Page 1

1e graad

2e en 3e graad

A-stroom B-stroom

CREATIEVE, COMMERCIELE en KUNSTopleidingen

VAN DAG TOT DAG van DAG tot DAG De eerste maand van dit schooljaar is voorbij gevlogen. Vriendschaps- , bezinningsen kennismakingsdagen zijn de revue gepasseerd. De leerlingen van het eerste jaar kwamen van de onthaaldagen in Koksijde terug met een zelfgemaakt lied ’t Is leuk in Berkenboom’, dat ze uit volle borst voor ons zongen. De 7e jaars winkelbeheer en haarstilist hebben eveneens hun groep versterkt . Zij gaan dit jaar een eigen bedrijf opstarten en dan is teambuilding van groot belang. Onze jonge ondernemers hebben ook de koppen bij elkaar gestoken om een naam en een product overeen te komen. Wat het uiteindelijk wordt moet nog even een verrassing blijven. De leerlingen van mode bezochten de stoffenbeurs in Gent. Ook op cultureel gebied hebben we deze maand een stapje buiten de schoolgezet: Verbeke Foundations, een Reinaertwandeling door de stad en Coup de Ville stonden op het programma. Coup de Ville is voor onze leerlingen van KSO belangrijk, niet alleen omwille van de kunst die ze kunnen bekijken, maar ook omdat vorig jaar enkele klassen hebben meegewerkt. Het prachtige eindproduct van deze workshop is te bewonderen in de Knaptandstraat in de locatie van Warp. Zorg voor het milieu vinden wij ook heel belangrijk: een bezoek aan het containerpark en een workshop met pmd getuigen daarvan. Niet alleen de leerlingen , maar ook de ouders waren actief in september. Enkele honderden ouders zijn naar onze infoavonden geweest en hebben kennis gemaakt met de klastitularissen ,de klassen en de werking op school. De eerste ouderraad vond ook al plaats. We zijn al goed begonnen, en het gaat zeer snel vooruit.

OKTOBER 2010

Beste leerlingen

Het directieteam

KALKSTRAAT 26 9100 Sint-Niklaas TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 info.tbi@berkenboom.be web: www.berkenboom.be


KALENDER Vr 01/10 Coup de Ville, voor de lln van de 3de graad (NM) 5 BVK, “Kunst op esplanade” Rapport1: 1ste graad A & B-stroom Ma 04/10 Di 05/10 Wo 06/10 Do 07/10 Vr 08/10

Medisch onderzoek voor 3 KBAKb (NM) Verkoop “Te Berk” GIP 1 voor 6 BVK Strafstudie (NM) Verkoop “Te Berk” Verkoop “Te Berk”

Ma 11/10 Di 12/10 Wo 13/10 Do 14/10 en 5 KTKB Vr 15/10

Uitstap naar Estheticabeurs voor 5 TSV en 6 TSV Filmforum voor de leerlingen van de 1ste graad (NM) Dommeganzenbordspel voor het 3de jaar Uitstap naar Technopolis voor 2 A Excursie natuurgebied Molsbeek voor 4 TBE (NM) Sjalomdag voor 5 BHZa en 5 TSVb Klassenradendag Sjalomdag voor 5 BHZb, 5 BMRV, 5 BPG, 5 KABIK, 5 TCM, 5 TSVa

Ma 18/10 Di 19/10 Wo 20/10 Do 21/10 Vr 22/10

Uitstap voor 5 + 6 KABIK, interieur Kortrijk

Ma 25/10 Di 26/10 Woe 27/10 Do 28/10 Vr 29/10

Project retouchezaak voor 7 BMV 7 BMV, gewone lesdag Filmforum voor de 3de graad (vanaf 9.45 u.) Themadag “Met een lach en een traan” voor 2 A en 2 BVL Project retouchezaak voor 7 BMV (LO gaat wel door!) Tweedaagse 4 BSO Project retouchezaak voor 7 BMV Tweedaagse 4 BSO Opening retouchezaak 7 BMV (NM) Rapport 2: 1e graad A & B-stroom

