Page 1

1e graad

2e en 3e graad

A-stroom B-stroom

CREATIEVE, COMMERCIELE en KUNSTopleidingen

VAN DAG TOT DAG van DAG tot DAG Het ogenblik is aangebroken dat ik als directeur afscheid moet nemen van onze school. Vanaf 1 april 2010 zal mevr. D’hollander de taak van directie op haar nemen. Voor mij is dit een belangrijke stap die ik neem. Enerzijds kijk ik uit naar wat meer rust maar afscheid nemen van deze prachtige school doet pijn. Gedurende die twaalf jaar dat ik directeur was in TBI, is deze school een beetje ‘mijn school’ geworden. Ook al had ik minder binding met leerlingen omdat mijn functie zich eerder situeerde in personeelsbeleid, financies, wetgeving enz. toch zal ik de leerlingen missen. Ondanks het feit dat bepaalde leerlingen al eens in de fout gaan, toch zal ik Berkenboom blijven herinneren als een school waar de leerlingen nog kunnen omgaan met waarden en normen. Hoe vaak hebben leerkrachten geen lovende woorden mogen aanhoren als ze met hun groep leerlingen op stap gingen. De creativiteit en de vakbekwaamheid van veel van onze leerlingen wordt ruim gewaardeerd. Ook personeelsleden zal ik uiteraard missen. Ik ken de groep en ik ben er gerust in dat zij hun taak op een deskundige en correcte wijze vervullen. Tot slot wil ik ook alle ouders danken voor het vertrouwen dat zij in onze school stellen. Mijn opvolger zal eveneens het beste van zichzelf geven omdat onze leerlingen dit verdienen. Ik heb geluk gehad dat ik gans mijn loopbaan mocht uitbouwen ten dienste van anderen. Deze loopbaan kunnen afsluiten tussen deze jonge mensen is iets waar velen zouden van dromen. Ik dank dan ook allen waarmee ik de voorbije jaren mocht mee samenwerken. Verder in dit blad lezen jullie het verslag van het interview dat de leerlingen van het derde en vierde jaar verkoop hebben afgenomen van de heer Michiels en mevrouw D’hollander. Een mooie vakantie staat voor jullie voor de deur. Na een reeks examens of partiële proeven, is een vakantie voor leerlingen en leerkrachten zeer welkom. Laad jullie batterijen opnieuw op zodat we vol goede moed het laatste trimester kunnen aanvatten. Ook tijdens de maanden april, mei en juni staat er nog heel wat te gebeuren. Uitstappen, stageweken, geïntegreerde proef…

APRIL 2010

Beste leerlingen,

Er zal ook opnieuw aandacht zijn voor de studiekeuze. Een groot aantal van onze leerlingen moeten dit schooljaar een keuze maken in verband met hun verdere studieloopbaan. Hiermee bedoel ik niet alleen onze zesdejaars, maar ook de leerlingen van het eerste en het tweede jaar en leerlingen van 4KSO. Na de vakantie zal er in deze verschillende klassen één of twee lesuren besteed worden aan het geven van informatie over studierichtingen die zij volgend jaar hier op onze school kunnen volgen. Ook de opendeurdag op 9 mei is een mooie gelegenheid voor jullie en voor jullie ouders om zich te informeren over de inhoud van bepaalde studierichtingen. Maar … vooraleer te plannen en te organiseren, eerst ontspannen. Geniet van een welverdiende vakantie!!! Het directieteam

KALKSTRAAT 26 9100 Sint-Niklaas TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 info.tbi@berkenboom.be web: www.berkenboom.be


KALENDER

Do 01 april Vr 02 april

BVL gaat naar de Zoo, Antwerpen. Solidariteitsmarkt derde graad. Project “Lekker gezond” voor 1A en 1B Rapportuitreiking met oudercontact in de eerste en tweede graad Jury GiP voor 6TSV (ganse dag) Les en opruim lokalen tot 15u voor klassen derde graad. Rapport DW4 voor 5BSO/KSO/TSO

Vanaf 3 april tot en met 18 april PAASVAKANTIE Ma 19 april Di 20 april Wo 21 april Do 22 april Vr 23 april

Uitstap naar het Vlaams parlement voor 6BSO 2A gaat op uitstap naar Velzeke Uitstap naar Brugge voor 6BVK Infosessies werkplekleren GB – Delhaize voor 4 BVK (voormiddag) 5 TSVa+b: Demo Krynolan, op eigen lesuren Studenten KaHo komen op bezoek (voormiddag) voor focusgesprekken met leerlingen van de 3de graad Verkoop en 7BWE Infosessies studiekeuze voor 4KBAK (voormiddag) Rapport DW4 + GIP4 voor 6 KSO/TSO Spreker in de lessen PAV voor 7BPI en 7BWE

Ma 26 april Di 27 april Wo 28 april Do 29 april Vr 30 april

GEZONDE DAG voor iedereen! 7 BHS, Finale shoot contest (Lint) SPORTDAG

Infosessies studiekeuze voor 6 BSO (namiddag in eigen lesuren)

APRIL 2010


10.20 u.

19/04 tot 23/04 3BVK 26/04 tot 30/04 3KBAKa

13 u.

13.50 u.

