Page 1

beursschouwburg

10—12 2014


How to read this brochure? 1. Purple pages: Transformers programme per discipline 2. Activities which are not part of the focus programme, classified per discipline. 3. Yellow pages: Practical information and varia

Beursschouwburg is a multidisciplinary arts centre in the heart of Brussels. Performing arts / Music / Visual arts / Film & Video / Debates & Topicality / BeursKafee Info & tickets Rue. A.Ortsstraat 20–28 B–1000 Brussels +32 2 550 03 50 beursschouwburg.be Opening hours – Box office Mo–Fr 10:00–18:00 – BeursKafee We–Sa 17:00– ...


3

Welkom Bienvenue Welcome

NL Beste Beursschouwburg-bezoeker, Alles is onderhevig aan verandering: onze huid, de realiteit, onze gedachten en ook Beursschouwburg. Dat zal je geweten hebben als je door deze najaarsbrochure bladert of ons dit seizoen bezoekt. Neem je tijd en ontdek in dit boek wat er van oktober tot december op til staat. We gidsen je door een groot deel van het programma en bundelen het in verschillende disciplines. Wij bieden je een stevige brok muziek, theater, performance, film en video, hier en daar een goed debat afgewisseld met een gek feest. We geven jonge Brusselse experimenten een plaats naast internationale of gevestigde waarden. En liefst van al zit jij in de zaal. In het begin van dit culturele seizoen laten we Transformers op je los. Zo luidt de titel van het nieuwe focusprogramma (een programma waarin we een specifiek thema tot op het bot fileren) en zo gedragen de kunstenaars zich die van dit programma deel uitmaken. Met hun verbeelding gaan zij de realiteit, het lichaam, de stem, de ruimte te lijf. Maar er is meer dan Transformers alleen... Als je in december deze brochure uitgelezen hebt, ligt er groot nieuws op je te wachten. In het voorjaar van 2015 viert Beursschouwburg zijn 50e verjaardag! Markeer 5 februari 2015 in je agenda: er barst dan een zelden geziene feestelijkheid los. Ons motto: Beursschouwburg 50. Under construction since 1965. We zullen permanent feesten, veranderen, bouwen, afbreken, lachen, evolueren en zingen. Graag tot gauw! Het Beursschouwburg-team


4 FR Cher visiteur du Beursschouwburg, Tout est sujet au changement: notre peau, la réalité, nos pensées et aussi Beursschouwburg. Vous en prendrez une nouvelle fois la mesure en feuilletant notre brochure d’automne ou en nous rendant visite cette saison. Prenez le temps de découvrir le programme que nous vous réservons d’octobre à décembre. Nous vous proposons une visite guidée d’une grande partie du programme, que nous avons organisé en différentes disciplines. Un programme copieux, fait de musique, de théâtre, de performances, de films, entrecoupés çà et là d’un débat intéressant ou d’un événement délicieusement festif. Nous offrons également une place aux jeunes artistes bruxellois en quête d’une première expérience, que nous mettons à l’affiche aux côtés de valeurs sûres nationales ou internationales. Et quel plaisir de pouvoir vous compter dans la salle! Au début de cette saison culturelle, nous vous présentons Transformers. Tel est le titre de notre nouveau programme thématique, qui évoque aussi le rôle joué par les artistes qui le composent. À la force de leur imagination, ils s’attaqueront à la réalité, au corps, à la voix, à l’espace. Et notre programme a encore bien d’autres choses à vous offrir… D’autres grandes nouvelles vous attendent à la fin de cette brochure. En effet, le Beursschouwburg fêtera au printemps 2015 son 50e anniversaire! Notez d’ores et déjà la date du 5 février 2015 dans votre agenda: nous prévoyons une fête comme rarement vous en avez vu auparavant! Notre devise: Beursschouwburg 50. Under construction since 1965. Sans discontinuer, nous nous amuserons, changerons, construirons, démolirons, rirons, grandirons et chanterons. Au plaisir de vous retrouver! L’équipe du Beursschouwburg

EN Dear Beursschouwburg visitor, Everything is susceptible to change: our skin, reality, our thoughts and Beursschouwburg, too. You’ll have discovered that when thumbing through this autumn brochure or by visiting us this season. Take your time to browse through this booklet and discover what’s coming up between October and December. We’ll guide you through a large part of the programme and divide it into various disciplines. We’re offering a solid chunk of music, theatre, performance, film and video, spiced with spirited debate and peppered with a wild party. We provide Brussels avant-garde with a place alongside international or established names. And hopefully you’ll be right there in the hall. At the start of this cultural season Transformers will be heading your way at full tilt. That’s the name of the new focus programme (a programme in which we explore a specific topic down to its bare bones) and that’s the way the participating artists will be tackling it. Unleashing their imagination they’ll be tackling reality, body, voice, space head on. But there’s more than just Transformers… If you’ve read through this brochure in December, there’s some wonderful news awaiting you. In the spring of 2015 the Beursschouwburg will be celebrating its 50th anniversary! Mark 5th February 2015 in your diary: a celebration will be erupting, the like of which has rarely been seen before. Our motto is: Beursschouwburg 50. Under construction since 1965. We’ll be constantly changing, building, dismantling, laughing, evolving and singing. We look forward to seeing you soon! The Beursschouwburg team


beursschouwburg

10—12 2014

Transformers 3.10–29.11 p.4

Intro

p.6 Fr 3–Sa 4.10

Opening weekend Transformers

Performing arts

p.12 Fr 3–Sa 4.10

Dragging the Bone

Miet Warlop

p.18 Fr 3.10

Festival of Minimal Actions

Thomas Geiger

p.20 We 8.10–Sa 25.10

Becoming Lili

Helena Dietrich

p.22 Th 9–Sa 11.10

I Know

Tristero

p.24 Sa 18.10

Vooruitgangstraat

Globe Aroma

p.26 Fr 24–Sa 25.10

Paradise (Private Collection)

Marlene Monteiro Freitas

p.30 Fr 7–Sa 8.11 Bildraum

Charlotte Bouckaert & Steve Salembier

p.32 Fr 14–Sa 15.11 Wellness

Vincent Riebeek & Florentina Holzinger

p.34 Mo 17–Sa 22.11 Gender Blending

Constant vzw

p.36 Fr 28.11

Uoeia III / That Global Glottis

De Player

“He means well” rarely means something good.

Dennis Tyfus

Expo

p.38 Fr 3.10–Sa 29.11 We–Fr 12:00–18:00 Sa 12:00–19:00


Looped screenings

6

p.42 Fr 3.10–Sa 29.11 We–Sa 12:00–22:00 p.44 Fr 3–Sa 11.10

The Painters

Nicolas Provost

p.46 We 15–Sa 18.10

HOW NOT TO BE SEEN: A Fucking Didactic Educational .MOV File

Hito Steyerl

p.48 We 22–Sa 25.10

Tonight and the People

Neïl Beloufa

p.50 We 29.10–Sa 8.11

Roadside Picnic & The Second Dawn of Man

Rustan Söderling

p.52 We 12–Sa 15.11 CENTER JENNY

Ryan Trecartin & Lizzie Fitch

p.54 We 19–Sa 22.11

To Valerie Solanas and Pauline Boudry & Marily Monroe in Renate Lorenz Recognition of Their Desperation

p.56 We 26–Sa 29.11

The Undiscovered Drawer

Shana Moulton

Single screenings p.58 Fr 17.10

Wilson y Los Más Elegantes

p.62 We 23.10

Marathon Garth Marenghi’s Dark Place

Hans Bryssinck

p.64 Th 20.11 7 square metres

Karl Philips

p.66 Fr 21.11

Pieter Geenen

The Nation


Out of focus p.69 Music

7

Film & Video

p.74 We 5.11

Story of Kindness

Zéro de Conduite

p.76 dates t.b.c.

Artist Film Premieres

Art Brussels

p.76 Th 18.12 Topicality and debates

Public Presentation

SoundImageCulture

p.78 Fr 10.10

Train Your Brain Day

p.80 Fr 10.10, 21.11, 19.12

Creative Mornings

free

p.82 dates t.b.c.

StadsSalonsUrbains

free

p.82 dates t.b.c.

Great minds think ahead

free

p.84 dates t.b.c.

Sofam Artist Talk

free

p.84 We 22.10, 12.11, 26.11

Shapeshifters

Festivals

p.86 Th 4, Fr 5 & Sa 5.12

Bâtard Festival

p.88 dates t.b.c.

Working Title Platform

p.90 Th 20.11–20:00 p.92 Th 16.10–20:00

10 years Passa Porta De Grote Passa Porta Literatuurquiz – Le Grand Quiz Littéraire de Passa Porta Brussels in writing

Students in Brussels

p.94 We 8.10

Marché Vélo

free

p.94 We 15.10

Bloedserieus

free

p.94 Th 27.11

Kotroute

free

p.96 BeursKafee p.100 Beursschouwburg = online p.102 Beursch50wburg p.105 Practicalities


8

Transformers


Transformers

9

“If the facts don’t fit the theory, change the facts.” –Coco Chanel

Fr 3.10– Sa 29.11.2014


10 NL Verandering gaat dikwijls over de kracht om de realiteit naar je hand te zetten. De kunstenaars of Transformers in het focusprogramma doen dit met overgave: hun dromen opbouwen uit getransformeerde feiten. Dat maakt van kunst een terrein voor avontuur, maar net zozeer voor onzekerheid. Kunstenaars tonen in de beschermde omgeving van de schouwburg wat daarbuiten in de wereld zowat de enige constante is: alles is in verandering. Vandaag leef je in een monocultuur, morgen is de multicultuur een nieuw gegeven. Vandaag doe je alles analoog, morgen is digitaal de norm. Vandaag ben je man, morgen misschien een vrouw. Vandaag ligt de grens hier, morgen daar. De kunstenaars in dit focusprogramma transformeren het menselijk lichaam, de ruimte die ons omringt of vervormen de (virtuele) realiteit. Hoe kunnen we parameters verschuiven om nieuwe realiteiten te doen ontstaan? Op het eerste gezicht misschien onschuldige vormoefeningen, maar de kracht van deze Transformers ligt in hun geloof in de niet-politieke kracht van verandering. Tom Bonte In this focus-programme …

Transformation, Mutation, Transfiguration, Metamorphose, Changeover, Transmogrification, Alteration, Remodeling, Transition of …


Transformers FR Le changement est souvent lié à la force de maîtriser la réalité. Les artistes, ou les Transformers, du programme focus le font avec fougue et conviction: construire des rêves à partir de faits transformés. L’art en devient un terrain d’aventures, mais aussi d’incertitudes. Dans l’environnement protégé du théâtre, ces artistes vous présentent ce qui est à peu de choses près la seule constante du monde extérieur : tout change constamment. Nous vivons aujourd’hui dans une monoculture, nous vivrons demain dans une multiculture. L’analogique d’aujourd’hui laissera sa place au numérique de demain. Vous êtes aujourd’hui un homme, vous serez peut-être demain une femme. La frontière est aujourd’hui ici, elle sera là demain. Les artistes de ce programme transforment le corps humain, l’espace qui nous entoure ou la réalité (virtuelle). Comment pouvons-nous déplacer les paramètres pour voir naître de nouvelles réalités? Même s’ils peuvent ressembler à des exercices de forme innocents, la force de ses Transformers réside dans leur foi en la force non politique du changement. Tom Bonte

11 EN Change is often concerned with the power to control reality. The artists or Transformers in the focus programme do this with dedication: building their dreams from transformed facts. That makes art an adventure domain, but equally one of uncertainty. In the protected environment of the theatre artists show what is happening outside in the world has just one constant: everything is changing. Today you’re living in a monoculture; tomorrow multiculture is the new norm. Today everything is analogue; tomorrow digital is the new standard. Today you’re a man, tomorrow maybe you’re a woman. Today the limit is here, tomorrow it’s over there. The artists in this focus programme transform the human body and the space around us or distort the (virtual) reality. How can we shift the parameters to create new realities? At first sight perhaps these are innocent shaping exercises, but the power of these Transformers lies in their belief in the non-political power of change. Tom Bonte

Voice Reality City Space Thoughts Body Memory Mind Gender Society World


12

Opening Weekend

NL We luiden het begin van Transformers feestelijk in. Twee dagen lang kan je ontdekken wat dit nieuwe programma inhoudt. We openen de expo, verrassen je met een Minimal Action of een experimentele video, schotelen de nieuwe performance van Miet Warlop en geweldige muziek voor en naar goede gewoonte laten we een uitzonderlijk feest op je los. Loop langs het BeursKafee en laat je deskundig gidsen.


Transformers Fr 3.10

13 17:00 BeursKafee opens 19:00

Vernissage solo expo Dennis Tyfus “He means well” rarely means something good. + The Painters – Nicolas Provost (Looped screening)

20:00 Speech + Festival of Minimal Actions – Thomas Geiger (performance) 20:30 Dragging The Bone – Miet Warlop (performance – premiere) 21:30 Bear in Heaven + Soldier’s Heart (concert)

Sa 4.10

12:00 solo expo Dennis Tyfus “He means well” rarely means something good.

+ The Painters – Nicolas Provost (Looped screening)

20:30 Dragging The Bone – Miet Warlop (performance) 21:30 Transformers, the party

FR Nous célébrons d’une note festive le début du Transformers. Pendant deux jours vous pouvez découvrir le contenu de ce nouveau programme. Nous ouvrons l’expo, nous vous servons une toute nouvelle performance de Miet Warlop et de la musique extraordinaire. Faites un détour par le BeursKafee et laissez-vous guider de manière expérimentée.

EN We are ushering in the start of Transformers in festive style. For two complete days you can discover what this new programme encompasses. We open the exhibition, surprise you with a Minimal Action or an experimental video and serve you the new Miet Warlop performance and great music and, faithful to tradition, offer you an exceptional party.


14

Performing Arts Miet Warlop (BE) Dragging The Bone Fr 03.04 & Sa 04.10   20:30 premiere 45’ language no problem €12/10 presale €10/8

NL Als iemand het idee voor Transformers gevoed heeft, dan is het Miet Warlop – de koningin van de metamorfose. (Wandelende haarballen of een tafel op naaldhakken.) De thema’s in Dragging the Bone zijn zowel autobiografisch als universeel. Warlop vertrekt van de begrippen wilskracht, geestdrift en ambitie en observeert hoe die ons voortdrijven. Ze laat deze eerder immateriële processen stollen en samensmelten tot een sculpturaal geheel. Denk aan een reuzehandpalm, een ruimtetuig, een tunnel van gedachten, een gevangenis van de geest of een speeltuin van de ziel en het lijf. Miet Warlop giet een verhaal in beelden, transformeert het tot vorm: een levensloop versteend onder de blik van de Medusa.

Production: Nele Keukelier Technique: Niels Ieven Outside eye: Danai Anessiadou & Michael Borremans Management: Leen Laconte


Transformers

15

In her solo creation, Dragging the Bone, Warlop talks exegetically about her work and own persona. She does this in a language invented by herself, while you are watching.

FR S’il y a bien quelqu’un à avoir alimen- EN If anyone has fostered the idea for té l’idée de Transformers, c’est Miet Transformers, then that is definitely Warlop – la reine de la métamorphose. Miet Warlop – the queen of metamor Les thèmes abordés dans Dragging phosis. the Bone sont à la fois autobiogra The topics in Dragging the Bone are phiques et universels. Warlop aborde both autobiographical and universal. des concepts tels que la déterminaWarlop starts from the concepts of tion, l’enthousiasme et l’ambition et will power, enthusiasm and ambition observe comment ces notions nous and observes how these propel us, a font avancer, un processus qui survient process that usually occurs intangibly. normalement de façon abstraite et Warlop imagines how these intangible immatérielle. Warlop s’imagine la façon processes – these vibes and symbols dont ces processus immatériels, ces – could coagulate and fuse to form a vibrations et ces symboles, poursculptural entity. Think of the palm of raient se figer et être façonnés en un a giant hand, a spacecraft, a tunnel ensemble sculptural homogène. Pensez of thought, a prison of the mind or a par exemple à une paume géante, à une playground of the soul and the body. navette spatiale, un tunnel de pensées, Miet Warlop casts a story into imà une prison de l’esprit ou à une plaine ages, transforms it into a shape: a life de jeu de l’âme et du corps. petrified under the gaze of Medusa. Miet Warlop coule une histoire en images, la transforme en une existence pétrifiée sous le regard de la Méduse.

