Page 1

winter 2010

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2011! Maatschappelijk betrokken ondernemen Wethouder Mieke Kuik Oog voor de menselijke maat

Zelfstandig wonen in De Koppeling Nieuwe bewonerscommissie De Buitenhof Dichten en beelden over Almelo Theater als wapen tegen armoede en uitsluiting


Van 2010 naar 2011 We zijn alweer beland aan het einde van het jaar. Een periode waarin we plannen maken voor volgend jaar en druk bezig zijn met de toekomst. Maar ook een goed moment om achterom te kijken naar wat we dit jaar hebben gepresteerd. In dit nummer blikken we terug op activiteiten die we met en voor u verzorgden in de afgelopen maanden. Tijdens de Cosbobeurs op de Koornmarkt en de wijkinfomarkt in Windmolenbroek spraken we met u over uw woonsituatie en woonwensen. In de Ossenkoppelerhoek hoorden we diverse verhalen van wijkbewoners. Die gingen over prettig wonen, maar ook over aandachtspunten om de wijk nog fijner te maken. Dit is voor ons erg waardevol: wij kunnen zo onze bijdrage aan de wijk verduidelijken en gericht werken aan beter wonen. De komende periode blijven we onze beelden delen met u in de wijk. We ontmoeten u graag! Samen met inspirerende partners werken we aan de invulling van het wonen, werken en leven in de stad en wijk. We dagen elkaar uit en bereiken mooie resultaten. In dit nummer doen wij u verslag van ons maatschappelijk betrokken ondernemen. Als woningcorporatie willen wij ook ons contact met u als klant verbeteren. Deze keer vertellen wij u over ons Klantencentrum, onze nieuwe telefooncentrale en bereikbaarheid. Ook leest u over onze participatievormen met bewoners en de nieuwe bewonerscommissies die onlangs zijn geïnstalleerd. Dit zijn belangrijke momenten voor ons. Vanaf nu openen wij elk nummer van beter wonen met een gedicht over Almelo, om het gevoel bij en voor de stad weer te geven. Wij hopen op een mooie serie gedichten. Tot slot wens ik u fijne feestdagen en een gelukkig, gezond nieuw jaar. Dat u ook in 2011 fijn mag wonen! Uiteraard zijn wij u dan weer graag van dienst.

Stil in Almelo ’t is stil in Almelo stil op zondagmorgen kroegen langs gezworven iedereen gezien ’t Is stil in Almelo de winkels zijn gesloten de kerk nog niet open en ik zit op een blauwe bank Ik kijk op grote straten ik kijk uit op het Koornplein ik kijk naar al die plekken waar straks mensen zullen zijn Stil in Almelo Het stoplicht knipt oranje de stad nog zonder franje maar toch mijn stad mijn stad, mijn kleine stad provinciestad, mijn stad Het is stil in Almelo heel stil op zondagmorgen Peter Schoof (1950)

Colofon december 2010

Peter van der Hout Directeur bestuurder Beter Wonen

Aangepaste openingstijden

Op de volgende data gelden aangepaste openingstijden voor ons kantoor. Dinsdag 14 december Geopend tot 15.45 uur

Vrijdag 24 en 31 december Gehele dag gesloten

Maandag 3 januari Geopend vanaf 10.00 uur

Voor technische spoedmeldingen belt u 24 uur per dag, 7 dagen per week: (0546) 54 64 64.

Almelose woningstichting Beter Wonen Klimopstraat 2a 7601 SH Almelo Postbus 327 7600 AH Almelo Klantencentrum (0546) 54 64 64 Fax (0546) 54 62 02 www.beterwonen.nl Openingstijden kantoor/ klantencentrum Maandag t/m donderdag 8.00 tot 16.30 uur Vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur Telefonisch melden van reparatieverzoeken Voor reparaties kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen op tel. (0546) 54 64 64.

Oplage 7.200 exemplaren Redactieadres Postbus 327, 7600 AH Almelo E-mail: redactie@awsbeterwonen.nl Redactieteam P. Berkers, P. van der Hout, mw. I. Westerhof Druk Drukkerij Roelofs Enschede Foto’s/illustratie Arthur Riet Fotografie, Michel Coumans, Beter Wonen Papier Houtvrij MC Silk (T.C.F.) Concept, design en eindredactie slagbijalmelo

U kunt uw verzoek ook indienen via reparaties@aswbeterwonen.nl. Deze verzoeken worden tijdens kantooruren in behandeling genomen. Klachtencommissie Als u van mening verschilt met de (team)manager van een afdeling over de afhandeling van een klacht, kunt u die klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. Een procedurebeschrijving kunt u opvragen bij het Klantencentrum. Klachtencommissie Beter Wonen Postbus 327 7600 AH Almelo


Nieuws van Beter Wonen

Zelfstandig wonen

in een aanleunwoning van De Koppeling Vanaf 1 juli 2010 wonen in De Koppeling zeven jongeren via De Twentse Zorg Centra. Onlangs kwam daar een achtste bewoner bij. Ook Beter Wonen werkt mee aan dit project. De woningen in De Koppeling leunen aan bij woonzorgcentrum De Koppel in De Riet. Doordat deze woningen niet meer voldeden aan de wensen van de meeste senioren, ontstond er leegstand. Nu wonen er starters. De woningen zijn voor hen bijzonder geschikt. Ze zijn zeer overzichtelijk en hebben alles in huis om te oefenen met zelfstandig wonen.

Vooraf zijn deze contacten al opgebouwd tijdens kennismakingsbijeenkomsten. Zo brachten de senior bewoners van De Koppeling een bezoek aan één van de woongroepen van DTZC in Tubbergen. De bewoners werden geïnformeerd met een presentatie over de nieuwe doelgroep, waarna de bewonerscommissie een smakelijk buffet organiseerde.

De Twentse Zorg Centra (DTZC) is samen met ZorgAccent-Thuiszorg Noord West Twente (TNWT) en Beter Wonen tot een samenwerkings­opzet gekomen. Beter Wonen biedt huisvesting in de kleinere boven- en benedenwoningen en een gezamenlijk(e) kantoor/huiskamer/keuken. Overdag verzorgt DTZC de begeleiding van de voornamelijk jonge bewoners. Na 23.00 uur neemt de nachtdienst van ZorgAccentTNWT het over.

Een eigen huis

Jong en oud In de gezamenlijke huiskamer treffen we projectleider Bernadien Rötter en groepsleider Bouke de Jong. Zij geven uitleg over de gang van zaken bij De Koppeling. Later sluit Dylan Wind aan. Hij woont in één van de benedenwoningen. Bernadien: “Er zijn op dit moment veel mensen met een beperking die willen leren om zelfstandig te wonen met minimale begeleiding. De huidige bewoners komen vanuit een thuissituatie of één van onze woongroepen. DTZC heeft groepen door de hele regio Twente. In dit project is een training opgenomen die de bewoners helpt om zelfstandiger te wonen. Momenteel wonen er zeven mensen in de leeftijd van 17 tot 19 jaar en één dame van 56 jaar.” In De Koppeling wonen ook senioren. Volgens Bernadien hebben zij de nieuwe, jonge bewoners goed ontvangen. “Er is contact over en weer en er worden leuke gesprekken gevoerd op de gang en in de gezamenlijke tuin. Ook gaan ze bij elkaar op bezoek. De nieuwe bewoners hebben een ‘intrekkersmoal’ gehouden voor de buren, een barbeque. De contacten zijn dus heel positief.”

