Page 1

Sprzedawca

FAKTURA VAT NR 011/2011 KOPIA Kraków, 23/02/2012 Data sprzedaży: 04/02/2012 Nabywca

XYZZYX Tłumaczenia ul. Górna 22 30-010 Kraków NIP: 776-74-74-77

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Lp. 1 2 3 4

Nazwwa towaru lub usługi tłumaczenie ES>PL 512 zn. tłumaczenie ES>PL 63 zn. tłumaczenie ES>PL 1167 zn. tłumaczenie ES>PL 416 zn.

Symbol PKWiU

J.m. strona rozliczeniowa 1800 zn. strona rozliczeniowa 1800 zn. strona rozliczeniowa 1800 zn. strona rozliczeniowa 1800 zn.

Ilość 1 1 1 1

Cena jednost. bez podatku 23,25 zł 23,25 zł 23,25 zł 23,25 zł Razem w tym

Wartość NETTO

Podatek Podatek % kwota

23,25 zł 23,25 zł 23,25 zł 23,25 zł 93,00 zł

23% 23% 23% 23%

5,35 zł 5,35 zł 5,35 zł 5,35 zł 21,39 zł

28,60 zł 28,60 zł 28,60 zł 28,60 zł 114,39 zł

93,00 zł

23% 7% 0%

21,39 zł

114,39 zł

114,39 zł

Do zapłaty Słownie do zapłaty Sposób zapłaty Konto

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

sto trzynaście złotych czterdzieści sześć groszy przelew Wielkopolski Bank Kredytowy

Termin zapłaty ########

Wartość BRUTTO

25/02/2012


faktura  

Oto moja próba bycia moim własnym księgowym;)

Advertisement