Page 1

www.aaisietie.be

STARTPAGINA’S VOOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS.......3 WEBSITES VAN DE ONDERWIJSNETTEN.................................8 BEWEGINGSOPVOEDING.......................................................9 FILOSOFEREN MET KINDEREN.............................................10 GODSDIENST......................................................................11 ICT EN ONDERWIJS.............................................................12 INTERCULTUREEL ONDERWIJS/ MONDIALE VORMING..........13 MUZISCHE VORMING...........................................................14 BEELDOPVOEDING..................................................................................14 DRAMA....................................................................................................14 MUZIKALE OPVOEDING..........................................................................14

PEDAGOGIE........................................................................16 ALLERLEI................................................................................................16 GELIJKE KANSEN....................................................................................16 PSYCHOLOGIE........................................................................................16 ZORGVERBREDING / LEERPROBLEMEN.................................................16 METHODESCHOLEN.................................................................................18 PESTEN...................................................................................................18 SOCIAAL-EMOTIONELE OPVOEDING......................................................18

SPELEN...............................................................................20 TAAL 21 ALLERLEI................................................................................................21 FRANS.....................................................................................................22 JEUGDBOEKEN........................................................................................23 POEZIE....................................................................................................24

WERELDORIËNTATIE...........................................................25 ALLERLEI................................................................................................25 GEZONDHEID..........................................................................................26 NATUUR..................................................................................................26 www.aaitietie.be

1


www.aaisietie.be Algemeen................................................................................................26 Dieren.....................................................................................................27 Planten...................................................................................................28 RUIMTE...................................................................................................29 Allerlei....................................................................................................29 Heelal / Ruimtevaart..............................................................................29 Weer.......................................................................................................29 TECHNIEK...............................................................................................30 TIJD........................................................................................................30 Allerlei....................................................................................................30 Geschiedenis / Tijdperken......................................................................30 Volksverhalen.........................................................................................31 VERKEER.................................................................................................31 VOEDING................................................................................................32

WISKUNDE..........................................................................33 EURO.......................................................................................................33 REKENOEFENINGEN / REKENSPELLETJES..............................................33

www.aaitietie.be

2


www.aaisietie.be 

STARTPAGINA’S VOOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS http://aladin.bibliotheek.nl/jeugd Dit is een vragendienst waar kinderen terecht kunnen met vragen die iets te maken hebben met het zoeken naar informatie. In de rubriek ‘Is mijn vraag al eerder gesteld’ bevinden zich alle oude vragen en antwoorden met links naar betreffende websites.

http://bop.vgc.be/ Het Brussels OnderwijsPunt of BOP is een initiatief van de directie Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De site geeft informatie over het Brussels Nederlandstalig onderwijs, biedt zelf didactisch materiaal of educatief bruikbare ICT-mogelijkheden (voor leerkracht en/of leerling) aan of legt verwijzingen naar andere sites met educatief bruikbaar materiaal.

http://home.tiscali.be/lucasso Je vindt hier lesvoorbereidingen, leerlingenteksten, invulblaadjes, oefeningen, jaarplannen, cursussen, projecten, enz. zowel voor het kleuteronderwijs, het lager onderwijs als het secundair onderwijs (BLO, ASO, TSO, BSO, BuSO, ...).

http://leerkrachten.start.be/ Leerkrachten.start is een belangrijke startpagina voor het onderwijs. Je vindt hier een verzameling van educatieve websites, specifieke websites voor het kleuter- en het lager onderwijs, links naar uitgeverijen en naar tijdschriften op het web, en verwijzingen naar websites ivm verschillende vakgebieden.

http://onderwijs.pagina.be Dit is een Vlaamse startpagina voor het onderwijs met links naar o.m. methodescholen, uitgeverijen, de overheid enz.

http://zoeken.bibliotheek.nl/ Hier kun je op een gemakkelijke manier materiaal vanop het internet bij elkaar sprokkelen. Leer de verschillende mogelijkheden van het zoeken kennen door de aangeboden demonstratie te bekijken.

www.basislink.nl/ Basislink is een Nederlands georiënteerde site voor leerkrachten,leerlingen en ouders in het basisonderwijs. Een tweetal lijsten met webadressen, de linklijsten voor"leerlingen" en voor "leerkrachten en ouders", worden geregeld aangevuld. De lijsten zijn gebaseerd op organisatorische en inhoudelijke thema's zoals die in het basisonderwijs naar voren komen.

www.basisschool.startje.com nieuwe startpagina voor het basisonderwijs. Veel links naar informatieve sites en educatiesites en goed te gebruiken door kinderen in de klas voor het maken van werkstukken . Kinderen zoeken het onderwerp met behulp van het alfabet.

www.davindi.nl Bibliothecarissen en docenten hebben de bronnen in deze onderwijszoekmachine geselecteerd en vooraf gecontroleerd op hun bruikbaarheid voor het onderwijs. Let op: voorlopig vooral naar Nederland gericht.

www.digikids.be Digikids heeft een heel aantal huiswerksites gebundeld en een linkenlijst aangelegd van educatieve links per onderwijsniveau. Je vindt er ook meer dan 2.200 Vlaamse schoolwebsites, geordend per provincie. Digikids legt de ICT-link tussen school en bedrijfswereld.

www.digi-kleuter.be Deze site wil informatie en hulp bieden aan leerkrachten van de lagere school, ouders en mensen in beroepen die werken met kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Op deze site vind je naast links naar andere sites ook twee mailboxen (vraagbanken), nl. Digi-Kleuter Group en DigiLager Group, waar je dagelijks via een mailinglijst vragen kan stellen over het klasgebeuren, moeilijke kinderen, thema’s, uitstappen …

 www.digischool.nl www.aaitietie.be

3


www.aaisietie.be Deze educatieve website van de stichting Digitale School wordt gemaakt door docenten uit het primair en het voortgezet onderwijs uit heel Nederland. Het doel is leerlingen alternatieve leermaterialen aan te bieden. Deze website wil ook leerkrachten ondersteunen, die ICT in hun lessen willen gebruiken.

www.digischrift.nl/index.htm Op deze website vind je digitale lessen en cursussen, die pabostudenten gemaakt hebben. Zowel docenten als leerlingen uit het basisonderwijs vinden hier bruikbaar materiaal.

www.docentenplein.nl Uitgebreide site met lesmaterialen, lesideeën, links naar andere sites … per thema gerangschikt.

www.huiswerkweb.nl/ Huiswerk is een website met veel materiaal voor kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Voor verschillende vakken (taal , lezen, schrijven, rekenen, wereldoriëntatie) vind je werkbladen en spelletjes die je gratis kunt uitprinten en gebruiken!

www.internetwijzer-bao.nl Een startpagina die verwijst naar alles wat een basisschool aan info en materiaal kan gebruiken.

www.jeugdbieb.nl/inhoud.php Op deze Nederlandse website zijn links te vinden naar sites die voor kinderen bruikbaar en interessant of zomaar alleen leuk zijn (actueel nieuws, knutselideeën, kleurplaten, enz.).

www.juf-hannah.nl Deze site is bedoeld voor leerkrachten uit het basisonderwijs. Je vindt hier materialen die zelfstandig gebruikt kunnen worden door de leerlingen (o.a. werkbladen, domino’s, poëzieversjes …)

www.kennisnet.nl Kennisnet is een project van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapppen in Nederland. Per sector (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie) rangschikt Kennisnet de informatie voor docenten, leerlingen, ICT-coördinatoren, schoolleiding en ouders.

www.kidcity.be Website van Uitgeverij Averbode voor schoolkinderen van 6 tot 12 jaar. Ze wordt voorgesteld als een virtuele kinderstad. Je vindt er o.m. proefjes, leuke games, info over TV, film, muziek en sport.

www.kinder.pagina.nl Een portaalsite met uiteenlopende onderwerpen voor kinderen van 3 tot 13 jaar. Let op: de links werden niet op voorhand beoordeeld. Je moet zeker zelf nog een kritisch oordeel vellen bij de gegeven informatie.

www.kinderlinks.net Een verzamelwebsite voor kinderen waar je kan zoeken op categorie of op een zelfgekozen onderwerp. De website is zeer actueel en wordt regelmatig geüpdatet. Links worden door de webmaster persoonlijk beoordeeld vooraleer toegevoegd.

www.klascement.net // http://edufoto.klascement.net KlasCement is een site voor en door leerkrachten waar je gratis lesmateriaal kan insturen en afhalen via de bouwstenen: nieuws, sites, documenten, software, ... Elk vak heeft een eigen startpagina. Je vindt er ook ICT-fiches voor het lager onderwijs, gratis educatieve kleurplaten enz. Edufoto is een databank met foto’s voor educatief gebruik.

www.kleuterarchief.nl Een site met lesmateriaal voor de onderbouw van de basisschool : werkbladen en lesideeën. Het archief bevat knutselideeën, vouwwerkjes, liedjes en versjes, maar ook auditieve oefeningen en rekenactiviteiten.

