Page 1

S

Københavns I ndr e Miss ion

         

 






v/ Henrik Boje Jensen Storbysekretær

TIL TJENESTE Hvem er til tjeneste? Det er enhver, som har erfaret Jesu tjeneste i sit eget liv. Eller med andre ord; den som tror på Jesus – som ønsker at være discipel af ham. En Jesu discipel er optaget af og tænker på efterfølgelsen af Jesus. Men noget er gået forud. Nemlig Jesu tjeneste for os. Uden den står vi ikke i den tjeneste, som han vil og ønsker det.

Mattæusevangeliet kap. 20 vers 28 Det vil sige, at Jesus lærer og viser os tjenestens vej, og for vores skyld giver han sit eget liv hen som et offer for vores skyld. Vi tilhører altså den frelser og Herre, som er optaget af at tjene! Det er meget anderledes end i denne verden, hvor vi ser, at personer med magt og indflydelse ønsker at herske og netop lade sig tjene af andre. Men Jesus tjente os for at give evigt fællesskab med vores skaber og Far. Men også for at være vores hjælp, trøst og læge her og nu i dette liv. Og Jesus rækker tjenestens stafet videre til os – sin kirke. Skærtorsdag aften tager Jesus vaskefadet frem og vasker sine disciples fødder. Jesus udfører den ringeste tjeners arbejde, og det vækker undren og protest hos disciplene. Men de og vi skal lære af Jesus.

Johannesevangeliet kap.13 vers 12-15 Jesus viser altså sine disciple tjenestens vej, med sig selv som forbillede. Hvilke konsekvenser får det? Tjeneste - eller vi kunne også sige diakoni - hører uløseligt sammen med det at være en kristen. Den diakonale tjeneste gælder mine kristne brødre og søstre, for vi tilhører den samme Herre, og ifølge NT er vi ét legeme – derfor tager vi vare på hinanden, viser omsorg og kærlighed. Men tjenesten rækker videre, til min næste i almindelighed. Tidligere var det almindeligt at diakoner/diakonisser bar en tjenestedragt. Det signalerede: ’til tjeneste’, og det åbnede døre. Til tjeneste, det er også os – vi skal efterfølge Jesus, han gav os et forbillede. Til tjeneste når livet gør ondt, når nogen bliver syge, når nogen rammes af arbejdsløshed, omsorg for udsatte og svage grupper i vort samfund. Og den helt almindelige, men ikke uvæsentlige hverdagstjeneste. Kvinden ved Silvan havde forkøbt sig i havemøbler. Et stort havebord og fire stole skulle transporteres hjem på en cykel. Skulle jeg standse, jeg havde jo plads i bilen, jeg kunne godt køre møblerne hjem til hendes bopæl. På den anden side, jeg kendte ikke min næste, som havde brug for en hjælpende hånd. Ville det virke dumt/påtrængende? Så jeg standsede ikke, og det har jeg fortrudt, og bedt om tilgivelse for. Men næste gang, så…. Når vi taler om den kristne tjeneste, taler vi om den diakonale udfordring, vi står i som kirke, IM og som enkeltkristne. Som antydet er udfordringerne og mulighederne mangfoldige. Dette nummer af Skimt vil gerne pege på nogle af tidens diakonale udfordringer og opmuntre til tjeneste.

          




v/ Henrik Boje Jensen Storbysekretær

Bethesda er klar til en ny sæson

Igen Lovsang i Bethesda

Sommerferien har været anledningen til rengøring og klargøring af Bethesda til en ny sæson med mange brugere af huset. Der er især et stort slid på gulvene, derfor har linoleumsgulvene fået en grundrengøring og efterfølgende polish. Pedel Niels Holm oplyser at der til Bethesdas gulve er brugt 100 liter polish!

12. september er første gang i en ny sæson af Lovsang i Bethesda. Efter et års pause er der igen lovsang en søndag aften en gang om måneden i Bethesda. Lovsang i Bethesda ønsker at samle unge fra kirker og kristne fællesskaber i København og omegn til tilbedelse af vores Skaber og Frelser. At være et sted, hvor mennesker kan opleve glæden ved at være sammen for at lovsynge.