1Aa

3BMRP

1Ab

3BPET

orde op de speelplaats

G N I R E N N I R HE

en aan de eerst aanmeld je je et o m l, o n komt op scho TE LAAT kome an ook, te laat d omen met en d re ke el w contact opgen ch is at m to Wanneer je, om au n goed t er je agenda). oor de afsprake wezig en word d af s en al ijd d er rm te ve o receptie. (met gen die we kunnen niet doet, sta je olgen hebben ev g Wanneer je dit e ig tt re p kan minder de ouders! Dit op te volgen. 0 u. 20 u., vóór 10.2 8. r ó vó s u d , n r het belteke S en worden vóó rg o eb g HUURKASTJE eg w f is enkel opgehaald o stjes te zijn. Dit ka e d n aa d Materiaal moet an oeft er niem f 13.50 u. g van lessen h lin se en vóór 13 u. o is w e d ij b lessen of . Ook tijdens de rmeden worden ve n ka it d s, ie tijdverl


Afscheid van de directeur dhr. Marc Michiels – interview met leerlingen van 3BVK

Goedemorgen mr. Michiels. Graag zouden wij starten met een aantal vraagjes rond uw professionele achtergrond. 1. Eerst en vooral zijn wij eigenlijk heel nieuwsgierig of u onze school gaat missen. Wat denkt u? Uiteraard ga ik de school missen. Ik heb 12 jaar lang van alles opzij moeten zetten. De dag dat ik zal stoppen zal een groot verschil in mijn leven zijn. Ik zal zeker het contact met de jeugd missen. Ook de collegialiteit van de collega’s en hun vriendschap zal ik missen, en ik zal het ook moeilijk hebben met het feit dat ik geen invloed meer zal hebben op de werking van deze school, dat ik geen beslissingen meer zal kunnen nemen. 2. Waarom wou u directeur worden? Het was niet echt een bewuste keuze. Ik wou een job zoeken waar ik veel verantwoordelijkheid zou kunnen nemen. Ik had niet echt de ambitie. Ik moest eigenlijk op een bepaald moment kiezen. Ik kon ook directeur worden van een rusthuis. Ik moest dan kiezen. Vanuit die ambitie om verantwoordelijkheid te nemen, heb ik toen toch voor deze school gekozen. 3. Bent u zelf nog leerling geweest op het TBI? Ik heb niet op het TBI gezeten, ik heb in het Sint-Jan Bergmans College gezeten in Puurs. Na deze studies heb ik hoger onderwijs gevolgd. 4. Is directeur worden steeds een droom van u geweest? Op een bepaald moment dacht ik dat er meer uit mijn job te halen viel. Ik had er eerst geen ambitie voor, maar na een tijd was ik ervan overtuigd dat er nog een echte uitdaging op mij wachtte. Ik wou die uitdaging wel aangaan. 5. Is de school tijdens uw periode als directeur veel veranderd? De school is inderdaad veel veranderd. Het leerlingenaantal is gegroeid met1/3. De school is van 600 naar 900 leerlingen uitgebreid. De geest van de school, de ziel, is natuurlijk ongewijzigd gebleven, maar de school is veel veranderd. Er is nu onder andere ook een onthaalklas bijgekomen. Het lerarenkorps en de opvoeders zijn voor meer dan de helft gewijzigd. Ook bepaalde richtingen zijn veranderd. Zoals ik al zei, de geest van de school is echter altijd dezelfde gebleven. 6. Wat was de eerste indruk van de school toen u hier startte? Het was meteen een goede indruk, het was wat ik verwacht had. Ik kende niemand, maar daardoor was ik ook niet ontgoocheld. Ik wist meteen dat ik de goeie en juiste keuze had gemaakt. Nu we wat meer weten over uw professionele achtergrond, zouden we graag iets meer weten over uw tijd specifiek op onze school. 7. Hoeveel jaar was u directeur van onze school? Wat heeft die periode u allemaal geleerd? Ik stond 12 jaar aan het hoofd van deze school. Ik heb een groot aantal dingen bijgeleerd: namelijk omgaan met mensen, de ingewikkelde wetgeving, de moeilijke boekhouding binnen het onderwijs en ik ben een goede gebruiker van de computer geworden. Ik ben namelijk


