Page 19

Mesečnik za človeške vrednote

študij, ki glasbenega terapevta pripravi na večplastnost tega poklica in njegovo odgovornost do sebe in klientov. Glasbene terapije kot specialističnega študija, ki ga izvajajo za to posebej izurjeni strokovnjaki, zato ne gre enačiti s splošnim izrazom »zdravljenje z glasbo«. Zdravljenje z glasbo je lahko le ena izmed metod znotraj glasbene terapije, ki jo terapevt uporablja. Kajti pri glasbeni terapiji je terapevt kot strokovnjak samo posrednik, ki približa klienta z glasbo kot medijem, ki ga v tej zvrsti terapije strokovnjak uporablja pri svojem delu, ves ta čas pa ostaja posameznik aktiven in pravzaprav sam išče pot k svoji ozdravitvi. Na drugi strani pa je »zdravljenje z glasbo« velikokrat izvedeno s strani laikov, ki imajo določene zdravilne sposobnosti in je zato največkrat pasiven proces za klienta, ki se v zdravljenje aktivno ne vključuje, temveč je zdravljen.

Barbara

oktober 2010 - 18 -

mesecnik_okt11  

Mesečnik za boljši svet