Page 1

U wilt een woning kopen


Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten. Wij verkopen zowel huurwoningen aan de huidige bewoners als voormalige huurwoningen aan anderen die op zoek zijn naar een koopwoning. Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning? Beter Wonen helpt u graag verder.

1

Waarom verkoopt Beter Wonen woningen?

Beter Wonen streeft naar levendige wijken met een gevarieerd woningaanbod. Daarom biedt Beter Wonen mensen die het naar hun zin hebben in hun wijk of graag in een bepaalde wijk willen wonen, de gelegenheid een woning te kopen.

Ook verkoopt Beter Wonen bestaande woningen om met de opbrengsten hiervan nieuwe woningen te bouwen en te investeren in de leefbaarheid van uw wijk. In deze folder leest u algemene informatie over de aankoop van een woning. Verschillende aspecten die zich bij de aankoop van een bestaande woning voordoen, worden toegelicht. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ons Klantencentrum op telefoonnummer (0546) 54 64 64.


2

Wat kost het om een huurwoning te kopen?

Als u een woning wilt kopen, wilt u weten hoeveel de woning u gaat kosten. De verkoopprijs bepaalt Beter Wonen op basis van een taxatie die is uitgevoerd door een onafhankelijk taxateur.

Zelf aangebrachte verbeteringen Heeft u voor eigen rekening verbeteringen in de woning aangebracht dan nemen wij de extra kwaliteit niet mee bij het bepalen van de verkoopprijs. U betaalt er dus niet dubbel voor! Het is wel belangrijk dat u aannemelijk maakt dat u de verbeteringen voor eigen rekening heeft aangebracht. Wanneer de verbeteringen zijn aangebracht door Beter Wonen en in de huurprijs zijn meegenomen, worden ze wel in de verkoopprijs meegenomen.

Bijkomende kosten bij aankoop van een woning: kosten koper Als u een bestaande woning koopt, krijgt u te maken met kosten bovenop de koopsom. De koopsom is namelijk kosten koper (k.k.). Dit betekent dat alle noodzakelijke kosten om de woning in uw bezit te krijgen voor uw rekening komen. De kosten bedragen een percentage van de koopsom en kunnen over het algemeen meegefinancierd worden.

Welke kosten vallen onder de kosten koper? Een deel van deze kosten hangt direct samen met de koop, een deel heeft te maken met de financiering. Kosten bij de koop: • Overdrachtsbelasting; • Notariskosten leveringsakte; • Inschrijvingskosten kadaster leveringsakte; • Verrekening eigenaarlasten. Kosten van de financiering: • Afsluitkosten hypotheek; • Eventueel kosten Nationale Hypotheek Garantie; • Notariskosten hypotheekakte; • Inschrijfkosten kadaster hypotheekakte; • Taxatie voor financiering.


3

Kopen of huren, deze keuze maakt u zelf!

Beter Wonen biedt huurders aan om hun eigen woning te kopen. Als u een aanbod krijgt en niet wilt of kunt kopen, is er niets aan de hand. Dan blijft u gewoon huren, waarbij het onderhoud uiteraard gewaarborgd blijft. U kunt ook op een later moment overgaan tot aankoop van de woning op basis van de dan geldende koopprijs. U bent vrij in uw keuze te blijven huren of te onderzoeken of u een huurwoning wilt en kunt kopen. De makelaar en de hypotheekadviseur kunnen u adviseren over uw persoonlijke mogelijkheden.

