Page 1

Wij werk ken voo or u aan

2

Tussendoor vult ruimtes even in

4

Nieuwbouwplan Berkelstraat

7

Kunst versiert Klein Klokkenbelt

‘Toppers’ kijken achter de deur bij Beter Wonen In juni brachten 16 kinderen van de weekendschool ‘Toppers op zondag’ een bezoek aan Beter Wonen. Toppers op zondag is een regionaal initiatief voor kinderen van 10 tot 14 jaar. De ‘Toppers’ bezoeken bedrijven en organisaties die vertellen over hun vakgebied. Dit motiveert de jongeren tot een bewuste keuze voor studie en/of werk. Beter Wonen vindt ontwikkeling van talent bij kinderen belangrijk. Daarom ondersteunt zij projecten en initiatieven die daar een bijdrage aan leveren. De kinderen kregen van medewerkers van Beter Wonen uitleg over het proces bij nieuwbouwplannen, de verhuur van woningen en het repareren

van keukens. In het nieuwe seizoen starten weekendschool Toppers en Beter Wonen een project in de Wierdensehoek. De kinderen worden via de basisscholen geselecteerd. Hiernaast zijn enkele Toppers zelf aan het woord over hun ervaringen bij Beter Wonen.

Beste mensen, wij zijn van de weekendschool Toppers op zondag. Met de Toppers op zondag bekijken wij veel verschillende beroepen. Nu zijn we bezig met het thema ‘Wonen’ bij Beter Wonen. Bij Beter Wonen doen we dingen met wijken en huizen. We hebben een huis getekend, een quiz gedaan, huizen bekeken, wijkactiviteiten bedacht en uitleg gehad over Beter Wonen. Op Vaderdag

hebben we gevoetbald in de wijk. Dat was heel leuk, we speelden vaders tegen de kinderen. Het werd gelijkspel, 4-4. Aan het einde van dit thema gaven we een presentatie over wat we met dit thema gedaan hebben. Daarna is het voor dit jaar voorbij. Wel jammer, want dit thema is wel het leukst van allemaal! Groetjes Eline, Michelle, Zijada en Anne.

1

Creatieve ideeën uitwerken

Samen actief in de wijk


Brainstormen over invulling van ‘Oude Veemarkt’

Levendig aat, Door nieuwbouw in Bavink- en Berkelstr n Toppers op zondag en door samen te werke gaan we de zorg voor klanten versterken. Meer leefbaarheid, dat is waar het ons om gaat. l Er is dus weer volop werk aan de winke in Almelo, stad tussen Regge en Dinkel! Coen Heldeweg Lichtdichtgenootschap De Keerkring

Tussendoor vult ruimtes even in Sam met de Gemeente Almelo en de Provincie Overijssel startte Beter Wonen Samen begin dit jaar het project Tussendoor. Het doel van Tussendoor is om braakbegi lliggende li gge plekken in de stad alternatief in te vullen, zolang er nog niet gebouwd wordt. w ord Dit kunnen invullingen zijn met een tijdsduur van een dag, een week, een ee e en maand, maar ook van een jaar. Wensen W ens voor de ‘Oude Veemarkt’ E én v Eén van die plekken is het braakliggende ter te rre aan de ‘Oude Veemarkt’ in de terrein b in nne binnenstad. Samen met buurtbewoners en on nde ondernemers zochten we naar een goede tij jdel tijdelijke invulling van het terrein. In een a ant n a bijeenkomsten, in de tijdelijke aantal b rain brainstormruimte aan de Grotestraat Zuid, w erd allerlei leuke ideeën geopperd. werden U it de eerste ideeënronde bleek dat er in de Uit

buurt veel behoefte is aan een parkachtige invulling van het gebied. In een tweede ronde is een groep buurtbewoners zelf aan de slag gegaan met het maken van sfeerbeelden voor zo’n tijdelijk park. “Hoe moet het park er uitzien, wat voor elementen moeten er in zitten, wat voor dingen mogen er plaatsvinden?” Over deze vragen is goed gediscussieerd. Vervolgens werden een aantal sfeerbeelden in elkaar gezet.

Van sfeerimpressies tot ontwerp Deze sfeerbeelden werken we uit tot een eerste ontwerp, waarna we opnieuw met de bewonersgroep overleggen. Dit najaar kunnen we over het definitieve ontwerp meer vertellen en maken we een eerste start met de aanleg van het tijdelijke ‘park’. Meedoen? Wilt u nog meedenken, of hebt u leuke ideeën die u wilt delen, dan bent u bij deze van harte uitgenodigd! U kunt daarvoor contact opnemen met Kris Oosting via krisoosting@beterwonen.nl of op telefoonnummer (0546) 54 64 15.

Wijkgericht werken bij Beter Wonen Beter Wonen vindt het wijkgericht werken steeds belangrijker. In de wijk wil zij een verbindende rol spelen, zowel op strategisch als uitvoerend niveau. Dat betekent samen met maatschappelijke partners de wijkagenda bepalen en activiteiten vormgeven. In 2011 zijn visies opgesteld voor diverse wijken die nu via jaarplannen hun invulling krijgen. U leest dat in de binnenpagina’s van deze krant. Om dit werk nog beter te kunnen invullen, hebben we gekozen voor een nieuwe wijkindeling.

