Page 1

Oct 2013 Vol.102

bevariety.com l 1

วาไรตี้ อารมณ์ดี . Boston Edition . Boston . New England Area


2 l bevariety.com


bevariety.com l 3


4 l bevariety.com


bevariety.com l 5


be Editer

วาไรตี้ อารมณ์ดี

สำ�หรับผลการประชุมของสมาคมไทย-บอสตัน ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา เรื่องสำ�คัญที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุม ก็คือเรื่องของการจัดงานไทยไนท์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้น เพื่อหารายได้ประจำ�ปีของสมาคมไทย-บอสตัน โดยสรุปออกมาได้ว่า จะไม่มีการจัดงานไทย ไนท์ขื้นในปีนี้ อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของสมาคม แต่จะใช้วีธีการจำ�หน่ายสลากบำ�รุง สมาคมไทย-บอสตัน เพื่อหารายได้เข้าสมาคมแทน โดยสลากดังกล่าวจะจำ�หน่ายในราคา $5 โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลที่หนึ่งเงินสด $1,500 รางวัลเลขท้ายสามตัว เงินสด $150 รางวัล เลขท้ายสองตัว เงินสด $50 โดยทางสมาคมหวังว่า การที่ทางสมาคมไทยไม่มีการจัดงาน ไทย ไนท์ในปีนี้นั้น จะทำ�ให้หลายๆท่านช่วยกันสนับสนุนในการซื้อสลากบำ�รุงสมาคมกันมากขึ้นนะ ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้จาก การจำ�หน่ายสลากบำ�รุงสมาคมในปีนี้ ก็จะนำ�ไปเป็นค่าใช้จ่ายใน การทำ�กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมต่อไป เรื่องสำ�คัญอีกเรื่องที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุม ก็คือเรื่องการสรรหานายกสมาคม คนใหม่ ซึ่งผลก็ยังเหมือนเดิมครับ คือยังหาข้อสรุปไม่ได้ ดังนั้นผมเองก็ยังคงต้องรักษาการ แทนอย่างนี้ไปก่อน ตัวผมเองตอนนี้ ก็เริ่มรู้สึกแย่ครับ ผมเข้ามาบริหารสมาคม โดยปีนี้ก็เข้าปี ที่ 5 แล้ว ไม่ได้พัฒนาให้สมาคมไทย-บอสตันดีขึ้นเลย กิจกรรมต่างๆที่เคยจัดมา ก็ต้องหยุด จัด หรืองดไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่ต้องงดจัดงานไทยไนท์ ทั้งๆที่เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้ ประจำ�ปีของสมาคม การจัดงานในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็น Thai Sport Day หรือ Thai Night และ ฯลฯ ก็เห็นได้ชัดว่ามีคนมาร่วมงานลดน้อยลง จนในที่สุดก็ต้องงดจัดกันไป เพราะแทนที่จะ ได้เงิน จากการจัดงานมาช่วยบำ�รุงสมาคม แต่กลับกลายเป็นขาดทุน อีกทั้งสมาคมยังต้องใช้ เงินของสมาคมไปกับการจัดงานต่างๆเหล่านั้น ทำ�ให้สมาคมไม่มีเงินเหลือพอที่จะทำ�กิจกรรม อื่นๆได้อีก ซึ่งนั่นก็รวมถึงหนังสือบีวาไรตี้ด้วย ผมเองคาดการว่า ไม่เกินสิ้นปีนี้ ทางสมาคมคง ไม่สามารถที่จะตีพิมพ์หนังสือบีวาไรตี้ได้อีก แต่ในส่วนของเวปไซต์ และอื่นๆ คงจะต้องมีการ พิจารณากันดูอีกทีครับ ว่าจะทำ�อย่างไรกันต่อไป ซึ่งขณะนี้ทีมงานที่ทำ�อยู่ ก็รู้สึกท้อแท้ หมด กำ�ลังใจ ไม่ต่างไปจากผมเลย อย่างไรก็ตาม ก็ต้องรอประชุม ทีมงานกันอีกทีครับ ว่าทุกอย่าง จะเป็นไปในรูปแบบใด ผมเองก็ได้แต่หวังว่าการที่ไม่จัดงานไทยไนท์ในปีนี้ แต่เปลี่ยนเป็นการ จำ�หน่าย สลากในราคาถูกๆ เพียง $5 เพื่อหารายได้เข้ามาบำ�รุงสมาคมนั้น จะทำ�ให้พี่น้องชาว ไทยเรา เข้ามาช่วยอุดหนุนสมาคมกันเยอะๆ เพราะสลากที่ราคาถูกๆแบบนี้ คงจะทำ�ให้ทุกท่าน ตัดสินใจช่วยเหลือสมาคมได้ไม่ยากเลยนะครับ โดยตอนนี้สามารถสั่งซื้อ กันเข้ามาได้ที่เบอร์ โทร 617-314-0987 โดยทางสมาคมสามารถออกใบ CERTIFICATE OF DONATION เพื่อให้ ท่านใช้หักภาษีได้ ยังไงก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับ ผมเองก็ไม่อยากให้สมาคมต้องมาปิดตัว ในสมัยที่ผมยังเป็นนายกสมาคม จริงๆแล้วสมาคมไทยนี้ ไม่น่าจะต้องปิดด้วยซ้ำ� ในความคิด ของผม ตัวผมเองก็ไม่ได้ร่ำ�รวยอะไร ไม่สามารถช่วยเหลือด้านการเงินให้กับสมาคมได้ จะมีก็ เพียงแต่แรงกาย ที่พอจะช่วยสมาคมได้ มาช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะครับ สมาคมไทยจะได้ อยู่กับเราตลอดไปครับ สำ�หรับนางแบบฉบับนี้ชื่อคุณ โบ พัชรี กีรติวศิน เป็นนักศึกษาปรีญญตรี ที่ Southern NH University และนอกจากเธอจะเป็นสาวหน้าหมวยแล้ว เธอยัง พูดและใช้ภาษาจีนได้ดีอีกด้วย โดยหาชมภาพของเธอเพิ่มเติมได้ในเวป ไซต์บีวาไรตี้ หรือ ใน Facebook ของบีวาไรตี้เหมือนเช่นเคยครับ.

6 l bevariety.com


bevariety.com l 7


be Around

8 l bevariety.com

วาไรตี้ อารมณ์ดีดี


bevariety.com l 9


10 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 11


12 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 13


14 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 15


be Interview

วาไรตี้ อารมณ์ดี

คุณหลุยส์ ฮาสเกิ้ล ทนายความที่ได้ให้ความช่วยเหลือ

คุณกล้า ศรีทอง คนไทยที่ถูกจับเนื่องจากทำ�ผิด กฎหมาย immigration Be Interview ฉบับนี้มาติดตามบทสัมภาษณ์ของคุณหลุยส์ ฮาสเกิ้ล ทนายความที่ได้ให้ ความช่วยเหลือ คุณกล้า ศรีทอง คนไทยที่ถูกจับเนื่องจากเดินสวนทางกับกฏหมาย Immigration โดย บังเอิฐ เพียงเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเพียงเพราะ ไม่ได้ไตรตรองอย่างถี่ถ้วยของเขาเมื่อสี่ปีที่ แล้ว จนแทบจะต้องถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศไทย แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นปัญหา จาก การที่จะส่งตัวกลับได้อย่างทันท่วงที เรามาดูกันว่าทนายความคนเก่งคนนี้เขาเป็นใคร และทำ�อย่างไรที่ สามารถช่วย คุณกล้า ให้ได้ออกมาเป็นอิสระจากสถานกักกันได้ แนะนำ�ว่าฉบับนี้ท่านผู้อ่านต้อง อ่าน ต่อจาก บทสัมภาษณ์ของคุณกล้า ศรีทอง จากในฉบับที่แล้วนะคะ เพราะจะได้อรรถรสในการอ่านเพิ่ม ขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะ คุณหลุยส์ ฮาสเกิ้ล เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและอื่นๆ และผู้อุปภัมภ์ ของสมาคมไทยบอสตัน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคม ในปี ค.ศ. 2001 เลยทีเดียว ไม่เท่านั้น เขายังเป็นที่ปรึกษาทางด้าน กฎหมาย และด้านอื่นๆ ให้กับอีกหลากหลายสมาคม และองค์กรณ์อื่นๆ ของคนไทย อาทิเช่น วัดนวมิ นทรราชูทิศ วัดบอสตันพุทธวราราม KTBF รวมถึง Thai Homeland Society เป็นต้น คุณหลุยส์ ฮาสเกิ้ล เริ่มต้นชีวิตของการเป็นทนายความเมื่อปี ค.ศ. 1987 โดยเริ่มทำ�งานใน สำ�นักงาน ทนายความแห่งหนึ่งในเมือง Boston, MA เพื่อหาประสบการณ์ก่อน 1 ปี และหลังจากนั้น ก็ย้ายมาทำ�งานในสำ�นักงานอีกแห่งหนึ่งใน Watertown และที่สำ�นักงานใหม่นี้เองที่ทำ�ให้เขามีโอกาศพ บกับลูกความชาวเอเชีย โดยเฉพาะลูกความชาวกัมพูชา และในต้นปี 1989 เขาก็ตัดสินในลาออกจาก สำ�นักงาน เพื่อตั้งสำ�นักของตนเองขึ้นมา ดังนั้นสำ�นักงานทนายความแห่งแรกของคุณหลุย จึงตั้งอยู่ที่ เมือง Brighton โดยมีลูกความคนแรกเป็นชาวกำ�พูชา จึงทำ�ให้เขามีความสนใจและอยากรู้เกี่ยวกับวิถี ชีวิตของชาวเอเชียมากขึ้น อีกทั้งคุณหลุยส์ยังชอบพูดติดตลกที่ว่า เขาเองเป็นคนที่ชอบอาหารไทยมาก แต่ร้านอาหารไทยที่ไปอุดหนุนเป็นประจำ�นั้น จริงๆแล้วกลับเป็นร้านของคนลาว เสียอย่างงั้น และอีก หนึ่งแรงบันดาลใจของคุณหลุยส์ ก็คือการที่เขาได้เติบโตมาพร้อมๆกับการเกิดสงครามเวียดนาม ใน ขณะนั้น จึงทำ�ให้เขามีความสนใจเกี่ยวกับเอเชียมากยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ. 1989 คุณหลุยส์ได้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปที่ประเทศไทย โดยจำ�ได้ว่าใน ขณะนั้น ประเทศ ไทยมีคุณชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี คุณหลุยส์ได้เดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศไทย เป็นเวลาเพียงไม่กี่ อาทิตย์ แต่ช่วงเวลานั้นเอง ที่ทำ�ให้เขาได้พบกับคุณเอื้อม ภรรยาและ คู่ชีวิตเพียงคนเดียวของเขา โดยปัจจุบันคุณหลุยส์ และคุณเอื้อม ได้มีบุตรชายหญิงด้วยกันสองคน และ อาศัยอยู่ที่เมือง Westford, MA กันอย่างอบอุ่น อีกทั้งคุณเอื้อม ยังได้ นำ�พาคุณหลุยส์ให้ได้รับรู้ถึง

16 l b e v a r i e t y . c o m


วัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลาย และคอยช่วยเหลืองานประเพณีต่างๆ ที่ทางวัดไทย ได้จัดขึ้นเป็น ประจำ� อีกทั้งยังช่วยเหลือสมาคมต่างๆของไทยด้วยดีเสมอมา จึงทำ�ให้คุณหลุยส์และคุณเอื้อม เป็นที่ รู้จัก และรักใคร่ของคนไทยหลายท่านที่อาศัยอยู่ที่รัฐแมสซาชูเสจแห่งนี้ คุณหลุยส์ ฮาสเกิ้ลและคุณเอื้อมภรรยา ได้เปิดสำ�นักงานทนายความชื่อ สำ�นักงานทนาย ความหลุยส์ ฮาสเกิ้ล(Law Office of Louis S. Haskell) ตามชื่อของสามี และได้ว่าความมาแล้วใน หลากหลายคดีความ และมักจะได้ว่าความในเรื่องของ Immigration เยอะมากขึ้นในช่วงหลัง จึงทำ�ให้ คุณหลุยส์มีความชำ�นาญในเรื่องของกฎหมาย Immigration อีกทั้งกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่อง Criminal ต่างๆอีกด้วย ** ว่ากันว่า มีกฎหมายข้อหนึ่งบอกว่า ทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Immigration จำ�เป็น ที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของ Criminal laws ด้วย ** เรามาอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณหลุยส์ ฮาสเกิ้ลเกี่ยวกับสถานการณ์ในวันที่คุณกล้า ศรีทอง ถูกเจ้าหน้าที่จาก Immigration จับตัวไปนะคะ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง และเขาต้องทำ�อย่างไร ยากแค่ไหนใน การที่ต้องช่วยเหลือคุณกล้า ให้ทันก่อนถูกส่งตัวกลับประเทศค่ะ บทสัมภาษณ์ Q: ในวันที่เกิดเรื่องคุณกล้าโดนจับกุม คุณหลุยส์และคุณเอื้อมทราบเรื่องได้อย่างไร? คุณหลุยส์ : คุณตอง ภรรยาของคุณกล้า ได้โทรเข้ามาหาคุณเอื้อมภรรยาของผม ว่าคุณกล้าถูกตำ�รวจ จับไป ไม่รู้ว่าจะจับไปไหน ทำ�อะไรบ้าง ได้โปรดช่วยคุณกล้าด้วย Q: ขณะนั้นคุณหลุยส์และคุณเอื้อมกำ�ลังทำ�อะไร และทำ�อย่างไรหลังจากรับสายของคุณตอง ภรรยา ของคุณกล้า? คุณหลุยส์ : ในวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ ซึ่งผมและภรรยาได้พากันไปรับประทานมื้อค่ำ�กันที่ China town ครับ แต่พอได้รับสายคุณตอง ก็เป็นเวลาที่พวกเราทานอาหารเสร็จพอดี จึงรีบไปที่สำ�นักงานเพื่อมาช่วย กันคิด ว่าจะต้อง ทำ�อย่างไร และตามหาคุณกล้าอย่างไรครับ Q: ในวันนั้นคุณหลุยส์ทำ�อย่างไรบ้าง? คุณหลุยส์ : ผมพยายามติดต่อ ทั้งตำ�รวจและ ICE แต่ก็มุ่งประเด็นไปที่ ICE ก่อนเลยครับ เพราะจาก ประสบการณ์ ผมก็พอที่จะเดาได้ครับว่าหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบโดยตรงกับเรื่องนี้ แต่ก็อย่าลืมครับ ว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ ดังนั้นการติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ในที่สุดครับ ผม