Uitstap naar Gent voor 4 BVK Medisch onderzoek voor 3 KBAV (NM) Dommeganzenbordspel voor het 3de jaar Uitstap naar de zoo + modemuseum in Antwerpen voor 5 + 6 KTBK Project gezonde school: “Eet lokaal, denk globaal” (voor iedereen) Dommeganzenbordspel voor het 3de jaar Uitstap voor 3 BPET en 4 BPET naar Antwerpen Uitstap naar het Chocolademuseum in Brugge voor 5 BVK Rapport 1: 2de graad TSO/KSO/BSO Rapport 1: 5 BSO Rapport 1 DW: 6 BSO/TSO/KSO + 7 BSO

Lezing voor de 1ste graad (Hendrickx M.) (VM) 5 BVK, kennismaking met Paradisio Strafstudie (NM) Tweedaagse voor 4 KSO/TSO Tweedaagse voor 4 KSO/TSO GIP 1: 6 TSO/KSO/BSO + 7BSO

Van 30 oktober tot zondag 8 november: HERFSTVAKANTIE

OKTOBER 2010


10.20 u.

13 u.

13.50 u.

04/10 tot 08/10

1Aa

1Ae

1Bd

11/10 tot 15/10

1Ab

1Ba

2AAVa

18/10 tot 22/10

1Ac

1Bb

2AAVb

25/10 tot 29/10

1Ad

1Bc

2 ACV

orde op de speelplaats

t h c o z Ge

edicure p r o o v n Modelle amiddag. n g a d r e d op don afspraak: n e e r o o Bel v 6

16 03 760 4 1 12 4 0 6 7 3 0

TAArsLte schoolweek

Impressies van

1 september kelende kippen Kwetterende ka els atswarmteknuff geven speelpla t p nkmachine slur Griezelige dra n klein Robins munte ken plakken Dan maar smak frisse frisdrank zonder bibber 3BHaarzorg B Dag één ntenpoten eenden op olifa e d en el b eb Kw de klas de gang naar stampen door en e roddels kom Luister hoor d tot daar sgeur van hier Zoete snoepje ijn bed er languit in m Liever nog lekk 3BHaarzorg A

een ee

school! School ote poort: bah gr e d r oo d n ne We komen bin zeggen? ik l el gangen! Goh, wat za lingen in zove er le el ve zo : of Wat een doolh en, trappen eur op de mur kl r ee m at w Er mag wel ngen. en gangen ha oelens… Gemengde gev tejaars Eenzame eers verloren, Meisjes liepen ens ook ! Sommige jong oelens … Gemengde gev oeting met Prettige ontm nden, Ik zie mijn vrie klas! wat een grote erkrachten. is mijn oude le m Ik oelens … Gemengde gev el mee Het valt nog w en blij, Sommigen war t weekend…. me toch op he g eu rh ve ik r maa 3 BPet 6) (vervolg pag.


LESDOORBREKENDE ACTIVITEITEN Naar school gaan maakt een belangrijk deel uit van het leven van elke jongere. Het onderwijs bereikt (bijna alle) jongeren in een goed omkaderde context. De school is daarom het preventiedomein bij uitstek !! Scholen worden ook wel eens geconfronteerd met problemen door alcohol- en ander druggebruik bij jongeren. Om daarop te anticiperen en met oog voor onze pedagogische opdracht ontwikkelden we een alcohol- en drugbeleid. Preventief werken aan gezondheid is een heel concrete opdracht voor de Vlaamse scholen geworden. In de loop van het eerste trimester komt het CLB langs in onze school om de leerlingen van het derde jaar te sensibiliseren, te informeren en vaardigheden bij te brengen in het omgaan met alcohol, drugs en medicatie. Zij zullen dit doen aan de hand van een spel. Dit alles gebeurt binnen het kader van de vakoverschrijdende eindtermen rond gezondheidseducatie en sociale vaardigheden. De definitieve uurregeling volgt later. V.Vergauwen

RDE JAREN E D E L L A R VOO PREVENTIE B door het CL

l e p s d r o b n e z an Het dommeg er b o t k o 5 1 1 1

In de week van 11 tot 15 oktober 2010 komt het CLB langs in onze school om de leerlingen van het derde jaar te sensibiliseren, te informeren en vaardigheden bij te brengen in het omgaan met alcohol, drugs en medicatie. Zij zullen dit doen aan de hand van een spel. Dit alles gebeurt binnen het kader van de vakoverschrijdende eindtermen rond gezondheidseducatie en sociale vaardigheden. De exacte uurregeling zal per klas meegedeeld worden via het register. Hopelijk wordt het een leerrijke ervaring! V.Vergauwen


