Page 8

Stadsboerderij Almelo krijgt een hand toegestoken Op woensdag 29 februari werkten 4 medewerkers van Beter Wonen, samen met medewerkers van de Twentse Zorgcentra (TZC), op de Stadsboerderij Almelo aan het verplaatsen van een hekwerk. Een activiteit in het kader van ons maatschappelijk betrokken ondernemen.

Beter Wonen info Bezoekadres Klimopstraat 2A, 7601 SH Almelo Klantencentrum: (0546) 54 64 64 www.beterwonen.nl Openingstijden Woonwinkel / Klantencentrum ma t/m vr: 8.00 tot 17.00 uur Reparaties U kunt een reparatieverzoek indienen via reparaties@beterwonen.nl. Deze verzoeken nemen we tijdens kantooruren in behandeling. Buiten de kantoortijden zijn we voor spoedreparaties 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via (0546) 54 64 64. Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen (SHBW) SHBW behartigt de belangen van huurders op beleidsniveau: www.shbw.zijnwij.nl Klachtencommissie Komt u er niet uit met een medewerker en/of (team)manager van Beter Wonen bij een klacht over de dienstverlening, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie, postbus 327, 7600 AH Almelo.

8

Colofon De bewonerskrant is een uitgave van Beter Wonen. Oplage: 7400 exemplaren. Teksten: Team Communicatie Beter Wonen. Fotografie: Michel Coumans, Beter Wonen. Ontwerp en opmaak: Digidee Ontwerpstudio, Enschede. Drukwerk: Lulof Druktechniek, Almelo.

De locatie De TZC beheren de Stadsboerderij Almelo bij het Beeklustpark. Zij maken er schoon, mesten de stallen uit, voeren de dieren, halen de eieren uit, prijzen de cadeaus die in de kleine en sfeervolle winkel komen. Verzorgen koffie, thee en houden de kantine glad. Leuk en afwisselend werk.

kennismaking met elkaar. Vooral dat maakt deze MBO activiteiten bijzonder en waardevol. Elkaar ontmoeten in de eigen omgeving, in het ritme van alle dag. Over de schouder meekijken naar wat daarin zoal gebeurt.

Kennismaken Beter Wonen mocht helpen bij het verplaatsen van een hek zodat er een betere verdeling ontstond van twee weiden. Samen de handen uit de mouwen steken om een klus te klaren. Maar nog belangrijker is de nadere

De klus “Wij, dat zijn: Johan Mensink (boekhouding PCI), Corinne Steffens (wijkregisseur Wonen), Irma Westerhof (Communicatie) en Grego Weersink (wijkadviseur Wonen), wij starten in de kantine. Daar krijgen we koffie. Vervolgens gaat iedereen aan het werk. Wij werken met spade en grondboor, met

Samen de handen uit de mouwen steken om een klus te klaren

een sleutel om bouten los te draaien en een waterpas. Er wordt gepast en gemeten. En het resultaat is een hekwerk dat, ongeveer 3 meter verder, weer redelijk strak in het gelid staat. Bij het glad maken van de ‘oude’ wei werkt Victor zich behoorlijk in het zweet. Victor die mij toevertrouwt dat hij 36 jaar is… en 7. Kijk, zo’n ontboezeming brengt onwillekeurig een lach op je gezicht.” Gratis rondkijken en genieten De Stadsboerderij bij het Beeklustpark is een boerderij met kleinvee. Waar iedereen, vooral ouders/grootouders met kinderen en kleinkinderen, gratis kunnen rondkijken. Er zijn kippen, ganzen, zwanen, zangvogels, parkieten maar ook marmotjes, konijnen, geiten, schapen en ezels. Echt heel gezellig. Je kunt er buiten heerlijk op een bankje zitten en genieten van de dieren, de zorg door de medewerkers voor de boerderij, de reacties van de kinderen op de dieren. En als die zijn uitgekeken kunnen ze zich ook nog uitleven op enkele speeltoestellen. “Een speciale plek in Almelo, gerund door speciale mensen, met speciale gaven.”

Nieuws van de SHBW Door Henny A. Westerik, voorzitter Nieuws uit corporatieland Het ziet er naar uit dat 2012 een zwaar jaar wordt voor huurders. Allereerst leidt het economische klimaat tot een koopkrachtdaling voor vrijwel iedereen. Voor huurders met de laagste inkomens is per l januari 2012 de kwaliteitskorting in de huurtoeslag verhoogd. Daardoor betalen huurders met een iets hogere huur iets meer huur. Bij verhuizing van de oude huurder gaat, zoals bekend, de nieuwe huurder een hogere huur betalen voor dezelfde kwaliteit woning; de zogenaamde streefhuur. Huurders met een belastbaar inkomen tussen 34.000 en 43.000 euro kunnen sinds vorig jaar overigens al geen kant op door de Europese regelgeving. En wat te denken van het kabinetsvoorstel dat woningcorporaties verplicht minstens 75% van hun huurwoningen te verkopen. Hierdoor blijft de verstoring van de koopmarkt in stand terwijl die van de huurmarkt wordt vergroot. Kennelijk is kopen heilig en huren niet meer van deze tijd! Niet alleen de Woonbond, maar ook de koepel van woningcorporaties, Aedes, zijn fel tegen dit laatste voorstel. Kortom: Redenen genoeg voor huurdersorganisaties om een vinger aan de pols te houden. Namens alle huurders van Beter Wonen is de SHBW het officiële overlegorgaan. Ook in 2012 kunt u op ons rekenen!

Uitwisseling van ideeën tijdens de nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie Op woensdag 4 januari 2012 hield de SHBW haar nieuwjaarsreceptie. Er was met name van de zijde van Bewoners- en huurdercommissies een grote belangstelling. De plannen voor 2012 werden toegelicht waarna er een toast werd uitgebracht op het nieuwe jaar. Het was een geanimeerde en zeer geslaagde avond. Jaarvergadering 2012 De jaarvergadering wordt gehouden op maandag 16 april a.s. in de kantine van Beter Wonen. Tijdens deze avond geeft het management van Beter Wonen een

presentatie over het thema ‘de sociale opgave in Almelo’. Aan de orde komen onder andere woon- en leefomgeving, woonvisie en nieuwe kansbeleid. Het belooft een interessante informatieve avond te worden met name voor Bewoners- en huurdercommissies. Deze ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Agenda Via www.shbw.zijnwij.nl blijft u op de hoogte van de agenda van de openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Tevens vindt u er informatie over de spreekuren van de SHBW.

Bewonerskrant lente 2012  

Bewonerskrant lente 2012

Bewonerskrant lente 2012  

Bewonerskrant lente 2012

Advertisement