Page 1

S

K øbenhavns Indre Mission

INFO-NUMMER 18. årgang - Nr. 2 - JUNI 2012 L æ s b l . a . i dette nummer

1 1 4 5

Synspunkt: I Kristus v/ Arne Kappelgaard IKC´s Verdensløbet o

Påsketema - Lovsang i Bethesda v/ Bodil Højgaard Morgan Caféarbejdet: Café Crux og Café Dammen v/ Henrik Boje Jensen

4

t de a l e i b er d t j n e id m arb sio is ed M m re og Ind t e s jd vn e a b ar enh b om Kø i

in

f

i s o

r e d


Synspunkt

v/ Arne Kappelgaard Sognepræst

I K r istus Jesus siger: ”Jeg er i min Fader, og I er i mig og jeg i jer.” Johannesevangeliet 14,20. Er du forvirret? Er det bare en ordstrøm, du opgiver at forstå? Sådan kan Johannesevangeliet opleves, hvis man hører for meget på en gang. Men så kan man jo prøve at tage det til sig langsomt! Ordene her kan man tage til sig ved at gentage dem mange gange i ro og lade dem synke ind i sindet – lidt ligesom man kan tage imod nadverens brød og vin uden de mange tanker, bare lade sig fylde af dem. Og man kan prøve at forstå, hvad ordene betyder for os. Så kan man slutte med en bøn – lovprisning, bekendelse ønskebøn eller tak, alt efter hvad der fylder sindet.

Jeg er i min Fader, siger Jesus.

Det betyder for os, at vi kender Gud igennem Jesus. Mange ved, at Gud har skabt verden, han er herre over liv og død, lykke og ulykke. Måske ved de også, at han er vores dommer over godt og ondt. Men kun igennem Jesus kender vi Guds hjerte, Gud selv: At Gud er kærlighed, at vi må kalde ham far. Ja, i Jesus ser vi, at Gud vil ofre sig selv for at genoprette det ødelagte forhold mellem Gud og os. Jesus er i sin Fader. Derfor kender vi kun Gud, når vi kender Jesus.

I er i mig

, siger Jesus så. Når vi tror på, at han er vores frelser, så er vi i ham. Vi kan næsten sige, at vi er gemt i ham. Når Gud ser på os, så ser han os næsten som gennem et filter, der sorterer de forkerte stråler fra. Når Gud ser dig igennem Jesus, så ser han sit elskede barn. Fordi Jesus er i Himlen nu, så er vi allerede i Himlen – gemt inde i ham! Ved at tro på ham er det evige liv allerede begyndt, men vi har fuldendelsen i vente!

Jeg er i jer

, siger Jesus så. Når Helligånden gør Jesus levende for os, så får vi kærlighed til Jesus og lyst til at gøre hans vilje i alt, hvad vi har med at gøre. Jesus siger det meget klart: ”Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig”. Ikke for at vi skal i gang med at bevise vores kærlighed lidt mere, (- det er så anstrengende, når man skal bevise sin kærlighed). Men det er jo bare sådan, at den, jeg elsker mest, gør jeg mest for! Så længe jeg er her på jorden, bliver der en kamp mellem kærligheden til mig selv og kærligheden til Jesus. Men netop i den kamp må vi bede Helligånden om at hjælpe os ved at vise os Jesus, så kærligheden til ham inspirerer os og kalder os til at gøre hans vilje. Jesus siger: ”Jeg er i faderen, og I er i mig og jeg i jer.”

IKC´s Verdensløbet - torsdag den 3. maj

I dejligt forårsvejr løb 11 entusiastiske løbere, trænede og utrænede, til fordel for IKC´s arbejde i Bethesda. Der var tegnet mange sponsorater, så de 11 løbere formåede med deres mange omgange i H.C. Ørstedsparken at løbe kr. 35.780 ind til fordel for IKC.

Tak til seje løbere og de mange sponsorer; og så var det super hyggeligt med mange tilskuere og lækre pandekager til alle.