Tweedaagse in Waasmunster voor de vierde jaren 4TSO/KSO 21 en 22 oktober 4BSO 28 en 29 oktober

Tijdens de maand oktober gaan onze leerlingen van 4 TSO, KSO en 4BSO op tweedaagse naar “Heidepark” in Waasmunster. Het thema van deze dagen is “omgaan met elkaar”, dit binnen het kader van de vakoverschrijdende eindtermen. Het is de bedoeling om onze leerlingen sociale vaardigheden bij te brengen en hen te tonen hoe je op een respectvolle manier een relatie kan opbouwen en hoe je daar zelf verantwoordelijkheid voor moet nemen. De begeleidende leerkrachten kijken er naar uit en willen er samen graag positieve en leerrijke dagen van maken! De leerlingen zullen een brief mee naar huis krijgen met de exacte uurregeling en met praktische informatie. Wij wensen hen alvast twee fijne dagen toe! V. Vergauwen


Moet jij op vrijdag ook altijd wachten op je smosje in de refter?

ING HERINNvaEn R de derde graad

voor de leerlingen

ar het leslokaal.

d gaan rechtstreeks na

e graa Leerlingen van de derd

Vermijd wachttijden in de refter… Hier enkele tips om de wachttijden te verminderen: Als je één smosje in de week bestelt, TIP1 bestel dan niet op vrijdag maar kies een andere dag. TIP2 Steek altijd gepast geld in het envelopje. Steek uw envelopje reeds vóór 8u25 TIP3 in de brievenbus. TIP4 Neem het envelopje reeds de dag ervoor mee naar huis, maak het daar klaar en deponeer het in de brievenbus als je op school toekomt.

speelplaats. Jullie es zijn jullie ook op de uz pa de ns jde Ti : AR 12.55 u.) MA aal (8.20 u. – 10.20 u. – wachten op het belsign aal te gaan. vooraleer naar het lok ns de n jullie ouders om tijde va g tin ela to en bb he Jullie de school te eten. middagpauze buiten lie NIET buiten de e van 10.05 u. gaan jul uz pa de ns de Tij : AR MA den dan ook!!! school om wat voor re ebouw jft niet voor het schoolg bli t, ee ol ho sc de n ite Wie effectief bu op te eten. zijn/haar boterhammen om n te zit l pe em dr n T-blok en blijft op ee at naar de refter in de ga , en et jft bli ol ho sc Wie in de rondhangen. of op een speelplaats niet ergens in een gang

TAArsLte schoolweek

een ee Impressies van schooldagen: er: De eerste m zo ije rb o e vo we school pstoten van d Naar een nieu Nog enkele o hoolbel armtebron je hoort de sc Zomer is een w nd n ijsje in de ha ja hoor bruinen met ee cht lu e de pauze uw la b e d er d het is tijd voor zwemmen on . st ru e gang brengt m joepie de zonsonder MRV ekje 5B ha rt A en a tijd voor een ko Lisa, Elien, Laur pje een lekker snoe gedaan De zon is warm leraar al aan. er t wat daar komt de de fontein spui naar zout RP de zee smaakt & Yousra 3BM ater. Chalina, Nona spelen in het w HZb & Annabel 4B Chiara, Melike


Zorg voor onze leerlingen Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) De CLB-medewerkers in onze school zijn dhr. K. Van den Bossche en dhr. W. Sucaet. Er is permanentie verzekerd door het CLB op dinsdag- ; donderdag of vrijdagvoormiddag. Interne leerlingenbegeleiders We hebben in onze school 5 interne leerlingbegeleiders. Mevr. Beck voor de leerlingen van Verkoop, Publiciteit en 2e graad KSO. Mevr. Heylen is leerlingbegeleider voor 2e en 3e graad TSO en voor de 3e graad KSO. Mevr. Mangnus zorgt voor de leerlingen van Haarzorg en Mode-realisatie Mevr. Smolenaers is begeleider van de leerlingen van 1A en 2A Mevr. Van Hiel van de leerlingen van 1B en BVL Deze leerkrachten zijn een aantal uren per week telefonisch bereikbaar of te spreken in A05. Mevr. Beck op woensdag van 8.30 u. tot 10 u. en op donderdagnamiddag. Mevr. Heylen op maandag voormiddag en op vrijdag van 8.30 u. tot 10 u. Mevr. Mangnus op maandag van 13 u. tot 15.30 u. en op vrijdag van 9.30 u. tot 12 u. Mevr. Smolenaers op dinsdag van 13 u. tot14.30 u. en op vrijdagnamiddag. Mevr. Van Hiel op dinsdag van 9.30 u. tot 12 u. en op donderdag van 9.30u . tot 12.30 u. Hoe maak je als leerling een afspraak met hen? Neem een blauwe kaart op het leerlingensecretariaat, vul deze in en bezorg deze aan een leerlingbegeleider in A05 of steek de kaart onder de deur. Vertrouwensleerkrachten: Daarnaast hebben we in onze school ook nog het systeem van “groene leerkrachten”. Hierbij mag jij zelf een vertrouwensleerkracht kiezen. Deze maand zal je titularis of de leerlingbegeleider hierover meer uitleg geven in je klas.