Concept, direction, sculptures & performance: Miet Warlop Assisted by: Barbara Vackier & Ian Gyselinck Music & voice: Dimitri Brusselmans & Reggie Watts

  Dragging The Bone, Miet Warlop © Miet Warlop

Production: Latitudes Prod Co-production: Beursschouwburg, Vooruit, Buda, Gessnerallee, WP Zimmer, Actoral-Marseille, & Le Vivat With the support of: Vlaamse Gemeenschap


Performing Arts

  Dragging The Bone, Miet Warlop Š Miet Warlop

16


 

Transformers

17


Performing Arts

18 NL Beursschouwburg vroeg aan de Litouwse curator en schrijver Raimundas Malašauskas om een tekst te schrijven bij Dragging The Bone van Miet Warlop. Als één van de pijlers binnen de artistieke werking stimuleert Beursschouwburg artistieke of dramaturgische publicaties. Je krijgt die tekst integraal overhandigd als je de voorstelling bezoekt. Ontdek hier alvast een begin.

**** A woman walks into a bar. You expect her to crack another joke. “No, not you” she says, “certainly not you.” Miet and I look at each other — apparently she is puzzled too, her eyes are wet. “But this is what you always wanted, didn’t you?” I shrug my shoulder. “Oh no, not always” she says, “it is not about sentimentality of...” She is mustering something that looks like a word whose meaning has been lost at sea. “Why so deep then?” I wonder.


Transformers FR Beursschouwburg a demandé à Raimundas Malašauskas, commissaire d’exposition et écrivain lituanien, d’écrire un texte de présentation sur Dragging The Bone de Miet Warlop. En tant que pilier de la sphère artistique, le Beursschouwburg encourage les publications artistiques ou dramaturgiques. Vous recevrez l’intégralité de ce texte sous forme de livret lors de la représentation. Nous vous en proposons un extrait.

19 EN Beursschouwburg invited the Lithuanian curator and writer Raimundas Malašauskas to write an accompanying text for Miet Warlop’s Dragging the Bone. As one of the cornerstones within artistic collaboration, Beursschouwburg promotes artistic and theatrical publications. When you come to the performance you’ll be given the complete text in a booklet. Meanwhile discover the start right here.

**** A woman walks into a bar. She is wearing discarded mascara and fresh gender, her voice is slender, it jumps to the next scene immediately: “The beauty of con-artist is that it can work in any medium” it proclaims. “It can delink the sound of an ice-cream truck from ice and cream and truck” I think silently “and bring it to the next level.” At the next level we find exactly what was there before: ice, cream, truck, gender, mascara, etc., but much deeper. “Why don’t you call it Solo Solo Solo then?” I ask Miet.


Performance

Thomas Geiger (DE) Festival of Minimal Actions Fr 03.10  20:00 +/- 15’ EN spoken free

Herumstehen © Thomas Geiger

20 NL Als je in oktober door de straten van Brussel dwaalt, zou het weleens kunnen dat je getuige bent van een bijzonder tafereel. Thomas Geiger herneemt 31 artistieke acties uit het verleden, volgens hem de beste manier om interventies levend te houden. Hij laat in het midden wanneer of waar hij 31 keer zal opduiken... Hij opent zijn Festival of Minimal Actions met een tekst-performance I tried to see the top of my head in Beursschouwburg.

Participating Artists:

Iván Argote (CO), Fayçal Baghriche (FR/DZ), Brad Downey (US), Stijn van Dorpe (BE), Karsten Födinger (DE), Patricja German (PL), Eric Hattan (CH), Harmen de Hoop (NL),


Transformers

21

FR Si vous vous baladez dans les rues de EN If you’re wandering through the Bruxelles cet été, il se pourrait bien que streets of Brussels in October, it’s quite vous soyez le témoin d’une scène pour feasible that you’d witness an unusual le moins particulière. Thomas Geiger y scene. Thomas Geiger returns to 31 revisite 31 actions artistiques du passé. artistic initiatives from the past, which Il s’agit selon lui de la meilleure façon in his opinion is the best way to keep de préserver la vie des interventions. interventions alive. He’s not saying L’histoire ne dit pas quand et où il when or where he’ll appear 31 times … surgira à ces 31 reprises… Geiger kicks off his Festival of Mini Geiger ouvre son Festival of Minimal mal Actions with a text performance I Actions au Beursschouwburg par une tried to see the top of my head in the performance textuelle intitulée I tried Beursschouwburg. to see the top of my head.

Florence Jung (FR), San Keller (CH), Mikko Kuorinki (FI), Paul Maheke (FR), Antoanette Marinov (IT), Ana Navas (EC), Natalie Obert (DE), Tilsa Otta (PE), Rosalie Schweiker (CH), David Sherry (UK),  Pilvi Takala (FI), Adrien Tiritaux (BE),

The best way to keep a past action alive is to redo it.

Yann Vanderme (FR), Hannes Zebedin (AT), Ella Ziegler (DE)


Installation /Performance

Helena Dietrich (DE) Becoming Lili 08–25.10 

22 NL De Duitse designer en performancekunstenares Helena Dietrich zoekt uit wat de symboliek betekent die achter onze kledingstijl (en bij uitbreiding onze identiteit) schuilt. Ze confronteert ons met onze keuzes en vraagt zich af of die verankerd liggen in een collectief onderbewuste. Op welke wijze sturen culturele parameters onze verbeelding? In Becoming Lili ga je zelf aan de slag. Je verandert in een personage, bootst een levensstijl na, zwemmend of verdrinkend in een pool van referenties en herinneringen waar de grens tussen het zelf en de kopie vervaagt. Een videorelaas van dit project krijg je te zien tijdens Working Title Platform #8 (p.84–85).

60’ EN spoken €15 / €12 for three performances €7 / €5 one performance

© Billie Bauwens

Helena Dietrich is working and living in Brussels. After her Master’s in European Media (on Self-representation in the Post-Fordism Era) at the University of Portsmouth, she started studying at a.pass in Brussels, a postgraduate programme for performinge arts and scenography. Becoming Lili is the extended result of her research project at a.pass.


Transformers

23

FR L’artiste et designer allemande EN The German designer and perforHelena Dietrich se penche sur la signimance artist Helena Dietrich lays out fication de la symbolique qui se cache the significance of the symbolism that derrière le style vestimentaire (et sur is embedded in our style of clothing le rôle qu’il joue en termes d’extension (and by extension our identity). She de notre identité). Elle nous confronte à confronts us with our choices, quesnos choix et se demande si ceux-ci sont tioning whether they could be rooted in ancrés dans un subconscient collectif. a collective sub-conscious and in what De quelle façon les paramètres cultuway cultural parameters direct our rels guident-ils votre imagination ? imagination. Dans Becoming Lili, c’est vous qui The audience turns into a new faites le travail. Vous entrez dans la character, miming their own lifestyle, peau d’un personnage, imitez un style swimming or drowning in a pool of de vie, nagez ou vous noyez dans un references and memories where the ensemble de références et de souvenirs border between self and copy becomes où la frontière entre votre moi et sa blurred. copie s’estompe. The video created from this perfor Un récit vidéo de ce projet vous mance will be screened in December sera présenté pendant la Working Title as part of the festival Working Title Platform #8 (p.84–85). Platform #8. (p.84–85)

In the last year she has been working for fashion- designer Jean-Paul Lespagnard and other Brussels based artists like Elke van Campenhout and Heike Langsdorf.

Concept & performance: Helena Dietrich Mentors: Bart van den Eynde & Jean-Paul Lespagnard Supported by: Nadine Co-production: Workspace Brussels & Beursschouwburg

In Becoming Lili you plunge into a wardrobe in a Brussels hotel Practicalities! and surrender to a ritual. This project takes Dietrich to variOr is it an advanced ous hotel rooms and in October she’ll fancy dress party? be stopping at our place. Each day 6 people can participate in this oneto-one performance. It consists of 3 sequential steps that have to be taken in order to unfold its full impact. Please make the appointments beforehand through tickets@beursschouwburg.be, by telephone or at the reception. Each session starts at the Box Office of Beursschouwburg.

Session 1 → 08–11.10 Session 2 → 15–18.10 Session 3 → 22–25.10 10:30–12:00, 12:30–14:00, 14:30–16:00, 17:00–18:30, 19:00–20:30, 21:00–22:30


24

Theatre

Tristero I know

(BE)

Th 09 & Fr. 10 & Sa. 11.10 20:30 premiere 70’ NL/EN spoken €12/€10 presale €10/8

NL Wat een plezier om het Brusselse gezelschap Tristero te verwelkomen op onze scène! Ze brengen een première en een grote portie onsterfelijkheid mee. Tristero vertrekt van het verhaal over Jeanne Calment, geboren in 1875 en gestorven in 1997. Als 122-jarige is ze (tot nu toe) de mens die het langst geleefd heeft. Ze kreeg de bijnaam l’oubliée de dieu. Stel dat het mogelijk zou zijn om dubbel zo lang te leven als Jeanne Calment... Eindelijk tijd genoeg voor alles wat je wil doen! Maar misschien ook: een leven waarin alles zich herhaalt. Wanneer heeft een leven pas écht zin gehad en wanneer heb je er écht genoeg van?

© Lonneke de Groot

From & with: Youri Dirkx & Ilse Roman


Transformers

25

FR Quelle joie de pouvoir accueillir EN It is with great pleasure that we Tristero sur notre scène ! D’autant welcome Tristero to our stage! And qu’il s’agit d’une grande première et what’s more: they present a première que la compagnie nous offre en prime and a large helping of immortality. Trisun merveilleux moment d’immortalité! tero started with the story of Jeanne Tristero est parti de l’histoire de Jeanne Calment, born in 1875 and died in 1997. Calment, née en 1875 et décédée en As a 122-year-old she is, until now, the 1997. Surnommée l’oubliée de dieu, elle person who has lived the longest. She reste à 122 ans l’être humain à avoir was given the sobriquet forgotten by vécu le plus longtemps. God. Imaginons que nous vivions tous dans Suppose it were possible to live un siècle deux fois plus longtemps que twice as long as Jeanne Calment… Jeanne Calment… Enfin le temps de At last, enough time to do everything faire tout ce que nous avons toujours we want to do! But perhaps it is also: a voulu faire! Mais peut-être prendrezlife in which everything repeats itself. vous également conscience d’une vie When has life really been worthwhile au cours de laquelle tout se répète à and when have you really had enough l’infini. of it? À quel moment une vie prend-elle du sens? Quand estimons-nous en avoir vu assez?

Technique: Tom Bruwier Production: Tristero

In collaboration with: Beursschouwburg Thanks to: Kaaitheater, KVS, Vooruit & Pianofabriek

Suppose that we succeed in slowing down the ageing process or even stopping it. What would life look like if it lasted a few centuries?


26

Videoconcert

Globe Aroma & Kinch Vooruitgangstraat / Rue du Progrès Sa 18.10 time TBC Location: Gaucheretplein, 1030 Schaarbeek free

Parallel © Kinch

NL Globe Aroma – sociaal-artistieke organisatie die ontmoetingen in de stad stimuleert – zag een mooie kans om één van hun kunstenaars in contact te brengen met de verhalen en herinneringen die in de straat leven. Samen met bewoners en bezoekers van de Vooruitgangstraat bouwt kunstenaar Kinch (Paul Kamisy) aan een videoconcert met gevonden objecten die de sporen meedragen van hun oorspronkelijke gebruik. Het resultaat wordt een videoconcert: schaduweffecten, fotogrammen en super8-fragmenten geprojecteerd rondom muzikanten. Kinch laat klank en beeld versmelten, met als stem de geluiden van de stad, met als echo de stilte, met als ritme het gebruik van het lichaam,…

A project by: Kinch (Paul Kamisy) Commissioned by: Globe Aroma With: residents and visitors of the Vooruitgangstraat in Schaarbeek


Transformers

27

FR Globe Aroma, organisation socioEN Globe Aroma – a socio-artistic artistique qui encourage les rencontres organization that promotes rendezurbaines, y vit une belle opportunité de vouses – spotted a golden opportunity mettre un de ses artistes en contact to bring one of their artists into contact avec les histoires et les souvenirs des with the stories and recollections which habitants de la rue. were part of the street. Avec eux, et quelques visiteurs de Working with both residents and passage, Kinch (Paul Kamisy) a ainsi visitors in the Street, artist Kinch mis sur pied un concert vidéo mettant (Paul Kamisy) developed a video en scène une série d’objets trouvés, concert based on found items which portant les traces de leur utilisation oricarry traces of their original function. ginelle. Résultat : des effets d’ombres, The result is a video concert: shadow des photogrammes, des extraits en effects, photograms and Super 8 super 8 projetés autour de musiciens, excerpts projected around musicians. etc. Kinch mélange le son et l’image, Kinch allows sound and image to fuse avec les bruits de la ville en guise de together, with the sounds of the city as voix, le silence en guise d’écho, l’usage the voice, silence as the echo, the use du corps en guise de rythme,... of the body as rhythm,…

In collaboration with: Studio 1BIS, La Poissonnerie, GC De Kriekelaar, woningen 123 logements, ABC, LCD Aksent, KU Leuven LUCA & Renovas Co-production: Beursschouwburg

Some 30 homes in the Vooruitgangstraat in Schaarbeek have to make way for the GEN (Regional Express Network), an expansion of the North station. This was the result of ongoing change to which the metropolis was subjected.

Globe Aroma and Beursschouwburg have shared a common history for quite some time. Various Globe Aroma projects find a home in Beursschouwburg, who in turn is curious about what is happening outside the walls of the building, deep in the heart of the city. We now explore together to present urban change.


28

Performance / Dance

Marlene Monteiro Freitas (CV) Paradise (private collection) Fr 24 & Sa 25.10 20:30 Belgian premiere 60’ language no problem €12/€10 presale €10/8

© Hervé Véronèse

NL Freitas bestormt de mythe van de schepping en opent de deuren naar een paradijs waar het verboden is om te verbieden. Waar bestialiteit, horror, vleselijke vitaliteit, carnavaleske tintjes en griezelige rituelen hoogtij vieren. Als een flamboyante maestro in een torerokostuum regeert Freitas met ijzeren hand over een kwartet van gestoorde mannelijke wezens (zoals een vogel-tovenaar met blauwe handen of een nar met een misvormd gezicht). Deze engelen ontsnapt uit de hel laten zich meeslepen door de klank van galmende orgels, Afrikaanse ritmes en poppy rockmelodieën. Dit wordt een choreografisch concert in de tuin van onze verbeelding.

Choreography: Marlene Monteiro Freitas Performance: Yair Barelli, Lorenzo de Angelis, Marlene Monteiro Freitas, Luís Guerra & Andreas Merk Music: Marlene Monteiro Freitas (with the support of Nosfell and Tiago Cerqueira)


Transformers

29

FR Freitas s’attaque au mythe de la EN Freitas attacks the myth of creation création et nous ouvre les portes d’un and opens the gates to paradise where paradis où l’interdit est interdit. Un it is forbidden to forbid. It’s a place lieu où la bestialité, l’horreur, la vitalité where bestiality, horror, carnal energy, charnelle, les notes carnavalesques carnivalesque tinges and gruesome et les rituels angoissants règnent en rituals reign supreme. maître. Like a flamboyant maestro in a torero Maestro flamboyante en costume costume, Freitas rules with an iron de torero, Freitas domine d’une main hand over a quartet of crazed male de fer un quartet d’hommes troublés creatures (like a bird-magician with (comme une magicienne-oiseau aux blue hands or a jester with a deformed mains bleues ou une bouffonne au face). These angels, escaped from visage déformé). Ces anges échaphell, are carried away by the sound pés de l’enfer se laissent guider par of reverberating organ music, African la sonorité d’orgues retentissants, de rhythms and pop rock melodies. This is rythmes africains et de mélodies rock going to be a choreographic concert in fleur bleue. Un concert chorégraphique the garden of our imagination. issu du jardin de notre imagination.

