Page 1

Betelkyrkan planering hösten 2013 | utgåva 130824 11/8

11.00 Gemensam Gudstjänst i Betel, Jan Olov Emilson, Fika

18/8

11.00 Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan

24/8 25/8

19.00 Morgan Karlsson, sångarna, fika 11.00 Gemensam Gudstjänst i Betel, Morgan Karlsson, sång Marielle, fika

29/8

13.00 Liljebacken, andakt

1/9

11.00 Betel Thorleif Skeppstedt från Östervåla, sång Carola

8/9

11.00 Betel Bernt Oscarsson, lovsång.

9/9

19.00 Sångövning

14/9 15/9

9.30 Kvinnofrukost 11.00-16.00 Höstupptakt med Göran Oscarsson, sångarna, aktiviteter och lunch

21/9 22/9

19.00 Kjell Zingmark, konfliktlösning och försoning, sång, Elisabeth m.fl. fika 11.00 Kjell Zingmark, konfliktlösning och försoning, sångarna, fika

24/9

19.00 Styrelsemöte, Kurt & Lisa ansvarar

27/9 29/9

18.00-22.00 Bönekväll i Betel 18.00 Betel, Mission Barnabas, sång fam. Eriksson

6/10

11.00 Betel, Kurt Ulander, nattvard, sång Birgitta & Elisabeth, församlingsmöte 15.45 Sångarna avreser till Möklinta för Gudstjänst 17.00 18.00 OBS ändrad TID! Bön för bygden i Betel

10/10

13.00 Liljebacken, andakt

13/10

11.00 Betel, Älgjaktsgudstjänst, Sven-Erik Lindgren, sång Marielle

20/10

11.00 Missionskyrkan, gemensam Gudstjänst

26/10 27/10

19.00 Betel, Robert Fallstam, info från EFK, Knut-Bertil Nyström, fika 11.00 Betel, Robert Fallstam, fika

3/11

18.00 Hemlandssångernas kväll, vittnesbörd, nattvard,

9/11 10/11

19.00 Kjell och Birgitta Bonerfält, sångarna, fika 11.00 Korskyrkan, Kjell och Birgitta Bonerfält

16/11 17/11

9.30 Kvinnofrukost 11.00 Betel gemensam Gudstjänst, Carola,

21/11

13.00 Liljebacken, andakt

24/11

11.00 Ekumenisk Gudstjänst i Betel. Bengt Bengtsson, Betel leder mötet, fika

25/11

19.00 Sångövning

1/12

11.00 Adventsgudstjänst i Betel, Nattvard, fika

7/12 8/12

14.00 Julbord i Betel, anmälan till Carola 070-8552586 senast 29/11, kostnad 100:11.00 Betel, .Walther Axelzon, sång Carola

13-15

Ichtys konferens i Missionskyrkan, gemensam Gudstjänst på söndagen

Betelkyrkan planering hösten 2013  
Betelkyrkan planering hösten 2013  
Advertisement