Page 1

Samen bijjdra agen aan

2

Wijkagent, spin in het wijkweb

3

Almelo Doet mee!

4

Eninver: bron van wijkactiviteiten

Windmolenbroek: een prettige woonwijk Zaterdag 24 september 2011 vond in het Windmolenbroek de jaarlijkse wijkmarkt plaats op het grasveld achter winkelcentrum de Gors. Op de markt, vanouds een plaats van ontmoetingen, waren naast veel bewoners ook verschillende organisaties zoals de politie, gemeente Almelo, Scoop, Aveleijn, brandweer, scouting en Beter Wonen aanwezig. Beter Wonen meter Wijkbewoners spraken met Beter Wonen over de kwaliteit van de wijk. Zij gingen in op vragen en stellingen. Via de ‘Beter Wonen meter’ maakten zij zichtbaar waar voor hen aandachtspunten liggen. Zij gaven daarmee inzicht in hoe zij het wonen en leven in de Windmolenbroek ervaren.

Veilig en opgeruimd Uit de gesprekken bleek dat het Windmolenbroek een prettige en leefbare wijk is. De bewoners waarderen de wijk om de mooie woningen en goede voorzieningen. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten naar voren gekomen. Meest genoemde aandachtspunt is het beheer van de woonomgeving. Dit laat volgens de

bewoners te wensen over. Hiermee wordt het onderhoud van groenvoorzieningen en achterpaden bedoeld, en ook het schoonhouden van de openbare ruimte. Naast het beheer van de woonomgeving is het gevoel van veiligheid als verbeterpunt genoemd. Gebleken is dat ‘veiligheid en criminaliteit’ door inbraken in de zomerperiode voor veel bewoners een actueel thema is. Acties De inbreng van deze dag is geëvalueerd. Verbeterpunten zijn op de agenda en jaarplanning van Beter Wonen geplaatst zodat ze gerealiseerd worden. Bewoners,

gemeente Almelo, politie en andere partijen worden zoveel mogelijk uitgenodigd bij te dragen aan de realisatie van de verbeterpunten. Bezoekers maakten ook kennis met de koopmogelijkheden die Beter Wonen biedt. Zie voor meer informatie daarover op onze website www.beterwonen.nl (via ‘Kopen’ naar ‘Nu te koop’). Dankzij de bijdragen van de bewoners, de goede opkomst en het schitterende weer was het een inspirerende en verrijkende dag.

1

De woonwensen worden ingezameld.

Aan de slag met de ‘Beter Wonen meter’.


Piebe Elinga, Gerrit Kokhuis, Peter de Nooij en Henk Buis

(K)oud en nieuw van Het jaar verschiet van kleur, verschraalt zinnen. . Het licht vernauwt zich gaandeweg de tijd Nu zoeken we de warmte liever binnen, straks wordt weer snert en stamppot toebereid. en? Wat mogen we van volgend jaar verwacht In elk geval een eigen huis en haard. Dat is een hartverwarmende gedachte ard. en u als huurder bent dat meer dan wa Coen Heldeweg Lichtdichtgenootschap De Keerkring

Wijkagent, spin in het wijkweb Bij de d overgang van 2011 naar 2012 vindt er in vier wijken een wisseling van wijkagen agenten plaats. Dit gebeurt voor de allereerste keer in Almelo. De heer Piebe Elzin Elzinga, zelf één van de betrokken wijkagenten, legt het hoe en waarom uit. Gevo Gevoelige snaren ““M Met onze ogen en oren signaleren wij wat “Met e err sp speelt in de wijk. Waar nodig komen wij in n act actie, spreken betrokkenen aan. Daarbij g ebr gebruiken wij de hulp van alle in en bij d ew de wijk betrokken partijen. Dat zijn de b ewo w bewoners jong en oud, de gemeente, sc cho scholen en ook het jongerenwerk, woningco orpo corporaties en winkeliers. Met al deze p art r ij werken wij aan een prettige, partijen g roe groeizame en veilige wijk. Wij zien ons als ee s een spin in haar web. De gevoelige poten

