Spoorwijzer lente 2016

Page 1

De Spoorwijzer is een uitgave van de Bewonersorganisatie Spoorwijk

42e jaargang no. 1 - maart 2016

Lente 2016 Wijkschouw 1 maart

Schooltuintjes

Laaktheater

Duurzaam Spoorwijk

Hobbytuintjes 12 maart

Kleedjesmarkt 27 april

Verkiezingen 22 maart

Dodenherdenking 4 mei

Kroko’s elke 2e zaterdag

Buitenspeeldag 8 juni

Nieuw in Spoorwijk?

En nog veel meer voor

Werkzaamheden

I

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Spoorwijk 1


Colofon Redactie Marjan Wesselingh Eddy de Vries Voorbereiding Astrid Maagdenberg Hoffotografie Marijke Pawiro Drukkerij Deniz, www.drukkerijdeniz.nl

De Spoorwijzer heeft een oplage van 3.300 stuks die huis aan huis door geheel Spoorwijk verspreid wordt. Kopij inleveren voor editie 2 van de Spoorwijzer voor 2 mei 2016. De Spoorwijzer is met zorg samengesteld. De redactie aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of auteursrechten van ingezonden kopij.

En het gaat een mooie en actieve lente worden. Allereerst gaan we de wijk weer bekijken met het oog op schoon en veilig. U kunt natuurlijk ook weer meewandelen met de wijkschouw, op de 1e dinsdagavond van de 3e maand. Daarna kleurt Spoorwijk helemaal voor de verkiezingen. Op 22 maart kunnen we allemaal zelf bepalen wie en wat het nieuwe bestuur van de Bewonersorganisatie Spoorwijk voor onze eigen wijk gaat doen. En er zijn dit keer heel wat nieuwe leden te kiezen! Komt u natuurlijk ook naar de Wissel op dinsdagavond 22 maart? Want na een terugblik op het afgelopen jaar, zullen de nieuwe kandidaten zich voorstellen, en mag elke Spoorwijker de keuze maken. De huidige bestuursleden willen heel graag weer verder met een energiek aangevuld team! Dus komt u ook stemmen? Ook met allerhande andere activiteiten kan iedereen weer meedoen. Met NLDoet kunt u als vrijwilliger met klusjes bij de Hobbytuintjes aan de Schimmelweg zijn groene handjes op 12 maart van harte welkom.

Redactieadres Spoorwijzer

Heeft u ook ideeën of kunt u iets bijdragen? Mail ons op redactie.bos@live.nl BOS “De Wissel” Betsy Perkstraat 14 2524 XT Den Haag Telefoon 070-205 2205 BOS@spoorwijk.org Website: www.spoorwijk.org www.facebook.com/BewonersOrganisatieSpoorwijk

Liefde en Lente! Het is al weer bijna lente! De krokussen en narcissen zijn al opgekomen; het zonnetje schijnt weer vaker. Spoorwijk wordt wakker voor een mooi voorjaar. De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Ook later in het voorjaar is er van alles te beleven in Spoorwijk. Zo is er van alles te doen in het Laaktheater. En natuurlijk de dodenherdenking bij de Oase op 4 mei, waarbij we meer dan ooit stilstaan bij onze vrijheid van meningsuiting. En in juni hebben we natuurlijk ook de buitenspeeldag. Kortom, Spoorwijk is weer volop actief. Doe je ook mee? Van de voorzitter – Marjan Wesselingh – voorzitter.bos@gmail.com

2


Dinsdag 1 maart Wijkschouw De Wijkschouw afgelopen december weer gelopen door een groep trouwe bewoners o.l.v. de bewonersorganisatie, aangevuld met nieuwe gezichten. Onderstaande punten werden tijdens de wandeling genoteerd. Daarna werd tijdens een kopje koffie of thee vergaderd in de Wissel. Het was heel prettig daar de bewoners meteen hun vragen konden stellen en indien mogelijk, ook meteen antwoord kregen. Na afloop werd de algemene wijkvergadering gehouden, waarin ons nieuwe huishoudelijk reglement is goedgekeurd. U kunt dat vinden op www.spoorwijk.org / bestuur. De eerste Wijkschouw en Leefbaarheidsoverleg van het nieuwe jaar vindt plaats op dinsdag 1 maart a.s.! We verzamelen om 18.20 uur in de gang van de Wissel waarna we om 18.30 uur gaan wandelen. Wilt u ook meelopen, dan bent u van harte welkom. Wij vergaderen na de wandeling van 19.30 – 21.00 uur in de Wissel. Heeft u een aandachtspunt maar kunt u om wat voor redenen dan ook, niet zelf aanwezig zijn, belt u dan met 070 – 3 96 00 00 en vraag naar de bewonersorganisatie. (op dinsdag en donderdag). Wilt u ook de vergaderstukken ontvangen maar heeft u geen computer, bel ook dan met de bewonersorganisatie. Heeft u zaken gezien die snel opgelost moeten worden of gevaarlijk zijn, aarzel dan niet en bel 1 4 0 7 0 van de gemeente. Wees er dus ook bij! Stukje vd hoek van de stoep verzakt thv nummer 339 Stalen randen rondom bomen, pad is dan te smal Wortelgroei Tegels staan rechtop door wortelgroei, inkomend vanaf Rswk Reparatie hek bij tramhalte 16 (is al doorgegeven) A.U.B. groter prullenbak bij Primera Diverse bomen waar stoepranden verzakken, heel de straat Voetbalkooi, doel is stuk Blauw bord , pijl naar beneden wijzend bij halte lijn 16 Meer handhaven, auto op laden/losplaats Alb. Heijn Bord niet parkeren staat omgedraaid bij laden/losplaats Schade bij tramrail, teer komt naar boven/oversteekplaats

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Kies voor Spoorwijk! VERKIEZINGEN 22 MAART Beste bewoners van Spoorwijk, Al meer dan 30 jaar behartigt de Bewoners Organisatie Spoorwijk (BOS) de belangen van de bewoners in onze wijk. Dit doet zij door het organiseren van verschillende activiteiten waaronder het Kleurrijk Festival, de 4/5 mei viering, het bijwonen of organiseren van vergaderingen zoals het Leefbaarheidoverleg en het leveren van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Ook delen we informatie over zaken die ons aangaan, zoals het verkeer en werkzaamheden. Maar dit jaar is er op Dinsdagavond 22 maart een belangrijke verkiezing voor Spoorwijk! Het Bestuur van de bewonersorganisatie wordt gevormd door vrijwilligers uit de wijk. Hierbij is uw hulp hard nodig! Op dinsdag 22 maart 2016 vanaf 19:30 start de Jaarvergadering van de Bewonersorganisatie. Hier hoort u wat zij in 2015 heeft gedaan en u kunt als bewoner aangeven waar u behoefte aan heeft. Daarna worden de nieuwe bestuursleden voor de komende twee jaar gekozen. Aangezien er weer fantastische nieuwe kandidaten op de lijst staan, valt er ook echt wat te kiezen!

Sowieso is het belangrijk om als bewoners van Spoorwijk op deze avond uw stem te laten horen. U komt toch ook? v.Zeggelenlaan/hoek Ledeganckpl v.Zeggelenlaan heel de straat Rosseelsstraat 117 hk.G.Gezelle Fietspad H.te Landelaan Goeverneurlaan Goeverneurlaan van Koetsveldstraat Oltmansstraat Goeverneurlaan/v Zeggelenln Goeverneurlaan Goeverneurlaan Goeverneurplein

Wilt u trouwens meer weten over de bestuurszaken van de Bewonersorganisatie Spoorwijk, kijk dan eens op www.spoorwijk.org.

3


27 april –

Koningsdag!

Natuurlijk moet het dit jaar een hele feestelijke dag worden. Op woensdag 27 april kunnen alle kinderen dus weer hun spulletjes verkopen. Leg dus ook je kleedje neer bij het Goeverneurplein (Albert Heijn) of het Jopplein! Elke laatste zondag van de maand is er BINGO in de Wissel !! Met leuke prijzen, hapje en drankje: 28 februari, 20 maart, 24 april, 29 mei en 26 juni

Geef Vrijheid Door 4 mei Traditioneel organiseert de bewonersorganisatie samen met de multiculturele werkgroep een mooi samenzijn op 4 mei. Vanaf 19:00 is iedereen van harte welkom in de Oase, van Meursstraat 1, om stil te staan bij het leed in de wereld, en vooruit te kijken hoe we het samen beter kunnen doen. Dat doen we samen met allerlei culturen en geloven uit de wijk. Ook dit jaar weer heel speciaal omdat we het Ledeganckplein er nog weer mooier op maken. Om 20:00 staat de hele wijk een paar minuten stil om dat te gedenken, en daarna zingen we het Wilhelmus en wordt een krans gelegd bij het monument voor de Wissel. Kom ook!