Dylan Wind is 18 jaar en woont vanaf 1 juli voor het eerst zelfstandig in De Koppeling. En dat is een hele ervaring. “Ik woonde in woongroep Binnenhof in Almelo. Daar had ik het goed naar mijn zin, tot ongeveer een jaar geleden. Toen kwamen er steeds jonge kinderen bij en daar voelde ik mij niet meer gelukkig bij. Ik wilde graag zelfstandig wonen en dit is een heel mooie kans om dat op te bouwen. Later, als ik een vriendin heb, wil ik met haar zelfstandig wonen met nog één uur begeleiding of iets meer als dat nodig is.” Dylan heeft de horeca-opleiding KPC Groep Nederland gevolgd. “Ik heb snijtechnieken geleerd en hygiëne, schoonmaak en klantvriendelijkheid. Nu loop ik stage bij het pannenkoekenhuis in Borne. Ik wil graag werken in de horeca als hulpkok.” En wat doet hij in zijn vrije tijd? Dylan: “Als ik thuiskom van mijn stageplaats of school ga ik eerst eten met de begeleiders. Dan ga ik thuis achter mijn laptop. Of ik zit op de bank en kijk tv. Het bevalt me nu heel erg goed in mijn eigen huis. Eerst was ik heel blij en toen werd ik heel zenuwachtig. Ik miste de gezelligheid van de woongroep eerst wel. En ik vond het ook heel spannend om alleen thuis te komen. Nu ben ik al een stuk meer gewend.” We mochten de woning van Dylan bekijken en die zag er heel gezellig uit. Een prettige woonkamer annex slaapkamer. Aan de wasrekjes hing de was te drogen. Er stond een stoere, grijze gemêleerde bank met strakke kastjes. Een fijne woonplek! Meer informatie over De Twentse Zorg Centra vindt u op: www.dtzc.nl. 3


Samen beter wonen, leven, werken

Dichten en beelden over Almelo Beter Wonen vindt het belangrijk om in 2011 voort te borduren op de thema’s van 2010. En daarvoor vragen wij uw medewerking. Wij nodigen u uit om uw gedachten over samen wonen, samen werken, samen spelen, samen leren of samen ontwikkelen in Almelo op papier te zetten of deze in beeld te brengen met een foto, tekening of schilderij. Wat maakt Almelo voor u bijzonder? Wie weet staat uw inzending straks in ons boekje!

Omdat dit een andere manier van uiten is, is het voor u een extra uitdaging. U ontwikkelt uw creativiteit en wij krijgen door uw gedachte­ spinsels nieuwe informatie over wat belangrijk is voor u in de wijk, de woning en de woonomgeving. Ook dagen wij scholen uit om de leerlingen te stimuleren hun gedachten over samenleven in Almelo in een gedicht of beeld te vatten.

Wij hopen dat het een mooi boekje wordt over Almelo en wat u van uw stad vindt!

Vergrotingen

Stuur uw inzending vóór 1 augustus 2011 naar:

De gedichten en beelden die eruit springen door hun kritische noot, kleur of klank, laten wij vergroten. Deze krijgen een mooie plek in de stad. Ook worden enkele inzendingen op canvas afgedrukt en ter bezichtiging opgehangen in ons kantoor. Tijdens de Boekenweek in oktober 2011 nodigen wij alle inzenders uit om bijeen te komen. Tijdens dat samenzijn wordt het meest in het oog springende gedicht en beeld bekendgemaakt. Van de twintig creatiefste of leukste gedichten maken we een boekje, waarbij ook twintig ingeleverde ‘beeldverhalen’ worden geplaatst.

4

Wat moet u doen? Verwerk uw gedachten over ‘samenleven in Almelo’ in een gedicht van maximaal 150 woorden of in een foto, tekening of schilderij.

Redactie beter wonen Klimopstraat 2a 7601 SH Almelo Per e-mail inzenden kan ook: redactie@awsbeterwonen.nl. Natuurlijk mag u uw inzending tijdens kantooruren ook afgeven aan de Klimopstraat 2a of bij een wijkinfopunt van Beter Wonen.


Nieuws van Beter Wonen

Planning regulier onderhoud 2011 Wilt u weten of en wanneer Beter Wonen onderhoudswerkzaamheden aan uw woning gaat verrichten? Kijk dan op www.beterwonen.nl. Klik achtereenvolgens op Bewonersinformatie – Informatie over onderhoud – Grootonderhoud. Hier vindt u de planning van het reguliere onderhoud in 2011. Ontvangt u de planning liever per post? Geen probleem. Vraag deze aan bij ons Klantencentrum, tel. (0546) 54 64 64. Zodra wij onderhoudswerkzaamheden aan uw woning gaan uitvoeren ontvangt u persoonlijk bericht.

Voorkom een huurschuld Om huurachterstanden terug te dringen, heeft Beter Wonen haar huurincassobeleid aangepast. Wij gaan

Ook de gemeente helpt u energie besparen

meer doen om huurachterstanden te voorkomen (preventie) en hebben daarnaast ons incassotraject aangescherpt. Dit nieuwe beleid gaat in per 1 januari 2011. Beter Wonen wil voorkomen dat er huurachterstanden ontstaan doordat de maandelijkse huur niet past bij het inkomen en de leefgewoonten van huurders. Daarom bespreken we met kandidaat-huurders nadrukkelijker wat hun woonlasten zullen zijn. Huurders die de huur niet op tijd betalen, spreken we eerder aan. Zo zorgen we ervoor dat de schulden niet te hoog oplopen en het einde zoek raakt. We bieden actief hulp en verwijzen huurders door naar het Meldpunt Huurschuld. Zij helpen bij het op orde brengen van huurachterstanden. De kosten voor de aanmaning en een betalingsregeling komen te vervallen. Besluit een huurder om zijn huur niet te betalen, treft hij geen regeling of betaalt hij de regeling niet, dan dragen wij de incasso over aan de deurwaarder. Daarmee zijn hoge kosten gemoeid die voor rekening van de huurder komen. Huurders kunnen dit voorkomen door samen met ons actief te zoeken naar een oplossing voor de huurachterstand. De SHBW heeft een positief advies uitgebracht over ons nieuwe huurincassobeleid. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons Klantencentrum, tel. (0546) 54 64 64.

Met het project Energie besparen Almelo helpt de gemeente Almelo u om uw woning energiezuiniger te maken. Op www.energiebesparenalmelo.nl vindt u hierover allerlei informatie. Daarnaast is er een helpdesk en nodigt de gemeente u uit in de wijk, zodat u vragen kunt stellen. Ook kunt u voor € 150,- een advies op maat laten opstellen, dat past bij u en uw woning. Door energiebesparende maatregelen te treffen bespaart u veel geld. De landelijke overheid ondersteunt u met: • subsidies voor gevel-, dak- en vloerisolatie • subsidies voor isolerend glas • een stimuleringssubsidie voor het verbeteren van het energielabel van uw woning Het project Energie besparen Almelo is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. Ook woningcorporaties St. Joseph en Beter Wonen doen eraan mee. Als huurder kunt u zich via www.beterpeter.nl gratis aanmelden voor hulp van een digitale energiecoach. Deze bepaalt samen met u hoe u energie kunt besparen door zuiniger om te springen met water, gas en elektra. Van harte aanbevolen! 5


Lievelingsrecept

Groenteovenschotel met shoarmagehakt Dick Bosma werkt sinds januari 2010 bij Beter Wonen als manager Vastgoed. Hij heeft twee kinderen en dit is een van hun favoriete ‘huisgerechten’. Van huis uit is Dick geen keukenprins. Daarom valt hij veelal terug op ovenschotels. Die zijn makkelijk te maken en altijd zeer smakelijk. Een voordeel van dit soort gerechten is dat je makkelijk kunt variëren met ingrediënten, bijvoorbeeld vlees en groenten. Een beetje culinair inzicht helpt, al moet daar niet te zwaar aan worden getild. Bij deze Dicks recept voor een heerlijke en voedzame maaltijd, die extra goed smaakt na een frisse winterwandeling.

