Page 1

Betel Tärnsjö "Men vårt hemland är i himlen hos vår frälsare, Jesus Kristus, och vi ser fram emot att han ska komma tillbaka därifrån." Filipperbrevet 3:20 Lördag 15/6 19.30 Betel håller i allsång på Älvåsa ”Minns du sången" Söndag 16/6 8.30 Avresa till Mariadöttrarna i Vallby utanför Enköping, vi deltar i Gudstjänsten mellan 10.00-11.15, därefter information om Mariadöttrarnas arbete. Före hemfärd äter vi mat någonstans. Kontakt: Tel. 070-550 71 56 (Kurt) Tel. 070-855 25 86 (Carola) Tel. Betel: 0292-507 94

Välkomna!.

Vi ber för dig! Gud gör under! Välkommen med dina frågor!

Åsvägen 2 • www.beteltarnsjo.com...

Affisch fb 16 juni 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you