Wijnproeverij Haagse wijngaard 14 april

Stroop uw mouwen op en doe mee op 12 maart; 11:00-17:00

Opening tuinseizoen en NL Doet Spoorwijk gaat composteren Begin december 2015 zijn de compostbakken geleverd d.m.v. een bijdrage van fonds 1818. De stichting wil dat de compostbakken ook gebruikt gaan worden door buurtbewoners naast tuinders. Met de buurtbewoners willen we rondom de compostbakken schoonmaken en daarna gras weghalen. Vervolgens gaan we planten en bloemen plaatsen.

Eindresultaat Het gewenste resultaat is dat de compostbakken zichtbaar zijn voor de buurtbewoners en tuinders en dat ze ook gebruikt gaan worden. Daarnaast is het de bedoeling dat de buurtbewoners hun groente afval bij ons kwijt kunnen.

Locatie Hobbytuintjes Schimmelweg tegenover 505; 2524 XE 's-Gravenhage of op www.nldoet.nl . hobbytuinen@gmail.com Telefoon: 0702052380

http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?docume ntid=12214 De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

4


Buitenspeeldag – 8 juni Dit is pas de vooraankondiging. Maar we weten dat de Spoorwijkse jeugd er altijd naar uit kijkt om weer een woensdagmiddag lekker op straat te kunnen spelen. Zet hem dus vast in je agenda: de Buitenspeeldag, 8 juni!

Nieuw in Spoorwijk? Bent u pas verhuisd? En nieuw in de wijk? Dan is het lastig om alle instanties en bedrijven in de wijk te vinden. Daar kunnen we bij helpen! Stuur een e-mail naar bos@spoorwijk.org en geef door dat u nieuw in Spoorwijk bent gekomen (met de datum, wanneer u verhuisd bent). Dan ontvangt u even later een welkomstpakket met informatie over en uit de wijk met een geschenk. Als u (nog) geen internet heeft, kunt u ook bellen met de Bewonersorganisatie Spoorwijk: 070-3960000 (dinsdag en donderdag).of meteen even langskomen in gebouw “De Wissel”, Betsy Perkstraat 14 (1e verdieping).

Binnenkort brengt ook Quartier Laak een prachtig welkomstpakket en daar kunnen we u dan ook over informeren.

Programma Laaktheater - voorjaar 2016 Veel leuks voor kids! Elke woensdagmiddag om 14.30 uur kan je bij Laaktheater terecht. Of voor een prachtige jeugdtheatervoorstelling of voor een gezellige familiefilm. Kaartjes voor de film zijn € 3 / € De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

1,50 met Ooievaarspas. Kaartjes voor theater zijn € 6 / € 3 met Ooievaarspas. Start nieuwe danscursus! Ook starten we weer met danslessen voor 55+. Elke donderdagochtend van 10.30-12.00 uur. Gratis proefles op donderdag 3 maart. Start cursus donderdag 10 maart. Theater: Woensdag 30 maart 14:30 uur - Clowns Cadeau Woensdag 25 mei 14.30 uur - Jip en Janneke (verteld door Wijnand Stomp)

Films: Woensdag 9 maart 14.30 uur - Shaun het schaap (2015) Woensdag 16 maart 14.30 uur - Koemba: de zebra die zijn strepen kwijt is (2013) Woensdag 23 maart 14.30 uur - Hop (2011) Woensdag 6 april 14.30 uur - Bears (2014) Woensdag 13 april 14.30 uur - De Kleine Prins (2015) Woensdag 20 april 14.30 uur - Cinderella (2015) Woensdag 4 mei 14.30 uur - Oorlogsgeheimen (2014)

Woensdag 11 mei 14.30 uur - Inside Out (2015) Woensdag 18 mei 14.30 uur - Jack bestelt een broertje (2015) Woensdag 1 juni 14.30 uur - Dik Trom (2010) Woensdag 8 juni 14.30 uur - De Boskampi's (2015) Speciaal voor de allerkleinsten Maandag 21 maart en dinsdag 22 maart 10.00 en 13.30 uur - 2 Turven Hoog op Locatie Twee dagen bijzonder jeugdtheater voor peuters!

5


Fotoproject en film / Dziennik z podrozy (2013) Zaterdag 28 mei 17.00 uur - Poëzie programma met Katarzyna Łatka

Films Filmclub Laak bestaat uit een groep filmliefhebbers die elke maand de mooiste films in Laaktheater vertonen. Kaartjes voor de film zijn € 3 / € 1,50 met Ooievaarspas Zondag 28 februari 15.00 uur - Jurassic World Zondag 20 maart 15.00 uur - 3 Idiots Vrijdag 15 april 19.30 uur - Michiel de Ruyter Vrijdag 13 mei 20.00 uur - La Famille Bélier Zondag 5 juni 15.00 uur - What we did on our holiday

Kijk voor meer info op www.laaktheater.nl of volg ons op facebook! Laaktheater Ferrandweg 4t 2523 XT Den Haag 0703933348

Kinderclub De Kroko’s is een christelijke kinderclub, bedoeld voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd uit de wijk Spoorwijk in Den Haag. De Kroko’s is gevestigd in wijkcentrum De Oase, Van Meurstraat 1 te Den Haag.

Kinderclub

Verder in Laaktheater Zondag 28 februari 11.00 uur - Zondagochtend barokconcert (gratis!) Zondag 13 maart 14.00 uur - Holi Full Color | Holi feest Donderdag 24 maart 19.00 uur - Arangetram Devika Arjun Zaterdag 26 maart 18.00 uur - Marhaba Awtan | Arabisch/Nederlandse muziek en poëzie avond

Iedere tweede zaterdagmorgen is het weer feest bij de Kroko’s! We hebben van 10:30-12:00 uur een interactief kinderprogramma met onder meer een Bijbelverhaal, sport en spel, een knutselactiviteit, lekkere koekjes en gezellige kletspraatjes. Eerstvolgende keer: zaterdag 5 maart

Wereldreis door Spoorwijk In januari hebben de kinderen van de Jeroenschool door heel Spoorwijk gewandeld. Ze hebben onze mooie wijk in heel veel plaatjes vastgelegd en er een prachtige tentoonstelling van gemaakt. Er was maar 1 conclusie:

I

Spoorwijk

Pools cultureel programma Zondag 20 maart 18.00 uur - Shit in het Pools/Polskie gowno (2014) | Film Zondag 24 april 16.00 uur - Reisjournaal:

Afgelopen jaren zijn er een soortgelijke buurtwandelingen geweest vanuit de basisscholen de Spoorzoeker en Jeroen en dat was een groot succes. Onbekend maakt soms onbemind en dat is juist een heel belangrijke reden voor deze buurtwandeling; hopelijk

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

6


draagt deze buurtwandeling er toe bij dat kinderen wat meer bekend raken met diverse geloofsachtergronden. En hopelijk maakt meer bekend ook meer bemind. Deze buurtwandelingen zijn een gezamenlijk initiatief van de basisscholen en de Oase, en andere instellingen.

In de Praktijk

Al zestien jaar is wijkgemeente “In de Praktijk� een begrip in Spoorwijk. Ooit begonnen in de voormalige dokterspraktijk aan de Schimmelweg komen we nu al een paar jaar in de laagbouw van Don Bosco samen. Elke zondagmorgen om 10.30 uur eten we hier een gezellige broodmaaltijd met elkaar. Na afloop begint rond 11.15 de viering. Tijdens de viering is er voor de kinderen een apart kinderprogramma. Het speciale aan de Praktijk is dat wij een kleine kerk zijn die zich specifiek op de bewoners uit Spoorwijk richt. Bij ons draait het namelijk om elkaar leren kennen en vriendschappen opbouwen, samen gezellig te eten en elkaar verhalen te vertellen. Of het nu om de wekelijkse brunch gaat of bij de activiteiten door de weeks, voor iedereen die er komt, voelt het als een warm nest. Je hoeft niet te geloven om mee te komen doen. Je hoeft niet mee te bidden als je dat niet wilt. Je mag gewoon gezellig mee-eten, kletsen, lachen of huilen en erbij horen. Je bent dan ook van harte welkom om een keer langs te komen. Voor Informatie: bel Marike 0637354832 http://www.indepraktijk-spoorwijk.nl/ https://www.facebook.com/indepraktijkSpoorwijk

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

7


dat vrijwilligerswerk geeft, maar ook met het werken met verschillende groepen mensen.