Verzekeringen Een school heeft de wettelijke verplichting enkele verzekeringen af te sluiten. Naast enkele algemene verzekeringen, hebben wij ook een verzekering schoolongevallen. Dit betekent dat alle leerlingen van de school verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen. Onder lichamelijk ongeval dient te worden verstaan, een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer. Het betreft alleen ongevallen die zich tijdens een schoolactiviteit hebben voorgedaan in of buiten de school. Ook zal deze verzekering betrekking hebben op leerlingen die een ongeval hebben op de schoolweg. De schoolweg is het normaal traject dat de verzekerde moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar de schoolactiviteit plaatsvindt en omgekeerd. Het begrip “schoolweg” wordt geïnterpreteerd naar analogie met het begrip “weg van het werk” zoals vastgesteld in de arbeidsongevallenwetgeving. Leerlingen van de derde graad die niet in Sint-Niklaas wonen, die de school op de middag verlaten, hebben de toestemming gekregen van de ouders om dit te doen. Wij willen wel duidelijk stellen dat deze leerlingen tijdens deze pauze NIET verzekerd zijn door de schoolverzekering. Dit wordt beschouwd als “vrije tijd” en is dus geen schoolactiviteit. Ook het begrip “schoolweg” is hier niet van toepassing. Dit is nagevraagd bij de verzekeringsmaatschappij en dit is ook in deze zin bevestigd. Het is beter dit op voorhand te melden !


EVALUATIE Evaluatie is een belangrijk onderdeel in de begeleiding van leerlingen. Ook hier is vernieuwen van toepassing en daarom is dit een onderwerp dat regelmatig op de vakvergaderingen besproken wordt. Wij willen graag de manier van evalueren voor het vak LO toelichten.

Evaluatie tijdens de les LO:

prestatie vordering deelnamebereidheid

Men richt zich tijdens de les LO niet enkel op het ontwikkelen van motorische vaardigheden of bewegingsvaardigheden, maar ook op een aantal vakgebonden gedragingen. Komen deze gedragingen uiteindelijk spontaan in alle omstandigheden, lessen voor, dan spreekt men van verworven attitudes. Bij deze attitudevaardigheden wordt er voortdurend gewerkt rond drie pijlers met aandacht voor vakgebonden accenten voor LO: - afspraken: afspraken rond hygiëne, uniform, tijdig aanwezig zijn, gebruik van materiaal

Rope skipping vraagt veel uithouding, coö ritmegevoel. Maarzelfdiscipline, daar hebben de lln van 3TC - zelfstandig werken: creativiteit, zelfreflectie, initiatief nemen, een gezonde levensstijl,... geen enkel probleem mee. Ze vonden het leuk - sociale vaardigheden: fair-play, respect elkaar, sportiviteit, zelfs voor supercool methelpen, zeerbegeleiden, veel variaties. Bekijk z samenwerken,... foto’s hoe deze lln in verschillende touwen t Voor het vak LO vertalen wij deze attitudevaardigheden in deelnamebereidheid om mee te doen en kunnen springen. iets te leren in de les. Zo wordt de leerling regelmatig geëvalueerd op deze meisjes gedragingen!naar deelnamebereidheid. Deze Proficiat E. Vercauteren evaluatie kan gebeuren in overleg door de leraar of door de leerling zelf (derde graad), met als enige doel dat de leerling zijn of haar gedrag aanpast om tot leren te komen. Hieronder een overzicht van de gewenste gedragingen tot deelnamebereidheid in de les LO. Bij vragen of problemen kan men steeds terecht bij de leraar LO. Het LO-team.


