Page 1

Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt Luk 2:14

Vintern 2012/13


är nu åter en verklighet där den som vill ha en Biblisk grund för hur Guds församling byggs kan Gillar du hösten? Jag gör det inte! Jag tycker det delta, tre samlingar har under hösten skett och är allt för mörkt och grått, men så kommer advent vi fortsätter med Lärjungaskolan efter nyår med med alla ljusslingor och lampor i mängd i varje nya inspirerande kvällar, ledare för dessa är pastor fönster, så fint och ljust det blir! Lite snö Per Dalström. i december är också välkommet, det lyser upp vårt vintermörker! Vem är då en lärjunge? Det är var och en som vill följa Jesus i hans fotspår, välkommen även du att På tal om förändring så har vi i Betel upplevt detta vara med i Guds stora familj och i bygget av hans högst påtagligt under det gångna året. Du kanske rike för frihetstörstande människor som genom finns som undrar var vår pastor Josef tagit vägen. Honom fylls med kärlek och hopp! Då ligger det till så att han hastigt slutade sin tjänst hos oss under sommaren då han blev sjukskriven Guds frid och en värmande kram i advent! och har nu återvänt till sin hemtrakt. Han mår Kurt Ulander nu förhållandevis bra men att stå i spetsen för ett andligt arbete och uppleva snålblåsten i den andliga striden innebar mer än vad han orkade Alliansdagar 2013 Noraalliansen som är ett samarbetsorgan med. Förändring är alltid en del av livet och så är det för Svenska kyrkan, Missionskyrkan och även då man är verksam i ett andligt arbete, där Betelkyrkan i Tärnsjö. I Januari varje år har kampen står mellan mörker och ljus, det vet vi vi våra alliansdagar då vi firar Gudtjänst som varit med ett tag! Trots dessa förändringar tillsammans. I en av samlingarna delar vi sedan så bistår Jesus alltid med kraft och inspiration till många år tillbaka ut biblar till ortens 6-åringar. den och de som satt sitt hopp till Honom som I är kommer två hemvändare att medverka dog på ett kors. Där försonade han en hel värld i samlingarna och det är Marina Bratterud med Gud. Det är så fantastiskt att man får böja som arbetar inom Frälsningsarmén i Västerås sig ner där och ta emot försoning och förlåtelse samt Magnus Lilja som är pastor i Korskyrkan för synd som finns i ens liv. i Östervåla. Alliansdagarna är den 26 – 27 Jesus har ju lovat oss genom sitt ord och genom januari 2013. sin Ande att bistå alla dem som tror på Honom Program med all den hjälp som behövs. 00

Hösten är förändringens tid

Lör 26 18 Nora Kyrka , församlingshemmet Marina Bratterud

Hur ser vi då nu på framtiden, hur ser framtiden Sön. 27 11 00 Missionskyrkan Magnus Lilja, ut för Gud och hans familj (församlingen)? 14 00 Betelkyrkan Bibelutdelning till Under den tid vi fick ha Josef ibland oss fylldes ortens 6-åringar, korvgrillning vår församling av nytt hopp och stor tillförsikt om vad Gud förmår och han talade till oss om det han vill göra för oss och med dig, du som bor Tidningen Källan ges ut av här i Nora socken. Han säger att framtiden ligger Nora-Tärnsjö Baptistförsamling: i Guds hand, att frihetens och hoppets budskap 0292-506 65 ska fortsätta att berättas för dig som ännu inte Nora-Tärnsjö Missionsförsamling: 0292-500 41 Pastorsexpeditionen tror! Att alla hans löften i Bibeln är sanna och är 0292-508 02 Café & kök bv skrivna för att även du ska få del av detta hopp, Redaktion: Sven-Erik Eriksson, Ingalill Norgren, läs i din Bibel så att du själv får insikt och tro Solveig Möller, Kurt Ulander och Gunnar Norgren om frihetens och hoppets budskap som tydligt framträder om du läser och tror! Ansvarig utgivare: Sven Erik Eriksson Så har vi även i höst med Guds hjälp fått nåden att återuppta visionen som Josef fick, att bygga vidare på uppdraget med en Lärjungaskola, den 2 • Källan