คุณหลุยส์ ฮาสเกิ้ล และภรรยา คุณศศิกาญจน์

b e v a r i e t y . c o m l 17


ก็ได้ทราบว่า คุณกล้าถูกหน่วยงาน ICE จับไปจริงๆและทราบว่าขณะนั้นคุณกล้าได้ถูกกุมขังไว้ที่ไหน Q: พอทราบแล้วคุณหลุยส์ต้องทำ�อย่างไรบ้าง? คุณหลุยส์ : ในเย็นวันอาทิตย์นั้น ผมก็เตรียมเอกสารทุกอย่างครับ เพื่อที่รุ่งเช้าจะได้รีบไปหาคุณกล้าที่ Detention facility ที่เมือง Plymouth, MA เพื่อให้คุณกล้าได้เซ็นต์ยินยอมให้ผม ได้เป็นทนายความ ประจำ�ตัวของเขา เพื่อที่ผมจะได้สามารถทำ�การช่วยเหลือคุณกล้าได้อย่างถูกต้อง เพราะหน่ายงาน ต่างๆ จะไม่พูดคุยกับพวกเราจนกว่าจะได้รับเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร Q: ในรุ่งเช้าวันจันทร์ คุณหลุยส์ต้องทำ�อย่างไรบ้าง? คุณหลุยส์ : รุ่งเช้าผมก็ระงับงานทุกอย่างที่ผมมีในสำ�นักงาน และ รีบที่จะไปหาคุณกล้าทันที ใช้เวลา พูดคุยซักถามเป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมง จนผมพอใจในขอมูลที่ได้จึงให้ ซึ่งคุณกล้าได้เซ็นต์เอกสารทุก อย่างครบถ้วนแล้ว ผมจึงได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของ ICE และทราบว่า พวกเขายึด Passport ของคุณกล้า เอาไว้แล้ว เพียงต่อรอการอนุมัติตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เพื่อที่จะส่งคุณกล้ากลับประเทศไทย ซึ่งทางเจ้า หน้าที่ของ ICE บอกผมว่า กระบวนการของคุณกล้านี้ใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ นั่นเท่ากับว่าภายใน เวลาเพียงสองอาทิตย์ เท่านั้น เพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือคุณกล้าให้ออกมา ซึ่งเขาประมาณการนะครับว่า สองอาทิตย์ แต่ใครจะไปรู้ ว่าจริงๆแล้ว เขาอาจจะใช้เวลามากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ เพราะฉะนั้น ผมจึง ชะล่าใจไม่ได้เลย แม้แต่วินาทีเดียวครับ Q: สองอาทิตย์ ถือว่าเป็นเวลาพอสมควรหรือเปล่า ในการทำ�เรื่องทุกอย่างในการช่วยเหลือ? คุณหลุยส์ : ไม่เลยครับ เวลาสองอาทิตย์ สำ�หรับทนายความอย่างเรา ในการหาข้อมูลและทำ�เรื่องต่างๆ นั้น มันเปรียบได้กับเวลาเพียงแค่ หนึ่งชั่วโมงครึ่ง สำ�หรับการใช้ชีวิตของคนปกติครับ ดังนั้นมันน้อย มากและทุกวันช่วงนั้นจึงเป็น ชั่วโมงที่เร่งรีบ และสำ�คัญสำ�หรับผมมากครับ อีกในวันที่ถูกจับนั้น คุณ กล้าได้มอบ Passport ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ ICE ไปด้วย มันก็เลยทำ�ให้พวกไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ ICE รอเพียงแค่การขอตั่ว เครื่องบินส่งกลับไทยเท่านั้น ครับ จึงยิ่งทำ�ให้ผมไม่สามารถปล่อยให้เวลาว่าง เปล่า ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวครับ Q: หลังจากนั้น คุณหลุยส์ทำ�อะไรอีกบ้าง? คุณหลุยส์ : จากนั้นผมก็เร่งค้นข้อมูลและประวัติ ต่างๆของคุณกล้าครับ พบว่าคุณกล้า มี Criminal record case เล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมด 11 คดีครับ ซึ่ง มี 1 คดี เป็นคดีที่คุณกล้าผิดนัดศาลเมื่อสี่ปีที่แล้ว นั่นแหละครับ ส่วนอีก 10 คดีเป็นคดีที่เกิดจาก ภรรยาเก่าของคุณกล้าเป็นผู้ที่แจ้งความดำ�เนินคดี ไว้ ซึ่งก็เป็นปัญหาเล็กน้อยตามแบบฉบับของสามีภรรยาครับ ดังนั้นผมจึงต้องมีเอกสารที่เพียงพอที่ จะไปยื่นต่อศาลในแต่ละศาลที่มีคดีของคุณกล้าอยู่ เพื่อที่จะพิสูจน์ให้ชั้นศาล ได้เห็นว่า คุณกล้าเป็นคน ดีและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมาย เช่นการเสีย ภาษีโดยไม่หลีกเลี่ยง การเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่วนร่วม ทั้งนี้จาก ทุกๆองค์กรและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ หลายคน ก็ได้ เขียนจดหมายเพื่อรับรองว่า คุณกล้าเป็น คนดีจริง

18 l b e v a r i e t y . c o m


ช่วยเหลือสังคมและไม่เคยทำ�เรื่องผิดกฎหมายอันใด นอกเสียจากเรื่อง Immigration อย่างบังเอิญ เท่านั้น และก็ได้นำ�เอกสารทั้งหมดเพื่อไปยื่นแก่ศาล เพื่อให้ศาลรยกฟ้อง Q: ดูเหมือนเรื่องทุกอย่างจะเรียบร้อยไปได้ด้วยดี? คุณหลุยส์ : ไม่หรอกครับ นี้เป็นเพิ่งจุดเริ่มต้น ที่ต้องทำ�ให้คดีที่คุณกล้ามีอยู่ ถูกยกฟ้องไป ปัญหา ใหญ่กว่าก็คือ ผมต้องขอให้ศาลพลิกฟื้นคดีของคุณกล้าในเรื่องของ Immigration เมื่อสี่ปีที่แล้วขึ้น มา ใหม่ ทั้งที่ตามกฎหมายแล้วนั้น เมื่อคุณไม่ได้ไปขึ้นศาลเพื่อชี้แจงแก้ไขความผิดตามวันและเวลาที่ศาล กำ�หนด หรือหาก ต้องการจะอุทธรณ์ คุณจะต้องทำ�เรื่องนัดชี้แจ้งกับศาลใหม่ ภายในระยะเวลา 6 เดือน แต่อย่างที่ทราบนั่นแหละครับ ว่าคุณกล้าปล่อยให้เวลานั้น ล่วงเลยมาถึงสี่ปีแล้ว ดังนั้นเอกสารรับรอง ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่เพียงพอต่อการ ยื่นขอให้เปิดคดีใหม่ครับ วิธีเดียวคือต้องเคลียร์คดีต่างๆ จากศาลหลายแห่ง ของคุณกล้าให้หมดไปก่อน หลังจากที่ผมใช้เวลาในการสืบค้นเอกสารที่ศาล จึงได้พบกับข้อมูลบางอย่างที่จะทำ�ให้คุณ กล้าได้หลุดพ้นคดี คือตอนที่คุณกล้าได้ไปขึ้นศาลแห่งหนึ่งกับทนายที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลนั้น คุณ กล้าได้มีคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืน Probation (ช่วงปลอดความผิด) อยู่ทั้งหมดสามคดี ซึ่งตอนที่ไปขึ้นศาล นั้น อัยการก็พยายามที่จะให้คุณกล้ารับผิด ทั้งสามคดี แต่ขณะนั้น ทนายที่ศาลแต่งตั้งได้เกิดทักท้วงขึ้น มา ผู้พิพากษาเลยแนะนำ�ว่า ให้มาตกลงกันโดยดีดีกว่า โดยที่ทางอัยการจะให้มีคดีที่คุณกล้าชนะหนึ่ง คดี และให้ยกเลิกอีกสองคดีนั้นเสีย โดยหากทำ�แบบนี้ ลูกความจะได้ ไม่มีผลกระทบทางด้านของอิม มิเกรชั่นในอนาคต โดยขณะนั้น ทางฝ่ายอัยการและทนายความของคุณกล้าก็ยอมรับ และยินดีที่จะทำ� ตามคำ�แนะนำ�ของผู้พิพากษา และเพราะความที่ผมมีตวามรู้ในเรื่องของอิมมิเกรชั่น ผมจึงทราบ ทันที ว่า สิ่งที่ผู้พิพากษาได้แนะนำ�ให้คุณกล้าย้อมรับผิดนั้น เป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง เพราะกฏหมา ยอิมมิเกรชั่นนั้น มีบทหนึ่งที่ระบุไว้ว่า หากลูกความที่มีข้อหาติดตัวและไปขึ้นศาล และได้รับการแนะนำ� ที่ไม่ถูกต้องจากทนายความ ยังผลให้การแนะนำ� นั้นส่งผลกระทบทางด้านอิมมิเกรชั่น ลูกความมีสิทธิ์ที่ จะร้องเรียนกับทางศาลให้ยกเว้นการตัดสินโทษได้ โดยทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็เกิดจากการไม่มีความรู้ที่เพียงพอ ของทนายความและผู้พิพากษาในเรื่องของอิมมิเกรชั่นนั่นเอง จากข้อมูลตรงนี้เอง ที่ทำ�ให้ผมสามารถนำ�เอาเรื่องนี้ไปทักท้วงต่อหน้าผู้พิพากษาว่า ทนายความคนเก่าของ คุณกล้าได้ให้คำ�แนะนำ�ที่ผิดแก่ลูกความ ดังนั้นผู้พิพากษาจะต้องยกฟ้องคดีดัง กล่าว ด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาแล้ว ในข้างต้น จากนั้นผู้พิพากษาก็ทำ�การยกฟ้องให้ในทันทีครับ ดัง นั้นคดีความทั้งสามคดีที่คุณกล้าเคยถูกกล่าวหานั้น จึงถูกยกฟ้องไปด้วย ที่สำ�คัญไปกว่านั้น กฏหมาย ที่ทางอิมมิเกรชั่นพยายามที่จะเนรเทศคุณกล้าออกนอกประเทศนั้น มันสืบเนื่องมาจากคดีในข้างต้น และเมื่อผู้พิพากษาได้ยกฟ้องคดีเจ้าปัญหานั้นแล้ว จึงทำ�ให้คุณกล้าไม่มีคดีใดๆติดตัว และเมื่อไม่มีคดี ติดตัว ทางอิมมิเกรชั่นก็ไม่มีมูลใดๆที่จะฟ้องคุณกล้าได้อีก และก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งตัวคุณกล้า กลับไป ประเทศไทยด้วย แต่ในขณะเดียวกัน ทาง ICE มีพาสปอร์ดของคุณกล้าอยู่ในมือ และรอเพียงตั๋วเครื่องบิน กลับประเทศไทยเท่านั้น จึงทำ�ให้การทำ�งานของผมต้องเป็นไปอย่างเร่งด่วน ผมต้องใช้ความพยายาม อย่างหนักที่จะทำ�ให้หน่วยงานของรัฐ หลายๆหน่วยงาน อีกทั้งชั้นศาล รวมถึงศาลชั้นต้นและศาลอิม มิเกรชั่น ให้ความยินยอมที่จะให้ผมได้ทำ�การเปิดคดี เพื่อที่จะเอาเหตุผลดังกล่าวไปชี้แจง และวันที่ผู้ พิพากษายินยอมยกเลิกคดีนั้น ก็เป็นวันสุดท้ายที่ทาง ICE ให้เวลาผมในการทำ�เรื่องพอดี ซึ่งเป็นวันที่ คุณกล้าจะถูกนำ�ตัวส่งกลับประเทศไทย ทุกอย่างจึงกระชั้นชิดไปหมดครับ

b e v a r i e t y . c o m l 19


Q: รบกวนเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ? คุณหลุยส์ : ในวันนั้น ผมไปขึ้นศาลแต่เช้า สรุปคือทั้งเรื่องคดีเก่าที่ถูกตัดสินว่าคุณกล้ามีความผิด รวม ถึงคดีที่คุณกล้า หนีการขึ้นศาลเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาก็ถูกยกฟ้องไปด้วยเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ผม เตรียมไว้ทั้งหมดครับ พอเลิกศาลผมก็รีบโทรหาเจ้าหน้าที่ของ ICE ทันที ซึ่งพบว่าพวกเขากำ�ลังนำ�ตัว คุณกล้าไปส่งที่สนามบินครับ ผมจึงรีบบอกพวกเขาไปว่า “พวกคุณจะพาคุณกล้า ไปไหนไม่ได้ เพราะ ผมพิสูจน์ได้แล้วว่าลูกความของผมบริสุทธิ์ และผมก็มีเอกสารทุกอย่างในมือ ในขณะนี้” และนั่นแหละ ครับ ที่ทำ�ให้พวกเขาเปลี่ยนจากการพาตัวคุณกล้า ไปที่สนามบิน ไปยังสถานกักกันที่ Burlington, MA แทน อย่างทันท่วงที และที่นี่เองที่คุณกล้าถูกปล่อยตัวมา Q: โอ้โห เหมือนในละครยังไงยังงั้นเลยค่ะ. คุณหลุยส์ : ใช่ครับ เพราะทุกอย่างมันต้องรีบไปหมด เนื่องจากระยะเวลามันสั้นมาก แต่ก็โชคดีมาก ครับที่ทันเวลา ถึงแม้ว่าจะฉิวเฉียดมากๆก็ตาม ผมดีใจที่ได้ช่วยคุณกล้าครับ คุณเอื้อม : ใช่ค่ะ เพราะก่อนหน้านี้คุณหลุยส์ ก็ยังมีคดีความหลายต่อหลายคดีที่ต้องการเตรียมความ พร้อม แต่เนื่อง จากคดีของคุณกล้าเป็นคดีที่มีระยะเวลาที่กระชั้นชิดมากๆ จึงทำ�ให้คุณหลุยส์ต้องหยุด งานพวกนั้นไว้ก่อน แล้วก็ทุ่ม เวลาให้กับเรื่องของคุณกล้าเพียงเรื่องเดียว นอนดึกทุกวันจนพี่เป็นห่วง แต่พอเราช่วยคุณกล้าได้ทัน ทุกอย่างก็โล่ง ไปหมดค่ะ ดีใจที่ได้ช่วยคุณกล้าให้เป็นอิสระ และก็ภูมิใจ ในตัวของสามีค่ะ ว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และชอบ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงค่ะ Q: แล้วในตอนนี้คุณกล้าอยู่ในสถานะไหน ในประเทศนี้? คุณหลุยส์ : สรุปตอนนี้คุณกล้าก็หลุดพ้นจากคดีที่หนีศาลเมื่อสี่ปีที่แล้ว รวมถึงคดีสำ�คัญต่างๆที่เป็น Criminal Record ก็พิสูจน์ต่อชั้นศาลได้ครับว่าไม่มีความผิด จะเหลือก็แต่คดีเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่ได้มี ผลกระทบใดๆกับเรื่อง Immigration ของเขาครับ ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำ�เรื่องออก Green Card ใบใหม่ให้ คุณกล้า และทราบว่าคุณกล้าก็ได้รับแล้วครับ. Q: อยากฝากข้อคิดอะไรถึงผู้อ่านบ้างไหม? คุณหลุยส์ : อยากฝากให้ชาวต่างชาติทุกๆคนนะครับว่าอย่าประมาท ให้หมั่นตรวจสอบสถานะของ ตนเองอยู่เสมอ อย่าเพิกเฉยหรือชะล่าใจโดยเด็ดขาด และอย่าอายในการเล่าหรือปรึกษาทนายความ ครับ เพราะทนายความนี่แหละครับ ที่สามารถที่จะให้คำ�ปรึกษาหรือให้การช่วยเหลือท่านได้ และอย่า ปล่อยให้เวลามันล่วงเลย จนทำ�ให้เรื่องทุกอย่างมันยุ่ง ยากมากยิ่งขึ้น และที่สำ�คัญ ควรต้องปรึกษา ทนายความที่มีความรู้ครอบคลุม ทั้งในเรื่องของ Criminal laws และ Immigration laws นะครับ เพราะผลทุกอย่างมันมีความเชื่อมโยงกันหมดครับ และหากได้ทนายที่ไม่มีความรู้เพียงพอ ก็จะทำ�ให้ เรื่องมันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเช่นกันครับ. ต้องขอขอบพระคุณคุณหลุยส์ ฮาสเกิ้ล คุณเอื้อม (ภรรยา) และคุณกล้า ศรีทองมากๆเลย นะคะ ที่ได้สละเวลา อันมีค่า ให้กับพวกเราทีมงานบีวาไรตี้ ได้มาสัมภาษณ์ เพื่อได้แชร์ประสบการณ์ และนำ�เสนอแง่คิดต่างๆ ที่มีความสำ�คัญ กับพวกเราชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างแดน ให้มี การตื่นตัวอยู่ตลอดเวลากับข่าวสารและความรู้ต่างๆ ในเรื่องของ Immigration รวมถึงไม่ตั้งตนอยู่บน ความประมาทในเรื่องของสถานะของตนเอง อีกทั้งอย่างน้อย พวกเรา ก็ได้อุ่นใจค่ะ ว่า คนไทยในรัฐแมสซาชูเสจ ยังมีทนายความเก่งๆอย่างคุณหลุยส์ ฮาสเกิ้ลและคุณ เอื้อม ที่อยู่ข้างๆเราเสมอ อีกทั้งพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาในทุก เมื่อ ขอบพระคุณจริงๆค่ะ.. เรียบเรียงโดย ... สาวน้อย