Light & sound: Yannick Fouassier Costumes: Marlene Monteiro Freitas

Production: Bomba Suicida Co-production: Le Spectacles Vivants – Centre Pompidou, L’échangeur, Centre Chorégraphie National de Tours, Centre Chorégraphie National Rilieux-La-Pape, Ballet National de Marseille – Centre Chorégraphique National, CDC Uzès Danse, Bomba Suicida – Associação de Promoção Cultural, Festival Circular & Maria Matos Teatro Municipal

The striking Cape Verdean dancer Marlene Monteiro Freitas is known as the enfant terrible of contemporary choreography, with her baroque aesthetic and surreal images.


Performance / Dance

  Paradise (Private Collection) © Hervé Véronèse Centre

30


窶サransformers

31


Installation / Performance

Charlotte Bouckaert & Steve Salembier (BE) Bildraum Fr 7 & Sa 8.11 20:30 premiere 60’ language no problem €12/€10 presale €10/8

© Charlotte Bouckaert & Steve Salembier

32 NL In een spel met schaalmodellen, geluiden en live fotografie ontstaat een beeldverhaal dat verbeelding, verleden en omgeving in een steeds wisselende verhouding plaatst. Bildraum is als een architecturale wandeling door lege ‘tussenruimtes’ waar enkel nog objecten een vervlogen activiteit suggereren. Bildraum is niet zozeer een verzameling herinneringen, maar een choreografie van hun sporen en dragers, die onze herinnering lokaliseert tussen beeld, ruimte en toeschouwer. Alsof je een fotoboek doorbladert van herinneringen die nog moeten plaatsvinden.

Charlotte Bouckaert, a photographer by training, took her first steps on stage at the Beursschouwburg. In her theatrical work she examines the cornerstones of photography. For her latest creation she collaborates with architect Steve Salembier.


Transformers

33

FR À travers un jeu de modèles réduits, EN In an interplay of scale models, sound d’effets sonores de photographies and live photography a living cartoon live, ils créent un récit imagé vivant comes into being that positions imagiqui place l’imagination, le passé et nation, the past and surroundings in an l’environnement dans une perspective à ever-changing dimension. l’équilibre en constante mutation. Bildraum is an architectural stroll Bildraum s’assimile à une promenade through empty ‘intermediate spaces’ architecturale à travers des ‘espaces where only objects suggest a bygone intermédiaires’ vides, où seuls les objets activity. Bildraum is not so much an assuggèrent une activité passée. Au-delà semblage of memories but a choreogd’une simple collecte de souvenirs, raphy of their tracks and carriers that Bild­raum est une chorégraphie des localizes our memory between image, traces qu’ils ont laissées et de leurs space and audience. Like thumbing porteurs, qui situe nos souvenirs entre through a photo album of memories l’image, l’espace et le spectateur. which have not yet taken place. Un peu comme si vous feuilletiez un album-photo de souvenirs devant encore se dérouler.

From & with: Charlotte Bouckaert & Steve Salembier Dramaturgy: Marnix Rummens

With the support of: Pianofabriek Kunstenwerkplaats, Beursschouwburg & WPZimmer

How does our memory influence the imaging of reality? Charlotte Bouckaert and Steve Salembier fathom it out for you in the Bildraum installation performance.


34

Performance / Dance

Florentina Holzinger (AT) & Vincent Riebeek (NL) Wellness Fr 14 & Sa 15.11–20:30 20:30 75’ language no problem €12/€10 presale €10/8

© Phile Deprez

NL Wie Florentina Holzinger en Vincent Riebeek aan het werk zag in hun ophefmakende performances Kein Applaus Für Scheisse of Spirit, is hen ongetwijfeld nog niet licht vergeten. Voor Wellness, het sluitstuk van hun trilogie, gaat het spraakmakende duo op zoek naar manieren om zich als mens te perfectioneren. Door het leven kunnen gaan als ongenaakbare wezens die geen angst voor persoonlijke mislukkingen of falen meer kennen, moet zowat de ultieme bevrijding zijn!

Concept: Florentina Holzinger & Vincent Riebeek With: Christian Bakalov, Renée Copraij, Florentina Holzinger, Andrius Mulokas & Vincent Riebeek


Transformers

35

FR Ceux qui ont vu Florentina Holzinger EN Anyone who saw Florentina Holzet Vincent Riebeek à l’œuvre lors de inger and Vincent Riebeek at work in leurs retentissantes représentations their sensational performances Kein Kein Applaus Für Scheisse of Spirit Applaus Für Scheisse or Spirit will ne les ont assurément pas oubliés. undoubtedly not have forgotten them Pour Wellness, le dernier opus de leur easily. For Wellness, the tailpiece of trilogie, ce duo sensationnel se met en their trilogy, the controversial duo sets quête des différentes façons de nous out in search of ways in which man perfectionner en tant qu’être humain. can attain perfection. Being able to go Devenir un être supérieur, qui ne craint, through life as inaccessible beings who voire qui n’a jamais connu les échecs no longer fear personal disappointpersonnels, doit s’assimiler au degré de ments and failure, must be the ultimate satisfaction ultime. liberation.

Production: CAMPO Co-production: FFT (Düsseldorf), Theater Im Pumpenhaus (Münster), Gessnerallee (Zürich), Mousonturm (Frankfurt), Spring Performing Arts Festival (Utrecht) & SPIELART Festival (Munich)

The ultimate aim of Wellness? The perfect symbiosis between a healthy body and a healthy mind. Riebeek & Holzinger are striving for nothingmless than their own version of Miss or Mr Universe.


36

Workshop / Lecture / Film

Constant vzw Work Session GenderBlending 17–22.11 EN spoken free

  copyright: TBL, Deviantart

NL GenderBlending brengt vijf dagen lang kunstenaars, 3D-theoretici, ‘bodyhackers, game-activisten, queer designers en softwarefeministen’ rond de tafel om stereotypen rond gender te deconstrueren en normoverschrijdende lichaamsbeelden te ontwerpen. Samen experimenteren ze op het raakvlak van gender en technologie.

Organisation: Constant vzw together with Beursschouwburg In collaboration with: Anne Smolaer & Željko Blaće.


Transformers

37

FR GenderBlending réunit pendant cinq EN For five days GenderBlending brings jours autour d’une même table des together artists, 3D theoreticians, artistes, des théoriciens de la 3D, ‘body ‘body hackers, games activists, queer hackers, des activistes du gaming, designers and software feminists’ des queer designers et des féministes around the table to deconstruct logicielles’ afin de déconstruire certains gender-related stereotypes and to stéréotypes entourant le gendre et design body images which cross the concevoir de nouvelles images corpostandard boundaries / thresholds. They relles qui dépassent les frontières que experiment at the interface of gender nous imposent les normes actuelles. and technology. Ils se pencheront sur le point de convergence entre le genre de la technologie.

With the support of: Gelijke Kansen & Genderklik

During the GenderBlending work session digital representations are accurately pared away, turned upside down and reassembled once again.

Are you also curious about the limitations and possibilities of gender? Come and take a look at the workshop results during the public opening hours. We 19.11–20:30 Presentations and discussion. Contributors include: Ginger Coons, Maria Ptqk and the Blender community. Sa 22.11–20:30 Video programme about gender discrimination and sport compiled by the Croation artist Željko Blaće. Contributors include: Tom Weller and Pink Screens. Kick*Sync*Trans During this period, you might bump into a kickertable in Beursschouwburg. This kickertable is produced by željko Blaće in co-creation with artist Jason Hall and creatives in Ghent at Timelab. org in 2013. Blaće focuses on denormalizing in sport taking queer perspectives of gender, sexual, ethnic, class and many other diversities.


Workshop / Lecture / Film

De Player UOEIA III / That Global Gottis Fr 28.11–20:30 language no problem €7 presale €5

38 NL UOEIA III/ That Global Glottis is een goed gevuld avondprogramma (met lezingen, films en performances) dat zich beweegt op het snijvlak van experimenteel geluid, opera en het fenomeen jodelen: de stemtechniek waarbij geschakeld wordt van borstnaar kopstem. Bart Plantenga (NL), Bernard <Beny> Betschart (AT), Myriam van Imschoot (BE), Doreen Kutzke (DE) e.a. zullen ons hun bijzondere kunde van dit wereldwijd fenomeen zullen tonen. We lichten er alvast twee project voor je uit: – Hola HU, een jodelduet tussen Myriam Van Imschoot en Doreen Kutzke en – YOUYOUYOU, waarin Van Imschoot met 8 Marokkaanse vrouwen uit Brussel de zaghareet (Arabische jodelkreet, in het Frans youyou genoemd) als een perpetuum mobile gedurende 5 tot 10 minuten aanhouden tot de zangeressen de klank hallucineren.

Production & organisation: De Player (a production and presentation platform from Rotterdam that programmes experimental music and visual art) Co-production: Beursschouwburg

Hola Hu © Myriam Van Imschoot/ Doreen Klutzke


Transformers

39

FR That Global Glottis est un proEN That Global Glottis is a comprehengramme très complet (composé de sive evening programme (brimming conférences, de films et de représentawith lectures, films and performances) tions) qui se situe au point de converpoised on the cutting edge of experigence entre la musique expérimentale, mental sound, opera and the phenoml’opéra et le yodel, une technique enon of yodelling: the voice technique vocale impliquant un passage rapide de which switches between chest and la voix de poitrine à la voix de tête. head voice. Nous accueillerons notamment: Bart Yodelling can be heard everywhere: Plantenga (NL), Bernard <Beny> Betsin the Alps , coming from African Pygchart (AT), Myriam van Imschoot (BE) mies, and now Bollywood star Kishore et Doreen Kutzke (DE). Kumar and the eccentric guest artists Nous vous présentons deux projets: who will demonstrate their remarkable – Hola HU, un duo de yodel entre skill in this worldwide phenomenon: Myriam Van Imschoot et Doreen Kutzke including Bart Plantenga (NL), Bernard et “Benny” Betschart (AT), Myriam van – YOUYOUYOU, où Van Imschoot tient Imschoot (BE) and Doreen Kutzke. le zagharit, ou plus communément For the time being we’re putting two appelé le youyou, dans un mouvement of the projects in the spotlight for you: perpétuel de 5 à 10 minutes, en compa- – Hola HU, a yodelling duet between gnie de 8 chanteuses marocaines, qui Myriam Van Imschoot and Doreen éblouissent ensuite le public de leurs Kutzke and notes. – YOUYOUYOU, in which Van Imschoot, together with 8 Moroccan women from Brussels, perform the zaghareet (Arabian yodelling cry, called youyouyou in French) continuously for 5 to 10 minutes like a perpetuum mobile, until the singers hallucinate the sound.

Uoeia sounds like an unusual yodelling tone. And the glottis: that’s the space between the vocal chords where sounds are produced. Make no mistake, voice tone can also be subject to transformation!


40

Solo Expo: Dennis Tyfus (BE)

17–22.11 We–Fr 12:00–18:00 Sa 12:00–19:00 free


Transformers

“He means well” rarely means something good.

  Dennis Tyfus

41


Solo expo: Dennis Tyfus

42 NL Tijdens Transformers geven we het woord aan de Belgische kunstenaar Dennis Tyfus. De man tekent, schildert, fotografeert met wegwerpcamera’s, filmt, speelt noisemuziek, zingt, parodieert, produceert grammofoonplaten en cassettes, creëert kunstenaarsboeken en tijdschriften, maakt collages, heeft een radioprogramma op Radio Centraal in Antwerpen en archiveert zijn oeuvre in het overkoepelende label Ultra Eczema. In oktober en november krijgt Tyfus van ons carte blanche. Een hele zomer lang zal hij broeden op wat hij tijdens zijn eerste (!) solotentoonstelling in Brussel laat zien. Het staat sowieso vast dat het Beursschouwburg-gebouw en misschien zelfs de werknemers een enorme transformatie zullen ondergaan...

  Dennis Tyfus © Dennis Tyfus


Transformers FR Pendant Transformers, nous donnons la parole à l’artiste belge Dennis Tyfus. Cet homme dessine, peint, photographie avec des appareils jetables, filme, joue de noise music, chante, parodie, produit des vinyles pour gramophone et des cassettes, crée des livrets et des revues artistiques, réalise des collages, présente une émission radiophonique sur Radio Centraal à Anvers et archive son œuvre sous le label généraliste Ultra Eczema. En octobre et novembre, nous lui donnons carte blanche. Tout un été, Tyfus il couvera ce qu’il nous présentera lors de sa première (!) exposition solo à Bruxelles. Il est déjà pratiquement acquis que le bâtiment et le personnel du Beursschouwburg feront l’objet d’une transformation en profondeur…

43 EN During Transformers we’re letting Belgian artist Dennis Tyfus take the floor. The man draws, paints, takes photographs using disposable cameras, makes films, plays noise music, sings, parodies, makes records and cassettes, creates artists’ books and magazines, makes collages, has a radio programme on Radio Central in Antwerp and archives his oeuvre under the Ultra Eczema label. In October and November we’re giving Tyfus carte blanche. He can spend the whole summer pondering on what he’ll show at his first (!) solo exhibition. In any case, it’s certain that the Beursschouwburg building as well as the staff will undergo an enormous transformation…


44

Looped screenings We–Sa 12:00–22:00 free

We’re opening up the doors to a unique universe: each week we’re showing a different video where seapunk, memes, green screens, Photoshop, Tumblr aeshetic, Facebook, YouTube and selfies are used as though they were paint or clay.

NL In dit film- en videoprogramma wordt transformatie opgevat als de radicale verandering van hoe mensen met beelden omgaan. Internet heeft de productie en beleving van afbeeldingen op zijn kop gezet, met een dagelijks aanzwellende beeldenvloed als resultaat. Iedereen heeft tegenwoordig toegang tot alle media en genereert en deelt massaal. Een handvol kunstenaars speculeert over de invloed van de digitalisering op ons dagelijks leven, met collages van gevonden virtuele beelden. Ze nemen een loopje met de oneindige reproduceerbaarheid en veranderlijkheid van digitaal materiaal en zetten de (virtuele) realiteit naar hun hand. De tendens om met digitale tools artistiek werk te maken, vangt men sinds enkele jaren onder de noemer ‘postinternet art’. Postinternet wijst op een verandering in onze omgang met het beeld, massamedia en populaire cultuur. Kunstenaars werken op hun beurt met de ruwe materialen en ideeën die door iedereen online worden gegooid en creëren nieuwe vormen en toekomstige realiteiten.


Transformers

45

FR Dans ce programme film et vidéo, EN In this film and video programme la transformation est perçue comme transformation is understood as the le changement radical du rapport radical change in the way people deal de l’homme à l’image. L’Internet a with images. Internet has turned image totalement modifié la production et le production and perception upside ressenti des représentations imagées down, with a surging tide of images auxquelles nous sommes confrontés. rising daily. Nowadays everyone has Nous faisons face aujourd’hui à un flux access to all media and generates and ininterrompu d’images qui ne cesse de shares on a massive scale. croitre. Tout le monde a accès à une A mere handful of artists speculate infinité de supports et nous générons about the influence of digitalization et partageons tous massivement nos on our daily life, with collages of contenus. discovered virtual images. They play Des artistes se sont penchés sur tricks with the infinite reproducibility l’influence de la numérisation sur notre and variability of digital material and quotidien en usant de collages d’images shape (virtual) reality to their will. virtuelles glanées çà et là. Ils tournent The trend of creating artistic en dérision le caractère indéfiniment work with digital tools has been reproductible et changeant du contenu encompassed within the term ‘postnumérique en transformant la réalité internet art’ for several years. Post(virtuelle) comme bon leur semble. internet refers to the change in our Cette tendance à réaliser des œuvres personal interaction with the image, artistiques à partir d’outils numériques mass media and popular culture. In se définit depuis quelques années turn, the artists work with the raw comme l’‘art post-internet’. Postmaterials and ideas which everyone internet fait référence à un changethrows on line thereby creating new ment dans notre rapport à l’image, aux configurations and future realities. médias de masse et la culture populaire. Les artistes travaillent à leur tour avec des matériaux et des idées bruts, mis en ligne par tout un chacun, où de nouvelles formes et de nouvelles réalités à venir sont créées et recréées.

