Page 6

Binnenstad, het centrum waar de komende jaren veel gaat gebeuren Visie • Betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het binnenstadsplan. • Versterken van het gebied Grotestraat Zuid, herkenbaarheid. • Aantrekkelijke woonmogelijkheden voor senioren ontwikkelen.

Acties 2012 • Tijdelijke invulling vinden voor Oude Veemarkt/Grotestraat Zuid. • Bouwen seniorenappartementen aan de Bavinkstraat.

Aalderinkshoek, een jaren ‘60/’70 wijk bestaand uit eengezinswoningen, met hier en daar wat hoogbouw Visie • Door verkoop van woningen een goede sociale balans in de wijk ontwikkelen. • Opzetten van sociale projecten om te zorgen dat de Aalderinkshoek een vitale wijk blijft. Samen met partners en bewoners.

Buurtinitiatief loont! Bewoners, Scoop en Beter Wonen hebben de handen ineen geslagen om tot een vernieuwde speelvoorziening te komen in de Mennistenhoek. Samenwerken In de door Beter Wonen georganiseerde buurtgesprekken, waarbij de wijkvisie werd gedeeld, brengen bewoners dit onderwerp naar voren. De speelplaats is

Acties 2012 • Straattafel in de wijk. Iedereen kan hieraan deelnemen. • Opzetten acties waarbij bewoners betrokken worden bij de eigen woonomgeving.

Ontwerp Heleen van der Veen (beeldend kunstenaar en ontwerper) legde de wensen van de bewoners vast in een ontwerp. Op 7 december 2011 presenteerde zij het ontwerp aan de bewoners tijdens een bijeenkomst in de Mennistenhoek. De aanwezigheid van geïnteresseerde bewoners zorgde voor een inspirerende bijeenkomst.

Kerkelanden, een jaren ’50 wijk waar veel herstructurering plaatsvond Visie • Fysiek, qua woningen, is de wijk grotendeels op orde. • Verbeteren sociale balans in de wijk. • Toevoegen van seniorenwoningen zodat mensen ook op hogere leeftijd in de eigen wijk kunnen blijven wonen.

dringend toe aan verbetering. De bewoners nemen het initiatief en vragen een wijkwaardebon aan bij de gemeente Almelo. Beter Wonen ondersteunt dit initiatief. Zo ontstond er een verbinding tussen bewoners, Scoop en Beter Wonen.

Acties 2012 • Kinderproject: kinderen een aardigheidje laten verdienen wanneer ze zich inzetten voor de wijk. • Verder vormgeven nieuw wijkplatform Wierdensehoek. • Wijkmarkt: voor en door ondernemers en bewoners uit de wijk.

Resultaat Het gepresenteerde plan wordt uitgewerkt. In de zomer heeft de Mennistenhoek weer een volwaardige speelvoorziening die voldoet aan de veiligheidseisen. Het buurtinitiatief, de buurtgesprekken en de samenwerking tussen partijen leidt tot een mooi resultaat.

Kloosterhof brandpreventie Eind 2011 organiseerde de brandweer een voorlichtingsbijeenkomst brandpreventie. Beter Wonen wees daarvoor de Kloosterhofflat aan. Het gevoel van veiligheid en zekerheid was bij veel bewoners aangetast. Oorzaak was de brand vóór de entree van de flat in maart 2011. Hoe kijken de bewoners terug op deze brandpreventie bijeenkomst? We vragen het de dames Talsma, Boer en Kleinhaarhuis. Rust en zekerheid “Wij vinden het prettig dat Beter Wonen op deze manier, samen met de brandweer, nazorg biedt aan de bewoners. Het was een heel vervelende ervaring. Alle bewoners werden ’s nachts geëvacueerd.

De opvang door bewoners van de Oude Rechtbank en medewerkers van het Snooker- en poolcentrum was wel hartverwarmend. Maar toch. Dat gevoel van onzekerheid. Deze bijeenkomst helpt ons daarover heen. De voorlichting over hoe te handelen bij brand in de woning was heel nuttig. De brandweer liet ons zien en

ervaren hoe we een vlam in de pan heel eenvoudig en veilig zelf kunnen doven. Het is belangrijk om bij brand rustig te blijven. Kennis en inzicht helpen daarbij.”

“De bijeenkomst helpt ons daarover heen” Controle De brandweer bood een controle van de woning aan op brandveiligheid. Hebt u daar gebruik van gemaakt? “Ja”, antwoorden alle drie de dames. “De brandweer keek

Bij brand is rustig blijven het beste

6

naar de woning en de persoonlijke situatie. Aan de hand daarvan concludeerden ze of onze woning voldoende veilig is. Gelukkig was dit bij ons alle drie het geval.” De dames vonden de praktijkvoorbeelden erg goed. Ze zijn zich nu meer bewust van wat veilig en onveilig is. Veilig is in ieder geval de door Beter Wonen verstrekte rookmelder. U vindt meer informatie en folders op: www.brandweer.nl en zoek verder naar ‘brandpreventie’.

Bewonerskrant lente 2012  

Bewonerskrant lente 2012

Bewonerskrant lente 2012  

Bewonerskrant lente 2012

Advertisement