Hoofdgerecht: Ingrediënten 2 winterwortels 1 prei 1 rode paprika 1 blikje maïskorrels (150 gram) 1 ei ca. 300 gram rundergehakt 1 pakje ovendagschotel-mix voor prei met gehakt en kerrie (Maggi) ca. 700 gram voorgekookte aardappelschijfjes (voordeliger zijn zelfgemaakte aardappelschijfjes. Schil hiervoor aardappels, snijd ze in plakjes en kook ze 5 tot 7 minuten) 1 zakje shoarmakruiden 1 zakje geraspte kaas 2 el olie 400 ml water

Materialen Een ingevette ovenschaal van circa twee liter.

Aan de slag Verwarm de oven voor op 200 °C. Maak de prei schoon en snijd deze in ringen. Schil of schrap de winterpeen en snijd deze in blokjes. Verwijder de zaadjes van de paprika en snijd deze in reepjes. Laat de maïs uitlekken. Maak het gehakt aan met een deel van de shoarmakruiden en laat de aardappelschijfjes vier minuten voorgaren in de magnetron. Verhit de olie in de koekenpan en bak het shoarmagehakt vijf minuten. Voeg de prei, paprika en winterpeen toe en bak dit twee minuten mee. Schep de uitgelekte maïs erdoor. Roer het ei los met 400 ml water en de mix voor ovendagschotel. Leg de helft van de aardappels in de

ingevette ovenschaal. Schep het vleesmengsel erop en dek het geheel af met de rest van de aardappels. Schenk de ovenmix erover en bestrooi met geraspte kaas. Plaats de schaal in de oven en laat het geheel in ca. 45 minuten gaar en goudbruin worden. Gebruik pannenlappen als u de schaal uit de oven haalt! Sluit uw maaltijd af met een licht toetje, zoals fruit, yoghurt of vla. Eet smakelijk!

dit pt terugzien in Wilt u uw rece ! r hem dan nu in magazine? Stuu Redactie beter wonen SH Almelo of per Klimopstraat 2a 7601 eterwonen.nl e-mail: redactie@awsb

6


Gratis jaar­abonnement voor de bibliotheek In 1994 opende koningin Beatrix de Centrale bibliotheek Het Baken in de binnenstad van Almelo. Sindsdien heeft de bieb al een kleine vier miljoen bezoekers ontvangen. Toch zijn er nog altijd volwassenen en kinderen die geen gebruikmaken van de vele mogelijkheden die de bibliotheek biedt. Dankzij een financiële bijdrage van woningcorporaties Beter Wonen en St. Joseph komt hier verandering in. Na een ingrijpende renovatie werd Het Baken op 1 november jl. heropend. Het was duidelijk tijd voor vernieuwing. In de volledig gerenoveerde bibliotheek in de binnenstad – het hoofdfiliaal – stapt u verschillende werelden binnen. Om er een paar te noemen: de wereld van de Spanning, de wereld van de Kids, de wereld van het Reizen en de wereld van Kunst en Literatuur. Op een aantrekkelijke manier komt u hier meer te weten over bijvoorbeeld psychologie, gezondheid, biologie of sport. Naast het lenen van boeken, cd’s en dvd’s kunt u er ook terecht voor lezingen, debatteeravonden, concerten en tentoonstellingen. Daarnaast is er het leescafé, waar u zich kunt vermaken met een scala aan tijdschriften en tussentijds iets kunt drinken of eten.

ratis jaarabonnement

Graag bieden wij u, onze huurders, per gezin een gratis jaarabonnement voor de bibliotheek aan. U kunt met deze pas ook terecht in het filiaal Heracles bij de wijken Windmolenbroek en De Riet en in het filiaal Schelfhorst. Als u nog geen abonnement heeft, is dit een mooie gelegenheid kennis te maken met de bibliotheek en haar vele mogelijkheden! Rond half januari 2011, wanneer de bibliotheek officieel wordt heropend, bieden Beter Wonen en St. Joseph u op een leuke manier gratis de biebpas aan. Wij hopen u hier een plezier mee te doen. U hoort van ons. Alvast veel leesplezier!

Nieuws van Beter Wonen

Beter Wonen officiële AED-locatie De automatische externe defibrillator, kortweg AED, wordt ingezet bij mensen met een circulatiestilstand. Het hart staat dan stil, waardoor er geen bloed meer door het lichaam stroomt. Door middel van elektrische schokken kan een AED het hartritme weer op gang helpen. Sinds kort is Beter Wonen een officiële AED-locatie. Een AED werkt automatisch en is eenvoudig te bedienen. Hierdoor kunnen ook ‘gewone’ mensen het apparaat gebruiken. Het landelijk netwerk AED-alert ijvert ervoor dat in straten en buurten zoveel mogelijk AED's komen, zodat men in geval van nood toegang heeft tot een dergelijk apparaat. Beter Wonen heeft haar AED-apparaat per 8 november van binnen naar buiten verplaatst. Deze hangt nu in een omkasting boven de brievenbus. Wij zijn nu aangewezen als officiële AED-locatie. Niet alleen onze interne bedrijfshulpverleners kunnen de AED gebruiken,

maar ook getrainde personen van buitenaf. Als er alarm wordt geslagen, krijgen zij een melding op hun mobiele telefoon. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op www.aedalert.nl.

7


Theater als wapen tegen armoede en uitsluiting Armoede kent vele gezichten. Door geldgebrek, gezondheidsproblemen of weinig sociale contacten staan veel mensen aan de zijlijn. Oók in Almelo. Met het Armoedepact zetten de gemeente en andere instellingen zich in om sociale uitsluiting te bestrijden en te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. Beter Wonen steunt dit Armoedepact vol overtuiging.

Eén van de acties in het Armoedepact is het in beeld houden van het thema armoedebestrijding. Bijvoorbeeld door erover te spreken, elkaar ermee te confronteren en samen aan projecten te werken.

Stadsgesprek over armoede

De bijeenkomst is bedoeld voor álle inwoners in Almelo, van welgesteld tot uiterst onbemiddeld. Arm en niet-arm beleven samen theater dat iedereen aanspreekt. Tijdens een nagesprek wisselen theatermakers en publiek ervaringen en gedachten uit.

In het kader van het Armoedepact organiseert gemeente Almelo op 16 december 2010 een stadsgesprek over armoedebestrijding. De Joseph Wresinski Cultuur Stichting voert die avond de toneelvoorstelling Lazarus op. Hierin vertellen onder andere ex-dak- en thuislozen hun verhaal over armoede. In de voorstelling wordt een gevecht met de bureaucratie omlijst door een mengeling van ontroerende, poëtische, onthullende en hoopgevende scènes.

Komt u ook? De bijeenkomst vindt plaats op 16 december aanstaande in de Elisaparochie aan de Rembrandtlaan 23. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee, waarna de voorstelling begint. De entree is gratis.

“De armsten zeggen het ons vaak: het ergste ongeluk voor de mens is niet de honger, niet het ongeletterd zijn, zelfs niet het zonder werk zitten. Het ergste ongeluk is te weten dat je niet meetelt, dat zelfs je leed wordt genegeerd.” Père Joseph Wresinski

Toewijzingseisen voor sociale huurwoningen veranderen Vanaf 1 januari 2011 mogen woningcorporaties sociale huurwoningen met een huurprijs lager dan € 648 per maand, nog vrijwel uitsluitend toewijzen aan woningzoekenden met een gezamenlijk inkomen lager dan € 33.000 per jaar. Deze richtlijn geldt voor 90% van de huurwoningen. De overige 10% van deze woningen kan onder bijzondere voorwaarden worden toegewezen aan woningzoekenden met een hoger inkomen. De richtlijn is afkomstig van de Europese Commissie, die vraagt om het afbakenen van de doelgroep bestaande uit ‘economisch onbemiddelden’. De genoemde inkomensgrens vormt een afbakening. Minister Donner schreef voor de invoering van deze inkomensgrens een ministeriële regel. De Tweede Kamer ging daarmee in oktober jl. akkoord, ondanks felle bezwaren vanuit corporaties, de Woonbond, de vereniging van gemeenten (VNG) en ouderenbonden. Een onderzoek wijst uit dat door deze richtlijn een grote groep huurders met een

8

middeninkomen (net boven de € 33.000) in de knel komt. De huidige woningmarkt biedt hen geen alternatieven. Als gevolg van deze richtlijn speelt het gezamenlijke inkomen vanaf 2011 een nog belangrijker rol bij het vinden van een sociale huurwoning. Is uw inkomen lager dan € 33.000 per jaar, dan verandert er voor u niets. Is uw inkomen hoger dan € 33.000 per jaar, dan moet u rekening houden met een huur van minimaal € 648 per maand. Beter Wonen zal deze inkomensgrens zeer scherp in de gaten houden om problemen achteraf te helpen voorkomen. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.beterwonen.nl of www.woonburo.nl.