“Roadside Picnic”, Rustan Söderling © Rustan Söderling


46

Video

Nicolas Provost (BE) The Painters Fr 3.10–Sa 11.10 We–Sa 12–22:00 free 4’ language no problem

The Painters © Nicolas Provost

NL We tonen The Painters, een nieuwe kortfilm van Nicolas Provost waarin hij aan de slag gaat met de grote filmindustrie van de pornografie. Hij transformeert de meest spectaculaire blowjobs en ejaculaties via datamoshing (een digitale techniek waarbij een haperende beeldcompressie leidt tot zichtbare pixelfouten en beelden die elkaar lijken op te eten) tot een vervreemdende kleurenbrij met schilderachtige kwaliteiten.

Production: Nicolas Provost, 2014


Transformers

47

FR Nicolas Provost nous présente The EN Nicolas Provost is showing his latest Painters, un court-métrage abordant video The Painters, a short film in la grande industrie du cinéma qu’est which he gets to work in that major film la pornographie. Par le datamoshing industry – pornography. He transforms (technique numérique par laquelle une the most spectacular blow-jobs and compression d’images dérangeante ejaculations into an alienating colour conduit à des erreurs de pixelisation mash with picturesque qualities. He ostensibles et à des images semblant uses therefor the digital technique of se dévorer mutuellement), il transforme datamoshing (technique in which a les plus spectaculaires fellations et faltering image compression leads to éjaculations en une sorte de bouillie visible pixel errors and images which chromatique aux caractéristiques pictuappear to devour each other). rales.


48

Video

Hito Steyerl (DE) How not to be seen: A Fucking Didactic Educational .mov File

NL De Duitse kunstenares Hito Steyerl vertrekt vanuit een relict uit het niet zo verre verleden. In de Californische woestijn bevinden zich nog steeds de kalibratie-doelwitten die werden gebruikt ten tijde van de analoge luchtfotografie. De doelwitten zien eruit als reusachtige pixels waarmee men uit de lucht de resolutie van de camera’s kan testen. Zich kleiner maken als één van deze pixels vergroot de kans op onzichtbaarheid, beweert Steyerl droogweg. Hoe onzichtbaar worden in tijden van ongebreidelde toename van (digitale) beelden? HOW NOT TO BE SEEN is een snijdende kritiek op de hedendaagse “overvisibiliteit” en surveillance, die niettemin toelaten dat minderheden, politieke vluchtelingen, activisten,... in het niets verdwijnen.

Production: Hito Steyerl, 2013

We 15.10–Sa 18.10  12–22:00 Belgian premiere 16’ EN spoken free

HOW NOT TO BE SEEN: A FUCKING DIDACTIC EDUCATIONAL .MOV FILE © Hito Steyerl


Transformers

49

FR L’artiste allemande Hito Steyerl EN The German artist Hito Steyerl starts part d’un vestige issu d’un passé pas with a relic from the not-so-distant si lointain. Dans le désert de Califorpast. In the Californian desert the calinie, on retrouve encore des cibles bration targets which were used in the d’étalonnage utilisées à l’époque de la era of analogue aerial photography are photographie aérienne analogique. Les still there. The targets look like giant cibles ressemblent à des pixels géants pixels with which the camera resolupermettant de tester la résolution des tion can be tested from the air. Making appareils photo depuis le ciel. Se faire oneself smaller than one of these pixels aussi petit que l’un de ces pixels accroît increases the chance of invisibility, nos chances d’invisibilité, prétend Steyerl wryly remarks. froidement Steyerl. How become invisible in an era of Comment nous rendre invisibles, à unbridled increase in (digital) images? une époque où la création et la circu HOW NOT TO BE SEEN is a cutting lation de contenus et d’images font critique on present-day ‘over-visibility’ l’objet d’une expansion débridée? and surveillance, which nevertheless HOW NOT TO BE SEEN s’assimile permit minorities, political refugees, surtout à une critique acerbe de l’’hyactivists, … to disappear into thin air. per-visibilité’ et de l’hyper-surveillance, qui permettent néanmoins aux minorités, aux réfugiés politiques ou aux autres activistes de disparaître dans le néant.

Commissioned by: Massimiliano Gioni & Venice Biennale

Supported by: the International Production Fund (IPF) – 2013 Partners: Outset England, Dermegon Daskalopoulos Foundation for Culture and Development, Outset USA, Outset Netherlands with Promoters Van Abbe museum, Maurice Marciano Family Foundation & Wilfried Lentz Rotterdam


50

Video

Neïl Beloufa (FR/DZ) Tonight and the People

NL Beloufa probeert een droogkomische hyperrealiteit te creëren, spelend met Amerikaanse tienerfilm-, soapconventies en symboolobjecten zoals de rode bandana (die refereert aan cowboys of anarchisten én de gangstercultuur aan de Westkust). Hij maakt de kijker bewust van het apparaat dat achter tv-producties met stereotype verhaallijnen schuilgaat. Zijn werk is een erg gelaagde compositie en vormt geen meeslepend naadloos geheel, waardoor hij voortdurend balanceert op het boeiende raakvlak tussen cinema en kunstgalerie.

We 22.10–Sa 25.10 We–Sa 12–22:00 Belgian premiere 81’ EN spoken free

Tonight and the People © Neïl Beloufa

Writer/Director: Neïl Beloufa Producer: Jean Des Forets Production Company: Petit Film


Transformers

51

FR Beloufa essaye de créer une EN Beloufa attempts to create a drily hyper-réalité à la manière d’un pincecomical hyper-reality by playing with sans-rire, en jouant avec des objets teenage film, soap conventions and symboliques et des conventions issues symbolic objects, like the red bandanna de films et de séries américaines pour (which refers to cowboys or anarchists adolescents, comme le fameux bandana but also to the West coast gangster rouge, qui fait à la fois référence aux culture). cow-boys et aux anarchistes et aussi Beloufa raises the viewer’s awareà la culture des gangsters de la côte ness of the apparatus that is hidden belge. behind TV productions with stereotype Beloufa amène le spectateur à story lines. His work is a very layered prendre conscience du système qui se composition which does not form a cache derrière les productions télévicompelling, seamless entity, resulting in sées, dont les scénarios sont cousus his constant balancing on the fascinatde stéréotypes. Son œuvre est une ing interface between cinema and art composition très stratifiée, qui forme gallery. un tout incohérent parfois dérangeant, par lequel il traverse constamment la frontière passionnante qui sépare cinéma et galerie d’art.


52

Video

Rustan Söderling (SE) Roadside Picnic & The Second Dawn of Man

NL In 1971 schreven de broers Arkady en Boris Strugatsky de korte sciencefictionroman Road Side Picnic, waarin buitenaardse wezens – na hun ‘visitatie’ op aarde – raadselachtige artefacten achterlieten. Als was het een ordinaire picknick, waarbij afval en restanten achteloos worden afgedankt. Söderling neemt een loopje met dit verhaal en stelt zich een picknick voor in de kosmos. Stoelen, vorken, augurken en kroonkurkjes zweven door ons sterrenstelsel. Plots wordt een homp brie een ruimteschip of een badmintonpluimpje een allesziende satelliet. In The Second Dawn of Man verkennen prehistorische apen diezelfde objecten, achtergelaten op een imaginaire primitieve planeet. Via eenvoudige digitale animatie en met veel humor manipuleert Söderling bestaand materiaal tot een absurde symfonie van restafval.

We 29.10–Sa 8.11 We–Sa 12–22:00 Belgian premiere 8’01” Roadeside Picnic 8’46” The Second Dawn of Man EN spoken free

The Second Dawn of Man © Rustan Söderling

Production: Rustan Söderling, 2013


Transformers

53

FR En 1971, les frères Arkady et EN In 1971 the brothers Arkady and Boris Boris Strugatsky écrivent le roman de Strugatsky wrote the short science science-fiction Road Side Picnic, qui fiction novel Road Side Picnic, about parle d’une visite extraterrestre sur a visitation to our planet of extraterterre. À leur départ, les martiens ont restrial creatures, who left behind laissé objets mystérieux. Comme s’il mysterious artefacts. As though it was s’agissait d’un pique-nique ordinaire, à la just an ordinary picnic, where waste suite duquel des déchets et des restes and residue are carelessly discarded. de nourriture avaient été oubliés là. Söderling pokes fun at this story and Söderling tourne cette histoire en imagines a picnic in the cosmos. Chairs, dérision et s’imagine un pique-nique forks, gherkins and crown corks float dans le cosmos. Les chaises, les fourthrough our galaxy. A chunk of brie chettes, les cornichons et les capsules becomes a spaceship or a badminton flottent dans notre galaxie. Un morceau shuttle is like an all-seeing satellite. de brie devient une navette spatiale In The Second Dawn of Man prehiset un volant de badminton un satellite toric apes explore those same objects, omniscient. left behind on an imaginary primitive Dans The Second Dawn of Man, des planet. Through simple digital animation singes préhistoriques explorent ces and with a generous shot of humour, mêmes objets, laissés sur une planète Söderling manipulates existing material primitive imaginaire. Par une animainto a ridiculous symphony of waste. tion numérique simple et une bonne dose d’humour, Söderling manipule des objets existants pour en faire une symphonie de déchets absurde.


Video

Ryan Trecartin & Lizzie Fitch (US) Center Jenny We 12.11–Sa 15.11 We–Sa 12–22:00 53’15” (starts every hour) EN spoken free

CENTER JENNY © Ryan Trecartin & Lizzie Fitch

54 NL In CENTER JENNY construeren het Amerikaanse kunstenaarsduo Ryan Trecartin en Lizzie Fitch een posthumane wereld, bevolkt door verschillende groepen meisjes die allemaal ‘Jenny’ heten. Extreme make-up, vervormde stemmen en het gebruik van infraroodcamera’s geven het werk een unieke beeld- en geluidskwaliteit. Het inzetten van bekende Amerikaanse actrices (zoals Alia Shawkat van Arrested Development of Jena Malone van The Hunger Games) die op een groteske manier acteren, draagt bij tot een artificiële en futuristische koortsdroom.

Written, directed, FX’d & edited by: Ryan Trecartin & Lizzie Fitch Acting: Rachel Lord, Rene Plaza & Solomon Chase, Aubrey Plaza and David Toro, Molly Tarlov & Telfar Clemens, Murphy Maxwell, Akeem Smith, Lee Kyle, Jillian Allexander, Annakim Violette, Annakim’s Horse Nala & Jeff Baij


Transformers

55

FR Dans CENTER JENNY, le duo EN In CENTER JENNY the American d’artistes américains Ryan Trecartin artist duo Ryan Trecartin and Lizzie et Lizzie Fitch construisent un monde Fitch construct a post-human world, post-humain, peuplé de groupes de populated by various groups of girls, filles qui se prénomment toutes ‘Jenny’. who are all called “Jenny”. Surmaquillage, voix transformées Extreme make-up, distorted voices et des caméras infrarouges donnent à and the use of infra-red cameras give l’œuvre une qualité d’image et de son the work a unique image and sound unique en son genre. La mise en scène quality. The use of well-known Amerid’actrices américaines connues (telles can actresses (like Alia Shawkat from qu’Alia Shawkat d’Arrested DevelopArrested Development or Jena Malone ment ou Jena Malone de The Hunger from The Hunger Games) who act in Games), qui jouent d’une manière a grotesque way, contributes to the grotesque, contribue à une rêverie artificial and futuristic feverish dream fiévreuse artificielle et futuriste. which Trecartin and Fitch unfold.

Credits: Electronics Arts Intermix


56

Video

Pauline Boudry & Renate Lorenz To Valerie Solanas and Marily Monroe in Recognition of Their Desperation We 19.11–Sa 22.11 We–Sa 12–22:00 Belgian premiere 18’ (start every 30’) EN spoken free

NL Boudry en Lorenz maken een nieuwe versie van een geluidswerk van Pauline Oliveros uit 1970. Oliveros was geïnspireerd door het feministische en egalitaire SCUM Manifesto (Society for Cutting Up Men) van Valerie Solanas en pende een experimenteel muziekstuk samen. Vijf performers geven elk hun eigen interpretatie hiervan en worden uitgenodigd om elkaar te imiteren. Boudry en Lorenz introduceren de camera als een bijkomende performer die in één vloeiende take zowel de individuele performers als de gedragingen van de groep voor het voetlicht plaatst en transformeren zo het originele werk van Oliveros tot een hedendaagse versie die zich vragen stelt over machtsrelaties.

Production: Pauline Boudry & Renate Lorenz, 2013


Transformers

57

FR Boudry et Lorenz ont réalisé une EN Boudry et Lorenz make a new version nouvelle version d’une œuvre sonore of a piece of sound work by Pauline Olide Pauline Oliveros de 1970. Oliveros veros, which she made in 1970. Oliveros s’était inspirée du manifeste fémiwas inspired by the feministic and niste et égalitaire SCUM (Society for egalitarian SCUM Manifesto (Society Cutting Up Men) de Valerie Solanas et for Cutting Up Men) by Valerie Solanas composa un morceau de musique expéand put together an experimental music rimentale. Cinq acteurs nous donnent piece. Five performers each give their leur interprétation personnelle et sont own interpretation and are invited to invités à s’imiter mutuellement. imitate each other. Boudry et Lorenz nous présentent la Boudry et Lorenz introduce the caméra comme un artiste additionnel camera as an additional performer, who mettant les acteurs individuels et les in a single smooth take puts both the comportements du groupe sous les individual performers and the group feux de la rampe en une seule prise. conduct in the spotlight and thus L’œuvre originale d’Oliveros se voit transform Oliveros’ original work into a ainsi transformée en version contempocontemporary version which questions raine s’interrogeant sur les rapports de power relations. pouvoir.

  Thanks to: Ellen de Bruijne Projects

To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of Their Desparation © Pauline Boudry & Renate Lorenz


58

Video

Shana Moulton (US) The Undiscovered Drawer

NL In The Undiscovered Drawer laat Moulton hoofdpersonage Cynthia opdraven – naar eigen zeggen een alter ego. Cynthia is een nerdy, hypochondrische neohippie die op zoek gaat naar geluk, schoonheid en spirituele vervulling. Moulton plaatst haar in psychedelische, pastelkleurige interieurs die zo lijken weggelopen uit een magazine van de jaren tachtig of negentig. Via greenscreen-technieken en digitale manipulatie laat Moulton de interieurs en objecten in Cynthia’s kamer tot leven komen. Een bijzondere wereld met een gesloten deur, vreemde schrijftafel met magische kwaliteiten, geheime lades en veranderende kastjes.