op alle draden die in en door de wijk lopen. Wij willen overtredingen zoveel mogelijk voorkomen. Het is belangrijk dat de wijkagent alert blijft. Daarom is binnen de Regio Politie Twente vastgesteld dat een wijkagent maximaal tussen de 4 tot 6 jaar in een wijk werkzaam mag zijn.” Wisseling van de wacht De komende wisseling gaat om 4 van de 11 wijkagenten in Almelo: Henk Buis gaat

naar de wijk Ossenkoppelerhoek/Beeklust, Peter de Nooij gaat naar de wijk Centrum, Piebe Elzinga gaat naar de wijk AadorpHaghoek-Rosarium en Gerrit Kokhuis gaat naar de wijk Windmolenbroek. Verfrissend “Een nieuwkomer kan vanuit zijn of haar invalshoek tot verfrissende inzichten komen en daardoor weer nieuwe energie opwekken. Dat gunnen wij iedere buurt en wijk. En voor onszelf werkt het net zo verfrissend al vraagt het wel even gewenning!”

Jan Dikken blijft gewoon doorgaan Jan Dikken neemt afscheid van De Terp, hij verhuist naar Warmenhuizen. Daar in de buurt wonen zijn dochter en zoon. Hij wil bij hen wonen zodat ze hem eenvoudiger tot steun kunnen zijn als dat nodig is. Jan is 85 jaar geleden geboren in Groningen. Hij zat op de grote vaart, woonde in IJmuiden toen hij bij de Hoogovens werkte. Hij verhuisde naar Middenmeer en daarna naar Hardenberg. De laatste twee verhuizingen vonden plaats naar aanleiding van zijn gezondheid en ontevredenheid over zijn behandelend internist. “In Hardenberg vond ik een internist, die mij de juiste medicijnen voorschreef. Sindsdien gaat

het prima met mijn gezondheid. Mijn vrouw en ik kenden Hardenberg al, we stonden er jaren op de camping. Na enige tijd begon ik mij te vervelen. In Hardenberg kon ik weinig ondernemen.” Naar Almelo “Via een advertentie in ‘de Telegraaf’ kwamen wij terecht in wooncomplex de Terp bij Beter Wonen in Almelo. Daar hebben we met

heel veel plezier gewoond. Er is van alles te doen en te regelen en dat vind ik heerlijk.” Recreatieteam Met veel plezier hebben Jan, Dini Niehaus en Jenny Schoemaker het recreatieteam van de Terp nieuw leven ingeblazen. Ze maakten er een geweldig gezellige groep van! Jan heeft het bij zijn kinderen vaak over “de dames thuis in Almelo”. Die gaven hem op een verjaardag eens een nieuwe zwembroek!” Afscheid “Ja, ik ga deze contacten missen. Iedere

dag doen we wel iets in of aan de recreatieruimte, zoals de administratie bijhouden of koffieschenken. Twee keer per jaar organiseren we voor alle bewoners een buffet. Zelf doe ik iedere week mee aan koersbal en zwemmen (in Tubbergen), ik vind het geweldig.” De huismeester vindt het vertrek van de heer Dikken erg jammer. “Wij zullen hem erg missen. Hij helpt op allerlei fronten en steeds met goede zin.” Zelf zegt Jan: “Ik zat er wel over in wie mijn taken zou overnemen. Gelukkig bood Wiebe Idema zich aan en daarmee ben ik erg blij en ook de dames zien Wiebe als een prima opvolger.” Nieuwe contacten De familie vindt het heerlijk dat Jan straks dichterbij woont en dus ook vaker zijn achter-, klein- en kinderen kan zien. Nu de verhuizing zelf nog en dan het aanknopen van nieuwe contacten. “De buren heb ik de hand al geschud en ze hebben er koersbal en zwemmen. Daarmee blijf ik gewoon doorgaan!”

