Page 1

BÖNELIVET ”Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk”! Mark.11:17


BÖNELIVET 1 Tim. 2:1-8 Bönelivets fyra områden eller nyanser • Bön = Behov av och begäran av hjälp • Åkallan = Upprättad böneplats • Förbön = Bön för sin nästa • Tacksägelse = Trons övertygelse, baserat på löftena


BÖN Ordet ”bön” står här för, insikt över att vi är i behov av hjälp, totalt beroende och behövande. Joh. 6:68-69 Vårt behov tar sitt utryck i vår bön och begäran om hjälp, till honom som kan hjälpa 1 Sam. 1:10-13, Ps. 50:15, Mark. 9:22, 10:51


ÅKALLAN Att upprätta en böneplats, allmän bön, att etablera bönen, enskilt och tillsammans 1 Mos. 4:26. En böneväckelse Apg. 1:14, 4:23-31. Församlingens centrala samlingspunkt, där man fokuserade på Gud och gav honom sin uppmärksamhet, som det givna och självklara svaret på deras behov


FÖRBÖN Den form av bön, där inriktningen är att be för sin nästa och uppmärksamma dennes behov inför Gud 1 Mos. 18:22-23. Abrahams närhet i bönelivet räddade Lot 4 Mos. 21:8-9. Mose bad för folket Luk. 22:32. Jesus i förbön för Petrus


TACKSÄGELSE Den form av bön, där man genom ”tron” på Guds Ords löften ”tackar” för hans godhet och vilja att ge bönesvar Mark: 11:24, 1 Joh. 5:14-15. Trons säkerhet, utlöser vår tacksamhet till honom. Luk. 17:16, 1 Tess. 5:18.

bonelivet_121111_goran_oskarsson_korskyrkan_gavle  

Under temat bonelivet predikade den 121111 goran oskarsson fran korskyrkan gavle for oss i betel tarnsjo

bonelivet_121111_goran_oskarsson_korskyrkan_gavle  

Under temat bonelivet predikade den 121111 goran oskarsson fran korskyrkan gavle for oss i betel tarnsjo

Advertisement