DEELNAMEBEREIDHEID

Naam: Klas:

Onvoldoende deelnamebereidheid:

Goede deelnamebereidheid:

Jouw attitude is van dien aard dat je niet gemotiveerd bent tot leren. Dit komt door:

Je bent er helemaal op gericht om mee te doen en iets te leren in de les. Dit doe je door:

O

M

1. Slecht begin van de les a Je bent te laat in de les

V

G 1. Goed begin van de les a Je bent op tijd en kijkt of je al wat kan doen b Je sportgerief is altijd in orde c Je doet voor de les spontaan je juwelen uit d Je kleedt je snel om en komt snel uit de kleedkamer

b Je sportgerief is niet in orde c Je houdt juwelen aan d Je bent in de kleedkamer niet alleen bezig met je om te kleden (praten, muziek, gsm...) 2. Slecht opletten bij de uitleg

1. Goed opletten bij de uitleg Na de uitleg stel je gerichte vragen en ga je meteen aan de slag

Je luistert niet en stoort ook andere leerlingen tijdens de uitleg. Je weet niet wat je moet doen na de uitleg  Slecht meedoen met de activiteiten a Je doet regelmatig niet mee omdat je het niet plezierig vindt b Je geeft snel op als iets niet lukt

2.

Goed meedoen met de activiteiten a Je doet altijd mee, ook als je het minder plezierig vindt b Je geeft niet op als iets niet direct lukt c Als je iets kan, blijf je oefenen en wil je het volgende leren

c Als je iets kan, vind je het genoeg en stop je ermee 

Slechte invloed op meedoen van anderen Je stoort andere leerlingen die meedoen  Indien je niet kan meedoen doe je niets, wil je niet helpen en stoor je de leerlingen die wel meedoen

3.

Goede invloed op meedoen van anderen Je stimuleert anderen om te leren 4.

Indien je niet kan meedoen, doe je zonder klagen wat er jou gevraagd wordt (vervangtaak)

 Onbeleefd gedrag tgo leraar Je luistert niet en aanvaardt geen opmerking van de leraar

5.

Beleefd gedrag tgo de leraar Je luistert naar de tips van de leraar en vraagt beleefd om hulp indien nodig.

Algemeen Algemee

n Totaal Leerling Docent

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed


Afspraken voor een verplaatsing in groep.

Wanneer een activiteit doorgaat buiten de schoolmuren en de leerlingen zich dienen te verplaatsen, gebeurt deze verplaatsing in groep. De richtlijnen omtrent deze verplaatsingsvorm zijn hieronder uitgeschreven. Afspraken voor (veilig) stappen in groep. - Wij stappen op het voetpad als ĂŠĂŠn groep (aaneengesloten). - De groep wacht aan elke hoek. - Oversteken gebeurt enkel op teken van de leraar. - Bij het oversteken van een rijbaan zonder verkeerslichten , steken we de rijbaan haaks over op haar aslijn. Wij slenteren niet bij het oversteken. - Wanneer er op minder dan 30m een oversteekplaats voor voetgangers is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats volgen. - Op een kruispunt waar het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten, steken we enkel over wanneer het groen is. Als het licht op rood springt, blijven de leerlingen die nog op het voetpad staan, wachten. De anderen wachten aan de overkant van het kruispunt tot de groep bij groen licht kan aansluiten. Afspraken voor (veilig) fietsen in groep. 1. - Jouw fiets moet in orde zijn. - Draag goed zichtbare kledij, fluo-reflecterend materiaal 2.

fietsen in groep is niet hetzelfde als alleen fietsen - risicogedrag wordt niet getolereerd en alle signalen dienen gerespecteerd - de begeleider vooraan heeft de leiding over de groep - de leerlingen mogen de begeleider vooraan nooit inhalen - de leerling behoudt zijn vaste plaats in de groep gedurende de verplaatsing - toon hoffelijkheid en respect voor andere weggebruikers

3.