S K IMT - JUNI 2012

1


Kim-nyt, juni 2012

Nyt fra KIMs bestyrelse KIM’s bestyrelse afholdt ekstraordinært møde den 12. april 2012, efter formand Aage Jensens pludselige død den 16. marts. På mødet blev storbysekretær Henrik Boje Jensen valgt som konstitueret formand for Københavns Indre Mission. I den nærmeste fremtid vil bestyrelsen arbejde på at få nye medlemmer i KIM’s bestyrelse. Tak til KIM’s venner for medleven, støtte og forbøn for bestyrelsen og IM´s arbejde i Storkøbenhavn.

Tak til David Kristoffersen David har valgt at stoppe i redaktionsudvalget for Skimt, hvor han har været med siden 2003. Tak for mange reportager og en trofast indsats for Skimt gennem årene. Vi ønsker Guds velsignelse fremover.

Tak til Anne Sofie og Simon i IKC Anne Sofie Blix Kristensen og Simon Kristian Nielsen slutter som volontører i IKC med udgangen af juli måned. Tak for en engageret indsats i IKC’s arbejde, med ønsket om Guds velsignelse over fælles fremtid, da Anne Sofie og Simon skal giftes den 1. september.

S K IMT - JUNI 2012

v/ Henrik Boje Jensen Storbysekretær

Thomas Høyer genansat Missionær Thomas Høyer er genansat fra den 1. april 2012 med 50 % til rådgivning i IKC regi og 50 % til evangelisation/mission i og ud fra Bethesda samt KIM’s arbejdsområde. Kontakt Thomas, hvis I har behov for hjælp til missionsfremstød eller et Kristendomskursus.dk

Ny volontør i IKC Velkommen til Nikolaj Thormann som ny volontør i IKC fra 1. august 2012 til 31. juli 2013.

Steen Eskildsen stopper som børnekonsulent Grundet dårlig økonomi i DFS er børnekonsulent Steen Eskildsen, Herlev, blevet opsagt i sin stilling med udgangen af august 2012. Det er et stort tab for børnearbejdet i Storkøbenhavn, for lederkontakten til ca. 35 klubber og DFS-aktiviteterne. Vi ønsker Guds velsignelse over Steens fremtidige virke.

Malerarbejde i Bethesda I dagene op til pinse er der blevet malet i Bethesda, denne gang ved trappen til kælderen og området ved toiletterne og gangen til Dammen. Arbejdet færdiggøres sidst i juni måned, og det bliver udført ved frivillig arbejdskraft.

2


??? Peter, Thomas og Majbrit

? ? ? Bethesdas boghandel

På en skøn majdag med livlig trafik omkring Torvehallerne har jeg et ærinde i Bethesdas Boghandel, hvor jeg har lejlighed til at stille nogle få spørgsmål til den ny leder af boghandlen, Majbrit Lund Jessen.

? ?

Majbrit, du er ny leder af Bethesdas Boghandel siden 1. april. Hvilke arbejdsopgaver har du som leder af boghandlen? Først og fremmest har jeg ansvar for personalet, der er ansat i boghandlen. Dernæst er jeg ansvarlig for, at vi holder budgettet, som er godkendt af Indre Missions Økonomiudvalg og gerne forbedrer det. Og så regerer jeg over butikkens stueetage, ekspederer kunder, bestiller varer og meget mere.

?

Hvilke visioner og drømme har du for boghandlen på Israels plads?

At der må blive et større kendskab til Bethesdas Boghandel i hele landet, blandt vores kernekunder. At vi i boghandlen må give kunderne en oplevelse gennem vejledning og service. At boghandlen må være et godt sted at arbejde og at kunder og samarbejdspartnere kan fornemme det, når de er i kontakt med os. At vi må forbedre økonomien, så boghandlen bidrager positivt til IM’s regnskab.