2

Wijkteam in de wijk Per 1 september 2012 werkt Beter Wonen met vier wijkteams. In elk team richt de wijkregisseur zich op zowel de fysieke plannen voor het woningbezit als de sociale en economische ontwikkelingen in de wijk. Bewonerscommissies en maatschappelijke partners voeren overleg met de wijkregisseur. Huismeesters/buurtconciërges werken,

aangestuurd door de wijkregisseur, in de wijk. Samen vormen ze het wijkteam. Enkele huismeesters/buurtconciërges werken binnen twee wijkteams. Projectleider Wonen De wijkregisseurs kunnen, voor de uitvoering van leefbaarheidprojecten, de projectleiders Wonen inzetten. De projectleiders Wonen zijn Willie Weernink en Grego Weersink, zij werken stadsbreed. Klant-/huurderscontacten U kunt met al uw vragen terecht bij de buurtconciërge/huismeester in uw wijk en bij ons Klantencentrum.

Team Binnenstad noord / Windmolenbroek / Schelfhorst / Wierden

Team De Riet / Nieuwland / Hofkamp / Boomsplaats

• Stijn de Leeuw, wijkregisseur • Jelle Brouwer, huismeester • Michel Schoon, huismeester • Adri Groeneveldt, huismeester • Karel Tenwolde, buurtconciërge

• Elske Alberts, wijkregisseur • Hans Isaak, huismeester • Helga Vis, huismeester • Harrij Lemaire, huismeester • Herman Beckers, buurtconciërge • Dick van Zwol, assistent huismeester

Team Ossenkoppelerhoek / Beeklust 1 en 2 / Nieuwstraatkwartier

Team Binnenstad zuid / Aalderinkshoek / Kerkelanden / Kollenveld / Nijrees

• Corine Steffens, wijkregisseur • Selim Dokur, buurtconciërge • Herman Beckers, buurtconciërge

• Rik Gockel, wijkregisseur • Karel Tenwolde,buurtconciërge • Bert Schoemaker,huismeester • Marco Kollen, huismeester


Stijn de Leeuw wijkregisseur Binnenstad noord / Windmolenbroek / Schelfhorst / Wierden

Windmolenbroek, een mooie groene wijk uit de jaren ’80, gelegen aan de zuidkant van Almelo Visie • Een wijk waar het prettig wonen is en waar de inzet van Beter Wonen vooral gericht is op beheer en onderhoud van de woningen.

Acties 2012 • Groot onderhoud woningen De Hop en De Ibis (complex 42.01 en 42.02) • Programma maken voor het beheer van de woonomgeving

Brandpreventie Bewoners van de Buitenhof, Groot Bokhove, Parkstede en Parkstede+ kregen voorlichting over brandpreventie van de brandweer van Almelo. De belangstelling van de bewoners was goed. Ook het wijkteam van Beter Wonen liet zich informeren. Wat doet de brandweer Het werk van de brandweer bestaat uit vele facetten. Het bestrijden van brand, bewaken van de veiligheid van mensen bij brand. Daarnaast bevrijden ze mensen uit een autowrak of een kat uit een boom. Het duikteam komt in actie bij ongelukken rond het water en natuurlijk geven ze voorlichting op scholen, tijdens wijkactiviteiten bij bedrijven en aan bewoners. Voorlichting Voor de bewoners was de voorlichting over hoe zij zelf een huisbrand kunnen voorkomen, wat ze moeten doen bij brand en hoe ze de woning dan zo veilig mogelijk kunnen verlaten heel belangrijk.

Vlam in de pan Zelf een vlam in de pan doven, was een prima oefening die onder toezicht van de brandweer vakkundig door enkele bewoners werd uitgevoerd. De brandweer nam alle tijd om vragen te beantwoorden. Daardoor ontstond er tijdens de presentatie een levendige gedachtewisseling tussen de brandweer en de bewoners. Persoonlijk advies Na de presentatie bezocht de brandweer samen met bewoners een aantal woningen om ter plekke enkele praktische adviezen te geven.

Nieuw in Almelo: prokkelen

Meer informatie vindt u op: www.brandweer.nl

Prokkelen is het beste te omschrijven als een prikkelende ontmoeting tussen mensen met een verstandelijke beperking en mensen zonder die beperking. Door prokkelen maak je contact en krijg je nieuwe inzichten.

Voorkom brand! Wees voorzichtig en oplettend en zorg dat u op de hoogte bent van de veiligheid in en om uw huis. Wat te doen als er toch brand uitbreekt? 1. Blijf kalm, raak niet in paniek. 2. Waarschuw (eventuele) andere bewoners en breng uzelf niet onnodig in gevaar. 3. Vlucht volgens uw eigen vluchtplan (denk daarover na en oefen dit met uw gezin). 4. Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u. Extra zuurstof wakkert het vuur aan.