20 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 21


be Smart

30ปี

วาไรตี้ อารมณ์ดี

อายุ

ร่างกายจะแก่ลงปีละ 1% ทำ�ไมเราต้องแก่ลง? การทำ�งานของต่อมไร้ท่อและอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์จะค่อยๆ ลดลงขณะที่เราอายุมาก ขึ้น พร้อมๆ กับอาการที่บ่งบอกถึงความชราภาพของเรา อาทิ สมรรถภาพที่ถดถอย อารมณ์ หงุดหงิดง่าย ผิวพรรณเหี่ยวย่น ขณะที่ HGH ลดลง จะเร่งให้กระบวนการแก่ตัวของร่างการ เกิดเร็วขึ้น เห็นได้ชัดว่า HGH สำ�คัญมากต่อสุขภาพพลานามัยของคนชรา (HGH: Human Growth Hormone เป็นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตที่หลั่งจากต่อมใต้สมองของมนุษย์) อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ HGH ในร่างกายลดลง ? มันเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการแก่ตัวของร่างกาย!เป็นสาเหตุหลักของความชรา ยังมีผล ทำ�ให้กล้ามเนื้อและกระดูกเสื่อมลง ไขมันสะสมมากขึ้น การทำ�งานของสมองด้อยลงและเกิด อาการของโรคชราตามมา ระดับของ HGH ในช่วงอายุต่างๆ ก่อนอายุ 30 ต่อมใต้สมองจะหลั่ง HGH เป็นจำ�นวนมากในปริมาณที่สัมพันธ์กับการเจริญ เติบโตในวัยต่างๆของมนุษย์ ปริมาณ HGH จะสูงขึ้นขณะเราอยู่ในครรภ์มารดา และจะลด ลงในวัยเด็ก แล้วกลับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น (การหลั่งฮอร์โมนจะมากขณะเราหลับ นี่คือ สาเหตุที่วัยรุ่นนอนมากกว่าวัยอื่น บางคนยังเชื่อด้วยว่าวัยรุ่นจะยืดตัวหรือเจริญเติบโตขณะ นอนหลับ!) HGH จะลดลงเมื่ออายุ 30 ปี ขึ้นไป ระดับจะเหลือเพียง 40% ของอายุ 20 ปี และจะลดฮวบจน น่าตกใจ ในบางคนแทบจะไม่มี HGH หลั่งออกมาเลย เมื่อขาด HGH การทำ�งานของอวัยวะ ต่างๆ จะลดลง อาการของโรคชราและโรคอื่นๆ จะเกิดขึ้น อะไรเป็นสาเหตุอื่นที่ทำ�ให้เราแก่ ?

22 l b e v a r i e t y . c o m

นิสัยหรือพฤติการที่แย่ๆ บาง อย่าง เป็น ปัจจัยหลักที่ทำ�ให้เกิด กระบวนการแก่ชราคือ -กินและดื่มมากเกินไป -ขาดการออกกำ�ลังกาย -ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป -การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม -ความเครียด -การสูบบุหรี่ -มีปัญหาทางสุขภาพจิต


สัญญาณของความชราหากคุณอายุเกิน 30 ปี จะสังเกตได้จากผิวที่เหี่ยวแห้ง และขาดความชุ่มชื้น กล้ามเนื้อลีบเล็กลง ไขมันสะสมมาก ขึ้น น้ำ�หนักลดยาก อวัยวะบางอย่างฝ่อลง เล็บและผมงอกช้า พลังงานลดลง อารมณ์ และ สมรรถภาพทางเพศลดลง สุขภาพเสื่อมถดถอย ควรจะทำ�อย่างไรดีเพื่อชะลอความแก่ ? นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนต่อมไร้ท่อและการเจริญพันธุ์ แนะว่า เราไม่สามารถหยุดความแก่ได้ แต่สามารถชะลอ ความแก่ให้ช้าลงได้ ด้วยวิธีการดูแลตนเองให้มี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงคือ 1.การออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ ที่มีการใช้กล้าม เนื้อ เช่น วิ่ง เดิน ว่ายน้ำ� ฯลน 2.รับประทานอาหารครบ 5 หมู่และหลากหลาย เพิ่มการรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น

กล้วยหอม : ผลไม้คู่ใจระหว่างเดินทาง องค์การอนามัยโลก เคยกำ�หนดว่าในชีวิตประจำ� วัน มนุษย์ควรกินผักและผลไม้ เฉลี่ยวันละ 0.5 กิโลกรัม เพื่อ ลดความเสี่ยงในการป่วยเป็น โรคต่างๆ จากการขาดวิตามิน เกลือแร่ แต่หากคุณไม่ได้ใช้ ชีวิตประจำ�วันแบบปกติทั่วไป เช่น อยู่ขณะเดินทาง หรือออก ไปนอกสถานที่ ผลไม้ที่สำ�นักโภชนาการระดับสากลหลายแห่งแนะนำ� คือ กล้วยหอม วันละ 2 ลูก กล้วยหอม ผลไม้ที่มีสารทริปโตแฟน (Tryptophan) เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง ซึ่ง ร่างกายสามารถเปลี่ยนให้เป็นสารเซโรโทนิน (Serotonin) ที่จะทำ�ให้คุณผ่อนคลาย มีความ สุข หายจากความกังวลทั้งปวง ในกล้วยหอมยังถือเป็นแหล่งรวมวิตามินบี ช่วยการทำ�งานของ ระบบประสาท หากคุณต้องนั่งเครื่องบินหรือขับรถเป็นเวลานาน มักทำ�ให้กล้ามเนื้อบริเวณใด บริเวณหนึ่งล้า กล้วยหอมช่วยได้ เพราะว่ามีโพแทสเซียมช่วยป้องกันตะคริว และหากการเดิน ทางทำ�ให้คุณไม่ได้กากใยของผักผลไม้เลย การกินกล้วยหอมก็ช่วยลดอาการท้องผูก ส่วนในเด็กเล็ก การกินกล้วยหอมสุกงอมจะช่วยลดอาการบวมเป่งจากการถูกแมลง สัตว์กัดต่อยบริเวณผิวหนัง และหากในทริปนั้นคุณมีอาการแฮ็งจากเครื่องดื่มมึนเมา การได้ น้ำ�ตาลจากกล้วยหอมที่กินคู่กับน้ำ�ผึ้งก็จะทำ�ให้คุณสดชื่นจากอาการอ่อนเพลียได้เร็วขึ้น

ข้อมูลจาก GM Live และภาพจาก Internet

b e v a r i e t y . c o m l 23


be Writing

วาไรตี้ อารมณ์ดี

โกรธ โมโห กลั้นร้อง หยุดหายใจ

ลู ก น้ อ ย หอยสังข์ อ่านหัวข้อเรื่องนึกว่ามีหนังใหม่เข้าฉายในเมืองไทยใช่ไหมคะ เปล่าเลยค่ะ ไม่ใช่หนังแต่ เป็นชีวิตจริงของเจ้าตัวน้อยที่ผู้เขียนเชื่อว่าครั้งหนึ่งคุณแม่ทั้งหลายต้องประสบอย่างแน่นอน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับเด็กอายุระหว่าง วัยทารก-3 ปี อาการเหล่านี้จะเกิดจากการ โดนขัดใจ กลัวหรือตกใจบางอย่างๆ มาก หรือตัวเด็กไม่พอใจพาลโกรธโมโหอย่างรุนแรง แต่ก็ไม่ เสมอไปนะคะ บางทีก็อาจจะเป็นไปได้ที่มาจากปัญหาในเรื่องของทางร่างกายโดยเฉพาะภาวะความผิด ปกติของหัวใจในตัวเด็กเอง คุณแม่ต้องคอยสังเกตด้วยว่าเกิดจากอะไร ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงไม่ใช่ แค่ว่าร้องไห้กลั้นหายใจแล้วเกิดอาการตัวซีดแล้วเกิดสีเขียวคล้ำ�ที่ใบหน้ากับร่างกาย ต้องมีการทำ� กิจกรรมบางอย่างที่ทำ�ให้เหนื่อยหรือรู้สึกอ่อนเพลียก็อาจจะทำ�ให้เกิดอาการเขียวขึ้นได้เหมือนกัน ถ้า คุณพ่อคุณแม่มั่นใจแล้วว่าไม่ใช่อาการที่เป็นจากความบกพร่องทางร่างกาย งั้นเราคงมาคุยกันแค่เด็ก ที่สุขภาพปกติแต่กลั้นหายใจร้องไห้กันนะคะ เด็กในวัยเล็กนี้ยังคงสื่อสารด้วยการพูดไม่ชัดเจนนัก ในเวลาที่เด็กร้องไห้ ร้องโวยวาย พวกเขาเรียนรู้ได้เร็วว่า การร้องไห้ของเขาอาจส่งผลทำ�ให้พวกเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการ เช่นอยาก เอาของที่ไม่สมควรเล่นมาเล่นแต่คุณแม่ไม่ยอม เด็กจะร้องไห้ด้วยความเสียใจและโกรธจัด จนรู้ถึง อำ�นาจการร้องไห้เป็นการต่อรองว่าจะสามารถบีบบังคับพ่อแม่ให้ยอมทำ�ตามที่ตนเองต้องการได้ แต่ ถ้าเมื่อใดที่คุณพ่อแม่ทั้งหลายเกิดไม่ยอมขึ้นมาทำ�ให้เด็กยิ่งร้องมากขึ้น ความโกรธมีมากขึ้น มีหลาย คนร้องไห้จนสุดเสียง แล้วกลั้นลมหายใจไประยะหนึ่ง อาจมีตัวอ่อนหรือตัวเขียว ปากเขียวไป 1 - 2 นาที หลังจากนั้นก็กลับมาร้องไห้ต่อไป เขา อาจจะกลั้นหายใจชั่วคราว การกลั้นหายใจ ชั่วคราวในเด็กเล็กๆ อย่างนี้ อาจนำ�ไปสู่ อาการตัวเขียว อาการแบบนี้แหละที่ทำ�ให้คุณแม่รู้สึกตกใจ ทำ�อะไรไม่ถูกหรือเกิดความกังวลใจ เกรง ว่าอาจจะเกิดอันตรายกับลูกได้ หนทางแก้ไข

24 l b e v a r i e t y . c o m


คือให้ปฏิบัติต่อเด็กอย่างนุ่มนวลเช่น อุ้มไว้กับตัวและปลอบโยนหันเหความสนใจของเด็กไปทำ�อย่างอื่น อย่าปล่อยให้เด็กร้องไห้จนถึงจุดที่โกรธหรือควบคุมตัวเองไม่ได้ (โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนใช้วิธีดึงลูก มากอดพร้อมกับเอามือลูบแผ่นหลังแล้วบอกว่าให้ใจเย็นๆ เมื่อเริ่มสงบลง คุณแม่จะหอมแก้มแล้วบอก ว่ารักลูกนะคะ รักลูกมาก) ไม่ควรโมโหดุว่าเกรี้ยวกราด ใส่เสียงดังเข้าขู่ เขย่าตัวเด็กแรง ๆ หรือตีเด็ก จะยิ่งทำ�ให้ร้องไห้มากขึ้น คุณแม่ทั้งหลายไม่ต้องห่วงเมื่อกลั้นหายใจในช่วงนึงเด็กจะกลับมาหายใจต่อ ไปเองตามระบบกลไกของร่างกายนั่นเอง และที่สำ�คัญคุณแม่ไม่ควรยอมตามใจเด็ก เพราะจะทำ�ให้ เด็กติดนิสัยชอบร้องไห้แบบนี้ไปอีกเรื่อยๆ ถ้าเด็กติดนิสัยแบบนี้จะแก้ไขยากมาก และถ้าเราปฏิบัติ ต่อเขาได้อย่างไม่เหมาะสม อาจจะพัฒนาต่อไปเป็นปัญหาทางอารมณ์ในเด็กได้ นอกจากนี้คนใกล้ชิดเด็กก็ไม่ควรยั่วยุให้เด็กเกิดความโกรธ หรือหลอกให้ตกใจกลัวจะ ทำ�ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์เปล่าๆ คนในบ้านก็ต้องช่วยเลี้ยงในแนวเดียวกันหมด ไม่ใช่ว่าคุณแม่ไม่ ยอมแต่กับคุณพ่อซึ่งเหมือนกับตัดความรำ�คาญที่ร้องไห้อยู่ได้ เลยยอมเมื่อลูกต้องการอะไรก็จะให้ไป ก็อาจจะยอมทำ�ตามใจเด็ก ยอมให้เด็กได้อย่างที่เขาต้องการ คุณพ่อคุณแม่จะต้องพิจารณาว่า เวลาที่ เกิดปัญหาเช่นนี้นั้น มีสถานการณ์อะไรนำ�มาก่อน สถานการณ์บางอย่างอาจจะยืดหยุ่นหรือผ่อนปรน ให้เด็กได้ ถ้ากรณีที่เด็กมีความต้องการที่จะทำ�อะไรด้วยตัวเอง เราอาจจะค่อยๆ แนะนำ�หรือให้การ สนับสนุนภายใต้คำ�แนะนำ�ให้เขาทำ�ได้เหมาะสมขึ้น คุณแม่ส่วนใหญ่เกรงว่าสิ่งที่ลูกเล่นจะทำ�ให้เกิด อันตราย หรือบางครั้งเกรงว่าเด็กอาจจะทำ�ได้ไม่ดี ทำ�ให้เราเข้าไปขัดขวางการช่วยเหลือตัวเองตรง นี้ของเด็กก็เป็นได้ แต่ถ้าเราปล่อยให้เขาทำ�เองภายใต้คำ�แนะนำ�และการสนับสนุนเด็กก็จะลดความ ตึงเครียดจากการที่ถูกกดดันลง ต้องฝึกเรื่องความอดทนให้กับลูก ตรงนี้เป็นเรื่องสำ�คัญเพราะว่าเด็กวัยนี้จะต้องค่อยๆ เติบโตและพัฒนา โดยมีความเข้าใจว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่าง หรืออยากจะ ได้อะไรต้องได้ตามใจชอบเสมอไป เขาต้องค่อยๆ ฝึกความสามารถที่จะอดทนต่อการรอคอยเรื่องราว ต่างๆ หรือฝึกที่จะต้องมีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์ ไม่เอาอารมณ์เข้ามาใช้จัดการกับปัญหาทุก ครั้งไป สร้างกติกาความมีระเบียบวินัยให้กับตัว เด็ก ตั้งแต่ในวัยเด็กเล็กเหล่านี้เป็นพัฒนาการ อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในเด็กวัยนี้ ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมีความเชื่อมั่น ว่าอาการอย่างนี้จะไม่เป็นอันตรายแก่เด็ก แต่ถ้า หากพยายามแก้ไขแล้วเด็กยังไม่หายจากอาการ ร้องไห้กลั้นหายใจ ก็ควรพา ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และทำ�การรักษาต่อไปนะคะ