opgegroeid zonder computer. Heel veel van mijn leeftijdsgenoten kunnen niet echt goed overweg met de computer. Ik ben nog heel jong van hart en kan het ook goed vinden met de jeugd. 8. Hoe bent u terechtgekomen op het TBI? Toen ik werkte in de school Maria Middelares, zag ik in de leraarskamer een vacature uithangen voor de functie van directeur op het TBI. Ik twijfelde geen minuut, omdat ik het TBI toch een beetje kende. Laten we het een toeval noemen. Dat sprak me dus onmiddellijk aan en ik ben daar direct op ingegaan en men heeft mij gekozen. Ik ben er wel van overtuigd dat de schoolcultuur, de geest van het TBI, het meest aansluit bij mijn karakter. 9. Wat houdt de functie “directeur” nu eigenlijk in? Alles eigenlijk, er bestaat ook geen juist diploma voor. Je kunt je er eigenlijk moeilijk op voorbereiden, want de functie houdt zeer veel in. De taak om de school draaiende te houden is enorm veelzijdig. Ik heb te maken met alles wat er in de school gebeurt. Je moet als directeur interesse hebben voor alles en steeds advies kunnen geven. Alle personeelsleden die een taak in de school hebben, hebben een binding met de directeur. Een directeur moet vertrouwen uitstralen en hij/zij moet iedereen aansturen zodat het werk binnen de school correct verloopt. Je moet eigenlijk zorgen dat alle voorwaarden vervuld worden om goed onderwijs te kunnen aanbieden. 10. Hebt u ook nog op andere scholen gewerkt? Zo ja, wat was daar uw functie? Ik heb in een school voor verpleegkunde in Mechelen gewerkt als leerkracht én als directeur: 5 jaar als leerkracht en 1 jaar heb ik er als directeur gewerkt. Ik ben nog verantwoordelijke geweest voor de opleiding verpleegkunde A2 in de school voor verpleegkunde Maria Middelares, die later onder SintCarolus gevestigd werd. Daar ben ik ook graadcoördinator geweest. Daarna ben ik dan naar het TBI gekomen. 11. Welke opleidingen hebt u gevolgd? Ik heb secundair onderwijs wetenschappelijke B gevolgd. Mijn eerste diploma in het hoger onderwijs dat ik behaalde was A1 ziekenhuisverpleegkundige. In Gent heb ik dan aan de universiteit les gevolgd en daar heb ik het diploma licentiaat medisch sociale wetenschappen behaald. Ik behaalde ook mijn pedagogisch diploma. 12. Hebt u vroeger ook nog buiten het onderwijs gewerkt? Ja, ik heb negen jaar in het ziekenhuis van Bornem gewerkt, als hoofdverpleegkundige in de operatiezaal. Nu uw tijd op onze school er bijna opzit, zijn we natuurlijk benieuwd naar hoe u deze periode ervaren hebt en wat u nog allemaal van plan bent na uw leven op het TBI. 13. Wat zijn uw plannen voor de toekomst? Ik ben hier heel zeker gelukkig geweest en ik heb geen enkele dag tegen mijn goesting gewerkt. Ik ben er van overtuigd dat ik de juiste keuze heb gemaakt om de laatste periode van mijn loopbaan door te brengen in TBI. Ik heb getracht iedereen maximale kansen te geven. Na deze loopbaan is het nog onbekend wat ik ga doen. Ik ga de eerste maanden van alles doen dat is blijven liggen. Ik ga mijn woning renoveren, mijn tuin in orde maken en wil ook meer mijn bejaarde moeder gaan bezoeken. De dagdagelijkse dingen die zijn blijven liggen, die komen nu eerst, daar wil ik zeker de draad weer oppikken. Ik denk eraan dansles te volgen samen met mijn vrouw. Ik ben sterk geïnteresseerd in salsa. Ook meer tijd besteden aan mijn kleinkinderen is een belangrijk punt, bijna hét belangrijkste, dat was ik bijna vergeten! Meer sporten en vrijwilligerswerk doen, ook dat zijn een aantal puntjes op mijn verlanglijstje. Een aantal mensen die stoppen met hun loopbaan nemen een bij-job. Dat wil ik niet


doen, ik zal mijn gading in de sport wel vinden. Zo kijk ik ernaar uit om terug tafeltennis te spelen. Misschien word ik later wel gevraagd iets te doen met mijn kennis, wie weet. 14. Wat was het ergste/mooiste moment dat u meemaakte in uw loopbaan als directeur van onze school? Dat is een moeilijke vraag, Het ergste was dat een leerling een aantal jaar geleden overleden is aan hersenvliesontsteking. Dat is mij bijgebleven, omdat ik de leerling goed kende en ook het overlijden van enkele andere leerlingen en twee leerkrachten aan het begin van dit jaar, heeft me diep geraakt. De mooie momenten waren er in groten getale, maar als ik er één uit moet kiezen, dan denk ik aan de promotie van een aantal jaar geleden. Er waren de voorbije jaren enkele problemen met een leerling en we hadden er alles aan gedaan om het recht te trekken. Haar ouders kwamen op de promotie bij mij en beweerden dat het door mij was dat ze haar diploma had gehaald. Ze vroegen ook of ze met mij op de foto mochten. Ik ben steeds in die leerling blijven geloven en dat moment van dankbaarheid heeft me echt enorm aangegrepen. 15. Hebt u nog andere bezigheden/hobby’s naast uw functie als directeur op onze school? Ik heb bijzonder weinig hobby’s. Wat ik zeer graag doe, is tuinieren. Ook knutselen zoals vloeren plaatsen en elektriciteit leggen. Kleine klussen in huis doen, doe ik graag. Wat ik bijzonder graag doe, is loodgieterij en dergelijke meer in mijn eigen huis. Ook winkelen en een tas koffie gaan drinken samen met mijn vrouw, daar kan ik van genieten. 16. Wat zijn volgens u de sterke kanten van onze school? Iedereen kent TBI. We proberen een evenwicht te bewaren tussen streng genoeg zijn en het hart op de juiste plaats hebben. Ook het korps heeft zeker een goede naam. Een andere sterke kant van onze school is dat we bijzonder interessante richtingen hebben die aanslaan bij de jeugd. We kunnen ook beroep doen op de goede naam van onze school. Die staat bekend als een goede school. Ik denk dat het woord “geloofwaardig” onze school echt op het lijf geschreven is. 17. Vond u het fijn op deze school? Ik vond het zeer fijn op deze school, omdat mijn ervaring die ik had in deze school in overeenstemming was met wat ik verwacht had van deze school. Ik ben hier zeer gelukkig geweest en neem met pijn in het hart afscheid. 18. Hebt u kinderen? Hebt u eventueel al kleinkinderen? Ik ben gehuwd en heb 1 zoon die in Brasschaat woont. Hij heeft 2 kinderen: twee jongens, één van 5 jaar en één 3 jaar. Mijn kleinkinderen zijn enorm belangrijk voor mij en die zullen dus zeker meer tijd toebedeeld krijgen! Hartelijk dank voor het beantwoorden van onze vragen. Wij wensen u alle geluk en voldoening toe in uw nieuwe leven en hopen u natuurlijk zeker nog veel te mogen ontmoeten op deze school. Bedankt!