Een ‘prokkel’ moment

5. Blijf dicht bij de grond, rookgassen stijgen op. 6. Gebruik nooit de lift! Door de brand kan de stroom uitvallen. 7. Bel na ontsnapping direct 112. Vraag naar de brandweer en noem uw naam, plaatsnaam en het adres. 8. Speel niet zelf voor held. Brand verspreidt zich razendsnel en voor u het weet, bent u ingesloten.

Elkaar leren kennen Aveleijn en Beter Wonen werken beide aan het bevorderen van de leefbaarheid in de buurt. Iedereen mag zich thuis voelen in zijn huis en buurt. Het maakt niet uit waar je woont. Begrip voor elkaar is daarbij van groot belang. Beter Wonen hielp, als sparringpartner, graag mee aan het welslagen van deze Prokkeldag. “Dit moeten we volgende keer weer doen, heel leuk!” Deze spontane uitroep van een bezoeker maakt duidelijk dat de 1e prokkel een succes is.

De eerste prokkel Zaterdag 9 juni jl. vond de eerste prokkel plaats in het Nieuwstraatkwartier. Op de binnenplaats van wooncentrum ‘De Wonde’, organiseerde Stichting Aveleijn, diverse activiteiten waaraan de buren uit het Nieuwstraatkwartier konden deelnemen. Ongeveer 40 belangstellenden maakten kennis met Aveleijn en de bewoners van ‘De Wonde’.

Meer weten over Prokkel? Kijk op: www.prokkel.nl

Bewoners bepalen aankleding Bewoners van De Terp ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan de ‘commissie inrichting gangen’. Deze commissie, die in augustus van start ging, doet ‘aankleding’ voorstellen zodat de gangen een prettige uitstraling krijgen, die past bij de woon- en leefsfeer van De Terp.

Een ontmoeting bij één van

Appartementencomplex De Terp is in de afgelopen maanden op verschillende fronten opgefrist. Onderhoud Aan de buitenkant zijn onder andere de muren en het houtwerk geschilderd. De individuele appartementen kregen nieuwe bovenraampjes en ventilatieroosters. De binnenkant van het complex is eveneens grondig opgeknapt. De muren van de gangen zijn geschilderd evenals de deuren die een pasteltint kregen. De vloerbedekking in de gangen is vernieuwd. De bewoners kozen voor de kleur ‘graphite grey’. Deze is ook gelegd in de recreatieruimte van De Terp. Bij de voordeur van de

appartementen kwamen uniforme naambordjes. Aankleding Nu de onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond, is de aankleding van de gangen aan de beurt. In 2009 kregen de liftpleinen al nieuwe vloerbedekking. Een bewonersafvaardiging bepaalde toen welke zitjes er moesten komen en welke decoraties aan de muur. Ook nu denken bewoners mee over de inrichting/aankleding van de gangen. Hun inbreng is van belang, omdat zij de sfeer kennen en ervaren van De Terp. Zij nemen dat automatisch mee in hun advies over de aankleding. Een leuke en uitdagende opdracht dus.

de zitjes

3


Elske Alberts wijkregisseur De Riet / Nieuwland / Hofkamp / Boomsplaats

De Riet/Nieuwland, een karakteristiek tuindorp met hier en daar nieuwbouw Visie • Ontwikkelen woonservicewijk in de lijn Berkelstraat, Violierstraat en Brouwerijstraat i.s.m. partners. • Versterken van de kwaliteit van de wijk waarbij het karakter behouden blijft.

Acties 2012 • Herbouw Rietstraat 152-154. • Voorbereiding herontwikkeling locaties Rietmavo en Berkelstraat. • Vergroten leefbaarheid Bos-/Beekstraat.

Jeugd bezoekt Heracles

Aanvullende actie 2012 in wijk De Hofkamp • Zorg- en welzijnsdiensten ontwikkelen in de Castelloflat.

Een woonservicewijk is een buurt waar mensen lang zelfstandig en zelfredzaam kunnen wonen in de eigen sociale omgeving.

Kunst verbindt mensen Ons doel is samenspelen

In appartementencomplex Dotterbloem zijn de schilderijen vervangen door nieuwe frisse doeken. Meebeslissen Om er zeker van te zijn dat de nieuwe schilderijen ook naar de zin zijn van de bewoners, nodigde Beter Wonen alle bewoners uit om deel te nemen aan een ‘kunstcommissie’. Afvaardiging Twee personen meldden zich hiervoor. Zij hebben in goed overleg met de achterban nieuwe schilderijen uitgezocht. Eind juli

werden de nieuwe doeken opgehangen door de huismeester.

De projectcommissie van de Bos-/Beekstraat organiseerde voor de kinderen uit de straat een bezoek bij Heracles. Dit was een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Dat gold zowel voor de ouders/begeleiders als ook voor de kinderen onderling.

Algehele instemming Dat was een leuke aanleiding om de bewoners uit te nodigen voor een kop koffie. Tijdens een gezellig samenzijn, presenteerde de kunstcommissie, de schilderijen aan de bewoners die zich allemaal konden vinden in de keuze van de commissieleden. Grote tevredenheid alom.