L y n g b y IMU

Lyngby IMU er det seneste skud på stammen af IMU-

foreninger i Storkøbenhavn. De blev en egentlig IMU i december 2011 efter en del snakke og opfordringer. Lene Thomsen, der var med til at starte IMU i Lyngby op sammen med sin mand Christian, fortæller, at det faktisk startede på opmuntring fra Frederiksberg IMU: ”Vi havde hørt at nogle fra Frederiksberg IMU måske ville flytte til Lyngby, og så ville de gerne være med til at starte en IMU. De blev dog boende på Frederiksberg, men nu havde de tændt en glød i os, og kort efter blev vi kontaktet af Iversen (Jesper, ungdomskonsulent, red.), der også havde nogle kontakter på andre i Lyngby-området. Det førte til, at vi mødtes med nogle af de andre og begyndte at snakke om, hvad det var vi ville, og i december 2011 var vi så en IMU-forening.” I starten mødtes de oftest kun omkring bibelstudier, men i løbet af foråret er der blevet bygget mere på programmet, så der nu er ca. en gang med taler, en med bibelstudie, en alternativ aften og en ”Gå med Gud”-aften hver måned. ”Vores ”Gå med Gud”-aftener er jeg rigtig glad for,” fortæller Lene. ”Det er nogle aftener, hvor vi prøver at flytte os både fysisk og åndeligt, og

S K IMT - JUNI 2012

v/ Henrik Boje Jensen Storbysekretær

Hvad er det særlige ved Bethesdas Boghandel? Vi er den eneste fysiske kristne boghandel i København. Der er lukket en del de seneste år. Vi er en niche-boghandel, når det kommer til teologiske bøger, kristne bøger på andre sprog og antikvariatet. Du får god vejledning, der er tid og plads til kunderne og hurtig levering.

?

?

Hvilke bøger skal vi købe til sommeren?

Nu er kunder meget forskellige, så det kommer rigtig meget an på, hvad type bøger kunden er til, og hvor ferien går hen. Det er altid en god idé at have en lille andagtsbog med. Og så en roman, biografi eller faglitteratur. Og gerne lidt at vælge imellem. Kom ind i butikken, så finder vi en bog til din ferie.

v/ David Kristoffersen Skimt-reporter

hvor vi gerne vil opbygge en IMU-kultur, hvor vi tænker Gud ind i vores hverdag. Det kan f.eks. være, som da vi før påske gik en tur og sammen fandt emner, vi kunne bede om og for over temaet Lad din vilje ske, som Jesus også bad i Getsemane.” Den nye IMU har udfyldt et tomrum, som Lene udtrykker det. Med det mener hun både fysisk og åndeligt. For der har ikke været nogen IMU i lokalområdet de seneste år, men også for de 8-10 unge, der kommer, har det betydet, at de nu har en fast ungdomsforening at komme i, hvilket flere af dem ikke havde før. IMU’erne har her i foråret mødtes i Christian og Lenes lejlighed hver tirsdag aften, men efterhånden som de er blevet flere, er det ikke sikkert, at de kan blive ved med at være i lejligheden. Så måske rykker de til den nærliggende Christianskirke, hvor de har fået lov til at være i nogle lokaler. Hvis du vil vide mere om Lyngby IMU, kan du finde dem på Facebook, hvor de har deres egen side. Du er også meget velkommen til at kontakte Lene Thomsen på tlf. 6086 8510.

3


Infosider om arbejdet og medarbejdere i Københavns Indre Mission Københavns Indre Missions bestyrelse Formand/storbysekretær: Henrik Boje Jensen Skovlunde Næstformand: Preben Jespersen Lyngby Kasserer: Niels Holm Tåstrup Bethesdamissionær: Nicki Andersen Amager Administrator: Kai Lund Glostrup Medlem: Kate Danhardt Hvidovre

Tlf.: 32 17 43 45 Tlf.: 27 58 07 88 Tlf.: 40 32 71 63 Tlf.: 26 86 57 52 Tlf.: 43 44 29 31 Tlf.: 26 27 31 92

Kontaktpersoner for IM og IMU i Storkøbenhavn IM Bethesda – Søndagsmøder Nicki Andersen Tlf.: 86 42 57 55 Mobil: 26 86 57 52 E-mail: nicki@bethesda.dk Buddinge Dorrit Jespersen Tlf.: 27 58 07 88 E-mail: d.p.jespersen@get2net.dk Eliaskirkens Menighedssamfund Dagny Hedegaard Tlf.: 33 24 95 31 E-mail: dagny-h@ofir.dk Brede Missionshus Kontakt Bethesda, tlf.: 33 13 17 15

IMU Måløv/Jonstrup Arne Skjerning Tlf.: 44 65 33 68 E-mail: ja@skjerning.net

Bethanias Unge – Herlev Rasmus Hauge Madsen Tlf.: 40 11 25 41 E-mail: herlev@imu.dk