INZAMELAKTIE VAN LEGE INKTPATRONEN EN RECYCLAGE VAN OUDE GSM’S Waar: Je brengt inktcartridges, toners en gsm’s van thuis, van de buren, of van op het werk van vader of moeder mee naar de school, en deponeert ze in de daarvoor bestemde verzameldoos. Gooi ze vooral niet in de vuilbak thuis! Waarom: 1. Denk aan het milieu, we kunnen er niet genoeg voor doen. 2. De school krijgt een extra vergoeding per recycleerbare inktpatroon of GSM, wat ten goede komt van de talloze te realiseren projecten. 3. Een deel van de steun gaat naar Artsen Zonder Grenzen, deze mensen zetten zich ook zeer dikwijls in voor de hulp aan kinderen. Let wel: Vuile inktpatronen kunnen best in een zakje worden meegenomen. Geen tonerbussen (puur plastieken bussen) of printerlinten meebrengen. Wat gebeurt er daarna met deze goederen? De inkt en tonercartridges worden opgehaald, gekuist, nagekeken en gerecycleerd. GSM’s worden ontmanteld en terug opgemaakt.

Help, mijn dochter/zoon experimenteert met drugs! Onze kinderen zijn een onuitputtelijke bron van geluk. Maar als het moeilijk loopt tussen jou en je tiener, komen vlug schuldgevoelens naar boven. Zeker als er drugs in het spel zijn, komen er vele vragen: Wat heb ik verkeerd gedaan? Was ik te streng? Of juist te toegeeflijk? Aan al die vragen heb je als ouder maar weinig boodschap. De belangrijkste vraag is dan niet “ Waarom? ” maar “ Wat nu? ” Zit jij met een zoon of dochter die experimenteert met drugs en wil je hier als ouder beter mee leren omgaan, dan vind je hulp in een vormingsprogramma van vier avonden. Op 27 april, 4, 20 en 25 mei telkens van 19u30 tot 21u krijg je nuttige tips over drugs, tieners en hoe je daar als ouder mee om kan gaan. De vorming is gratis. Het is de bedoeling dat je de vier avonden volgt. Deze vorming is een samenwerkingsverband tussen het Vrij CLB Waas en Dender, CLB Waasland, GGZ- Delta, De Sleutel Preventie en het Stadsbestuur Sint-Niklaas. Geïnteresseerde ouders kunnen discreet terecht bij Sam De Laet of Isabelle De Moor van Vrij CLB Waas en Dender (www.vclbwaasdender.be, 03/771.69.00) voor meer info, een uitgebreide folder of inschrijving.


Als opdracht voor het praktijkproject, zijn we op donderdag 25 februari met 4BPET naar ZOO Antwerpen gegaan. Om kwart voor negen namen we de trein naar Antwerpen-Centraal. Tot tien uur hebben we in het stationsgebouw geschetst. Toen de zoo omstreeks tien uur openging, konden we beginnen aan onze opdrachten voor waarnemingstekenen. In kleinere groepjes hebben we dieren geschetst en natuurlijk ook enkele foto’s getrokken. Na het middageten hebben we natuurlijk verder schetsen gemaakt. Om stipt drie uur stonden de leerkrachten ons op te wachten aan de inkom, waar we moesten verzamelen. Als opdracht voor publiciteit moesten we nog eens in het winkeltje van de zoo gaan rondneuzen. Na een hele leuke dag was de tijd gekomen om de terugreis aan te vatten richting Sint-Niklaas. Amber Cap, 4BPET