Je fiets wettelijk in orde: - 2 werkende remmen - een werkende bel - een witte reflector vooraan - een rode reflector achteraan - gele of oranje reflectoren op de pedalen - gele of oranje reflectoren tussen de spaken of reflecterende stroken op de beide zijkanten van de band

4. Bij zichtbaarheid minder dan 200m: - een wit licht vooraan - een rood licht achteraan Het gedrag van de leerling in groep wordt opgenomen in de evaluatie als persoonsgebonden doel. Indien de activiteit duurt tot het laatste lesuur, mogen leerlingen van de derde graad vanuit de buitenschoolse locatie onmiddellijk huiswaarts keren. De leerlingen van de andere graden begeven zich, onder begeleiding van de leraar, in groep terug naar school.


OUDERRAAD TBI Kom in de Ouderraad ! Beste ouder,

Wil je als ouder ook je zegje kunnen doen in de school? Vind je het belangrijk dat ouders bepaalde thema’s kunnen aankaarten? Wil je samen met andere ouders en het schoolteam een infoavond organiseren of ben je een echte feestouder die wil zorgen voor leuke ontmoetingsactiviteiten? Ben je ervan overtuigd dat je als ouder je steentje kan bijdragen aan de goede werking van de school?

DAN IS DE OUDERRAAD MISSCHIEN WEL IETS VOOR JOU! WAT? Sinds 2 april 2004 regelt het participatiedecreet de inspraak van personeel, ouders, lokale gemeenschap en, in het secundair onderwijs, ook van de leerlingen in het plaatselijke schoolbeleid. De huidige participatieraad werden vanaf 1 april 2005 vervangen door de schoolraad waarin de inspraak van de diverse partijen verduidelijkt én versterkt wordt. Het lokale ouderverenigingswerk krijgt eindelijk de erkenning die het verdient en wordt bij decreet geregeld onder de vorm van de ouderraad. De ouderraad duidt de vertegenwoordigers van ouders aan in de schoolraad. Deze vorm van inspraak veronderstelt een zekere vorm van ouderbetrokkenheid. De ouderraad kan een steentje bijdragen om deze betrokkenheid bij het schoolgebeuren te verhogen. Zo kan de ouderraad ouders voldoende informeren (vb schoolkrant, thema-avonden...), ontmoetingsactiviteiten organiseren (vb carnavalsfeest, praatcafé, quiz … ), ondersteuning bieden (vb hulp bij schoolfeest, meewerkouders, klusjeswerkgroep …) en een beleidsvoorbereidende taak opnemen (vb werkgroep schoolreglement, de schoolraad adviseren …).

WIE? Voel je je een échte feest-, knutsel-, info-, … ouder of wil je meedenken rond het lokale schoolbeleid? Sluit je dan aan bij de ouderraad door onderstaand strookje in te vullen en dit terug te bezorgen op school. Of via e-mail: kris_stevelinck@combori.be

" ............................................................................. (naam) ouder van............................................................ (naam kind) uit klas ........................... wil graag meewerken in de ouderraad. Adres: ......................................................................................................................................................................................... Telefoonnummer: .............................................. Emailadres: ...........................................................................................


VRIENDSCHAPSDAGEN EERSTEJAARS IN KOKSIJDE

Belangrijk om weten: sommige ziekenfondsen komen ook hier tussen in de kosten van zeeklassen (5 euro per dag). Doe navraag bij je ziekenfonds, vraag een formulier aan indien je in aanmerking komt en bezorg dit aan je titularis. Zij zorgt ervoor dat de nodige gegevens ingevuld worden door iemand van de administratie.

Verslag vriendschapsdag (2 BHVb) Het begon met het fietsen naar Nieuwkerken. Dan hadden we even pauze om onze koek op te eten en even te drinken. Toen gingen we naar binnen om het grote 3D-spel te spelen. We praatten over risico’s nemen en kregen veel leuke doe-opdrachten. We waren vroeger klaar met het spel en dus deden we “ waarheid, durven of doen”. Tijdens de middagpauze aten we een smosje. Daarna kregen we opdrachten voor het spel “één tegen allen”, bv. een citroen opeten, zeep opwarmen, 30 minuten touwtje springen, 50 vlechten leggen, 10 insecten zoeken,… Tussendoor speelden we “Dikke Berta”. Als laatste opdracht deden we “schipper mag ik overvaren”. Na het opruimen fietsten we terug naar school. We leerden elkaar op een heel andere manier kennen. Tinneke, Kimberly, Tulin, Caro, Olivia, Yolien.


