Page 17

¬ Regio Brussel-Halle-Vilvoorde

Visie ¬ Vrijdag 5 oktober 2018

17

Regioverantwoordelijke: Anton Schuurmans Artikels op de regiobladzijden (13-15) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijke uitgever regio Brussel-Halle-Vilvoorde: Pieter-Jan Mattheus Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie: Pletinckxtraat 19, 1000 Brussel - 02/557 87 61

WoonBox, een tijdelijke, modulaire woonunit

“We slaan hiermee twee vliegen in één klap” Met WoonBox wil Samenlevingsopbouw Brussel de mogelijkheid bieden om een deel van de leegstaande gebouwen in de stad in te zetten om (tijdelijke) huisvesting te bieden aan mensen met een laag en bescheiden inkomen.

ren, maar ook om, wanneer het pand een andere bestemming heeft gekregen, de woning af te breken en elders terug op te bouwen.

De uitdaging De huisvestingscrisis is enorm in Brussel. Steeds meer Brusselaars hebben moeite met het vinden van een betaalbare en degelijke woning. De wachtlijst voor een sociale huurwoning blijft elk jaar gestaag groeien en bedraagt momenteel 45.000 gezinnen. Vooral het aanbod voor mensen met een laag tot bescheiden inkomen is nu verre van toereikend, en dwingt velen in een segment van slechte, ongezonde woningen. Daarnaast is ook de leegstand in Brussel enorm groot. De meeste leegstand is te vinden bij de kantoorgebouwen. Naar schatting staat er 2 à 4 miljoen m2 aan kantoorruimte in Brussel leeg.

Het concept WoonBox is een modulair systeem op maat van leegstaande plateau’s: lege kantoorgebouwen bestaan veelal uit grote plateau’s die moeilijk onder te verdelen zijn. Het concept van WoonBox bestaat uit standaardpanelen waarmee op een flexibele, modulaire manier een soort box-in-the-box kan worden gemaakt. Het geeft de kans om op een snelle manier woningen in leegstaande panden te creë-

De omkadering Naast het aanbieden van woningen vindt Samenlevingsopbouw Brussel het belangrijk te voorzien in een goede sociale begeleiding. We willen mensen met een laag inkomen gedurende 3 jaar een kwalitatieve woning aanbieden voor een huur van een €250 tot €350 per maand, maar dan wel gekoppeld aan een spaarsysteem dat de bewoners in staat moet stellen gedurende deze periode een buffer aan te leggen, bijvoorbeeld om later een huurwaarborg te kunnen betalen. De goedkope woning moet deelnemers genoeg rust bieden om te focussen op aspecten van hun leven, die hen ook op langere termijn stabiliteit kunnen bieden. Het contact met de andere deelnemers, in een vergelijkbare situatie, werkt versterkend en geeft de nodige motivatie om persoonlijke knelpunten aan te pakken. Schuldbemiddeling, een opleiding vol-

gen, op zoek gaan naar werk, het beginnen van een eigen zaak of, waarom niet?, het kopen van een eigen huis, zijn belangrijke doelen die mits de juiste omkadering bereikt kunnen worden.

Op een termijn van 3 jaar worden deelnemers aan het project een stevige stap vooruit geholpen in hun persoonlijk levenstraject en worden ze sterker gemaakt voor de reguliere woonmarkt.

DE WOONBOX IN EEN NOTENDOP Wat? Een modulaire woonunit, volgens het ‘Box in the Box’ principe. Door gebruik te maken van een set van standaardpanelen kunnen, één, twee en driekamer appartementen aangeboden worden. Waar? In leegstaande gebouwen in Brussel. Waarom? Omdat betaalbare woningen steeds schaarser worden, de woonnood toeneemt en er heel wat Brusselse gebouwen leeg staan Voor wie? Mensen met een laag en bescheiden inkomen. Hoe? We willen appartementen aanbieden van 250 tot 350 euro. Elke bewoner kan drie jaar lang verblijven in de WoonBox en wordt tijdens deze drie jaar sociaal begeleid. Elke bewoner neemt deel aan een spaarsysteem. Meer info: https://samenlevingsopbouwbrussel.be/wat-doen-we/projecten/woonbox/

INFO’S VAN GEZIN & HANDICAP IN VLAAMS-BRABANT NAJAAR 2018 Graag brengen we de info-momenten die Gezin & Handicap organiseert in het najaar in de provincie VlaamsBrabant, onder uw aandacht. Het zijn: -

Een kijk op handicap: Zellik, 9 oktober van 10u30 tot 15 uur BOB, wat doe je ermee: Zellik, 16 oktober om 19u30 PVF, het zorgbudget voor je meerderjarig kind: Leuven, 18 oktober om 19u30 Bewindvoering: Leuven, 21 november om 19u30 Tegemoetkomingen voor mensen met een handicap: Leuven, 28 november om 19u30

Alle praktische info is te vinden via deze link http://www.gezinenhandicap.be/infoavonden/

Profile for beweging.net

Visie 2018 nr. 17 - Brussel  

Visie 2018 nr. 17 - Brussel