Sundby, Amager Erik Friberg Tlf.: 32 55 74 71 E-mail: erik.friberg@indremission.dk

Bethesdas Unge – City Daniel Kongshavn Tlf.: 22 48 24 26 E-mail: dmkpost50@hotmail.com

Torsdagsgruppen, Bethesda Jan Friberg Tlf.: 29 72 74 71 E-mail: jan@friberg.dk

Frederiksberg IMU Peter Hjorth Vindum Tlf.: 50 91 14 19 E-mail: petervindum@gmail.com

Frederiksberg Anders Graversen Tlf.: 61 27 30 22 E-mail: smukkegraversen@hotmail.com

Lyngby IMU Christian Thomsen Tlf.: 26 63 25 70 E-mail: christiandthomsen@gmail.com

Herlev Henrik Vinther Tlf.: 44 49 44 47 E-mail: info@herlevim.dk

SV-kredsen Kredsformand Agnethe Trebbien Henriksen Tlf.: 43 90 81 58 Mobil: 41 10 17 58 E-mail: ath-heh@trebbien.net

Vallensbæk Hans Erik Henriksen Tlf.: 43 90 81 58 Mobil: 41 10 17 60 E-mail: ath-heh@trebbien.net

Tåstrup Irene Hansen Tlf.: 43 99 06 19 E-mail: irenehansen@email.dk

Vestvoldens IM Arne Kristoffersen Tlf.: 43 54 58 61 E-mail: k@hakr.dk

Café-arbejde Café Dammen, Bethesda Henv. Niels Jørgen Hedegaard Tlf.: 35 85 50 14 Café Crux, Bethesda Henv.: Mirjam Norup Mobil: 61 79 43 19


Ansatte i Indre Mission i Storkøbenhavn Missionærer

Konsulenter

Bethesdamissionær Nicki Andersen Windsorvej 15 2300 København S Tlf.: 86 42 57 55 Mobil: 28 86 57 52 E-mail: nicki@bethesda.dk

Ungdomskonsulent Jesper Iversen Nordre Frihavnsgade 22, 4. th. 2100 København Ø Tlf.: 32 15 74 68 Mobil: 29 92 74 68 E-mail: iversen@imu.dk

Missionær, evangelisation 50% / rådgivning IKC 50% Thomas Høyer Tlf.: 23 20 60 94 E-mail: thomas@ikcenter.dk

Rejsepræst Leif Andersen I. C. Lembrechts Allé 30 2650 Hvidovre Tlf.: 36 77 65 35 E-mail: leifa@post.tele.dk

Landsdelssekretær Kurt Kristensen Gyldenrisvej 19 2300 København S Tlf.: 30 49 24 10 E-mail: kurt.kristensen@indremission.dk

Børnekonsulent (indtil 31/8 2012) Steen Eskildsen Snedronningvej 14B 2730 Herlev Mobil: 51 62 17 99 E-mail: steen@soendagsskoler.dk

Musikkonsulent Filip Skjerning Sølodden 27 2760 Måløv Tlf.: 44 97 69 96 Mobil: 29 93 69 96 E-mail: filip.skjerning@indremission.dk

Volontør Kevin James Morgan Helgesvej 22A, 1. 3 2000 Frederiksberg Mobil: 23 92 97 63

Fritidsansatte medarbejdere Karsten Amby Rømersgade 17, 2. 1362 København K Tlf.: 33 19 38 08 E-mail: karsten.amby@indremission.dk

Erik Friberg Amager Fælledvej 123, 4. th. 2300 København S Tlf.: 32 55 74 71 E-mail: erik.friberg@indremission.dk

Anders Chr. Enevoldsen Griffenfeldsgade 50, 1. 2200 København N Tlf.: 35 39 45 12 Mobil: 20 83 10 33 E-mail: anders.enevoldsen@indremission.dk

Kai Lund Norasvej 6 2600 Glostrup Mobil: 26 12 29 31 E-mail: kailund@lund.mail.dk

Lars Hvam Grønnemose Allé 79, 2. tv. 2860 Søborg Tlf.: 39 69 36 49 E-mail: lars.hvam@indremission.dk