DE 10 GOUDEN FIETSTIPS 1. Respecteer de verkeersregels Fietsers mogen niet zomaar hun zin doen. Preventief fietsen en je veilig in het verkeer begeven, betekent dat je jezelf samen met je leerlingen aan bepaalde verkeersregels houdt. Voordat je de weg opgaat, is het belangrijk dat jij, maar ook je leerlingen deze regels kennen, begrijpen en er ook rekening mee willen houden. 2. Wees voorspelbaar Laat je leerlingen en de andere weggebruikers altijd weten wat je gaat doen. Wanneer je ‘voorspelbaar' bent, kunnen andere weggebruikers rekening met jullie houden. Zo kunnen heel wat gevaarlijke situaties vermeden worden. 3. Maak oogcontact met de andere weggebruikers Wanneer je oogcontact hebt, weet je dat de andere weggebruiker jou gezien heeft. Je kan duidelijk maken wat je wil doen en te weten komen wat de andere van plan is. 4. Neem voldoende plaats in Denk niet dat het veilig is om je leerlingen uiterst rechts te laten rijden. Zo hebben ze geen marge meer om bij plots gevaar uit te wijken en zijn ze minder zichtbaar voor andere weggebruikers. 5. Ken je grenzen Is een bepaalde verkeerssituatie moeilijk en kunnen je leerlingen ze niet veilig passeren? Vertraag of stop dan en zet samen de tocht even te voet verder. 6. Hou rekening met de grenzen van de andere weggebruikers (1) de remafstand van auto's, vrachtwagen en bussen: Auto's rijden veel sneller dan fietsen en hebben een langere afstand nodig om te kunnen stoppen. Niet alleen de snelheid maar ook het gewicht heeft daarmee te maken: hoe groter of zwaarder, hoe langer de remafstand. Denk er dus aan dat auto's, vrachtwagens, bussen en trams nooit zo snel als fietsers kunnen stoppen. (2) de dode hoek vrachtwagens, bussen en bestelwagens: Wanneer je in de buurt van vrachtwagens, bussen en bestelwagens fietst, moet je uitkijken voor de dode hoek. Vooral minder ervaren - vaak jonge - fietsers raken betrokken bij ongevallen met rechtsafslaande voertuigen. Ga met je leerlingen nooit naast een vrachtwagen fietsen of staan wachten, maar blijf er ver voor of beter nog achter. 7. Gebruik je fietsbel waar nodig In het verkeer zijn je oren even belangrijk als je ogen. Als je niets ‘ziet' aankomen, kan je nog steeds iets ‘horen' aankomen. Je fietsbel kan een grote rol spelen: een fiets maakt immers bijna geen geluid zodat je soms wel zelf geluid zal moeten maken. 8. Let op voor onverwachte hindernissen De meest voorkomende hindernis voor fietsers is de autodeur die plots openzwaait. Logisch gevolg: je kan niet meer remmen en vliegt tegen het portier aan. Je kan dit voorzien door iets verder weg van de geparkeerde auto's te gaan rijden. Ook andere onverwachte obstakels (een kind dat plotseling de openbare weg oversteekt, een loslopende hond, een bal die over het fietspad rolt...)


dwingen je soms plots te remmen. Laat je leerlingen tijdens het fietsen altijd goed vooruit kijken, niet teveel naar beneden naar de grond. 9. Laat kunstjes achterwege Kunstjes op de fiets zijn niet hetzelfde als goed kunnen fietsen. Goed kunnen fietsen betekent: je handen aan het stuur houden, eten en drinken uitstellen tot je stilstaat en boodschappen in de fietstassen aan de bagagedrager. Verder horen voeten op de pedalen en niet in de lucht, op het stuur of tegen het kader. Vertel aan je leerlingen dat een fiets geen speelgoed is, zeker niet op de openbare weg. 10. Zien en gezien worden Vele ongelukken gebeuren omdat voetgangers en fietsers niet voldoende zichtbaar zijn in het verkeer. Hoe meer je opvalt - zowel 's nachts als overdag - hoe sneller andere weggebruikers je opmerken, hoe sneller ze kunnen reageren en hoe minder ongevallen er zullen gebeuren. Op een positieve manier opvallen in het verkeer kan je doen door een fluohesje, lichte of reflecterende kledij te dragen, ervoor te zorgen dat je voor- en achterlicht goed werken en je reflectoren op je fiets goed proper zijn.


DE CANVAS-COLLECTIE Mevrouw De Belie, leerkracht waarnemingstekenen in de derde graad, nam deel aan de selectie voor de CANVAS-collectie. In het S.M.A.K. kwamen 1300 werken binnen. Uiteindelijk werden er 30 werken geselecteerd, waaronder haar kortfilm met de titel "Trottinette". In "Trottinette" creĂŤert ze langs de ene kant de idee van een lineaire beweging en langs de andere kant is er het concept van een cyclische ervaring in de tijd, iets dat steeds terugkeert. PROFICIAT en VEEL SUCCES!!!!


voor n hun beste beentje ing Haarzorg zette n. ht ve ric ge ie te ud g st in de el n e behand De leerlingen va iding, een optimal le ge be ge di un sk om u, onder de

RAAK P S F A N E E K MAA R BIJ DE KAPPE 3 760 41 36 -0 03 760 41 11

Dameskappen of watergolf enkel: kleur/brushing lf rushing of watergo enkel: permanent/b of watergolf enkel: snit/brushing behandelingen) dameskappen (alle jaar) enkel brushing (4e Heren- of kinderk

appen

KALKSTRAAT 26

maandag vm Pedicure

vm

vanaf 13.50 u.

Hand-gelaat Make-up

nm

dinsdag nm

woensdag vm

nm

donderdag vm

vanaf 8.25 u.

nm

■ 9100 SI

vrijdag vm

nm

vanaf 13.00 u.

vanaf 8.25 u.

vanaf 8.25 u.

vanaf 13.00 u.

vanaf 13.00 u.

De leerlingen van de studierichting Schoonheidsverzorging zetten hun beste beentje voor om u, onder deskundige begeleiding, een optimale verzorging te geven.

MAAK EEN AFSPRAAK iN hEt SchooNhEidSSAloN

03 760 41 12 - 03 760 41 66 KALKSTRAAT 26 ■ 9100 SINT-NIKLAAS ■ 03 760 41 00 ■ www.berkenboom.be Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels, directeur

maandag vm nm

dinsdag vm nm

vanaf 13.50 u.

woensdag vm nm vanaf 8.25 u.

donderdag vm nm

vanaf 13.50 u.

vanaf 13.00 u. vanaf 8.25 u.

vanaf 13.50 u. vanaf 10.20 u.

vanaf 13.00 u.

vanaf 8.25 u.

vanaf 8.25 u.

vanaf 13.50 u.

vrijdag vm nm

vanaf 8.25 u. vanaf 8.25 u.

vanaf 13.00 u. vanaf 13.00 u.

vanaf 13.50 u.