2

Jan Dikken, Dini Niehaus en Jenny Schoemaker


Nieuw Sociaal Plan

Almelo Doet mee! Mensen met een minimum inkomen hebben soms moeite om mee te doen aan sociaal/maatschappelijke activiteiten. Het Armoedepact, waaraan Beter Wonen meewerkt, ontwikkelt initiatieven om deze deelname mogelijk te maken. Eén van die initiatieven is “Almelo Doet mee”. Het Doel van ‘Almelo Doet mee’ is... Stimuleren van betrokkenheid van mensen met een smalle beurs, bij elkaar en bij de stad. Voorkomen en doorbreken van sociaal isolement door: • verbeteren van communicatie tussen instanties en doelgroep; • ontplooien van talenten en eigen mogelijkheden. MEEDOEN omdat: • het leuk en gezellig is • je een nieuw sociaal netwerk opbouwt • je sterker wordt/groeit door deelname

Ambassadeurs van Almelo Doet mee zijn Willem Leeflang, Betsie Krol, P.L. Honcoop, Eugenio Garcia Gomez, René Abbink, Maureen Haasewinkel, Linda Ghajo en Frans ter Beek. Zij bekijken met jou wat Almelo Doet mee jou te bieden heeft. Trek je stoute schoenen aan en maak contact.

Vanaf september 2011 is er een nieuw Sociaal Plan van kracht. Dat is tot stand gekomen in overleg met de SHBW. In dit plan staat waar bewoners, als hun woning wordt gesloopt, recht op hebben. Naast de wettelijke vergoedingen is ook vastgelegd: • hoe het zit met vervangende huisvesting • welke informatie de bewoner ontvangt • hoe het proces verloopt, de besluitvorming en de huisbezoeken • hoe de woning moet worden achtergelaten Kortom alle zaken waarover met bewoners duidelijke afspraken noodzakelijk zijn. Op onze website kunt u het volledige Sociaal Plan lezen: www.beterwonen.nl

Waar? Rietstraat 143, tel. (0546) 83 56 80. Website: www.almelodoetmee.nl Email: info@almelodoetmee.nl

Nieuwjaarswens 2011 zit er bijna op. Terugkijkend zien wij nieuwe verbindingen met bewoners, bewonersgroepen, partners en partijen. U kwam met vragen, opmerkingen, adviezen en dwingende verzoeken. Die betrokkenheid maakt ons enthousiast en zet ons in actie. Voor het komend jaar wensen wij een verdieping van deze verbindingen en nieuwe contacten met u. Waarin u samen met ons, in gezondheid en voorspoed, werkt aan beter wonen voor nu en in de toekomst. Mede namens alle medewerkers, Peter van der Hout directeur-bestuurder

Meer tijd voor u Aandacht voor u, toegankelijk zijn. Dat vindt u belangrijk. Daarom zijn onze openingstijden verruimd. Sinds 1 november 2011 kunt u iedere werkdag van 8.00 tot 17.00 uur terecht bij Beter Wonen. Dus ook op vrijdagmiddag zijn onze medewerkers u van dienst.

Evaluatie woonruimteverdeling De afgelopen maanden is er een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de woonruimteverdeling. Hiervoor zijn 1000 huurders en 1000 woningzoekenden geënquêteerd. Ook zijn er gesprekken geweest met belanghebbende partijen. Op onze website vindt u een samenvatting van het onderzoek. Hieronder een aantal uitkomsten: • Almelo telt nu ongeveer 5000 woningzoekenden. • De wachttijd voor een huurwoning in Almelo is relatief beperkt. • Mensen vinden het eerlijk dat degene die het langst staat ingeschreven als eerste een woning krijgt toegewezen. • Informatie over de regels van woningtoewijzing in Almelo kan beter. Met behulp van de uitkomst van deze evaluatie gaan wij samen met de gemeente en STJA het systeem van woonruimteverdeling in Almelo verbeteren. Wij houden u via deze krant en onze website op de hoogte.

Een op en top bewonersvertegenwoordiger!