Geslaagde activiteit door kinderen voor Middin

Heb jij oog voor je omgeving, vind je het fijn om anderen te helpen, ben je begaan met andere mensen, dieren en de natuur? Wil je iets bijdragen aan de wereld, iets nieuws beleven en anderen een mooie dag bezorgen? Kom dan bij de Kids 4 Society. Meld je aan via k4s@donboscorijswijk.nl Ken of ben jij een organisatie die wel een (kinder)handje kan gebruiken? Heb jij een leuke klus of idee voor het gebouw of de doelgroep? Mail k4s@donboscorijswijk.nl en wie weet kun je binnenkort rekenen op onze Kids 4 society! Bezoek de website www.donboscorijswijk.nl voor meer informatie.

Een leerzame lente bij Don Bosco Rijswijk In het kader van Don Bosco’s project Kids 4 society, waarin kinderen worden gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen, hebben 22 kinderen in februari 7 bewoners van Rijswijkse woonlocaties van Middin geholpen met cupcakes versieren. Na de workshop traden de kinderen op voor onze gasten op het Don Bosco-podium. De hulp van wethouder Marloes Borsboom gaf de middag een zonnig tintje. Dank aan alle vrijwilligers van de toekomst! Deze activiteit maakt deel uit van het project Kids4Society; een initiatief van Don Bosco Rijswijk, gefinancierd door Fonds1818 en de Gemeente Rijswijk. De Kids 4 society zijn kinderen van 7 tot en met 13 jaar die kennismaken met vrijwilligerswerk. Iedere maand organiseert Don Bosco een actiedag in een dierenasiel, een bejaardenhuis, op een landgoed of bij de voetbalclub. De kinderen maken niet alleen kennis met het goede gevoel

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Don Bosco start de lente goed met twee nieuwe cursussen in de week van 7 maart. Op maandag na school gaan we ons voorbereiden op het Europees Kampioenschap voetbal, met een zesweekse voetbal- en keeperstraining. Kinderen vanaf 4 jaar leren keepen, aanvallen, verdedigen, trucjes en nog belangrijker: scoren. Op de donderdagmiddag start ‘de wereld is van ons’ een cursus voor kinderen die van de natuur houden. Zelf pindakaas maken, kunst maken van afval, je eigen parfum maken en een bijzondere les op de kinderboerderij. Deze cursus is voor kinderen vanaf 8 jaar. Aanmelden kan tot 1 maart via ikdoemee@donboscorijswijk.nl. Is tekenen en schilderen of capoeira meer jouw ding? Meld je dan aan voor de Don Boscocursussen van de Ontdekkers via www.ontdekkersrijswijk.nl. Meer informatie over kosten, tijden en alle andere activiteiten van Don Bosco vind je op www.donboscorijswijk.nl.

8


tot aan nachtelijke strandbezoekjes in Scheveningen.

Wat deden de Haagse jongeren van toen in hun vrije tijd? Naar welke popmuziek luisterden zij, hoe zagen hun feestjes eruit en wie waren hun idolen? Bekende Haagse bands passeren de revue, zoals Q65, waarvan hun authentieke Westend drumstel te zien zal zijn. Ook is er aandacht voor (destijds) populaire dansgelegenheden, rolschaatsbanen en bioscopen. Voor het realiseren van deze tentoonstelling werkt het Haags Historisch Museum samen met Museum RockArt, waarvan een groot aantal objecten geleend wordt.

Tentoonstelling ‘Uitgaan in de fifties en sixties’ 5 maart 2016 t/m 19 juni 2016 Dit voorjaar staat het Haags Historisch Museum in het teken van rock-‘n-roll, vetkuiven en Haagse beat, kortom: uitgaan in de fifties en sixties! De tentoonstelling nodigt bezoekers van harte uit om een nummer uit de jukebox te spelen, films te kijken vanuit een ouderwetse bioscoopstoel of zelfs een dansje te wagen. Foto’s, kleding en affiches geven daarbij een sfeerbeeld van deze legendarische periode in Den Haag.

Bij de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 5 maart vindt de feestelijke openingsmiddag plaats met een optreden van de Haagse classic rock band The Clarks.

In de jaren vijftig en zestig groeide Den Haag uit tot dé pophoofdstad van Nederland. Ieder weekend waren er optredens van bandjes en kon er op talloze plekken gedanst worden. De tentoonstelling Uitgaan in de fifties en sixties neemt de bezoekers mee op een avondje uit in de jaren ‘50 en ‘60, vanaf het thuis opdoffen

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

9


Nieuwjaarsreceptie Ondernemersvereniging Laak succesvol Op maandag 25 januari 2016 heeft de Ondernemersvereniging Laak een zeer succesvolle nieuwjaarsreceptie georganiseerd met ruim 40 bezoekers. De ondernemersvereniging Laak zoekt actief de samenwerking met sociaal maatschappelijke partners in de wijk en de bewonersorganisaties. Partijen die goede ideeĂŤn hebben of in het bestuur willen participeren kunnen zich opgeven bij de Winkelgebiedsmanager Abdel Bouchibti / 06-43755965.

Voorlichting tijdens de nieuwjaarsreceptie van 25 januari 2016

Voorjaarsbraderie Goeverneurlaan op 19 en 20 maart 2016 Op zaterdag 19 maart en zondag 20 maart is het weer zover dan is er weer een voorjaarsbraderie met 150 kramen en veel kinderactiviteiten. Iedereen is weer van harte welkom.

BeR! Begeleiden en Rijden! Bent u op zoek naar iemand die u kan vervoeren en evt. begeleiden bij een doktersafspraak, familiebezoek, begrafenis etc.? Dan is Begeleiden en Rijden misschien wat voor u! Stichting MOOI werkt samen met buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten om ouderen met evt. immobiliteitsproblematiek te vervoeren met eigen auto, tegen een lage vergoeding. Wordt nu lid voor 10,- euro per jaar (excl. rit,- en parkeervergoeding). Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u terecht bij: Ashley Chedi of Ramazan Odek Wijkcentrum de Wissel Betsy Perkstraat 14 2524 XT Den Haag 070-205 23 90 Wijkbus Groot Laakkwartier 070-3192752 Vervoer van deur tot deur voor alle ouderen.

De braderieĂŤn worden zeer goed bezocht

Gratis Paasontbijt Lorentzplein op zaterdag 26 maart 2016 Op zaterdag 26 maart organiseert de Ondernemersvereniging Laak een gratis Paasontbijt voor de wijk op Lorentzplein van 10.00 tot 12.00 uur! Kom dan mee ontbijten en kennismaken met buurtbewoners en winkeliers.

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

De wijkbus verzorgt het vervoer van vooral ouderen en invaliden die niet of moeilijk van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. De bus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Deze tijden zijn niet strikt. Op verzoek kan hiervan worden afgekeken. U kunt zich uiterlijk 1 dag van te voren telefonische aanmelden van 10.30 tot 12.00 uur. Mocht u een afspraak hebben bij een medische bestemming dit graag direct telefonisch melden wanneer u de afspraak met de arts hebt gemaakt. Heeft u hierbij begeleiding nodig dan kan deze meerijden. Ook zijn de chauffeurs graag behulpzaam. Rollators en opvouwbare rolstoelen kunnen mee. Visueel gehandicapten kunnen hun geleidehond meenemen. Wij rijden naar de ziekenhuizen in de regio, winkelcentra Megastores, de Boogaard en oud 10


Rijswijk. Verder overal naar elke bestemming in Laak.

Monica van der Perk over duurzaam wonen

De bus is uitgerust met een personenlift. Wilt u lid worden dan kost het slechts 10,- euro per maand. Dit wordt via automatische incasso maandelijks afgeschreven. Wilt u maar een enkele maal gebruik maken en geen lid worden kan dat ook voor €2,- per rit binnen de wijk Laak voor heen en terug. Om lid te worden of voor meer informatie kunt u bellen naar 070-3192752. Mocht u geen gehoor krijgen blijf dan aan de lijn. U wordt dan uitgenodigd uw boodschap in te spreken. Wij bellen u z.s.m. terug. U kunt ook een brief schrijven aan Antwoordnummer 10547, 2501 WB Den Haag (zonder postzegel).

'We gingen eigenlijk voor comfortabeler wonen, maar het scheelt ook veel op de energierekening!'

Onze chauffeurs zijn zeer ervaren oud beroepschauffeurs en doen dit werk vrijwillig, zo ook onze mensen aan de telefoon. Wij allen zijn u graag van dienst.