nboom.be ■ www.berkeMichiels, directeur 00 41 0 76 M. r: 03 ve e uitge NT-NIKLAAS ■ Verantwoordelijk


INTERVIEUW MET MEVR. DHOLLANDER Datum: 10 maart 2010 1. Wou u altijd al directrice worden? Neen, als jullie mij vorig jaar zouden gezegd hebben dat ik op 1 april directeur werd, dan zou ik dat niet geloofd hebben. 2. Wat hebt u zoal gedaan op professioneel gebied voor u directrice werd? Ik heb altijd alleen lesgegeven. 3. Welke opleiding hebt u gevolgd? Ik heb Germaanse filologie gestudeerd, Germaanse talen dus. We konden kiezen tussen Nederlands, Engels en Duits. Ik heb Engels en Duits gestudeerd. 4. Waarom hebt u voor onze school gekozen? Er zijn verschillende redenen. Toen ik eraan dacht om directeur te worden, om iets anders te doen dan les te geven, bleek dat er hier een directeur nodig was. Ik heb mij dan geïnformeerd over de school omdat ik de school niet kende en ik hoorde dat het een school is die zeer goed georganiseerd is, dat de leraren enthousiast lesgeven en toen dacht ik: daar wil ik wel aan meedoen! Ik vind de richtingen die hier gegeven worden ook zeer interessant. Een bijkomend pluspunt is dat ik nu heel dicht bij de school woon. De school waar ik momenteel lesgeef, is gelegen in Wijnegem en dat is 40 kilometer van waar ik woon. 5. Gaan er veel zaken veranderen in de school nu u aan het hoofd komt te staan? Die vraag heb ik al een paar keer gekregen. Ik kan me niet voorstellen dat ik hier bij mijn komst onmiddellijk al allerlei zaken ga veranderen. Ik wil eerst de tijd nemen om de school te leren kennen en daarna kan ik misschien wat aanpassingen doen, daar waar het nodig is. Misschien wordt er dus wel iets veranderd. Hebben jullie misschien al veranderingen in gedachten? (De vraag wordt onthaald op algemeen gegniffel, een aantal leerlingen hebben blijkbaar al ideeën...) 6. Hebt u specifieke doelen voor ogen met onze school? Ik vind dat de school op zich heel goed bezig is. Ik weet niet in hoeverre bepaalde dingen moeten veranderd worden. De school moet, met de richtingen die hier gegeven worden, aangepast zijn aan de noden van deze maatschappij en ik denk dat de leerkrachten er alles aan moeten doen om actuele lessen te geven zodanig dat, wanneer jullie afgestudeerd zijn, jullie direct mee kunnen spelen in het beroepsleven. Maar waarschijnlijk gebeurt dat allemaal al, dus… 7. Er zijn grote veranderingen op komst in verband met de gebouwen en de lokalen van de school. Wat was uw eerste indruk? Het gebouw zoals het nu is, ken ik eigenlijk nog niet. Het zal ook nog wel eventjes duren, want het is een beetje een doolhof. Ik zal hier zeker wel nog veel verloren lopen. Wat mij heel erg aantrok aan de school, is de tuin en het feit dat jullie hier toch wel veel open ruimte hebben. Ik heb gehoord dat er nog een deel van het kloostergebouw bij het schoolleven komt, dat is zeker ook heel positief. Wat ik iets minder vond, was dat je erg naar de ingang van de school moet zoeken. Je denkt dat het daar is waar iedereen binnen- en buitenkomt, maar het is eigenlijk iets verder. Dan kom je binnen en dan vind ik het nogal donker. Op dat vlak is er dus wel al wat verbetering mogelijk.