Mevrouw Hase-

Spang, lid van de

Mevrouw Hase-Spang uit de Koppeling tekende haar eerste huurovereenkomst al in 1940, op 12 juli, de verjaardag van haar overleden man. Vrijwilliger sinds 1977 “Mevrouw Kikkert uit de Nachtegaalstraat wilde in 1977 dat ik bij de bewonerscommissie kwam: Jij onthoudt zo goed en je ziet zo veel”, vertelt mevrouw Hase. “Vanaf die tijd was ik steeds actief als vrijwilliger; tijdens de renovatie van onze woning aan het Acaciaplein, als gastvrouw bij Dienstencentrum De Riet en als bewonerscommissielid bij de Koppeling.”

bewonerscommissie de Koppeling

en is: als iets je niet aanstaat, moet je er iets aan doen! Dat heb ik steeds gedaan. Ik ben nu 93 jaar en in december stop ik als bewonerscommissielid. Dan heb ik meer tijd voor mezelf, al blijf ik alert op het reilen en zeilen binnen de Koppeling omdat ik daar nou eenmaal oog voor heb.”

Voor de goede zaak “Vóór de renovatie bekeken we projecten in het Pathmos (Enschede) en de Klaampe (Westerhaar). Ons huis werd groter, echt beter en... duurder. De discussies waren heftig. Ook in de gezinnen knalde het: ‘Dat wordt nog echtscheiding’ hoorde je dan. Zover is het niet gekomen. Iedereen koos toch voor renovatie. De huurgewenningsubsidie was daarbij belangrijk. Daar vochten we voor op het Malieveld in Den Haag met de slagzin: ‘Subsidie kunnen we niet missen, de minister wel!’ Samenwerken om iets te bereiken, dat vind ik prachtig!”

3 Motto: Je moet het zelf doen! “Als lid van de bewonerscommissie was ik de spreekbuis voor mensen die niet voor zichzelf konden spreken. Mijn motto was


Eninver: bron van wijkactiviteiten Eninver, het wijkcentrum in de Wierdensehoek, had ondersteuning nodig bij het opknappen van het schoolplein. Dit werd verder aangekleed in het kader van de brede buurtschool en andere activiteiten die in Eninver plaatsvinden. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid bij de leefomgeving in de wijk hebben wij hulp aangeboden.

Met man en macht wordt gewerkt aan de plantenbakken

Duurzaam groen Samen met ouders hielpen wij bij het realiseren van plantenbakken. Daarvoor leverde, geheel belangeloos loonbedrijf Poppink uit Reutum, twee enorme tractorbanden. Ouders, onder vakkundig leiding van een medewerker van hoveniersbedrijf Eshuis, plaatsten de banden en vulden ze met speciaal samengestelde potgrond. Daarin werden onder andere een halfstam appel- en perenboom gepoot. Er ontstonden groene elementen binnen een grijze omgeving. De inrichting van de speelplaats werd feestelijk afgesloten met het uitspreken van de wens: “Dat de gebruikers er een prettige en aangename tijd mogen beleven!” Dat onderstrepen wij van harte. Maatschappelijk betrokken in 2011 Dit jaar zetten medewerkers van Beter

Beter Wonen info Bezoekadres Klimopstraat 2A, 7601 SH Almelo Klantencentrum: (0546) 54 64 64 www.beterwonen.nl Openingstijden Klantencentrum ma t/m vr: 8.00 tot 17.00 uur Reparaties U kunt een reparatieverzoek indienen via reparaties@beterwonen.nl. Deze verzoeken nemen we tijdens kantooruren in behandeling. Buiten de kantoortijden zijn we voor spoedreparaties 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via (0546) 54 64 64. Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen (SHBW) SHBW behartigt de belangen van huurders op beleidsniveau: www.shbw.zijnwij.nl Klachtencommissie Komt u er niet uit met een medewerker en/of (team)manager van Beter Wonen bij een klacht over de dienstverlening, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie, postbus 327, 7600 AH Almelo.

4

Colofon Het nieuwsblad is een uitgave van Beter Wonen. Oplage: 7400 exemplaren. Teksten: Team Communicatie Beter Wonen. Fotografie: Michel Coumans, Niki Polman, Beter Wonen. Ontwerp en opmaak: Digidee Ontwerpstudio, Enschede. Drukwerk: Lulof Druktechniek, Almelo.

