Page 1

TEMA: JUL L æ s b l . a . i dette nummer

1

Se, Han kommer v/ Anders Graversen

4

Julehilsen fra Jenny i USA

5

Uventet jul - et lokalt juleglimt

v/ Anders Chr. Enevoldsen

Københavns Indre Mission ønsker alle en glædelig jul og et velsignet nytår!


Synspunkt

v/ Anders Graversen Leder af Internationalt Kristent Center

Se, Han kommer… Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne! Hver dal skal fyldes, hvert bjerg og hver høj skal sænkes, de krogede veje skal rettes ud, de ujævne gøres jævne. Og alle mennesker skal se Guds frelse

Lukasevangeliet 3,4-6

Jesus nærmer sig i advent. Men først kommer profeten – og råber! Profeten kommer råbende. Fra ørkenen. Råb, ørken og tituleringen ”øgleyngel” til de der kom og hørte ham minder hverken om adventskrans eller julegløgg. Måske han ikke havde læst om datidens kultur, måske han ikke havde bestået medborgerskabsprøven, måske var profeten slet ikke ordentligt integreret. Men profeten har en vigtig lektie til os i adventstiden. Når den opreklamerede samtid både er fordrukken og forspist, kommer redningen fra ørkenens nøgne verden. Ørkenen uddanner profeter. Profetens gave er den, at leve på begge sider af den tynde hinde, der adskiller tiden fra evigheden. Den profetiske gave giver ham den mulighed, at se mere klart end andre. Profeten ser, hvad der i virkeligheden sker i det, der tilsyneladende sker. – se, Han kommer.

SK IMT - DEC EMBER 2011

Vi venter Herrens komme, ser frem mod den, længes. Kommer Herren til os omkring denne juletid? Får vi Hans herlighed at se? Vil Hans fred sænke sig over os, over mig? Hærskarers Herre ankommer måske ikke helt så farvefulgt og glamourøst, som reklamebranchen kunne have ønsket sig: et spædbarn i en krybbe, eller lidt senere sagtmodig, ridende på et æsel (Matt 21,5). Herre, åben vore øjne, så vi må genkende dig. Åben skrifterne, så vore hjerter må blive sat i brand! Herre, vi ønsker at se dig! Men Jesus advarer os: ”Herre, hvornår så vi dig…?” For at blive seende - for at kunne se - har vi brug for profeten. Profetens gave til os i adventstiden er ørkenvisdom, hans råb handler om besindelse. Profetier bygger på evnen til at lytte. Evnen til at lytte bygger på evnen til at være stille. Adventstiden er en nådetid. Oprindelig voksede den frem som en fastetid i kirken. Op til jul bliver vi mødt med en opfordring til at sænke tempoet og øve os i mådehold. Adventstiden er en tid, hvor vi må blive stille. En tid til bøn, til åbenhed og forventning. Styrket heraf kan vi da gå julen i møde, klar til glædesfesten. Fejringen af Herrens komme iblandt os. Styrket til at leve det liv Han kalder mig ind til. Og gøre mit liv til et råb: Hosianna! Se, han kommer!

1


Kim-nyt, december 2011

På Kultorvet med kaffemed og evangeliet Afsked Ingelise Taulborg, IKC

v/ Henrik Boje Jensen Storbysekretær

KIM støtter også Børkop Højskole

Fredag den 18. november blev cykeltraileren læsset i Bethesda med et havebord, masser af kaffe, te småkager og forskellige foldere, med kurs mod Kultorvet. Fra kl. 16:30 til kl. 18:00 blev der serveret kaffe og ført samtaler af de seks personer, som var til denne fyraftensevangelisation. Flere end forventet standsede og fik en god ”Bethesdakaffe” og en hilsen fra missionshuset på Israels Plads. Næste gang på gaden er fredag den 9. december.

I IMT nr. 47 kunne man læse at det i foråret 2012 bliver ekstra billigt at tage på Indre Missions Bibelskole i Børkop. I alt gives der nu en rabat på 9.500 kr. pr. elev med midler fra IM og Missionsfonden. KIM’s bestyrelse har også besluttet at støtte et bibelskoleophold på Børkop Højskole, idet de to første elever fra København, kredsforbund 13, som tilmelder sig bibelskolens forårshold støttes med yderligere kr. 2500. Altså en samlet rabat på kr. 12.000. Overvej om det er NU du skal tage på bibelskole. Henvendelse vedr. støtte fra Københavns Indre Mission (KIM) til storbysekretær, Henrik Boje Jensen, 32 17 43 45 / henrikbojejensen@gmail.com

Nyt fra Bethesdas Boghandel Kælderen i Bethesdas Boghandel, som har været lukket siden 2. juli, hvor butikken blev ramt af skybruddet, er igen taget i brug. Åbningen bliver fejret med et kæmpe udsalg, hvor mange bøger sælges for 25 kr. og lørdag den 26. nov. var der åbningsreception, hvor bl.a. læge og forfatter Thomas Teglgaard fortalte om sin seneste roman: Sinears Tårn. I de nye omgivelser i kælderen er der plads til at kunderne kan få en kop kaffe eller te, og bladre i månedens bog eller avis. Kig forbi Bethesdas Boghandel og se de nye lokaler, og gør en god handel!

Flot overskud ved basaren To nye volontører i IKC Pr. 1. oktober har IKC fået to nye volontører. Det er Simon Nielsen og Anne Sofie Kristensen. Velkommen til København og en travl hverdag i IKC og arbejdsfællesskabet i KIM.

Den årlige basar/loppemarked i Bethesda den 29. okt. havde mange besøgende, flere end de senere år. Der blev handlet og hygget i Bethesda fra kl. 10 -18. Alle anstrengelserne blev belønnet med et overskud på kr. 63.000 af dagens omsætning på kr. 70.000. En forbedring af overskuddet på kr. 10.000 i forhold til forrige år. Mange frivilliges arbejde gjorde det muligt at opnå det flotte resultat.

’Kun for kvinder’ ophører ’Kun for kvinder’ havde sit sidste møde i Bethesda fredag den 25. november med 30 deltagere. Emnet var: ’The simple Life’ ved Elisabeth Fogh Buch, Hillerød. Er det muligt at leve mere enkelt i en moderne og materialistisk tid? Hvad kan Jesu liv sige os i 2011. Udvalget for ’Kun for kvinder’ har besluttet at ophøre med arbejdet efter seks gode og spændende år, hvor mange relevante emner har været behandlet. De senere år har man dog oplevet et dalende deltagerantal.

SK IMT - DEC EMBER 2011

2


Interview med Kevin Morgan

Navnm: es Morgan Kevin Ja

0

/7-199 Født,:T2a7xas, USA i Dallas

v/ David Kristoffersen, Skimt-reporter Siden den 1. august har Kevin Morgan boet på Frederiksberg og arbejdet som volontør i IMU i København, men hvad går arbejdet som volontør ud på?

Det er en blanding af mange ting, fortæller Kevin. Som volontør er der mange muligheder, men mine to hovedopgaver er at være med i IMU og Teenklubben i Bethesda. I IMU er jeg med i flere udvalg, blandt andet missionsudvalget hvor jeg er leder og står for at få sat skub i de forskellige ting vi laver, mens jeg er leder af Bethesda teenklub. Ud over at være leder tager Kevin også ud og forkynder inden for IMU og også rigtig gerne for konfirmander.

Jeg synes det er rigtig spændende at ringe til forskellige præster og høre om jeg må komme ud til dem og holde konfirmandundervisningen. På den måde kommer jeg tæt på teenagerne, mens jeg både får fortalt dem om IMU og vores teenarbejde, samt får skabt relationer mellem kirkerne og IMU.

Gift:

Bodil

10 med

0 16/10-2

sberg

Frederik : l æ p o B

lontør

1-årig vo : e d j e rb

A

benhavn

i IMU Kø

Sådan fortæller Kevin om sine opgaver som han efterhånden er ved at komme godt ind i. Før Kevin blev volontør var han 9 måneder på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød, og forinden højskolen et år rundt med den evangeliserende musikgruppe Watermark. Det var med Watermark, at Kevin for første gang kom til Danmark i det tidlige forår 2010, og nu - små to år senere - er han både dansk gift, taler dansk og arbejder for IMU i København.

Ny IMU i Lyngby

En gruppe af unge i Lyngby har taget initiativ til at oprette en ny IMU-forening. Den nye ungdomsforening satser på at få lokaler i en lokal kirke, og tirsdag som den faste mødeaften. Lige nu er der fem unge, men vi håber, beder og regner med at Lyngby IMU vokser. Husk den nye IMU-forening i forbøn. Kontaktperson er Christian Thomsen. Nærmere oplysninger hos ungdomskonsulent Jesper Iversen.

SK IMT - DEC EMBER 2011

Status for IMU i Storkøbenhavn er pt. fire foreninger: den nyeste Lyngby IMU, Bethanias Unge, Herlev; Frederiksberg IMU og Bethesdas Unge, og der er nu ca. 100 personer på IMU´s adresseliste.

3


Julehilsen fra Jenny i usa

Til mine kære venner i Danmark Mens nogle folk allerede er begyndt at pynte op til jul her i USA, hopper mine tanker straks tilbage til hvor jeg var for et år siden, og fejrede julen i Danmark med jer alle. Jeg savner jer alle utrolig meget, men midt i det, så har Gud velsignet mig mere end jeg fortjener og mere end hvad fornuftigt er. Da jeg sidste marts vendte tilbage til USA, havde jeg et par ugers ferie før jeg flyttede til Columbus, Ohio for at arbejde et sted kaldet ”Jacob’s Porch” – Jacob’s veranda (www.jacobsporch.com). I husker måske et par år tilbage hvor vi fik besøg af nogle universitetsstuderende derfra. Det er en kirke for de studerende fra USA’s største universitet, Ohio State University, som ligger på den anden side af gaden. Navnet på kirken – Jacob’s Porch – kommer fra to ting. Den ene er fra historien om Jacob i 1. Mosebog 32, hvor hans navn blev ændret til Israel, som betyder ”den som kæmpede med Gud”. Jacob’s Porch er ikke et sted hvor man skal have alle de rigtige svar, når det handler om tro, men et sted hvor man kan kæmpe med sin tro, stille de store spørgsmål, vokse i ens tro til Jesus, stræbe efter Gud i fællesskab og være velsignet, men også blive udfordret.

“Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, når vi beder for jer; for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige.” Kolossenserbrevet 1,3-4

De studerende og medarbejderne ved Jacob’s Porch minder mig meget om jer alle. Jeg er blevet velsignet mere end jeg fortjener. Folk som elsker Jesus højt i gode tider og i udfordrende tider. Jeg er utrolig glad for at få en ny mulighed for at se jer alle igen i foråret når jeg sammen med en gruppe fra Jacob’s Porch kommer på besøg. Men indtil da, vid at vi beder for jer. Beder om at fuldkommen kærlighed får frygten til at vige. At det lys Jesus har tændt i jer vil skinne klart midt i mørket så folk vil stoppe og spørge hvad der sker. Ligeledes i denne adventstid, hvor julen nærmer sig, at I ikke må fare vild i travlheden over alle tingene der skal nås, men at I i stedet må hvile i Jesu arme. At den kærlighed som aldrig svigter og er uforanderlig, den kærlighed som ingen grænser kender, den kærlighed, som blev kød og tog bolig i blandt os, så vi kunne se og forstå… At den kærlighed vil vogte jeres hjerter og sind i Kristus Jesus, vor Herre.

Den anden del af kirkens navn ”the porch” bliver brugt, fordi vi i USA tænker på en veranda som et midlertidigt sted. Du er der et stykke tid, men ikke permanent, ligesom de studerende fra universitetet er der midlertidigt. De er her kun omkring 4-5 år før de er sendt ud til hverdagslivet og verden.

Jenny Brockmann, Ohio

SK IMT - DEC EMBER 2011

4


Uventet jul - e t l o k a l t j u l e gl i m t

I rask trav rundede han hjørnet ved de offentlige toiletter på hjørnet af Rømersgade og Frederiksborggade. Hans lille trækvogn med pibende hjul, et par tasker, et liggeunderlag og en sovepose klarede svinget fortrinligt - hastigheden taget i betragtning. Adskillige sving havde han taget, hvor han selv var røget af. Det var som om, ballasten havde manglet i hans liv. Så meget havde han da fundet ud af. Endnu havde han ikke fundet nogen form for tyngde, som kunne holde hans liv på plads, så han fik sat en ordentlig kurs og fik styret efter gode mål. Han trak pibende ned ad gaden med kurs mod parken. Vinden drønede en kold decembernyser, og han var klar over, at han snarest måtte have skaffet noget varmere tøj. Vinteren ventede; det var som om, den sendte ham en rimånde i nakken samtidig med, at den hvislede det ud: ”Træk, min ven, træk af sted med dine jordiske ejendele – jeg skal komme efter dig!” Hans færden, ja hele hans liv foregik omkring H. C. Ørstedsparken, Israels Plads og ikke mindst kirken. I rask trav styrede han vognen langs Torvehallerne. Nogle af de mennesker, som arbejdede her, havde han flere gange haft kontakt med, når de havde været ude at ryge. På den anden side var der kirken. Og nogle af præsterne var ude på trappen en gang imellem for at trække ægte frisk luft – kun en enkelt plejede at trække luften gennem en smøg, mente han. Her havde han også snakket lidt. Og de havde aldrig virket særlig ”præsteagtige”. Præstekjolerne hang sikkert hjemme i skabet. Han grinede højt ved tanken: ”Skide skabspræster!” Nej, de var nu gode nok, og faktisk slet ikke skabspræster – de var jo sprunget ud. Måske var de lidt bløde, hvis han skulle sige det. Han syntes selv, at han var god til at bedømme mennesker. Det gjaldt i øvrigt ikke kun dem, som solgte fisk, frugt, og delikatesser – eller præsterne, som sikkert havde opskrifter på både livet og døden. Nej, også de bøsser, som han snakkede med ovre i parken, havde han lært at kende. Ja, nu skulle ingen misforstå noget … Og der var i øvrigt heller ikke nogen af præsterne, som var gået for tæt på – altså snakket om Gud og sådan noget.

SK IMT - DEC EMBER 2011

v/ Anders Chr. Enevoldsen Nørrebro

”Kan jeg hjælpe med noget?” Han opdagede, at han havde gået med sin trækvogn, ikke blot i egne tanker men i egen tale – højt og klart. Manden, som spurgte, genkendte han som én af præsterne. Vist nok ham, der boede i kirken. Tæt på klokketårnet, eller hvad det nu var. ”Klokkeren fra Notre Bethesda”. ”Øh, hvad tænker du på?” dristede han sig til at sige. ”Tja, du ser ud til at have lige lidt nok tøj på – for det første. For det andet, kan jeg ikke holde ud, at du render rundt og tænker så højt, så hele kvarteret kan høre dine misforståelser. Det kunne jeg såmænd klare med min sidste olie.” Han var for længst stoppet op. Stod bare med en anelse åben mund, klamrende sig til sin trækvogn. Var kirken ka´ske katolsk? Lå han i virkeligheden for døden, som han stod her? Præsten fortsatte: ”Jeg er ikke præst. Det er i og for sig ikke så vigtigt – om jeg er portner eller præst. Dernæst: Dit liv er for godt og du er for fantastisk til, at du skal dø af kulde i nat. Se, at komme her ind og få noget ordentligt tøj. Og hvad angår den sidste olie: Det er en ganske almindelig cykelolie, som jeg gerne vil forære dig til dine pibende hjul. Så du ikke behøver at overdøve din vogn og den halve bydel med din snak. Og hvad angår din snak: Nu har jeg alligevel hørt det hele. Jeg vil ikke prædike for dig – men du må fortælle mig, hvis du har lyst, hvordan det er gået til, at din ballast mangler. Måske kan du lære MIG noget, så jeg får den største julegave af DIG!” Han sagde ikke noget. Han mærkede blot en kanal åbne sig. Først i højre side. Så i venstre side. Der kom en varmfront. Der skete noget inden i, som han sidst havde mærket for mange, mange år siden. Han var blevet overhalet indenom af den elendige jul. Havde han alligevel noget med i sin bagage, som var mere end jordisk gods? Så kom det; han mærkede, at han var klar til at tage skridtet: ”Sagde du, at du havde julekringle til kaffen, præst?”

5


Opslagstavlen

IKC-julefest

Gaver til KIM

gaver til mission i Julen er gavetid, og der er brug for s er KIM’s storbyPlad København. Bethesda på Israels gode muligheder og ere center, med mange daglige brug for mission og diakoni. e arbejde i Med en gave til KIM støtter du dett Danmarks hovedstad. 5002265 - og Ved gavebidrag benyttes gironummer to 3205 5002265. kon k kontonummeret er Danske Ban ”

KIM Gaven bedes mærket: ”Julegave til Tak for en god gave!

Vi vil fejre julen med musik, god mad, dans, underholdning, andagt og fællesskab

Tirsdag 21. dec. Kl. 17.30-21.00

I Bethesda, Rømersgade 17

Pris:

Voksne: 30 kr. Asylansøgere: 10 kr. Børn u/12 år: 10 kr.

Bøn i Bethesda Evangelisk Alliance I forbindelse med Evangelisk Alliances Bedeuge 2012 er der mulighed for at deltage i fælles bøn for vort land, kirke og missionsarbejdet i København.

3. - 4. februar i Bethesda

Velkommen på Børnekorfestival Sjælland, et par dage med masser af sang, musik og sjov for alle sangglade børn i 1. - 7. klasse. På festivalen bliver der et kor for 1. - 4. klasse og et for 5. - 7. klasse samt et fælleskor, hvor vi alle synger. Inviter gerne venner og klassekammerater med, så vi kan blive rigtig mange.

SK IMT - DEC EMBER 2011

Velkommen til bøn i Bethesda søndag den 15. januar kl. 19:00 hvor dagens tema er: ”Kristi kirkes enhed”

Annonce

AAJ Entreprise Aps Malermester/entreprenør Aage Jensen Vi tilbyder: Kvalitetsarbejde Konkurrencedygtige priser Skriftligt tilbud Tider som holder Veluddannede malersvende Pænt og renligt malerarbejde Info@aagejensen-aaj.dk www.aagejensen-aaj.dk

Tibbevangen 88 3500 Værløse Tlf. 33 24 49 99 Fax. 33 24 49 80

6


ÅNDEHULLET

v/ Filip Friis Jacobsen Jerusalem

Kulturlutherdom Jeg har hørt mange snakke om danskerne, som værende et kulturkristent folk. Med det menes der, at de ikke lever et levende kristenliv, men derimod bruger kirken i forbindelse med årets og livets højtider. Vi sidder i vores små forsamlinger og snakker om det, uden at være opmærksom på den fare vi selv sidder i. Jeg er bange for, at jeg langt på vej er kulturlutheraner. Jeg er vokset op i et kirkeligt miljø, har fået at vide hvad jeg må og ikke må og har altid følt, at jeg har fat i den lange ende. Men når Luther talte om Sola Fide, troen alene, satte han vel bare tingene lidt på spidsen, ik’? Nej, at troen alene kan retfærdiggøre overfor Gud er ikke bare en spidsformulering, talt ind i et opgør med den katolske kirke, men derimod den virkelighed, som vi til stadighed må minde os selv og hinanden om.

Returadresse: Københavns Indre Mission Rømersgade 17 1362 København K

Kalenderen 2012 15. januar: Evangelisk Alliances Bedeuge Møde i Bethesda kl. 19:00 28. januar: Stormøde kl. 19:00 Taler: Leif Andersen 3.-4. februar: Børnekorfestival i Bethesda Gratis koncert 4. feb. kl. 19:00 5. februar: Lovsangsfest i Bethesda 3. marts: Stormøde/KIM’s årsfest Taler: Kurt Kristensen

Redaktør: Henrik Boje Jensen Redaktionsudvalg: David Kristoffersen, Bodil Højgaard Morgan Layout: Stefan S kjerning Tlf.: 3313 1715 | Giro: 500-2265 | Hjemmeside: www.bethesda.dk | E -mail: kim@bethesda.dk

Skimt december 2011  

SKIMT er et kvartalsblad som udgives af Københavns Indre Mission