Beter Wonen stimuleert initiatieven en activiteiten die het wonen en leven in haar werkgebied verbeteren of versterken. Organisaties kunnen ons benaderen voor een financiële bijdrage of donatie.

Sponsoring: wat en waarom? Sponsorverzoeken wegen wij zorgvuldig af. Zo moet een evenement of project binnen onze missie/visie passen en direct of indirect ten goede komen aan onze huurders. Ook verwachten wij een tegenprestatie voor onze huurders. Als tegenprestatie voor de sponsoring van de Stichting Samen voor de Ander ontvangen wij bijvoorbeeld jaarlijks toegangskaarten voor de Nacht van Almelo. Deze kaarten stellen wij ter beschikking aan onze huurders. In 2010 steunden wij onder andere de volgende organisaties/activiteiten in Almelo: • Basketbalvereniging De Uitsmijters • Musical- en operettevereniging Servus • Pleinconcert Almelo • Stichting Beeklustpark • Stichting de Slinger • Stichting Evenementen Almelo • Sinterklaasintocht • Koninginnedag • ‘t Wevershuisje • Toppers op Zondag • Nacht van Almelo • Straattheater • Scoop (zomerwijkweken) • Rode Kruis • Almelose Ruiterdagen Daarnaast ondersteunden de verschillende wijkteams activiteiten op wijkniveau. Voorbeelden hiervan zijn de sponsorloop van basisschool De Hagedoorn en de Social Sofa in de binnenstad. Dit laatste was een actie van de gemeente. Deze stelde wijkwaardebonnen beschikbaar voor plannen waarbij bewoners samen werken aan een betere samenleving. Bij de Social Sofa deden zij dat door samen een betonnen bank bij een speelveld aan de Vijverstraat te mozaïeken. Mede dankzij het mooie weer was dat een heel gezellig gebeuren!

Sponsorverzoek indienen? Ook in 2011 ondersteunt Beter Wonen initiatieven en activiteiten die mensen verbinden in straat, wijk en stad. Wilt u weten aan welke criteria een activiteit, evenement of project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van Beter Wonen? Kijk dan op www.beterwonen.nl. Klik achtereenvolgens op: Over Beter Wonen – Organisatie – Maatschappelijk ondernemen. U vindt hier ook het aanvraagformulier.

9


Maatschappelijk Café Op 30 september jl. vond het eerste Maatschappelijk Café plaats voor vertegenwoordigers van de SHBW en maatschappelijke partners zoals Scoop, Gemeente en vele andere zorg- en welzijninstanties. Het ging over ontwikkelingen in Almelo, hoe we met elkaar samenwerken en vooral hoe we dat verder kunnen laten groeien. Het was een succes voor alle deelnemers. Ook burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld droeg actief allerlei goede ideeën aan. De gloednieuwe Almelose sportaccommodatie IISPA vormde het decor van het Maatschappelijk Café. De catering werd verzorgd door cliënten van De Twentse Zorgcentra.

‘Dit brengt geleidelijk aan echte samenwerking op gang.’ Monique Budde, voorzitter Cliëntenraad Almelo

Beter Wonen wil het Maatschappelijk Café vervolgen en een wijkdialoog organiseren over het wonen in Almelo. Directeur Peter van der Hout: “We denken niet alleen aan de stenen, we denken vooral aan de mensen en hoe zij prettig wonen.’’ Beter Wonen zoekt daarom de bewoners op om hen beter te leren kennen en te horen wat hun wensen en behoeften zijn. Samen met u gaan we op zoek naar nieuwe kansen voor de wijken en voor de stad. We staan open voor initiatieven en willen goede dingen op de goede manier doen. Als maatschappelijk betrokken organisatie gaan we samen met bewoners en partners voor beter wonen!

‘Het is nuttig om meer inzicht te krijgen in onze maatschappelijke partners.’ Lammert de Groot, Dagelijks Bestuur SHBW, huurdersvereniging

Beter Wonen in gesprek met Almelose smaakmakers

In het Nieuw Almeloos Kookboek laat Beter Wonen zien met wie zij in de stad samenwerkt. Vijftien mensen – waaronder enkele huurders en vertegenwoordigers van de SHBW, gemeente Almelo, Heracles, Aveleijn Scoop en Kliëntenraad – die zich nauw betrokken voelen bij het wel en wee van Almelo, komen aan het woord tijdens bijzondere kookmomenten. Terwijl zij thuis hun favoriete gerecht bereiden, vertellen zij wat hen bezighoudt. En vooral ook wat hun ideeën en dromen zijn over Almelo. In ieder verhaal vormt ‘betrokkenheid’ het centrale thema. Betrokkenheid bij mensen, bij het wonen en bij Almelo. Een inkijkexemplaar van het Nieuw Almeloos Kookboek ligt op ons kantoor aan de Klimopstraat en bij de bibliotheek. Kijk voor een digitale versie op www.beterwonen.nl.

‘Aan de keukentafel ontstaan ongedwongen gesprekken. Samen koken en eten nodigt uit tot een goed gesprek. Met dit Nieuw Almeloos Kookboek kunnen onze partners en huurders elkaar beter leren kennen.’ Peter van der Hout, Directeur bestuurder Beter Wonen 10


Aan het werk dankzij MAC ‘Aktief in de wijk’ Vanaf 1 november werkt de heer Rafi Harbi Ibrahim via MAC ‘Aktief in de wijk’ als ondersteuner van onze buurtbeheerder in Ossenkoppelerhoek. Zijn speciale opgave is het controleren van het materieel van de City Jungle en het toezicht op de omgeving daarvan. MAC ‘Aktief in de wijk’ is een initiatief om mensen die moeilijk aan een baan komen, de kans te geven om werkervaring op te doen. Organisaties uit de wijken melden bij MAC aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. De medewerkers van MAC gaan vervolgens op zoek naar een vrijwilliger of werkzoekende. De volgorde kan ook omgekeerd zijn: er wordt dan een passende werkomgeving gezocht voor een vrijwilliger of werkzoekende. Zo ging het ook bij Rafi Harbi Ibrahim. Hij zocht naar een mogelijkheid om iets te doen. Een kennis van hem werkte al via MAC als vrijwilliger en meldde hem aan bij MAC ‘Aktief in de wijk’. Daarna ging MAC op zoek naar passend werk voor Rafi.

Van Irak naar Almelo Rafi vluchtte vier jaar geleden met zijn moeder, zus en twee broers uit Irak. In Irak ging hij tot zijn 16e naar school en werkte hij bij zijn inmiddels overleden vader als timmerman. Ook werkte hij als automonteur, laminaatlegger en schilder. Toen Rafi en zijn familie naar Nederland kwamen, werden zij opgevangen in het asielzoekerscentrum in Appelscha. Na één jaar, in november 2007, mochten ze een woning zoeken in Almelo.

goed moet beheersen om daarna een opleiding te kunnen volgen. Daarom diende hij een verzoek in bij de gemeente om een cursus Nederlands te volgen. Hij volgde anderhalf jaar lessen op het ROC en deed met goed gevolg examen voor niveau 2. Momenteel is zijn aanvraag voor een vervolgcursus op niveau 3 in behandeling.