b e v a r i e t y . c o m l 25


26 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 27


Movies Move Along Captain Phillips ที่มหาสมุทรอินเดีย 280 ไมล์จากชายฝั่งประเทศโซมาเลีย ในเช้าตรู่วันพุธที่ 8 เมษายน ปี 2009 โจรสลัดทางทะเล 4 คน ได้ใช้เรือประมงไต้หวัน เข้าโจมตีเรือ MV Maersk Alabama ซึ่งเป็นเรือขนตู้ container ขนาด17,000 ตัน พร้อมลูกเรือ 20 คน โดยโจรทั้ง 4 คน มีอายุอยู่ ระหว่าง 17 ถึง 19 ปี กระนั้น ลูกเรือทั้ง 20 คน ก็ผ่านหลักสูตรการฝึกการต่อต้านโจรสลัด (anti-piracy) และได้ซ้อมจริง (drilled) เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้ว ในวันก่อน ที่จะออกเรือ ดังนั้น เมื่อโจรสลัดเข้าโจมตีเรือด้วยปืน AK-47 และปืนพก ลูกเรือทั้งหมด ที่ได้รับ การฝึก จึงกดสัญญาณเตือนภัยที่สะพานเดินเรือ โดยในขณะเดียวกันลูกเรือ 14 คน นำ�โดย หัวหน้าวิศวกร Mike Perry ก็ได้พากันเข้าไปหลบในห้องนิรภัยที่เป็นห้องเครื่องของเรือ ส่วนลูก เรือที่เหลือ ก็ยิงพลุขอความช่วยเหลือ หลังจากนั้นอย่างทันทีทันใด Perry ก็ได้ย้ายระบบการควบคุมเรือจากสะพานเดินเรือ มาที่ห้องเครื่อง และได้ปิดระบบทุกอย่างบนเรือ รวมถึงตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ ให้โจรสลัดสามารถควบคุมเรือได้ แต่ขณะเดียวกันความร้อนในห้องเครื่องก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น จน พวกเขาต้องดื่มน้ำ�จากถังน้ำ�ขึ้นสนิม ซึ่งเป็นอย่างเดียวที่มี เมื่อโจรสลัดรับรู้ถึงสถานการณ์ว่าไม่สามารถควบคุมเรือได้ จึงจับตัวกัปตันเรือ Richard Phillips พร้อมลูกเรือคนอื่นๆ เพื่อใช้เป็นตัวประกัน โดยมีโจรคนหนึ่งได้แยกตัวออก มาจากกลุ่ม เพื่อตามหาลูกเรือที่หลบอยู่ในห้องเครื่อง เมื่อได้โอกาส หัวหน้าวิศวกร Perry จึง เข้าต่อสู้ และควบคุมตัวโจรหนึ่งคนนี้ได้สำ�เร็จ พร้อมทั้งแทงมือโจรด้วยมีดแซะน้ำ�แข็ง (ice pick) ซึ่งโจรคนนี้ เป็นหัวหน้าแก๊งของกลุ่มโจรสลัด กัปตัน Phillips ได้เสนอตัวเองให้พวกโจรจับเป็นตัวประกัน เพื่อแลกกับความ ปลอดภัยของลูกเรือคนอื่น พวกโจร เมื่อรู้ว่าไม่สามารถควบคุมเรือได้ จึงได้ขอเรือชูชีพ อาหาร และเชื้อเพลิง พร้อมทั้งขอให้ปล่อยตัวประกันฝ่ายตน เพื่อแลกกับการปล่อยตัวกัปตัน Phillips เมื่อพวกโจร 3 คน ได้เรือชูชีพ และลูกเรือได้ปล่อยตัวประกันแล้ว พวกโจรกลับ ปฏิเสธที่จะปล่อยตัวกัปตัน Phillips และได้พากันขึ้นเรือชูชีพหนีไป โดยยังมีกัปตัน Phillips เป็น ตัวประกันอยู่

28 l b e v a r i e t y . c o m


ในเช้าวันต่อมา เรือพิฆาต (destroyer) USS Bainbridge ก็ได้มาถึงบริเวณน่านน้ำ� ที่เกิดเหตุ และได้เริ่มเจรจากับกลุ่มโจร ผ่านวิทยุ walkie-talkie ที่กลุ่มโจรได้มาจากเรือ MV Maersk Alabama โดยพวกกลุ่มโจรได้เสนอข้อแลกเปลี่ยนสำ�หรับการปล่อยตัวกัปตัน Phillips โดยมีข้อแม้ว่าพวกตนจะต้องได้โดยเดินทางกลับ Somalia อย่างปลอดภัย และจะปล่อย ตัวกัปตัน Phillips เมื่อขึ้นฝั่งไปแล้ว ในบ่ายวันศุกร์ เรือ USS Halyburton ก็ได้มาสมทบในที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งยังมี หน่วย Navy SEALs โดดร่มลงน้ำ� และขึ้นเรือมาสมทบ การเจรจายังไม่เป็นผล เรื่อยมาจนถึงเช้าวันอาทิตย์ กลุ่มโจรได้กล่าวว่า กัปตัน Phillips ไม่ได้กินอาหารมา 24 ชั่วโมงแล้ว และกำ�ลังอยู่ในภาวะขาดน้ำ� (dehydrated) ดังนั้น Commander Castellano จึงได้สั่งให้นำ�น้ำ� อาหาร และเสื้อผ้าไปให้ โดยใช้เรือยางลมขนาดเล็กขน ไป และเมื่อไปถึง หัวหน้าโจร ได้ชอให้พาตนเองไปที่เรือ Bainbridge เพื่อรับการรักษามือที่แทง ส่วนกลุ่มโจรที่เหลืออีก 3 คน ขอให้เรือ Bainbridge ลากเรือที่พวกตนกำ�ลังใช้หลบหนีไปด้วย เพราะเชื้อเพลิงหมด ในวันเดียวกันนั้นเอง เวลาประมาณ 19 นาฬิกา หนึ่งในกลุ่มโจรได้ใช้ปืน AK-47 จ่อ ไปที่หลังของกัปตัน Phillips หน่วย SEALS 3 คนที่โดดร่มมา และเป็นพลแม่นปืน จึงได้เริ่ม ยิงใส่กลุ่มโจรแทบจะในเวลาเดียวกัน ผลก็คือโจรทั้ง 3 คนเสียชีวิต และในที่สุด ก็สามารถช่วย เหลือกัปตัน Phillips ได้สำ�เร็จโดยปลอดภัย ส่วนหัวหน้าโจรที่เหลืออยู่ ก็ถูกศาลของอเมริกาตัดสินให้จำ�คุกเป็นเวลา 33 ปี กับอีก 9 เดือน ในวันที่ 11 ตุลาคม ปี 2013 เป็นวันเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่อง Captain Phillips ซึ่งจะเล่าเหตุการณ์ที่เรือ MV Maersk Alabama ถูก hijack และกัปตัน Phillips ถูกจับเป็นตัว ประกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้ กำ�กับโดย Paul Greengrass ผู้ซึ่งมีผลงานที่น่าชื่นชม อย่างเช่น The Bourne Supremacy (2004), United 93 (2006) และ The Bourne Ultimatum (2007) โดย เฉพาะ United 93 ที่ข้าน้อยเชื่อว่าหลายๆ คนที่ได้ดูคงต้องมีอารมณ์ร่วม และประทับใจมากใน ฉากสุดท้ายของเรื่อง ส่วนผู้ที่จะมารับบทเป็น Captain Phillips ก็คือ Tom Hank นัก แสดงมากคุณภาพที่มีรายได้จากภาพยนตร์มากที่สุดอเมริกา (highest alltime box office star)

b e v a r i e t y . c o m l 29


รู ้ ไ ว้ ก ็ ด ี น ะ... Tel.617-515-8827

ความร้อนระอุของการเมืองสหรัฐฯ ทัง้ ในและนอกประเทศ

นี่ก็เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วอากาศก็เริ่มเย็นลง แต่บรรยากาศทางการเมืองของประเทศ กลับร้อนระอุมากขึ้น ทั้ง ภายใน ประเทศ และ ระหว่างประเทศ ที่มันร้อนมากก็คือเรื่อง งบปรมาณ แผ่นดิน กับ ปิดการปฏิบัติงานของรัฐบาลกลาง (Government Shutdown), Affordable Care Act หรือที่เรียกขานกันว่า Obamacare, และข่าวการสังหารหมู่ที่ วอชิงตัน ดี ซี ที่ผู้ต้องสงสัยได้ มามีความสัมพันธ์ กับ ชุมชนชาวไทยใน แมสซาชูเซ็ทส์ และ เท็กซัส อย่างไร, ในส่วนของการเมือง ระหว่างประเทศก็อย่างที่รู้กันคือ ปัญหาในซีเรีย กับ การใช้อาวุธทางเคมี (Chemical weapons) Budget vs Government Shutdown, and Obamacare วันที่ 30 กันยายน เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณแผ่นดินของประเทศสหรัฐฯ ถ้า สภาคองเกรสไม่ผ่านกฎหมายงบประมาณ หล่ะ นั่นก็หมายความว่ารัฐบาลกลางก็ต้องปิดหน่วยงาน ของรัฐบาลกลาง ที่เรียกว่า Government Shutdown รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ (U.S. Secretary of the Treasury) นาย Jacob J. Lew ได้แถลงว่า รัฐบาลกลางจะมีเงินสำ�รองจ่ายที่ จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นของรัฐบาลได้ถึงวันที่ 17 ตุลาคม แต่ถ้ายังไม่มีกฎหมายนั่น ก็หมายความว่าความเดือดร้อนคงกระจายอย่างทั่วถึงแน่ อะไรที่เป็นแรงผลัดดันให้ ส.ส. จากพรรครีพับบลิกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Tea Party ต้องการให้บีบบังคับให้รัฐบาลปิดการทำ�งาน หรือที่เรียกว่า Government Shutdown และเมื่อเกิดขึ้นมันจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรต่อประเทศโดยรวมอย่างไร ยิ่งโดยเฉพาะทางด้าน เศรษฐกิจ ซึ่งอาจนำ�ประเทศกลับไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกได้ เราก็มาทำ�ความเข้าใจก่อนเกี่ยวกับฎหมายงบประมาณ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ลำ�ดับแรก รัฐบาล (ฝ่ายบริหาร) จะต้องนำ�ร่างเสนอเข้าวุฒิสภาสหรัฐฯ เพื่อพิจารณา ถ้าผ่านวุฒิสภาสหรัฐฯ แล้วก็จะต้องนำ�เสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อลงมติถ้าผ่านก็จะกลับมาที่ประธานาธิบดีเพื่อ ลงนามแล้วจึงประกาศเป็นกฎหมายได้ แล้วถ้าสภาผู้แทนฯ ลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณฉบับ ใหม่ นั่นก็ต้องได้รับอนุมัติโดยวุฒิสภาฯ ก่อนที่จะนำ�เสนอต่อประธานาธิบดี ถ้าเห็นด้วยลงนามและ นำ�มาใช้เป็นกฎหมายได้ แต่ถ้าประธานาธิบดีไม่เห็นด้วยที่เราเรียกว่าวีโต้ ก็จะส่งกลับมาที่สภาคอง เกรส เพื่อพิจารณาใหม่แต่ถ้า สภาคองเกรส ต้องการ Override นั่นก็หมายความว่าทั้งสองสภาฯ ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 จึงผ่านเป็นกฎหมายได้ กฎหมายงบประมาณที่รัฐบาลโอบาม่าเสนอต่สภาคองเกรสนั้น ต้องการเพิ่มเพดานหนี้ ให้สูงขึ้น เพราะงบประมาณรายได้ปัจจุบันนั้นต่ำ�กว่างบค่าใช้จ่ายมาก ถ้าไม่เพิ่มเพดานหนี้ให้สูงขึ้น รัฐบาลก็จะไม่มีเงินมาชำ�ระหนี้ และใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของรัฐได้ พรรครีพับบลิกันที่มีเสียงข้าง มากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ (U.S. House of Representatives) ในปัจจุบัน ต้องการให้รัฐบาล ตัดค่าใช้จ่ายลงอีกโดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในส่วนของ Food Stamps, Medicaid, สวัสดิการสังคมทั้ง หลาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรยกเลิกกฎหมาย Affordable Care Act หรือ Obamacare และ พรรครีพับบลิกันเห็นว่ารัฐบาลควรลดภาษีผู้มีรายได้สูงลงเพื่อคนร่ำ�รวยจะได้นำ�เงินมาลงทุนเพิ่ม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ฝั่งรัฐบาลก็ยื่นยันว่าการตัด Food Stamps และสวัสดิการสังคม ลง นั้นทำ�ไม่ได้เพราะ ณ ปัจจุบันนี้ คนจำ�นวนไม่น้อยยังต้องพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐอยู่

