Page 1

Deze Nieuwsits 09 is een initiatief van Vereniging WOON en

speciaal voor jou als corporatiemedewerker

Deze keer: Resultaten project (z)onderdak

Vooraf Gezamenlijk boeken we resultaten! Dat blijkt niet alleen (voorzichtig) uit de tweede Overijsselse dak- en thuislozenmonitor, maar ook uit allerlei praktijkvoorbeelden. In het kader van het project (z)onderdak zijn acht acties uitgevoerd in een

offensief tegen dakloosheid. In deze nieuwsits lees je over een paar van de belangrijkste resultaten, die zijn gepresenteerd tijdens een expertisebijeenkomst op 8 december in Hengelo.


Minder daklozen! In 2009 waren er in Overijssel 623 mensen dakloos. Dit is een afname van 223 ten opzichte van 2008. Dat blijkt uit de Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010. Steeds meer mensen stromen vanuit de opvang of vanaf de straat door naar een woonvoorziening of een zelfstandige woning, vaak met de benodigde begeleiding. Ook worden minder mensen dakloos door alle preventieve maatregelen. Zo blijkt uit de monitor dat het aantal

Lessen vroegtijdige signalering Het projectteam (z)onderdak heeft twaalf lessen opgesteld voor corporatiemedewerkers waarmee ze meer problemen vroegtijdig(er) kunnen signaleren. Voorkomen van problemen bij huurders is beter dan genezen. Op het moment dat situaties uit de hand zijn gelopen en mensen dakloos raken, verergeren hun problemen. Daardoor komen deze mensen aan de zijlijn van de samenleving te staan en stijgen de maatschappelijke lasten voor deze groep vanwege bijvoorbeeld opvang en begeleiding. Werksessies met in totaal circa 200 medewerkers van 17 woningcorporaties hebben

Sinterklaas probeert als eerste het Meldpunt WoonKans Projectleider Ben Eefting, verkleed als dakloze Sinterklaas die de boot gemist had, gaf het startsein voor het Meldpunt WoonKans. In aanwezigheid van 70 vertegenwoordigers van corporaties, gemeenten en zorgpartijen lichtte Sinterklaas het belang en unieke karakter van het Meldpunt WoonKans toe. Via het meldpunt willen corporaties, gemeenten en zorginstellingen de huisvesting van kwetsbare groepen mensen succesvol organiseren. Mensen met problemen zoals schulden, verslaving, een verleden met overlast, komen meestal niet in aanmerking voor een woning. Hierdoor verblijven zij afwisselend in de opvang, op straat, bij vrienden of in kamerverhuur. De problemen voor henzelf en voor de samenleving nemen daardoor toe. Stabiele huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor het meedoen in de samenleving.

uitzettingen in Twente met 50 is afgenomen tot 300 uitzettingen in 2009. Steeds meer corporaties zetten preventieve acties, zoals huisbezoeken, in als onderdeel van het incassotraject. Dit werpt z’n vruchten af. Alle cijfers en trends vind je in de monitor. De monitor wordt verspreid onder alle corporaties. Extra exemplaren van de monitor kun je opvragen via info@verenigingwoon.nl Zolang de voorraad strekt!

een schat aan informatie en inzichten opgeleverd. Gecombineerd met de ervaringen van het projectteam (z)onderdak zijn twaalf lessen opgesteld die kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk van signaleren en interveniĂŤren. De twaalf lessen zijn via de managers wonen per e-mail verspreid onder alle corporatiemedewerkers. Heb je geen exemplaar ontvangen, mail dan naar info@verenigingwoon.nl of neem contact op met Koen van Bremen via telefoonnummer 06 - 50 73 16 11.

De Twentse woningcorporaties zijn bereid deze mensen te huisvesten, mits er goede begeleiding is, duidelijke afspraken zijn gemaakt en er een goede nazorg wordt geleverd. De folder met informatie over het meldpunt is via de managers wonen verspreid onder alle corporatiemedewerkers. Wil je meer informatie over het Meldpunt WoonKans? Neem dan contact op met Ben Eefting via info@meldpuntwoonkans.nl of telefoonnummer 06 - 50 52 86 18.


Afscheid projectteam (z)onderdak Eind dit jaar stopt het projectteam (z)onderdak. Eelke Blokker, Koen van Bremen en Ben Eefting worden dan opgevolgd door een ‘regionale trekker’ die alle acties en resultaten zal blijven aanjagen. Ben Eefting blijft projectleider van het Meldpunt WoonKans, waarbij hij

samen met de nieuwe medewerker en de projectgroep het Meldpunt WoonKans zal uitvoeren en uitdragen. De themagroep dak- en thuislozen is op dit moment nog hard op zoek naar een regionale trekker. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Koen van Bremen via telefoonnummer 06 - 50 73 16 11.

(z)onderdak Deze actie is onderdeel van (z)onderdak, het dak- en thuislozenproject van Vereniging WOON. Vereniging WOON spant zich in om dakloosheid te voorkomen. Dit is een grote uitdaging. Daarom voeren wij samen met alle leden van WOON acht acties uit. De acties variëren van het vroegtijdig signaleren tot zorg na huisuitzetting en het in beeld brengen van de doelgroep tot het

bouwen van beschermde woonvoorzieningen. Vereniging WOON is het samenwerkingsverband van alle 19 woningcorporaties in Oost-Nederland.

Nieuwsflits 9 (z)onderdak  
Nieuwsflits 9 (z)onderdak  

Deze keer: Resultaten project (z)onderdak offensief tegen dakloosheid. In deze nieuwsflits lees je over een paar van de belangrijkste resulta...

Advertisement