Finn Spelling Østergård Dalgas Have 14, 2.th. 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 33 05 50 E-mail: finn.spelling@indremission.dk Fritidsforkynder i ungdomsarbejdet Nikolai Kaarsholm Tlf.: 61 69 85 58 E-mail: nikolai.kaarsholm@imu.dk

Fritidskonsulent i DFS Carsten Ingolf Jensen Lidsøvej 50 2730 Herlev Tlf.: 44 94 22 31 E-mail: carsten.ingolf@soendagsskoler.dk Fritidskonsulent i DFS Elsebeth Carlsen Nørager Plads 12 2720 Vanløse Tlf.: 38 71 10 01 E-mail: elsebeth@soendagsskoler.dk Fritidskonsulent i familiearbejdet Lise Vejlgaard Gudbergsen Brøndbyøstervej 104 2605 Brøndby Mobil: 61 16 94 02 lisegudbergsen@hotmail.com


Ansatte i Indre Mission i Storkøbenhavn Internationalt Kristent Center Storbysekretær Henrik Boje Jensen Sømosevej 10 2740 Skovlunde Tlf.: 32 17 43 45 E-mail: henrik.boje.jensen@indremission.dk

Hjemmeside: www.ikcenter.dk Tlf.: 33 32 59 39 Leder af IKC: Anders Graversen E-mail: anders@ikcenter.dk

Kai Lund Norasvej 6 2600 Glostrup Mobil: 26 12 29 31 E-mail: kai@bethesda.dk

Karsten Amby Rømersgade 17, 2. 1362 København K Tlf.: 33 19 38 08 E-mail: karsten@bethesda.dk

Majken Strømme Rokni E-mail: majken@ikcenter.dk Birgit Hald Olsen E-mail: birgit@ikcenter.dk Thomas Høyer Rådgivning i IKC 50% E-mail: thomas@ikcenter.dk

Administrator

Portner

Tværkulturelle medarbejdere

Volontør fra 1. august 2012 Nikolaj Thormann

Københavns Nærradio Adresse: Kirkegårdsvej 21 2300 Kbh. S Hjemmeside: www.knr.dk Tlf.: 32 58 80 80 E-mail: knr@knr.dk

Formand Tove Christensen

Daglig leder Viggo Wiwe

Telefontid: Tirsdag, onsdag og fredag fra 10-12

Sang og musik på Sjælland Følgende personer og grupper kan spørges til det lokale, kristne arbejde - småt som stort. For yderligere information, kontakt musikkonsulent Filip Skjerning, tlf. 44 97 69 96, filip.skjerning@indremission.dk. Læs mere om sang og musik på www.imusik.dk. Vær opmærksom på, at nogle ønsker honorar.

Kor og bands Ashira (teenkor v. Buddinge Kirke) v/ Katrine Sode, tlf. 20 91 98 57 Inger Merete Tuxen (solist, band), tlf. 56 65 53 08 Judy og Arne Skjerning (duet), tlf. 44 65 33 68 Kvistgårdkoret (kor), kontakt: Birgitte Larsen, tlf. 49 13 82 58 Marie Lind (solist, band), tlf. 42 21 14 75 Musikkoret København (klassisk kor), www.musikkoret.dk Nor:lyd (band), www.norlyd.dk Not Alone (band) v/Simon Søvndal, tlf.: 50 45 31 70 Torsten Borbye Nielsen (solist, band), tlf. 38 28 71 44 / 25 39 63 98, www.ansigt-til-ansigt.dk Tyst (band), www.tystmusik.dk Vindens vej (band), www.vindensvej.dk Vocation (gospelkor), www.vocation.dk


Børnearbejde i DFS Hovedstaden Ønskes flere detaljerede oplysninger om nedenstående klubber, fås oplysningerne på www.dfshovedstaden.dk eller hos følgende: Kredsformand for DFS Hovedstaden Jytte Sørensen Tlf.: 44 66 09 25 E-mail: jyttess@hotmail.com

Børnekonsulent Steen Eskildsen Mobil: 51 62 17 99 E-mail: steen@soendagsskoler.dk