Ervaring opdoen Bastiaan Schuitert van MAC ‘Aktief in de wijk’ helpt Rafi bij het zoeken naar mogelijkheden om werkervaring op te doen. Via MAC werkt Rafi nu zes maanden als een soort klusjesman bij wijkcentrum de Schöppe en soms voor SOWECO. En sinds kort werkt hij dus ook voor Selim Dokur, onze buurtbeheerder in Ossenkoppelerhoek. Rafi is op maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 12.00 uur aanwezig in de wijk. Het werken via MAC bevalt hem prima. Het doet hem goed onder de mensen te zijn en Nederlands te spreken en leren in de praktijk. In de toekomst wil Rafi een vak leren waarbij hij met zijn handen aan de slag kan, bijvoorbeeld als installateur of vakman. Want daar heeft hij gevoel voor. Rafi, van harte welkom in de wijk!

Vanaf het moment dat Rafi zelfstandig woont in Almelo, ontvangt hij een basisuitkering. Hij onderkent dat hij eerst de Nederlandse taal

11


Interview met Mieke Kuik-Verweg

Een wethouder met oog voor de menselijke maat Met grote bevlogenheid beheert wethouder Mieke Kuik sinds dit jaar de portefeuille Sociale Zaken, Sociale en Maatschappelijke Activering, Jeugd, Welzijn, WMO, Wijkaanpak, Stadsdeelwethouder De Riet/Nieuwland, Bornerbroek, Nijrees en Kollenveld. Allemaal werkvelden die haar sterk aanspreken. Werkweken van zestig uur of meer zijn regel dan uitzondering.

Waar ligt de bron van deze motivatie en inzet? “Ik ben opgegroeid in een roodrooms nest. Mijn vader was actief bij de vakbond en mijn moeder had een feministische inborst. Daar krijg je als kind iets van mee. De sociaaleconomische verschillen tussen mensen vielen mij al vroeg op. Ik vroeg me af hoe die verschillen ontstonden en of er iets aan te doen was. En die vragen houden mij nog steeds bezig. Mijn liefde voor mensen is mijn grootste drijfveer, ik wil werken aan meer sociale en economische gelijkheid. Door politiek actief te zijn kun je echt dingen veranderen.”

Ook de gemeente praat over bezuinigen. Zij hanteert nu de slogan ‘meer met minder’. Kunt u dat uitleggen? “Ja, de economische crisis raakt iedereen. En daar moeten we rekening mee houden. Ik zet mij in om ondanks deze financiële teruggang, vooruitgang te boeken voor de mensen die het echt nodig hebben. Door krachten te bundelen en initiatieven goed op elkaar af te stemmen, is vaak meer mogelijk dan we denken. Ik nodig iedereen uit om mee te doen en niet aan de kant te blijven staan. Een goed voorbeeld van effectief samenwerken is het Almelose Armoedepact. Daarin verklaren twintig organisaties dat zij de handen ineen slaan om armoede die van generatie op generatie bestaat, te doorbreken. Ik wil vooral de jeugd de mogelijkheid bieden om zich zo volledig 12

mogelijk te ontwikkelen. Zij zijn de poort tot een betere toekomst. Ik ben daarom heel blij met de oprichting van het Jeugdsport- en cultuurfonds. Dit fonds is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan een creatieve of sportieve cursus/training en daardoor minder kans krijgen om zich maatschappelijk te ontplooien. Dankzij het fonds kan dit wel. Op www.jeugdsportfonds.nl staat hierover meer informatie.”

Op welke manier komt u tot samenwerking? “Via de Wijkaanpak zoeken wij bijvoorbeeld naar samenwerking met bewoners. We nodigen kleine groepen bewoners uit, liefst een straat of buurt. We vragen hen wat zij willen, missen en wat zij zelf kunnen bijdragen. Op die manier is de boodschappenbus in de wijk De Riet/Nieuwland gerealiseerd. Omdat de bewoners behoefte hadden aan een dergelijke bus, hebben welzijns- woon- en zorgdisciplines dit opgepakt. Stadsdeelcoördinator Miriam ten Voorde biedt ondersteuning vanuit de gemeente en verschillende partijen leveren een bijdrage in natura. Zo stelt Zorgaccent-TNWT de bus beschikbaar en wordt deze bemand door vrijwilligers. Wat ik ook belangrijk vind, is dat mensen die moeilijk een werkplek vinden, hierbij hulp krijgen. Ik ben daarom heel blij met MAC ‘Aktief in

de wijk’, dat vrijwilligerswerk en stageplekken biedt. Voorkomen van schooluitval is een van mijn andere speerpunten. Een goede opleiding is tegenwoordig een eerste vereiste om een baan te krijgen. Jongeren tussen 18 en 27 jaar die geen school meer volgen, moeten zich melden bij het Jongerenpunt bij het werkplein. Daar zitten vakmensen die de jongeren vragen wat ze willen of kunnen. Samen met hen bekijken ze de mogelijkheden om dat doel te bereiken. Er geldt hier wel een duidelijke stelregel: geen inspanning betekent geen geld. Ondanks alle bezuinigingen is in Almelo de ‘menselijke maat’ nog zichtbaar. Almelo biedt haar inwoners bijvoorbeeld veel voorzieningen. Ik ben er voor de bewoners van deze stad. Ik houd om de week spreekuur, op dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur. Iedereen die mij wil spreken, is dan zonder afspraak welkom voor een tienminutengesprek. Indien nodig maak ik een vervolgafspraak.”

Wat is uw grootste wens voor 2011? “Ik wens dat de bewoners van Almelo mijn boodschap om samen te werken zullen oppakken. En dat daardoor het onderlinge begrip en de zorg voor elkaar groeien, zodat iedereen het komende jaar een stukje geluk ervaart. Het is mijn wens om daaraan mee te mogen werken.”


Beter Wonen komt naar u toe Op 9 augustus jl. trokken wij met een ijscokar de wijk Beeklust 1 in, om te horen wat uw wensen en verlangens zijn. Dit heeft ons nuttige informatie opgeleverd. Hoewel de wijkbewoners eerst wat afwachtend waren, werden ze steeds vrijer en kwamen ze spontaan naar ons toe om te praten over de wijk. Het woongenot bleek een belangrijk punt. Het merendeel van de mensen gaf aan dat het hen prima bevalt in de wijk en dat het contact met de buren goed is. Voor hen geldt: een goede buur is beter dan een verre vriend. Veel mensen wonen al erg lang in Beeklust 1 en zijn blij met de toekomstige nieuwbouw (seniorenhuisvesting) aan de R. Verhulstlaan. Zij kunnen daardoor in de wijk blijven wonen en hoeven niet te verhuizen naar een seniorenwoning in een andere wijk. De ligging van de wijk wordt als positief ervaren en over het algemeen zijn de bewoners tevreden over het winkelcentrum. Dit is, net als de kinderboerderij, een erg belangrijke sociale voorziening in de wijk. Tijdens de middag met de ijscokar konden de bewoners van Beeklust 1 een prijs winnen. De gelukkigen zijn: 1e prijs mevrouw Hoevenberg, Berlagelaan 2e prijs de heer/mevrouw Meijer, P. Poststraat 3e prijs mevrouw Wieldraaijer, P. Poststraat Wijkadviseur Boudewijn Beekveldt heeft hen inmiddels hun prijs overhandigd.

Wat kan beter? De bewoners gaven ons ook een aantal verbeterpunten mee. Zo zijn er in Beeklust 1 te weinig parkeerplaatsen en wordt er in diverse straten te hard gereden. Ook de hondenpoep blijkt een doorn in het oog. Bijna iedereen noemde dit als minpunt. Ook vindt men het jammer dat er nog geen nieuw wijkcentrum is gekomen voor De Smorre. En hoewel de bewoners het naar hun zin hebben in de wijk, merken zij wel op dat de onderlinge contacten teruglopen. Het wijkteam heeft alle opmerkingen van de bewoners op een rijtje gezet. Samen met de bewoners gaan wij daarmee in 2011 aan het werk. De bewoners gaven namelijk massaal aan dat zij bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken voor hun wijk!

