirme materyali hazırlama ve tasarım • Baskı • Medya ve halkla ilişkiler yönetimi • Raporlama


Afet Acil Durum Önleme Müdahale ve Acil Yardım İyileştirme (ADMİP)

Beyaz Gemi Kurum Profili

122

123

Afet Acil Durum Önleme Müdahale ve Acil Yardım İyileştirme (ADMİP)

İSMEP Projesi kapsamında alınan Bireysel Müşavirlik Hizmeti kapsamında hazırlanan Afet Acil Durum Önleme Müdahale ve Acil Yardım İyileştirme Planı (ADMİP) ile ilgili çalışmalar İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda devam etmektedir. Beyaz Gemi, plan dahilinde yapılması gereken görüşmelerin organizasyonu, taslak afet acil durum planlarının oluşturulması, materyal tasarımı, baskı ve dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi noktasında devreye girmiştir. Bu zamana kadar servis gruplarının taslak planları, dört servis grubuna ait eylem planları ve plan geliştirmeye yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

T.C. İstanbul Valiliği T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi İstanbul AFAD


Küçükçekmece Deprem Riskinin Azaltılması Sempozyumu

Beyaz Gemi Kurum Profili

124

125

Küçükçekmece Deprem Riskinin Azaltılması Sempozyumu Küçükçekmece Belediyesi SOYAK Sinpaş GYO Avrupa Atakent Konutları

İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Afet Yönetim Merkezi ile Kücükçekmece için hazırlanan Deprem Riskinin Azaltılması ve Afet Risk Yönetimi projelerinin konuyla ilgili akademisyenler, sivil toplum örgütleri, ilgili yerel yönetim temsilcileri ve kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Küçükçekmece Radisson Blu Hotel’de düzenlenen çalıştay ile afet risk yönetimi sistemi içerisinde işbirliği yapması gereken kurumlar olarak yerel yönetim, akademisyenler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi ve zarar azaltmada uygulamaya dönük görüş birliğine varılması açısından önemli bir özelliğe sahip olmuştur.


Bilinçli Su Tüketiminin Yaygınlaştırılması Bilinçlendirme ve Reklam Kampanyası

Beyaz Gemi Kurum Profili

126

127

Bilinçli Su Tüketiminin Yaygınlaştırılması Bilinçlendirme ve Reklam Kampanyası İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

İstanbul halkının küresel iklim değişikliği çerçevesinde doğru su kullanım alışkanlıkları konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen bir kampanyadır. Kampanya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile ortaklaşa yürütülmüştür. Yaygın bir hedef kitleye ulaşılabilmesi adına, İstanbul’un 16 farklı ilçesinde proje için hazırlanan TIR’lar ile bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmiştir. TIR’larda afiş ve su tankı animasyonları ve kısa filmler ile bilinçli su tüketimi hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri ile doğrudan 100 bin kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca İstanbul genelinde outdoor aktiviteleri de düzenlenmiştir.


Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Semp ozyumu ‘08 (ATMOS)

Beyaz Gemi Kurum Profili

128

129

Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu ‘08 (ATMOS)

“İklim Değişikliği ve Etkileri” başlığı altında düzenlenen sempozyumun amacı, Türkiye’de atmosfer bilimleri hakkında yapılan ve yapılması gerekenler ile ilgili bu alanda geliştirilen fikir ve gerçekleştirilen çalışmaların bir araya getirilmesinin sağlanmasıdır. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyuma 300 kişi katılmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği İpragaz THY Meka Denizcilik Beşiktaş Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Koç Allianz Su Vakfı

Sempozyum sonunda iklim değişikliğinden ülkemizin nasıl etkileneceğinin ve buna nasıl uyum sağlayabileceğinin belirlenmesi amacıyla, bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmaların desteklenmesi, kurumlar arasında işbirliğinin daha da artırılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.