www.kleuter.net Kleuter.net is een non-profit site waar leerkrachten, of beginnende leerkrachten in eerste instantie ideeen kunnen opdoen. Dit initiatief is gebaseerd op het delen van kennis middels een database met verwijzingen van eigen lesideeen, maar ook ideeen van anderen.

www.kleuterdigitaal.be Hier vind je lessen rond een aantal thema’s zoals beroepen, carnaval, de zee/het strand … Verder ook kleurplaten, knutselideeën, recepten … www.aaitietie.be

4


www.aaisietie.be Log in met onderstaande gebruikersnaam en wachtwoord: - gebruikersnaam: KHLim - wachtwoord: mediatheek

www.kleutergroep.nl Op deze site vind je veel onderwijsondersteunend lesmateriaal zoals stempelkaarten, leesrupsen, kralenplanken, spelletjes en werkbladen bij thema's van Afrika tot zomer, alfabetisch doorzoekbaar. Het is een overzichtelijke site die een indeling biedt in Seizoenen, Feesten, Thema’s, Piramide en Lesmaterialen. De website is niet bedoeld om leerlingen mee te laten werken, maar biedt een grote hoeveelheid lesmateriaal die de leraar kan downloaden. Vooral bedoeld voor onderwijs aan kleuters, maar natuurlijk ook geschikt voor kinderen in groep 3 en 4.

www.kwaliteitsring.nl Op deze site staat de kwaliteit van het onderwijs in de schijnwerpers. Verschillende onderwijsorganisaties plaatsen hier informatie over kwaliteitszorg in het primair en voortgezet onderwijs bijvoorbeeld: hoe werk ik aan kwaliteitszorg, kwaliteitsmodellen ….

www.leerkracht.nl Leerkracht.nl, is een online tijdschrift voor leerkrachten in het basisonderwijs, en een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Zwijsen Educatief en KRO. Onder de rubriek ‘Lespraktijk’ vind je lesideeën en activiteiten over allerlei thema’s (de ogen, Pasen, de winter, de prehistorie, …).

www.leerkrachtenparadijs.be Op deze site vind je lesvoorbereiding, werkblaadjes of didactisch materiaal voor het lager onderwijs.

www.leerlinks.nl Deze website verzamelt links voor leerkrachten en leerlingen, onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals aardrijkskunde, taal & lezen, rekenen & wiskunde, …

www.leraarworden.be (website van Piet de Keyzer) Alle nuttige informatie over solliciteren in het onderwijs.

www.leren.nl/rubriek/onderwijs/educatief_materiaal/ Deze website verwijst naar verzamelpunten en webgidsen met educatief materiaal.

www.look4.be Dit is een zoekmachine voor kinderen die door de uitgeverij Averbode wordt onderhouden. Je kunt zoeken op trefwoord, of je wordt doorverwezen naar verschillende categorieën, als dieren, mens en maatschappij, landen en werelddelen enz. Alle sites zijn in het Nederlands, kindvriendelijk en aangepast aan het niveau van het basisonderwijs.

www.aaitietie.be

5


www.aaisietie.be www.netwijs.nl

Een Nederlandse zoekmachine speciaal voor kinderen in het basisonderwijs met meer dan tweeduizend links. Je krijgt een opsomming van de links samen met een korte inhoud. Op de homepage vind je ook de link naar netwijs voor leerkrachten.

www.ond.vlaanderen.be De website van het departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid. In de Gids voor leraren vind je heel wat informatie over het lerarenberoep. Onderwerpen zoals solliciteren, aanstelling, anciënniteit, wedde, vakantie en dergelijke komen aan bod.

www.onderwijslinks.be Je vindt hier vooral links naar educatieve, didactische en culturele sites.

www.paboweb.nl Een Nederlandse, informatieve site over de lerarenopleiding basisonderwijs. Onder ‘Lespraktijk’ staan veel voorbeelden en je vindt er een ‘uitwisselingsplaats’ waar studenten educatieve sites opsommen.

 www.peuterplace.nl Een site voor ouders, leid(st)ers en leerkrachten van peuter en kleuter. Over peuterpuberteit, taal- en spraakontwikkeling, opvoeding, interactief voorlezen (met verhaaltjes en versjes van kinderboekenschrijvers), kinderliedjes (MP3), kleurplaten, beweging, spelletjes, knutselen, traktaties, een forum en meer.

www.schoolbieb.nl Schoolbieb.nl verzamelt informatie voor leerlingen en leerkrachten. De informatie is verdeeld binnen de schoolvakken die op hun beurt gebaseerd zijn op kerndoelen, eindtermen en lesmethodes. Zoeken is mogelijk per vak en op trefwoord in een zoekmachine.

www.schoolsupport.nl Uitgeverij Schoolsupport maakt boeken en cd-roms voor kinderen, docenten en leerkrachten. De uitgaven zijn bestemd voor basisscholen, naschoolse opvang en daarbuiten. Centraal staat altijd dat kinderen onze uitgaven leuk en leerzaam moeten vinden.

www.sunside.nl/users/digijuf/ Op deze webpagina vind je een schat aan informatie en concreet lesmateriaal, op een overzichtelijke manier samengebracht. Via de schoolpoort kom je in klaslokalen, waar je kunt klikken op rubrieken als hoeken, verhalen en gedichten, muziek, bewegen, poppenkast, kleurplaten, werkbladen, een hoekje voor de leerkracht, een deur naar het achief…enz.

www.speelplaats.org Op deze site vind je educatieve spelletjes en werkbladen voor het basisonderwijs. De speelplaats is een platform ter ondersteuning van leerkrachten basisonderwijs.

www.triangel.be Met educreatieve software die je gratis kan downloaden, websites, projecten & ondersteuning voor het basisonderwijs.

www.verhalendontwerpen.nl/ Welkom in het digitale expertisecentrum verhalend ontwerpen van het Bureau voor Educatief Ontwerpen. Je vindt hier een groeiend aantal ontwerpen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

www.vsko.be Site van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.

www.wikikids.nl De wikipedia voor kinderen.

www.wroet.nl Wroet is een visuele zoekmachine voor kinderen uit het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar. Het doel van Wroet is kinderen te helpen bij de ontwikkeling van hun woord- en taalbegrip. Samen met Wroet de mol kunnen ze bijvoorbeeld op zoek gaan naar plaatjes, enz.

www.aaitietie.be

6


www.aaisietie.be www.zappflat.nl

Website van het taalstimuleringsproject ‘De Zappflat’, ontwikkeld om de woordenschat van kinderen van 2 tot 6 jaar te ontwikkelen. Op deze site kunnen kinderen kleuren, muziek maken, liedjes zingen, een verhaaltje luisteren …

www.aaitietie.be

7


www.aaisietie.be 

WEBSITES VAN DE ONDERWIJSNETTEN http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=1514,1&_dad=portal&_schema=PORTAL De website van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO).

www.ovsg.be De officiële website van OVSG, de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

www.aaitietie.be

8


www.aaisietie.be 

BEWEGINGSOPVOEDING http://users.scoutnet.nl/~smasj/ Het spellenmagazijn van Scouting/Jeugdwerk heeft ongeveer 209 spellen van jong en oud op deze website geplaatst. Je kunt per leeftijdscategorie op zoek gaan naar spelen. Balspelen, behendigheidsspelen, bosspelen… je vindt het hier allemaal terug. Er zijn ook links naar andere spelpagina’s.

www.schoolsport.be/new_site/index.htm Dit is de algemene website van de Stichting Vlaamse Schoolsport. Je vindt hier o.m. de algemene richtlijnen i.v.m. de schoolsportdagen voor het schooljaar 2004-2005.

www.aaitietie.be

9


www.aaisietie.be ďƒ?

