Page 1

Suprema Metaforă de Zaharia Potârniche Nu ştiu ce sunt! Sunt doar un vis! Nu ştiţi, suntem metaforă pe-acest Pământ, aşa suntem clădiţi ne-acoperă abisul gând cu gând, precum misterul unui jurământ. O, voi, voi muritori, nu ştiţi că El, Stăpânul Vastului Abis, e tot Metaforă, nu e un vis. Supremul Bine şi firesc de pe catapeteasmă şi altar, cu-o dragoste fără hotar. În El mă recunosc în chip şi gând! O, nu-l mai căutaţi în zări, în vaste şi necunoscute depărtări El e în voi, cei plăsmuiţi din suflet şi noroi, mici dumnezei cu rost adânc în gând, ca să aduceţi Raiul pe Pământ! Raiul etern, nu chinuri nesfârşite şi Infern.

Şi tu, tu creatura Lui, plângi pe ne-nsufleţita grămăjoară de Apoi?, când Nemurirea e sădită-n noi din veşnicia Lui ca un altoi?

E Darul Lui de taină şi de cânt!, iar tu îl duci cu tine în pământ?, cu acest vis ce este viaţa ta, în întunericul din nepătrunsul tău Abis?.. 14-octombrie-2013de ziua Sfintei Cuvioasa Paraschiva

Suprema metaforäƒ 2  

Poezie

Suprema metaforäƒ 2  

Poezie

Advertisement