30 l b e v a r i e t y . c o m


ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือส่วนนี้คนเหล่านี้ก็คงเดือดร้อนกันมากโดยเฉพาะเด็ก, คนทุพพลภาพ และคนชรา และถึงแม้เศรษฐกิจจะดีขึ้นบ้างแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีคนตกงานอยู่เป็นจำ�นวนมาก และเขาก็ยังจำ�เป็นต้องพึ่งพาอาศัยจาก Food Stamps เพื่อความอยู่รอดในปัจจุบัน และนี่มันเป็น ความจำ�เป็นพื้นฐานของมนุษย์ ช่วงปลายเดือนก็ได้นำ�เสนอกฎหมายงบประมาณเข้าวุฒิสภาสหรัฐฯ ก็มีวุฒิสมาชิกกลุ่มน้อยจากพรรครีพับบลิกัน ซึ่งนำ�โดยวุฒิสมาชิกฯ สมัยแรกจากรัฐเท็กซัสชื่อ Ted Cruz ออกมาต่อต้านที่จะให้ Affordable Care Act หรือ Obamacare มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ เพราะเชื่อว่ามันเป็นกฎหมายที่จะทำ�ลายเศรษฐกิจของประเทศ เพราะจะทำ�ให้นายจ้างทั้ง หลายจะเลิกจ้างคนงานที่ทำ�งานเต็มเวลา (Full time employees) เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะต้องให้ health insurance แก่พนักงาน และจะจ้างแค่ พนักงาน Part time เท่านั้น นาย Ted Cruz ก็ออกมา ประกาศขู่ว่า จะ Filibuster ด้วยการอภิปรายไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้กฎหมายงบประมาณนี้ผ่านวุฒิสภา สหรัฐฯ ได้ และเขาก็ทำ�ตามที่ขู่โดยการอภิปรายนาน 21 ชั่วโมงกว่า วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ของ พรรครี พับบลิกันหลายคนไม่เห็นด้วยกับวิธีการของนาย Ted Cruz เพราะ Affordable Care Act นั้นเป็น กฎหมายแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่ตั้งไว้ แต่มีตอนหนึ่งที่เขาอภิปรายเปรียบเทียบการทำ�งานของรัฐบาล เหมือนการทำ�งานของพรรคนาซี โดยสมาชิกสภาฯ ต้องเดินตามบอกของฮิตเลอร์ ซึ่งก็เหมือนกับ วุฒิสมาชิกฯ กำ�ลังเดินตามคำ�สั่งของผู้นำ�ฝ่ายบริหาร ทำ�ให้วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ จากรัฐ อริโซน่า นาย จอห์น แม็คเคน ถึงกับไม่พอใจกับคำ�พูดของนาย Ted Cruz นาย Cruz ก็แก้ตัวว่าไม่ได้หมายถึง นาย จอห์น แม็คเคน อย่างไรก็ตาม กฎหมายงบประมาณนี้ก็ได้ผ่านวุฒิสภาสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน ตามขั้นตอนก็ต้องส่งไปที่สภาผู้แทนฯ (House of Representatives) เพื่อพิจารณา แต่สภาผู้แทนฯ โดยการนำ�ของนาย จอห์น เบเนอร์ (John Boehner) ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย งบประมาณฉบับของวุฒิสภาฯ เขาก็เลยนำ�เสนอร่างฉบับใหม่ โดยอนุมัติจะต่องบประมาณให้ไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม แต่ต้องตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่จะต้องใช้สำ�หรับ Affordable Care Act หรือ Obamacare โดยระบุว่าต้องการให้กฎหมายนี้เลื่อนการบังคับใช้ออกไปหนึ่งปี และได้ลงมติไปเมื่อ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน นี้ นั่นก็คือต้องส่งร่างฉบับใหม่นี้ไปที่วุฒิสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่วุฒิ สภาฯ ภายใต้การนำ�ชองนาย Harry Reid แห่งพรรค ดีโมแคร็ท ไม่เห็นด้วยกับสภาผู้แทนฯ นั่นก็ หมายความว่าในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ประเทศก็จะไม่มีงบประมาณที่จะมาใช้จ่าย นั่นก็คือ รัฐบาลก็ต้องปิด ตัวลง หรือ Government Shutdownbn ทันทีที่เป็นรู้แน่นอนว่าจะเกิด Government Shutdown ตลาดหุ้นตกทันทีในวันที่ 30 กันยายน โดย DOW ตก 128.57 จุด, NASDAQ ตก 10.12 จุด และ S&P ก็ตก 10.20 จุด นี่ แค่เพิ่งเริ่ม ในส่วนของรัฐบาล ประธานาธิบดีโอบาม่า ก็ได้เตรียมการสั่งให้หน่วยงานที่ไม่มีผลกระ ทบกับความมั่นคงของประเทศทุกแห่งเตรียมปิดประตู โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม นี้ นั่น รวมถึง วนอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ หน่วยงานดูแลสิ่วแวดล้อม หรือ หน่วยงาน FDA (Food & Drug Administration) บางส่วน และสถานดูแลเด็กของ Head Starts ก็ต้องปิดตัวเช่นกัน นั่นก็ หมายความว่าพนักงานของรัฐบาลกลางกว่า 8 แสนคน ก็ต้องตกงาน (on furlough) จนกว่าจะมีงบ ประมาณแผ่นดินออกมาเป็นกฎหมาย อย่างไรก็ตาม Social Security checks จะยังคงส่งออกไป และ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนั้นยังเปิด และ ไปรษณีย์ก็ยังปฏิบัติงานเป็นปกติ ในช่วงแรกๆ ก็คง ไม่รู้สึกกระทบกระเทือนมากนัก มาดูผลกระทบถ้าเกิด Government Shutdown ขึ้นนั้นแน่ๆ ก็คือเราไม่สามารถชำ�ระ หนี้ตรงเวลา ผลที่ตามมาก็เหมือนกับที่เราไม่ชำ�ระหนี้เครดิทการ์ด ไม่ตรงเวลา นั่นก็คือประเทศ ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือ ถ้าเป็นชาวบ้านเครดิทสกอร์ก็ต่ำ�ลง แน่นอนก็มีผลกระทบความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปกลัวว่าเราจะก้าวถอยหลังกลับไปที่เก่าเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ก็อย่างได้

b e v a r i e t y . c o m l 31


กล่าวถึงข้างต้นแล้วว่าแค่รู้ว่า Government จะ Shutdown ตลาดหุ้นก็ตกเป็นร้อยจุดอย่างนี้ ก็ต้อง บอกว่าน่าเป็นห่วง ที่กลัวนั่นก็คือการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่เราเพิ่งจะฟื้นจากภาวะ เศรษฐกิจถดถอยครั้งที่แล้วและยังไม่ทันจะแข็งแรงเราจะกลับไปที่เก่าอีกหรือ นั่นเป็นคำ�ถามใหญ่ ที่น่าคิดทีเดียว และถ้าความขัดแย้งนี้มีต่อไปเกินวันที่ 17 ตุลาคม หล่ะก้อ เงินเดือนของทหารที่ไป สงคราม ในส่วนที่ส่งให้กับครอบครัวจำ�นวนหลายแสนก็จะหยุดจ่าย แล้วบริษัท หรือ คนที่มีสัญญา รับจ้างทำ�งานให้รัฐบาลกลางก็จะไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งเหตุการณ์ทำ�นองนี้เคยเกิดขึ้น 2 ครั้งเมื่อสมัยประธานาธิบดีคลินตัน ประชาชนจำ�นวน มากไม่เห็นด้วย และมองว่านักการเมืองไม่มีความรับผิดชอบเพราะเพียงเพื่อต้องเอาชนะในความ คิดเห็นทางการเมืองส่วนตน จากเหตุการณ์นั้นทำ�ให้นาย Newt Gingrich (อดีตประธานสภาผู้ แทนฯ) ต้องหลุดจากการเมืองไปหลายปี และเมื่อ 2012 เขาได้พยายามสมัครแข่งขันชิงตำ�แหน่ง ประธานาธิบดี แต่มาแพ้ Mitt Romney ดูเหมือนว่าพรรครีพับบลิกันส่วนหนึ่ง จะจองเวรจองกรรมกับ Affordable Care Act ทั้งๆ ที่ก็ได้เป็นกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2010 แล้ว พรรครีพับบลิกันก็ได้ใช้ความพยายามที่จะยกเลิก (Repeal) กฎหมายนี้มากว่า 40 ครั้งแล้วตลอด 3 ปีกว่ามานี้ เห็นได้ชัดว่าวิธีการใช้งบประมาณแผ่น ดินมากักกันไว้เป็นเชลย เพี่อบีบบังคับให้ทำ�ลาย Obamacare ให้ได้อย่างนี้นั้นเป็นการกระทำ�ที่ไม่ ถูกต้อง เพราะ Affordable Care Act นั้นได้เป็นกฎหมายแล้ว สภาคองเกรสก็ต้องอนุมัติเงินเพื่อนำ� มาใช้จ่ายตามกฎหมายนี้ และประธานาธิบดีโอบาม่าก็ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าเมื่อกฎหมายนี้ได้ใช้ทุก คนจะพึงพอใจกับมัน และเชื่อว่ากฎหมายจะมีประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศ ที่สำ�คัญก็จะทำ�ให้ บริษัทประกันฯ ทั้งหลายต้องลดราคาค่าพรีเมี่ยมลง ปัจจุบันนี้มันแพงมาก เฉลี่ยประมาณเดือนละ $400-800 ต่อเดือนต่อคน ถ้าเป็นครอบครัวก็เพิ่มไปอีก 2-3 เท่า ในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าคนที่อาศัย อยู่ในรัฐแมสซาชูเซ็ทส์ตั้งแต่ 2007 ก็จะยืนยันร่วมกับประธานาธิบดีได้เพราะ รัฐแมสซาชูเซ็ทส์นั้นมี health insurance ให้กับทุกคนมาตั้งแต่ปี 2007 แล้ว ก็คงบอกได้ว่ามันดีจริงอย่างที่ประธานาธิบดี พูดหรือไม่ Obamacare กับ ข้อแนะนำ�ในการตรวจสอบ และ เลือก Plan ที่เหมาะกับเรา ก่อนอื่นก็อยากขอแนะนำ�ให้คนไม่มี Health Insurance (ประกันสุขภาพ) หรือ ผู้ ประกอบการ หรือ ธุรกิจ ที่มีพนักงานมากกว่า 50 คน ที่ต้องการตรวจสอบราคาเปรียบเทียบค่าพรีเมี่ ยม ระหว่างบริษัทประกันที่ใช้อยู่ปัจจุบันกับ Health Care Exchanges ซึ่งอยู่ภายใต้ Affordable Care Act ว่าใครถูกหรือแพงกว่ากัน สำ�หรับบุคคลทั่วไป นั้นเราควรจะเช็คอะไรบ้างตอนที่เราตรวจ สอบราคาค่าพรีเมี่ยมในการประกันสุขภาพของเรา ที่ควรต้องดูแน่นอนหล่ะครับค่าพรีเมี่ยม (Premium) แบบไหนถูกแบบไหนแพง อีกอย่างก็ deductibles, costs, และ co-pays เราก็มาทำ�ความ เข้าใจกันก่อนว่าคำ�เหล่านี้หมายความว่าอะไร เริ่มที่ ค่าพรีเมี่ยม (Premium) ก็คือค่ากรมธรรม์ที่เรา ต้องเสียเป็นรายเดือน ที่เราต้องจ่ายเวลาที่เราซื้อ insurance, Deductibles (ดีดักทิเบิล) คือ ค่าใช้ จ่ายส่วนแรกที่เราต้องเป็นผู้จ่าย ก่อนที่บริษัท insurance จะจ่ายส่วนที่แตกต่าง โดยมากมันก็จะ มีเพดานว่าแต่ละปีนั้นเราต้องจ่ายมากเท่าไหร่ก่อนที่บริษัทจะรับผิดชอบแทนทั้นหมด เช่น เราต้อง ตรวจเลือด หรือ ใช้บริการของห้อง Lab บาง insurance plan กำ�หนดว่าเพดาน Deductibles ใน ส่วนการใช้ Lab นั้นปีละ $500 นั่นก็หมายความว่า ในแต่ละครั้งที่เราใช้บริการห้อง Lab เราต้องจ่าย Deductibles แล้วบริษัท insurance จะจ่ายส่วนแตกต่าง ในปีนั้นๆ ถ้าเราจ่ายค่า Deductibles ถึง $500 แล้วหลังจากนั้นถ้าเราต้องใช้บริการห้อง Lab อีกเราไม่ต้องจ่ายอีก แต่พอขึ้นปีใหม่ก็เริ่มนับกัน ใหม่อีก , Co-pays (โคเพย์) คือ ค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายเกือบทุกครั้งที่ไปพบ แพทย์ หรือ เข้า ห้องฉุกเฉิน หริอ ซึ่อยา ซึ่งไม่เกี่ยวกับ Deductibles, Cost ก็คือค่าใช้จ่ายที่สถานรักษาพยายาบาล

32 l b e v a r i e t y . c o m


คิดในการให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนที่นำ�มากำ�หนด ค่า Deductibles ที่เราต้องจ่าย แล้วเลือกอย่างไรดี ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราหาหมอบ่อยแค่ไหน ต้องทานยาประจำ�หรือไม่ ถ้าเราสุขภาพแข็งแรงดี ก็อาจจะเลือก insurance plan ที่มันเสียค่าพรีเมี่ยมถูกหน่อย เพราะถึงแม้ เราจะเสียค่า Deductibles สูงแต่เราก็ไม่ได้จ่ายบ่อยๆ มันก็อาจช่วยเราประหยัดได้บ้าง แต่ถ้าเราหา หมอบ่อย และ ต้องทานยาตามคำ�สั่งแพทย์ประจำ� ก็ควรเลือก insurance plan ที่มันเสียค่า Deductibles ต่ำ�หน่อย ถึงแม้เราจะเสียค่าพรีเมี่ยมสูงกว่า แต่เมื่อคิดเบ็ดเสร็จแล้วมันก็อาจจะคุ้มกว่า ก็ลองเช็คดูกับ Health Care Exchanges ว่า plan ไหนที่จะเหมาะกับเรามาที่สุด อย่าลืมนะครับ ถ้าต้องการเช็คราคา และ ลงทะเบียนสมัครซื้อ health insurance ผ่าน Health Care Exchanges ก็ เข้าไปตรวจสอบดูว่าในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่นั้นมันมีกี่ผู้ให้บริการกี่เจ้า แล้วก็ลองเปรียบเทียบราคา ดูว่า เจ้าไหน plan ไหนที่เหมาะกับเราที่สุด ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ healthcare.com ปัญหาในซีเรีย กับ สหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตก หลังจากที่มีการใช้ Chemical weapons (ขีปนาวุธทางเคมี) ทำ�ร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ จำ�นวนกว่า 1400 คน ชาวซีเรียทั้งในสหรัฐฯ และ ในซีเรียต่างเรียกร้องให้ผู้นำ�โลกตะวันตกโดย เฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ ให้ปรามรัฐบาลประธานาธิบดี Bashar al-Assad ที่คนจำ�นวนมาเชื่อเป็นผู้ใช้ ขีปนาวุธทางเคมีมุ่งทำ�ร้ายกลุ่มต่อต้านรัฐบาล และประชาชนผู้บริสุทธิ์ จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จำ�นวนมาก ขีปนาวุธทางเคมีนี้ไม่ได้มีสมรรถภาพในการทำ�ลายเหมือนอาวุธประเภทอื่น แต่ทำ�ร้าย คนและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ใครที่ถูกสัมผัสด้วยสารเคมีที่ติดตั้งอยู่ขีปนาวุธ ก็จะได้รับความปวดแซบ ปวดร้อน และทุกข์ทรมาร และ ถ้าหายใจเข้าไปมันก็จะไปทำ�ลายอวัยวะภายในร่างกาย และรับความ ทุกข์ทรมารก่อนเสียชีวิต ซึ่งจะเห็นได้จากภาพทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือ อินเทอร์เน็ท อย่าง แพร่หลาย และนี่คือสาเหตุที่รัฐบาลโอบาม่า ประกาศกร้าวที่จะเตรียมถล่มประเทศซีเรียเพื่อเป็นการ ลงโทษรัฐบาลของ Bashar al- Assad ในฐานะเพื่อนร่วมโลกเมื่อเห็นการปราบปรามประชาชนอย่าง โหดเหี้ยมของรัฐบาลซีเรีย และ เพื่อหยุดยั้งการกระทำ�อย่างขาดมนุษยธรรมของรัฐบาลซีเรีย ที่มีต่อ ประชาชนของเขาเอง ขณะเดียวกันประธานาธิบดี Vladimir Putin แห่งรัสเซีย ก็ออกมาคัดค้านสหรัฐฯ ที่จะ บุกซีเรีย และ ได้นำ�เสนอทางออกด้วยการให้รัฐบาลซีเรีย ยอมจำ�นน ขีปนาวุธทางเคมีให้อยู่ในการ ควบคุมของประเทศที่เป็นกลาง ประธานาธิบดีโอบาม่า ก็ส่ง นาย จอห์น เคียร์รี่ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ (U.S. Secretary of State) เข้าไปเจรจาหาข้อสรุปกับ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย นาย Sergei Lavrov และได้นำ�เรื่องเข้าสู่สภาความมั่นคง แห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจาก 15 ประเทศ (ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรมี 5 ประเทศคือ จีน, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, อังกฤษ และ สหรัฐฯ ส่วนอีก 10 ประเทศที่ไม่ถาวรก็จะอยู่ตำ�แหน่งเทอมละ 2 ปี) และเมื่อวันที่ 27 กันยายน สภาความมั่นคงก็ได้ ลงมติบังคับให้ซีเรียยอมจำ�นน ขีปนาวุธ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง สหประชาชาติจะให้มาตรการที่แรง ซึ่งอาจจะเป็นทางการทหาร หรือ แซงชั่น รัฐบาลซีเรีย ก็ต้องขอบอกว่าเป็นความสำ�เร็จในเรื่องการ เจรจาทางการทูตที่หาข้อยุติกับเหตุการณ์รุนแรงได้ โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ เราก็คงต้องดูกันต่อ ไปว่ารัฐบาลจะปฎิบัติตามมติของสภาความมั่นคงฯ หรือไม่ และ ถ้าไม่ปฏิบัติตามสหประชาชาติจะ จัดการอย่างไร สังหารหมู่ที่ Navy Yard, Washington D.C. ก็เป็นข่าวที่น่าสลดใจเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ฐานทัพทหารเรือ Navy