FILOSOFEREN MET KINDEREN www.denkexpres.nl Op deze site vind je informatie over mijn aanbod op het gebied van filosofische activiteiten en gesprekken met kinderen van 3 tot 12 jaar.

www.filosoferenmetkinderen.nl Voor PABO-studenten en leerkrachten in het basisonderwijs, Lerarenopleiders van PABO’s Je vindt hier filosofische vragen van kinderen en ook gesprekken met kinderen over een aantal vragen.

www.wijsneus.org Een interessant vertrekpunt om te filosoferen met kinderen.

www.aaitietie.be

10


www.aaisietie.be 

GODSDIENST www.damiaanactie.be Alles over Pater Damiaan, de Damiaanactie …

www.heiligen.net Hier vind je een overzicht van de heiligen zoals deze voorkomen op de Romeinse kalender.

www.kuleuven.ac.be/thomas OF www.godsdienstonderwijs.be Thomas (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking) wil een actieve en interactieve samenwerking creëren tussen alle leerkrachten godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn. Drie concepten staan centraal: informatie uitwisselen, communicatie bevorderen en vorming van leerkrachten permanent ondersteunen. Enerzijds wordt praktische informatie aangeboden. Anderzijds worden leerkrachten godsdienst uitgenodigd zelf collegiaal met elkaar informatie en ervaringen uit te wisselen in een steeds groeiend netwerk.

www.perron7.nl Informatie over 6 groepen levensvragen.

www.vanharte.nl Op deze site krijg je enerzijds informatie over bekende en minder bekende feesten (Ramadan, nieuwjaar, huwelijk, …), en anderzijds tips voor de uitvoering ervan.

www.welzijnszorg.be Dit is de site van welzijnszorg met o.m. informatie over Broederlijk Delen, hun campagnes, materialen, , ...

www.willibrordbijbel.nl Hier vind je de mogelijkheid om bijbelfragmenten af te drukken voor kinderen.

www.aaitietie.be

11


www.aaisietie.be 

ICT EN ONDERWIJS www.anywize.net Anywize, een project dat ondersteund wordt door het departement Onderwijs biedt digitale lespakketten aan waarbij de computer een middel is om een gegeven opdracht op een creatieve manier tot een goed einde te brengen. Anywize.net wordt voor 90 % gedragen door leerkrachten die nog steeds fulltime of parttime in het onderwijs staan en die in de loop der jaren een reputatie hebben opgebouwd bij het gebruik van de computer in hun lespraktijk.

www.breekpunt.nl Breekpunt biedt een 13-delige online cursus ‘Zoeken op internet’ aan. Alles wat met zoeken te maken heeft, komt aan bod. Je kan de cursus vinden door te kiezen voor ‘Dossiers’ en dan ‘Zoekmachines’ aan te klikken.

www.clicksafe.be Deze website werd ontwikkeld om jongeren veilig te leren omgaan met nieuwe media en heeft als doelstelling informatie te bieden om misbruiken te voorkomen, maar ook om vastgestelde misbruiken te melden.

www.compeutersenkleuters.nl Deze site, bedoeld voor kleuterleid(st)ers, geeft tips en achtergronden over de mogelijkheden die de computer biedt voor kleuters en peuters (bv. inrichting computerhoek).

www.ictquickscan.kennisnet.nl Kennisnet, Cito en ECDL hebben samen de Quickscan ICT-vaardigheden ontwikkeld. Deze toetsen voor leerkrachten meten globaal welke ICT-vaardigheden je beheerst. Elke toets bestaat uit 30 vragen en er is geen tijdslimiet. De vragen voor de Quickscan ICT-vaardigheden zijn gebaseerd op de ECDL eindtermen, dé internationale standaard die ook door de Europese Commissie wordt aanbevolen.

www.ictwijs.be Je vindt hier een uitgebreid overzicht van hardware, software, websites en andere ondersteuning voor leerlingen met een mentale of motorische handicap of met leermoeilijkheden.

www.iksurfveilig.nl Diploma Veilig Internet leert scholieren op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met de risico’s van het gebruik van het internet.

http://www.marant.nl/surfplank/ Begrijpbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie worden in toenemende mate belangrijker. Met de surfplank kunnen kinderen in korte tijd de vaardigheden (de kennis) leren verwerven om online beschikbare informatie (de kennis) te vergaren, selecteren, waarderen en verwerken.

www.mijnleerlingonline.nl Website voor leerkrachten uit het basisonderwijs die iets willen weten over het gebruik van internet door leerlingen op de basisschool. De pedagogische aspecten staan daarbij centraal.

www.scholen.vlaanderen.be/rivierenproject/START.HTM Wat kan ICT betekenen voor het basisonderwijs? Deze website is vooral gericht naar leerkrachten. Hier vind je lesideeën per vak en links per leergebied (eindtermen) alsook een lijst van uitgeverijen van educatieve software.

www.softwaregids.nl Deze site geeft informatie over Nederlandse softwareprogramma’s (korte inhoud, leverancier, kostprijs). Op de startpagina kies je voor ‘Software voor privé-gebruik’ en dan ga je naar ‘Educatief’.

www.steffie.nl ‘Steffie’ legt je uit hoe internet, surfen, e-mailen, … werkt.

www.surftips.com/muizentaal/index1.htm Op de website van Muizentaal kun je o.m. een woordenlijst ivm internet en computer raadplegen.

www.zoekprof.nl Zoekprof helpt internetgebruikers slim zoeken op internet. De site bevat veel informatie o.a. over efficiënt zoeken op het internet en over de werking van zoekmachines. www.aaitietie.be

12


www.aaisietie.be 

INTERCULTUREEL ONDERWIJS/ MONDIALE VORMING www.26000gezichten.nl/kids/ Op deze website kunnen kinderen lezen waarom iemand vlucht, wat asielbeleid is, waarom mensenrechten belangrijk zijn en uit welke landen mensen vluchten.

www.crones.be/OKAN Op deze site vind je oefeningen Nederlands voor anderstaligen (werkwoorden, basiswoordenschat …)

www.dutchkids.nl Zeven fictieve tieners met verschillende achtergronden vertellen op deze website over zichzelf, hun familie, hun dagelijks leven … Het Landelijk Bureau voor Racisme heeft deze website mee ontwikkeld. Het doel is kinderen vanaf 10 jaar te laten kennismaken met thema’s als discriminatie, identiteit en vooroordelen. Op aparte pagina’s voor leerkrachten staan suggesties voor lesmaterialen en links naar andere websites.

www.kleurbekennen.be Kleur Bekennen wil mondiale vorming en actief wereldburgerschap in het onderwijs promoten en stimuleren.

www.limburg.be/pric De Limburgse tegenhanger van de Antwerpse materialenbank.

www.provincialematerialenbank.be/ Provinciale Materialenbank in Antwerpen is het documentatie- en leermiddelencentrum voor informatie over de multiculturele samenleving, migratie , Nederlands voor anderstaligen ,interculturele vorming ,onderwijs in eigen taal en cultuur ,schoolopbouwwerk.

www.wereldwegwijzers.be Interessant voor basisscholen die mondiale vorming sterker willen uitbouwen: je vindt er een wereldtest, uitleg over belangrijke termen …

www.aaitietie.be

13


www.aaisietie.be 

MUZISCHE VORMING BEELDOPVOEDING http://cgfa.sunsite.dk/ Een Engelstalige site over de schilderkunst van 1000 tot 1900. Je kunt zowel bekende als onbekende kunstenaars opzoeken op naam, nationaliteit of tijdsperiode.

http://mediatheek.thinkquest.nl/~klb040/kunst/index.php Klik op “kunstkijken” en je leert in 10 minuten kunst kijken zodat je je nooit meer verloren hoeft te voelen in een museum. Klik op “tijdbalk” voor een overzicht van alle kunststromingen in de geschiedenis met voorbeelden van schilderijen.

www.beeldendonderwijs.nl Hoe richt je je lessen beeldende vorming op een goede manier in? Een goede hulp hierbij is deze website.

www.kleurplaten.nl Dit is een website waarop maar liefst meer dan 1300 kleurplaten staan, die kinderen uit kunnen printen en in kunnen kleuren.

www.knutselidee.nl Een Nederlandse website met ideeën om te knippen, plakken, kleuren en te vouwen. Op deze website vind je geen uitgewerkte lessen, maar wel een aantal knutseltips en voorbeelden, om als ouder of leerkracht samen met kinderen te doen.

www.knutseltip.be Vlaamse knutselwebsite voor kinderen: knippen, plakken, vouwen, Kerstmis, Pasen, parels, hout, … De site is nog in aanbouw.

www.museumsite.be of www.tento.be De museumgids en tentoonstellingsagenda van Vlaanderen en Brussel. Je vindt hier alle praktische informatie voor een museumbezoek en ook informatie over de lopende tentoonstellingen in Vlaanderen en Brussel. Voor Nederlandse musea kun je terecht op www.museumserver.nl.

www.pinkelotje.nl Op deze site vind je knutselideeën, recepten, kleurplaten, …

DRAMA http://members.home.nl/adeters Het vak drama op de basisschool uitgewerkt op een website. Op deze site vind je doelen; werkvormen, lessen, materialen; kortom voldoende informatie om direct met drama in de klas aan de slag te gaan.

MUZIKALE OPVOEDING www.danskant.be Website van de vzw Danskant die zich bezighoudt met dans, muziek en beweging. Op deze site vind je vooral info over de vzw zelf (activiteiten, dansprojecten, opleidingen, …). www.aaitietie.be

14


www.aaisietie.be www.demuziekfriek.nu Muzieklessen, musicals voor po, je vindt hier de teksten en de liedjes die je in de klas met kinderen kunt zingen.

www.orkestkidsite.nl Een website over een symfonieorkest: de musici en de muziek die zij spelen‌ De site bevat naast informatie over het orkest, ook info over componisten. Je kan hier o.m. ook kleurplaten en opdrachten om zelf muziekinstrumenten te maken vinden.

www.vaneisden.nl Site van een muziekleraar met info over verscheidene muziekonderwerpen, werkbladen, muzieklinks, een liedpagina met liedjes, met een mogelijkheid tot het beluisteren van de intro en een refrein van alle liedjes van de bundel ‘Eigenwijs’.

www.aaitietie.be

15


www.aaisietie.be 

PEDAGOGIE ALLERLEI www.ervaringsgerichtonderwijs.nl www.sip.be/bao/hoekenwerk/index.htm Bedoeld voor leerkrachten lager onderwijs, die willen beginnen met hoekenwerk of contractwerk, of die ideetjes willen opdoen om die twee organisatievormen verder uit te werken. Je krijgt er ook informatie over de onderliggende didactiek van hoekenwerk en antwoord op praktische vragen naar materiaal, organisatie, verbeterwerk enz.