Omslagsbilden Ulbo Källan tecknad av Bo Svärd för "Källan" Nr4 Årgång 28


Omtanken – Café öppnar dagtid i Missionskyrkan

Ledningsgruppen för omtanken, Lars Karlsson, Sonja Ersson, Karina Alexson och Eva Leonardsson. Jag har haft det inom mig i många år, en önskan om en mer öppen kyrka. Det säger Lasse Karlsson som ingår i ett delat ordförandeskap I Nora-Tärnsjö Missionsförsamling. Så mycket av det vi gör i församlingen är för vår egen skull Nu skulle vi också vilja göra något för andra. För ett par år sedan föddes idén i missionsförsamlingen att kunna öppna Caféet dagtid och utifrån det erbjuda att vara mötesplats för bl a arbetslösa, sjukskrivna, men även för den som är ledig en dag från arbetet.

- Det är så många dagar som är tomma mellan olika behandlingar och vårdbesök, när man är sjukskriven. Och att få träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter kan vara betydelsefullt. Samtidigt kan det finnas dagar när man inte vill prata om hur man mår och då ska det vara okej att bara komma ner på Caféet och ta en kopp kaffe och prata om väder och vind. Utifrån Caféet kommer vi även erbjuda skapande verksamhet en dag i veckan. Det är Harriet Karlsson och Sonja Ersson som är ansvariga för den verksamheten. Båda har mångårig erfarenhet av olika slags hantverk. Sonja som också varit hemma en period pga sjukdom berättar: - För mig var det viktigt att bli sedd, bara för den jag är. Därför vill vi anpassa den skapande verksamheten efter våra gäster och våra resurser. Hjälpa våra gäster till skaparlust genom olika material, färger och former. Få upptäcka vad man går igång på, vad som startar en kreativ process. - Inspiration till skapande finns mer eller mindre hos alla. För den som vill hjälps vi åt att hitta uttrycksformer, säger Harriet Karlsson.

Tack vare pionjärbidrag från Missionskyrkan nationellt så har Nora-Tärnsjö Missionsförsamling fått möjlighet att projektanställa Eva Leonardsson som är ordinerad diakon. Eva har själv erfarenhet av längre sjukskrivning:

Eva Leonardsson berättar vidare: - Vi vill inte bara vara med och öka människors hälsa genom kreativitet utan också uppmuntra till mer fysisk aktivitet. Det är välkänt att naturen har god inverkan på människors mående. Precis utanför kyrkan har vi den fantastiska åsen med mängder av stigar som ger olika valmöjligheter beroende på förmåga. forts sid 6

Källan • 3


Gudstjänst- och mötesprogram (Med reservation för ändringar och tillägg!)

Missionskyrkan och Betelkyrkan Annandag jul

December Sönd 9 11 00 Missionskyrkan Gudstjänst med nattvard och månadsoffer. Ingalill Norgren

Ons 26 1100 Missionskyrkan Julsångsgudstjänst 18 00 Betelkyrkan Julens sånger, servering

Sön. 30 1100 Betelkyrkan Bön och lovsång inför det nya året Birgitta Nyårsafton "Julfest för stora & små". Betelkyrkan Avslutning på det gemensamma Mån 31 18 00 Nora kyrka Nyårsbön barn- och ungdomsarbetet. Scouter och juniorscouter medverkar. Januari Servering Tisd 1 11 00 Betelkyrkan Gemensam nyårsgudstjänst med nattvard Walther Axelzon. Sång av sångarna

11 00 Betelkyrkan Carola Eriksson, lovsång Lörd 15 18

00

Torsd 3 13 00 Liljebacken Andakt, Ingalill Norgren Lörd 5 18 00 Missionskyrkan Julfest Sönd 6 11 00 BetelkyrkanGudstjänst med nattvard och månadsoffer. Sång av Carola Eriksson 1100 Missionskyrkan Missionsgudstjänst Sonja Ersson berättar om arbete i Vitryssland och Lettland Sönd 16 1100 Missionskyrkan Tillsammansgudstjänst. Ingalill Norgren

