Page 1

1

Vo d

el

be

or


or

be

el

d

21

Een bewoner van de Runstraat is op het dak van het huis geklommen om de enorme luchtvloot goed te kunnen zien.

Vo

“

Toen ik even later de eerste paratroopers zag springen boven Son, gebeurde er iets dat je nauwelijks onder woorden kunt brengen Wim evers

24

17 - 09 - 1944

AndrĂŠ van de kerkhof

Op deze prachtige zondagmorgen kwamen er rond 10.00 uur grote groepen tweemotorige bommenwerpers overgevlogen om de geschutsopstellingen in Son, Best en nog een aantal plaatsen te bombarderen. Zij werden rond 11.30 uur opgevolgd door groepen Lightning dubbelromp jachtvliegtuigen die vier aan vier de geschutsopstellingen van de vijand beschoten. Rond 12.00 uur verschenen de eerste transportvliegtuigen boven de huizen in de verte. Het waren Dakota’s. Aan de duidelijk zichtbare


or

be

el

d

22

Vo

De luchtvloot gezien vanaf de hoek Runstraat - Kloosterdreef. Nog net zichtbaar rechts is de kruidenierswinkel van de familie Van Tongeren (Kloosterdreef 32).

sterren op de flanken dacht ik direct aan de Amerikanen. Toen ik even later de eerste paratroopers zag springen boven Son, gebeurde er iets dat je nauwelijks onder woorden kunt brengen. Alle mensen kwamen naar buiten om het onvergetelijke schouwspel te zien. Nog meer toestellen naderden, nu ook met gliders (Waco’s). De toestellen vlogen dusdanig laag dat zelfs de treklijnen zichtbaar waren. Sprakeloos stonden de mensen toe te kijken en te huilen als één toestel brandend neerstortte.

17 - 09 - 1944

André van de kerkhof

Hoog boven dit alles blonken de jagers in de zon. Tientallen Mustangs hielden de wacht, maar geen van hen hoefde in actie te komen. Als het schouwspel van macht en naderende vrijheid ten einde liep en de laatste Dakota uit het zicht was verdwenen, werd het akelig stil. De mensen gingen in groepjes naar huis, zich afvragende wat er zou gaan gebeuren en hoe het zou aflopen.

25


Als ik geraakt word, dan is het voor niemand veilig

“

el

d

Bill Galbraith

Ik bevond mij tegenover kapitein John Kiley, toen hij de weg overstak en in het midden stil bleef staan om het plein en de kerk te observeren. Dit was vlakbij een uitgebrand Duits voertuig dat aan de rand van het plein stond. Ik riep naar hem dat als hij niet snel in dekking zou gaan, de kans groot was

Vo

or

be

76

De OLV van Lourdeskerk in de oorlogsperiode.

72

onbekend

Nard vogels


waarna ik enkele keren op de toren schoot. Andere parachutisten reageerden daarop en openden ook het vuur op de toren. Ik haastte mij naar Kiley om te kijken of hij nog in leven was, maar helaas bleek hij al dood te zijn toen ik bij hem aan kwam.

77

Vo

or

be

el

d

dat hij geraakt zou worden door een sluipschutter. Hij keek me aan en zei: “Als ik geraakt word, dan is het voor niemand veilig�. Hij kon deze woorden nog net uitbrengen, toen hij in zijn nek werd geraakt door een sluipschutter en in elkaar stortte. Ik dacht dat er geschoten werd vanuit de toren van de kerk,

De kogelinslagen van Bill Galbraith en andere parachutisten zijn anno 2015 nog steeds zichtbaar in de gevels van de Vlokhovense kerk.

2015

barry wonder

73


De enige optie die wij nog hadden om te ontsnappen, was via een raam aan de achterzijde

Rond een uur of zeven zijn wij, ik en mijn baby Ad en de gezinnen Wilbers en Van de Laar, in de grote kelder onder de slagerij gaan zitten. Gespannen wachtten wij af wat er zou gebeuren, toen er op een gegeven moment dichtbij schoten te horen waren. Nadat niet veel later de slagerij onder vuur werd genomen, brak er paniek uit in de

el

d

Riet van de Laar

“

Vo

or

be

175

Het beschadigde clubhuis van de handboogvereniging achter de slagerij van de familie Wilbers.

160

18-09-1944

AndrĂŠ van de kerkhof


176

Vo

or

be

el

d

kelder. Gruis dwarrelde na elke klap de kelder in en puin blokkeerde de uitgangswegen. De enige optie die wij nog hadden om te ontsnappen, was via een raam aan de achterzijde, niet veel groter dan 50 bij 50 cm. Nog steeds begrijp ik niet hoe we erdoor gekomen zijn, maar na een paar stappen door de vuurlinie bereikten we de heg, waar ie-

Buurtbewoners verzamelen zich voor de zwaar beschadigde slagerij van de familie Wilbers. Onder hen Eugène en Riet de Vries.

18-09-1944

Jan Sloots

dereen overheen sprong. Als we waren blijven zitten, was ons leven niet zeker geweest. Ik zag zwart van het gruis en de stof en met mijn baby tegen me aan kroop ik in doodsangst naar de garage achter het huis. 161


Vo

or

be

el

d

240

Lien van Loon, Nelly Willemse, Toos Coenen en Tonnie van Loon worden omarmd door een Amerikaanse parachutist. Achter hen langs passeren Amerikaanse parachutisten op een wagen.

206

18-09-1944

onbekend


be

el

d

241

18-09-1944

Eugène de Vries

242

Vo

or

Een communicatie-eenheid van het 3e bataljon, met een jeep, wacht in de Frankrijsktraat op nadere orders. Het huis achter de jeep heeft het adres Frankrijkstraat 6.

Eindhovenaren leggen contact met de Amerikaanse bevrijders in een jeep in de Frankrijkstraat. Op de achtergrond zien we Frankrijkstraat 8.

18-09-1944

jan van kruijsdijk

207


be

el

d

402

onbekend

Vo

403

09-1944

or

Een colonne Britse voertuigen in de Frankrijkstraat. Rechts de arbeidershuisjes Frankrijkstraat 89 t/m 93.

Willy Schrรถder (uiterst links), Dolf Schrรถder (linksboven achterop de verkenningswagen), Dorry Vaessen, Koosje Nijsse, Jenny Vaessen met Britse soldaten op een Humber-verkenningswagen. Op de achtergrond zien we Frankrijkstraat 81 t/m 85.

284

09-1944

onbekend


be

el

d

404

21-09-1944

Philippus van Amerongen

405

Vo

or

Buurtbewoners begroeten een Britse Challenger-tank ter hoogte van de St.-Paulusschool. Rechts zien we de elektriciteitsmast in het open gebied tussen Frankrijkstraat 88 en 86.

Rieky Janssen (met mantel) bekijkt aandachtig een Britse Sexton voor de kruidenierswinkel van de familie Erkamps (Frankrijkstraat 86).

09-1944

piet van heeswijk

285

Profile for Bevrijding Woensel

Bevrijding Woensel  

Aan de hand van meer dan 100 ooggetuigenverslagen en 500 grotendeels niet eerder verschenen foto's biedt het boek 'Bevrijding Woensel - Oogg...

Bevrijding Woensel  

Aan de hand van meer dan 100 ooggetuigenverslagen en 500 grotendeels niet eerder verschenen foto's biedt het boek 'Bevrijding Woensel - Oogg...