E E T C L U B S A D I E ’S K I T C H E N Elke twee weken bereidt Sadie Richardson en haar team c.q. kookploeg in de Wissel een 3-gangen menu met vooraf een drankje en na afloop een kopje koffie. De prijs voor dit menu is € 5,-, houders van een Ooievaarspas betalen € 3,-. U BENT VAN HARTE WELKOM! Data tot en met de zomer: Maart 3, 17 en 31 April 14 en 28 Mei 12 en 26 Juni 09 en 23 Wilt u komen eten, meldt u zich dan bij Hille Labad of Lies Massing in de Wissel en bel naar 070 – 205 2390. Heeft u zich aangemeld maar bent u toch verhinderd, dan kunt u ook dit nummer bellen. De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

We interviewden Monica van der Perk, Duurzaam Den Haag Ambassadeur Wonen voor deHaagse Energiebeurs 2016. Zij heeft in de afgelopen jaren haar huis op een duurzame manier verbeterd; van dubbel glas tot vloerisolatie. We spraken haar over de voordelen van duurzaam wonen. Monica: “In 1991 hebben we ons huis gekocht, de bovenwoning. Enkele jaren later, toen ik in verwachting was van ons tweede kind, hebben we de onderwoning erbij gekocht. Deze samenvoeging hebben we met subsidie van de gemeente gerealiseerd. Nu ik erover nadenk: we hebben in de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van verschillende subsidies. Het scheelt vaak veel geld, het trekt je net over de drempel heen om je huis op te knappen." Dubbel glas In het jaar 2000 werd er vanuit de gemeente groot onderhoud aangeboden met subsidie. Monica en haar man hebben er destijds voor gekozen om de voorkant van de woning (de woonkamer) van dubbel glas te voorzien: "Hier zitten we het meeste, het was dus een logische keuze om eerst deze kant van het huis te verduurzamen. We hebben geen kunststof kozijnen gekozen, maar het glas gewoon in mooie houten kozijnen laten plaatsen. Ook het glas-in-lood zit tussen dubbel glas!" Vloerisolatie Monica vertelt dat ze in het huis voorheen last hadden van koude, houten vloeren dus kozen ze ervoor om de vloer te laten isoleren met behulp van een subsidie in 2014. Monica: "We keken hier wel tegenop, want we dachten dat dit een heel gedoe zou zijn. Dat ze je hele woonkamer open moest breken en dat we dagenlang klussers over de vloer zou hebben. Niets bleek minder waar! De installateurs maken alleen een kleine opening op een onopvallende plek, kruipen hierin en isoleren vanuit hier de hele vloer

11


binnen ongeveer 2 dagen. Bij ons zit het luik onder de trap, uit het oog. We zijn er heel blij mee, want het scheelt zoveel in optrekkende kou! De lucht is ook veel droger, het was voorheen altijd vochtig."

Op het moment heeft Monica nog een combiketel, maar uiteindelijk wil ze een HR ketel: "Misschien dat we hier volgend jaar de mogelijkheid voor hebben! Ook hebben we interesse in zonnepanelen."

Waarde van je huis Ze gingen eigen voor comfortabeler wonen, maar het scheelt ook heel veel in de energierekening. Monica: "Zo’n 200 kuub op jaarbasis! We zijn van 1700 kuub naar 1500 kuub gegaan. Het is niet alleen goed voor het milieu en voor je energierekening, het is ook nog eens heel goed voor de waarde van je huis om stap voor stap je huis te verduurzamen."

Monica’s tips voor duurzaam wonen    

Alles in stappen In de loop der jaren hebben ze nog enkele kleine aanpassingen gedaan zoals magnetisch radiatorfolie: "Heel handig, er komt geen lijm of iets aan te pas. Je ziet er ook niets van. We hebben inmiddels het hele huis voorzien van dubbel glas: ook de eetkamer en slaapkamer. Dit scheelt enorm veel in condens. De aannemer heeft hier ook rekening mee gehouden. We hebben ander dubbel glas dan bijvoorbeeld een nieuwbouw woning heeft. Speciaal glas tegen condens! Het scheelt heel veel in kou en vocht. Het was altijd moeilijk om de slaapkamer op temperatuur te houden. Met dubbel glas is dat een stuk makkelijker geworden!"

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Kies je voor nieuwe deuren en/of ramen met dubbel glas? Zet er meteen goede tochtstrips tegenaan, dat scheelt enorm. Bij oude huizen is geen kozijn recht dus huur een goede vakman in! Ik vervang en verduurzaam alleen producten die 'op' of stuk zijn. Ik doe niets weg wat nog goed werkt! Heb je een tuin? Verbouw in de zomer je eigen sla, uitjes, kruiden! "We gingen voor comfortabeler wonen, maar het scheelt ook heel veel op de energierekening!"

12


Rioleringswerkzaamheden Spoorwijk In Spoorwijk wordt het riool in een aantal straten het komende jaar vervangen. Dit is nodig omdat de riolering oud is (sommige delen zelfs uit 1927) en vervangen moet worden. Ook alle huisaansluitingen zullen daarbij vervangen worden. Huisaansluitingen zijn de verbindingen tussen het riool en uw woning. Om het riool te kunnen vervangen moet de straat in zijn geheel open, van gevel tot gevel. Bij gescheiden riolen gaat al het regenwater direct naar vijvers of sloten. Het afvalwater gaat naar een gemaal. Vervolgens pompt het gemaal het afvalwater naar de rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie). Vergeleken met een gemengd of verbeterd gescheiden riool hoeft de rwzi met dit systeem veel minder hard te werken.

Het werk start in februari aan het Alberdingk Thijmplein en zal naar verwachting in november worden afgerond. Voor de werkzaamheden in uw straat starten, zal u worden geïnformeerd door middel van een brief. Het betreft de straten Alberdingk Thijmplein, Potgieterstraat, Jonathanstraat, Oltmanstraat, Amazonestraat, Alberdingk Thijmstraat, Max Havelaarstraat en de Busken Huetstraat. Woningen en bedrijven blijven tijdens deze werkzaamheden altijd bereikbaar door middel van loopschotten. Het is belangrijk om deze platen vrij te houden, zodat iedereen zijn bestemming kan bereiken. Stal hier dus geen fietsen of brommers.

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Parkeren In de straten waar de werkzaamheden uitgevoerd worden, kan niet worden geparkeerd. Aan de Max Havelaarstraat zijn daarom twee tijdelijke parkeervoorzieningen getroffen, van in totaal circa 50 parkeerplaatsen. Indien er buiten de gerealiseerde parkeervakken geparkeerd wordt, kunt u hier een bekeuring voor krijgen. De aanwezige bomen in de Max Havelaarstraat worden voorzien van boombescherming om beschadiging te voorkomen.

Huisvuil Tijdens de werkzaamheden zijn enkele ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Deze zijn dan niet bereikbaar voor de vuilophaaldienst. Bewoners kunnen het huisvuil aanbieden bij de aangegeven tijdelijke bovengrondse restafvalcontainers. Dit kan betekenen dat u wat verder moet lopen met uw huisvuil dan u gewend bent. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit problemen opleveren. Helpt u uw buurvrouw of buurman als dat nodig is? Wij voeren de werkzaamheden zo uit, dat wij overlast voor de buurt en bewoners zo veel mogelijk beperken. Mocht u toch overlast ervaren, vragen hebben of mogelijke knelpunten voorzien, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsmanager van HABO GWW. Heeft u vragen over dit project of wilt u meer informatie? - Bezoek de website www.denhaag.nl/riolering - Download kosteloos de app “Spoorwijk” in de Playstore/Appstore voor alle actuele informatie - Bezoek ons inloopspreekuur op dinsdag tussen 9.00u en 10.00u in Buurtcentrum De Wissel aan de Betsy Perkstraat 12-14 - Bel de omgevingsmanager van HABO op (06) 31 56 36 54 of mail naar spoorwijk@habogww.nl - Bel de directievoerder Leo Spanjaard van de Gemeente via (06) 353 33 60 of stuur een email naar leo.spanjaard@denhaag.nl

13


Komt u ook gezellig eten in de Wissel? Kom, proef en ontmoet! Wanneer: donderdagavond, 1x per maand volgende datums:10 maart, 7 april-19 mei16 juni Tijd: 17.30 – 19.30 uur Waar: wijkcentrum De Wissel, Betsy Perkstraat 12, 2524 XT Den Haag Kosten: € 5,- p/p, € 3,- met ooievaarspas. Kinderen tot 6 jaar gratis, 6-12 jaar € 3,Inschrijven voor het eten: bij Hille Labad of Lies Massing T 070-2052390 Vind je het ook leuk om mee te koken of iets van je land en cultuur te laten zien en er over te vertellen? We horen het graag!

Inschrijven voor het eten: Hille Labad of Lies Massing T 0702052390 of Noortje van der Kaaden T 06-38287138 E n.vanderkaaden@stichtingmooi.nl

Wereldkeuken in De Wissel! Donderdag 10 maart Marokkaanse maaltijd Spoorwijk telt vele culturen en daarmee even zovele keukens. Eten staat in veel culturen voor ontmoeting en gastvrijheid! Bewoners bieden hun kookkunsten aan en nodigen iedereen uit om mee te eten.