We 26.11–Sa 29.11 Belgian premiere 9’ EN spoken free

The Undiscovered Drawer © Shana Moulton

Production: Shana Moulton, 2013


Transformers

59

FR Dans The Undiscovered Drawer, EN In The Undiscovered Drawer Moulton Moulton convoque son personnage lets protagonist Cynthia emerge – principal Cynthia, qu’elle présente her alter ago by her own admission. comme son alter ego. Cynthia est une Cynthia is a nerdy, hypochondriac neonéo-hippie ringarde et hypocondriaque, hippy who goes in search of happiness, à la recherche du bonheur, de la beauté beauty and spiritual fulfilment. et de son accomplissement spirituel. Moulton sets her in psychedelic, Moulton se place dans des intérieurs pastel-coloured interiors which look psychédéliques aux couleurs pastel, qui just as though they’ve escaped from semblent tout droit sorties de magaan eighties or nineties magazine. Using zines des années 80 ou 90. Par le biais green-screen techniques and digital des techniques d’incrustation green manipulation she makes the interiors screen et de manipulations numériques, and objects in Cynthia’s room come Moulton donne vie aux intérieurs et aux to life. objets de la chambre de Cynthia. Avec A world with a closed door, a strange une porte verrouillée, un mystérieux writing desk which possesses magical bureau avec des propriétés magiques, powers, secret drawers and changing les tiroirs secrets et armoires chancupboards. geantes.

The Undiscovered Drawer © Shana Moulton


60

Single screenings

Hans Bryssinck (BE) Wilson y Los Más Elegantes Fr 17.10 20:30 premiere 25’ + talk ES spoken, EN subtitles €7/presale €5

NL Bambuco is een Colombiaans muziekgenre dat kan worden beschouwd als een nationaal symbool. Hoewel niet elke Colombiaan ervan houdt, roept het toch steeds een patriottisch gevoel op. Het trio muzikanten uit de film weet dat gevoel met verve te bespelen, ondanks het feit dat de zanger geen local kan genoemd worden. Via de blik van de omstaanders krijgen we inzage in de ambigue relatie die de zanger met zijn omgeving ontwikkelt.

A film by: Hans Bryssinck Production: SPIN Co-production: Atelier Graphoui (Ellen Meiresonne and Rosa Spaliviero), BUDA kunstencentrum & Beursschouwburg


Transformers

61

In Wilson y Los Más Elegantes we follow the creation of a new musical trio that plays traditional Colombian music at family gatherings.

FR Le bambuco est un genre musical colombien considéré comme un symbole national. Bien que chaque Colombien n’en raffole pas, il évoque toujours un sentiment patriotique. Le trio dans le film parvient à nous transmettre ce sentiment avec verve, en dépit du fait que le chanteur ne puisse pas vraiment se considérer comme un autochtone. À travers le regard des spectateurs, nous sommes plongés dans la relation ambiguë que le chanteur entretient avec son entourage.

EN Bambuco is a Colombian music genre that could be considered a national symbol. Although not every Colombian likes it, it still evokes some kind of patriotic feeling. The trio in the film knows how to play on that emotion with passion, even though the singer could not be considered a local. By observing the onlookers’ gaze we gain an insight into the ambiguous relationship the singer develops with his

Editing: Fairuz & Hans Bryssinck Camera: Raphaëlle Ayach, Juan Camilo Bedoya-Flores, Hans Bryssinck, Natalia Correa, Christoph Hefti, Elena Landinez, Nancy Mora, Diederik Peeters, David Quiroz, Juan Sebastián Uribe & Felipe Vanegas Sound recording: Laura Barrientos, Hans Bryssinck, Natalia Correa & Angela Leyton Sound mixing: Christian Coppin Color grading: Fairuz Musicians: Jose Paul Benavide Parra, Iván Darío, Hoverman España, Fernando Granada Zapata, Aldemar Moncada, Gilberto Restrepo Giraldo, Cesar Torres, Herrera Valencia & Javier Zapata

Supported by: Arcapacha (Tolima), Campos de Gutierrez (Medellín), Casa Tres Patios (Medellín), Interacciones Urbano_Rural, Laagencia (Bogotá), Lugar A Dudas (Cali) & Residencia en la tierra (Montenegro)

Wilson y Los Más Elegantes © Hans Bryssinck


Performative film

62

Conversation after the film To celebrate the premiere of his very first short film, Hans Bryssinck invites the Colombian-German visual artist or


Transformers

‘Gestalter’ Jan Lotter Benavides for an informal chat following the film. Lotter witnessed part of the creation process and is familiar with the Colombian context. With any luck – in addition to

  “Wilson y Los Más Elegantes”, Hans Bryssinck © Hans Bryssinck

63

the film and conversation – they might also end up serving empanadas.


64

Marathon series

Garth Marenghi’s Darkplace We 23.10 19:00

NL Garth is het type dat een eindeloze stroom paperbacks schrijft over gigantische krabben, homoseksuele demonen en agressieve knaagdieren. Hij praat over zijn werk alsof het de heilige graal is. Hij leidt elke aflevering in door een stukje uit zijn oeuvre voor te lezen. En dan is er nog zijn geflopte serie Darkplace uit de jaren ’80, die alleen kort in Peru uitgezonden is... Een televisieserie over iemand die een foute televisieserie heeft gemaakt, dit wordt meta! Hoe dan ook, de integrale Garth Marenghi’s Darkplace is een wilde rit door je ergste nachtmerries.

180’ (6 x 30’) EN spoken free

Production: Avalon Television for Channel 4 Television


Transformers

65

FR Garth est de ceux qui publient un EN Garth is the type that writes an flux interrompu de livres de poche sur endless stream of paperbacks about des crabes gigantesques, des démons gigantic crabs, homosexual demons homosexuels et des rongeurs agressifs, and aggressive rodents. He talks about mais qui nous parlent de leur travail his work as if it is the Holy Grail. He comme s’il s’agissait du Saint Graal. introduces each episode by reading Il commence chaque épisode par la an excerpt from his oeuvre. And then lecture d’un extrait de son œuvre. Il y a there is the failed series Darkplace aussi sa série Darkplace, un flop monufrom the ‘80s, which only aired briefly mental, qui n’a été que brièvement in Peru... diffusée au Pérou dans les années 80… A television series about someone Une série télévisée sur une personne who made an unsuccessful television qui a réalisé une mauvaise série téléviseries – this is going to be something sée: voilà matière à de la métaréflexion! else! Any way you look at it, the entire Quoi qu’il en soit, l’intégralité de Garth Marenghi’s Darkplace is a wild Garth Marenghi’s Darkplace est un ride through your worst nightmares. voyage épique à travers vos pires cauchemars.

Once again, it’s time for a marathon evening! We’re showing a hilarious British hospitalhorror series. Sit back for the hugely arrogant but completely worthless fictitious horror writer Garth Marenghi and his publisher Dean Learner.


Film performance

Karl Philips (BE) 7 Square Metres

66 NL In de nacht van 11 april 2011 begraaft kunstenaar Karl Philips – in het grootste geheim – een plooicaravan op de weide van Pukkelpop. Een poëtische revolte tegen de commercialisering van alternatieve festivals, waar alles gelabeld wordt met reclame van een bank, bier of frisdrank. Het uitgraven van de caravan tijdens het festival zou de verrijzenis van de underground betekenen, het bewijs dat activisme en idealisme in de kunst nog mogelijk zijn. Op de dag dat Philips zijn performance plant, steekt echter een zware storm op boven het terrein...

Th 20.11 20:30 40’ Belgian premiere NL spoken EN subtitles €7 / presale €5

7 Square Metres © Karl Philips

Concept & production: Karl Philips Image & directing: Pascal Poissonnier & Bert Corsius Production support: Stijn Maes (O.C.A.M.)


Transformers

67

FR Dans la nuit du 11 avril 2011, l’artiste EN During the night of 11th April 2011, Karl Philips enterre – dans le plus artist Karl Philips – in the greatest segrand secret – une caravane pliante crecy – buries a folding caravan in the dans la prairie du Pukkelpop. Une Pukkelpop field. A poetic revolt against révolte poétique contre l’hypercomthe commercialization of alternative mercialisation des festivals alternatifs, festivals where everything is labelled où les autocollants et autres affiches with advertising for a bank, beer or soft publicitaires sont omniprésents, que ce drink. Digging out the caravan during soit pour vanter les avantages d’une the festival was to signify the resurbanque, d’une bière ou d’un soda. rection of the underground, proof that L’excavation de la caravane pendant le activism and idealism are still possible festival symboliserait la résurrection de in art. l’underground, apportant ainsi la preuve On the day that Philips plans his que l’activisme et l’idéalisme dans l’art performance, however, a heavy storm sont encore possibles. blows up over the field. Mais le jour où Philips prévoit sa performance, une violente tempête s’abat sur le site...

With the support of: de Vlaamse Gemeenschap, O.C.A.M., FLACC, Beursschouwburg, C/O, STROOM & W139

7 Square Metres is a boyish secret, a clandestine action, an idealistic deed of resistance whilst being one of the most ambitious projects Karl Philips has ever performed.

Karl Philips is an emerging Belgian artist for whom a mild kind of activism is inextricably linked to his work. With his performance art, he explores the distinctions between public and nonpublic, mainstream and underground, ‘us’ and ‘them’. His work is the result of the interconnectivity of his practice and way of life – for Karl Philips, art is never non-committal. You might have met Philips for the first time during Bâtard Festival 2010. He constructed some small houses, based on marketing material, in front of our entrance!


Documentary

Pieter Geenen (BE) The Nation (working title) Fr 21.11 20:30 +/- 30’ premiere EN spoken + Armenian / Karabakh dialect EN subtitles €7 / presale €5

© Pieter Geenen

68 NL Nagorno-Karabakh hoort formeel bij Azerbeidzjan, maar is de-facto een onafhankelijke staat. Ten tijde van de Sovjet-Unie was het een etnisch Armeense autonome provincie binnen de Azerbeidzjaanse Socialistische Sovjetrepubliek. Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft het gebied zich in 1991 onafhankelijk verklaard. De internationale gemeenschap erkent het land echter niet. De mensen uit de regio leven sinds de wapenstilstand van 1994 in een vacuüm. Wat is hun begrip van nationaliteit of identiteit in een land dat niet bestaat? Op welke manier wordt hun identiteit bepaald door de band die ze hebben met hun land?

In collaboration with: ARGOS, centre for art and media Camera: Pieter Geenen Sound: Pieter Geenen, David Astsaturyan & Hayk Navasardyan Editing: Pieter Geenen


Transformers

69

FR Nagorno-Karabakh appartient offiEN Nagorno-Karabakh is officialy part of ciellement à l’Azerbaïdjan, mais est de Azerbaijan but is de facto an indepenfacto une république indépendante. Au dent state. During the era of the Soviet temps de l’Union soviétique, le région Union, the area was an ethnic Armenian était un oblast arménien autonome autonomous province within the de la République socialiste soviétique Azerbaijani Soviet Socialist Republic. d’Azerbaïdjan. Avec la chute de l’Union In 1991, on the collapse of the Soviet soviétique, le Haut-Karabagh déclare Union, Nagorno-Karabakh declared son indépendance en 1991. La comitself independent. The international munauté internationale ne reconnaît community didn’t actually recognize toutefois pas le pays. this country. La population de la région vit en Since the 1994 cease fire the people quelque sorte dans le néant depuis le from the region have been living in cessez-le-feu de 1994. Quelle est la a vacuum. How do they feel about conception de l’identité nationale dans national identity in a country that un pays qui n’existe pas ? De quelle doesn’t exist? And how is their identity façon l’identité se définit-elle à travers determined by their attachment to their le lien que le peuple entretient avec son country? pays ?

With the support of: Vlaamse Gemeenschap & SMartBe

In the fall of 2015, Argos will present a solo show by Pieter Geenen.

In his subtile and poetic video-essay, The Nation, the Belgian artist Pieter Geenen reflects on the inconsistency of identity. Who are you if you live in a country that doesn’t exist?


70

Out of Focus


Out of Focus

71

Music This is only a sampling from our music programme. Throughout the year we’ll be adding to the list. Through our newsletter, website or social media you can stay up-to-date with the latest names playing in our ‘Zilveren Zaal’. Stay tuned! We’re billing established names alongside fledgling newcomers, joining forces with our good neighbours AB,

Tokimonsta © Morgane Delfosse

offering a dash of classics with Origami Music and celebrating Christmas with the craziest crew from Brussels. We’re looking forward to seeing you!

(TIP: Follow us on Spotify. We’ll upload songs of bands playing here. BSB concerts is the name!)


concerts

10/ 2014

3

Fr 22:00 Bear In Heaven US indie drone pop €12 presale   €10 BE Soldier’s Heart rustling electro   We

8

20:30

Roselien BE

Su 15:00 Origami   together with Origami Music

12 15 24

soulful melodies free

classical music

€ t.b.c.

We 20:30 Stoemp! free Cocaine Piss BE   together with Poppunt Fr 22:00 heXaGEN festival feat. € t.b.c. Jessica93 FR cold wave/ shoegaze Headwar FR no wave/   together with heXaGEN avant garde Fr 22:00 Black Basset Records Night feat. Castles BE heavy rock

31

Mont-Doré BE

pounding screamo

Electric)noise(Machine BE dead pop   together with Black Basset Records

free


11/ 2014 22

Sa 22:00 Trans Am US heavy rock Sleep Party People DK ambient pop   together with Ancienne Belgique

29

Sa 22:00 Ültra Eczema Zaalshow   (hosted by Dennis Tyfus) line up TBC

€12 presale

€10

free

12/ 2014 2 14

Tue 20:30 A-WA IL/YE

Yemenite Folk €12 presale Beats €10

Su 15:00 Origami   together with Origami Music

classical music

€ t.b.c.

Fr

cabaret

€ t.b.c.

Sa

19 20

21:00

Le Noel de Bas Nylon


Music

74


Out of Focus

Roselien © Sander Muylaert

75


76

Film and Video

Zéro de Conduite presents:

Story of Kindness by Trâ`n , Văn Thuy We 5.11 20:30 43’ VN spoken EN subtitles €7 / presale €5

NL In 2013 richtten de documentairefilmmakers Elias Grootaers, Olivia Rochette en Gerard-Jan Claes het productie- en distributieplatform Zéro de conduite op. (De naam is een verwijzing naar Jean Vigo’s gelijknamige film uit 1933, een lyrische ode aan jeugdige rebellie.) Dit najaar stelt Zéro de Conduite een avondprogramma samen rond de film Chuyen tu te (The Story of Kindness or How to Behave) (1985/1987) van de Vietnamese documentairemaker Trâ`n , Văn Thuy.


Out of Focus

77 Once, in a discussion about filmmaking, an annoyed friend reproached me in an odd way. “Only animals turn away from human suffering and busy themselves looking after their own skins.” That is a merciless and inadmissible statement. I doubt if it was his own. He probably borrowed it from somewhere. `n Văn Thu,y in –Trâ Chuyen tu te

, Story of Kindness © Trâ`n Văn Thuy

FR En 2013, Elias Grootaers, Olivia EN In 2013 the documentary Rochette et Gerard-Jan Claes, réalicinematographers Elias Grootaers, sateurs de documentaires, ont mis sur Olivia Rochette and Gerard-Jan Claes pied la plate-forme de production et set up the production and distribution de distribution Zéro de conduite, dont platform Zéro de conduite. (The name le nom fait référence au film éponyme refers to Jean Vigo’s 1933 film of the de Jean Vigo de 1933, une sorte d’ode same name, a lyrical paean to youthful lyrique à la rébellion juvénile rebellion.) Ils présentent cet automne un This autumn they are compiling an programme nocturne autour du film evening programme around the film Chuyen tu te (The Story of Kindness Chuyen tu te (The Story of Kindness or How to Behave) (1985/1987) du réaor How to Behave) (1985/1987) by the lisateur de documentaires vietnamien Vietnamese documentary cinematogra, , Trâ`n Văn Thuy. pher Trâ`n Văn Thuy.


Film & Video

Art Brussels Artist’s Film Premieres

78 NL We vertonen lange films, documentaires en kortfilms – doorheen het jaar, in aanloop naar de korte periode van Art Brussels (een hedendaagse kunstbeurs die internationale kunstgaleries, zowel internationaal bekende artiesten als beloftevolle talenten, kunstliefhebbers en verzamelaars verenigt). Vorig jaar stonden alvast The Stuart Hall Project van John Akomfrah en een reeks kortfilms van Laure Prouvost en Elizabeth Price op het programma. Hou onze website of nieuwsbrief in de gaten voor de exacte data en films dit najaar.