Vriendschapsdag in 2A, donderdag 9 september Onze vriendschapsdag is goed gestart. Een zonnige dag, iedereen met de fiets naar school, fluovestje aan en hup ... vertrekken maar. Binnen een half uurtje waren we op onze bestemming De Schakel in Nieuwkerken. Na aankomst speelden we een spelletje. Daarbij zijn enkele klasgenoten gevallen (in de ketchup). In de voormiddag hebben we een leuk gezelschapsspel 3D gespeeld met de hele klas. Het duurde niet lang of het was 12u. Tijd om te eten. We hadden allemaal een broodje smos besteld. Smullen maar ... samen gezellig op de speelplaats. De dag kon niet meer stuk. Na de middag hebben we 'Eén tegen allen' gespeeld. Alle leerlingen speelden tegen één klastitularis. We moesten vele opdrachten doen zoals iemand mummificeren met toiletpapier, eiwit kloppen, met de hele klas in een fietsband kruipen, tien insecten zoeken, door een cursusblad kruipen, leerkrachten laten lachen, ... We speelden ook nog 'Schipper, mag ik overvaren'. Daarna namen we nog enkele foto's en de dag was spijtig genoeg weer om. Toen we terug naar school vertrokken, begon het hard te regenen. Maar niemand vond dat erg. Dan maar flink doorfietsen en daarna scheen de zon terug. Het was een leuke dag! Caroline, Chloë en Sofie uit 2ASTVb

De Vriendschapsdag was keitof! We moesten met de fiets naar Nieuwkerken. Onderweg was er veel ambiance, we hebben vrolijke liedjes gezongen. Toen we aankwamen, begonnen we met dassenroof, buiten op het grasveld. Dan zijn we naar binnen gegaan voor het spel Denken-DurvenDoen, waarbij we veel gelachen hebben. Tijdens de middag kreeg iedereen een broodje en daarna begonnen we weer met iets nieuws: we moesten opdrachtjes doen, zoals: vijf minuten een boom knuffelen, een citroen opeten, 1 meter vingerhaken, een stuk zeep oplossen, enz. Als alle activiteiten gedaan waren, reden we terug met de fiets naar school. Het begon net te regenen, maar wij lieten ons niet kennen en zongen vrolijk verder ! Gwendoline van Havermaet 2AAVa

Om 8.20 uur verzamelden we allemaal op de speelplaats van de Humaniora, met onze fietsen. Voor we konden vertrekken, werden er eerst een paar afspraken gemaakt, om toch veilig aan te komen. Binnen de twintig minuten waren we aangekomen in Nieuwkerken. We kregen ons eigen lokaal en speelden een spel tot de middag. Als het tijd was om te eten, kregen we onze smos, die we hadden besteld. Na dat lekkere broodje, speelden we met alle klassen samen Een tegen allen. Als we dat spel zouden winnen, moest de klastitularis een tegenprestatie doen. En we hebben gewonnen ! Na het spel moesten we opruimen en vertrekken. Er vielen ineens liters regen, dus zijn we nat thuis gekomen. Maar ondanks de regen, was het toch een heel toffe dag ! En ik heb in ieder geval al veel vrienden bij ! Lore Herbots 2AAVb


Joepie, naar Koksijde ! Om 8.15uur vertrokken we aan het zwembad van Sint-Niklaas. Toen we aankwamen in Koksijde, was iedereen super enthousiast! We begonnen met het gebouw te verkennen, het was een mooi gebouw in de duinen. We maakten onze bedden klaar om er ’ s avonds zalig in te slapen. We aten lekkere frietjes met stoofvlees! We leerden een heel leuk liedje: Hey, t’is leuk in Berkenboom, want het lijkt hier wel een droom. Hey, t’is leuk in Berkenboom, ja, je wordt het snel gewoon. Want ’ t is leuk in Berkenboom!! Daarna maakten we een mooie vlieger in plastic. Iedereen versierde hem op zijn eigen manier en op het einde waren ze supermooi! Dan zijn we naar de zee gestapt om onze mooie vliegers in de lucht te laten. We hebben ook in het zand gespeeld. ’ s Avonds was er nog een spel: Cluedo. We moesten anderen uitdagen en zo kreeg je allemaal oplossingen en 1 Ba heeft gewonnen. We hebben daarna naar liedjes geluisterd om kalm te worden. Het was super gezellig. Iedereen was heel lief en we hebben elkaar heel wat beter leren kennen. Manon Van Boven 1Aa Donderdagmorgen om kwart na acht vertrokken we naar Sint-Niklaas met een goed gevulde valies. We waren heel nieuwsgierig wat er ging gebeuren! Toen we aankwamen in St. Antoine hebben we eerst onze bagage uitgeladen en hebben daarna lekker gegeten. Ik lag samen met Zoë, Alana, Sanae, Eline en Meryem in de kamer. Die dag zijn we nog naar zee geweest. We hebben daar ook meteen onze zelfgemaakte vliegers uitgetest. Toen we terug kwamen van zee, hebben we verder geschreven aan ons liedje; Hey, t’is leuk in Berkenboom, want het lijkt hier wel een droom… In de namiddag hebben we een detective-spel gespeeld, maar dat vond ik niet zo leuk. De volgende dag zijn we nog een keer naar de zee geweest en ik heb samen met Zoë en Pedro lol gemaakt. Ons verblijf liep stillaan ten einde. In de bus op weg naar huis, hebben we ons supergoed gehad. Het was een geslaagde tweedaagse! Evi Egghe 1Ab