Tisd 8 19-2100 Betelkyrkan Lärjungaskola med Per Dahlström

Fred 11 1800 Café Källan Öppnar efter 14 00 Betelkyrkan Julbord. Kostnad 100kr helguppehållet. Öppettider fredag för vuxen, under 18 år gratis. och lördag mellan 1800 -2130 Anmälan senast 9/12 till Carola Sönd 13 11 00 Missionskyrkan Gudstjänst med Eriksson 0708-552 586 nattvard och månadsoffer. Ingalill 17 00 Missionskyrkan, Harbo Norgren Bön för bygden. 00 11 Betelkyrkan Gudstjänst, sång av Sönd 23 1100 Missionskyrkan Gudstjänst, Kurt, Jörgen och Göran Anita Andersson, Alunda 00 17 Korskyrkan Bön för bygden Julafton Lörd 19 18 00 Betelkyrkan Spännande möte med Mån 24 23 00 Missionskyrkan Julnattsgudstjänst, Pontus J Back. Hamburgare Ingalill Norgren 00 Sön. 20 11 Betelkyrkan Tillsammansgudstjänst med Pontus J Back Servering Om Pontus J Back se sid 8 Tisd 22 19-21 00 Betelkyrkan Lärjungaskola med Per Dahlström Lörd 26 18 00 Nora Kyrka, församlingshemmet Alliansgudstjänst med Marina Bratterud från Frälsningsarmén i Västerås.

4 • Källan


Gudstjänst- och mötesprogram (Med reservation för ändringar och tillägg!)

Missionskyrkan och Betelkyrkan Sönd 27 11 00 Missionskyrkan Alliansgudstjänst med Magnus Lilja, Östervåla 14

00

Betelkyrkan Noraalliansen. Bibelutdelning till ortens 6-åringar korvgrillning

17 00 Östervåla Missionskyrka Bön för bygden

Mars Fred 1 13

00

Missionskyrkan Världsböndagen

Sönd 3 11 Betelkyrkan Gudstjänst med nattvardsfirande och månadsoffer Sång av Birgitta och Evy 00

11 00 Missionskyrkan Gudstjänst med nattvard och månadsoffer. Sör- och Norrgränden medverkar

Sönd 29 1100 Missionskyrkan Tee-Tupa Februari Sönd 3 11 00 Betelkyrkan Gudstjänst med nattvard och månadsoffer. Sång av Marielle Gästgivars Sönd 3 11 00 Missionskyrkan Gudstjänst med månadsoffer, Rune Berglund, Östervåla Tisd 5 19-21 00 Betelkyrkan Lärjungaskola med Per Dahlström Sönd 10 11

00

Betelkyrkan Församlingens årsmöte, Nattvard, sång av sångarna. Servering

11 00 Missionskyrkan Nattvardsgudstjänst Därefter församlingens årsmöte. Servering 17 00 Missionskyrkan Bön för bygden Tors 14 13 00 Liljebacken Andakt, Ingalill Norgren Lörd 16 09 30 Betelkyrkan Kvinnofrukost Sönd 17 1100 Missionskyrkan Tillsammansgudstjänst Ingalill Norgren. Tisd 19 19-21 00 Betelkyrkan Lärjungaskola med Per Dahlström Tors 21 13 00 Missionskyrkan Dagträff Lörd 23 19 00 Betelkyrkan Grannkväll Lisa, Carola och Maria T Sönd 24 11 Missionskyrkan Gudstjänst, Ingalill Norgren 00

17 Centrumkyrkan Bön för bygden 00

Följ med på skidläger i Idre 21-24 mars 2013!! Faktaruta: Välkommen med på skidläger i Idre! Torsdagen den 21 mars åker vi till Idre på ett fyradagars skidläger. Vi åker hem på eftermiddagen Söndagen den 24 mars så det blir två och en halv skiddagar. Vårt boende ligger i Drevdagen som ligger en dryg halvtimmes bussfärd från Idrefjäll. Tallåsstugan heter gården och där finns fyra och sexbäddsrum. Det finns ca 45 platser på lägret och det kommer att vara några ledare. Vi kommer att hjälpas åt med att laga mat och diska. På kvällarna kommer det att vara lite lekar och bibelstudium och innan det är sovdags avslutar vi med en andakt. Kostnaden för att följa med är: Ungdom upp till 15 år 1600:Vuxen 1800:Priserna är inkl liftkort Anmäl dig till Göran Hillbom helst via mail: goran.hillbom@telia.com Frågor och funderingar, ring Göran 070-6224051. Efter nyår går vi ut i resten av kommunen och erbjuder dom att följa med så passa på att anmäla dig medans det finns platser kvar!