Names & dates t.b.c. €7/presale €5

SoundImageCulture Public Presentation Th 18.12 free

NL SoundImageCulture (SIC) is een internationale kunstenwerkplaats gericht op artistiek-antropologisch onderzoek en ondersteuning van documentaire kunstvormen. Elk jaar in december stellen enkele deelnemers aan de SICworkshop hun filmprojecten voor aan het publiek.


Out of Focus

79

FR Nous présentons des long-métrages EN We present longer feature films and et documentaires tout au long de documentaries, throughout the year l’année et avant la courte durée d’Art and in anticipation of the short duration Brussels (une foire d’art contempoof Art Brussels (a contemporary art rain qui rassemble des galeries d’art fair, which brings together contemcontemporain, artistes, des noms inporary art galleries from all over the ternationaux connus aussi bien que des world, international well-known artists jeunes talents prometteurs, amateurs as well as promising young talents, cond’art contemporain et collectionneurs). temporary art lovers and collectors). L’an dernier, nous vous présen In last year’s programme we showed tions The Stuart Hall Project de John John Akomfrah’s The Stuart Hall ProjAkomfrah et une série de courts-méect and short films from Laure Proutrages de Laure Prouvost et Elizabeth vost and Liz Price. Keep a watchful eye Price. Gardez notre site et notre lettre on our website and newsletter to note d’information à l’œil pour connaître les dates and films for the coming autumn. dates et les films qui seront présentés cet automne.

Organisation: Art Brussels, together with Beursschouwburg

FR SoundImageCulture (SIC) est un atelier d’art international orienté sur la recherche anthropologico-artistique et de soutien des formes d’art liées aux documentaires. Chaque année en décembre, les participants présentent leurs projets au public.

EN SoundImageCulture (SIC) is an international arts workshop focused on artistic-anthropological research and support for documentary art forms. Each year in December the participants present their projects to the public.

SoundImageCulture vzw SIC is supported by: the Flemish Community Partners: ARGOS, Beursschouwburg, KASK School of Arts & Pianofabriek Kunstenwerkplaats

With work by: Effi Weiss & Amir Borenstein Vittoria Soddu Davide Tidoni Ettore Siracusa Piero Bisello Sander Tas & Danja Cauwbergs

Lazara Rosell Albear Miguel Peres dos Santos Dan Oki Eleni Kamma Tom Bogaert Margaux Schwarz Maud Girault


80

Topicality and Debates Train your brain-day Th 10.10 Creative Mornings 9:00 StadsSalonsUrbains 17:30 Great Minds Think Ahead 20:30 free Lectures from early morning ’til late at night, the perfect way to feed your mind!

NL Op vrijdag 10 oktober geven we het startschot voor een najaar gevuld met lezingen van (inter)nationale sprekers. Naast oude bekenden (Creative Mornings) maak je kennis met nieuwe lezingenreeksen (StadsSalonsUrbains en Great Minds Think Ahead). Wie de spreker wordt tijdens Creative Mornings staat nog niet vast, we weten wel dat het thema Crossover is. Later op de dag staat er een portie stadssociologie op het programma. StadsSalonsUrbains nodigt hoogleraar Patrick Le Galès uit, een expert op gebied van stadsverandering. Vervolgens brengt Great Minds Think Ahead niemand minder dan Michel Bauwens naar Brussel. Hij zal het hebben over het peer-to-peermodel (P2P – geïnspireerd door open source zoals Wikipedia), een weg naar een postkapitalistische samenleving waarbij de markt onderworpen wordt aan het algemeen belang.


Out of Focus

81

NL Van BeursKafee tot Gouden Zaal: EN From the Beurskafee to Gouden elke ruimte leent zich uitstekend Zaal: each space is ideally suited voor een luisterend oor en een alweto an attentive ear and omniscient tende spreker. We brengen de wereld speaker. We’re bringing the world en de stad naar binnen en laten verand the city inside and giving various schillende organisaties en experten organizations and experts the chance aan het woord. Zo timmeren we aan to speak. By doing so we’re building de weg naar de uomo universale. towards the uomo universale. FR Du BeursKafee à Gouden Zaal: chacun de nos espaces se prête à merveille à l’omniscience des orateurs et aux oreilles attentives auxquelles ils s’adressent. Nous invitons le monde en nos murs en donnant la parole à différents experts et organisations. Nous contribuons ainsi à la construction de l’uomo universale.

FR Le vendredi 10 octobre, nous donnons le coup d’envoi d’une saison automne-hiver riche en orateurs nationaux et internationaux. Outre les vieilles connaissances (Creative Mornings), vous découvrirez également de nouvelles séries de conférences (StadsSalonsUrbains et Great Minds Think Ahead). Si nous ne savons pas encore qui seront les orateurs des Creative Mornings, nous en connaissons déjà la thématique : Crossover. Plus tard dans la journée, le programme vous proposera également un extrait de sociologie urbaine. StadsSalonsUrbains invitera dans ce cadre le professeur Patrick Le Galès, expert en transformation urbaine. Great Minds Think Ahead attirera ensuite à Bruxelles un certain Michel Bauwens, qui nous parlera du modèle peer-to-peer (P2P – inspiré des plates-formes open source telles que Wikipedia), une voie menant à une société post-capitaliste, où le marché est tributaire de l’intérêt général.

EN On Friday 10th October we’re shooting off with an autumn overflowing with lectures by (inter)national speakers. In addition to the already familiar (Creative Mornings) you’ll make acquaintance with a new series of lectures (StadsSalonsUbains and Great Minds Think Ahead). Who the speaker will be during Creative Mornings is not yet fixed but we do know that the theme is Crossover Later in the day there’ll be a slice of urban sociology on the menu. StadsSalonsUrbains has invited Professor Patrick Le Galès, an expert in the field of urban change. And then Great Minds Think Ahead is bringing no-one less than Michel Bauwens to Brussels. He will speak about the peer-to-peer model (P2P – inspired by open source, like Wikipedia), a route to the post-capitalistic society where the market is shaped by general interest.


Topicality and debates

Creative Mornings Fr 10.10, Fr 21.11, Fr 19.12 doors 8:30 talk 9:00 20’ talk + Q&A EN spoken free Are you a morning type? Perfect, we’ve got a great idea for you!

82 NL Creative Mornings is een maandelijkse lezingenreeks voor creatieve types. Experten nemen het woord over de meest uiteenlopende onderwerpen, er is ruimte voor informele discussies en je kan je laven aan koffie én croissants!


Out of Focus FR Creative Mornings et une série de conférences mensuelles pour esprits créatifs. À cette occasion, des experts prennent la parole pour traiter des sujets les plus variés, où une place importante à laissée aux discussions informelles, tout en se délectant d’un bon café et de délicieux croissants !

83 EN Creative Mornings is a series of monthly lectures for creative individuals. During one of these Creative Mornings experts talk about the most diverse subjects, there is an opportunity for informal discussion and refreshment is available in the form of coffee and croissants!

Upcoming themes Oct 10 - Crossover Nov 21 - Chance Dec 19 - Education

Started in NYC by Tina Roth Eisenberg, founder of swissmiss, CreativeMornings has chapters in more than 70 cities all over the world. And until very recently, Brussels was not one of them.Brussels is not only the capital of Europe, but a beautiful and very diverse city, with a multitude of nationalities, cultures and languages. CreativeMornings Brussels aims to bring together people from these different communities, connect and inspire them! Throughout the monthly events, it will look at creativity from multiple angles, including art, business and technology, and welcoming creative people, in a broad sense.


Topicality and debates

StadsSalonsUrbains A meeting point for urbanities

84 NL StadsSalonsUrbains brengt gerenommeerde internationale professoren en onderzoekers naar Brussel om hun ideeën voor te stellen. StadsSalonsUrbains is een nieuwe reeks met lezingen en documentaires voor stedelijke professionals, studenten en alle stadsliefhebbers; een ontmoetingsplaats voor stedelingen.

Organisation: Brussels Academy & Brussels Studies Institute This Autumn, the lecturers Patrick Le Galès, Jonathan Beaverstock and Susanne Heeg will be invited by Cosmopolis centre for urban research (VUB).

Dates TBC free EN spoken

The city is the future? Most definitely! Throughout the last decade many new ideas and insights have been presented in the field of Urban Studies.

Great Minds Think Ahead Doordenkers Names & dates TBC free EN spoken NL, FR subtitles

NL Great Minds Think Ahead is een Engelstalige lezingenreeks waarbij mensen worden uitgenodigd die (veel) verder denken dan het maatschappelijke debat dat vandaag gevoerd wordt. Ze overstijgen ruimschoots de ‘waan van de dag’ die het politieke debat in een verstikkende greep houdt en leveren concrete pistes voor een solidaire toekomst.

  Organisation: Brussels Academy & Brussels Studies Institute


85

  Out of Focus

FR StadsSalonsUrbains invite à EN StadsSalonsUrbains is a series of Bruxelles des professeurs et des lectures and documentary screenchercheurs de renommée internationale ings for urban professionals, students pour y présenter leurs idées. and all city lovers. A meeting point for StadsSalonsUrbains est le titre d’une urbanites. nouvelle série de conférences et de At the StadsSalonsUrbains we invite documentaires pour professionnels, renowned international professors and étudiants urbains et tous les amateurs de researchers to present their ideas to ville, un lieu de rencontre pour citadins. the Brussels audience.

Upcoming themes Fr 10.10 Professor Patrick Le Galès (Science Po, Paris – on the detransformation of cities, European regions and large cities worldwide) Oct 2014 Professor Jonathan Beaverstock (University of Bristol, UK ­– on the super rich)

Dec 2014 The Human Scale by Andreas M. Dalsgaard and Jan Gehl Architects (2009)(documentary, critical view on the way we build and use our cities) Intro by Jens Aerts (Cosmopolis centre for urban research VUB)

Nov 2014 Professor Susanne Heeg (Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Germany – on the effects of the liberalisation of financial and property markets on cities)

FR Great Minds Think Ahead est une série de conférences en anglais où le public est invité à penser (bien) au-delà du débat social classiquement mené aujourd’hui. Ces conférences dépassent largement ‘l’air du temps’ qui asphyxie le débat politique et offre des pistes concrètes pour un avenir solidaire.

EN Great Minds Think Ahead is a series of lectures in English for those who think (a lot) further than the social debate currently being pursued. They are well beyond the ‘issues of the day’ which hold the political debate in a suffocating grip and provide concrete lines of reasoning to a stable future.

This Autumn, the lecturers Patrick Le Galès, Jonathan Beaverstock and Susanne Heeg will be invited by Cosmopolis centre for urban research (VUB).

Upcoming speakers Fr 10.10 Michel Bauwens (P2P Foundation) Other dates & names: stay tuned!


Topicality & debates

Sofam Artist Talks Names & dates TBC

86 NL SOFAM (een beheersvennootschap gespecialiseerd in visuele kunsten) nodigt een paar keer per jaar een Belgisch kunstenaar in ons BeursKafee uit, voor een gesprek over de kunsten­ aarspraktijk. Vorig seizoen kregen we Kobe Matthys (Agency) en Mekhitar Garabedian over de vloer. Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de exacte data en kunstenaars dit najaar.

free

Shapeshifters 22.10, 12.11 & 26.11–20:00 EN spoken €12/10 presale €10/8

NL We verwelkomen al enkele jaren de boeiende lezingen van Shapeshifters. Naar jaarlijkse gewoonte focussen de sprekers op een specifiek thema: hoe kunnen grafisch ontwerpers informatie visualiseren zodat die haast intuïtief begrepen kan worden? De meest uiteenlopende aspecten van beeldend ontwerp komen aan bod: van grafische vormgeving, typografie, illustratie, tot muziek en nieuwe media. Professional of design-liefhebber? Dit is iets voor jou!


Out of Focus

87

FR SOFAM (une société de gestion col- EN SOFAM (Belgian author’s rights lective des droits d’auteur sans but lusociety specialized in the visual arts) cratif, spécialisée dans les arts visuels) invites few times a year a Belgian artist, initie un cycle de Artist Talks donnant la for a talk about the art practice. parole à des artistes du monde des arts In last year’s programme we welvisuels. comed Kobe Matthys (Agency) and L’an dernier, nous invitions Kobe Mekhitar Garabedian. Keep a watchful Matthys (Agency) et Mekhitar eye on our website and newsletter to Garabedian. Gardez notre site Web et note dates and artists for the coming notre lettre d’information à l’œil pour autumn. connaître les dates et les artistes qui seront présentés cet automne.

Organisation: Sofam, together with Beursschouwburg

FR Nous accueillons depuis quelques EN For many years we’ve been able années déjà les conférences passionto welcome Shapeshifters and their nantes de Shapeshifters. Comme à fascinating lectures. Continuing our l’accoutumée, les orateurs de cette annual tradition the speakers focus année se concentreront sur une on a specific topic: how can graphic thématique spécifique : comment les designers visualize information so that concepteurs graphiques visualisentit can be understood almost intuitively? ils l’information pour en garantir la The most diverse aspects of expressive compréhension quasi intuitive ? Les design will be discussed: from graphic aspects les plus hétéroclites de la design, typography, illustration, to création visuelle sont abordés : de la music and new media. Whether you’re conception graphique, à la musique et a professional or amateur design-lover, aux nouveaux médias, en passant par la this is something for you! typographie et l’illustration. Professionnel ou simple amateur de design ? Cet événement est pour vous !

In collaboration with: LUCA School of Arts Brussels

Shapeshifters is an interactive research platform and open forum which stimulates both creative thinking and debate about the future of graphic design and visual culture.


88

Festivals

B창tard there is not enough thought Th 4, Fr 5 & Sa 5.12 Details TBC

NL B창tard is een festival dat in 2014 voor de 10e keer georganiseerd wordt. In en rond Beursschouwburg tonen (jonge) kunstenaars hun werk. B창tard is een festival van vele talen, de nieuwe toren van Babel. Lees hun mission statement in het Engels en zing in het Frans.


Out of Focus

89

Ni l’un ni l’autre, je suis, j’étais et resterai moi Ni l’un, ni l’autre Bâtard, tu es, tu l’étais, et tu le restes (Stromae)

FR Bâtard est un festival qui sera EN Bâtard is a festival. During the past organisé pour la 10e fois en 2014. Au 10 editions we have been supportsein et autour du Beursschouwburg , ing artists by offering them a chance de (jeunes) artistes vous présenteront to show their work in and around the leur travail. Bâtard est le festival de la Beursschouwburg. For the 2014 event multiplicité linguistique, la nouvelle tour we continue our research to find ways de Babel. Lisez l’énoncé de leur mission of involving the artists more in the en anglais et chantez en français. whole festival process. Confident in the belief that a work of art is not only the work in itself but includes a whole infrastructure around it, we are investigating how a festival can assist young artists in benefitting from this infrastructure and its context. And how to deal with a shared presentation platform. Bâtard continues in its aim of achieving collaborative creation in a festival during which a diverse works will be presented.

Produced, performed, directed, created, presented by: young artists For: everyone


90

Festivals

Working Title Platform #8 Dates & details TBC

NL Halfjaarlijks organiseert workspacebrussels (werkplaats voor podiumkunsten, met een sterke focus op performance, dans, dramaturgische begeleiding en onderzoek) een Working Title Platform. WTP#8 is een driedaagse waarin kunstenaars (pril) werk tonen. Tijdens het platform zie je geen afgewerkte voorstellingen, maar work in progress. DĂŠ uitgelezen kans voor wie kennis wil maken met de artistieke bedrijvigheid in Brussel. Tijdens deze editie van Working Title Platform kan je onder andere werk van Helena Dietrich zien, ook te gast tijdens het Transformers-programma. Zij toont het videorelaas van haar project Becoming Lili (p. 22).

