Page 1

Deze Nieuwsflits 03 is een initiatief van Vereniging WOON en

speciaal voor jou als corporatiemedewerker

Deze keer: geWOONwerk

Ook jíj kan een wijk en bewoners een extra dienst leveren! Een groep huurders zit de hele dag thuis. Zonder werk, geen geld, geen zinvolle invulling van de dag. Sommige mensen worden ongelukkig, anderen gaan rotzooi trappen en weer andere drinken zich

‘een stuk in de kraag’. Soms is het bieden van dagbesteding al voldoende om deze mensen weer op de rit te krijgen.

Een aantal corporaties is al gestart! Wil jij ook:

de arbeidsmarkt. Informeer eens bij de gemeente (sociale zaken, jobcoaches) wat de mogelijkheden zijn. Grote kans dat je met subsidie iemand aan het werk kunt zetten. Een win-win situatie. • Let extra op huurders die niets te doen hebben en misschien overlast veroorzaken. Informeer eens bij de gemeente of een activeringstraject tot de mogelijk heden behoort. • Stel een ruimte beschikbaar voor initiatieven, als kringloopcentrum, werkplaats voor daklozen, kledingbank, etc. • Vorm een lokale groenploeg, zet buurtconciërges in, faciliteer een oppasdienst. • Schakel experts in met verstand van zaken. Onder andere Stichting Surplus, React, Pauroplus, de Overstap kunnen helpen met het opzetten van projecten.

• Tuinen bij sloopwoningen laten opknappen? • Huurders aan het werk zetten? • Mensen in de bijstand de helpende hand bieden? • Overlast voorkomen?

Hoe doe je dat? Corporaties hebben heel veel werk in huis. En ook toeleveranciers en onderaannemers. Op moment dat huurders hiervoor ingezet kunnen worden levert dat een win-win situatie op. De huurder heeft een dagbesteding en de corporatie kan klussen die anders blijven liggen voordelig laten uitvoeren. • Stel een aantal vacatures in je eigen organisatie met voorrang open voor mensen met een grote afstand tot

Eén voorbeeld van goede initiatieven door corporaties: Buurtbeheer in Hengelo Door: Stichting Surplus, de Gemeente Hengelo en Welbions Initiatiefnemers Januari 2007 is het project Buurtbeheer Hengelo van start gegaan. Dit project is ontstaan uit een initiatief door Stichting Surplus, de initiatiefgroep Buurtbeheer Berflo Es, de Gemeente Hengelo en de toenmalige woningcorporaties Ons Belang en St. Joseph; nu Welbions. Werkzaamheden Het project Buurtbeheer is gericht op de aandachtswijk Berflo Es, waar met een tiental werkloze medewerkers projecten worden uitgevoerd voor Welbions. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud van tuinen, dichtspijkeren van woningen, strippen van woningen en diverse klussen in en rondom woningen. ‘Bewoners uit de buurt staan positief tegenover het project’ vertellen Roy Jansen, van Stichting Surplus en Natasja Witteveen van Welbions. ‘De bewoners die nog in de wijk

wonen, willen graag zo lang mogelijk in een prettige, maar vooral veilige omgeving blijven wonen. Door extra klussen uit te voeren in de wijk zorgen wij ervoor dat dat deel dat aangewezen is voor sloop veilig is en er voor het oog nog redelijk uitziet. Zo worden tuinen onderhouden tot het moment dat de sloop begint. Het project is opgestart na verzoeken hiertoe vanuit de wijk Berflo Es zelf’. Corporatie houdt zich met kerntaak bezig ‘Ik weet zeker dat een project als Buurtbeheer van toegevoegde waarde kan zijn voor iedere corporatie’ geeft Roy Jansen aan. ‘Het is niet moeilijk een dergelijk project op te zetten. Het vraagt een goede samenwerking met de gemeente en uitkerende instanties als de sociale dienst en / of het UWV. Medewerkers van het project krijgen de kans om, met behoud van uitkering, werkervaring op te doen in een wijk met specifieke klussen. Voor de corporatie biedt een project als Buurtbeheer het voordeel dat de corporatie zich met zijn eigen kerntaak bezig kan houden maar toch maatschappelijk verantwoord onderneemt. Een wijk, en daarmee de bewoners, wordt een extra dienst geleverd’.

Meer weten? Wil je meer weten? Bel of mail dan met één van de onderstaande personen: Koen van Bremen Vereniging WOON Mail: zonderdak@verenigingwoon.nl, tel: 06-13 37 80 39

Roy Jansen Stichting Surplus Mail: rjansen@st-surplus.nl, tel: 053-436 2 220 Natasja Witteveen Welbions Mail: n.witteveen@welbions.nl, tel: 074-246 8 300

(z)onderdak Deze actie is onderdeel van (z)onderdak, het dak- en thuislozenproject van Vereniging WOON. Vereniging WOON spant zich in om dakloosheid te voorkomen. Dit is een grote uitdaging. Daarom voeren wij samen met alle leden van WOON acht acties uit. De acties variëren van het vroegtijdig signaleren tot zorg na huisuitzetting tot het bouwen van beschermde woonvoorzieningen.

Vereniging WOON is het samenwerkingsverband van alle 22 woningcorporaties in Oost-Nederland.

nieuwsflits 3 (z)onderdak  

nieuwsflits 3 (z)onderdak

nieuwsflits 3 (z)onderdak  

nieuwsflits 3 (z)onderdak

Advertisement