Waar komt u ons tegen? Beter Wonen zoekt persoonlijk contact met haar bewoners. Zo spraken wij u op de wijkinfomarkt in de Windmolenbroek en tijdens de Cosbomarkt in de binnenstad. In 2011 gaan wij dit vaker doen. Wij zijn daar, waar u ook bent! Zo kunnen we samen van gedachten wisselen over beter wonen. Wij hopen natuurlijk dat u ons daarin tegemoet komt en wilt meedenken en -werken aan beter wonen in uw straat, wijk en stad.

Extra zakcentje voor kinderen in Ossenkoppelerhoek­­ In het kader van het Preventieplan Ossenkoppelerhoek is een nieuwe muntsoort geïntro­duceerd: de Ossenkopjes. Met deze muntjes kunnen kinderen in de wijk van alles kopen. Van een bal tot een fiets! De Ossenkopjes zijn een initiatief van SOWECO. Ook Beter Wonen ondersteunt deze actie. De Ossenkopjes hebben een waarde van € 3,-. Kinderen kunnen ze verdienen door allerlei klusjes te verrichten, bijvoorbeeld door te helpen met het opruimen van zwerfvuil en bladeren. Ook bij een aantal wijkevenementen kunnen Ossenkopjes worden verdiend, zoals bij de Rembrandfiësta en het streetsoccer. Vervolgens kunnen zij de Ossenkopjes inleveren bij Dierenboulevard Jan de Roo aan het Vincent van Goghplein. De kinderen zijn enthousiast en het project is een enorm succes! Wilt u meer weten over de Ossenkopjes en de wijk Ossenkoppelerhoek? Kijk dan eens op www.ossenkoppelerhoek.isonzewijk.nl. Een aanrader!

13


Nieuwe bewonerscommissies Het afgelopen jaar zijn enkele nieuwe bewonerscommissies tot stand gekomen: De Oosterhof, De Buitenhof, Klantenpanel R. Verhulstlaan deel I en wijkplatform Wierdensehoek. De voorzitter van de kersverse bewonerscommissie De Buitenhof vertelt.

De leden van bewonerscommissies behartigen de gezamenlijke belangen van alle bewoners binnen een complex, straat of buurt. Zij dragen bij aan een zo groot mogelijk woongenot voor elke individuele bewoner. Bewonerscommissies overleggen daarover met Beter Wonen en geven advies op het gebied van beleid en beheer.

De Buitenhof Op 4 oktober jl. vond de oprichtingsvergadering van de nieuwe bewonerscommissie De Buitenhof plaats. De commissie bestaat uit zes bewoners. Zij organiseerden samen met het wijkteam een kennismakingsbijeenkomst op donderdag 28 oktober jl. Tijdens deze bijeenkomst maakten de overige bewoners van De Buitenhof kennis met de commissieleden. De middag kreeg een feestelijk tintje door de heerlijke taart met daarop een foto van De Buitenhof. De heer Gerrit Nijhoff, voorzitter van de commissie, sneed de taart vakkundig aan. De heer Nijhoff vertelt over het ontstaan van deze bewonerscommissie. “De eerste bewoners betrokken De Buitenhof rond augustus 2009. Bij de oplevering kwam een aantal technische minpunten naar voren. Deze zijn individueel gemeld bij Beter Wonen.

14

Het bleek dat meerdere bewoners tegen dezelfde problemen aanliepen. Maar helaas kwam er geen oplossing. Ik heb toen een rondje gemaakt om te vragen of het wenselijk was om met een groep de problemen aan te kaarten bij Beter Wonen. Zo ontstond belangengroep De Buitenhof. Wij hebben alle klachten verzameld en zijn daarmee naar Beter Wonen gestapt met het verzoek om een gesprek. Als vertegenwoordigers van de bewoners zochten wij naar oplossingen voor een leefbaarder situatie. Wij hebben ervaren dat het goed is om gezamenlijk in actie te komen. Dat bleek een grotere impact te hebben dan alle individuele verzoeken afzonderlijk. Onze lijst met verbeterpunten is nu grotendeels afgewerkt. Achteraf blijkt dat de interne reorganisatie bij Beter Wonen een rol speelt bij het langdurige proces om te komen tot verbetering. De onderhandelingen verlopen naar mijn idee te traag. Het gaat, lijkt het, over te veel schijven. Ik hoop dat ook dat in de nabije toekomst verbetert en we met één persoon zaken kunnen afkaarten. Dus werken met korte lijnen, waardoor we snel en effectief antwoorden krijgen. Op dit moment leven er nog enkele wensen, onder andere over de fysieke aankleding van de openbare ruimtes. Daarover voeren we

gesprekken met het wijkteam. Eigenlijk moet de bewonerscommissie bijna overbodig worden. Dat zou namelijk betekenen dat er geen wensen en verlangens of verbeteringen meer zijn. Een ideale situatie dus. Op tal van punten heeft de bewonerscommissie adviesrecht. Bij specifieke wijzigingen van de servicekosten hebben we instemmingsrecht. Ik heb ruime ervaring als onderhandelaar; op mijn werk, bij de voormalige PTT, zat ik vijftien jaar in de ondernemingsraad. Mijn insteek is altijd om samen te zoeken naar een gedeelde oplossing, met respect voor ieders achtergrond. Vanuit de basisonderhandelingsgroep zijn de dames Het Lam en Van Dalen meegegaan in de bewonerscommissie. De heer Bays is een nieuw lid. Voor goede feedback en ruggespraak en om draagvlak bij de achterban te garanderen, is gezocht naar nog twee leden. Dat is gelukt. De dames Boerrigter en Alberink willen zich daarvoor inzetten. Ik zie de gesprekken met het wijkteam, de heren Willie Weernink en Stijn de Leeuw positief tegemoet. “Wij gaan ervoor!”


Verandering balie

Klantencentrum Eén telefoonnummer, wel zo gemakkelijk! In september jl. meldden wij met enige trots dat Beter Wonen vanaf 1 oktober een nieuwe telefooncentrale in gebruik zou nemen. Hierdoor kunnen wij u nog beter van dienst zijn. U kunt nu met al uw vragen terecht op één telefoonnummer: (0546) 54 64 64. Aan de hand van een keuzemenu vragen wij u of u een reparatieverzoek wilt doorgeven of dat u andere vragen heeft. Zo zorgen wij ervoor dat u sneller de juiste persoon aan de telefoon krijgt.  Toen de nieuwe telefooncentrale één maand in bedrijf was, heeft de afdeling automatisering alle verbeterpunten verzameld. Deze opmerkingen kwamen zowel van bewoners, de SHBW als van onze medewerkers. Inmiddels hebben wij een aantal aanpassingen gedaan, waardoor vele belemmeringen inmiddels zijn opgeheven.

Sinds oktober jl. is er ook in ons Klantencentrum het een en ander veranderd. Bij binnenkomst treft u meteen onze allround baliemedewerkers (waarvan een aantal nog in opleiding is). Heeft u vragen, bijvoorbeeld over verhuur of verkoop, huren, incasso, technische zaken of een verhuizing? Dan helpen onze medewerkers u graag persoonlijk verder. Gesprekken met een meer persoonlijk karakter vinden plaats in de spreekkamers op de eerste etage. Ook de huurbetalingen vinden vanwege privacy en veiligheid plaats op de eerste etage.