Een middag Heracles De jonge voetballers en hun begeleiders kregen uitleg over het reilen en zeilen in het Heracles stadion. Natuurlijk werd er met enthousiasme een potje voetbal gespeeld op het hoofdterrein. De jonge voetbaltalenten maakten hier graag gebruik van en het werd een waar (voetbal)feest!

Leefbaarheid Met deze activiteit werkt de projectcommissie, met ondersteuning van Beter Wonen, verder aan het versterken van de leefbaarheid in de straat. Na de woningen, het fysieke deel, spelen de mensen een belangrijke rol in het gevoel van prettig te wonen.

Open Huis Castelloflat groot succes! Zaterdag 16 juni 2012 was het een drukte van belang in de Castelloflat. Meer dan 250 belangstellenden namen een kijkje tijdens het Open Huis. Rondleiding In groepjes van ongeveer tien personen keek men rond onder begeleiding van een medewerker van Beter Wonen. Men kreeg een indruk van wat de Castelloflat zoal te bieden heeft. Een recreatieruimte,

appartementen, de bibliotheek, kapper- en fysiotherapieruimte. Daarnaast kon men onder het genot van een kopje koffie en een tompouce in de hal informatie ontvangen over het wonen in de Castelloflat.

Een impressie van het nieuwe appartementen-

Nieuwbouwplan

complex

Seniorenappartementen Berkelstraat

4

Op de hoek Bornsestraat, Berkelstraat, Rijnstraat gaat Beter Wonen nieuwbouw realiseren. Op die locatie komen 38 seniorenappartementen. De heer Lammerink van Peters en Lammerink architecten heeft het stedenbouwkundige plan ontwikkeld. De benodigde procedures bij de gemeente worden nu gestart. Naar verwachting kan in de loop van 2013 begonnen worden met de bouw van deze nieuwe appartementen.

Informatie Enkele huurders gaven informatie over hun ervaring met het wonen in de Castelloflat. ZorgAccent vertelde over de zorg en welzijnsdiensten die ze aan de bewoners leveren, waaronder ondersteuning bij het opzetten van activiteiten. Beter Wonen informeerde de belangstellenden over de huurprijzen en de mogelijkheden voor huurtoeslag.

De bezoekers vonden het een leuke manier om via het Open Huis een optie voor een toekomstige woonplek te bezichtigen. Al met al was het een geslaagde dag!

Hebt u vragen over het wonen in de Castelloflat? Neem dan gerust contact op met ons Klantencentrum, telefoon (0546) 54 64 64. Wij informeren u graag uitgebreid.


Corine Steffens wijkregisseur Ossenkoppelerhoek / Beeklust 1 en 2 / Nieuwstraatkwartier

Ossenkoppelerhoek, een jaren ’60 wijk met veel groen Visie • Verbeteren van de fysieke kwaliteit van de wijk door herstructurering. • Aanpak sociale problematiek door vervolg van project “Ossenkoppelerhoek van iedereen”.

Acties 2012 • Ontwikkeling grondgebonden woningen Rombout Verhulstlaan. • Vervolg van de Ossenkoppelerbus. • Vervolg van de Ossenkopjes. • Sloop Albert Cuypstraat.

Nieuwstraatkwartier, een kleine, vooroorlogse wijk met een volks karakter Visie • Versterken sociale kwaliteit in de wijk. • Versterken van de wijkeconomie.

Acties 2012 • Opzetten acties waarbij bewoners betrokken worden bij de eigen woonomgeving. • Samen met partners ontwikkelen Acaciaschool. • Moestuinproject achter de Zwaluwenstraat.

Jong en oud in Almelo, wat vind jij daarvan?

Foto: Roos Lammers

Tijdens de Rembrandtfiësta zeiden mensen tegen medewerkers van Beter Wonen: “Ik ben benieuwd wat jongeren bezighoudt, maken zij zich zorgen?” En: “Hoe kijken ouderen naar ons jongeren? Ze praten veel over hoe het vroeger was. Leven ze nog wel in deze tijd?” Nieuwsgierig De vraag die zich opdringt is: Hoe krijgen we antwoord op die vragen? Kunnen jongeren en ouderen met elkaar in gesprek komen over hoe het is jong te zijn of oud? Maakt het uit of je Nederlander, Chinees of Antilliaan bent? En kunnen we in onze wijk iets voor elkaar betekenen? In gesprek met elkaar Op donderdag 8 november a.s. vinden vanaf 17.00 uur in vele wijken in Almelo gesprekken plaats in het kader van de dag

van de dialoog in Almelo. Het onderwerp is oud en jong. Je zit samen aan tafel. Een gespreksleider draagt er zorg voor dat iedereen aan bod komt. Je maakt kennis, wisselt ervaringen en inspiratie uit. Je leert elkaar kennen: daar word je rijker van en je krijgt meer begrip voor elkaar. Wil jij mee aan tafel zitten? Meld je dan aan bij Corine Steffens, wijkregisseur Beter Wonen, telefoonnummer: (0546) 54 64 22, e-mail: corinesteffens@beterwonen.nl. Zij geeft je graag meer informatie.