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

14


om gezamenlijk een Whats-App-groep voor veiligheid te starten. ‘Iedereen was meteen enthousiast en de groep werd gestart,' zegt Tim. ‘Via de deelnemers in de groep ging het balletje rollen en werd de groep steeds groter. Nu, een half jaar later, telt de groep al 85 deelnemers en groeit nog steeds.' Verschillende keren per maand wordt de groep gebruikt voor het melden van verdachte situaties zoals twijfelachtige personen in de wijk. Als iemand zoiets ziet dan belt hij direct 112 en waarschuwt de andere deelnemers in de groep. Beschikt iemand over beeldmateriaal, dan wordt dit ook direct in de groep gedeeld.

In de i-Shop kunnen bewoners terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, (vrijwilligers)werk, ontspanning en inkomen. Ook voor problemen of ideeën over hun buurt, kunnen bewoners bij de iShops terecht. De i-Shops zijn opgezet door de Haagse welzijnsorganisaties en zijn inmiddels in alle Haagse wijken terug te vinden. Veilige buurt dankzij WhatsApp Steeds meer Hagenaars richten samen met hun buren een WhatsApp-groep voor veiligheid op. Zo zetten zij zich in voor een veilige buurt. Het is in de zomer van 2015 als Tim van der Knaap, woonachtig in de Binnentuinen van het Wateringseveld, een alarmerend telefoontje krijgt. Bij thuiskomst blijkt er een steen door de dubbele beglazing van zijn huis te zijn gegooid. En dat op klaarlichte dag. ‘Waakzame buren uit de aangrenzende straat hadden de stenengooiers die ochtend al eerder opgemerkt,' vertelt Tim. Ze waren ze gevolgd en belden 112. Door hun alertheid konden de dieven (met buit en al) ter plekke worden gearresteerd.' De rechercheur van de politie raadde Tim aan om een WhatsApp-groep met zijn buren te starten. Zo konden in de toekomst meer van dit soort misdaden worden voorkomen. Tim vond dit een goed idee en ging diezelfde dag nog aan de slag. Verschillende buren hadden de dieven die dag in de gaten gehouden en hun locatie van dat moment aan de politie doorgegeven. Tim benaderde ze allemaal persoonlijk met de vraag

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Sociale controle ‘De WhatsApp-groep draagt bij aan de sociale controle en betrokkenheid van de buurtbewoners,' zegt Tim. ‘Het geeft een gevoel van veiligheid wanneer je met één druk op de knop een heleboel mensen kunt bereiken. Het risico van zo'n grote groep is wel dat een overvloed aan ongerelateerde berichten op de loer ligt, maar dat is een kwestie van goede afspraken maken.' Tim heeft met zijn WhatsApp-groep al wat successen geboekt. ‘De eigenaren van een verloren portemonnee en vernielde auto konden dankzij de groep snel worden achterhaald. Ook zijn er camerabeelden gedeeld van een poging tot diefstal van een fiets. De dief sloeg op de vlucht nadat bewoners hem betrapten, maar het slot was al open. Zijn signalement is nu bij alle deelnemers bekend en men houdt een extra oogje in het zeil.' Dit zijn uitzonderingen in een doorgaans rustige en jonge wijk. Maar de buurtbewoners blijven alert vooral rond de vakantieperiodes en donkere dagen.

Zelf een WhatsApp-groep veiligheid starten Wilt u zich ook inzetten voor een veilige buurt? Begin ook een WhatsApp-groep voor veiligheid met uw buren. Op denhaag.nl/veilig vindt u tips voor het starten van zo'n groep. Bent u al een WhatsApp-groep voor veiligheid gestart met uw buren? Laat dit zien en schrik potentiële inbrekers af. Op de politiebureaus zijn gratis stickers verkrijgbaar. Plak de sticker op uw raam of deur.

15


Wekelijkse Cursussen: Dag

Cursus

Van

Tot

Maandag

Schildercursus

14.30u 16.30u

Hardlooptraining

18.00u 19.30u

Yoga

18.15u

Nederlands

19.00u 21.00u

Elektrisch lassen

19.00u 21.00u

20.15u

Cursus Website maken 19.00u 21.00u

Dinsdag

Woensdag

Zwemles (beginners)

20.30u 21.30u

Computercursus

15.00u 16.30u

Cursus Arduino

19.00u 21.00u

Spaans

19.00u 21.00u

Naailes

19.00u 21.00u

Houtbewerken

19.00u 21.00u

EHBO-herhaallessen

19.00u 21.00u

Huiswerkbegeleiding

16.00u 17.30u

Hardlooptraining

18.00u 19.30u

Engels

19.00u 21.00u

Donderdag Yoga

Vrijdag

18.15u

Vrijdag 11 maart 2016 Dialoogbijeenkomst, met een maaltijd, over Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, i.s.m. het GGD-SOA-Centrum. Het begint om 17.00 uur en aanmelden is verplicht. Vrijdag 25 maart 2016 De Holi Phagwa feestviering met een dialoog en een maaltijd. Het begint om 17.00 uur en aanmelden is verplicht. Vrijdag 22 april 2016 Een grote dialoogbijeenkomst over Humanisme met een dialoog en een maaltijd. Het begint om 17.00 uur en aanmelden is verplicht.

20.15u

Computercursus

18.30u 21.00u

Cursus Fietsreparatie

19.00u 21.00u

Nederlands

19.00u 21.00u

Lassen (Mig-Mag)

19.00u 21.00u

Spelletjesmiddag en -

13.00u 21.00u

avond Jonckbloetplein 24 2523 AR Den Haag tel: 070 – 3954097 info@haagsevaders.nl www.haagsevaders.nl

Eenmalige activiteiten: Donderdag 10 maart 2016 Voorlichtingsbijeenkomst, i.s.m. de gemeente Den Haag, over de rechten en plichten van een VvE (Vereniging van Eigenaren). Het begint om 19.00 uur.

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Legendarisch Spoorwijk Een mooi boek over de geschiedenis van Spoorwijk is nog verkrijgbaar voor â‚Ź16,95. Kijk op www.uitgeverijbetelgeuze.nl

16


Sportactiviteiten die plaatsvinden in het Laakkwartier Maandag Tijd 09.30-10.30 09.30-11.00 15.00-16.00 15.00-16.00 16.00-17.00 18.00-19.00 18.00-19.30 19.00-20.00 19.00-20.30 20.00-22.00 Dinsdag Tijd 09.00-10.00 10.45-11.45 12.00-13.00 14.00-15.00 15.30-16.30 18.30-20.00 19.00-21.00 Woensdag Tijd 09.00-10.00 09.30-11.00 10.30-11.30 11.15-12-15 13.00-14.00 18.00-19.00 19.15-20.15 19.00-20.30 Donderdag Tijd 09.30-11.30 10.00-12.00 14.00-14.45 15.00-15.45 15.00-16.00 18.30-20.00 19.00-20.00 20.00-22.00 Vrijdag Tijd 14.00-15.00 Zondag Tijd 11.30-13.00 * = Ooievaarspas

Activiteit Aerobics / gym Aerobics & BBB Bewegen voor Ouderen Volleybal Badminton Klassieke Indiase dans Hardlopen Bollywood Yoga Zaalvoetbal

Locatie HVV Laakkwartier Vliethage De Stiel Sporthal ‘t Zandje Sporthal ‘t Zandje Willem Dreesschool Vadercentrum Adam Willem Dreesschool Cromvlietplein Vliethage

Doelgroep V 18+ V 18+ M / V 55+ M / V 18+ M / V 18+ V 18+ M / V 18+ V 18+ M / V 18+ M 18+

Kosten € 3,00* / 6,00 p/m € 6.00 per maand € 6,00 per maand € 2,00 per keer € 2,00 per keer € 4,00* / € 8,00 p/m € 0,50 per keer € 4,00* / € 8,00 p/m € 10,00 per maand € 25,00 per maand

Activiteit Joggen / Fitness Bewegen voor Ouderen Bewegen Voor Ouderen Bewegen voor Ouderen Jeu de boules Yoga Line Dance

Locatie Ketelveld HVV Laakkwartier Cromvlietplein 120 HVV Laakkwartier HVV Laakkwartier De Wissel Laaktheater

Doelgroep M / V 18+ M / V 50+ M / V 50+ M / V 50+ M / V 45+ M / V 18+ M / V 18+

Kosten Gratis € 6,00 per maand € 16,00 per kwartaal € 6,00 per maand € 5,00 per maand € 7,50 per maand € 12,00 per maand

Activiteit DansFit Aerobics & BBB DansFit Wandelen Jeu de boules Zumba Judo Hardlopen

Locatie Gerth van Wijkschool Vliethage HVV Laakkwartier HVV Laakkwartier HVV Laakkwartier Oase Shin Hajimeru Cromvlietplein

Doelgroep V 18+ V 18+ V 18+ M / V 18+ M / V 45+ V 18+ M / V 18+ M / V 18+

Kosten € 6,00 per maand € 6,00 per maand € 6,00 per maand Gratis € 5,00 per maand € 6,00 per maand € 16,00 per maand € 6,00 per maand