Waarvoor kunt u bij ons terecht? • Hulp bij het aanvragen van huurtoeslag • Betalingsregelingen • Vragen over uw onderhoudsabonnement • Onderhoudsadvies • Glasverzekering • Bemiddeling bij overlastsituaties • Informatie over uw rechten en plichten volgens uw huurovereenkomst • Voorlichting over verhuur- en koopmogelijkheden • Advies over zelf aan te brengen voorzieningen • Wonen op Maat (voorzieningen tegen huurverhoging) • Ondersteuning bij het aanvragen van een bouwvergunning • Ondersteuning bij activiteiten voor een betere woon- en leefomgeving

Wij werken er continu aan om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen en blijven dus zoeken naar verbeterpunten. Komt u iets tegen dat u hindert in uw communicatie met Beter Wonen? Laat het ons weten! Wij hebben uw inbreng nodig. Klantencentrum Telefoon: (0546) 54 64 64 E-mail: info@awsbeterwonen.nl Het Klantencentrum staat voor u klaar!

Visitatie bij Beter Wonen van start! Beter Wonen is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Deze vereniging heeft de AedesCode opgesteld. Hierin is vastgelegd waar woningcorporaties voor staan en waarop zij kunnen worden aangesproken als het gaat om de kwaliteit van wonen en leven. Directeur bestuurder Peter van der Hout: “Iedere woningcorporatie die bij Aedes is aangesloten laat zich eens in de vier jaar visiteren. We zijn blij dat dit gebeurt, omdat het ons een beeld geeft van wat we goed doen én vooral van wat we kunnen verbeteren.”

Wat is visitatie? Visitatie is een onderzoek bij Beter Wonen door een onafhankelijke partij. Deze beoordeelt of we de goede dingen doen en of we deze goed doen. De onderzoekers kijken ook of we onze maatschappelijke partners een stem geven in ons beleid. Het visitatierapport geeft uiteindelijk helderheid over de prestaties van Beter Wonen in Almelo.

Verbetering Beter Wonen zal het visitatierapport gebruiken om (nog) beter te worden in de uitoefening van haar taken. In november waren de eerste interviews gepland met onze maatschappelijke partners. Dit zijn onder andere huurdervertegenwoordigers van de SHBW, mensen van de gemeente, het onderwijs en zorg- en welzijns­­partners. Begin 2011 is het rapport gereed. Van der Hout: “Het is dan ook openbaar voor alle belangstellenden. We zijn benieuwd naar alle uitkomsten en houden u op de hoogte!” 15


Cryptogram

Om een cryptogram op te lossen, moet je soms met een twist denken en de hulp van anderen inroepen. Gezellig rond de tafel met een warm glas chocolademelk? Wij wensen u veel puzzelplezier!

Stuur de oplossing van de puzzel vóór 20 januari a.s. naar: Beter Wonen Redactie beter wonen Klimopstraat 2a 7601 SH ALMELO

Horizontaal

Verticaal

8 Spijkerverf van de manicure; 9 Gokhal voor brood en spelen; 10 Het is die jongen menens; 11 Tronie met kartelrandje; 13 Kan je me nu de kaart geven?; 14 In Beieren een beetje loos gerecht; 16 Gravure van een verwarde Europeaan; 18 ’t Russische muntstuk is onduidelijk; 20 Joggende hondenkapper; 22 Sprookjesgetal; 23 Dat pannenkoekbeleg spoort niet zo; 24 Klinkend en smakelijk bijschrift; 27 Handwerkgerei om mee af te kicken?; 29 Dit hoefdier kan veilig oversteken; 31 In het donker een angstaanjagend droompaard; 32 Eenvoudig voor een tamme dooie.

1 Waar de geachte opbrengst op wordt geschat; 2 Actie van een vogelaar of ingreep van een rijinstructeur?; 3 Favoriete groente van boksers; 4 Berookt in deze maand; 5 De commandant eist dit getal; 6 Over deze rivier is de provincie te zien; 7 Het zit op je schouder en piest over je tong; 12 Deze heerser is in een slechte bui; 15 Een werelddeel voor een munt voor je vader; 17 Deze noten oorzaak van keelpijn?; 19 Zetel in toneelstuk; 21 Hoofdverlichting?; 25 Wat een klok uit de prehistorie aangeeft; 26 Elke atleet start onderaan de ladder; 28 Tuk op troeven; 30 Weer een dans voor de bijl.

U maakt dan kans op één van de waardebonnen.

Heeft u het cryptogram ingevuld? Plaats dan de letters in de overeenkomstig genummerde hokjes om de oplossing te vinden. Succes! 29

16

4

24

8

16

1

28

12

32

20

15

26

6

27

18

10

2

14

33

Oplossing september De oplossing van de sudoku in beter wonen van september was: 342815769 (sudoku zilver) en 315284976 (sudoku goud). De gelukkige winnaars zijn: 1e prijs, waardebon van €25 R.A. Ouwens, Dotterbloemstraat 2e prijs, waardebon van €15 Mevrouw J. de Jager-Ballast, Wingerd 3e prijs, waardebon van €10 Mevrouw S. Oosting-De Hoop, Th. Ainsworthlaan De winnaars hebben de waardebon per post ontvangen. Hartelijk gefeliciteerd!


Tips&Trucs

Feestverlichting zonder knopen

Bent u het zat om ieder jaar uw kerstverlichting uit de knoop te moeten halen? In enkele simpele stappen behoort deze ergernis voorgoed tot het verleden. Het enige wat u nodig heeft, zijn een vuilniszak, een schaar en een elastiekje. Succes!

1. Knip de vuilniszak aan de twee lange zijden open. 2. Vouw de zak open en leg deze op de grond met de kerstverlichting ernaast. 3. Pak de verlichting op een willekeurig punt op en leg de eerste reeks lampjes op de lange zijde van de vuilniszak. 4. Vouw de vuilniszak om, zodat u de eerste reeks lampjes inpakt. 5. Leg de volgende reeks lampjes op de zak en herhaal de voorgaande handelingen. 6. Zijn alle lampjes ingepakt? Vouw de zak dan een paar keer dubbel, zodat u een klein pakketje overhoudt. 7. Doe er een elastiekje omheen. De volgende keer dat u de kerstverlichting nodig heeft, is deze meteen gebruiksklaar. U hoeft alleen maar het pakketje uit te rollen. Handig toch?

Eropuit 19 december 2010 Kerstmarkt bij ‘t Wevershuisje

19 december 2010 Slotconcert door Roder Jongeren Koor

26 december 2010 Kerstwandeling met midwinterhoornblazer

Tegen de kou kunt u snert, warme chocolademelk en glühwein krijgen. Van 13.00 tot 16.00 uur. www.wevershuisje.nl

‘A Festival of Lessons and Carols’ Vanaf 15.30 uur in de Grote Kerk Entree gratis (vrije gift)

10 kilometer wandelen Start tussen 12.00 en 14.00 uur bij VVV Ootmarsum, Markt 9 Kosten: € 2,-/€ 1,-

19 december 2010 Midwinterhoornblazen Vanaf 17.00 uur in het Beeklustpark

19 december 2010 Concert in kerstsfeer door Almelo’s Mannenkoor Vanaf 16.00 uur in de St. Georgius Basiliek

Kijk voor een compleet overzicht van evenementen in Almelo op: www.evenementenalmelo.nl

17


Maatschappelijk Betrokken

Ondernemen Beter Wonen voelt zich sterk betrokken bij de samenleving. De manier waarop wij ons ontwikkelen, met elkaar omgaan en dingen afspreken en regelen, zijn erg belangrijk.

