Page 1

Ervaringscertificaat.info

Magazine

Opleidingen EVC: De basis in kunnen vaak 5 stappen! veel korter! Is EVC Rijksoverheid eigenlijk wel over kwaliteit goed voor ons?

EVC!

Inholland en

kwaliteit? Kan dat nog na de ‘Theo-route’?


Sterker in je werk, makkelijker een andere baan en een kortere vervolgopleiding! Het Ervaringscertificaat is een overzicht van wat

Veel van wat je weet en kunt op je werk, heb je

je nu weet en kunt. Om dat te bepalen wordt

geleerd in de praktijk. Door al die praktijkervaring

gekeken naar wat je in praktijk hebt bijgeleerd.

ben je nog waardevoller als medewerker.

Je Ervaringscertificaat is dus, naast je eventuele

Als je je Ervaringscertificaat laat samenstellen,

diploma’s, het bewijs van je kwaliteiten.

wordt die ervaring in kaart gebracht. Je kunt dan


aantonen wat je nu weet en kunt. Bij je werkge-

bent naar een andere baan, kan een Ervaringscer-

ver, bij toekomstige werkgevers of bij scholen,

tificaat je helpen. Het is een mooie aanvulling op

als je een vervolgopleiding wilt doen. Voor je

(eventuele) diploma’s en je CV.

Ervaringscertificaat hoef je geen examen te doen, het is een meting van wat je nu weet en kunt.

EVC? Wat heb je eraan?

Vervolgopleidingen zijn korter Wil je een (vervolg)opleiding gaan doen, dan geeft je Ervaringscertificaat vaak recht op vrij-

Je Ervaringscertificaat maakt duidelijk wat je

stellingen van mbo- of hbo-opleidingen. Bepaalde

nu weet en kunt. Bij je huidige werkgever bij-

vakken of modules hoef je dan niet meer te doen.

voorbeeld: je staat sterker in je werk. Of bij een

De opleiding kan dan sneller afgerond worden.

nieuwe werkgever. Zoek je ander werk, dan kan het Ervaringscertificaat enorm helpen. En wil je een (vervolg) opleiding doen, dan kan het de opleidingsduur verkorten.

Je staat sterker in je werk Je Ervaringscertificaat maakt duidelijk hoe waardevol je bent als medewerker. Soms is het verrassend, voor je werkgever en voor jezelf, hoeveel wijzer je bent geworden in de praktijk. Dat kan helpen bij interne promoties ( je hebt wel de ervaring, maar niet het diploma). Het kan salarisonderhandelingen makkelijker maken. En het kan leiden tot meer zelfvertrouwen en meer waardering van je collega’s en je werkgever. En dat is belangrijk, zeker in deze tijd. Ook als je op zoek

Ervaringscertificaat.info Magazine Test  

Test voor Ervaringscertificaat.info