b e v a r i e t y . c o m l 33


Yard, Washington DC เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2013 นี้ ที่ทำ�ให้คนต้องเสียชีวิตถึง 12 คน และ ผู้ต้องสงสัยก็ถูกยิงเสียขีวิตเช่นกัน และมือสังหารรายนี้ชื่อ นาย Aaron Alexis (แอรอน อเลคซิส) อายุ 34 ปี มาจาก Fort Worth, Texas ได้เข้าเป็นทหารชั้นประทวนในกองทัพเรือสหรัฐฯ เมื่อปี 2007 - 2011 และได้รู้จักและเป็นเพื่อนกับคนไทยที่ Fort Worth ชื่อ Nutpisit Suthamtewakul (ณัฐพิ สิทธิ์ สุธรรมเทวกุล) ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน “Happy Bowl Thai” คุณณัฐพิสิทธิ์ ได้กล่าวถึงว่า Aaron ว่าสามารถพูดภาษาไทยได้ดี และสนใจในพุทธศาสนา แต่เป็นที่มีปัญหาเรื่องงาน และเงิน และได้ มาอาศัยอยู่กับคุณณัฐพิสิทธิ์ ระยะหนึ่ง โดยมาช่วยส่งอาหารให้กับร้านอาหาร แต่ชอบพกพาปืน .45-caliber ที่เอวตลอดเวลาก่อนที่นาย แอรอน จะไปก่อเหตุการณ์สังหารหมู่ เขาได้ทำ�งานอยู่ที่ Navy Yard ในฐานะพนักงานของบริษัทชื่อว่า “The Experts” ซึ่งรับเหมางานทางด้านล้างอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เก่าที่พนักงานกองทัพเรือใช้ และ 2-3 วันก่อนเกิดเหตุการณ์ Aaron ได้ไปซื้อปืนที่เขา เอาใช้ยิงในวันนั้นที่รัฐเวอร์จิเนีย ในเดือน สิงหาคม ปีนี้ได้มาทำ�งานและพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เมือง Newport, Rhode Island จากรายงานของตำ�รวจที่ Rhode Island ว่า แอรอนได้บอกกับตำ�รวจว่า เขาได้ยินเสียงและ รู้สึกว่ามีการสั่นสะเทีอนผ่านฝาผนังของโรงแรม เลยเช็คออกจากโรงแรมที่ Newport, RI แล้วพัก อาศัยที่วัดไทยใน แมสซาชูเซ็ทส์ ก่อนเดินทางไปทำ�งานต่อที่ Washington DC และ เขาเคยมีประวัติ ไปขอเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนื่องจากมีปัญหานอนไม่หลับ (insomnia) และจาก การให้สัมภาษณ์ของพ่อของ Aaron ได้ยอมรับว่าลูกชายเขามีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์โกรธ อันเนื่องมาจาก PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) ซึ่งเป็นโรคทางจิตที่ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการ ฝันร้าย และ ไม่สามารถนอนได้ เมื่อโรคนี้กำ�เริบมักจะมีผลกับการควบคุมสติ และ อารมณ์ และ ประสาทหลอน ทำ�ให้กลายเป็นคนระแวง ซึ่งคือการตอบสนองกับการฝันร้าย และบางครั้งก็อาจจะ กระทำ�สิ่งที่ไม่คาดคิดได้ เช่น ทำ�ร้ายผู้อื่น หรือ ทำ�อัตตวิบาตกรรม ได้ ควรจะได้รับการรักษาในโรง พยาบาลเพื่อบำ�บัดจิตด้วยยา ก็จะช่วยทำ�ให้สามารถกลับมามีชีวิตเป็นปกติได้ โรคนี้มักเกิดกับคน ที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิต และ/หรือ ทางกายอย่างรุนแรง เช่น คนอพยบที่ผ่านสงคราม, ทหารผ่านศึก, ตำ�รวจ หรือ คนที่เคยถูกข่มขืน เป็นต้น ที่น่าเศร้าใจกับครอบครัวคนรักใคร่ และ เพื่อนฝูงของผู้เสียชีวิตทั้ง 12 คนในเหตุการณ์ ครั้งนี้ ประธานาธิบดีก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต หรือแม้แต่ ครอบครัวของผู้ต้องสงสัยที่รู้สึกผิดหวัง และ รู้สึกผิดที่ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ ได้ ที่นำ�มาเขียนเล่าสู่กันนี้ก็อยากให้พวกเรา มีความเข้าใจถึงการเจ็บป่วยทางจิตมากขึ้น แต่นั่นไม่ได้ หมายความว่าเราต้องหวาดผวา กับผู้ป่วย นั่นก็คือเมื่อเรามีปัญหาทางสุขภาพจิต ซึ่งไม่ได้จำ�กัดอยู่ ที่คนเสียสติมีอาการคุ้มคลั่งเท่านั้น มันก็รวมคนที่มีหูแว่ว (hearing voices) คือได้ยินเสียงขณะที่ คนอื่นไม่ได้ยิน ซึ่งอาจจะได้ยินจากในตัวหัวเอง หรือจากข้างนอก หรือ การที่เห็นในสิ่งที่คนอื่นๆ ไม่ เห็น หรือ การที่รู้สึกทุกข์มาก และมีความรู้สึกเหมือนไม่มีทางออกให้กับชีวิต และบางครั้งมีความ คิดว่าอยากตัดช่องน้อยแต่พอตัวด้วยการทำ�อัตตวิบาตกรรม หรือ มีความคิดที่อยากทำ�ร้ายผู้อื่น ที่สำ�คัญเมื่อมีเจ็บป่วยทางจิต และมันเป็นต้นเหตุให้เราไม่สามารถ ทำ�งาน หรือ ทำ�หน้าที่ของเราได้ คนที่อยู่ในฐานะผู้ใกล้ชิดควรแนะนำ�ให้คนที่มีความทุกข์เหล่านี้ไปพบกับแพทย์ บางครั้งการได้รับ จิตบำ�บัด และ/หรือ การบำ�บัดด้วยยา ก็จะช่วยให้บุคคลนั้นกลับมาเป็นปกติได้ กลับมาที่กรณีของ Aaron Alexis ก็ได้กลายเป็นเรื่องที่นำ�ขึ้นไปพิจารณาในสภาคองเก รสสหรัฐฯ ว่าจะหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อีกได้อย่างไร ถ้ามุ่งเน้นเรื่อง คนป่วยทางจิตเวชมาก ก็จะทำ�ให้นายจ้างทั้งหลายก็จะไม่ยอมจ้างคนที่มีประวัติการ ป่วยทางจิตมาก่อน ซึ่งนั่นก็เป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองบุคคลทุพพลภาพ

34 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 35


be Law

วาไรตี้ อารมณ์ดี

IMMIGRATION LAW TODAY

ท่านที่จะยื่น วีซ่าทำ�งาน H1B เริ่มเตรียมตัวได้แล้ว !!! ท่านผู้อ่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องวีซ่าทำ�งาน วีซ่าทำ�งานเป็นวีซ่า ตามมาตรา 101(a)(15)(H) ของกฎหมาย Immigration & Nationality ที่ อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทำ�งานในอเมริกาได้ วีซ่าทำ�งานมีอายุอย่างมากที่สุดหกปี มีบางกรณีที่ อาจจะยื่นขอต่ออายุได้ บางท่านไม่ทราบว่ามีหลายๆอาชีพที่สามารถยื่นขอวีซ่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ ครัว ผู้จัดการร้านอาหาร นางแบบ วิศวกร พยาบาลและอื่นๆ โดยยิ่งทนายความผู้เตรียมเรื่องมี ประสบการณ์ในการยื่นมากเท่าใด โอกาสที่ผู้ยื่นจะได้วีซ่าก็มากขึ้นตามไปด้วย โดยปกติแล้ววีซ่าประเภทนี้มีโควต้าต่อปีที่ 65,000 โดยที่ 6,800 ที่นั่งจะถูกกันไปให้กับ คนที่มาจากประเทศชิลีและสิงคโปร์ตาม U.S.-Chile and U.S.-Singapore Free Trade Agreements (FTAs) สำ�หรับท่านที่มีวุฒิในระดับปริญญาโท อิมมิเกรชั่นจะยกเว้นโควต้านี้ถ้าท่านเป็นหนึ่งใน 20,000 ใบสมัครแรกที่ยื่นในปีนั้น วันแรกที่ท่านสามารยื่นวีซ่าคือ 1 เมษายน 2014 ในกรณีที่โควต้าของปีนั้นหมด ใบสมัคร ของท่านจะถูกส่งกลับและท่านต้องรอยื่นในปีถัดไป (เมษายน 2015) การยื่นเรื่องภายในวันที่อิมมิ เกรชั่นเปิดรับสมัครคือ 1 เมษายน 2014 จึงจำ�เป็นอย่างยิ่ง เพราะโดยปกติแล้วโควต้าจะหมดภายใน อาทิตย์แรกของเดือนเมษายน นอกจากนี้มีขั้นตอนหลายประการที่ลูกค้าต้องทำ� ไม่ว่าจะเป็นการ เปรียบเทียบวุฒิการศึกษา การขอใบรับรองการทำ�งานจากประเทศไทย การแปลเอกสารและอื่นๆ ดัง นั้นยิ่งท่านเตรียมตัวเร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีและทำ�ให้ท่านมั่นใจได้ ว่าจะยื่นเรื่องทันกำ�หนดเวลา ณ ตอนนี้มีลูกค้าหลายท่านที่ยื่นเรื่องไม่ทันในปีนี้ กำ�ลังเริ่มเตรียมเคสเพื่อยื่นเรื่องปี หน้าแล้ว ดังนั้น ท่านที่ตั้งใจจะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ในปีหน้าควรที่จะเริ่มให้ทนายความประเมินดูว่า ท่านมีคุณสมบัติที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้หรือไม่ เพื่อที่ใบสมัครของท่านจะได้พร้อมยื่นภายในวันที่ 1 เมษายน 2014 ดังนั้น การเตรียมตัวล่วงหน้าดีที่สุด เพื่อไม่ให้ท่านถูกกันจากโควต้าที่จำ�กัดนี้ LexLaw Immigration (ทนายความคนไทย คุณนันทนิตย์) Tel: 212 500 6039 & 203 359 4000 nan@lexlawusa.com / www.lexlawusa.com

36 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 37


be Talk

วาไรตี้ อารมณ์ดี

เ ป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่า งานไทยไนท์ปีนี้จะไม่มีการจัดขึ้น จากผลการประชุมในวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา เพราะที่ประชุมเห็นว่า เราไม่สามารถจัดหาศิลปินที่น่าสนใจ ในราคาที่เราพอจะจ่าย ได้มาร่วมในงานปีนี้ ครั้นจะหานักร้องนักแสดง มาแสดงกันเอง ก็คงไม่สามารถจำ�หน่ายบัตรได้ และ ทางสมาคมเองก็ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะจัดงานหรือรับสภาวะการขาดทุนได้อีก แต่กรรมการบางท่าน ก็ไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าการที่ไม่จัดงานในปีนี้แล้วจะกลับมาจัดใหม่ในอนาคตนั้น คงจะเป็นเรื่อง ยาก และทางสมาคมก็จะไม่มีการจัดกิจกรรมในหมู่คนไทยด้วยกันเลย ซึ่งมันก็ดูจะผิดวัตถุประสงค์ ของสมาคมอยู่ไม่น้อย แต่อย่างไรก็ตาม เสียงข้างมากที่ประชุมก็เห็นว่า เรายังไม่พร้อมและไม่มีเงิน ทุนเพียงพอในการจัดงาน อีกทั้งไม่มีคนช่วยงาน และท่านที่เคยช่วยอยู่หลายๆท่าน ก็บอกว่าปีนี้คงจะ ช่วยไม่ได้ สปอนเซอร์หลักที่เคยช่วยอยู่ก็บอกว่าจะช่วยน้อยลง และยังปัญหาอื่นๆอีก ที่ประชุมเลย มีมติว่าคงจะงดจัดในปีนี้ไปก่อน เพื่อรอให้สมาคมมีความพร้อมมากกว่านี้ แล้วค่อยคิดเรื่องการจัด งานอีกครั้งในปีหน้าครับ ส่วนท่านที่กังวลว่าสมาคมจะไม่มีรายรับในปีนี้เพื่อต่อยอดกิจกรรมต่างๆในปีหน้านั้น ไม่ ต้องกังวลไปครับ เพราะจากที่ประชุมกัน ก็ได้มีข้อสรุปว่าทางสมาคมจะจัดทำ�สลากบำ�รุงสมาคม ออกจำ�หน่าย ในราคาใบละ $5 เพื่อให้ทุกๆ คนช่วยกันซื้อ อย่างน้อยคนละใบสองใบก็ยังดี ในภาวะ เศรษฐกิจแบบนี้ หากเราช่วยกันซักคนละ 5 -10 เหรียญ ก็คงจะช่วยสมาคมได้ดีเลยทีเดียวครับ ขอ ให้ช่วยกันทุกๆคนนะครับ ผมเองก็ได้แต่หวังนะครับว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน โดยสลากที่ จัดทำ�ขึ้นนี้ ก็มีรางวัลสำ�หรับผู้โชคดีด้วย รางวัลที่ 1 เป็นเงินสด $1,500 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รับ เงินสด $150 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รับเงินสด $50 ทั้งนี้นอกจากท่านจะได้ช่วยสมาคมแล้วก็ ยังมีสิทธิลุ้นรางวัลอีกด้วยนะครับ ช่วยๆกัน นะครับ สมาคมจะได้อยู่ได้ต่อไป โดยเฉพาะ คนที่ เ คยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ เล็ ก น้ อ ยๆ จากสมาคม ท่านที่เคยโทรเข้ามาปรึกษาเรื่อง ต่างๆ โทรมาขอเบอร์ ขอที่อยู่ของคนโน้นคน นี้ ลงประกาศห้องว่าง หาคนงาน เป็นแฟนอ่าน หนังสือบีวาไรตี้นี้เป็นประจำ� หรืออื่นๆ ผมว่านี่ เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ช่วยเหลือสมาคมให้อยู่ ต่อ เพื่อช่วยเหลือคนไทยทุกคนต่อไปครับ สมาคมไทยโดยการนำ � ของพี่ ต่ อ ก็ จ ะพยายามรั ก ษาสมาคมให้ อ ยู่ ต่ อ ไปให้ ไ ด้ จนกว่าจะมีคนมารับตำ�แหน่ง นายกสมาคมคน ต่อไป อีกทั้งเมื่อสมาคมมีรายได้น้อยลง ทาง สมาคมก็จำ�เป็นจะต้องตัดค่าใช้จ่ายลง เพราะ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของ สมาคมนั้น หมดไปกับ การจัดทำ�หนังสือนี้ เพราะฉะนั้นตามที่คาดการ ไว้ คงจะมีหนังสือนี้ถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้น แต่ว่า จะยังคงทำ�เวปไซต์ และหนังสืออยู่หรือไม่นั้น คงต้องพิจารณากันดูอีกที ไม่แน่ครับว่าเราอาจ จะทำ�กันในรูปแบบของ E- magazine ซึ่งจะ