Çocuk Hakları Sözleşmesi 10. Yıl Tanıtımı

Beyaz Gemi Kurum Profili

130

131

Çocuk Hakları Sözleşmesi 10. Yıl Tanıtımı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu T.C. Kültür Bakanlığı Garanti Bankası Finansbank Demirbank TED Koleji Algida Mydonose Showland

Çocuk Hakları Sözleşmesi 10. Yıl Tanıtımı etkinliği, Çocuk haklarının ülkemizde uygulanması konusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla İstanbul ve Ankara illerinde gerçekleştirilmiştir. Özelde çocukların, genelde toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi adına materyaller tasarlanmıştır.


Ulusal Temiz Enerji Günleri (UTEG)

Beyaz Gemi Kurum Profili

132

133

Ulusal Temiz Enerji Günleri (UTEG) Türk Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü Su Vakfı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı AREVA Kalen Enerji Yasin Elektronik İGDAŞ İstanbul Ulaşım A.Ş ETİ Maden Kolin İnşaat Kutay İnşaat Al Enerji Unido Ichet

Ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının belirlenmesi ve kullanılması konusundaki çözüm önerilerine ev sahipliği yapılması adına düzenlenen etkinlik kapsamında, Temiz Enerji Sempozyumu fuar ve kurs faaliyetleri yürütülmüştür. Harbiye Askeri Müzesi’nde 350 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik, üniversite temsilcileri, ilgili bilim dallarında çalışan akademisyenler, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışan kişi ve birimler bu platformda araştırma ve görüşlerini sunarak tanışma ve tartışma imkanına sahip olmuştur.


Türk Hava Kurumu Tanıtım Kampanyası

Beyaz Gemi Kurum Profili

134

135

Türk Hava Kurumu Tanıtım Kampanyası

Türk Hava Kurumu

Türk Hava Kurumu’nun tanıtımı için medya ve basın kaynaklarının kullanılarak topluma yönelik tanıtım kampanyasının hazırlanması ve yürütülmesi amacı ile tasarlanan kampanya kapsamında, medya ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülmüştür. Kampanya sonunda kuruma yönelik bağışların 3 kat artış gösterdiği gözlemlenmiştir.


Paydaşlarımız

Paydaşlarımız

136

137

Paydaşlarımız T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı T.C. Kültür Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı T.C. İstanbul Valiliği İstanbul AFAD İPKB Dünya Bankası Avrupa Yatırım Bankası UNICEF T.C. Başbakanlık Özürlüler Dairesi Başkanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı Türk Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Uluslararası Mavi Hilal Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi T.C. Tekirdağ Valiliği T.C. Tekirdağ Valiliği İl Özel İdaresi Küçükçekmece Belediyesi Ceyhan Belediyesi Beşiktaş Belediyesi Tekirdağ AFAD Trakya Kalkınma Ajansı AHDER Çukurova Kalkınma Ajansı Bolu AFAD Düzce AFAD Kocaeli AFAD Sakarya AFAD Yalova AFAD IGDAŞ İstanbul Ulaşım A.Ş İSKİ The Global Found Türkiye İş Bankası Garanti Bankası

Finansbank Demirbank MARKA – Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Türk Psikologlar Derneği Su Vakfı Türkiye Rüzgar Enerjileri Derneği SOYAK Ipragaz Sinpaş GYO THY NOKIA PINAR RENAULT Ağaoğlu Aydın Doğan Vakfı Ülker Colgate TED Koleji Algida Mydonose Showland UNDP Yerel Gündem 21

BSEC HDF EnEffect KartECO YÖRET ICOMOS ICORP Meka Denizcilik Koç Allianz Avrupa Atakent Konutları AREVA Kalen Enerji Yasin Elektronik ETI Maden Kolin İnşaat Kutay İnşaat Al Enerji Unido Ichet CEB UMCOR ADBC Arama Kurtarma Araştırma AKA AIDS Savaşım Merkezi MEDECINS DU MONDE EDUSER


Beyaz Gemi Sosyal Proje Ajansı  

Beyaz Gemi Sosyal Proje Ajansı tanıtım dökümanı