Expositie van jonge Rembrandtschildertjes 59 kinderen van diverse basischolen uit Almelo, inclusief Aadorp en Bornerbroek, maakten tijdens de Rembrandtfiësta in juni jl. prachtige schilderijen. Zij werden daarbij begeleid door verschillende kunstenaars. Expositie Dit jaar biedt Beter Wonen expositieruimte voor de jonge artisten in het atrium van Beekrede aan de Rombout Verhulstlaan 159 t/m 235. De expositie loopt van 3 t/m 27 oktober. De openingstijden zijn op woensdagen van 14.00 uur - 16.00 uur en op zaterdagen van 11.00 uur - 16.00 uur.

Opening De officiële opening van de expositie is op woensdagmiddag 3 oktober om 16.00 uur met medewerking van Peter van der Hout, directeur van Beter Wonen. Belangstellenden, vrienden en familieleden zijn daarbij van harte uitgenodigd.

Onderzoek nieuwbouw Rombout Verhulstlaan fase 2 Samen met een klankbordgroep wordt hard gewerkt aan de plannen voor Rombout Verhulstlaan fase 2. Gedacht wordt aan 30 grondgebonden woningen waarvan een aantal levensloopbestendig met een huurprijs die ligt tussen € 615,- en de maximale grens voor huurtoeslag. In onderzoek is nu de haalbaarheid van dit plan. Daarvoor worden nog kandidaat huurders expliciet benaderd.

Visie: variatie verhoogt leefbaarheid Beter Wonen wil in de Ossenkoppelerhoek projecten ontwikkelen die een toegevoegde waarde vormen voor de wijk en die de kwaliteit van de wijk verbeteren. Dit doen we door woningen toe te voegen voor nieuwe doelgroepen en variatie in woningtype aan te brengen.

5

Een eerste schetsontwerp


Rik Gockel wijkregisseur Binnenstad zuid / Aalderinkshoek / Kerkelanden / Kollenveld / Nijrees

Binnenstad, het centrum waar de komende jaren veel gaat gebeuren Visie • Betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het binnenstadsplan. • Versterken van het gebied Grotestraat Zuid, herkenbaarheid. • Aantrekkelijke woonmogelijkheden voor senioren ontwikkelen. • Martonderzoek woonbehoefte.

Acties 2012 • Tijdelijke invulling vinden voor Oude Veemarkt/Grotestraat Zuid. • Bouwen seniorenappartementen aan de Bavinkstraat. • Straattafel bij Korte Prinsen-/Prinsenstraat en Bartelshoek.

Aalderinkshoek, een jaren ‘60/’70 wijk bestaand uit eengezinswoningen, met hier en daar wat hoogbouw Visie • Door verkoop van woningen een goede sociale balans in de wijk ontwikkelen. • Opzetten van sociale projecten om te zorgen dat de Aalderinkshoek een vitale wijk blijft. Samen met partners en bewoners.

Acties 2012 • Opzetten acties waarbij bewoners betrokken worden bij de eigen woonomgeving. • Plan van aanpak grootonderhoud eengezinswoningen.

Bewoners Karelia bezoeken Hoog Schuilenburg Op woensdag 11 juli bezochten 23 bewoners van Karelia de recreatieruimte van het tegenover gelegen Hoog Schuilenburg. Het doel was kennismaken met maatschappelijke ondersteuningsmogelijkheden in de buurt waaronder het dienstenaanbod van Carint Reggeland. Diensten aanbod Medewerkers van Carint, waar Hoog Schuilenburg een onderdeel van is, gaven voorlichting over de WMO (Wet Maartschappelijke Ondersteuning) en hoe dit in Almelo geregeld is. Door medewerkers van het recreatieteam werd men bijgepraat over het activiteitenprogramma in Hoog Schuilenburg.

Kennismaken “Nu ik weet dat er dichtbij mogelijkheden zijn van ondersteuning, voel ik me direct prettiger in mijn vel zitten.” Met een dinertje uit de keuken van Hoog Schuilenburg werd het bezoek afgesloten. Beter Wonen maakt huurders graag bekend met services/diensten in en om de woning.

Kerkelanden, een jaren ’50 wijk waar veel herstructurering plaatsvond Visie • Fysiek, qua woningen, is de wijk grotendeels op orde. • Verbeteren sociale balans in de wijk. • Toevoegen van seniorenwoningen zodat mensen ook op hogere leeftijd in de eigen wijk kunnen blijven wonen. • Toevoegen van zorgwoningen zodat mensen met een beperking naar wens kunnen wonen.

Acties 2012 • Kinderproject: kinderen een aardigheidje laten verdienen wanneer ze zich inzetten voor de wijk. • Vormgeven nieuw wijkplatform Wierdensehoek. • Wijkmarkt: voor en door ondernemers en bewoners uit de wijk. • Extra aandacht voor ‘schoon, heel, veilig’ aan de Thorbeckelaan.