Activiteit Fitness Badminton Bewegen Voor Ouderen Bewegen Voor Ouderen Bewegen Voor Ouderen Yoga Zumba Zaalvoetbal

Locatie De Wissel ‘t Zandje De Wissel De Wissel Lipa 2 De Wissel Willem Dreesschool Vliethage

Doelgroep V 18+ M / V 55+ M / V 50+ M / V 50+ M / V 70+ M / V 18+ V 18+ M 18+

Kosten € 3,00* / € 6,00 p/m € 6,25* / € 12,00 p/m € 6,00* / € 12,00 p/m € 6,00* / € 12,00 p/m € 10,00 per maand € 7,50 per maand € 4,00 / € 8,00 p/m € 25,00 per jaar

Activiteit Bewegen Voor Ouderen

Locatie Lipa 1

Doelgroep M / V 70+

Kosten € 10,00 per maand

Activiteit Voetbal

Locatie Laakveld

Doelgroep M / V 30+

Kosten € 25,00 per jaar

Adressen locaties Cromvlietplein 120, 2516 KV Den Haag Gerth van Wijkschool, Capadosestraat 11, 2523 AB Den Haag HVV Laakkwartier, Jan van Beersstraat 69, 2523 JS Den Haag Ketelveld, achter basisschool De Kameleon, Ketelstraat 101, 2516 VN Den Haag Laaktheater, Ferrandweg 4t, 2523 XT Den Haag Laakveld, Withuysstraat 2, 2523 GW Den Haag Lipa 1 koffiekamer, Pasteurstraat 205A, 2522 RJ Den Haag Lipa 2 koffiekamer, Pasteurstraat 325, 2522 VV Den Haag Oase, Van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag Shin Hajimeru, Jan van Beersstraat 69, 2523 JS Den Haag De Stiel, Stieltjesstraat 848A, 2521 TD, Den Haag

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Vadercentrum Adam, Jonckbloetplein 24, 2523 AR Den Haag Vliethage, Rijswijkseweg 252, 2516 EN Den Haag Willem Dreesschool, Bresterstraat 15, 2523 XC Den Haag De Wissel, Betsy Perkstraat 12, 2524 XT Den Haag ’t Zandje, Schimmelweg 202, 2524 XK Den Haag Voor vragen kunt u terecht bij Jay van Veelen, Buurtsportcoach Laakkwartier, 06-55 42 10 30 of jay@buurtsportcoachdenhaag.nl

17


Van losse vuilniszakken naar ondergrondse restafvalcontainers De gemeente wil van Den Haag een schonere stad maken. Daarom moet de losse vuilniszak verdwijnen uit het straatbeeld. In Laak maken de vuilniszakken daarom plaats voor ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) vanaf 2 maart. Bewoners die huisvuil aanbieden in een minicontainer of kliko gaan ook gebruik maken van de ondergrondse container. De ondergrondse containers zijn afgesloten met een klep en liggen voor het grootste deel onder de grond. Hierdoor kan er geen ongedierte bij komen, zoals meeuwen en ratten. Dit is schoner dan vuilniszakken op straat, op uw balkon of in de tuin. Bij juist gebruik is de kans op zwerfvuil ook veel kleiner.

Voordelen ondergrondse containers Met een ondergrondse restafvalcontainer blijven de straten schoner. De belangrijkste voordelen zijn:       

24 uur per dag beschikbaar afval eerder uit huis ook voor kleine hoeveelheden minder kans op ongedierte minder stank geen zwerfafval door opengescheurde zakken schonere woonomgeving

 

Gooi uw huisvuil in een goed gesloten zak in de container. Afval dat niet in een vuilniszak past, past ook niet in de container. Te groot afval kan verstopping veroorzaken. In wijken waar het gft-afval niet huis-aan-huis wordt opgehaald, kunt u het afval in een goed afgesloten vuilniszak in de ondergrondse container kwijt. U kunt het ook wegbrengen bij 1 van de afvalbrengstation. Voor papier, glas, textiel en plastic zijn er speciale verzamelcontainers bij u in de buurt. Grofvuil hoort niet in of naast de container. U kunt grofvuil gratis bij 1 van de afvalbrengstations in Den Haag brengen. Of laat uw grofvuil op afspraak aan huis ophalen.

Legen containers De ondergrondse afvalcontainers worden 2 keer per week tussen 7.00 uur ’s ochtends en 22.00 uur ’s avonds geleegd. Dat duurt 5 tot 10 minuten per container. De inhoud van de bak is in principe ruim voldoende voor het aantal huishoudens dat er gebruik van maakt. Ook het aantal ophaaldagen is daarop afgestemd. De kans is hierdoor klein dat de container voor de ophaaldag vol zit.

Schone containers De ondergrondse afvalcontainers worden jaarlijks van binnen en buiten schoongemaakt. Merkt u dat de bak erg vies is of stinkt? U kunt dit melden bij de gemeente - 14070

Adoptie

In de containers kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag uw afval kwijt. Het is voor de omgeving wel prettig als u de container alleen gebruikt tussen 7.00 en 22.00 uur. Vanaf elke woning staat binnen ongeveer 75 meter een ondergrondse restafvalcontainer.

In de bak (en niet ernaast)

Een juist gebruik van ondergrondse containers gaat zwerfvuil tegen. U kunt een ondergrondse restafvalcontainer adopteren. U krijgt dan een sleutel om de container te openen. Een eventuele verstopping kunt u dan zelf verhelpen. Op deze manier draagt u bij aan een schone en prettige leefomgeving.

Volle of verstopte container melden Wanneer u ziet of merkt dat een afvalcontainer vol of kapot is, kunt u dit melden bij de gemeente. Controleer voordat u een melding doet eerst of de afvalcontainers echt vol zijn.

De ondergrondse container is bedoeld voor huishoudelijk afval. Bedrijven mogen geen gebruik maken van de container. Zo blijft uw buurt schoon:

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

18


Jeroenschool

Stichting MOOI

De Oase

130 vrouwen kijken gezamenlijk de indrukkwekkende documentaire 'Naziha's Lente' Op dinsdag 17 november jl. vond in Wijkcentrum de Wissel/Oase een bijzondere bijeenkomst plaats. Vrijwilligster Astrid Dekker en sociaal werkster Noortje van der Kaaden van Stichting MOOI haalde, de met een Gouden Kalf genomineerde documentaire, 'Naziha's Lente' van Gülsah Dogan naar Laak. Hoofdrolspeelster en tevens ook de echte moeder uit de documentaire ‘Naziha’ was erbij aanwezig. Maar liefst 130 vrouwen van verschillende afkomst vulde de kerkzaal van Oase. Voor vertoning ging een bijzonder moment vooraf. Er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs en de oorlog in en rondom Syrië. Documentaire 'Naziha's Lente' 'Naziha's Lente' gaat over de Marokkaanse Naziha uit Amsterdam Slotervaart. Sinds haar echtscheiding 9 jaar geleden, staat zij alleen voor de opvoeding van haar 10 kinderen, waarvan 9 jongens en 1 meisje. Naziha is uitgehuwelijkt, als meisje, aan een dertig jaar oudere Marokkaanse man voor 10.000 gulden. Het gezin is een probleemgezin, bekend bij de jeugdzorg en diverse hulpverleningsinstanties. De documentaire 'Naziha's Lente' begint met een brief die Naziha aan haar dochter Rahma schrijft die 9 jaar is. Ze vertelt dat ze zich nog niet helemaal vrij voelt omdat ze nog vast zit aan de hulpverlening. Het is een hele grote stap geweest om haar ex-echtgenoot, zoals ze hem noemt, te vertellen dat ze wilde scheiden en de kinderen alleen wilde opvoeden. Door haar man werd ze met regelmaat mishandeld, zowel fysiek als psychisch. Voor de kinderen was hij niet veel beter. “Hun vader voedde ze op tot dieven, leerde ze stelen. Mijn zoons werden criminelen De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

genoemd. Kinderen worden blanco geboren, wij maken ze tot wat ze zijn. Ik voel me schuldig dat ik het heb laten gebeuren. Ik had ergens 'stop' moeten zeggen.” Naziha’s zoon blijkt betrokken te zijn bij de mishandeling van grensrechter tijdens de voetbalwedstrijd Almere/Sloten. We zien hoe Naziha ermee worstelt en dan besluit haar zoon aan te geven bij de politie, te vertellen dat hij er ook bij betrokken is, ook al ontkent hij dat hij geweld heeft gebruikt. We zien ook hoe ze haar zoons terecht wijst, als die haar verbieden om te voetballen. “Ik wil voor mijn dochter een ander leven. Zelf ben ik nooit geknuffeld, nooit zei iemand tegen mij : ik hou van je. Ik ben geslagen, mishandeld, vernederd. Wij Marokkanen praten daar niet over. Ik wil dat mijn dochter zelfstandig is, dat zij kan leren en een eigen mening heeft.” De documentaire eindigde met een boodschap aan haar dochter: ‘Lieve Rahma, wees altijd trots op jezelf. Je kunt alles bereiken wat je wilt, als je er maar voor blijft knokken! Ik hou van je!' Na het zien van de documentaire volgde er een enorm applaus. Velen gingen staan. Naziha werd omhelsd en uitgebreid bedankt. “Dit is voor alle vrouwen” werd er geroepen. Na afloop werd er gezamenlijk onder leiding van professionele gesprekleiders nagepraat. Veel vrouwen kampen met soortgelijke gevoelens en situaties.