38 l b e v a r i e t y . c o m


หาดูได้เฉพาะใน คอมพิวเตอร์และมือถือ ซึ่ง ก็อาจจะเพิ่มความสะดวกให้ท่านมากขึ้น แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องรอประชุมกับทีมงานจัดทำ� หนังสือบีวาไรตี้ กันอีกทีครับ หนังสือบีวาไรตี้นี้ก็ทำ�มาแล้ว 12 ปี เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2001 และฉบับนี้ก็เป็นฉบับ ที่ 102 แล้วครับ อีกทั้งต้องหยุดทำ�มาแล้วสอง ครั้ง ครั้งละประมาณ 1ปี ครั้งแรกก็พี่ต่อไม่ สบายเข้าโรงพยาบาล ครั้งที่สองเป็นเพราะไม่มี เงินทุนเพียงพอ โดยต่อมาพี่ต่อได้เป็นนายก สมาคมไทย-บอสตัน จึงเสนอให้หนังสือบีวาไร ตี้เข้ากับสมาคม โดยอยู่ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของสมาคม และให้เงินสนับสนุน ผมเองก็ เสียดายที่หนังสือดีๆจะต้องปิดตัวลง แต่นี้ ก็ไม่เฉพาะที่นี่ที่เดียว ที่ไหนๆ ผมก็เห็นเป็น อย่างนี้ ที่หนังสือดีๆต้องปิดตัวลง หรือลด จำ�นวนพิมพ์ลง เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเข้ามา ทุก คนก็หาอ่านตามอินเตอร์เน็ท ในมือถือ หรือ ในคอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว คิดอีกที่ผมว่าก็ ไม่เลวที่บีวาไรตี้จะมีในคอมพิวเตอร์ และมือถือ อย่างเดียว แล้วมันก็ยังง่ายต่อการพัฒนาและปรับปรุงอีกด้วย แต่ก็อีกครั้งนะครับสำ�หรับสมาคม ทำ�สลากบำ�รุงสมาคมออกจำ�หน่ายก็กรุณาอุดหนุนกัน หน่อย ถ้าคราวนี้ไม่ได้ผลอีก ผมก็ไม่ทราบว่าเราจะยังมีสมาคมอยู่หรือเปล่าปีหน้า ประชุมครั้งหน้า อาจจะเป็นการประชุมปิดสมาคมเลยก็ได้ใครจะไปรู้ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสมาคมช่วยคนไทย ที่นี้ยังไงบ้างนอกจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างการจัดรถรับส่งคนไปวัดในงาน วันสำ�คัญๆ จัดรถรับส่งไปงานกงสุลสัญจร ลงประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ ไม่ว่าจะเป็น งาน ห้องว่าง ขายร้านกิจการ หรือจำ�หน่ายสินค้า หาที่อยู่ เบอร์โทร บอกทาง แนะนำ�การศึกษา ขอเบอร์ติดต่อช่างซ่อมต่างๆ ออก หนังสือรับรองการทำ�งาน ให้กับนักศึกษาที่มาช่วยงาน ให้คำ�ปรึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆ ให้คำ� ปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมายอิเมเกชั่นเบื้องต้น ออกใบรับรองเอกสารการโอนที่ดิน ใบรับรองโรงเรียน ในประเทศไทย และ ฯลฯ อีกทั้งเรายังประสานงานกับทางกงสุลใหญ่ ณ นครบอสตัน ในการนำ�ตัว เด็กไทยที่ปัญหาทางด้านสภาพจิตกลับประเทศไทย โดยการติดตามตัวและนำ�ตัวส่งโรงพยาบบาล จน กระทั้งเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งก็มีหลายรายแล้วที่ถูกส่งตัวกลับประเทศไทย อีกทั้งเรายังมีการ เยี่ยมให้กำ�ลังใจผู้ป่วยไร้ญาติ และออกหนังสือรับรองให้ญาติผู้ป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิต มาเยี่ยมผู้ป่วย ที่นี้ ตามหาคนที่ขาดการติดต่อกับประเทศไทยหรือหายสาบสูญ กรณีถูกหลอกให้มาทำ�งาน กรณีต้อง หย่าร้างกับสามีฝรั่ง หรือถูกสามีฟ้องหย่า ถูกสามีไล่ออกจากบ้านไม่มีที่อยู่ที่พักพิง สามีมีผู้หญิงอื่น ไม่สนใจครอบครัวไม่ให้ค่าเลี้ยงดู อีกทั้งปรึกษาเรื่องคดีความต่างๆที่ร้านอาหารโดนไม่ว่าจะเป็นภาษี หรือพนักงาน ฯลฯ เรียกว่าสารพัดเรื่องครับ แต่เราไม่มีบุคลากรเพียงพอ ที่จะบันทึกการติดต่อหรือ ติดตามผลการช่วยเหลือและให้แนะนำ�เหล่านี้ เพราะมีพี่ต่อคอยรับโทรศัพท์อยู่คนเดียว เปิดโทรศัพท์ รับเรื่องพวกนี้ 24 ชั่วโมง เชื่อหรือไม่ครับว่ามีคนโทรมาทุกวัน มีแม้กระทั้งการซื้อรถ การตั้งเตียง ตั้ง

b e v a r i e t y . c o m l 39


หิ้งพระ หรือการหาตัวอักษรไทยในแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้ ที่เขียนไว้นี้เป็นเพียงบางส่วนนะครับ ใครที่อยู่ใกล้ชิดพี่ต่อจะทราบดีว่าเป็นอย่างนี้จริงๆ ที่ทุกวันจะต้องรับโทรศัพท์พวกนี้ บางวันมีเป็น สิบๆสาย บางคนคุยเป็นชั่วโมงๆ จริงๆแล้วไม่ต้องการอะไรหรอก เพียงแค่ต้องการจะระบายมากกว่า แต่พี่ต่อก็ยังถือหูฟังเป็นชั่วโมงๆ ด้วยความเต็มใจ แต่ก็อีกนั่นแหละครับ พี่ต่อไม่เคยถามชื่อถาม อะไรไว้ เพราะเรื่องที่เขาโทรเข้ามาปรึกษา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความลับ ไม่ได้ไปเปิดเผยให้ใครฟัง เรื่อง ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องซ้ำ�ๆ ซึ่งหากพอรู้ก็ตอบให้ได้ แต่ถ้าอะไรที่ไม่รู้ หรือไม่แน่ใจ ก็จะไปค้นหาให้ หรือ ไม่ก็แนะนำ� ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะทางที่จะให้คำ�ตอบได้ พี่ต่อก็จะให้เบอร์ติดต่อไป เพื่อไปให้คำ�ปรึกษาและพูดคุยกับผู้รู้จริงๆ ซึ่งที่ปรึกษาของสมาคมก็เป็น ผู้ที่มีคุณวุฒิ ทางด้านต่างๆ แตกต่างกันไป คือถ้าใครคิดอะไรไม่ออก ก็สามารถโทรเข้าไปปรึกษาได้ทุกเรื่อง เรื่องแฟน เรื่องความ รักแกก็รับปรึกษาเหมือนกัน ผมว่าเราควรมีเบอร์สมาคมไว้ในโทรศัพท์นะครับ แน่นอนว่าไม่วันใดก็ วันหนึ่ง ท่านต้องได้ใช้แน่นอน จะเห็นได้ว่าคนไทยที่สมาคมช่วยเหลือส่วนใหญ่จะเป็นผู้มาอาศัยอยู่ที่นี่ ใหม่ๆ ไม่มีญาติพี่น้อง หรือคนรู้จัก หรือยังใช้ภาษาไม่ได้ ซึ่งผมเห็นว่าการที่มีสมาคมอยู่ เพื่อช่วยเหลือ คนไทยที่ตกทุกได้ยากนี้ เป็นสิ่งที่ทำ�แล้วน่าจะได้บุญกุศล ไม่ใช่น้อยครับ เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา บอสตันก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Thai Interstates Gold Tournament ครั้งที่ 44 ขึ้น ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่บอสตันเป็นเจ้าภาพ จัดโดย TGMA สมาคมกอล์ฟไทยแห่งรัฐแมซซาชูเซท ก็มีนักกอล์ฟ ไทยจากทั่วทั้งอเมริกามาร่วมงาน ซึ่งก็น่าจะ ประมาณ 200 ท่านเห็นจะได้ ก็มีการเลี้ยงต้อนรับนักกอล์ฟกันตั้งแต่เย็นวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคมที่ ร้าน lemon Tree ส่วนวันอาทิตย์ตอนเช้าก็มีแข่งขันกันที่สนาม Crosswinds Golf Course เมือง Plymouth, MA และช่วงค่ำ�ก็มีงานฉลองรับถ้วยรางวัลกันที่ Quincy Son of Italy และก่อนจบงานก็ มีพิธีมอบธง Thai Interstate Golf ให้กับเจ้าภาพในปีต่อไป ซึ่งก็ได้แก่ รัฐชิคาโก้ โดยปีหน้าก็จะมีนัก กอล์ฟไทยจากที่นี่ ไปร่วมแข่งขันด้วยอย่างแน่นนอน ส่วนวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา funis production ก็ได้จัดงาน Thai Night Out วัยว้าวุ้น welcome back to Boston ขึ้นที่ร้าน Wonderbar Allston โดยงานนี้ก็มีทั้งเด็กหน้าใหม่ หน้าเก่ามาร่วมงานกันมากมาย โดยมีนักร้องเสียงดีมาร่วมวง อีกหลายคนในงานนี้ ใครที่ได้ไปร่วม งานก็คงไม่ผิดหวังแน่นอน สามารถชมภาพความสนุกสนานได้ ในหนังสือและเวปไซต์ ของบีวาไรตี้ ได้เหมือนเช่นเคยนะครับ สำ�หรับงานบุญวัดพระธรรมกายบอสตัน ได้จัดพิธีต้อนรับดวงแก้วสำ�เร็จ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยได้มีพิธีส่งมอบดวงแก้วสำ�เร็จที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี่ โดยพระครู ภาวนาสุธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี่ ได้ส่งมอบดวงแก้วสำ�เร็จให้กับพระครูโสตถิ ธรรมวิเทศ เพื่อนำ�ไปประดิษฐานที่วัดพระธรรมกายบอสตัน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญ ได้มาสัก การะดวงแก้วตั้งแต่วันที่ 8 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 จึงอยากเชิญชวนให้ไปอธิษฐานและ ร่วมทำ�บุญกับดวงแก้ว กันเยอะๆนะครับ อีกทั้งในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 ก็เป็นวันคล้ายวัน ละสังขารของคุณยายอาจารย์มหาอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และยังมีงานบุญฉลองวัดพระธรรมกาย บอสตันครบรอบ 4 ปี ร่วมกับงาน Open house ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2556 สามารถ หาชมภาพกันได้ในหนังสือและเวปไซต์นะครับ ปิดท้ายด้วยการบอกบุญอีกเรื่องนะครับ สำ�หรับงาน กฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดขึ้นเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนา วิชชา ธรรมกาย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556 นี้ จึงอยากเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน มาร่วมกันทำ�บุญ ในวันดังกล่าวกันเยอะๆเลยนะครับ.

40 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 41


42 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 43


be Fortune

ท่ า นที่ เ กิ ด วั น จั น ทร์ ท่ า น ที่ เ กิ ด วั น งานในความรั บ ผิ ด อาทิตย์ งานบาง ชอบเป็ น เรื่ อ งที่ คุ ณ ตั ว ที่ ติ ด ขั ด มาก่ อ น ต้องคิดและพิจารณา ห น้ า นี้ ช่ ว ง นี้ จ ะ อย่ า งรอบคอบก่ อ น ทำ � ให้ คุ ณ คลี่ ค ลาย ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ห รื อ หรื อ สามารถที่ จ ะ กระทำ � การสิ่ ง ใดลง หาทางออกทาง ไป เหตุด้วยความ เดิ น ของแต่ ล ะขั้ น ตอนได้ ม ากกว่ า ที่ ไว้ ว างใจต่ อ ตั ว คุ ณ ผ่านมา การเจรจา มี สู ง ทำ � ใ ห้ สิ่ ง ใ ด ที่ ใดๆ ในเรื่องของ ถู ก นำ � เ ส น อ จ า ก ผลประโยชน์ ต้ อ ง คุ ณ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ ง มี ค วามชั ด เจนใน มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ คั ด เรื่ อ งของเอกสาร สรรมาในระดั บ หนึ่ ง รวมถึ งต้ อ งมี ผู้ ใหญ่ แล้ว ความเครียด มารวมด้ ว ยในบาง จั ง ห ว ะ ง า น ถึ ง จ ะ จึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะ ไหลลื่น การเดิน ตามมาได้ ทำ � ให้ คุ ณ ทางราบรื่ น ได้ เ จอ คิดมากจนทำ�ให้นอน เพื่อนใหม่ๆ สังคม ไม่หลับ การเงินมีเข้า ใหม่ หากจำ�เป็นต้อง มาจากงานพิเศษส่วน มี ก ารคบหาควรมี ตัว ความรักมีคนเข้า ระยะห่างถึงจะดี ยัง มาสนใจในตั ว คุ ณ ขอความช่ ว ยเหลื อ อยู่เป็นระยะๆ แต่ก็ ในเรื่องเงินได้ถ้าคุณ ต้องการ คนรักพูด แค่ ค บหาดู ใ จยั ง ไม่ กันน้อยๆ จะดีกว่า มั่ น คงและไว้ ใ จกั น มิ ฉ ะนั้ น จะเป็ น การ เท่าไหร่นัก อากาศที่ ชวนทะเลาะ สุขภาพ เปลี่ ย นทำ � ให้ ร ะบบ ร ะ วั ง อ า ก า ร ป่ ว ย ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ มี เนื่องจากไข้หวัด ปัญหาได้ควรป้องกัน เ สี ย ตั้ ง แ ต่ ยั ง ไ ม่ มี อาการ 44 l b e v a r i e t y . c o m