Wonen zich in bij een aantal maatschappelijke projecten. Dit bleek een ontdekkingsreis door een andere wereld. “Wij maakten kennis met Eninver/de brede buurtschool en verder met Stichting De Klup (mensen met een beperking), de Straatspeeldag ( jongeren), Stichting EZRA foundation (winkel voor mensen met een heel kleine beurs), Stichting De Slinger (verbinder van vraag en aanbod), Huttenland ( jongeren) en Stichting Humanitas (tijdelijke opvang daklozen).” Bij de inzet van al deze activiteiten kwam een groot gevoel van tevredenheid naar boven: “Je mogen inzetten voor mensen die ertoe doen.” Daarom werken we volgend jaar als Beter Wonen weer mee aan diverse maatschappelijke projecten. Misschien zijn het wel andere projecten, maar wel met eenzelfde intentie. Over de eigen grens kijken en anderen ontmoeten.

Nieuws van de SHBW Door Henny Westerik, voorzitter Nieuws uit corporatieland In de Tweede kamer tekent zich een meerderheid af tegen de korting op de huurtoeslag. Daarmee wordt gehoor gegeven aan het brede protest van Aedes, de Woonbond en diverse maatschappelijke organisaties. Gaat de korting op de huurtoeslag door, dan gaan huurders met huurtoeslag er in 2012 gemiddeld € 111,- op achteruit. Dit leidt tot verlies van koopkracht. Wij vinden korting op de huurtoeslag onaanvaardbaar en steunen het protest waar mogelijk. SHBW-enquête Eind oktober jl. enquêteerde de SHBW bewoners- en wijkhuurderscommissies over de dienstverlening van Beter Wonen. Aan de hand van 15 vragen kon men aangeven of men tevredenheid was over: advies- en instemmingsrecht; periodiek overleg met Beter Wonen; uitvoering onderhoud/-werkzaamheden; afhandelingtermijn van problemen en klachten; informatieverstrekking enzovoort. Aan de hand van de uitkomsten overleggen wij met Beter Wonen mogelijke verbeterpunten. Wordt vervolgd. Excursie Wij brachten in september een bezoek aan collega huurdersorganisatie in Zwolle. Het programma bood discussie over structuur en doelstellingen van beide huurdersorganisaties, een inleiding

Ontvangst in Zwolle

over wonen, welzijn en zorg, een bezoek aan een milieueducatief centrum en een rondleiding door ‘de Herberg’, een maatschappelijke opvangvoorziening. Beide projecten zijn interessant vanwege de maatschappelijke aspecten en relevantie voor Zwolle. Vooral ‘de Herberg’ maakte indruk. Een leerzame dag waar wij ons voordeel mee willen doen. De directie en het managementteam van Beter Wonen waren aanwezig. Zij hebben goed kennis genomen van de uitstekende organisatie van woningcorporatie Zwolle. Studiemiddag De jaarlijkse studiemiddag had als thema ‘de sociale opgave in Almelo’. Het was een middag van inleidingen, discussies en interacties over: de maatschappelijke opgave in Almelo; wie zijn de sociale partners en het ‘nieuwe kansbeleid’ van Beter Wonen; een doorkijk naar de Woonvisie. Kortom een aantal interessante -en voor de SHBW relevante- zaken.

Algemeen bestuur Eind oktober namen we afscheid van de dames Y. Otterloo en W. Zengerink en de heren H. Baas en van B. van Dissel, vier bestuursleden. De voorzitter dankte hun, mede namens de corporatie, voor hun inzet en goede, constructieve samenwerking. Zij ontvingen een bloemenhulde. Als nieuw bestuurslid is verwelkomd de heer J.Postma van de ‘Swanehof’. Nieuwjaarsreceptie  Dinsdag 3 januari 2012 vindt onze nieuwjaarsreceptie plaats vanaf 19.30 uur in de kantine van Beter Wonen. Wij nodigen huurders- en bewonerscommissies en belangstellenden van harte uit om met ons het glas te heffen op 2012. Tot slot  Het bestuur van de SHBW wenst U prettige kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een goed en gezond 2012 met veel woonplezier!


