Page 1

Deze Nieuwsflits 08 is een initiatief van Vereniging WOON en

speciaal voor jou als corporatiemedewerker

Deze keer: Nazorg bij huisuitzetting

Wel uit huis, niet op straat! In deze nieuwsbrief worden afspraken geïntroduceerd die jou als medewerker kunnen helpen bij het plegen van nazorg bij een huisuitzetting. Verreweg de meeste mensen kunnen bij vrienden en familie terecht als ze hun huis uit worden gezet. Maar een klein deel ook niet. Om te voorkomen dat die mensen definitief aan de zijlijn van de

maatschappij komen te staan, heeft Vereniging WOON afspraken gemaakt met gemeenten en opvanginstellingen om daar onderdak te verkrijgen. Deze afspraken zijn op 8 september gepresenteerd in een bijeenkomst met managers van de leden van WOON.


Voorkomen van uitzettingen Alle woningcorporaties in Twente maken er dagelijks flink werk van om huisuitzettingen te voorkomen. Hierin worden we steeds beter. Samen met gemeenten, de Stadsbank, zorginstellingen en maatschappelijk werk wordt alles eraan gedaan om zo vroeg mogelijk een andere oplossing voor problemen te vinden dan de

Er zijn nog wel uitzettingen Het gevolg van deze inspanningen moet zijn dat alleen nog mensen worden uitgezet die niet open lijken te staan voor welke oplossing dan ook. En zich niet willen conformeren aan het betalen van huur, of niet willen of kunnen

Stedelijk Kompas en lokale zorgstructuur Nog relatief recent zijn de centrumgemeenten in Overijssel (Enschede, Almelo, Deventer en Zwolle) gaan werken met het zogenaamde Stedelijk Kompas. Dat is het beleidsplan waarin alle zorg voor dak- en thuislozen is vastgelegd. Onderdeel van dat plan is een centraal coördinatiepunt dat de toegang tot de maatschappelijke opvang regelt. Bovendien zijn alle gemeenten inmiddels gestart met

Hoe verleen jij nazorg in de praktijk Als corporatiemedewerker hoef je straks slechts drie eenvoudige handelingen te verrichten om succesvol nazorg te leveren. Het uitgangspunt is dat een huisuitzetting is aangezegd en in principe niet meer wordt teruggedraaid. Vervolgens is het vrij simpel. • Stap 1: Je neemt mimimaal 10 werkdagen voor de datum van ontruiming contact op met je contactpersoon bij de lokale zorgstructuur. Meestal heb je daar al eerder overleg mee gehad. Daar wordt vastgesteld of iemand in beeld is bij relevante hulpverlening. In geval van uitzetting van een gezin met kinderen moet het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) op de hoogte zijn. Je stelt samen met de zorgstructuur vast wie het AMK waarschuwt.

oplossing die eigenlijk geen oplossing is: een uitzetting. Een huisuitzetting veroorzaakt over het algemeen meer problemen dan dat het oplost. In 2008 waren er nog ruim 300 uitzettingen in Twente. In november weten we hoeveel uitzettingen er in 2009 waren.

stoppen met het veroorzaken van overlast. Ook niet nadat alles is geprobeerd en de samenwerking is gezocht met zorgpartners en lokale zorgstructuur. Een woningcorporatie moet dan wel overgaan tot het ultimum remedium van de uitzetting.

enige vorm van een lokale zorgstructuur, waarin de gemeente regie voert over multiprobleemsituaties. Deze twee ontwikkelingen maken het mogelijk de voorzorg (voorkomen) én de nazorg bij huisuitzettingen goed te regelen. Voor de nazorg hebben we aansluiting gevonden bij de centrale meldpunten in Twente, Deventer en Zwolle die toegang verschaffen tot verschillende vormen van opvang en beschermd wonen.

• Stap 2: Je meldt ongeveer 5 werkdagen van tevoren bij de maatschappelijke opvang dat de huurder wordt uitgezet. De contactpersoon krijg je van (z)Onderdak aangereikt. Het meldpunt zorgt ervoor dat de huurder een beroep kan doen op de maatschappelijke opvang of een andere woonvoorziening op de dag van uitzetting. • Stap 3: Op de dag van de uitzetting neemt je nog eens contact op met de contactpersoon om te vragen bij welke opvangorganisatie de ex-huurder terecht kan. • Resultaat: nazorg geleverd!


Alle afspraken en handelingen op een rijtje In september ontvangen consulenten, verhuur- en incassomedewerkers die te maken hebben met het voorkomen of organiseren van huisuitzettingen van zijn of haar manager een overzicht met daarop alle afspraken en de juiste

telefoonnummers en contactpersonen. Zo kun je meteen vanaf dat moment de nazorg organiseren. Het is niet veel werk, en levert hopelijk veel op voor zowel de meest kwetsbare huurders als de corporatie waarvoor je werkt.

(z)onderdak Deze actie is onderdeel van (z)onderdak, het dak- en thuislozenproject van Vereniging WOON. Vereniging WOON spant zich in om dakloosheid te voorkomen. Dit is een grote uitdaging. Daarom voeren wij samen met alle leden van WOON acht acties uit. De acties variĂŤren van het vroegtijdig signaleren tot zorg na huisuitzetting en het in beeld brengen van de doelgroep tot het

bouwen van beschermde woonvoorzieningen. Vereniging WOON is het samenwerkingsverband van alle 19 woningcorporaties in Oost-Nederland.

Nieuwsbrief zonderdak 1  

Nieuwsbrief zonderdak 1

Nieuwsbrief zonderdak 1  

Nieuwsbrief zonderdak 1

Advertisement