Page 3

Windmolenbroek, een mooie groene wijk uit de jaren ’80, gelegen aan de zuidkant van Almelo

Wijkvisies In 2011 heeft Beter Wonen visies voor de lange termijn voor haar wijken opgesteld. Deze toekomstbeelden voor de wijk zijn in de tweede helft van 2011 met bewoners uit de wijk bekeken en besproken. Wat vindt u belangrijk in de buurt, wat zijn punten die vragen om actie. We hebben veel informatie opgehaald waarmee we samen met u aan de slag kunnen. U leest in deze uitgave van de bewonerskrant wat onze plannen voor 2012 zijn, per wijk. In de volgende uitgaven kunt u volgen hoe het gaat met de uitvoering van die plannen.

Visie • Een wijk waar het prettig wonen is en waar de inzet van Beter Wonen vooral gericht is op beheer en onderhoud van de woningen.

Acties 2012 • Voorbereiden onderhoudsprogramma.

Nieuwstraatkwartier, een kleine, vooroorlogse wijk met een volks karakter

Nieuwstraatkwartier en • Windmolenbroek, Schelfhorst Binnenstad • Wierdensehoek, Riet/Nieuwland, Hofkamp, Kollenveld, • De Nijrees • Ossenkoppelerhoek/Beeklust

Visie • Versterken sociale kwaliteit in de wijk. • Versterken van de wijkeconomie.

Acties 2012 • Opzetten acties waarbij bewoners betrokken worden bij de eigen woonomgeving. • Samen met partners ontwikkelen Acaciaschool. • Moestuinproject op lege plek in de wijk.

Moestuin brengt leerlingen praktijkervaring Voor de moestuin van de Voedselbank, op grond van Beter Wonen aan de Zwaluwenstraat, maken leerlingen van het AOC-Oost een zaaikalender.

zij het door hen opgestelde conceptplan in het AOC aan de Bornerbroeksestraat.

Een hele leuke opdracht voor ons en nog leerzaam ook.”

Vraag, Voedselbank Enige tijd geleden vroeg de Voedselbank Almelo aan Beter Wonen of zij grond beschikbaar heeft voor het inrichten van een moestuin. De voedselbank wil daar groenten en fruit kweken voor haar klanten want zij krijgen te weinig versproducten aangeleverd.

Punten van aandacht “Wij letten er vooral op dat er gedurende het hele jaar een goede aanvoer is van gangbare groenten. Kool valt buiten de plannen omdat die erg gevoelig is voor ongedierte. We zochten naar variatie in het menu, dus niet dat er 3 weken lang alleen maar sla is. Het opzetten en uitwerken van het teelplan is een secuur werk. Alle grond willen we steeds opnieuw, achter elkaar gebruiken. Je moet wel opletten dat je niet steeds aardappelen poot op hetzelfde stuk grond want dat put de grond uit. Je moet variëren. Wij hebben de moestuin daarom opgedeeld in stukken die afwisselend gebruikt worden voor tomaat, aardappelen, wortelen, sla enzovoort. We hebben echt veel informatie bij elkaar gezocht, ook over de verschillende soorten groenten en hun specifieke kenmerken.

Met de opgedane ervaring werken Amber, Lotte en Lois verder aan hun toekomst. Lotte en Lois willen verder leren in de Voeding; werken aan producten van de toekomst. Met een modern vak als voedingsmiddelentechnologie zoeken naar beter eten en drinken of verbeterde gewassen. Amber denkt nog na over haar vervolgtraject.

Grond, Beter Wonen Die vraag sluit prima aan bij de maatschappelijke taak van Beter Wonen, die verder gaat dan het bieden van een goede woning. Beter Wonen is betrokken bij organisaties die zich inzetten voor mensen die moeten rondkomen van, soms minder dan, een minimum inkomen.

Een braakliggend stuk grond van Beter Wonen, aan de Zwaluwenstraat, beantwoordt aan de vraag. Beter Wonen heeft deze grond zelf de eerste tijd niet nodig. De Voedselbank mag er 10 jaar lang gebruik van maken. Daarnaast zocht Beter Wonen mee naar partners die ook een bijdrage kunnen leveren aan het kweken van groenten en fruit. Dat lukte. De start van het project werd bekrachtigd bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Planning: AOC-Oost, Groene Lyceum Een van de partners is het AOC-Oost, locatie Almelo afdeling Groene Lyceum (VMBO). Zij stellen het teelplan op voor de moestuin. De heer Alfred Leideman begeleidt de drie leerlingen die deze eerste opdracht uitvoerden. Voor Lotte Hospers, Lois Dolman en Amber van Dael betekent dit een mooie praktijkervaring. Op maandag 20 februari presenteerden

Meer informatie vindt u op: Website: www.aoc-oost.nl/hetgroenelyceum

Omwonenden welkom Bewoners uit de buurt nodigen wij uit om mee te doen aan dit project. De wijkregisseur komt daar bij u op terug. Een actieve en levendige omgeving draagt bij aan beter wonen.

Presentatie door Amber, Lotte en Lois

3

Bewonerskrant lente 2012  

Bewonerskrant lente 2012

Bewonerskrant lente 2012  

Bewonerskrant lente 2012

Advertisement