Bouwstenen voor toekomstig beter wonen slaapkamers heeft. “Waar kan ik anders mijn kleinkind laten slapen?” is een veel gehoorde reactie. Op de ideeënmuur staat verder: “Een seniorenwoning heeft brede deuren en is drempelvrij”. Senioren hebben een duidelijk beeld over de eigen woning. Een echtpaar opperde zelfs dat Beter Wonen een zwembad kan bouwen als faciliteit; bewegen doet goed ook op oudere leeftijd. Verbeterpunten De bezoekers gaven ook verbeterpunten door over het onderhoud van algemene groenvoorziening en het leveren van juiste telefonische informatie. De verbeterpunten worden intern ter hand genomen of zijn doorgegeven aan uitvoerende organisaties. De ontvangen bouwstenen gebruikt Beter Wonen als inspiratiebron bij toekomstige projecten.

Bezoekers noteren hun woonwensen

Zaterdag 1 oktober 2011 werd de jaarlijkse Cosbobeurs gehouden op de Koornmarkt in de binnenstad van Almelo. Tussen zorgaanbieders en politie was Beter Wonen aanwezig voor de oudere inwoners van onze stad. Ideeënmuur De bezoekers spraken met ons over wonen. Zij deelden daarover hun dromen, legden uit wat voor hen belangrijk is, vulden

woonwensen in en metselden mee aan de ‘ideeënmuur’. Zij droegen zo bouwstenen aan voor toekomstig beter wonen. Opmerkingen als “Ik geniet van het groen”

en “Ik wil het weidse uitzicht niet missen” geven aan dat mensen onder andere genieten van een groene woonomgeving. Ook vindt men het belangrijk dat de woning twee

Aan de

Grootonderhoud Hofjeswoningen Beter Wonen is gestart met werkzaamheden aan 36 woningen in de Kerkelanden, de zogenaamde hofjeswoningen. Overleg Een projectcommissie vertegenwoordigt de bewoners tijdens het grootonderhoud. Vooraf besprak de projectcommissie met Beter Wonen het noodzakelijke onderhoud. Daarbij is stil gestaan bij wat de uitvoering van het werk betekent voor de bewoners.

Uitvoering Dit leidde tot de volgende werkzaamheden aan de buitenkant van de woning: • vervangen kunststofkozijnen; • vervangen goten; • schilderen houten onderdelen kozijnen. In de woning worden de riolering, het keukenblok, de binnendeuren, plafonds en de douche vervangen. De bewoners wijzen zelf één van de slaapkamers aan om in te richten als nieuwe badkamer. De bestaande doucheruimte wordt dan bergruimte. Beleving Ondanks goede voorlichting, valt de uitvoering soms toch tegen zoals deze bewoner verwoordt: “Nu de kozijnen eruit liggen, tocht het behoorlijk met die wind. Gelukkig duurt het maar één dag.” Naar verwachting zijn de werkzaamheden in april 2012 afgerond.

Aalbersehof worden kozijnen vervangen

Verloting Onder de deelnemers aan de woonwensenlijst is een Bolletjepakket ter waarde van € 25,- verloot. Mevrouw Van de Maat uit de Rachmaninofstraat mocht het gewonnen pakket in ontvangst nemen. Dankzij de vele bouwstenen die bezoekers aandroegen, kunnen wij verder bouwen aan beter wonen.