Legestuer og babysalmesang

Børne- og juniorklubber

Søndagsskoler

Kingo-Samuel Sogns Legestue Samuels Kirke

Samuels Kirkes Børne- og Juniorklub Samuels Kirke

Buddinge Kirkes Søndagsskole Buddinge Kirke

Bethlehemskirkens Legestue Bethlehemskirken

Skelgårdskirkens Børne- og Juniorklub Skelgårdskirken

Kingos kirkes Søndagsskole Kingos Kirke

Kingo-Samuel Sogns Babysalmesang Kingos Kirke

Klub halv fem, Børne- og Juniorklub Titanparken, Kingo-Samuel sogn

Apostelkirkens Søndagsskole Apostelkirken

Herlev Kirke Sognehuset

Kidz Corner Solvang Kirke

Børneklubber Sindshvile Børneklub Sindshvile Greve Sogns Børneklub Johanneskirken Buddinge Kirkes kunstnerklub Buddinge Kirke

Juniorklubber Rødderne, Brøndby Strand Brøndby Strand Kirke Rødderne, Herlev Birkholm sognehus

Lindehøj Kirkes Børneklub Lindehøj Kirke, Herlev

Bethanias Juniorklub Bethania, Herlev

Kirkeuglen Tåstrup Nykirke

Hundige Kirkes Juniorklub Hundige kirke

Noahs Ark Bethania, Herlev

Rønnevang Kirkes Juniorklub Rønnevang Kirke DFS Wildlife Forskellige steder på Sjælland

Værløse Kirkes Søndagsskole Værløse kirke Børnebasen Vigerslev Kirke Messy Church Fredens-Nazaret sogn Vigerslev Kirke

Gospel Kids Adventskirkens Gospel Kids Emdrup Kirkes Gospel Kids Værløse Kirkes Gospel Kids

Andet Fredens-Nazaret børn og unge Emdrup Kirkes børn og unge


Påsketema L ov s a n g i B e t h e s d a

v/ Bodil Højgaard Morgan Skimt-reporter

Den 21. april samledes en flok unge til Lovsang i Bethesda, hvor aftenens tema omhandlede påsken. Festsalen i Bethesda var lavet om til en café, og bandet spillede sange, som var centreret om det offer, Gud gav, da han sendte sin søn i døden. Der var et stærkt fokus på korset og det Jesus gjorde for os. Henrik Boje Jensen talte om forløbet fra Skærtorsdag til Påskedag og nævnte i den sammenhæng bl.a. verset: »Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil.« Matt 26,39

“Jesus lever, graven brast, han stod op med guddomsvælde, trøsten står som klippen fast: at hans død og blod skal gælde. Lynet blinker, jorden bæver, graven brast, og Jesus lever!”

Selvom Jesus ønskede at slippe ud af det, han stod over for, så blev han og tog vores straf – han blev det slagtede påskelam. Men det er ikke slutningen, for påskedag stod vores frelser op af graven. Jesus besejrede døden. Vi glemmer tit påsken og fejrer kun Jesu opstandelse, når vi har påskeferie; men det er vigtigt at huske påsken til alle tider. Også i juni måned, og når sommerferien nærmer sig. Påskens budskab er aktuelt nu, næste måned, næste år - ja altid.

Lovsang i Bethesdas fremtid Lovsang i Bethesda er et arrangement, som har været i København siden slutningen af 90’erne. I det seneste år har der været et par ændringer i konceptet. Der kom et nyt, ungt band bestående af tidligere elever fra Nordsjællands Efterskole, og der blev arrangeret bibelundervisning om eftermiddagen, og man kunne komme og spise aftensmad før lovsangen. Der har dog ikke været tilstrækkelig opbakning til arrangementerne og udgifterne er blevet for høje.

Sandelig, Han er opstanden!

Derfor har udvalget besluttet, at Lovsang i Bethesda nedlægges. I stedet skal der satses på stormøderne, som holdes i Bethesda. Her vil man prøve at gøre det til møder, som er mere aktuelle for unge. Lovsang i Bethesda har tidligere haft pauser i perioder, så hvem ved, om det bliver startet op på et senere tidspunkt, men for nu er det fortid. Det var glædeligt, at vi til det sidste arrangement kunne samles og glædes over korset, over frelsen.