Vergelijking woonlasten koop- en huurwoning koop Hypotheeklasten

Eigen woningforfait

Huur Argumenten om te kiezen voor huren of kopen zijn: Huren • U heeft geen zorgen over (kosten van) onderhoud, daar is Beter Wonen verantwoordelijk voor; • U kunt makkelijk en snel verhuizen zonder (verkoop) zorgen; • U heeft de mogelijkheid van huurtoeslag. Kopen • U wordt eigenaar van de woning en kunt alles zelf bepalen; • Als de huizenprijzen stijgen, neemt de overwaarde van uw woning en daarmee uw vermogen toe; • U bouwt vermogen op met het geld dat u anders aan huur kwijt bent; • U wordt eigenaar tegen een aantrekkelijke prijs; • U wordt niet meer geconfronteerd met de jaarlijkse huurverhoging; • U kunt de woning doorverkopen wanneer u wilt.

huur

Onderhoud

Gas/water/elektriciteit

Inboedelverzekering

Opstalverzekering

Onroerende Zaak Belastingen (OZB)

Rioolrecht

Afvalstoffenheffing

Reinigingsrechten

Waterschapslasten

Soms

Servicekosten


4

De financiering van een koopwoning

Bijna niemand heeft het geld voor een woning zomaar op de bank staan. U zult de koop dus moeten financieren. Dat doet u door een hypotheek af te sluiten. Hypotheken zijn er in vele vormen. Om te weten welke hypotheekvorm het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u contact opnemen met uw bank of hypotheekadviseur.

Verantwoord shoppen naar een hypotheek Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijk moment in het koopproces. Beter Wonen adviseert u om u hierbij te laten adviseren door een deskundige zoals een onafhankelijk hypotheekadviseur of een bank. Een deskundig advies over de vele mogelijkheden en de daarmee samenhangende kosten helpt u om een hypotheekproduct te kiezen dat bij u past.

Op tijd financiering toetsen Als u een koopovereenkomst heeft getekend, heeft u circa 4 weken de tijd om uw financiering te regelen. Het komt wel eens voor dat een koop niet doorgaat, omdat de koper de financiering niet rond krijgt. De reden kan zijn dat de koper te weinig inkomen heeft of dat er sprake is van een lopende persoonlijke lening of doorlopend krediet. Om teleurstelling te voorkomen, adviseren wij u om tijdig naar meerdere hypotheekadviseurs en/of banken te gaan om uw financiële mogelijkheden te laten berekenen. Daarnaast rekenen zij voor u uit wat de hypotheek u maandelijks kost. Vergeet niet de adviseur of bank volledig te informeren over eventuele leningen die u al heeft lopen en/of producten die u op afbetaling heeft gekocht. Dit wordt door de geldverstrekker bij het aanvragen van een hypotheekofferte getoetst bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel (www.bkr.nl). Dergelijke leningen en afbetalingsregelingen kunnen een reden zijn waarom een hypotheek niet door kan gaan!

Hoogte van de geldlening Voordat u naar de hypotheekadviseur of bank gaat, is het verstandig om voor uzelf op een rij te zetten hoeveel geld u nodig heeft voor de aankoop van de woning. De kosten voor de aankoop kunt u ongeveer berekenen door de volgende zaken bij elkaar op te tellen: • Aankoopprijs van de woning; • Kosten voor aankoop en financiering (kosten koper, zie hoofdstuk 2); • Eventuele verhuiskosten; • Kosten voor veranderingen en verbeteringen.

Nationale Hypotheek Garantie Een eigen woning kopen is geen kleinigheid en kan even ingewikkeld zijn. Vooral bij de keuze van een geschikte hypotheek. U gaat tenslotte voor langere tijd een financiële verplichting aan. Iedereen vraagt zich dan ook wel eens af: kan ik straks mijn hypotheeklasten nog wel betalen? De Nationale Hypotheek Garantie (NHG), die verstrekt wordt door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, is ingesteld om het eigen woningbezit op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken. Ook voor mensen met weinig of geen eigen vermogen. De belangrijkste zekerheid die de NHG biedt, is dat Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de restantschuld bij gedwongen verkoop van de woning als iemand de lasten niet meer kan betalen. Dankzij de borgstelling van de NHG voor de financiering, berekenen geldverstrekkers lagere hypotheekrentes. Dat scheelt al gauw honderden euro’s per jaar. Voor meer informatie over de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie kunt u contact opnemen met uw hypotheekadviseur. Kijk voor meer informatie op www.nhg.nl.