GELIJKE KANSEN www.armoede.be Een portaalsite voor iedereen die op zoek is naar info en uitwisseling over het armoededebat in Vlaanderen en Brussel. Er zijn wetenschappelijke rapporten te vinden, maar ook getuigenissen, links, … Je kan ook op thema zoeken, o.a. op onderwijs.

www.gelijkekansen.vlaanderen.be Website van de Vlaamse Overheid i.v.m. gelijke kansen. Onder ‘Publicatie-Personen met een handicap’ vind je de brochure ‘Toegankelijkheid van scholen’.

www.welzijnszorg.be De website van de vzw Welzijnszorg. Deze vzw biedt een uitgebouwde werking voor het basisonderwijs aan, nl. de nascholing ‘School zonder uitsluiting’. Je vindt hier ook onderwijsmaterialen en jeugdboeken rond het thema armoede.

PSYCHOLOGIE www.ccgt.nl Site van het centrum van cognitieve gedragstherapie. Bevat een rubriek ‘relevante websites’ over allerlei interessante psychologische onderwerpen en een rubriek ‘encyclopedisch woordenboek van de psychologie’.

ZORGVERBREDING / LEERPROBLEMEN http://adhd.pagina.nl Informatie en allerhande links naar websites rond ADHD. Je vindt hier ook artikels uit tijdschriften en kranten.

http://hoogbegaafd.pagina.nl/ Startpagina met links naar sites over hoogbegaafdheid.

www.accessibility.nl/internet/achtergronden/braillezien Als je op deze site een tekst intikt, zie je de vertaling in braille.

www.autisme-nva.nl Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Deze website is gemaakt voor ouders, hulpverleners en iedereen die met autisme te maken heeft.

 www.aaitietie.be

16


www.aaisietie.be www.basislink.nl/leerkracht/lk_zorgverbreding.html Basislink is een Nederlands georiënteerde site voor leerkrachten,leerlingen en ouders in het basisonderwijs. Een tweetal lijsten met webadressen, de linklijsten voor"leerlingen" en voor "leerkrachten en ouders", worden geregeld aangevuld. De lijsten zijn gebaseerd op organisatorische en inhoudelijke thema's zoals die in het basisonderwijs naar voren komen.

www.doof.nl Galgje in vingerspelling” speciaal voor kinderen die de gebarentaal verder willen inoefenen of voor kinderen die eens in de huid willen kruipen van een leerling met een gehoorprobleem. Is het moeilijk te communiceren met gebarentaal? Je ondervindt het aan den lijve.

www.faalangst.nl Hier vind je artikels, boeken, forums, veelgestelde vragen, een test … over faalangst.

www.gelijkekansen.vlaanderen.be Website van de Vlaamse Overheid i.v.m. gelijke kansen. Onder ‘Publicatie-Personen met een handicap’ vind je de brochure ‘Toegankelijkheid van scholen’.

www.gripvzw.be Op de website ‘Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap’ vind je o.a. een dossier rond inclusief onderwijs.

www.hoogbegaafdvlaanderen.be Op deze website krijg je een duidelijk engoed onderbouwd beeld van wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is en wat de gevolgen ervan zijn. Ouders en leerkrachten krijgen bruikbare tips.

www.ictwijs.be Je vindt hier een uitgebreid overzicht van hardware, software, websites en andere ondersteuning voor leerlingen met een mentale of motorische handicap of met leermoeilijkheden.

www.lantaarn.demon.nl/medemens Een adviesdienst voor school en ouders van 4- tot 12-jarigen. Allerlei onderwerpen worden hier belicht, bijvoorbeeld adaptief onderwijs, concentratieproblemen, kleurenblindheid, motivatie….

www.leerlingbegeleiding.startkabel.nl/ Startpagina voor begeleiding van leerlingen met problemen allerhande.

www.leeskliniek.nl Website van leeskliniek, een centrum dat gespecialiseerd is in het onderzoeken en behandelen van lees-en spellingsproblemen, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Op deze pagina's vind je allerlei achtergrondinformatie over leerstoornissen, met o.a. dyslexie en dyscalculie.

www.lereniseenmakkie.nl Deze Nederlandse website helpt kinderen en jongeren bij het leren. Tafels leren, de stof begrijpen, woorden leren, stampwerk, maakwerk …

www.letop.be Een website over leerstoornissen voor ouders, kinderen, leerkrachten, organisaties en verenigingen die met leerstoornissen te maken hebben.

www.makkelijklezenplein.nl Informatie voor kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten over leeshulpmiddelen, en de collectie boeken en andere media.

www.tasten-in-het-duister.be Voor de leerlingen van de 3de graad lager onderwijs. Bevat o.m. een lessenpakket met info over hoe blinden en slechtzienden lezen (braille, gesproken lectuur, computer). Je vindt de informatie via downloads.

www.tourette.be Site van de Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette. Je vindt hier info over de neurologische stoornis Tourette.

 www.wai-not.be Website voor kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking.

www.aaitietie.be

17


www.aaisietie.be www.woordkasteel.com Woordkasteel is een gratis te downloaden programma dat oefenstof ‘spelling’ biedt voor leerlingen van 6 jaar tot 12 jaar. De leerling (met een leerstoornis) krijgt oefenstof op zijn niveau aangeboden en kan de woorden beluisteren.

www.zitstil.be Website die de problematiek van ADHD kenbaar wil maken en ouders, leerkrachten en deskundigen wil begeleiden. De site bevat vooral info over het centrum, maar ook links naar andere sites over ADHD of aanverwante organisaties.

METHODESCHOLEN http://onderwijs.pagina.be Dit is een Vlaamse startpagina voor het onderwijs met links naar o.m. methodescholen, uitgeverijen, de overheid enz.

www.freinet.nl Dit is de Nederlande startpagina van het Freinetonderwijs met info over de pedagogiek, een link naar publicaties, Freinetscholen in Nederland en actueel nieuws.

www.montessori.nl Alle informatie over Montessorischolen, het Montessorionderwijs en de Montessoriopleidingen. Je vindt hier ook links, literatuur, visies enz.

PESTEN http://pesten.startkabel.nl Startpagina rond het onderwerp ‘pesten’.

http://pesten.pagina.nl Startpagina rond het onderwerp ‘pesten’

www.kjt.org De website van de Kinder-en Jongerentelefoon, met informatie over de organisatie, over onderwerpen als pesten en kinderrechten. Je vindt er ook een aantal links.

www.pesten.net Een website over pesten voor Nederland en Vlaanderen.

www.sjn.nl/pesten Deze site is bedoeld voor ouders die willen weten hoe je pesten kunt herkennen en wat je er tegen kunt doen.

SOCIAAL-EMOTIONELE OPVOEDING http://burgerschap.kennisnet.nl/ Deze kennisnet-website is opgezet als portal voor schoolteams die willen nadenken over waarden en normen in de klas, in hun school en in de maatschappij. Er is een groot aantal links (geselecteerd door de redactie van deze site op relevantie naar de doelgroep) naar websites met bronmateriaal voor discussies, enquêtes, lesbrieven en on line toetsen in opgenomen.

www.lichaamstaal.be Een website over het non-verbaal communiceren met uitleg.

www.schoolenveiligheid.nl Een site met informatie en links i.v.m. veiligheid, agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksueel geweld en rouw.

www.seksuelevorming.nl Deze website biedt praktische hulp voor leerkrachten. Je vindt hier lestips, links, achtergrondinformatie en literatuurverwijzingen.

www.sociaalemotioneel.nl www.aaitietie.be

18


www.aaisietie.be Deze website biedt informatie over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen in het basisonderwijs.

www.aaitietie.be

19


www.aaisietie.be 

SPELEN http://users.scoutnet.nl/~smasj/ Het spellenmagazijn van Scouting/Jeugdwerk heeft ongeveer 209 spellen van jong en oud op deze website geplaatst. Je kunt per leeftijdscategorie op zoek gaan naar spelen. Balspelen, behendigheidsspelen, bosspelen… je vindt het hier allemaal terug. Er zijn ook links naar andere spelpagina’s.

http://users.skynet.be/rbsoft Op deze site kan je programma's, nuttige informatie, documenten, … downloaden.