Š Caroline Vincart

In collaboration with: ARGOS, centre for art and media


Out of Focus

91

FR Deux fois l’an, workspacebrussels EN Twice a year workspacebrussels (un atelier des arts de la scène avec un (workplace for performing arts, with a accent très marqué sur la performance, strong focus on performance, dance, la danse, l’accompagnement dramatheatrical coaching and research) a turgique et la recherche) organise Working Title Platform. WTP#8 is a une Working Title Platform (WTP). three-day event during which artists WTP#8 est un atelier de trois jours au show their (fledgling) work. During the cours desquels les artistes présentent platform you won’t see any finished leurs œuvres (naissantes). Lors de performances but work in progress. cette plate-forme, vous ne verrez pas This is the perfect opportunity for d’œuvres abouties, mais seulement anyone wanting to become acquainted du « travail en cours ». Il s’agit d’une with artistic activity in Brussels. opportunité unique pour ceux qui sou- This edition of Working Title Plathaitent découvrir l’activité artistique à form includes Helena Dietrich’s work, Bruxelles. who is also a guest artist during the Au cours de cette édition de la Transformers programme. She’ll be Working Title Platform, vous aurez noshowing the video report of her project tamment l’occasion de voir une œuvre Becoming Lili (p. 22) de Helena Dietrich, également invitée dans le cadre du programme Transformers. Elle présente le récit vidéo de son projet Becoming Lili (p. 22).

Camera: Pieter Geenen Sound: Pieter Geenen, David Astsaturyan & Hayk Navasardyan Editing: Pieter Geenen


92

Festivals

Passa Porta 10 years Passa Porta

International Literature House Passa Porta is 10 years old! To celebrate this in style, the Brazilian writer Bernardo Carvalho makes an ironic plea for the ideal book, culminating in a (literature) party with several (inter)national writers. A few weeks later every Dutch or French speaking literature lover is challenged to quiz...

Organisation: Passa Porta, together with Beursschouwburg Info & reservations: 02 226 04 54 / passaporta.be / info@ passaporta.be

Names & dates TBC 20:30 free

Brussels in writing Schrijvers over Brussel – Quand les écrivains bruxellent literature/lecture/party Th. 16.10 20:00 Bernardo Carvalho @ Passa Porta 21:15 Schrijvers over Brussel + Party @ Beursschouwburg EN spoken € 10/8 Combi Passa Porta (Bernardo Carvalho) + Beursschouwburg € 7/5 Only Beursschouwburg € 5 Only Passa Porta

NL Binnen- en buitenlandse auteurs die de voorbije jaren over Brussel en België schreven, lezen voor in de Gouden Zaal en dansen daarna gezwind mee in het BeursKafee. FR Une pléiade d’écrivains belges et internationaux liront leurs textes sur Bruxelles et la Belgique, et vous convieront à la danse. EN Authors from home and abroad who have written about Brussels and Belgium, in recent years will be reading from their work and joining in the dancing. With: Pieter De Buysser (BE), Charly Delwart (BE), Fouad Laroui (MAR), Chantal Maillard (ES), Patrick McGuinness (UK) and Tommy Wieringa (NL).


Out of Focus

De Grote Passa Porta Literatuurquiz – Le Grand Quiz Litéraire de Passa Porta Th 20.11 – 20:00 NL/FR spoken €5/ participant

93 NL Eric Russon en Annemie Tweepenninckx loodsen je doorheen vier vragenrondes over nationale en internationale literatuur. Auteurs zorgen voor surprise-acts en DJ Pierre Creuxpied - alias Peter Holvoet-Hanssen - zorgt voor feest. De winnaars gaan met mooie prijzen naar huis. Beloofd. Deelnemen? Schrijf je voor 18 november via info@ passaporta.be in als individu of als ploeg. Vermeld van je ploegnaam en de namen van de deelnemers (min. 3, max. 5). Einzelgängers vormen ter plaatse een team. FR Eric Russon et Annemie Tweepenninckx cuisineront les participants avec des questions sur la littérature belge et mondiale, sur Bruxelles et sur les 10 ans de Passa Porta. Plusieurs auteurs nous préparent des surprises et DJ Pierre Creuxpied assurera une ambiance festive. Entrée? Inscrivez-vous avant le 18 novembre via info@passaporta.be, individuellement ou par équipe, en précisnat le nom de votre équipe et les noms des participants (min. 3, max. 5). Les individualistes se constitueront en équipes sur place.

Organisation: Passa Porta together with Beursschouwburg Concept & development: Ken Lambeets & Michiel Leen


94

Student in Brussels

European Youth Card

NL Net als student in Brussel gearriveerd? Kom langs! Je hoeft je bezoek niet te beperken, maak je keuze uit ons hele programma en met wat geluk kom je aan de helft van de prijs. Sommige Brusselse studenten bezoeken aan de helft van de prijs onze voorstellingen of concerten. Check snel of het EYCA-logo op je studentenkaart staat! Als je studeert aan VUB, EHB of PXL staat het EYCA-logo standaard op je studentenkaart. Studenten aan LUCA School of Arts, HUB, KHLeuven, UHasselt, Howest Kortrijk, Vives KortrijkTielt-Roeselare en Thomas More Kempen + Mechelen ontvangen een European Youth Card (met het EYCAlogo) na activatie van hun BILL-bundel. 


Out of Focus

95

FR Vous venez d’arriver comme étudiant EN Just arrived in Brussels as a stuà Bruxelles ? Rejoignez-nous ! Inutile dent? Drop by! There’s no need to limit de vous limiter et faites un choix parmi your visits, you can pick and choose notre vaste programme. Et avec un peu from our entire programme and with de chance, vous viendrez à moitié prix! any luck it’ll be half price. Certains étudiants bruxellois Some Brussels students come to our assistent à nos représentations et à nos shows and concerts for half price. Take concerts à moitié prix. Regardez vite a quick look to see if the EYCA logo is si le logo EYCA figure sur votre carte on your student card! d’étudiant! If you’re studying at the VUB, EHB or Si vous étudiez à la VUB, EHB ou PXL, then the EYCA logo will automatiPXL, le logo EYCA s’y trouve par cally be on your student card. Students défaut. Les étudiants des établisseaty LUCA arts, HUBV, KHLeuven, ments suivants: LUCA School of arts, UHasselt, Howest Kortrijk, Vives HUB, KHLeuven, UHasselt, Howest Kortrijk-Tielt-Rooeselare and Thommas Kortrijk, Vives Kortrijk-Tielt-Roeselare More Kempen + Mechelen receive a et Thomas More Kempen + Mechelen European Youth Card (with the EYCA reçoivent une European Youth Card logo) after activating their BILL bundle. (avec logo EYCA) après activation de leur formule BILL. 

more info: bill.be

Marché Vélo © Evelien Magnus


Student in Brussels

Marché Vélo We 8.10 – from 17:00 free

96 NL Op zoek naar een fiets? Je wil je fiets laten graveren? Je voorlicht is kapot? Een goedkoop slot kopen? Je ben hongerig? Bij ons vind je voor alle vragen een passend antwoord. Kom naar Marché Vélo waar alles in teken staat van – laten we eerlijk zijn – het geweldigste vervoersmiddel sinds de verwekking van het paard. En dat alles goedkoop of gratis! Aansluitend stelt Roselien haar eerste EP voor.

Bloedserieus

NL Bloed geven doet leven. Voor de bange harten en tere magen voorzien wij pannenkoeken en drank. ’s Avonds doen wij een muzikale knieval voor jouw moedige donatie. Iedereen welkom voor een nieuw STOEMP-concert. Eerst bloeden en dan cadeau’s!

We 27.11 – from 17:00 free

AmuseeVous De Kotroute Th 27.11 – from 18:00 €5 / presale €3

NL Geniet met een koud pintje in de hand van het werk van jonge kunstenaars en muzikanten. Ze exposeren hun werk een avond lang in de huiselijke omgeving van studentenkamers, op loop- of fietsafstand van het infopunt in Beursschouwburg. Na sluiting van de koten, is iedereen welkom voor een feestelijk einde in het BeursKafee!


Out of Focus

97

FR À la recherche d’un vélo? Vous EN Looking for a bike? Want to have voulez faire graver votre vélo? Votre your bike engraved? Front light phare avant est cassé? Vous avez faim? broken? Buy a cheap lock? Have we Chez nous vous recevrez, pour chaque whetted your appetite? You’re at the question, une réponse adéquate. Ou right address and can find the answer selon les mots de Br(ik: to all your questions. Or to quote Br(ik: Venez au Marché Vélo où tout est Come to Marché Velo where everydans le signe du – soyons honnête thing is dedicated to – let’s be clear on – moyen de transport le plus extraorthis – the greatest means of transdinaire qu’il y ait depuis la création du portation since man began to use the cheval. Tout est soit bon marché ou horse. And all of this cheap or free! gratuit! Following on Roselien will be pre Roselien présente consécutivement senting her first EP. sa première EP.

  Br(ik, Cyclo and the Beursschouwburg have joined forces and are making the Beursschouwburg a Mecca for cyclists.

FR Don de sang, don de vie! Pour les pe- EN Donating blood is invigorating. Pantits peureux et les estomacs sensibles cakes and drinks are provided for the nous prévoyons des crêpes et des faint-hearted and sensitive stomachs. rafraîchissements. In exchange for your courageous Le soir nous vous remercierons à donation, we give you a new STOEMP notre manière pour votre don couraconcert. But first: business before geux: soyez les bienvenus pendant le pleasure! nouveau STOEMP-concert. Le sang précède la récompense !

A collaboration between: Bloedserieus & Red Cross Vlaanderen

FR Muni d’une bière bien fraîche à la EN With a cold beer in your hand come main, admirez les œuvres de jeunes and enjoy the work of young artists and artistes et de jeunes musiciens. Ils musicians. They’re exhibiting their work exposent leur travail pendant toute une for one entire evening in the homely soirée dans l’environnement hospitalier setting of student rooms, just a stone’s d’une chambre d’étudiant, à distance throw from the Beursschouwburg inde marche raisonnable du point d’inforformation point. After the student lodgmation du Beursschouwburg. Tout le ings are closed, everyone’s welcome monde est par ailleurs le bienvenu pour in the BeursKafee to celebrate the une fin de soirée festive au BeursKafee conclusion of their year. une fois les kots fermés.


98

BeursKafee We – Sa 17:00 - ...

NL De vloer is één gigantisch schaakbord en er zijn minstens vier donkere hoeken om je te verstoppen (dé plaats voor je eerste kus). Soms is de muziek zo goed, dat iedereen spontaan begint te dansen. De barmensen zijn sympathiek, je wil blijven drinken. De bakstenen muren zijn authentiek, je bent op slag ontroerd. Ach, dit is gewoon de perfecte plaats! Op geregelde tijdstippen is het BeursKafee het decor voor fijne feesten, diepzinnige tooggesprekken, intrigerende muurschilderingen en ga zo maar door. Wij heten iedereen welkom.


Out of Focus

99

FR Le sol est un gigantesque échiEN The floor is one gigantic chess board quier et il y a au moins quatre recoins and there are at least four dark corners obscures où se cacher (LA place pour where you can hide (the perfect spot votre premier baiser). La musique y for your first kiss). Often the music is est parfois si bonne que tout le monde so great that everyone spontaneously se met spontanément à danser. Les starts to dance. The bar staff are jovial, barmans sont tellement sympathiques you want to stay and drink. The brick que vous allez continuer à boire. Les walls are authentic, you’re instantly briques sont authentiques, ce qui va à in the groove. Ah, this is simply the la seconde vous toucher. En gros, c’est perfect place! juste le lieu parfait!  At regular intervals the BeursKafee is À des intervalles très réguliers, the setting for great parties, profound le BeursKafee est le décor pour de bar conversations, record fairs, fascibonnes fêtes, des conversations nating wall paintings and that’s only a profondes, des vinyles market, d’intristart. We welcome you all. gantes peintures murales et ainsi de suite. Tout le monde est bien entendu le bienvenu!

Free Wifi Having problems with your internet connection at home? Or are you the type who likes to work or surf away from home in an appealing setting? We’ve got wifi. For you. For everyone.  

Beurskafee © Bram Tack


100

Beurskafee

Mural Fiona Mackay

NL Elk half jaar vragen we een kunstenaar om ‘iets’ aan te vangen met de witte muur in het BeursKafee. In het voorjaar van 2014 creëerde de IJslandse Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir voor het eerst een schilderij op grote schaal. In het najaar zal je werk zien van de Schotse kunstenares Fiona Mackay.

We – Sa 17:00 - ...

Gallery: Albert Baronian albertbaronian.com

September 2014 – January 2015: mural in Beurskafee by Fiona Mackay © Bram Tack


101 FR Tous les six mois, nous demandons EN Every six months an artist is invited à un artiste d’entreprendre ‘quelque to do ‘something’ with the white wall chose’ sur le mur blanc du BeursKafee. in the Beurskafee. In the spring of Au printemps 2014, l’Islandaise Jóhanna 2014 the Icelander Jóhanna Kristbjörg Kristbjörg Sigurðardóttir a créé pour Sigurðardóttir was the first with a la première fois une peinture à grande large-scale painting. In the autumn échelle. En automne, vous verrez une you’ll see work by the Scottish artist œuvre de l’artiste écossaise Fiona Fiona Mackay. Mackay.

Fiona Mackay “Everyone tells stories. Humanity tells itself stories about itself and its place through science, history, philosophy, etc. When these stories are completed we can say with some conviction ‘these are facts’.  But what about the stories we as individuals tell ourselves to interpret our reality and our place? Are these stories completable? When we examine our private stories do we find facts? Or do Identities emerge by the recognition of a process which mediates between stories, always fluctuating due to our own fallibility and proximity to the subject? Emerging from the gaps caused by the conflict between purity of intention and the impossibility the work to represent fully that which is incomplete, comes a story which is always tentative, ephemeral and transitive = whimsical.  Through obtuse symbolism, line, lines, repetition, layering; these stories are open yet obscured, and perhaps the more illuminated for that.”


102

beurs schouw burg = online NL Het zal je niet verbazen dat in deze virtuele tijden ook Beursschouwburg stevig online aanwezig is. Om te beginnen is er onze website: beursschouwburg.be Vergeet niet om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Luister naar onze BeursRadio, een podcast waarbij Sandy Williams in gesprek gaat met kunstenaars uit het programma. En vervolgens zijn we ook van het sociale type: Facebook, Twitter, Youtube, Foursquare, Instagram. Volgen, want daar vind je alles - heet van de naald!


Out of Focus

FR Vous ne serez pas étonné d’apprendre qu’en cette époque hautement virtuelle, le Beursschouwburg est très présent sur la toile. Pour commencer, sur notre propre site: beursschouwburg.be N’oubliez pas non plus de vous inscrire à notre newsletter. Ecoutez notre BeursRadio, (du podcasting!) Sandy Williams parle avec des artistes qui font partie de notre programme. Et enfin, les réseaux sociaux de tous poils: Facebook, Twitter, Youtube, Foursquare, Instagram. Suivez-nous pour avoir les dernières nouvelles toutes fraiches.