ท่ า นที่ เ กิ ด วั น อั ง คาร อังคาร ความรับผิด ชอบต่างๆ ยังคงมีเข้า มาให้ คุ ณ ได้ บ ริ ห าร จัดการอย่างต่อเนื่อง ไม่ ส ามารถที่ จ ะโยน หรือปฎิเสธได้ ให้ ก้ ม หน้ า ก้ ม ตาทำ � แต่ โดยดี ลูกน้องบริวาร ประเภทไว้ใจได้มีบาง ส่ ว นแต่ อี ก ส่ ว นคง ต้ อ งตามงานกั น ต่ อ ไป ระวังเรื่องของการ รับปาก การเจรจากับ บุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ ก ว่ า ห รื อ ตำ � แ ห น่ ง สูงกว่า ยังมีทิศทาง การไหลเข้ า ของเงิ น หมุนได้สบายอยู่ คน รั ก คนรู้ ใ จเมื่ อ คุ ณ พู ด อะไรหรื อ ร้ อ งขอ ความช่ ว ยเหลื อ สิ่ ง ใดเป็ น ช่ ว งที่ เ ขาและ เธอให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็นอย่างดี ระวังเกิด อาการบาดเจ็ บ เล็ ก น้อยจากอุบัติเหตุ

ท่านที่เกิดวันพุธ ช่ ว งนี้ ห ากลงมื อ ทำ � สิ่งใดมีโอกาสประสบ ความสำ�เร็จสูง การ เจรจาจะสมหวั ง ได้ โดยใช้ความอ่อนน้อม ถ่ อ มตนอย่ า ดุ เ ด็ ด เผ็ดมันเกินไป เพศ ตรงข้ า มช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งที่ คุ ณ ติ ด ขั ด ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ข อให้ เอ่ ย ปากจะได้ รั บ สิ่ ง อำ � นวยความสะดวก ขึ้น การเงินช่วงนี้ดู วุ่นๆ หน่อยทั้งเข้า มาเเละเตรียมออกไป ในทันทีขอให้วางเเผน ต่อการจ่ายด้วย สิ่งใด ที่ยังค้างคาใจระหว่าง คุณกับครอบครัวของ คนรั ก หาโอกาสปรั บ ความเข้าใจกันที่หนัก จะเป็นเบาได้ ยังต้อง ระวังเรื่องของการขับ รถและเดินทาง


วาไรตี้ อารมณ์ดี ท่ า นที่ เ กิ ด วั น พฤหั ส บดี การงานลำ�บากใจในการ ตั ด สิ น ใจรวมถึ ง เรื่ อ ง ของการเจรจาในส่ ว น ของผลประโยชน์ ต่ า งที่ มี เ ข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สิ่ ง ใดที่ ตั ด สิ น ใจยาก หรื อ ตั ด สิ น ใจไม่ ข าดให้ ปรึ ก ษาผู้ ใ หญ่ แ บบที่ ตั ว คุ ณ มี ไ อเดี ย ไปนำ � เสนอ ท่าน ช่วยกันคิดช่วย กันแก้ไข ต้องมีการโชว์ ศั ก ยภาพส่ ว นตั ว ของ คุณด้วย การเงินที่คุณ รอคอยจะเริ่ ม สำ � เร็ จ ผล ให้ คุ ณ ได้ ชื่ น ใจบ้ า งแล้ ว มี ก ารนั ด เจอกั บ คนรั ก คนถู ก ใจสั ก ช่ ว งเวลาก็ จะดี เ พราะจะทำ � คุ ณ มี ชีวิตชีวาขึ้นมาได้ ระวัง เรื่ อ งของการดื่ ม กิ น จะ ส่งผลถึงระบบย่อยได้

ท่านที่เกิดวันศุกร์ หน้ า ที่ ก ารงานรวมถึ ง สิ่ ง ที่ รอคอยความหวังต่างๆ เป็น ไปได้ อ ย่ า งสวยงามตามที่ คุณคาดหวังไว้ ผู้ใหญ่ให้ ความช่ ว ยเหลื อ ลงมาดู แ ล รวมถึ ง เพื่ อ นร่ ว มงานลู ก น้ อ งบริ ว ารมี ฝี มื อ มากขึ้ น ทำ�ให้งานเดินไปตามสเต็ป ที่วางไว้ การประสานงาน กั บ คนภายนอกระวั ง การ ดึงเรื่องเตรียมการแก้ไขไว้ ด้วย คนรักมีการนัดหมาย เจอกันนัดทานอาหารอร่อย ถูกปากมีความสุขดี การ เงินมีเข้าอย่างต่อเนื่องช่วง นี้สิ่งที่ควรทำ�คือการเก็บให้ อยู่นานในกระเป๋า สุขภาพ ระวังเรื่องของการเดิน ขาจะ พลิกล้มได้ง่าย

ท่านที่เกิดวันเสาร์ การงานคุ ณ มี เ กณฑ์ ที่ จ ะ ต้ อ งยุ่ ง วุ่ น วายและปวดหั ว ไปกับคนรอบข้างในที่ทำ�งาน รวมถึ ง กั บ ลู ก น้ อ งบริ ว ารก็ ยั ง สร้ า งปั ญ หาไม่ จ บสิ้ น สั ก ที สิ่งที่พึงทำ�ให้ตอนนี้คือรีบ ตามงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ เช็คผลงานก่อนผ่านมือคุณ อย่ า งรอบคอบบริ ว ารคุ ณ มี เรื่องส่วนตัวที่เป็นกังวลอยู่มี โอกาสควรสอบถามและให้ กำ�ลังใจจะช่วยได้ การเงินมี โชคลาภที่ได้มาจากทางไกล ความรักอาจจะมีการกระทบ กระทั่ ง กั น บ้ า งแต่ โ ดยรวม แล้ ว คนที่ คุ ณ กำ � ลั ง คบอยู่ ก็ ยังอยู่กันได้ด้วยดี ส่วนงาน พิ เ ศษเดี๋ ย วก็ จ ะตามมาให้ คุณได้มีโอกาสนับแบงค์กัน อย่ า งสนุ ก สนานมากยิ่ ง ขึ้ น สุ ข ภาพระวั ง อาการชาตาม แขนขาครับ

b e v a r i e t y . c o m l 45


be Classified

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ร้านเวียดนามขายด่วนราคาแล้วแต่จะให้ 70ที่นั้งจอดรถ20คันpeabody,ma Jenny781-518-3212 ขายร้านด่วนค่ะ $95,000 full liquer licence สนใจติดต่อ 978 204 1641 ต้องการขายร้านอาหารไทย่ Lynn MA ร้าน Take Out เล็กๆ 10 seat ค่าเช่าถูกมาก ขายราคา $40,000ค่ะThai Cafe ติดต่อ 781-598-0522, 781-598-0525, 617-792-3622 ร้าน little Bangkok Rockland,Ma ต้องการขายด่วน.. $40,000 สนใจติดต่อ 617-335-9389 ขายร้านไทย Westerly, RI 40ที่นั้ง beerwine ค่าเช่า $1,800 ราคา $80,000 T.818-458-6302 ร้านอาหารไทย North Shore ต้องการขาย 50 Seats, 24 patio beer& Wine rent $5,000/ month, 25 years lease, 14 parking บอกขายเหลือ $90,000 ติดต่อ 617-501-5208 ร้านนวดแผนไทย มี 4 ห้อง มีเครื่องซักผ้า ค่าเช่า $1500 ต่อเดือน มีคนทำ�งานพร้อม ทำ�งาน 7 วัน รายได้ดี แต่เจ้าของไม่มีเวลาเข้าไปดููแล ต้องการเจ้าของใหม่เข้าไปดูแล สนใจติดต่อ 617 875 5261 ขายด่วนร้านไทย เมือง Old town maine 40ที่นั้งร้านไทยร้านเดียวในดาวทาวราคา60000ค่า เช่า1500 ต่อลองได้ ติดต่อ207-745-1465,207-217-5870 เป็นเจ้าของตึกค่ะ มีสองร้าน ร้านอาหาร ใน CT ต้องกาขาย Ridgefield CT. $50,000 call Miss TAN 203 508 3992. ขายร้านจีน.เมือง Hanover อยู่ใน มอลล์ 40 ที่นั่ง ราคา $30000 ติดต่อกฤษดา 781-420-6857 ขายร้านไทยใน Concord, NH พร้อมอุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ 90 ที่นั่ง ค่าเช่า $3,500 บอกขาย $70,000สนใจติอต่อ 508-406-1929 ขายร้ายอาหารไทยเมืองดี ค่าเช่าถูก $ 1295 รวมค่าน้ำ� ค่าขยะ ค่าเกด snow มีที่จอดรถให้ ร้านราย ได้ดี เจ้าของมีสองร้าน ติดต่อที่เบอร์ 508-562-2619 Asking $ 49,999 ร้าน Bangkok Hill Lunenburg,ma 01462 ร้าน 36 ที่นั่ง พร้อม beer ค่าเช่า $1,430 สนใจ ติดต่อ คุณตี้ 617-312-9125, 978-343-0555 Kimarie Beauty School เปิดสอน ทำ�ผม ทำ�เล็บ นวดหน้า waxing make up เรียนเพื่อรับในอนุญาติ 319 Newport Ave Quincy, MA 02170 Tel:617-472-8088 / 8086 จำ�หน่ายกล้องวงจรปิด เหมาะกับท่านเจ้าของร้าน ที่ไม่ต้องอยู่เฝ้าร้านตลอด สามารถดูแลร้าน ผ่าน มือถือได้ด้วย และเราจำ�หน่ายสัญญาณกันขโมย ให้คำ�ปรึกษา ติดต่อ Lo : 617-543-2366 TJHVAC-R บริการซ่อม และบำ�รุงรักษา แอร์ ตู้เย็น ฮีท สนใจติดต่อ 781-308-2565 (ต้น) pack togo ร้านอยู่ waltham ติดต่อ 781-788-8899 รับสมัครคนในครัว full time, part time ติดต่อ 617-281-6657 ต้องกานพนักงาน Pack togo และในครัว ร้าน Chatta Box มีที่พัก สนใจติดต่อ 781-929-2277 Delivery ร้าน Sushi bar ร้านมี 3 สาขา ใน Boston, Cambridge ติดต่อ คริสติน 617-875-6789 ต้องการรับพนักงานสปา ติดต่อพลอย 781-6904345 ร้านสวย รายได้ดี Sweet Ginger 2 NH ค้องการพนังกานเสริฟ full time สนใจติดต่อ 617-281-8510 รับสมัครคนครัว และ คนเสริฟ โทรถาม เรื่องการเดินทาง และ ที่พัก ติดต่อ 617-901-7446 ร้าน Cam Thai Milford,Ma รับพนักงานเสริฟ และในครัว สนใจติดต่อ 774-573-4268 ร้าน Sugar Cane ต้องการพนักงานเสริฟ full time past time รถรับส่งสถานที่ Wollaston Quincy สนใจติดต่อ 617-653-9602 พนักงานหญิงหรือสาวประเภทสอง รายได้ดี เจ้าของใจดีจ๊ะ นักเรียนหรือคนมีกรีนการ์ด ซิติเซ่น ทำ�งาน part-time ได้จ๊ะ หรือ full-time 781-333-6300 พนักงานหลายตำ�แหน่ง (เช่นผู้ช่วยในครัว, cashier, delivery) full-time และ part-time พร้อมห้อง้ พักเพียง$125 ต่อเดือนต่อคน 10 นาทีจาก Bunkerhill Collegeติดต่อ คุณวัน (617) 301-0355 ร้าน Spice รับพนักงานในครัว และหน้าร้าน สนใจติดต่อ (617) 868-9560 ห้องว่างให้เช่า ใกล้ Subway สนใจติดต่อ คุณสีดา 617-699-153 QUINCY CENTER CLOSE TO T, BIG ROOM $900 PER MONTH OR SMALL ROOM $550 IN CLUDE EVERTHING. PLEASE CALL PANJA 617-501-5208. Rooms for Rent in South Boston Andrew Station $550 to $700 Call 617-334-5685 ห้องว่าง Quincy ใกล้ Subway ราคา $450 $550 สนใจติดต่อ 617-922-6254 ห้องว่งให้เช่า Quincy สนใจติดต่อ 617-515-8827 more on www.bevariety.com

46 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 47


48 l b e v a r i e t y . c o m


ส่งของกลับเมืองไทย มั่นใจใน

สะดวก ประหยัด ปลอดภัย

INTERNATIONAL BAGGAGE TRADE & FREIGHT FORWARDER BY SEA AND BY AIR

DOOR TO DOOR SERVICE

บริการส่งของใช้ส่วนตัว เครื่องไฟฟ้า รถยนต์และสินค้าทั่วไปกลับเมืองไทย และทั่วโลก โดยทางเรือ-ทางอากาศ มีศูนย์บริการรับของทั่วทุกรัฐใน USA ตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟ 220 Volt 50Hz โดยตรงจากโรงงาน มีสินค้าให้เลือกชมในโชว์รูม บริษัทมีพื้นที่ 10,000 ตารางฟุต มีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย เมือ่ ถึงกรุงเทพฯมีบริการรับออกของจาก ท่าเรือ และจัดส่งถึงบ้านทัว่ ประเทศไทย

RAMA

ENTERPRISES INC.

36-06 48th Avenue Long Island City, NY 11101

Tel. 718-932-2226-7 Fax. 718-932-2228 Rama World Co., Ltd. ประเทศไทย 52/3 ซ.ติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 11000 โทร. 02-589-3708, 02-589-4925, 02-591-0891, 02-314-5850, 081-448-4411 แฟ็กซ์. 02-591-4995 Rama International Inc. Rama Export Inc. N.Hollywood, CA San Francisco, CA

Toll Free: 1-800-334-1737 www.ramanyusa.com ramanyusa@aol.com b e v a r i e t y . c o m l 49


บริการส่งของ กลับเมืองไทย Teeranid Corp Shipping I Moving I Transportation

Promotion พิเศษ!! ลด 5%-20% ให ้ บ ริ ก ารส ่ ง ของกลั บ เมื อ งไทย โดยไม ่ จำกั ด ขนาดและน ้ำ หนั ก ราคาเริ่มต้นที่ $50.00 เท่านั้น

ร ว ด เ ร็ว ป ล อ ด ภ ัย เ ช ื่ อ ถื อ ไ ด ้

บริการรถต้ ูให้เช่า พร้อมคนขับ ทั้ง 7 ที่นั่ง และ 15 ที่นั่ง บริการขนของและรับย้ายบ้าน ทั้งภายในรัฐ MA และต่างรัฐ ติดต่อ ธีรเดช เวชธนากร Email: teeranidcorp@yahoo.com Address: 161 Harvard Ave. Suite 3, Allston, MA 02134 Tel: (617) 595 - 0499

50 l b e v a r i e t y . c o m

Shipping

Moving

Transportation


b e v a r i e t y . c o m l 51


52 l b e v a r i e t y . c o m

Be Variety Vol. 102  

Be Variety Vol. 102 Oct, 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you