Hvad er det bedste ved Lovsang i Bethesda

”Det bedste er, at du egentlig godt i København, som er en kæmpe by, kan have oplevelsen af, at der ikke er ret mange kristne, men at man alligevel kan samle rigtig mange unge. Det er dét, der er hele oplevelsen, at man ikke er alene.” Niels, LiB-deltager

”Det er at møde mange mennesker fra forskellige steder, som går sammen om det samme en aften. Også at der er så stor aldersspredning, hvor de ældste er sidst i 20’erne og de yngste er konfirmander. Der er lovsang også bare en ting, der kan samle os.” Mia, medlem af udvalget for LiB

S K IMT - JUNI 2012

4


Caféarbejdet: Café Crux og Café Dammen På en varm sommerdag i maj er jeg på besøg i Café Crux i Bethesdas forhal, og der er lejlighed til nogle få spørgsmål, inden caféen åbner.

v/ Henrik Boje Jensen Storbysekretær

Tirsdag i Café Crux

Mirjam Norup, som er sygeplejestuderende, er en af de frivillige i Café Crux i Bethesda. Mirjam fortæller om de øvrige frivillige, som er: Stine Minna, der studerer til interkulturel international socialrådgiver, Anne Sofie og Simon som begge er volontører i IKC, samt Fernando der er frivillig i Bethesda. Hvornår er caféen åben? Hver tirsdag kl. 16-18, lige efter IKC´s danskundervisning Hvem er primært gæster i caféen, og hvor mange kommer der? De som kommer i caféen er primært de, som kommer i IKC og modtager undervisning. Nogle gange kommer der også andre, som er glade for Bethesda og de aktiviteter, der forgår her. Vi serverer ofte kaffe/the/ saftevand til omkring 30-40 mennesker. Den første halve time er der mange mennesker, og herefter er der ofte 5-10, som bliver hængende. Hvad betyder det at Café Crux er i Bethesda? Jeg har hørt flere af gæsterne omtale Bethesda som deres “andet hjem”. Mange ser Bethesda som en kirke, og det giver indimellem anledning til en god samtale Af hvilke grunde kommer man i Café Crux? Jeg tror, den primære grund er det sociale. Jeg tror, de fleste nyder at have tid til at tage en kop kaffe og få en snak med hinanden eller os.

F r e d a g a f t e n i C a f é D a m m e n I Bethesdas køkken møder jeg Alma Pedersen og Inge Lise Munk, som har været frivillige i Café Dammen i næsten 6 år; og Alma var også frivillig i en periode på 10 år, for år tilbage. Smørrebrødet er blevet sat på disken, og Inge Lise og Alma er i gang med rengøring i køkkenet. Derefter skal der være tid til mad og hygge. Som frivillig i Dammens køkken er man der ca. hver anden fredag. I dag er der blevet smurt 85 stykker smørrebrød og 15 ostemadder. Ole Mathiasen, som har været med siden 1995, har lavet de mange liter kaffe, som drikkes sådan en fredag aften i Café Dammen. Det er også Ole, der tæller aftenens indtægter.

S K IMT - JUNI 2012

Hvad har I af tanker og drømme for Café Crux? Hvis nogle kunne tænke sig at være med, vil vi med glæde tage imod frivillige hænder.

Ved et bord med godt overblik over hele lokalet møder jeg Bent Langtved, Måløv, og Tom B. Hansen, Nørrebro. Bent er her næsten hver fredag, og det lige siden caféen startede op for ca. 26 år siden! Bent er her i hele åbningstiden fra 18:00 – 22:00 og sætter pris på andagten, som holdes kl. ca. 20:00. Tom har været en trofast gæst de sidste par år, og vi kommer til at tale om forskellige steder, hvor det er muligt at købe mad, når man ikke selv er til madlavning. Tom fortæller om sin katolske baggrund, og at han har en opgave som frivillig i kirken; men han sætter også pris på at komme i Café Dammen.

På en fredag i Café Dammen er der sædvanligvis mellem 25 - 35 gæster. Mange køber smørrebrød, men nogle har blot lyst til at hygge sig, og køber en kop kaffe - og så kan der fyldes op, uden at det koster ekstra! Og det gør lagkagen heller ikke, når Café Dammen fylder 26 år fredag den 1. juni. Inge Lise fortæller, at på den aften kan man regne med en del flere besøgende.