8. Wat houdt de functie van directeur eigenlijk in? De taak van directeur ben ik nu volop aan het uitzoeken. Ik weet bijvoorbeeld al zeker dat er heel veel gesproken zal moeten worden met verschillende mensen. Er zal heel veel overleg moeten gebeuren met leerkrachten, met andere directeurs, onder andere de directeurs van de andere scholen in Sint-Niklaas, met het schoolbestuur, met ouders, eventueel met leerlingen. Dat is een heel belangrijk punt. Daarnaast heeft de directeur ook een administratieve taak. Er moeten veel papieren ingevuld, opgestuurd en bekeken worden. 9. Vindt u milieu op school belangrijk? Ja, toen ik voor de eerste keer binnenkwam in de school, vond ik het hier al heel proper. Ik weet niet of jullie diezelfde indruk hebben? (Leerlingen reageren hier verdeeld op, maar geven toe dat ze toch hun best doen.) Tja, de kauwgom die op het trottoir vast hangt in de Kalkstraat daarentegen... Er is zeker nog werk aan de winkel. Binnen in het gebouw vind ik het echter proper en dat is toch ook wel milieu! 10. Natuurlijk zijn wij als leerlingen ook heel benieuwd naar wat er voor ons allemaal op komst is. Over het algemeen zouden wij bijvoorbeeld graag meer op uitstap gaan. Hoe ziet u de uitstappen? Is er een mogelijkheid om tijdens de schooluren meer op uitstap te gaan? Ik denk dat leerlingen altijd willen dat er meer op uitstap gegaan wordt. Ik vind uitstappen op school eigenlijk wel goed. Het is belangrijk dat leerlingen ook een stapje buiten de school zetten. Begint de wereld aan de schoolpoort? Ik weet het niet, het moet natuurlijk ook allemaal passen in het programma van de lessen. Je kan niet zomaar op uitstap gaan om op uitstap te gaan. Het moet altijd kaderen in het leerplan dat de leerkrachten voor jullie moeten volgen. 11. Is er een kans dat er iets veranderd wordt aan het reglement? Hoe werkt dat, zo’n schoolreglement opstellen? In mijn vorige school was het zo dat, de schoolreglementen zijn trouwens in elke school ongeveer hetzelfde, de basis van elk schoolreglement eigenlijk uit Brussel komt. De scholen krijgen die schoolreglementen toegestuurd en dan mogen zij die bespreken. In mijn vorige school hebben wij met de directieraad en met de pedagogische raad, dus met de leerkrachten en met de directie, het schoolreglement doorgenomen en als leerlingen dat willen, dan mogen ook zij dat schoolreglement doornemen, daar opmerkingen op geven en er vragen over stellen. De volgende stap is dan de schoolraad. Hierbij zijn leerlingen, ouders, leraren, zelfs de omgeving (dus mensen uit de buurt) aanwezig. Die moeten hun fiat geven voor het schoolreglement en zo komt een schoolreglement ongeveer tot stand. Het opstellen van een reglement legt dus wel een serieuze weg af. Leerlingen mogen, als ze vragen of opmerkingen hebben, deze altijd doorgeven. Wellicht is er ook hier een leerlingenraad. Zijn er dingen waarvan dat jullie denken, behalve dat gsm-gebruik, dat ze moeten veranderen? (Leerlingen opperen het piercingprobleem.) Piercings zijn niet toegelaten bij ons op school, alleszins niet op zichtbare plaatsen. Ik denk dat dat zoiets is waar een consensus over bestaat. Daarover wordt overlegd met verschillende mensen. Het is niet zo dat een directeur zomaar kan zeggen: ik wil dat dit toegelaten is en dat niet. Zo werkt dat eigenlijk niet, daarover moeten veel mensen het eens zijn . Ik kan mij voorstellen dat veel mensen tegen tongpiercings op school zijn. Er zijn nog andere manieren waarop je jezelf als bijvoorbeeld kunstleerling kan uiten. 12. Nog even samengevat: via de leerlingenraad kunnen wij meer inspraak krijgen in het schoolreglement. Als jullie als leerlingen een bepaald idee hebben, kan je dat altijd doorgeven aan de vertegenwoordigers van de leerlingenraad. Wat er in de leerlingenraad wordt besproken, komt dan weer naar voor in de pedagogische raad en de directieraad. Dat is de normale democratische weg.


13. Wat vindt u van automaten op de speelplaats? Bij ons op school staan er ook automaten, net zoals hier op school, en die zijn er vooral op vraag van de leerlingenraad. Een leerlingenraad heeft dus wel degelijk iets te zeggen. De mening van één iemand doet er eigenlijk niet zo veel toe. 14. Zou het misschien ook kunnen dat er een ‘koekautomaat’ komt? Dit zijn natuurlijk weer dingen die via de leerlingenraad moeten voorgesteld worden. Toen ik 30 jaar geleden zelf nog in het middelbaar zat, hadden wij ook een ‘koekautomaat’. Dat waren wel geen lekkere koeken… 15. Wat gaat u doen op uw eerste dag als directrice van onze school? Die vraag heb ik ook gekregen toen ik kwam solliciteren voor de functie van directeur. Toen heb ik geantwoord: ik zou eigenlijk graag in elke klas eens “goeiedag” willen gaan zeggen. Gewoon 2 minuutjes, want er zijn veel klassen. Ik ben nog altijd van plan om me in elke klas eens te gaan voorstellen. Ik heb wel al gezien dat men een hele reeks klassenraden voor mij gepland heeft, dus tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Als er tijd is, ga ik dat zeker doen. 16. Hoe zou u zichzelf als leerling omschrijven? Voorbeeldig, voorbeeldig, ik was echt een voorbeeldige leerling. (Algemeen gelach) Ik ging eigenlijk zelf heel graag naar school. Je zit toch meestal met vrienden en vriendinnen in de klas en dat maakte het leuk. Ik nam het leren er dan maar bij. Ik heb ook altijd graag gestudeerd en heb daar eigenlijk nooit echt een probleem van gemaakt. 17. Zal u zich veel onder de leerlingen begeven? Het zal te zien zijn of dat mogelijk is, of er tijdsmomenten vrij zijn. Ik wil dat zeker doen. Als jullie iets doen of een activiteit doen in de klas waarvan je denkt: dit zouden we wel eens willen laten zien aan de directeur, dan kom ik graag. Je mag me dan zeker uitnodigen. 18. Bent u afkomstig uit Sint-Niklaas of omstreken? Neen, ik kom niet uit Sint-Niklaas, ik ben afkomstig uit Sint–Pauwels.