www.khbo.be/spellenarchief Site van de vzw Vlaams Spellenarchief, een vereniging die de wereld van het bord- en gezelschapsspel volgt en beoordeelt.

www.speelzolder.com Deze site bevat recepten en ideeën om met en voor kinderen te koken, te knutselen, te spelen, te kleuren … Bedoeld voor zowel het kleuter- als het lager onderwijs.

www.spelletjesplein.nl Vijf verschillende pleinen waar spelletjes verzameld zijn: voor de allerkleinsten zijn er links naar Dribbel, Bobo, Kabouter Plop en voor grotere kinderen vind je er rekenspelletjes, taalspelletjes en aardrijkskunde.

www.aaitietie.be

20


www.aaisietie.be 

TAAL ALLERLEI www.wrts.nl Makkelijk woordjes leren Wrts is een online overhoorprogramma. Voer je woordjes in en laat je overhoren.

http://taalunieversum.org/ Een website over allerlei onderwerpen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Je kan hier ook een taaladviesdienst raadplegen. Raadpleeg ook de samenvattingen van artikels over het onderwijs Nederlands uit o.m. Nederlandse en Vlaamse tijdschriften, zoals Didaktief, JSW, Klasse, Toon, Vonk.

www.grootdictee.nl Je kunt oefendictees opvragen en je vindt uitleg over spellingproblemen.

www.lci-info.com

De door ons ontwikkelde en gebruikte methode voor het geven van taal" lessen" aan jonge kinderen - toen nog slechts via privé " les"gevers/animatoren - sluit nauwkeurig aan bij de thans algemeen gangbare visie op taalinitiatie.Bij onze methode MOET - zo goed als - niets, maar u KUNT - bijna - alles.Voor algemene informatie over taalinitiatie en over de methode kunt u op de "Hugo-buttons" hieronder klikken. De meeste teksten zijn in pdf formaat. Elke link is voorzien van informatie over de betreffende tekst.

www.lichaamstaal.be Een website over het non-verbaal communiceren met uitleg.

www.literatuurgeschiedenis.nl/inhoud.asp?rubriek=spreekwoorden Bekijk het schilderij van Pieter Brueghel uit 1559 en ontdek welke spreekwoorden er in de verschillende scènes uitgebeeld worden.

www.meertens.nl Op deze site vind je alles over de Nederlandse taal en cultuur. Er is bijv. de Nederlandse volksverhalenbank, met meer dan 32 000 verhalen, sprookjes, sagen en legenden, moppen en raadsels. Je vindt hier ook info en achtergrond over traditionele feestdagen als Valentijn, Halloween, Carnaval, Sint-Maarten…

www.nedercom.nl/ In Woordenweb zijn 4000 vreemde woorden opgenomen met hun betekenis, oorsprong en vertaling naar het Engels en Frans. Je leert hier de betekenis kennen van veel vreemde woorden met Latijnse en Griekse bestanddelen.

www.nederlandsewoorden.nl Op deze website kan je zoeken naar de juiste spelling van Nederlandse woorden. Deze website maakt gebruik van de woordenlijst van Piet Tutelaers [e.a.] in combinatie met een lijst met uitbreidingen en nieuwe woorden.

www.onlineklas.nl De maker van deze website wil praktisch toepasbare programma’s ontwikkelen met een duidelijke structuur, die on line te gebruiken zijn. De educatieve software, die je gratis kan gebruiken, bestaat uit oefeningen en toetsen en beslaat vakgebieden als taal, wereldoriëntatie en rekenen. Voor taal vind je hier spellingsoefeningen, je kan de werkwoorden oefenen enz.

www.puzzelsport.nl Site met online woordpuzzels, beeldpuzzels, Tien voor Taal-spelletjes, logische puzzels …

www.rijmwoorden.nl Deze website zoekt woorden die rijmen op een opgegeven woord. www.aaitietie.be

21


www.aaisietie.be www.spreekwoord.nl en ook www.spreekwoord.net Allebei websites over spreekwoorden met een doorzoekbare database. Op de eerste site kan je o.m. het schilderij van Pieter Brueghel uit de 16de eeuw downloaden, waar de schilder meer dan 70 spreekwoorden op heeft afgebeeld. Hier vind je ook links naar de websites van Onze Taal en de Van Dale woordenboeken

www.sprookjes.nu Een website met sprookjes, spelletjes, kleurplaten, tovertrucs enz.

www.stichtinglezen.be Site van Stichting Lezen Vlaanderen, een steunpunt voor leesbevordering in Vlaanderen.

www.taalforum.org Het Taalforum (Nederlands-Vlaams expertisenetwerk dat in opdracht van de Nederlandse Taalunie werkt) verzamelt de beschikbare kennis over taalachterstand en onderwijsachterstand.

www.taalsite.nl Een website over de Nederlandse taal in het basisonderwijs. De site bevat lessen, kerndoelen en een lexicon met begrippen die met taal en taalonderwijs te maken hebben.

www.taalthuis.com Op deze site vind je uitleg over de nieuwe spelling, schrijftaaltips en links naar andere sites over het Nederlands.

www.vandale.nl en www.kramerswoordenboeken.nl Woordenboeken en vertaalwoordenboeken op het internet.

www.vertaalwoord.nl Op deze website kunnen woorden van de ene taal naar de andere vertaald worden.

www.vrttaal.be Op deze site vind je praktische tips over taalgebruik, verdeeld over een aantal rubrieken.

FRANS http://comptine.free.fr Site met tientallen ‘comptines’ (letterlijk ‘aftelrijmpje’, maar wordt ook gebruikt als algemene naam voor kinderliedjes) alfabetisch geordend, soms met muziek en/of partituur.

www.ac-grenoble.fr/savoie/mat/group_de/outils/comptine.htm Hier vind je tips rond het werken met ‘comptines’ (letterlijk ‘aftelrijmpje’, maar wordt ook gebruikt als algemene naam voor kinderliedjes).

www.comptinesetjeuxdedoigts.com 51 fiches met tekst en bijhorende gebaren.

www.momes.net Website voor kinderen. Naast informatie over (recente) films, boeken, etc. ook materiaal dat bruikbaar is in de klas, vooral de mini-dossiers (over wetenschap, cultuur, sport, dieren,…), histoires en comptines. Deze laatste zijn thematisch geordend en soms voorzien van muziek en/of partituur.

www.takatrouver.net Interessante site die veel bruikbaar materiaal bevat (taalspelletjes, moppen, raadsels,…) en thematisch geordende links rond talen, godsdienst, wetenschappen,…

www.aaitietie.be

22


www.aaisietie.be JEUGDBOEKEN http://home.wanadoo.nl/richard.thiel/ Hier vind je informatie over kinderboekenschrijvers en kinderboeken. De site bevat meer dan 230 biografieën van auteurs en veel links naar anders websites.

http://kinderboeken.pagina.nl Portaalsite ivm het kinderboek.

www.boekenzoeker.be Hier kunnen leerlingen en docenten zoeken naar een goed boek. Als je enkele eenvoudige stellingen beantwoordt, krijg je een lijstje met voor jou gepaste boeken. Je kunt ook zoeken op titel, trefwoord of auteur.

www.annie-mg.com Je vindt hier informatie over Annie M.G. Schmidt.

www.bibkids.be De kindersite van de Openbare Bibliotheken in Vlaanderen, waar ook elke maand een boek van de maand wordt voorgesteld.

www.boekenjeugdgids.nl Site ontwikkeld door de Vereniging van Openbare Bibliotheken met een ruime selectie jeugdboeken, geselecteerd door deskundigen op het gebied van jeugdliteratuur. Elke titel is van commentaar voorzien. Je kunt de database doorzoeken op leeftijd, auteursnaam, illustrator, titel, serie, trefwoorden of een combinatie van zoekingangen.

www.boekweb.com Op BoekWeb komen alle links naar boekensites samen: over auteurs, bibliotheken, boekhandels, kinderboekensites, poëzie, prijzen, strips, schoolboeken. enz.

www.kikkervriendjes.nl Alles over Kikker en zijn vriendjes (Max Velthuijs). Je vindt hier verhalen, kleurplaten, schuifpuzzels enz.

www.kinderverhalen.nl Hier vind je kinderverhalen om te lezen en om voor te lezen met en zonder illustraties.

www.kjoek.nl Een site over kinderboeken en auteurs, met o.m. een alfabetische zoekindex, thematische keuzelijsten en internetzoektips.

www.leesfeest.nl Een kinderboekenwebsite waar je o.m. recensies, biografieën, spelletjes (het Annie M.G. Schmidt-kruiswoordraadsel ), … vindt.

 www.leesplein.nl Alles over boeken en lezen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

www.lemniscaat.nl Website van uitgeverij Lemniscaat, met informatie over de kinder- en jeugdboeken die hier uitgegeven worden.

www.pluizuit.be Op zoek naar handige websites over kinderboeken? Op deze Vlaamse site zorgen zeven ‘gepassioneerde enthousiastelingen’ met een heleboel vakkennis voor een ruim aanbod aan recensies van kinderboeken. Ze zorgen samen voor een actuele, helde ingedeelde site, waar je snel kunt vinden wat je zoekt.

www.schuyesmans.be/jeugdlit/ De website van Nederlandstalige jeugdauteur Willy Schuyesmans.

www.villakakelbont.be Site van Villa Kakelbont waar je informatie vindt over de Vlaamse jeugdliteratuur. www.aaitietie.be

23


www.aaisietie.be www.vlaamse-illustratoren.com Site van de Vlaamse Illustratoren Club.

www.vosenhaas.be Alle informatie over Vos en haasboeken (Sylvia Vanden Heede) met knutselideeën, kleurplaten enz.