103

EN It won’t come as a surprise that in this virtual era the Beursschouwburg also has a substantial on-line presence. For starters there’s our website: beursschouwburg.be Don’t forget to register for the newsletter. Listen to BeursRadio, a podcast in which Sandy Williams talks with artists within the Beursschouwburg programme. And then we’re also the social type: Facebook, Twitter, YouTube, Foursquare, Instagram. Follow us, ‘cause that’s where you’ll find everything - hot off the press! facebook.com/Beursschouwburg twitter.com/Beursschouwburg foursquare.com/Beursschouwburg instagram.com/Beursschouwburg youtube.com/beursschouwburgbxl mixcloud.com/Beursschouwburg/


104

The future = beurs sc50uw burg NL 5 februari is een heuglijke dag in de muziek, film, theater, expo, oude en Beursschouwburg-geschiedenis! nieuwe bekenden en ... een Beurss Op 5 februari 2015 vieren we de 50e chouwboek! verjaardag van ons kunstenhuis, dat al In het voorjaar pakken we het die jaren een exceptionele rol speelde in uitbundig aan en zwieren we de het Brusselse stadsweefsel. deuren open, trekken we stellingen Vanaf de pioniersjaren steunde op, bouwen we aan de toekomst en Beursschouwburg kunstenaars in hun blikken terug op het verleden van ontwikkeling (Anne Teresa De KeersBeursschouwburg. En dat verleden is maeker, Josse De Pauw, Jan Decorte, groots. Net zoals de toekomst. Superamas, Ivo Dimchev,...) en was (Vergis je niet, in wezen zijn we erg het de spil waarrond heel wat nieuwe bescheiden. Dit is enthousiasme!) organisaties ontstonden, als spin-off of in nauwe samenwerking (AB, Bronks, MicroMarchĂŠ, Cinema Nova, Kaaitheater,...). Samen met alle kunstenaars, organisaties en bezoekers die hier over de vloer kwamen en (zullen) komen, vieren we feest! De kop gaat eraf met een marathonfeest van exact 50 uren met exact 50 activiteiten. In de 4 erop volgende maanden kan je je verwachten aan


Beursch50wburg

105

FR Le 5 février est un jour heureux dans Nous prévoyons pour commencer l’histoire du Beursschouwburg ! une fête marathon de 50 heures et de Le 5 février prochain, notre maison 50 activités. Pas une de plus, pas une artistique célèbrera son 50e anniverde moins. Au cours des 4 mois qui suisaire. Pendant toutes ces années, elle vront, vous pouvez vous attendre à de a joué un rôle exceptionnel dans la la musique, du cinéma, du théâtre, des vie citadine de la capitale. Depuis ses expos, des visages connus et inconnus premières années, le Beursschouwburg et un livre. soutient les artistes dans leur déve Au printemps, nous entrerons dans le loppement personnel (Anne Teresa vif du sujet, nous ouvrirons nos portes, De Keersmaeker, Josse De Pauw, Jan monterons des échafaudages, construiDecorte, Superamas, Ivo Dimchev,...) rons l’avenir et nous remémorerons le et a été le pilier autour duquel de nompassé du Beursschouwburg. Un passé breuses associations ont été forgées, d’une grande richesse. Tout comme son en tant que spin-offs ou dans le cadre avenir. d’une collaboration rapprochée (AB, (Détrompez-vous, nous sommes par Bronks, MicroMarché, Cinema Nova, nature très réservés. Mais ici, c’est Kaaitheater,...). juste de l’enthousiasme!) Avec tous les artistes, les organisations et les visiteurs qui se sont illustrés en ces murs, qui s’y illustrent et qui s’y illustreront, nous faisons la fête !

foto © Ivan Put


106

EN 5th February is an important day in In the spring we’re tackling the celthe history of the Beursschouwburg! ebration in exuberant style and throw On 5th February 2015 we’re celebrating the doors open wide, we’re coming th with new ideas, building towards the ing the 50 anniversary of our arts cenfuture and recalling the Beursschouwtre that has been playing a significant burg’s past. And that past is grandiose. part in the urban fabric of Brussels all Just like the future. these years. (Make no mistake, we are essentially From the very outset the Beurssvery modest. This is enthusiasm!) chouwburg supported emerging artists (Anne Teresa De Keersmaeker, Josse De Pauw, Jan Decorte, Superamas, Ivo Dimchev) and was pivotal in the creation of many new organizations, as spin-off or in close collalboration (AB, Bronks, Micro Marché, Cinema Nova, Kaaitheater, …) Together with all the artists, organizations and visitors who came and (will) come here, we’re throwing a party! We’re kicking off with a marathon party of precisely 50 hours with precisely 50 activities. In the 4 subsequent months there’ll be music, films, theatre, exhibitions. friends old and new and a book!

Beursschouwburg before the renovations in 2001 © Hans Roels


107 Kortingen – Réductions – Reductions

Practicalities Tickets & reservations

How to? Transport & accessibility

↑ N

Onthaal – Billetterie – Box office Rue A. Ortsstraat 20–28, 1000 Brussels, +32 2 550 03 50 Mo–Fr 10:00–18:00

-26/60+ Article 27 Lerarenkaart oKo sectorpas Paspartoe EYCA (European Youth Card)/ CJP

beursschouwburg

Bld Anspach

EN You can book online at beursschouwburg.be until one hour before the show starts.

Rue du Midi

Grote Markt  Pl. d’ Espagne

Rue des Bouchers

FR Commander vos places sur beurs­ schouwburg.be jusqu’à 1 heure avant le début du spectacle.

De Beurs

Online NL Bestellen via beursschouwburg.be kan tot 1u voor de voorstelling.

Brussel-Centraal

Avondkassa – Caisses en soirée – Evening box office NL De kassa opent 1u voor aanvang van de voorstelling. Als de voorstelling uitverkocht is, kan je je inschrijven op de wachtlijst. FR La caisse est ouverte 1h avant le début du spectacle. Si le spectacle est complet, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente à la caisse le soir même. EN The evening box office is open as from one hour before the show starts. If the show is sold out, you can put your name on the waiting list at the evening box office.

NL Beursschouwburg bevindt zich op 10 minuten wandelafstand van BrusselCentraal en De Brouckère. Voor de juiste weg per trein, tram, bus, fiets of voet, check beursschouwburg.be. We raden je aan om de wagen thuis te laten, parkeerplaats in Brussel is geen grote luxe. Als het toch niet anders kan: Parking Dansaert, Parking 58, Parking Lepage. Beursschouwburg is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Geef je ons op voorhand even een seintje? Dan doen wij er alles aan om jouw bezoek te optimaliseren!


108

Practicalities

FR Vous souhaitez en savoir plus sur les FR Beursschouwburg se trouve à 10 représentations, les films, les exposiminutes de marche de la gare Centrale tions ou même sur l’envers du décor ? de Bruxelles et de la place De BrouckContactez-nous pour nous faire part ère. Pour obtenir des informations sur de vos désirs et nous nous changerons le trajet en train, tram, bus, à vélo ou d’apporter une réponse sur mesure même à pied, rendez-vous sur beurs­ à votre demande, que ce soit pour schouwburg.be. une présentation, une rencontre, un Nous vous conseillons de ne pas débat ou une visite guidée à travers le venir en voiture, au vu du luxe presque bâtiment. Pour les écoles secondaires inaccessible que sont devenues les et supérieures ou tout autre groupe, places de parking à Bruxelles. Si vous veuillez nous contacter à l’adresse an@ ne pouvez vraiment pas faire autrebeursschouwburg.be. ment: Parking Dansaert, Parking 58, Parking Lepage. Beursschouwburg est accessible aux EN You’d like to know more about the performances, films, exhibitions or take fauteuils roulants. Pourriez-vous nous a look behind the scenes? Just let us en avertir au préalable si vous êtes conknow and we’ll arrange an introduction, cerné ? Nous pourrons ainsi préparer meeting or subsequent discussion and les lieux pour vous assurer une visite made-to-measure guided tour of the dans des conditions optimales. building. Secondary schools, colleges of further education or other groups, EN Beursschouwburg is located 10 minplease contact an@beursschouwburg. utes’ walk from Brussels Central and De be. Brouckère stations. For the best route by train, tram, bus, bike or on foot, check beurs­ Zaalhuur – Location salle – Venue schouwburg.be. We recommend that rental you leave the car at home, parking in Brussels isn’t ideal. If there’s no other NL Beursschouwburg biedt een uitsteksolution: Parking Dansaert, Parking end kader voor het organiseren van 58,m Parking Lepage. evenementen zoals vergaderingen, Beursschouwburg is accessible for recepties of feesten. wheelchairs. Just let us know of your visit in advance and we’ll do our utmost to ensure you get the most out of your FR Beursschouwburg offre un cadre idéal pour l’organisation de votre évévisit. nement: réunions, réceptions, et fêtes. Publiekswerking ­­– Audience development – Médiation publique We strive to give everyone the same warm welcome and to provide them with as much information as possible about the operation of Beursschouwburg. NL Je wil graag meer weten over de voorstellingen, films, expo’s of een kijkje nemen achter de schermen? Laat ons iets weten en wij zorgen voor een inleiding, ontmoeting of nagesprek en rondleiding door het gebouw op maat! Secundaire, hogescholen of andere groepen, gelieve contact op te nemen via an@beursschouwburg.be.

EN Beursschouwburg offers an excellent venue for organizing events such as meetings, receptions or parties. Interested? Contact: Marijn Verhelst marijn@beursschouwburg.be


109 CALL vrijwilligers – bénévoles – volunteers NL Wij zoeken in het najaar en tijdens het jubileumjaar van Beursschouwburg (vanaf februari 2015) een heleboel nieuwe vrijwilligers! Wij zoeken mensen die promomateriaal in de stad versprei­ den, tickets scheuren, kunstenaars ontvangen, publiek naar de juiste zaal begeleiden en de eeuwige Beursschouwburg-glimlach op hun gezicht tonen. Zin in wat animo tijdens eenzame avonden? Contacteer bert@beurs­ schouwburg.be en de uitbreiding van je vriendenkring is een feit. FR Au cours de la saison automne-hiver, et pendant toute l’année du jubilé du Beursschouwburg (à partir de février 2015), nous recherchons de nouveaux volontaires ! Nous accueillons donc à bras ouverts toute personne prête à diffuser notre matériel promotionnel en ville, à déchirer les billets d’entrée, à recevoir les artistes, à accompagner le public dans la salle et à arborer fièrement sur leur visage l’éternel sourire du Beursschouwburg ! Vous recherchez un peu d’animation pour remplir vos longues soirées d’hiver? Contactez bert@beurs­ schouwburg.be pour élargir de façon durable votre cercle d’amis ! EN In the autumn and during Beurs­ schouwburg’s jubilee year, we’ll be looking for a large number of volunteers! We’re need people to distribute promotional material throughout the city, tear off tickets, receive artists, show people to the right hall and have that unfailing Beursschouwburg smile on their face. Fancy a little excitement during those lonely evenings? Contact bert@ beursschouwburg.be and expanding your circle of friends is guaranteed.

Beursploeg – l’équipe – team directie – direction – general management Tom Bonte Els Missotten artistieke programmatie – programmation artistique – artistic programmation Tom Bonte Helena Kritis Vincent Tetaert communicatie en onthaal – presse et communication – press and public relations Yasmina Boudia Margareta Saelemaekers An Vandermeulen Bert De Bock Lieve Van Buggenhout Ava Hermans realisatie en zaalhuur – équipe de production – project coordination and room rental Marijn Verhelst Rina Govers Joke Huygens Manu Guissart Dimitri Geussens techniek – technique – technical staff Philip Delbecque Rudi D’heygere Frank Cobbaut Guido Robin onderhoud – entretien – maintenance Alice Chawona Fateha Temsamani


FMBRUSSEL.BE


tvbrussel.be

tvbrussel

@tvbrussel


IN DISPLAYS AROUND BRUSSELS OR VIA AGENDAMAGAZINE.BE

pick-up-beurs.indd 1

20-08-14 16:35


calendar

10/ 2014

3

Fr 19:00 - Nicolas Provost video free 22:00 The Painters   Belgian premiere Dennis Tyfus expo free   solo 20:30 Miet Warlop performance €12 presale Dragging The Bone €10   premiere 21:30 Bear In Heaven + concert free Soldier’s Heart

4

Sa 12:00 - Nicolas Provost video free 22:00 The Painters   Belgian premiere Dennis Tyfus expo free   solo 20:30 Miet Warlop performance €12 presale Dragging The Bone €10  premiere 21:30 Transformers, the party celebration free

8

We 17:00 Br(ik Marché Vélo 21:00 Roselien

bicycle event free for students concert free

8 11

video free

9 11

theater/ €12 presale performance €10

We Sa Nicolas Provost The Painters 12:00 22:00

Th Sa Tristero I Know   premiere 20:30


10

Fr Train your brain-day 9:00 Creative Mornings lecture/ debate free 17:30 StadsSalonsUrbains lecture/ debate free 20:30 Great Minds Think Alike lecture/ debate free

12

Sa 15:00 Origami Classics

15 18

We Sa Hito Steyerl HOW NOT TO BE SEEN? A Fucking Didactic Educational .MOV File 12:00 -   Belgian premiere 22:00

concert / TBC classical music

video free

15

We From 17:00 org. Rode Kruis blood donation Bloedserieus

you pay with blood

16

Th 21:15 Brussels in Writing! literature €10/8 10 years Passa Porta €7/5 €5

17 18 22

Fr 20:30 Hans Bryssinck Wilson y Los Más Elegantes  premiere

performative €7 presale film €5

Sa Globe Aroma video concert free Rue du progres/ Vooruitgangstraat We 20:00 Shapeshifters

lecture €12/€10 presale €10/8

22 25

We Sa Neïl Beloufa Tonight and the People   Belgian premiere

video free

12:00 22:00

23

Th 19:00 Garth Marenghi's video/TV free Dark Place  marathon


24 25

Fr Sa Marlene Monteiro Freitas performance / €12 presale Paradise - private dance €10 collection   Belgian premiere 20:30 We Sa Rustan Söderling Roadside Picnic   Belgian premiere

29 1/11

12:00–22:00

video free

11/ 2014

5 8

We Sa Rustan Söderling video free The Second Dawn of Man   Belgian premiere 12:00-22:00

7 8

Fr Sa Charlotte Bouckaert & installation / €12 presale Steve Salembier performance €10 Bildraum  premiere 20:30 We 20:00 Shapeshifters lecture €12/€10 presale €10/8

12 12 15

We Sa Ryan Trecartin & Lizzie Fitch CENTER JENNY   Belgian premiere 12:00 22:00

video free

14 15

Fr Sa Florentina Holzinger & performance €7 presale Vincent Riebeek €5 Wellness 20:30

19 22

We Sa Pauline Boudry & video free Renate Lorenz   Belgian premiere 12:00 22:00


19

We 20:30 GenderBlending Constant VZW   film

film free

Th 20:30 Karl Philips 7 Square Metres   Belgian premiere

film- €7 presale €5 performance

20 21

Fr 20:30 Pieter Geenen documentary €7 The Nation presale €5   Premiere

22

Sa 20:30 GenderBlending film free Constant VZW   presentation Zeljko 22:00 Trans Am + Sleep Party concert €12 presale People €10

26 23 29

We 20:00 Shapeshifters

lecture €12/€10 presale €10/8

We Sa Shana Moulton video free The Undiscovered Drawer Belgian premiere

28 29

Fr 20:30 De Player performance / €7 presale UOEIA III/ That Global concert €5 Glottis Sa 20:30 Ultra Eczema concert free Zaalshow

We Sa Le Noël de Bas Lyon

17 20

12/ 2014 Cabaret TBC


notes


notes


notes


notes


notes


Colophon Translations NL – EN Valerie Carroll NL – FR Sylvie Mathot, Taaladvisie Graphic design Joris Kritis & Julie Peeters Printing Drukkerij Sint-Joris V.U. / E.R. Tom Bonte, A. Ortsstraat 20–28, 1000 Brussel


Maandelijkse kalender Beursschouwburg vzw, (behalve juli & aug): okt ’14–dec ’14 Rue A. Ortsstraat 20–28, Erkenningsnr.: P205051 / Brussel 1000 Bruxelles Afgiftekantoor: Brussel X

BELGIË

/

BELGIQUE

P.B. – P.P. BRUSSEL X BRUXELLES X 1/2241

Profile for Yasmina Boudia

Beursschouwburg - programme October-December 2014  

Beursschouwburg is an inspiring platform for between-the-arts in het heart of Brussels. performing arts - video - music - visual arts - pa...

Beursschouwburg - programme October-December 2014  

Beursschouwburg is an inspiring platform for between-the-arts in het heart of Brussels. performing arts - video - music - visual arts - pa...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded