Page 1

VERKAVELING

WONEN AAN DE STRAAT

WONEN AAN DE GROENE RAND WONEN AAN HET PARK

VAN SCHUYLENBURGWEG

voorlopig stedenbouwkundig ontwerp 05 december 2018


WOONSFEREN WONEN AAN DE STRAAT

WONEN AAN DE GROENE RAND

1

1

2

2

WONEN AAN HET PARK

scherpe compacte overgang tussen de woningen en het park met een ontworpen privé-plek

INSPIRATIEBEELDEN

woningen met veranda’s stimuleren het buitenleven

vriendelijke woningen met royale gevelopeningen en entreedetail voor contact met buiten

ruige begroeiing in de voortuin

strakke blokhagen met privé-plek in voortuin

parkeren in het groen privéplek in voortuin gericht op het bos

VAN SCHUYLENBURGWEG

voorlopig stedenbouwkundig ontwerp 05 december 2018


CONCEPTSCHETS

Va n

TOLHUIS

P

Sc

hu

yle

nb

ur gw eg

WONEN AAN DE STRAAT

P PP

P

WONEN AAN DE GROENE RAND

P

VAN SCHUYLENBURGWEG

WONEN AAN HET PARK

voorlopig stedenbouwkundig ontwerp 05 december 2018

Profile for Beter Wonen In

Hof van Nijmegen - Presentatie 6 december 2018  

Donderdag 6 december 2018 was er de inloop informatieavond in Wijkcentrum Dukenburg. Omwonenden en belangstellenden konden hier kennismaken...

Hof van Nijmegen - Presentatie 6 december 2018  

Donderdag 6 december 2018 was er de inloop informatieavond in Wijkcentrum Dukenburg. Omwonenden en belangstellenden konden hier kennismaken...