POEZIE http://poezie.pagina.nl/ Een portaalsite met aandacht voor schrijvers, on-linegedichten, kinder- en jeugdpoëzie.

www.gedicht.nl Je vindt hier gedichten, stellingen, poëzie, hartenkreten, citaten…

www.gedichtendag.nl Je vindt hier lessuggesties rond gedichten voor het basisonderwijs.

www.jeugdenpoezie.be Website van de vzw Jeugd en Poëzie. De vereniging heeft als doelstelling het aanmoedigen en ondersteunen van kinderen, tieners, jongeren en jonge volwassenen in het schrijven van persoonlijke poëzie.

www.plint.nl Op deze website vind je o.a. de teksten van poëzieposters voor het basisonderwijs.

www.skep.nl Website van Stichting Kind en Poëzie. SKEP stimuleert het creatief omgaan met taal, m.n. poëzie.

www.aaitietie.be

24


www.aaisietie.be 

WERELDORIËNTATIE ALLERLEI http://beeldbank.schooltv.nl Op deze site vind je educatieve videoclips voor het basis- en secundair onderwijs. De clips zijn bestemd voor leerkrachten en leerlingen. De volgende vakgebieden komen ruim aan bod: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, geschiedenis, wereldoriëntatie, taal…

http://mediatheek.thinkquest.nl/~klb093/ Website over heksen.

http://spreekbeurten.malmberg.nl Je kan info over allerlei onderwerpen vinden op onderwerp, rubriek of alfabet.

http://wetenschap.pagina.nl Startpagina met links naar sites over wetenschap.

www.absofacts.com Op deze site vind je absolute facts (feiten) ! Informatie over componisten, kastelen, kunstenaars, wetenschap, …

www.docukit.nl Docukit is het zoek- en informatieprogramma voor Ruiter’s Documentatiecentrum. Met behulp van deze ‘digitale encyclopedie’ kunnen kinderen informatie lezen, foto’s bekijken, video’s en animaties afspelen en geluiden beluisteren, ideeën opdoen voor een werkstuk en op een kindvriendelijke wijze informatie zoeken.

www.droppiewater.nl Met lespakketten en stripboekjes kunnen kinderen kennismaken met alle facetten van water. Kinderen kunnen kiezen voor hun eigen niveau: groep 1, 2 en 3, groep 4, 5, en 6 en groep 7 en 8.

www.e-nemo.nl Deze site biedt informatie voer zowel programma’s die het wetenschapsmuseum NEMO te bieden heeft als allerlei lesmateriaal.

www.familienaam.be Hier kan je o.m. de geografische spreiding van je familienaam opzoeken.

www.hetklokhuis.nl/lees/index.cfm Een website waar leerlingen allerlei dossiers kunnen vinden om te gebruiken bij spreekbeurten en werkstukken. De dossiers zijn onderverdeeld in samenleving en maatschappij, wetenschap en techniek, biologie en kunst.

www.kidkruis.be Een website over het Rode Kruis voor kinderen van 8 tot 15 jaar.

www.lessenpakket.be Een team leerkrachten ontwikkelde in opdracht van VLAM lessenpakketten over de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Voor elk leerjaar is een aparte lessenreeks voorzien. Die bestaat uit lesvoorbereidingen en werkblaadjes voor de leerlingen, die gekopieerd kunnen worden. Het materiaal is, tenzij uitdrukkelijk vermeld, enkel digitaal beschikbaar (pdf-files). Dit kan volledig gratis.

www.metdeklasdeboerop.nl Met de klas de boer op. Maak kennis met de verschillende boeren: de akkerbouwer, de fruitteler, de kippenboer, de koeienboer, de tuinder, de varkensboer en de biologische boer. Bij iedere boer waar je langs komt, vind je een woordenboek met moeilijke woorden en spelletjes.

www.milieueducatie.be/onderwijs/ www.aaitietie.be

25


www.aaisietie.be Hier vind je informatie over de vakoverschrijdende eindterm ‘milieueducatie’ voor basis- en secundair onderwijs, ideeën voor natuuruitstappen, studiedagen en projecten en een overzicht van links naar interessante sites.

www.ontdekplek.nl Op de Ontdekplek kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar uit een honderdtal technische activiteiten kiezen variërend van metselen met kleine steentjes tot het maken van een soort eigen meccano, waarvan de producten mee naar huis genomen kunnen worden.

www.plattelandsklassen.be/content.aspx?PageId=108 Meer dan 600 vrijwilligers verspreid over heel Vlaanderen zoals o.a. boeren en tuinders, natuur- en streekgidsen, leerkrachten die vanuit hun ervaring meewerken aan het inhoudelijk uitwerken van publicaties, enz. Elk van deze vrijwilligers werkt, vanuit zijn of haar 'ervaringsdeskundigheid', mee aan een inhoudelijk aantrekkelijk én gevarieerd aanbod. Men organiseert educatieve initiatieven naar scholen toe, men ontwikkelt materialen, en men ondersteunt lokale initiatieven. Wil je je plattelandsklas of een bezoek aan een landbouwbedrjf voorbereiden in de klas? Dat kan met ons aanbod didactisch materiaal of met de Grassprietdossiers. Ook al kreeg de school geen 'Grasspriet' meer in de bus, het schooltijdschrift verschijnt nog altijd! Het is nu voor iedereen digitaal beschikbaar op www.grasspriet.be!

www.proefjes.nl Op deze site vind je proefjes over luchtdruk, geluid, zintuigen, water en zeep.

www.schoolenbibliotheek.be Hoe werkt een bibliotheek? Welke samenwerking met de scholen is mogelijk? Met tips voor voorbeeldlessen en links naar de eindtermen. De site is een initiatief van Canon Cultuurcel.

www.schoolplaten.com Op deze site kan je gratis didactische prenten afprinten om in de klas te gebruiken. De prenten zijn onderverdeeld in verschillende categorieën.

www.schoolreis.be Hier vind je zowel praktische info ivm. schoolreizen (adressen binnenspeeltuinen, theaters, autocarbedrijven …) maar ook kant en klare uitstappen. Je kan per regio uitzoeken wat er te beleven valt.

www.zowerkt.nl Op eenvoudige wijze wordt de werking van allerlei verschijnselen i.v.m. internet, de mens, economie, natuur, rechten, transport in en om huis uitgelegd. Ondersteund met afbeeldingen.

GEZONDHEID www.wvc.vlaanderen.be/luizen/ Uitgebreide informatie over luizen en de aanpak ervan.

NATUUR In het tijdschrift “Natuur aan de basis” wordt in iedere aflevering een lijst van websites gepubliceerd die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen uit het basisonderwijs. Zeker niet te missen!!

Algemeen 

www.bodem.nu Bodem.nu! is een project voor alle groepen van het primair onderwijs. Leerlingen worden aangezet de bodem in hun eigen buurt beter te bekijken en te onderzoeken.

www.greenpeacekids.nl Je vindt hier info over Greenpeace: geschiedenis, de schepen, acties …

www.hoorzaken.nl www.aaitietie.be

26


www.aaisietie.be Je vindt hier achtergrondinformatie over de bouw en werking van het oor, geluid, functies van geluid en slechthorendheid.

www.kinderhoortest.nl Op deze site kunnen kinderen zelf testen of hun oren goed werken.

www.kustatlas.be Deze site bevat achtergrondinformatie over alles wat de Belgische kust te bieden heeft: er zijn thema’s over wonen aan zee, de duinen, gebruik van de zee, kustbeheer, erfgoed en cultuur… Je vindt hier interactieve kaarten, grafieken en tabellen, duurzaamheidsindicatoren voor de kust. Niet voor kinderen, wel voor studenten die op zoek zijn naar achtergrond.

www.kustenzeeverkenners.nl Op deze site vind je informatie over dieren die leven in de duinen en de zee: vogels, vissen, walvissen en dolfijnen. Je kunt er ook lezen over duurzame visserij, schepen en afval, energiewinning, het ontstaan en de bescherming van de duinen. Verder vind je zoekopdrachten en zoekbladen.

www.natuurinformatie.nl Deze site biedt biologische en geologische informatie. Via ‘zoeken’ zijn 5000 artikelen op te vragen, of is een vraag te stellen aan een expert.

www.natuuronderwijs.nl Deze site biedt interessante en praktische opdrachten aan, gericht op natuur en milieu voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en de Pabo.

www.waterwizz.nl Deze site, bestemd voor -12-jarigen, bevat heel verschillende informatie over water, van riolering tot muskusratten. Er staat ook uitleg over hoe men bepaalde proeven kan doen.

www.wnf.nl. Op de Nederlandse site van het Wereld Natuur Fonds kan je terecht voor informatie over bossen, dieren, het klimaat, de WNF-projecten en ga zo maar door.