Nieuwe seniorenwoningen aan de Bavinkstraat

Denk mee over wonen in de binnenstad Beter Wonen werkt samen met de gemeente aan een vitaal en aantrekkelijk centrum. In de binnenstad zijn een aantal plekken waar ruimte is om nieuwe woningen te bouwen. We zijn op zoek naar wie daar wil wonen en het type woningen dat daarbij hoort. Daarbij roepen we ook uw hulp in. Bouwen naar behoefte Rik Gockel, de nieuwe wijkregisseur voor de binnenstad: “We betrekken bewoners vanaf het begin bij de planontwikkeling. Zodoende wordt in een vroeg stadium helder waar vraag naar is en wat de woonwensen zijn. Er ontstaat draagvlak voor het plan en duidelijk wordt in hoeverre mensen mee willen denken in de verdere uitwerking van een plan. Wij pakken dat graag goed aan en daarom nodigen wij u uit.”

Een impressie van de nieuwbouw op de hoek Bavinkstraat/Grotestraat

Aan de Bavinkstraat komen 20 nieuwe appartementen voor senioren. Op één na worden alle appartementen verhuurd onder de grens die geldt voor huurtoeslag. De meeste woningen voldoen aan woonkeur en zijn goed geschikt voor bewoners die gebruik moeten maken van een rolstoel of scootmobiel.

6

Alle woningen hebben 2 slaapkamers en een balkon. Op het afgesloten achterterrein kan geparkeerd worden en komt een fietsenstalling. Op de begane grond komt winkelruimte, deze neemt Henk ter Horst in gebruik. In november starten de bouwwerkzaamheden. De verwachting is dat de woningen eind 2013 worden opgeleverd.

Vragen of interesse? U kunt zich aanmelden als u interesse heeft. U krijgt van ons tijdig een verhuurbrochure. Onze medewerkers van het Klantencentrum helpen u graag verder via telefoonnummer (0546) 54 64 64. Informatie over de voortgang vindt u op onze website www.beterwonen.nl

Denkt u met ons mee? Wensen en behoeften van bewoners en belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de binnenstad willen wij inzichtelijk krijgen. Rik Gockel: “We zoeken mensen die een bijdrage willen leveren aan de levendigheid van de binnenstad. Mensen die het leuk vinden om mee te denken over het ontwerp of over het combineren van functies. Dat kan vanuit beroepsmatige of vanuit privé interesse. Initiatiefrijke mensen die praktische en realiseerbare ideeën over wonen in de binnenstad met ons willen delen.” Werk mee aan beter wonen in de binnenstad Prikkelt deze uitnodiging u en wilt u vrijblijvend met ons in gesprek over toekomstig wonen in de binnenstad? Meld u dan aan! Het maakt niet uit of u in de binnenstad woont of (nog) niet. Ook maakt het niet uit

Monique de Bruin huurt een klein appartement in de binnenstad. Ze heeft het daar prima naar haar zin. Toch wil ze graag doorgroeien naar een woning die wat groter is en meer wooncomfort biedt. Monique: “Een woning kopen is voor mij nog een stap te ver. Ik heb een jaarcontract en dat geeft toch nog wat onzekerheid. Ik wil wel graag een extra slaapkamer en wat meer luxe. Ik ben best bereid daar wat meer huur voor te betalen. Als de woning duurzaam wordt gebouwd, betaal ik ook minder energielasten. Ik vind het leuk om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen in het centrum. Ik kan mijn opmerkingen en wensen kwijt, zodat die worden meegenomen in een nieuw ontwerp.”

of u wel of niet van ons huurt. Wij stellen uw enthousiasme en medewerking zeer op prijs.

U kunt zich aanmelden bij Rik Gockel, wijkregisseur. E-mail: rikgockel@beterwonen.nl Telefoon: (0546) 54 64 27


Kunst aan de muur 10 middagen lang werkten bewoners/cliënten van Klein Klokkenbelt en (buurt) bewoners, aan het project ‘Kunst aan de muur’. Een selectie uit de gemaakte werkstukken versiert nu de hal en gangen van Klein Klokkenbelt. Klein Klokkenbelt TMZ (Trivium Meulenbelt Zorg), huurt een deel van Klein Klokkenbelt aan de Dotterbloemstraat van Beter Wonen. De zelfstandig wonende cliënten ontvangen van TMZ ondersteuning bij het huishouden, de persoonlijke verzorging of het plannen van de dag. Alice Schlosser, begeleider en ondersteuner: “TMZ organiseert in en vanuit Klein Klokkenbelt verschillende (dag) activiteiten waaronder gezamenlijk koken, wellness, koffie-ochtenden en zwemmen. Daarnaast heeft Team Zuid van TMZ voor haar wijkactiviteiten Klein Klokkenbelt als uitvalsbasis.” Uit nood geboren De eerder door Beter Wonen gehuurde kunst aan de muur is uit kostenoverwegingen opgeheven. Alice Schlosser en Deddy Pattirua van TMZ en Grego Weersink van Beter Wonen zochten naar een alternatief voor de ontstane kale plekken op de muren. Dat werd het project ‘Kunst aan de muur’. TMZ organiseerde en begeleidde het project, Beter Wonen ondersteunde met materialen. Kunst aan de muur Dit project werd ingepast binnen de overige activiteiten binnen Klein Klokkenbelt. Bewoners en mensen uit de buurt kregen een uitnodiging: “Kom helpen bij het maken van kunst aan de muur”. Iedereen mag meedoen, mensen met een indicatie komen bovenaan de lijst. Op deze oproep hebben