Betelkyrkan - Missionskyrkan Hemsidor

Vill du veta mera om församlingarna och verksamheten så kan du besöka våra hemsidor Betelkyrkan: www.beteltarnsjo.com Missionskyrkan: www.missionskyrkan.se/noratarnsjo

Tisd 26 12 00 Missionskyrkan Tee-Tupa

Gåvor till tidningen Källans utgivning

Du vet väl att du närsomhelst kan ge en gåva till tidningens utgivning på bankgiro 777-3856 Märk insättning "Källan"

Källan • 5


Årets konfirmander

Bakre raden fr vänster: ungdomsledare Carina Svärd, Ludvig Eriksson, Elsa Leonardsson, Linus Nilsson, ungdomsledare Johannes Kaunisto, William Skoog, Nelly Pettersson, Emil Alexson, pastor Per Dalström, Frida Alteby & Gabriel Lilja Främre raden fr vänster: Pastor Magnus Lilja, Karl Wikander, pastor Ingalill Norgren, Elsa Hugoson Höstterminen började i september med en lära-känna-hajk på Älvåsa. På lördagen så gjorde vi en båtutflykt till Sandön på en av höstens sista riktiga soliga, varma dagar. Sedan dess träffas gruppen varannan vecka och använder sig av upplägget för ungdomsalpha. Frågor som har tagits upp är: Kristen tro, är den tråkig, osann och irrelevant? Varför måste Jesus dö? En dag på höstlovet fick konfirmanderna prova på att göra en pilgrimsvandring. Vi tog en hel dag på oss att gå Kyrkstigen. Vi stannade och läste bibeltexter och reflekterade över dem. En bit gick vi tysta. När vi kom fram till Skekarsbo så gick vi upp i fågeltornet. Sen avslutade vi dagen med korvgrillning vid vindskyddet nedanför. forts från sid 3 Många gånger kan det vara svårt att ta sig ut ensam. Därför vill vi göra gemensamma promenader. För att sen kunna komma in och sätta sig vid brasan med en varm kopp te eller kaffe. - Vad är självkänsla? Vad kan man göra för att öka den? Nedstämdhet – kan man göra någon ting för att påverka det? Det är några frågor som skulle kunna kännas viktiga att samtala kring. Vi kommer erbjuda gruppsamtal för att ge möjlighet att få dela livserfarenheter. Karina Alexson är socionom och kommer finnas med för bokning av enskilda samtal. Det finns också fler professionella resurser att tillgå.

6 • Källan

Omtanken öppnar i Caféet i Tärnsjö Missionskyrka Vi har öppet hus måndag 7/1 och torsdag 10/1 kl 10-15, 19-20 Detaljerad information om verksamheten ges kl 13 och 19 båda dagarna. Ta med respektive, granne, kompis eller kom själv och upptäck vad Omtanken erbjuder. Vi bjuder på gratis fika första veckan. Välkommen! Därefter är det öppet måndagar och torsdagar kl 10-15 under 2013 med eventuell förlängning. Om du vill fika, så betalar du ditt fika. Samtal, fysisk aktivitet och skapande verksamhet är gratis. När det gäller skapande verksamhet så kan det hända att man behöver ta ut materialkostnad till själv-kostnadspris vid önskan om användning av dyrare material.


UNGDOM Juniorscout

Barnsång

Torsdag kl 1830 n i Bet elkyrka och 3:e klass m Ålder: D u so går i 2:a Rodén t el. 501 47 I nfo:H elena 1 Gunilla Hillbom t el. 400 0 .

Fredagar kl 1000 i M issi onskyrkan Ålder: från 0 år n I fo: Solwei g M öller tel: 070-228 0223

Tonår

Scout

Torsdag kl 1830 ky kan i M i ssi ons r n ad et m Ålder: D u so går i mella st i Sundi n t el 410 41 I nfo:M i cke Torbj örn Svärd tel 410 95

Fredagar kl 2000-2300 i M issionskyrkan Ålder: Du som är t onåring I nfo: Carina Svärd tel: 410 95

Barnkören Gläd fn je att V arannan måndag i Betelkyrkan Ålder: från 4 å r I nfo: Caro a E k l ri sson t el. 504 32 M ari a Eriksson t el. 507 26

Barnkören Glädjefnatt Varje termin har barnkören Glädjefnatt som håller till i Betelkyrkan övat in en föreställning som man avslutar terminen med att framföra offentligt. I höst han man jobbat med "Nyckeln till dörren till Faderns hjärta" Barnen som deltog letade efter nycklar som skulle prövas i dörren som fanns på estraden Varje nyckel innehöll också uppgifter om vilken programpunkt som skulle genomföras. Det kunde vara sång, dans eller textläsning. Ledarna Carola och Maria Eriksson välkomnar gamla och nya barn till en ny termin med Glädjefnatt. Håll utkik efter inbjudan.