19. Hoe komt u naar school? Ik heb verschillende mogelijkheden. Vandaag ben ik met de fiets. Men heeft me al verteld dat ik waarschijnlijk veel met de auto zal komen. Ik zal hier namelijk vaak heel vroeg moeten zijn, om dan laat terug naar huis te vertrekken. Als ik dan nog een boodschap wil doen, dan wordt dat met de fiets iets moeilijker en dan zal ik met de auto moeten komen. Ik kan ook met de bus komen, dus als het sneeuwt... kom ik dan weer met de bus. 20. Hebt u naast uw professionele bezigheden ook hobby’s? Ik lees graag en ik heb twee kinderen waar ik heel veel mee bezig ben. Ik ben zoals ze in het Engels zeggen, een soccer mom. Ik ga dus regelmatig naar de training met mijn zoon, naar het voetbal. Ik ga elk weekend mee naar de wedstrijd, als het niet te ver is. De kinderen nemen veel van mijn vrije tijd in beslag. 21. Wat was uw lievelingsvak op school? Engels. 22. Mogen wij weten hoeveel kinderen hoe hebt? Ik heb een zoon van 12 jaar, hij heet Malik en een dochter van 9, zij heet Yacine. 23. Bent u zelf ook leerling geweest op het TBI? Ik ben oud-leerlinge van de O.L.V. Presentatie.

ak cheza Retou

a lisatieja specia e 7 ezaak

ch Retou

Openi

p

verkoo

r Mode

n gsuRe

u. 0 3 . 4 1 u. tot 0 0 5 u. . 4 3 . 1 1 1 n t a u. to ag v u. 0 d 2 n 5 . a 4 0 . a 1 1 M 1 n g va . tot a u d s 0 n 2 . e 0 Wo an 1 v TBI 2010 Vrijdag ichiels,

n Openi

ei eind m n t o t 9 ie r 200 e goo oktobe enbare weg t 0 3 f op Vana op de en Verbod

7

M v.u. M.

Maand Woens Vrijda

3 Vanaf

e Verbod


Breng in apr il d

ee e

le ur en ,k

nip pen en brushen

in j e h a a tezon r Len te rs

s GRATIS lokje

. ax (m

jk i b 8)

Leersalon 7e Haarstilist, Technisch Berkenboom-Instituut, i.s.m. UNIZO, verantw. uitgever v.z.w. Jong Ondernemend

Bel ons op 03 760 41 36 Kalkstraat 40/1 9100 SINT-NIKLAAS Ons kapsalon (F006) is open op afspraak donderdag en vrijdag van 13 tot 17 uur.


@ u t f f g f u o f m ! g p ! Dpnnvojf kvjtuf! besft! pn!

v! bbo! ifu! u! o f c ! t v jf d sb H ! Cjk bbs! gsjttf! i u! f N /! o mf b us t o! vx! ljoe! uf! mbuf lfm! ifn! pg! jo sx f mf ! f { o p ! ju p mfoufdpmmfdujf! up m! tupfsf! f x p [ /! e b sb jf t ! ttfoe ibbs! nfu! ffo! qb ohfot! bmt! kp s! p p w ! t mf jm v fgf ps! ef! sjfnfo! fo! qpsu p w ! t kf mu b sb l ! o ekft! f àfvsjhf! bsncbo jk!pot/! !c v u! e jo !w t kf jt f n

h!fo!pve-! o kp s! p p !w T F JS P DDFTT sfoez/!! !u o !f TJFSBEFO!fo!B jq i u! p !u l jf -!wbo!lmbtt upu!28/41!v/ nbo!fo!wspvx v/!0!{b;!21/41!v/! 1! ;!21/11!v/!upu!28/4 t ws .! p! e .! p! x ! PQFO ef!tdippmwblboujf HFTMPUFO!ujkefot! /0Gby!14!871!52!26! fm !U ! !. bt mb jl O u. o bbu!44!.!:211!Tj BESFT!Bolfstus ppn.Jotujuvvu-! e fdiojtdi!Cfslfoc efsofnfo jolfmcfiffs-!U fs!w/{/x/!Kpoh!Po fw mffsxjolfm!8f!x uh vj f! jkl fm se fsbouxpp j/t/n/!VOJ[P-!w


Wedstrijd ‘wees een bedenker van zichtbaarheidmateriaal’ De wedstrijd voor Oost-Vlaamse scholen die scholieren uitdaagt tot het ontwerpen van ‘hip’ zichtbaarheidsmateriaal: kledij of een accessoire voor de zwakke weggebruiker was een succes voor onze leerlingen van 5 en 6 KTBK. Onder de deskundige leiding van Mevr. Smet en Mevr. Schermie werkten de leerlingen in het vak Mode en Textiel aan verschillende ontwerpen. Zes hiervan werden ingestuurd. Er namen 22 scholen deel aan deze wedstrijd met 291 ontwerpen. Wij kunnen fier zijn op onze 4 genomineerden voor de prijsuitreiking die doorging op vrijdag 12 maart in het provinciehuis te Gent: Nathan Temmerman, Silke Theunkens, Stéphanie Smet en Anouk Saman . Al deze leerlingen kregen, onder een ruime persbelangstelling, van de provincie alvast een filmticket voor hun inzet. Maar doordat de ontwerpen van twee van hen ook nog bij de laureaten hoorden, Silke ’s rugzakhoes (plaats 5-10) en Nathans fluo fietsrekker (plaats 1-5) mochten we huiswaarts keren met een multimediacheque ter waarde van 800 euro. En je komt hun ontwerpen zeker nog tegen. Eén van de wedstrijdvoorwaarden was namelijk het afgeven van het ontwerperpatent zodat de winnende ontwerpen ook daadwerkelijk in productie worden gebracht. Nogmaals proficiat aan onze nieuwe ‘Van Beirendoncks’. Je kan al deze ontwerpen bezichtigen op de opendeurdag 9 mei 2010.

Van dag tot dag - April 2010  

Van dag tot dag - April 2010

Van dag tot dag - April 2010  

Van dag tot dag - April 2010

Advertisement