19


Vrouwen in Laak hebben behoefte om problemen met elkaar te delen en te weten waar zij voor hulp terecht kunnen. Zij hebben behoefte om elkaar te steunen en te inspireren, hun talenten te ontdekken en elkaar te stimuleren. Als vrouwen in hun kracht staan kunnen zij ook hun zoons en dochters beter corrigeren en durven ze die ook te vragen waarmee ze bezig zijn. Stichting MOOI en samenwerkende organisaties maken zich sterk om dergelijke bijeenkomsten vaker te kunnen verzorgen.

In die tijd was er nog geen sprake van een scanner, en illustraties en foto’s moesten vaak in het stencil gemonteerd worden. Het krantje zag er dan ook vaak uit als goed bedoeld fröbelwerk, waar heel veel tijd in ging zitten. Na dat alle bladzijden gestencild waren, kwamen er een aantal vrijwilligers om ‘te rapen’ d.w.z. van elk stapeltje een bladzijde te pakken en die aan elkaar te nieten. Wat niet zoveel tijd kostte was het vinden van een naam voor de krant. Die was voor velen bijna niet uit te spreken:

Sboedel Hetgeen betekende:

Wijkkrant ouder dan de Bewonersorganisatie Toen meer dan 30 jaar geleden de eerste wijkkrant in Spoorwijk werd uitgegeven, waren er nog wel eens mensen, die een bijdrage leverden voor de krant. Het geheel werd op een schrijfmachine gefabriceerd. Misschien kent U die harde rol wel, waarop een stencil gemaakt moest worden. Als de letters o en e versleten waren (en dus dun en scherp geworden waren) werden ze vaak helemaal uit het stencil geslagen door de typiste en je kreeg dan in het gestencilde krantje een zwart of gekleurd rondje naargelang de kleur van de stencilinkt. Later kwamen er machines waarin je een stencil in kon branden, wat weer gepaard ging met een onaangenaam luchtje. Dat stencil moest je vervolgens op je stencil machine aanbrengen en hopen dat de hele oplaag in één keer door de machine liep zonder dat het stencil scheurde. Dat had ook vaak te maken met ondeskundig omgaan met de apparatuur.

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Spoorwijks Berichten Over Elkaars Doen En Laten Vandaag de dag is de computer niet meer weg te denken en wordt het uitkomen van de krant weer geheel afhankelijk van computer-kuren en of je werk kunt aanleveren, waar de professionele drukkerij mee uit de voeten kan. Want zelf stencillen doen we niet meer, maar net zoals vroeger kunnen wij nog steeds nieuwe kopij, nieuwe redactieleden, journalisten en nieuwe bezorgers gebruiken. Komt U alstublieft! U kunt zich opgeven bij De Wissel, op telefoonno. 3960000. Vragen naar de redactie van de Spoorwijzer p/a Bewonersorganisatie. U kunt ook mailen naar bos@spoorwijk.org. De veel te kleine Redactie van de Spoorwijzer.

Bij-1 Moeder en kindcentrum Bij-1 is t/m 4 maart gesloten. Tot die tijd willen we het toilet verbouwen en de spelkamer. Vanaf 7 maart ben je weer van harte welkom op Schimmelweg 1, voor allerlei leuke activiteiten. www.bij-1.nl !

20


Geslaagde Nieuwjaarsreceptie! Het was weer een uitstekend begin van het nieuwe jaar in Spoorwijk! Bijzonder veel organisaties en bewoners kwamen 11 januari in de Wissel bij elkaar om terug te blikken op een fantastisch jaar.

In het bijzonder kwam Spoorwijk ook op televisie via CineacDenHaag.tv . Maar ook op de vele leuke activiteiten kon met enthousiasme worden teruggeblikt. En dit jaar maken Spoorwijkers er weer wat moois van. Nietwaar?

Let op het wattage van elektrische apparaten, sluit niet meer apparaten aan dan het wattage van de stekkerdoos aankan. Koppel verlengsnoeren niet aan elkaar.

Tuinieren voor Kinderen op de Hobbytuinen Schimmelweg.

Ben jij op de woensdagmiddag vrij en ben je tussen de 7 jaar en 12 jaar oud ? Hou je van lekker buiten zijn? Dingen onderzoeken ? Wil jij samen je eigen gezonde groenten telen, proeven en mee naar huis nemen ? Leren hoe je lekkere soep en salade maakt uit je eigen moestuin en uit de natuur? Samen aardbeien plukken ? Radijsjes en worteltjes zaaien en later mee naar huis nemen? Je eigen muntthee maken? of brandnetelthee ? Iets leren over vogels, insecten, waterdiertjes, tuinieren, de natuur en nog veel meer? Meld je dan aan voor onze tuin- en natuurlessen op de woensdag middag, op de hobby-tuinen aan de Schimmelweg. We starten half maart ! Om je aan te melden, kun je jouw naam, leeftijd, telefoonnummer en mailadres mailen naar school.en.kindertuintjes@gmail.com Je mag je ook aanmelden via Sabina (jongerenwerkster) van Stichting Mooi Tot op de tuin ! Giselinde en Ronald

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

21


Jeroenschool Buurt- en kerkhuis De Oase

Voorjaarsactiviteiten 2016 de Wissel bij Mooi (M), Jeroenschool (J), De Oase (O) Maandag

(M) Aerobics/gym voor dames (€ 6/m) (M) Breien (eigen materiaal meenemen) (O) Computercursus 45+ (€ 6 voor 6 lessen) (M) Lunch (€ 2,50 p.p.)

Dinsdag

(JM) Buurtkoffie met wijkagent en jeugdwerk (O) Spreekuur wijkagent (M) Computercursus 45+ (€ 6 voor 6 lessen) (O) Naailes (O) Kinderkunstacademie (M) Yoga (€ 7,50/m)

09.30-11.30 10.00–11.30 10.00–11.30 12.00–13.00

09.00–11.30 10.00–11.00 10.00–11.30 11.00–13.00 16.00–17.00 18.30–20.00

Woensdag

(OJM) Fietsles (€ 10/m) beginners 08.45–09.45 (JM) Positief opvoeden 1e woensdag v/d maand 09.00–10.00 (OJM) Mode & kniples (€ 6/m) 09.30-11.30 (OJM) Fietsles (€ 10/m) 10.00–11.00 (O) Conversatieles 11.00–12.00 (M) Lunch in de even weken (€ 3/m) 12.00–13.30 (M) Kinderclub 4–11 jaar (€ 2/m) 13.00–15.00 (M) Bloemschikken 3e woensdag v/d maand (€6 ovp €3)* 14.00-16.00 (O) Zumba (€ 6/m) 18.00–19.00 (OJM) Mode & kniples (€ 6/m) 19.00–21.00 (O) Oasegebed 19.15–19.45

Donderdag

(M) Pools spreekuur 09.00–10.00 (M) Fitness/wandelen voor dames (€ 6/m) 09.30–11.30 (M) Samenspel ouder en kind (van 2 – 2,5 jaar) 09.30–11.30 (M) Klaverjassen (een kleine eigen bijdrage) 13.00–16.00 (M) MBVO voor ouderen Twee groepen 13.30–15.30 (O) Voedselbank 14.00-17.30 (M) Eetclub Sadie’s Kitchen 2x /m (€ 5 ovp €3)* 17.00-20.00 (M) Wereldkeuken (€ 5 ovp €3)*, bewoners koken voor de wijk 1x /m 17.30–19.30 (M) Yoga (€ 7,50/m) 18.30–20.00 (M) Kaarten-Jokeren (€ 7,50 voor 6 weken) 19.30-21.00

Vrijdag (M) Open ontmoeting (O) Buurtkoffie (J) Ontmoeting en wie zin heeft kan naaien/breien/haken/borduren