Ny volontør i IKC Jeg hedder Birgitte Søe og er pr. 1. august ansat som volontør i IKC København. I foråret 2009 var jeg volontør i Israel for forsoningsprojektet Musalaha, og siden da har det internationale miljø været meget tiltalende for mig - så her føler jeg mig meget hjemme! Efter turen til Israel var jeg på Oksbøl soldaterhjem, og her i foråret har jeg tilbragt et halvt år på Indre Missions Højskole i Børkop. Volontørstillingen forløber over 1 år, så jeg ser frem til de mange spændende måneder, som stadig ligger foran mig. Den første måned har udelukkende været en positiv og fantastisk oplevelse for mig - så jeg er fyldt med taknemlighed over den opgave, jeg har fået lov til at stå i her. Jeg har fået en hverdag midt i et internationalt miljø, hvor forskellighed er normalt, og hvor der er plads til den enkelte. Det, de har til fælles, er interessen for at lære dansk og/eller engelsk - så de er meget engagerede og ivrige efter at lære nyt. Så det er en fryd at få lov til at hjælpe dem et skridt længere på vejen... og ikke mindst se deres fremgang. Derudover er det spændende og inspirerende at snakke mere med alle de mennesker, som bruger huset. Hverdagen her i IKC er bare god!

Der er lovsang følgende søndage 12. september 2010 10. oktober 2010 14. november 2010 12. december 2010

Sted: Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K Pris: 25 kr. Arr: Indre Missions Unge i København Se også www.lovsangibethesda.dk

Ny sæson i Formiddagshøjskolen Et nyt program for Bethesdas Formiddagshøjskole er klar til udsendelse. Der er opstart onsdag den 20. oktober. Emnet er ’Salig’Salig prisningerne’, som bliver gennemgået af Hans Erik Nissen over fire dobbelttimer. Serie B i programmet indeholder emner som: Etik og Skriften, Psykiatri og Skriften, Dødshjælp – hjælp til liv, hjælp til død? og Stamcelleforskning. Yderligere oplysninger på hjemmesiden: www.bethesda.dk Velkommen til en ny sæson. Henvendelse vedr. deltagelse til Bethesda: Tlf.: 3313 1715 / E-mail: kim@bethesda.dk .

Åbent hus i Bethania, Herlev, den 27. august I forbindelse med Herlev by Night havde missionshuset Bethania åbent hus fra 17:00 – 22:00. Hoppeborgen foran Bethania var blikfang, og der var dukketeater. Daglige brugere af huset var mødt op for at tage godt imod de, som kom forbi. Nogle havde forud fået en indbydelse, andre en løbeseddel på gaden. Der var kaffe og kage til alle, og der var gang i grillen hvor der blev solgt omkring 120 pølser og brød. I løbet af arrangementet var der musikalsk underholdning, og dagen blev rundet af med andagt af sognepræst Leif Kjøller-Rasmussen, Herlev. Åbent hus blev en vellykket generalprøve, for Indre Missions 150 års jubilæum fejres bl.a. med åbent hus i landets missionshuse lørdag den 10. september 2011.

          


                    

I foråret 2009 blev Kingo og Samuel sogne slået sammen. I den forbindelse blev Samuels Kirke omdannet til en Diakonikirke. Men hvad indebærer det så? I kirkens egen folder for sommeren 2010 skriver de:

Det lyder da meget godt, men hvordan fungerer det i praksis? Et hurtigt kig på kirkens hjemmeside fortæller, at kirken er åben alle hverdage mellem kl. 10 og 16, hvor man er velkommen til at komme ind i kirken og f.eks. nyde stilheden, bede en bøn eller tænde et lys. Derudover er der forskellige aktiviteter flere dage om ugen. Mandag musikandagt, tirsdag frokostlæsning og onsdag er der café, fællesspisning samt aftengudstjeneste. Kirkens præst, der bærer titlen diakonipræst, Paul Friis kunne desuden fortælle mig, at kirken ønsker at række hånden ud for nogen, som har brug for støtte. Da jeg fortalte ham, at jeg regnede med at komme forbi til en af aftengudstjeneste, blev jeg straks inviteret til at komme og spise med kl. 17, inden gudstjenesten. En invitation jeg ikke kunne sige nej til.