zowel bewoners als buurtbewoners gereageerd. Samen gingen zij aan de slag en maakten zij een aantal prachtige werkstukken. Daarbij gebruikten zij verschillende technieken; knippen en plakken, werken met textiel en papier. De meeste werkstukken werden echter geschilderd. “Soms waren de mensen zo geconcentreerd bezig, dan werd het helemaal stil in de kamer. Een mooie ervaring, die intensiteit waarmee mensen bezig kunnen zijn”, zegt Alice. Deddy, die zelf kunstenaar is, zorgde voor professionele aanwijzingen over vorm, kleur en materiaal. De deelnemers zijn allemaal enthousiast over het werken aan dit project. Tweede kunst project samen Kunst aan de muur is al het tweede ‘kunstproject’ dat TMZ samen met Beter Wonen opzette. Het eerste was de gevelverfraaiing bij Rietstraat 152. Ook daaraan werkten verschillende groepen samen.

Mevrouw Stegehuis bezig met haar werkstuk

Niet het laatste project Het enthousiasme dat de deelnemers ervaren bij het maken van werkstukken voor een ‘goed doel’ werkt aanstekelijk. Er wordt alweer uitgekeken naar nieuwe projecten waarbij de inzet van bewoners en buurtbewoners nodig is. Mevrouw Stegehuis is zeker van de partij. Meedoen aan deze activiteiten is prettig, het geeft structuur aan de dag.

Enquête bewonerskrant Beter Wonen is geïnteresseerd hoe u over deze bewonerskrant denkt: U leest in de krant over onze activiteiten, visie en ontwikkelingen in de wijk. Of de aangeboden informatie voldoet aan uw verwachting is voor ons de vraag. Uw mening telt Tussen 24 september en 12 oktober 2012 kunt u deelnemen aan een enquête over onze krant. Het gaat dan zowel over de vorm als ook over de inhoud. U vindt de vragenlijst die daarbij hoort op www.beterwonen.nl. De werkgroep in overleg over het servicekostenbeleid

We nodigen u van harte uit om uw mening te geven. Steekproefsgewijs benaderen wij ook een aantal huurders gericht en leggen hen dezelfde vragen voor. Resultaat In de december uitgave komen we terug op wat u van onze krant vindt.

Servicekostenbeleid Naast de (kale)huurprijs betalen veel bewoners servicekosten. Deze servicekosten betaalt u bijvoorbeeld voor het schoonmaken van het trappenhuis en entree of de werkzaamheden van de huismeester. Het afgelopen jaar zijn er vanuit verschillende bewonerscommissies en door de SHBW vragen gesteld over het servicekostenbeleid. Deze vragen en ook wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn aanleiding om het servicekostenbeleid te vernieuwen. Werkgroep servicekosten In overleg met de SHBW is er een tijdelijke werkgroep opgericht waarin zowel leden van de SHBW, verschillende bewonerscommissies en Beter Wonen deelnemen. Deze werkgroep ontwikkelt in augustus/september een nieuw servicekostenbeleid. Informeren huurders Nadat het beleid op hoofdlijnen is vastgesteld, gaan we per wooncomplex (blok woningen/

cluster van woningen) bekijken wat de gevolgen zijn van dit nieuwe servicekostenbeleid. Voor een aantal wijzigingen geldt dat deze alleen doorgevoerd mogen worden als een meerderheid van de bewoners in een complex ermee instemt. Als er voor u iets wijzigt, ontvangt u daarover bericht. In ons volgende nummer, en via onze website informeren wij u verder over het nieuwe servicekostenbeleid.

7


Opvoeden? LOES helpt je verder Bij LOES, infocentrum jeugd en gezin, kun je terecht met alle vragen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien. Opvoeden en opgroeien van baby, peuter, kleuter, puber en jong volwassene. LOES heeft een eigen gezellige plek in de centrale bibliotheek op de 1e etage. LOES is open van dinsdag- tot en met vrijdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur. Je kunt daar even langskomen maar ook bellen: (0546) 451 010. LOES vind je ook in folders en via de website: www.loes.nl. Daar kun je ook je vragen stellen. Werkconferentie sociale agenda 2020 12 juli hielden de Gemeente en Beter Wonen een werkconferentie waaraan veel maatschappelijke organisaties deelnamen. We zochten naar mogelijkheden om, door samen te werken, nog beter onze doelen te realiseren. Een middel om te werken aan een beter leven, is het ontwikkelen van talenten. Een goede opvoeding maakt dat mogelijk. LOES ontvangt je graag in de centrale bibliotheek

Beter Wonen info Bezoekadres Klimopstraat 2A, 7601 SH Almelo Klantencentrum: (0546) 54 64 64 www.beterwonen.nl Openingstijden Woonwinkel / Klantencentrum ma t/m vr: 8.00 tot 17.00 uur Reparaties U kunt een reparatieverzoek indienen via reparaties@beterwonen.nl. Deze verzoeken nemen we tijdens kantooruren in behandeling. Daarnaast zijn we telefonisch bereikbaar voor reparaties via nummer (0546) 54 64 64. Ook buiten kantooruren. Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen (SHBW) SHBW behartigt de belangen van huurders op beleidsniveau: www.shbw.zijnwij.nl Klachtencommissie Komt u er niet uit met een medewerker en/of (team)manager van Beter Wonen bij een klacht over de dienstverlening, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie, postbus 327, 7600 AH Almelo.