09.00–14.30 14.00-16.00 14.00–16.00

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Zondag

(O) Kerkdienst of kringviering

10.00-11.45

*ovp=ooievaarspas

Overige activiteiten in De Wissel (M) Servicepunt XL, Praktische Dienstverlening en Burenhulpcentrale ma, di, do, vrij 9.0016.00 en woe van 13.00 - 16.00 uur (M) Wereldkoken, samen koken en eten, elke 1e dinsdag van de maand (max € 5,- per keer) 17.00 – 19.00 uur (M) Bingo laatste zondag van de maand (€ 7,50 incl. hapje/drankje) 13.00 – 16.30 uur (J) Koffie-uurtje iedere schooldag in de ouderkamer 08.30 - 09.00 uur (J) Inloopspreekuur van Centrum voor Jeugd en Gezin in de ouderkamer 08.30 - 12.15 uur (O) Raad & Daad Balie di, woe & do 09.30 – 12.30 uur (O) BuurtBibliotheek Oase is geopend op woe, do & vrij van 14.00 – 17.00 uur en do-avond 18.00 – 20.00 uur (O) Alleencafé iedere 2e dinsdag van de maand in Zonnekamer 15.00 - 17.00 uur (O) Koken Kariboe Bibi iedere laatste zaterdag van de maand 14.00 - 17.00 uur

Taalles voor volwassenen in De Wissel (OJM)

Elke week komen er zo’n 75 wijkbewoners naar De Wissel om taalonderwijs te krijgen. De Wissel is daarmee in ruim een half jaar uitgegroeid tot een taalcentrum in de wijk. De Wissel organiseert sinds 2014 taallessen voor alle wijkbewoners. Nederlandse lessen voor beginners en lessen voor wie het Nederlands al enigszins beheerst. De meeste cursussen zijn overdag, maar voor de werkenden is er ook aanbod in de avond. De docenten zijn gekwalificeerd. Daarnaast zijn er ook lessen voor échte beginnelingen, verzorgd door vrijwilligers. Kortom: er is een breed aanbod; taalonderwijs op niveau voor iedereen.

22


Dit aanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met verschillende onderwijsaanbieders als Ouder en School-plus (voor taal- en algemene educatie), met Taal in de Buurt, met Taal in Zee en met de Stichting Lezen en Schrijven. In de nabije toekomst zal ook ROC Mondriaan in De Wissel onderwijs gaan aanbieden. Daarmee kan de overstap voor de échte gevorderden naar het ROC aan de Brouwersgracht worden verkleind in de toekomst. De Wissel bereidt zich voor op nog meer groei van de taallessen. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven op basisschool Jeroen of bij de I-shop in De Wissel.

Ouder en schoolplus

Taalniveau: A2

€ 25,- per half jaar Taal in de Buurt

Taalniveau: A0-A1 (€ 25,- per half jaar) Taal voor Thuis

Taalniveau A2

Taal aan Zee

Taalniveau A0-A1 (ook voor wie de Nederlandse taal nog niet of weinig beheerst)

Maandagmiddag en Donderdagmiddag 13.00 – 16.00 uur Ouderkamer bs Jeroen Dinsdagavond en Donderdagavond 19.00 – 21.00 uur Ouderkamer bs Jeroen Verschillende momenten door de hele week Ouderkamer bs Jeroen (Van Meursstraat 1a) Maandagmiddag en Donderdagmiddag Ouderkamer bs Jeroen (Van Meursstraat 1a)

Loop gerust binnen voor informatie of anders kunt u ons bellen: Jan Baronner 070 - 3961224 (Oase/Stek) Lerina Kwamba 06 - 20974319 (Kariboe Bibi/Stek) Servicepunt XL 070 – 2052390 (Wijkcentrum De Wissel) Jeroenschool 070 - 3939493

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

OUDERENBELANGENVERENIGING

“DE LAAKSE LENTE” www.delaakselente.nl

Respect voor iedereen! Je kunt vaststellen dat ook anno 2016 vele mensen de dupe zijn van onverlaten die alleen zich zelf belangrijk vinden en meedogenloos met andere mensen omgaan. Lees de krant en kijk naar televisieprogramma’s, kijk om je heen, waar veel egoïsten zijn, die alleen maar aan zich zelf denken. Volmaakte mensen bestaan niet! In dit verband maakte ik mensen mee die zich voordeden als de volmaakte mens. Nu, neem maar van mij aan, dat er geen volmaakte mensen op deze wereld rondlopen. Als je als kind geluk hebt, kun je goed leren en heb je ouders die je het goede voorbeeld geven om zo een waardevol mens te worden. Als je pech hebt, moet je vooral zelf het wiel uitvinden, hopen dat je tegen de juist mensen aanloop en zo toch nog kansen krijgt in onze samenleving. Dit stukje schrijf ik niet voor mijzelf want intussen voel ik mij een rijk mens. Ik schrijf dit op omdat ik hoop dat ook die egoïstische mensen die al jarenlang zoveel mensen respectloos behandelen en in het ongeluk storten eens gaan nadenken hoe zij een waardevol mens kunnen worden, hoe ze echt naar andere mensen omkijken en om andere mensen geven. Mede dankzij Carl Doeke Eisma en Manja van Zon van drukkerij Matveld, is er weer een Infoblad ontstaan waar we trots op kunnen zijn. Alleen al als je de ouderen in dit Infoblad ziet stralen weet je zeker dat we ook in 2016 op dezelfde voet door moeten gaan! U bent vast benieuwd naar dit Infoblad. Welnu u kunt het ophalen tijdens ons dagelijkse huiskamerspreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur op het adres de Genestetlaan 154 of u kunt onze website www.delaakselente.nl bezoeken. Leo Olffers, voorzitter belangenvereniging voor ouderen De Laakse Lente 23


Uw dierenspeciaalzaak De Vrije Vogel van Zeggelenlaan 100

Laat uw hond, kat of konijn vaccineren tegen een zeer voordelig tarief. Dierenarts dr. Woof komt langs. Vergeet niet het dierenpaspoort mee te nemen! 4 maart (14:30-16:30) 26 maart (10:00-12:00) 24 juni (13:30-15:30) U betaalt geen consult! Tarieven: Cocktail hond/kat/konijn € 25,-, Kennelhoest € 25,Rabiësvaccinatie € 25,-, Chippen hand/kat € 25,-



Slagerij

HET ZUIDERPARK v. Zeggelenlaan 112 – Den Haag Tel. 070-3608011

Kilo lange varkenshaas € 7,99 Met waardebon www.hetzuiderpark.nl

Altijd vers en voordelig  

Nederlands pils: 3Horses, 5,1%, per halve liter € 0,60 3Horses, 14%, per halve liter € 1,25, 3 voor €3,50. Hooghoudt jonge jenever 1,5 liter van € 19,95 voor € 18,25  Goeverneurplein 7

Telefoonnummer : 393 33 80 Maandag t/m zaterdag van 09.00 – 21.00 uur Zondag van 12.00 – 18.00uur.

De Spoorwijzer 42e Jaargang maart 2016

Belangrijke Telefoonnummers Adviespunt Huiselijk Geweld 0900-0443322 Algemeen Maatschappelijk Werk 205 23 90 Bewoners Organisatie Spoorwijk 205 22 05 Bibliotheek Spoorwijk 353 65 21 Boodschappenbegeleidingsdienst 364 66 61 Brandweer Alarm 112 of 088-8868000 De Buurtkamer 394 0194 Bureau Slachtofferhulp 0800-0233222 Burenhulpcentrale Consultatiebureau Dienstencentrum “De Wissel” Dierenambulance

262 99 99 379 58 58 205 23 90 328 28 28

Dierenbescherming Doktersnachtdienst Gemeentelijk Contactcentrum Gezondheidscentrum Grof vuil

392 42 89 346 96 69 14070 393 46 96 366 08 08

Haagwonen 388 03 88 Handhavingsteam Laak 353 77 32 HTM klantenservice 384 86 66 Huur niet te Duur, Huurteam 850 41 06 Kindertelefoon (14.00- 20.00 uur) 0800-0432 Laaktheater Mantelzorg Laak

393 3348 307 56 82 of 06-30929559 Moeder- en kindcentrum Bij-1 785 5820 Milieuklachtenlijn 353 66 66 Oase, Diaconaal werk 396 12 24 Ongediertebestrijding 311 77 75 Op. Basisschool "Spoorzoeker” 394 49 97 RK Basisschool “Jeroen” 393 94 93 Politiebureau Laak 0900-8844 Speeltuinvereniging 396 12 24 Spoedhulp (o.a. Blijf van mijn lijf) 346 95 46 Stadsdeelkantoor Laak via 14070 StIO Laak 415 22 05 Vadercentrum 205 24 10 Vestia 088-124 24 24 Welzijn (MOOI) Laak 205 23 90 Wijkcentrum De Wissel 205 23 90 ‘t Zandje - sporthal 396 14 51 nummers en websites staan ook op www.spoorwijk.org

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.