v/ David Kristoffersen Redaktionsudvalgsmedlem i SKIMT

godt om, så der blev både klappet og sunget for Klaus. Så var stemningen ligesom lagt, og selvom jeg ingen kendte ved mit bord, var folk meget venlige, og vi kom hurtigt til at snakke om alt, fra hvor glade folk var for at komme til disse fællesspisninger til hverdagens problemer for folk på Nørrebro. Der blev både diskuteret, hvor man kan få gratis retshjælp og til hvilke fodboldkampe, det er bedst at samle flasker/dåser. Efter middagen kunne dem, der havde tid og lyst gå med ovenpå til gudstjeneste. Et tilbud som ca. halvdelen af de fremmødte benyttede sig af. Gudstjenesten var i hovedtræk som en almindelig højmessse, dog på en eller anden måde mere med særlig fokus på bønnen om, at Jesus må være med os, og at Han må fri os fra vore trængsler. I prædiken ud fra fortællingen om Zebedæussønnerne (Matt. 20,20-28), lagde Paul Friis også særlig vægt på, at vi skulle tjene hinanden. Et fokus, som Diakonikirken i særlig grad ønsker skal blomstre blandt de mennesker, der benytter kirken. Derfor virkede aftenens første salme også utrolig velvalgt til at beskrive, hvad det er, Diakonikirken ønsker at vise mennesker på Nørrebro. Nemlig at Gud holder af os, uanset hvem vi er. En følelse, jeg i hvert fald sidder tilbage med efter et spændende besøg i Diakonikirken, Samuels Kirke.

Jeg kom ind ad døren til kirkens krypt kl. 17.01 – lige præcis tidsnok til at få en af de få ledige stole, der var tilbage ved bordene. Kirkens diakoni-medarbejder, Henrik Silver, stod klar i døren til at byde folk velkommen og vise os til rette. Jeg var ikke den sidste, der kom, så de ca. 50 opdækninger, der var klargjort på forhånd, blev hurtigt lavet til 60, så der var plads til alle. En dame ved mit bord fortalte, at dagens menu stod på gammeldags oksesteg med alt, hvad dertil hører, og at der var sendt sms’er rundt i kvarteret om dette, hvilket vist havde fået lidt flere til at dukke op! Efter få minutter kunne Henrik så endelig byde folk velkommen. Og det viste sig hurtigt, at det bestemt ikke var nogen dårlig dag, jeg havde valgt at kigge forbi, for en af gæsterne, Klaus, havde fødselsdag, så han havde været ude at købe sodavand til alle samt sørget for lagkage til dessert! Dette var jeg bestemt ikke den eneste, der synes D.D.S. 369 v. 1

          


DDRAG FRA BOGEN

  

FRA ORD TIL KØD Jeg vil med udgangspunkt i Biblens tale om, at Gud blev menneske i Jesus Kristus, dele nogle tanker omkring legemliggørelse eller inkarnation som et princip i menighedsliv og kristen mission. GUDS STORE MISSIONSSTRATEGI Titlen på denne bog henviser til en formulering i indledningen til Johannesevangeliet. “Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os” (Joh 1,14). Sådan sammenfatter Johannes Guds store missions-strategi over for verden. Gud sendte ikke endnu en profet som skulle overbringe Ordet fra Gud til os, men han lod Ordet blive legemliggjort, inkarneret iblandt os. Det betyder, at vi ikke bare forholder os til Gud ved at erkende og acceptere visse sandheder om ham, men ved at forholde os til Jesus Kristus. Det var sådan, Gud gjorde, da han lod sig inkarnere i Jesus, og det er sådan, han fortsat gør i sin kirke. “Som Faderen sendte mig, sender jeg jer,” siger Jesus et andet sted (Joh 20,21). Vi er sendt ud i verden med den opgave, at ordet må blive kød i os. Vores store mission i verden er ikke bare at fortælle om Kristus, men at han må vinde skikkelse i os, og gennem os blive legemlig-gjort i verden. Men sætningen fra Johannesevangeliet standser ikke her. “Ordet blev kød ... og tog bolig iblandt os.” At tage bolig, eller som originalteksten også kunne oversættes, at slå sit telt op, handler om at slå sig ned. Kristus påtog sig ikke bare vores menneskelige natur, han bosatte sig også på vores jord. Han blev lokal; kom ikke bare på visit, men slog sig ned iblandt os og delte vores livsvilkår med os. Sådan måtte det blive, hvis inkarnationen skulle fuldbyrdes.