8

Colofon De bewonerskrant is een uitgave van Beter Wonen. Oplage: 7200 exemplaren. Teksten: Team Communicatie Beter Wonen. Fotografie: Michel Coumans, Niki Polman. Ontwerp en opmaak: Digidee Ontwerpstudio, Enschede. Drukwerk: Lulof Druktechniek, Almelo.

Met een beetje hulp en ondersteuning Ouders en opvoeders kunnen bij LOES hun hart luchten over hoe moeilijk het soms is,

opvoeden van kinderen, en wat er allemaal bij komt kijken. LOES luistert en helpt met voorbeelden of een oefening: “Hoe zeg je nou zoiets...?� LOES helpt je op weg, meestal zijn enkele gesprekken voldoende. LOES verwijst je ook naar andere ondersteuners wanneer dat nodig blijkt. Elkaar vinden In de wijk LOES laat zich graag zien bij een aantal activiteiten in de wijk, zoals streetsoccer of een kindercircus, zodat jij makkelijk voor informatie bij haar terecht kunt. LOES houdt spreekuren in de wijk en legt in bijeenkomsten een bepaald thema uit. LOES verbindt. LOES werkt samen met iedereen die actief of betrokken is bij kinderen of gezinnen in de wijk. De Brede Buurt School, Scoop, de jonge moeders groep en Beter Wonen kennen LOES al. En jij? Bij LOES staat de deur open en vind je een luisterend oor, kost niets!

Nieuws van de SHBW Door Henny A. Westerik, voorzitter Wonen 4.0 officieel ondertekend Het onderhandelingsakkoord van de Woonbond, Aedes, Vereniging Eigen huis en NVM is, ondertekend, aangeboden aan de leden van de 2e Kamer. De Kamer wil dat het Centraal Planbureau het plan gaat doorrekenen. Wonen 4.0 is een baanbrekend plan dat een einde maakt aan problemen waarmee de woningmarkt al te lang worstelt. Een samenhangende aanpak van zowel de huur- als de koopsector, waarbij de huren geleidelijk stijgen totdat ze passen bij de waarde van de woning. Huurders worden gecompenseerd met de introductie van een woontoeslag. Het plan is goed ontvangen door deskundigen, gemeenten en... politici! We wachten af, of en hoe Wonen 4.0 in het regeerakkoord een plaats krijgt. Servicekosten Diverse bewoners- en huurdercommissies stelden vragen over het huidige servicekostenbeleid van Beter Wonen. Dit was voor de SHBW aanleiding aan te dringen op herziening van dit beleid bij de corporatie. Afdeling Wonen constateerde dat rondom de afrekening servicekosten een aantal zaken niet op orde zijn. Bovendien zijn wijzigingen in de wet- en regelgeving per 1 januari 2013 mede aanleiding om dit beleid opnieuw te bezien. In goed overleg met Beter Wonen is ervoor gekozen bewonersen huurderscommissies in de

Ondertekening van Wonen 4.0

gelegenheid te stellen zich aan te melden voor een werkgroep die zich over deze materie buigt. Een tiental bestuursleden meldden zich hiervoor aan. In een drietal bijeenkomsten wordt gesproken over knel- en verbeterpunten in de huidige werkwijze, het wettelijk kader alsmede over de invulling en indeling van de servicekosten door Beter Wonen. Doel van de werkgroep is het gezamenlijk formuleren van algemeen beleid op servicekosten. Nadat de uitgangspunten zijn vastgesteld gaat Beter Wonen een doorrekening maken op complexniveau en vindt er in het najaar een eindbespreking plaats. De SHBW heeft instemmingrecht op het gevoerde beleid. De werkgroep krijgt het mandaat om deze taak uit te voeren. De SHBW is blij met deze aanpak en spreekt de verwachting uit dat ingaande 2013 het

servicekostenbeleid van Beter Wonen voor alle huurders duidelijk, transparant en rechtvaardig is. Nieuw adres kantoor SHBW Sinds 1 juli jl. vindt u het kantoor van de SHBW aan de Thomas Ainsworthlaan 14-84 (Castelloflat/6e verdieping, met lift). Telefonische bereikbaarheid onder nummer 06 - 36 41 01 19 (b.g.g. 0546 - 43 32 93). Agenda Vergaderingen Algemeen Bestuur, aanvang 19.30 uur op 29 oktober, 26 november en 17 december 2012. Via www.shbw.zijnwij.nl blijft u op de hoogte van de agenda van de AB vergaderingen. Ook vindt u er informatie over de spreekuren van de SHBW.

Beter Wonen krant herfst 2012  

Beter Wonen krant, bewonerskrant, herfst 2012

Advertisement