Vereniging Eigen Huis Vereniging Eigen Huis is de grootste consumentenorganisatie voor eigenwoningbezitters. Zij behartigt de belangen van eigenwoningbezitters en geeft onder andere informatie en advies over de aankoop van een woning en de bijbehorende hypotheken. Vereniging Eigen Huis heeft een uitgebreide brochure uitgegeven over het kopen van een huurwoning: ‘Uw huurwoning kopen’. Hierin vindt u ook informatie over de financiële consequenties van het kopen. Kijk voor meer informatie op www.eigenhuis.nl.


5

Hoe gaat kopen in zijn werk?

Koopovereenkomst

Ontbindende voorwaarden

Als u besluit om de woning te kopen kunt u contact opnemen met Beter Wonen of met de makelaar. De makelaar is voor het opstellen van de koopovereenkomst uw persoonlijke gegevens benodigd. U wordt uitgenodigd bij de makelaar op kantoor om de koopakte samen door te spreken en bij akkoord te ondertekenen, waarna u een kopie van de getekende koopovereenkomst ontvangt.

U krijgt vanaf de datum dat u de koopovereenkomst ondertekent, circa vier weken de gelegenheid om de financiering (hypotheek) rond te maken. Indien binnen deze vier weken blijkt dat u geen financiering kunt krijgen, dan heeft u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.

Akte van levering en hypotheekakte Bedenktijd Stel dat u ’s nachts na het tekenen van de koopovereenkomst tot de conclusie komt dat u overhaast gehandeld heeft. U kunt binnen de wettelijke termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de ondertekende koopovereenkomst schriftelijk en zonder opgaaf van redenen de koop ongedaan maken.

Als de financiering rond is, vindt de notariĂŤle overdracht plaats. De notaris draagt zorg voor de juridische en financiĂŤle afwikkeling van de transactie, waarbij ook uw belangen worden gewaarborgd. Hij maakt de akte van levering en de hypotheekakte op en laat deze in zijn aanwezigheid door u ondertekenen. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de leveringsakte is ingeschreven bij het Kadaster en het openbare register. De aankoop van een woning kan dus niet plaatsvinden zonder tussenkomst van de notaris.

Taxatie van de woning voor hypotheek Voor het bepalen van de hoogte van een hypotheek wil de geldverstrekker de actuele waarde van de woning weten. Hiervoor maakt een onafhankelijke taxateur (niet de bij de koop betrokken makelaar) een taxatierapport opmaken. In dit taxatierapport wordt de waarde van zelf aangebrachte verbeteringen meegenomen. De kosten voor een taxatierapport ten behoeve van de financiering komen voor rekening van de koper.

Vragen, informatie en begeleiding Na uw besluit tot aankoop van een woning verzorgt de makelaar van Beter Wonen de verdere afhandeling. De makelaar zorgt voor de begeleiding tijdens het gehele verdere proces, vanaf uw aankoopbeslissing tot het daadwerkelijk tekenen van de akte van levering bij de notaris. Wanneer u interesse heeft in de aankoop van een woning bij Beter Wonen kunt u nadere informatie krijgen bij team Markt.


Contactinformatie Beter Wonen, Team Markt Klimopstraat 2A 7601 SH Almelo Tel. (0546) 54 64 64 teammarkt@beterwonen.nl

Te bereiken tijdens kantooruren: maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Kijk voor meer informatie en het actuele woningaanbod op www.beterwonen.nl of neem contact op met een makelaar die woningen van Beter Wonen verkoopt.

Deze brochure geeft algemene uitleg over verschillende aspecten die van belang zijn bij het kopen van een woning. De formele rechten en plichten staan vermeld in de notariĂŤle documenten. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


04/2012

Klimopstraat 2A | Postbus 327 | 7600 AH Almelo (0546) 54 64 64 | info@beterwonen.nl | www.beterwonen.nl

U wilt een woning kopen  

Informatiefolder over kopen van een woning

U wilt een woning kopen  

Informatiefolder over kopen van een woning

Advertisement