5


O p s l a g s t a vl e n

Sommerlejre - det er for børn! Du kan stadig nå at komme med på sommerlejr med DFS. Der holdes i år to sommerlejre:

Viggahus, 2. - 7. juli

Feddet, 1. - 6. august

“Vild med Tarzan”

“Kloden rundt”

Pris: 500 kroner Lejrchef: Vibeke Sørensen 26 14 09 25

Pris: 600 kroner for børn (30/7. - 4/8) 650 kroner for juniorer (31/7. - 4/8) Lejrchef: Dorte Eriksen tlf. 42 26 45 07

Tilmelding kan ske på www.dfshovedstaden.dk senest d. 15. juni NB: Piger, der tilmelder sig Feddets sommerlejr, kommer på venteliste

Bibelcamping i Valby og Fårevejle, og Ungcamp Der er også i år mulighed for at komme på bibelcamping på Sjælland.

I Valby fra den 6. – 13. juli Deltag som campist eller kom til bibeltimer og aftenmøder. Flere oplysninger på www.bibelcamp.dk. I Fårevejle er der bibelcamping og Ungcamp fra den 17. – 28. juli Se mere på: www.faarevejle.bibelcamp.dk og www.Ungcamp.dk

Gaver til Københavns Indre Mission Det er nu et år siden Københavns Universitet opsagde lejeaftale med Bethesda, som var af stor betydning for KIM’s økonomi. Der har i det forløbne år været fokus på ny udlejning, og vi har tilpasset lønomkostningerne i forhold til udlejningen. Men vi er fortsat presset på økonomien. KIM´s bestyrelse vil i tiden fremover gøre opmærksom på et øget behov for gaver til Københavns Indre Mission. Administrator Kai Lund står til rådighed for en samtale om gaver til KIM, og træffes på hverdage på 33 13 17 15 fra 10-14, eller kig forbi kontoret i Bethesda. TAK for gaver til mission i København – gironummer 5002265, kontonr. Danske Bank 3205 5002265

S K IMT - JUNI 2012

Reach the City = nå byen (med evangeliet) er et kursus i evangelisation i København fra den 14.-18. august 2012 Undervisere: Rob og Gayle George fra OAC, Australien, Lars Kristensen og Torben Østermark, Thomas Høyer og Kevin Morgan. Sted: LM´s hus, Nansensgade 94, 1366 København K Pris: kr. 300 Information og tilmelding: www.oac.dk/rtc Arrangører: LMU, IMU og Friluftsmissionen

6


ÅNDEHULLET

v/ Henrik Boje Jensen Storbysekretær

Returadresse: Københavns Indre Mission Rømersgade 17 1362 København K

Hvad Jesus gi´r Menneskelivet er en fantastisk gave med mange muligheder og glæder; men det er også skrøbeligt! Vi er ikke herrer over livet, men får det givet af vores skaber og himmelske Far. Vi kan ikke sætte os ud over de vilkår og livslove, som Gud har givet – og det gælder alle! Apostlen Peter giver os en påmindelse i sit 1. brev kap.1 vers 24-25: ”for alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer.” Hvilke ”evige ord” er det, Jesus taler til os? Det er fx ord om, at han giver os noget andet og mere end det, verden kan give, hvor alt engang skal forgå. Jesus taler til sine disciple, til os, om Helligåndens komme, så vi ikke er overladt til os selv: ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke være modløst!” Joh.14, 27 Det er troværdige ord til fred og frimodighed – også til disciple af Jesus i dag.

Kalenderen 2012 14. - 18. august: Reach the City 29. september: Stormøde kl. 19:00 Taler: Brian Madsen, Vejle 12. oktober: Kulturnatten i Bethesda 27. oktober: Basar/loppemarked i Bethesda

Redaktør: Henrik Boje J ensen Redaktionsudvalg: David Kristoffersen, Bodil H øjgaard Morgan Layout: Stefan Skjerning Tlf.: 3313 1715 | Giro: 500-2265 | Hjemmeside: www.bethesda.dk | E-mail: kim@bethesda.dk

SKIMT juni 2012  
SKIMT juni 2012  

Informationsblad fra Københavns Indre Mission