Dieren www.biemolt.nl/kikkers Informatie over kikkers, kikkervisjes, padden en paddenvisjes. Wat is het verschil tussen kikker en pad en hoe zie je of de eitjes van een kikker of een pad zijn. Je vindt ook foto’s van kikkers en padden.

www.bijenhouden.nl/assets/flash/kinderflash Op deze site vind je informatie over de honingbij, het bijenvolk, bijen houden als hobby, het nut van de honingbij en het leven van de bij (de koningin of moer, darren). Verder kun je een bijenkast uit elkaar halen en vind je animaties van een bijenkorf, honingraat en bijenboom.

 www.bogi.nl Info over het onderwerp erfelijkheid (haarkleur, DNA, chromosomen, …), bestemd voor leerlingen in de derde graad van het basisonderwijs.

www.dierenbibliotheek.nl Informatie over verschillende diergroepen en foto’s.

www.dierenlinker.yucom.be Je vindt hier meer dan 1400 dierenlinks onderverdeeld in verschillende categorieën.

www.dierennatuur.nl Hier vind je info over allerlei soorten dieren, van bosdieren tot huisdieren en van wilde dieren tot boerderijdieren.

www.dierentuin.net Een zeer uitgebreide database met foto’s en fiches van bijna alle dieren, ingedeeld in categorieën. Je kunt ook op onderwerp zoeken. Met links naar dierentuinen overal in de wereld. www.aaitietie.be

27


www.aaisietie.be www.dierenwerkstuk.nl Deze site geeft informatie over de afzonderlijke dieren (eenden, kalkoenen, kippen, koeien), maar ook over de situatie van deze dieren in de bio-industrie (wonen, opgroeien, sterven).

www.gardensafari.net/indexdutch.htm Een website met grote foto’s over de dieren in de tuin, zoals vlinders, insecten, vogels, slakken, muggen en vliegen enz.

www.kbinirsnb.be/expo/ccbb/n-kids.htm De Beestige Buren site werd gemaakt door het Belgische Museum voor Natuurwetenschappen. Je kan op safari door de stad, op zoek naar dieren die daar leven. Je vindt ook meer uitgebreide info over allerhande dieren en verschillende knutseltips.

www.kidsforanimals.nl Je vindt hier info over dieren – doorklikken op ‘diereninfo’.

www.koersfarm.nl Een site die je een blik laat werpen op het leven en het werk in een boerderij. Er wordt ook actuele informatie aangeboden, bijvoorbeeld over mond-en klauwzeer.

www.noordzee.nl/zeeopschool Wat zijn de belangrijkste zeedieren en wat is er zo speciaal aan deze dieren.

www.ooievaars.be Informatie over de ooievaar en zijn verspreidingsgebied.

www.teunveldman.com Een site met veel foto’s, o.a. over dieren, paddestoelen, vruchten en zaden.

www.vlinderskijken.nl Site van de Nederlandse Vlinderstichting met veel informatie over dag- en nachtvlinders.

www.wnf.nl. Op de WNF kleuter- en peutersite kan je meer leren over wilde dieren, je vindt er een dierenmemory, dierenpuzzels en kleurplaten

Planten www.bomengids.nl/hoofdsleutel.html Digitale bomengids van bomen in Nederland met foto’s, om vlug bomen te determineren.

 www.flowerweb.nl In Flowerbase kun je op zoek gaan naar afbeeldingen en gegevens van duizenden bloemsoorten.

www.houtinfo.nl/kidscorner/index_flash.htm Een site over hout, bossen, de zagerij, transport enz. voor kinderen.

www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb/ De K.U.Leuven Campus Kortrijk presenteert een schitterende plantengids. Met heel veel fotomateriaal en informatie!

www.plantaardigheden.nl/default.htm Veel informatie en wetenswaardigheden over planten.

www.wilde-planten.nl/index.html Digitaal herbarium van alle wilde planten uit België en Nederland.

www.aaitietie.be

28


www.aaisietie.be RUIMTE Allerlei www.arkorum.be/ark/patrick/europesesteden.html www.home.zonnet.nl/sparretje/europa/europatest.htm Europese landen en steden lokaliseren en topografiequizen.

www.europa.eu.int Informatie in het Nederlands over de Europese Unie en haar instellingen.

www.europe4kids.nl Maak een interactieve reis door de 10 nieuwe lidstaten van de Europese Unie.

www.europaeducatief.nu Op deze site vind je informatie om Europa in de les te behandelen (lesaanvullingen W.O.).

www.google.com/maps earth.google.com Goed voor geografische ruimtekaarten en geeft afdrukken van de omgeving

www.kidsvooredukans.nl Leer kinderen kennen uit andere landen. Je kunt lezen hoe ze hun dag doorbrengen: hoe laat ze opstaan, wat ze eten en hoe lang ze naar school gaan. Verder krijg je informatie over de levensverwachting in de verschillende landen, de taal die er gesproken wordt en de situatie op de scholen.

www.mappy.be Een routeplanner voor Europa.

www.onlineklas.nl De maker van deze website wil praktisch toepasbare programma’s ontwikkelen met een duidelijke structuur, die on line te gebruiken zijn. De educatieve software, die je gratis kan gebruiken, bestaat uit oefeningen en toetsen en beslaat vakgebieden als taal, wereldoriëntatie en rekenen. Voor aardrijkskunde vind je hier oefeningen ivm de topografie van België en Nederland.

Heelal / Ruimtevaart www.esa.int Informatie over en beelden van de ruimtevaart.

www.nentjes.info/NL/index.htm Foto’s en uitleg over de planeten en ons zonnestelsel.

www.sterrenkids.nl Nederlandse site over ons zonnestelsel en het ontstaan van het heelal.

Weer http://weer.pagina.nl/ Portaalsite voor weersites.

http://weerpagina.warnez.com/ Site met weersvoorspellingen, waarnemingen, weerkaarten, wolken, ruimtefoto’s, temperatuur…

www.hetweer.org Informatie over Europa, gemeenten in België, actuele digitale foto’s van weersituaties enz.

www.kmi.be of www.meteo.be www.aaitietie.be

29


www.aaisietie.be De site van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België.

www.meteo.koksijde.be Wwebsite met webcams van de kust en het binnenland. Je kan het weer wereldwijd opvragen.

www.wolkenatlas.de Duidelijke wolkenfoto’s.

TECHNIEK http://home.wanadoo.nl/hoewerkthet/tech/index.html Op deze site wordt de werking van een aantal voorwerpen uitgelegd. Van ritssluiting tot luchtballon, van klapschaats tot verrekijker.

www.brugsite.nl Deze site bevat historische en technische informatie over bruggen: hoe worden bruggen gemaakt, welke types bestaan er, war bevinden zich de bekende bruggen etc. Op de site staat ook informatie over ontwerpers en de plaats van bruggen in de schilderkust, film,… Het docentengedeelte is (voorlopig?) wel beperkt tot een voorbereidende les over de Calatavrabruggen op het Haarlemmermeer.

www.encyclopedoe.nl De encyclopedoe heeft duizenden links en literatuurverwijzingen naar proefjes en andere activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek.

www.ontdekplek.nl Op de Ontdekplek kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar uit een honderdtal technische activiteiten kiezen variërend van metselen met kleine steentjes tot het maken van een soort eigen meccano, waarvan de producten mee naar huis genomen kunnen worden.

www.speeltech.nl Op deze site kunnen kinderen spelenderwijs kennismaken met techniek, natuurwetenschappen en technologie.

www.technopolis.be Je vindt hier vooral praktische info over Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie.

www.vonk-techniek.nl Een Nederlandse website over techniek in het basisonderwijs. Je vindt hier lesmaterialen voor direct gebruik en links naar andere ‘technieksites’.

TIJD Allerlei www.symbols.com Een Engelstalige site over de herkomst en de betekenis van symbolen.