Beter Wonen kiest ervoor om mee te werken aan de ontwikkeling van een steeds betere samenleving. Voorwaarden daarvoor zijn: • een goede ontwikkeling, dus scholing en ontplooiing van de kwaliteiten die iedere persoon in zich draagt • een goede gezondheid, een actieve manier van leven, sport, spel draagt hieraan bij • basisgroepen waarbij je je thuis en veilig voelt, zodat je dingen durft uit te proberen en waarbij je fouten mag maken Als woningcorporatie hebben wij geen eigenbelang bij het leveren van een bijdrage aan de lokale samenleving. Maar het is natuurlijk hartverwarmend als wij zien hoe iemand – een man, vrouw, leerling, sporter, werkzoekende of een groep bewoners – zijn kennis en sociale vaardigheden ontwikkelt en groeit als mens. Jaarlijks ondersteunen wij een aantal activiteiten van maatschappelijke organisaties die zich 18

inzetten voor de inwoners. Dit gebeurt in natura of in geld. Wij kiezen vooral voor speciale aandachtsgroepen in Almelo, zoals kansarme jongeren of mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij werken wij zoveel mogelijk samen met partijen die ook werken aan een betere samenleving.

Wat deden wij in 2010? Beter Wonen heeft het afgelopen jaar meegedaan aan: • de Weekendschool, waar een medewerker van Beter Wonen les gaf over bouwen en architectuur • de straatspeeldag, als begeleider bij verschillende spelen voor de jeugd van 5 tot 8 jaar • de afbouw van de zomerwijkweken • het inbouwen van een trampoline bij De Burcht, voor de jonge bewoners daar • een wandeltocht met en voor mensen in een rolstoel, georganiseerd door het Rode Kruis

• het plaatsen van degelijke bankjes bij kinderdagcentrum De Lemenkorf • het betegelen van enkele ruimtes in dierenopvang Het Noordbroek Bij veel van deze activiteiten hielpen onze medewerkers mee. Zo ervaren wij wat bouwen aan de stad en de samenleving inhoudt. Ook in 2011 zullen wij op deze manier een aantal projecten ondersteunen.

De Slinger Stichting De Slinger helpt bij het vinden van projecten waaraan wij kunnen en willen deelnemen. Ook u kunt zich daarvoor opgeven. Stichting De Slinger brengt vragers en aanbieders bij elkaar. Kijk voor meer informatie op www.deslinger.nu.


Nieuws van de SHBW door voorzitter H. Westerik Nieuws uit corporatieland De laatste weken zijn de woningcorporaties veel in het nieuws. Het gaat bijvoorbeeld over de verkoop van woningen aan al dan niet zittende huurders. Ook de SHBW is hierover in discussie met het management van Beter Wonen. Een complexe materie, waarbij Beter Wonen kiest voor een persoonlijke, klantgerichte benadering. Op 13 oktober jl. stond dit onderwerp centraal tijdens de jaarlijkse studiemiddag voor de leden van het Algemeen Bestuur. Uit een onderzoek van de Woonbond onder driehonderd corporaties blijkt dat deze van plan zijn de huren de komende jaren fors te verhogen. Mochten deze plannen doorgaan, dan heeft dat grote consequenties. In dit kader is het wellicht van belang erop te wijzen dat Nederland al de hoogste woonlasten van Europa heeft. In ons land gaat het om 31% van het besteedbaar inkomen, terwijl het Europees gemiddelde 22% is. Deze en andere in de media breed uitgemeten zaken volgen wij met grote belangstelling. Er is voor ons als SHBW alle reden om alert te blijven; onze primaire taak is immers het behartigen van de belangen van ruim zesduizend huurders.

Bestuursverkiezing In oktober jl. werden de jaarlijkse deelverkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur gehouden. Dit keer in de postcodegebieden 7604, 7641 en 7642 voor de wijken Aalderinkshoek/Kerkelanden en Wierden. Aftredend en herkiesbaar waren de heren C. Bonsél, M. Dag, J. Gerrits en L. de Groot. Zij zijn allen herkozen voor de volgende termijn. De heer A. Lambeek uit Wierden heten we van harte welkom als nieuw lid.

we van de schitterende theatervoorstelling ‘Ode aan de Wierdense Revue’ in het Theaterhotel. Tijdens het samenzijn in bestuurlijke kring ging de vice-voorzitter in op de doelstelling van de SHBW, het overleg met de directie en de goede contacten met de bewoners- en huurderscommissies. Ook stond hij stil bij het feit dat zes leden al sinds de oprichting lid zijn van het Algemeen Bestuur: de heren Bunte, Gerrits, de Groot, Koster, Mast en Woudstra. Zij zijn de grondleggers van de SHBW en werden door vice-voorzitter Westerik in de bloemetjes gezet.

Verkiezing leden en voorzitter Dagelijks Bestuur In de vergadering van november jl. heeft deze verkiezing plaatsgevonden. Nieuwe voorzitter is de heer H. Westerik. Aftredend en niet herkiesbaar waren de heren H. Koster en B. van Dissel. Beide heren blijven actief in het Algemeen Bestuur waarmee wij bijzonder blij zijn. De door hen opgedane kennis blijft daarmee behouden voor de SHBW. Nieuw gekozen voor het Dagelijks Bestuur zijn de heren: H. Meijran en A. Lambeek.

Agenda Op www.shbw.zijnwij.nl. vindt u de agenda van de openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur en informatie over de spreekuren. U bent welkom!

Nieuwjaarsreceptie

Jubileum SHBW 2000-2010

Op dinsdag 4 januari 2011 organiseert de SHBW een nieuwjaarsreceptie, vanaf 19.30 uur in de kantine van Beter Wonen. Wij nodigen de leden van huurders- en bewonerscommissies en andere belangstellenden van harte uit om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.

De SHBW bestaat tien jaar. Op zondag 31 oktober jl. hebben wij dit jubileum gevierd. Samen met de bewoners- en huurderscommissies genoten

Ten slotte Het bestuur wenst u prettige kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een goed en gezond 2011 met veel woongenot! 19


Tuinders in de dop Voor veel mensen is tuinieren een ontspannende bezigheid, die helpt om stress te verdrijven. Ook kinderen vinden het vaak leuk. Met de volgende tips kweken uw kinderen vliegensvlug groene vingers.

Deze tijd is prima om uit te zoeken welke bloemen en planten geschikt zijn om in de tuin of in potten op het balkon te poten. Zodra de nachtvorst is verdwenen, kunt u samen met uw kinderen aan de slag. Voor kinderen is het natuurlijk het leukst om een eigen ‘tuintje’ in de tuin te hebben, waar ze kunnen wroeten en graven. U bepaalt welk hoekje van de tuin hiervoor het meest geschikt is. In het tuincentrum koopt u een flinke zak verse tuingrond. Ook is het leuk om hier met de kinderen verschillende soorten zaadjes en plantjes uit te zoeken. Let daarbij goed op de hoogte, bloeitijd en of het zon- of schaduwplanten zijn. Afrikaantjes, margrieten en viooltjes zijn prima voor tuinders in de dop! Volg bij het planten van de zaadjes de aanwijzingen op de verpakking. De kinderen kunnen de zaadjes in potten met tuinaarde laten ontkiemen en later in de tuin zetten. Maar de zaadjes kunnen ook direct in een bedje of in geultje worden geplant. Bedek ze met een laagje grond en geef ze meteen water. Zijn de plantjes flink gegroeid, dan kunnen de kinderen ze verplaatsen naar een ruimer plekje of ze als cadeautje weggeven.

Knutseltip Op houten roerstokjes (uit de bouwmarkt of verfwinkel) kunnen de kinderen schrijven welke plantjes of zaadjes ze hebben geplant. Ze kunnen ze bovendien verfraaien met leuke kleuren en kleine tekeningen. Een vrolijk gezicht! Steek de kleine kunstwerkjes naast de plantjes of zaadjes in de aarde. Stokjes met een wapperend strookje aluminiumfolie houden vraatzuchtige vogels weg bij het pas geplante bloembed.

Kruidentuintje Er is niets lekkerder dan een zelfgemaakte (kinder)maaltijd met verse kruiden uit eigen tuin! Leg daarom ook eens een klein kruidentuintje met de kinderen aan. Dat kan in de tuin, maar ook in potten. Smakelijke kruiden zijn bieslook, tijm en rozemarijn.

Huisblad Beter Wonen 2010, winter  

Huisblad Beter Wonen, december 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you