Page 1

Jaarbeeld 2011


Beter Wonen ziet simpelweg haar naam als haar missie. Dat doen we vanuit een vertrekpunt waar we in geloven: betrokkenheid. En dat in de breedst denkbare zin. Onze klanten bieden we, samen met onze maatschappelijke partners, keuzevrijheid op het gebied van wonen en woonomgeving. We willen ons open verantwoorden hoe we onze intenties vormgeven in concrete resultaten. Het jaar 2011 brengen we in beeld:

Huisvesten van onze doelgroep

Kwaliteit van onze woongelegenheden

In verhuur • 6374 woningen • 584 garages • 65 bedrijfsruimten • 331 overig (o.a. standplaatsen en recreatieruimten)

Verhuur van woningen 654 vrijgekomen woningen • 85% van deze woningtoewijzingen is aan huurders jonger dan 65 jaar • 15% aan huurders ouder dan 65 jaar • 92% is toegewezen aan huurders met een inkomen beneden de € 33.614,-

Te huur • € 458,21 gemiddelde huurprijs 20% huurprijs < € 361,66 euro 12% huurprijs > € 554,76 euro • Gemiddelde huurverhoging 1,3% • 34 ontruimingen • 1 klacht (getoetst door Klachtencommissie) • 5816 deelnemers onderhoudsabonnement huurders • 7527 reparaties op verzoek van huurders

Meer weten? Bekijk dan het uitgebreide jaarverslag op www.beterwonen.nl

Nieuwbouw • 34 woningen opgeleverd in 2011 • 39 in aanbouw, gereed 2012 (Rombout Verhulstlaan) • 102 in voorbereiding

Groot onderhoud • 20 woningen • 275 in voorbereiding en uitvoering

Duurzaamheid Om de CO2 uitstoot te beperken, verbeteren wij onze woningen. Daarmee willen we ook de woonlasten voor onze huurders verlagen. Van ons bezit heeft: • 56% label C of hoger • 24% label D • Landelijk gemiddelde is label E


Overleg huurders en belanghebbenden Er was in 2011 regelmatig overleg met 11 bewonerscommissies, vier wijkhuurderscommissies, vijf projectcommissies en de Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen. Al deze partijen zijn actief betrokken geweest bij onder meer praktische zaken in wijk of buurt tot en met relevante beleidszaken op het gebied van dienstverlening. Klantenpanels Samen met huurders spraken we over de thema’s dienstverlening en het verlaten en betrekken van de woning. Met deze informatie verbeterde we onze werkwijze en activiteiten.

Financiële continuïteit en bedrijfsvoering Onze omzet en inzet in 2011 in cijfers • € 8,7 mln nieuwbouw • € 1,7 mln renovatie • € 1,2 mln leefbaarheid • € 122 mln eigen vermogen • € 34,5 mln huuromzet

Verkoop Beter Wonen verkoopt ook regelmatig huurwoningen. In 2011 waren dat er 36. Met de opbrengsten kunnen er weer nieuwe woningen in de wijk komen.

Leefbaarheid Verbinding met partners In 2011 hielden we voor de tweede keer een Maatschappelijk Café: een ontmoetingsplek voor alle maatschappelijke spelers in Almelo. Onder de noemer samen werken, samen kiezen, gingen we de dialoog aan over de accenten in onze concept beleidsagenda. In de beleidsagenda 2012/2013 staat onze visie op de opgave in de stad en onze bijdrage op de deelgebieden van ons werkveld. We willen met de beleidsagenda duidelijk maken wat partners en bewoners van ons mogen verwachten.

In de wijkvisies staat beschreven hoe we kijken naar de maatschappelijke opgave per wijk voor de komende 5 jaar. Per wijk deelden wij onze voornemens met bewoners en partners in de wijken. Op basis van die reacties hebben we onze wijkvisies aangepast en vastgesteld. Met deze informatie gaat Beter Wonen per wijk aan de slag.

Wonen en zorg In 2011 heeft Beter Wonen intensief samengewerkt met een aantal zorgpartijen. Binnen deze samenwerking draagt Beter Wonen zorg voor de huisvesting van cliënten voor o.a. Aveleijn, RIBW, Humanitas Onder Dak Twente, De Twentse Zorgcentra en Zorgaccent. Eind 2011 zijn er 225 woningen verhuurd aan zorgpartijen.


Klimopstraat 2A | Postbus 327 | 7600 AH Almelo (0546) 54 64 64 | info@beterwonen.nl | www.beterwonen.nl

Jaarbeeld 2011  

Jaarbeeld 2011