Betty Nansen Teatret - sæsonmagasin - efterår 2020

Page 4

LI V LI N E R Flere versioner af den danske dramatiker Line Knutzon har skrevet en ny forestilling til Betty Nansen Teatret. Titlen er Livstidsgæsterne, og her spiller seks skuespillere ét menneske – på samme tid. Vi får altså seks versioner af det samme menneskes kærlighedsliv, musikalitet, vrede og alt derimellem. Derfor har vi her interviewet ikke bare Line Knutzon, men en hel række Liner A F DAV I D P E P E B I R C H F O T O S S A R A , P E T E R & T O B I A S


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.