Buffet en musical in ROC voor vrijwilligers

Vrijwilligers leren elkaar kennen

De vrijwilligers van Beter Wonen kregen 8 oktober jl. de musical Grease aangeboden in het ROC van Almelo en voorafgaand was er een buffet. Zij ontvingen dit uitje als dank voor hun inzet. Stichting Musical Producties Twente voerde de musical op met medewerking van leerlingen van het ROC. Contactmoment Voor de vrijwilligers van Beter Wonen, uit wijk- en bewonerscommissies, klankbordgroep, de Molukse Raad en SHBW, bood het buffet gelegenheid elkaar te leren kennen. De woon- en wijkadviseurs van Beter Wonen waren ook aanwezig. Aan de tafels wisselde men allerlei ervaringen uit. ROC Het ROC is voor Beter Wonen partner in het bieden van goede educatie, een

belangrijk ontwikkelingsinstrument. De leerlingen lieten zien hoe motiverend een podium is voor het opdoen van ervaring als zanger, danser, visagist, decorbouwer, muzikale ondersteuning, enzovoort. De voorstelling Grease is een musical uit de jaren zeventig die is verfilmd in 1978 met in de hoofdrollen John Travolta en Olivia Newton John. Het is een liefdesverhaal dat in de jaren vijftig speelt.

Dagopvang in Rietstraat

Deze opvoering was een waar spektakelstuk, waarbij zelfs de “glimmende limousine” uit de jaren vijftig voor het voetlicht kwam. Dat bracht herinneringen omhoog. “Zo’n wagen hadden wij ook!” Op de tribune werd gezellig meegezongen. Reacties Opmerkingen als “Een heerlijke avond!” en “Het was fantastisch” geven aan dat de gasten zich prima vermaakten. Het gaf de vrijwilligers een opkikker te zien dat zij met zoveel zijn. De gesprekken nodigden uit tot samenwerken en dat ondersteunt Beter Wonen van harte!

Eerste bewoners over de drempel van R. Verhulstlaan

Samen met de JP van den Bentstichting heeft Beter Wonen een nieuwe invulling gevonden voor de Rietstraat 152-154. Het pand wordt geschikt gemaakt voor buitenschoolse opvang van kinderen met een beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. JP van den Bentstichting “Mensen met een beperking verwezenlijken graag hun dromen en idealen. Wij bieden daarbij ondersteuning die nodig is. Op de dagopvang organiseren wij activiteiten zoals knutselen, boodschappen doen, koken en bakken, sporten, spelen en internetten. Wat de cliënt wil/wenst is voor ons leidend. Goed luisteren is dus noodzakelijk.” Peter van der Hout: “Beter Wonen zet

zich breed in voor wonen, zorg, welzijn en educatie. Het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten is van belang. De JP van den Bentstichting helpt een bijzondere groep mensen daarbij.” Hartelijke ontvangst Op 4 oktober jl. werden de omwonenden en de wijkcommissie geïnformeerd over het initiatief. De aanwezigen reageerden positief op de plannen. Enkele buren boden spontaan hun hulp aan bij de toekomstige activiteiten. Uitwerking Het karakteristieke pand wordt aan de voorzijde in oude stijl herbouwd. De bouw van de binnenkant stemt Beter Wonen af met de JP van den Bentstichting. Geplande start van de bouw is voorjaar 2012. Het pand is begin 2013 gereed voor ingebruikname.

De eerste bewoners zijn de afgelopen dagen over de drempel van hun nieuwe appartement aan de Rombout Verhulstlaan gestapt. Het eerste gebouw met 34 appartementen is inmiddels opgeleverd. In maart en april 2012 ontvangen bewoners van het tweede gebouw de sleutel van hun nieuwe woning. Te huur Er zijn nog enkele woningen te huur. Heeft u belangstelling voor één van deze seniorenwoningen? Neem dan snel contact op met een van de medewerkers van ons Klantencentrum (0546) 54 64 64. Zij informeren u graag over uw mogelijkheden.

Prijsvraag U heeft enkele leuke, speelse en creatieve namen bedacht voor het gebouw en aan ons opgestuurd, waarvoor dank! De klankbordgroep buigt zich over deze inzendingen op 30 november 2011. Via onze website leest u wie de winnaar is van het Bolletjepakket.

Bewonerskrant winter 2011  

Bewonerskrant winter 2011 beter wonen

Bewonerskrant winter 2011  

Bewonerskrant winter 2011 beter wonen

Advertisement