Inkarnationen som princip for vores tjeneste betyder både afkald og identifikation. Kristus gav afkald på sit himmelske hjem og sin guddommelige herlighed og identificerede sig med os, idet han tog bolig iblandt os. Først måtte hvedekornet lægges i jorden og gå i forbindelse med den (identifikation) dernæst måtte det give afkald på sit liv for derved at lade det nye liv komme ud til verden (Joh 12, 24). Saltet måtte i berøring med kødet, måtte i en forstand opløses i kødet og blive en del af kødet, for at det kunne gøre sin bevarende gerning (Matt 5,13). Både om hvedekornet og saltet gælder det, at deres identitet bliver brudt, idet de går i forbindelse, men i denne brudthed flyder livet ud i verden. I denne Guds store missionsstrategi ligger et kald til Kristi menighed om at gå i forbindelse med verden omkring os, at leve sårbare liv i verden, som jeg vil forsøge at beskrive i det følgende. ORD-KRISE Det er, som om ordene i vores tid har mistet vægt og betydning……..Der er fuldt af ord, og man vælger, hvilke man vil give sin opmærksomhed. Dette stiller Kristi menighed over for en stor udfordring. Vore ord har ikke nogen privilegeret status i samfundet. Det er som om Kristi menighed langt på vej har mistet taleretten i almindelige menneskers liv. ------------Kom og hør mere om Guds missionsstrategi ved Stormødet den 18. sep. Bogens forfatter taler om: ’Den diakonale udfordring’.

 hvis jeg lever mit liv som om andre ikke er til vil jeg visne uvidende hvad som er ved at ske

          

v/ Niels Nymann Eriksen Sognepræst i Apostelkirken

© Anders Chr. Enevoldsen Diakon/pædagog

hvis jeg lever mit liv som om alle andre er afhængige af mig vil jeg knude sammen som et træ og vælte i den næste storm

hvis jeg retter mit blik mod det træ som bar brudtheden hvor kærligheden knuste kantsten og kaos ser jeg grunden min grund til at tjene i grunden den bedste balance


                          v/ Karen Margrethe Laursen             Redaktionsudvalgsmedlem i SKIMT

Når jeg læser om hospice, ser jeg det som et sted, hvor der er omsorg for mennesker, der er alvorligt syge og hvor man hjælper og lindrer, så vedkommende kan være tryg, den sidste tid det har at leve i. Du har fortalt mig, at du er i det Udgående Hospiceteam, dvs. at du har med patienter at gøre, der har valgt at være hjemme den sidste tid; men at du tidligere har arbejdet på hospice i mange år. Hvem kommer på hospice – er det mest mennesker, der i forvejen har et vis kendskab til Bibelen? Nej, det er åbent for alle, uanset trosretning, eller om man er ateist. Det er ikke flertallet af patienterne, der søger Sankt Lukas Hospice, fordi det bygger på folkekirkens grundlag. Ofte er det sygeplejersker på hospitalet eller i hjemmeplejen eller måske venner, der anbefaler hospice til den uhelbredelige syge. Vi får rigtig mange henvendelser. Ikke alle får mulighed for at få en hospiceplads, og i det Udgående Hospiceteam kan vi ikke imødekomme alle med et besøg. Men så prøver vi at hjælpe via telefonvejledning til hjemmesygeplejen eller patientens praktiserende læge. Kan du evt. fortælle lidt om, hvad du/I gør for at være med til at lindre den sidste tid for et menneske? Vi prøver at tage os af alle facetterne, både de fysiske, psykiske, sociale og åndelige. Alle skal lindres for nogle fysiske symptomer, men der er også nogle psykiske behov, der skal tilgodeses, både hos patienten og hos de pårørende, fordi det er en kompleks situation at befinde sig i. En del oplever også angst i forbindelse med det at skulle dø. Her kan vi lindre med samtale og medicin. Er det nogle gange udelukkende smertelindring eller kan det også være bøn, bibellæsning og samlesang? Eller tilkalder I andre personer i den forbindelse?