Källan • 7


Pontus J Back

Tärnsjö 19 - 20 januari 2013 fungera, jag hade flera blödande magsår, mjälten var förstorad och bukspottskörteln och slemhinnorna inflammerade. Jag hade närmare 7 liter vätska i buken och jag var helt gul till färgen. Läkarna gav endast ett litet hopp om att jag skulle överleva. Egentligen var jag redan dödsdömd.

Jesus kommer på besök

Pontus J Back var en firad rockstjärna som fyllde sitt liv med musik men också med mängder av alkohol och droger. Han blev så sjuk att han var nära att dö - då mötte han Jesus. Så här berättar han själv om detta i ett vittnesbörd Från ångest till frid i mötet med Jesus Onsdagen den 3 januari 2007 tog en vän till mig med mig till Kvevlax Missionskyrka. Jag var rädd för jag visste inte hur jag skulle bli bemött. Jag var tatuerad, långhårig och sargad av ett långvarigt missbruk. Min kropp höll på att säga upp kontraktet och jag höll på att gå en smärtsam död till mötes. Jag var tvungen att dricka lite innan vi åkte till kyrkan. Framme vid kyrkan kom vi underfund med att det inte skulle vara något möte denna onsdag i början av januari och jag kände mig lättad. Trots allt så tändes lamporna och vi fick komma in i kyrkan. Jag var svag och min vän ledde mig in i kyrksalen där jag satte mig på första bänken. Människorna som kom fram till mig var inte alls arga på mig. Det var människor av olika slag, unga och äldre. Jag hade redan ett år tidigare tagit emot Jesus som min frälsare och Herre men glömt bort Honom. Församlingen tog emot mig med öppna händer och detta är nog den kvällen som blev avgörande för resten av mitt liv. Jag besökte kyrkan och en bönegrupp några gånger innan jag blev så pass sjuk att jag togs in på Vasa Centralsjukhus. Jag visste inte hur allvarligt det var men min lever var förstörd, njurarna ville inte

8 • Källan

En kväll då jag mådde fruktansvärt kom en sjuksköterska och satte sig vid min säng. Hon höll mig i handen och sade upprepade gånger att ingen kommer att dö här i kväll. Hon satt vid min sida ända tills jag somnade. Jag vaknade efter endast någon timme av att jag kände mig varm och trygg. Jag såg ljuset av en man stående vid fotändan av min säng. Min rumskamrat såg inte mannen men har senare kunna bestyrka min upplevelse om att någonting skedde denna natt i februari på Vasa Centralsjukhus. Det var Jesus som hade kommit på besök och Han talade till mig med orden: ”Då du stiger upp ur denna säng skall du gå ut bland folk och berätta om mig och om ditt liv. Du skall varna barn och unga för alla farorna och hjälpa de som har likadana problem som du har haft”. Ända sedan denna natt har jag tackat Gud för Hans otroliga nåd. Tänk att Jesus kom till mig som hade förstört mitt eget liv. Följande morgon kunde läkarna till sin häpnad konstatera att jag var bättre. Någonting annat hade även skett och det var att min dödsångest var borta. Jag var glad och jag visste att jag skulle få leva. Jag hade även en vision om att förmedla budskapet om Jesus i enlighet med sina ord till mig genom musiken som har varit mitt största intresse. Vägen till idag har varit lång men ändå kort. En väg från dödens käftar till ett helt nytt liv tillsammans med Jesus. På egen hand skulle jag inte ha klarat av det här. Det är tack vare Jesus och den kristna församlingen som jag är här idag. Precis som den barmhärtiga samariten tog hand om den sårade mannen tog församlingen hand om mig. Idag är jag fullständigt frisk och jag lever för att dela med mig av det som Jesus har gjort i mitt liv. Utan Jesus och utan församling skulle mina barn idag vara utan pappa. Min fru skulle vara änka och jag skulle vara död. Jag är evigt tacksam för mitt nya liv tillsammans med min frälsare och Herre, Jesus Kristus.

kallan_vinter_1213_red_ku  

kallan vinter programblad for frikyrkan i Tarnsjo 1213