Geschiedenis / Tijdperken http://geschiedenis.pagina.nl/ Een belangrijke startpagina met honderden links naar de verschillende tijdperken, historische figuren, de mythologie enz.

http://histoforum.digischool.nl

www.aaitietie.be

30


www.aaisietie.be Histoforum is een site voor het onderwijs in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland en België. De site bevat o.a. vaknieuws, vakinformatie, lesmateriaal, historische romans, ict en geschiedenis, en links geordend op periode, land, onderwerp, persoon en alfabet.

http://historymatters.gmu.edu/ Een Engelstalige site met links naar onderwerpen uit de Amerikaanse geschiedenis. Je krijgt hier zowel tekst- als beelden geluidsfragmenten aangeboden.

www.geschiedenis.nl Een site gemaakt door een docent geschiedenis. Je vindt hier links en allerlei info over geschiedkundige periodes.

www.geschiedenisvoorkinderen.nl/ Op deze site kan je informatie vinden over W.O. II, de bezetting, de jodenvervolging, het verzet en belangrijke personen.

www.histocasa.nl Histocasa richt zich vooral op de historicus en de geïnteresseerde leek. De website biedt historische informatie aan zowel op een moderne als een leuke manier, zonder hierbij het niveau uit het oog te verliezen. Hoewel Histocasa wel aandacht besteedt aan het geschiedenisonderwijs richt de website zich niet op de (middelbare) scholier.

www.historyplace.com Een Engelstalige website voornamelijk over de Amerikaanse geschiedenis. Met portretten van presidenten, belangrijke speeches ed.

www.ijzertijd.org Informatie over de Ijzertijd.

www.studybuddy.nl/nederlands/start.html Op deze Nederlandse geschiedenissite vind je foto’s, kaarten, tijdsbalken, links …

www.vvlg.be Het "Contactpunt geschiedenisonderwijs Vlaanderen" is de website van de Vlaamse Vereniging Leraren Geschiedenis & Maatschappelijke vorming (VVLG). Ze wil uitgroeien tot een portaalsite voor het geschiedenisonderricht en de vakken maatschappelijke vorming en esthetica in Vlaanderen.

www.schatgravers.nl Deze educatieve site, ontwikkeld door het Rijksmuseum in Leiden, bevat informatie over de oudheid. In eenvoudige bewoordingen wordt uitleg gegeven over mummies, hiërogliefen en archeologie. Op de doe-het-zelf-pagina’s staan praktische tips voor het schrijven van je eigen naam in hiërogliefen enz. Bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar.

www.schooltv.nl/vroegerenzo Een aantrekkelijke site met alles over de geschiedenis. Je kunt er werkstukken bekijken, spelletjes doen, uitzendingen bekijken en ideeën opdoen.

Volksverhalen www.beleven.org/verhalen/ Op deze site vind je volksverhalen, sprookjes, mythen, sagen en legenden uit de wereldliteratuur en verteltraditie.

www.volksverhalenbank.be Op deze site vind je meer dan 10000 verhalen over spoken, tovenaars, heksen, kastelen … uit Limburg, Oost- en WestVlaanderen.

VERKEER www.3vo.nl/kids 3VO (“voor veilig verkeer”) heeft materialen ontwikkeld voor alle groepen van de basisschool, een archief met lessuggesties, achtergrondinformatie voor verkeersonderwerpen en kopieerbladen, een verkeersencyclopedie.

www.aaitietie.be

31


www.aaisietie.be www.buzzy.be Onder de link ‘Dossiers’ vind je een interactieve quiz over het openbaar vervoer.

www.fietsersbond.nl/kinderen De fietsersbond heeft lesmateriaal beschikbaar over het onderwerp ‘fietsen’ voor leerlingen in het basisonderwijs: welke voordelen heeft fietsen, welke bijzondere fietsen zijn er, hoe ziet een fiets eruit ?

www.veilig-op-weg.nl Op deze website vind je een groot aantal kant en klare lesideeën waarmee je leerlingen kunt leren veilig om te gaan met vrachtauto’s en andere grote voertuigen. Je kan zelf bladeren door de beschikbare modulen en lesbladen. De docentenhandleiding kan gedownload worden.

VOEDING www.123aantafel.be Een website over gezond eten voor kinderen tussen 3 en 6 jaar.

www.brood.net Informatie over brood van A tot Z.

www.ei.be Site van VLAM, Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing, met alle informatie over het ei.

www.food-info.net/nl Belangrijkste aandachtsgebieden van deze site: productiewijze van voedsel en voedselveiligheid.

www.gezondopschool.nl Gezond op School is ontwikkeld om het onderwijs een actueel en volledig overzicht te bieden van les- en achtergrondmateriaal over gezondheid.

www.kids.groentenenfruit.nl Site van het voorlichtingsbureau voor groenten en fruit met recepten, kleurplaten en informatie over het belang van groenten en fruit voor je gezondheid.

www.hetkleineloo.nl Informatie over land- en tuinbouw.

www.meer-weten-over-eten.nl Een startpagina met een heleboel links naar andere sites over eten. Je vindt hier veel achtergrondinformatie.

www.nice-info.be Ga naar de link ‘Nice Edu’ voor een educatieve kijk op voeding en gezondheid. Je vindt er o.m. info over de voedingsdriehoek.

www.schoolmelk.be Website over melk.

www.smaaklessen.nl Een lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. In dit lesprogramma staat het beleven van voedsel centraal. Proeven, ruiken, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen kinderen het dagelijkse eten.

www.spreekbeurten.info/aardappel.html Hier vind je een volledig uitgewerkte spreekbeurt over de aardappel.

www.vig.be Website van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie. Je vindt hierop informatie over de voedingsdriehoek, over voeding en ziekten, een verklarende woordenlijst …

www.voedingscentrum.nl www.aaitietie.be

32


www.aaisietie.be Het Voedingscentrum is een vraagbaak voor iedereen die iets wil weten over voeding en voedsel in relatie tot gezondheid, kwaliteit en veiligheid. Je kunt verschillende onderdelen aanklikken, zoals “Hoe eet ik gezond?”, er zijn testjes voor kinderen, zoals de tussendoortjestest en de vettest, je vindt hier recepten enz.

WISKUNDE EURO http://users.belgacom.net/euro/index.htm Deze site, samengesteld door een 12-jarige, werd bekroond. Je vindt er uitvoerige informatie over de euro en Europa. Er zijn ook links naar dieren.

www.euro.fgov.be/ De officiële eurowebsite van de federale overheid. Hier vind je een antwoord op al je vragen i.v.m. de euro. Let op: niet meer bijgewerkt na april 2002.

REKENOEFENINGEN / REKENSPELLETJES www.rekenbeter.nl Deze site geeft leraars en leerlingen gratis de kans om de rekenvaardigheid te oefenen. Het niveau is derde graad BaO en eerste graad SO.

http://users.belgacom.net/frank.beels Je vindt hier rekenoefeningen voor leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar.

www.breukenoefenen.nl Op deze site kan je het rekenen met breuken oefenen.

www.coolmath4kids.com Een Engelstalige site met rekenmateriaal in de vorm van spelletjes. Ouders, leraars en kinderen worden apart aangesproken.

www.fi.uu.nl/rekenweb Een belangrijke pagina voor het reken-wiskundeonderwijs waar je nieuws, publicaties, projecten, en de link naar het rekenweb voor het basisonderwijs met veel oefenmateriaal vindt. Leraren en ouders krijgen ook achtergrondinformatie bij de verschillende rekendisciplines. Tenslotte is er ook een overzicht van interessante wiskundige sites.

www.geocities.com/hjspages Op deze site kan je een programma downloaden om de rekenvaardigheid boven de 100 te trainen, te analyseren en te toetsen. Het programma is geschikt voor zowel individueel als klassikaal gebruik, vanaf groep 5/6 (= leerjaar 3 en 4) van de basisschool.

www.onlineklas.nl De maker van deze website wil praktisch toepasbare programma’s ontwikkelen met een duidelijke structuur, die on line te gebruiken zijn. De educatieve software, die je gratis kan gebruiken, bestaat uit oefeningen en toetsen en beslaat vakgebieden als taal, wereldoriëntatie en rekenen. Voor wiskunde vind je hier oefeningen met breuken, optellen en aftrekken tot 100, je leert de tafels en je kan zelfs een Tafeldiploma krijgen. Zonder loginnaam en wachtwoord kun je wel oefenen maar niet toetsen.

www.rekenhoek.nl Een Nederlandse website waar leraren uit het basisonderwijs lessuggesties, materialen en informatie kunnen vinden voor hun reken-wiskundelessen.

www.schaaklessen.be De lessen worden in een audiovisuele aanpak gegoten. Ze worden verteld en tegelijkertijd visueel gemaakt. Je hoort, leest en ziet welke stappen je moet zetten om bijvoorbeeld mat te zetten met de toren.

www.sip.be/stamand/school.htm www.aaitietie.be

33


www.aaisietie.be Onder Am@zing geometry vind je meetkundige oefeningen voor leerlingen vanaf 8 jaar.

www.vanulft.nl/sommengenerator Met de online sommengenerator krijg je in een minuutje een blad vol rekensommetjes, die je alleen maar hoeft af te drukken.

www.aaitietie.be

34

Interessante websites  

ICT - competenties in het BaO