skal forskelsbehandle mennesker. Det gjorde Jesus heller ikke. Hos ham er der ingen personsanseelse. Vi har både buddhister, muslimer, jøder og kristne. Alle har samme behov for hjælp og lindring. Vi kan tilbyde at kontakte en buddhistisk leder, imam, rabbiner eller præst. Men ved en samtale kan jeg jo godt læse et stykke fra Bibelen, synge en salme eller bede en bøn, hvis personen vil synes om det. Diakoni i denne sammenhæng er også at tro og håbe, sammen med patienten/den døende. At have mod til at være i det rum, der kan være så fuldt af lidelse og sorg. Der kan være meget kropslig elendighed eller familiære problemer, som vi ikke kan løse, men som vi kan prøve at hjælpe med at bære. Får I respons på jeres arbejde? Ja, meget. Der er meget taknemmelighed. Vi kan jo tilbyde at gøre nogle ting, der ikke er muligt på et hospital, f.eks. et karbad med dufte og et glas champagne. Patienten kan ligge i solen på tagterrassen eller blive kørt en tur i haven. Det vigtigste er dog nok, at her er mere ro og tid til nærvær, samt vores faglige ekspertise. Hvad gør I, når der er en, der dør? Vi gør patienten pænt i stand, sætter blomster i en vase og tænder et lys. Vi tænder også et lys ude på gangen, så andre kan se, at der er en, der er død. Det er vigtigt, at der er god tid for de pårørende til at tage afsked. Afdøde kan ligge til næste dag, hvis de pårørende ønsker det. Nogle vil gerne have, at der skal synges en salme, og der går de af os, der er på vagt, ind og er med til at synge, hvis de pårørende ønsker det. Vores præst kan også deltage ved højtideligheden/udsyngningen. Jeg synes, det har været interessant at høre om, men er det ikke svært at arbejde, så tæt på døende mennesker hele tiden. Hvordan kan I som fagpersoner klare det? Dem, der arbejder på hospice, har tilbud om supervision en gang om måneden. Det Udgående Hospiceteam en til to gange om året (hele dage), eller efter behov. Vi bruger også hinanden rigtig meget. Tak til dig, Elisabeth, for at du har været med til at give et indblik i, hvordan man arbejder ud fra hospice.

Mange mennesker tænker mere over de åndelige ting, når de ved, at de snart skal dø. Diakoni er også, at vi ikke

          




DUKKETEATER SKA K TTEJAGT CAF RUNDVISNING MÆRK VERDEN/IKC KREATIVT VÆR V KSTED

i Bethesda Kl. 17 - 23

KONCERT: JONAS P MED BAND AFTENSANG OG SUPPE KL. 23:00 >>> ADGANG MED KULTURPAS



          


  

v/ Karsten Amby Portner i Bethesda

RETURADRESSE: Københavns Indre Mission Rømersgade 17 1362 København K KALENDEREN 2010

Kongen på knæ “Toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem«.“ Luk. 15,1-2 På Jesus tid havde det stor betydning at spise sammen. Man anbefaler og står inde for de mennesker, man spiser sammen med. Farisæernes reaktion er logisk, da Jesus ved sin handling bliver en anbefaling af tolderes livsstil, men Jesus ønsker at være til stede, hvor mennesker har brug for ham. Jesus gik hele vejen for at nå mennesker. Da Jesus vaskede disciplenes fødder, var han et forbillede. Herren er på knæ for sine skabninger, det er absurd. Gud klæder sig af i Jesus og viser, hvem han virkelig er: En Konge på knæ. Jeg ser to årsager, til at Jesus gør det. 1: Det er rart at få vasket fødder, og Jesus vil gerne gøre noget rart for disciplene. 2: Jesus er et konkret forbillede. Vi skal også gøre det, som er rart for vores medmennesker og sætte os på knæ for mennesker. (Joh 13,14f)

18. september Stormøde kl. 19. Taler: Niels Nymann Eriksen 25. september Retrætedag i Brede 9. oktober Par-konference i Bethesda 15. oktober Kulturnat i Bethesda 30. oktober Basar/loppemarked i Bethesda 6. november Stormøde/Vokseværkstedet. Taler: Hans Erik Nissen

Redaktø r : H enr ik B oj e Je nsen Redakti o nsudval g: Kar en Mar gr eth e Laur sen, Dav id Kri stof fer se n L ayo ut: Stefan Skj er nin g Tl f.: 3 313 17 15 | Gir o : 5 00- 226 5 | H jem meside : www.b ethesda.dk | E - mail : ki m@be thesda.dk

Skimt september 2010  

Kvartalsblad for Københavns Indre Mission Tema: Diakoni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you