Als eerstejaars vertrokken we op 10 en 11 september met de bus naar Koksijde. Toen we aankwamen, mochten we al direct naar de kamers gaan. We pakten onze koffers uit en dan mochten we al naar de eetzaal gaan, want het was al middag. Ik vond de eetzaal heel leuk en de frietjes met stoofvlees smaakten super heerlijk! Dan mochten we een kwartier naar onze kamer en nadien werden we samen geroepen, want de juffen hadden een refrein gemaakt op “Dos Cervezas”, het was een leuk refrein. Er was al direct een gezellige sfeer in onze groep. Er werden tafels buiten gezet, want we gingen knutselen. Ons groepje bestond uit Riana, Donika en mezelf. Onze vlieger was versierd met rubberfiguurtjes. Wanneer we allemaal klaar waren, gingen we de vliegers uitproberen op het strand. Om op het strand te komen, moesten we een flinke wandeling maken. Het vliegeren duurde een halfuurtje. Als we terug waren, kregen we vrije tijd en daarna aten we stokbrood met kaas en hesp. ’s Avonds speelden we buiten een spel: Cluedo. We werden in groepen opgedeeld en we kregen opdrachten. Op het einde van het spel mochten we de enveloppen opendoen en aan de hand daarvan moesten we de moordenaar vinden. Daarna werden er liedjes afgespeeld voor het slapengaan en dan was het bedtijd. De volgende morgen werden we gewekt door de juffen om zeven uur. Dan hebben we ontbeten, ons liedje gezongen, activiteiten gedaan. Tenslotte pakten we onze koffers en hebben we “Vaarwel Koksijde” gezegd. Elke Van Brussel 1Ad


Gezondheidsbeleid

Elke woensdag is het fruitdag!!! In het eerste jaar gaan we opnieuw van start met het project Tutti Frutti. Elke woensdag krijgen deze leerlingen tijdens de pauze een stuk fruit als tussendoortje. Hierover kunnen de ouders meer lezen in de brief die de leerlingen krijgen. Belangrijk om weten is ook dat het ziekenfonds tussenkomt in deze kosten. Daarvoor vraagt u een formulier aan, of u kan dit formulier ook downloaden van de website van het ziekenfonds.


De ecologische voetafdruk Wii eten,

wonen ergens, verplaatsen ons... Voor al deze activiteiten verbruiken wij natuurlijke hulpbronnen. Maar kan onze planeet ons deze bronnen nog in voldoende hoeveelheden leveren en het afval verwerken dat voortkomt uit onze activiteiten? Is onze levensstijl in evenwicht met het ‘ natuurlijk kapitaal’ van de aarde? Of veroorzaakt onze levensstijl de aantasting en de uitputting van onze aarde? Om hierop te antwoorden, kunnen we werken met de ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk drukt uit hoeveel aardoppervlakte er nodig is om onze levensstijl mogelijk te maken. Er is maar een zekere hoeveelheid aardoppervlakte die biologisch productief is, waarover we per persoon kunnen beschikken. Als we gelijk verdelen over alle aardbewoners heeft iedereen recht op 2,1 ha per jaar. Maar vandaag gebruikt de mens gemiddeld 2,7 ha per jaar. Zo putten we de natuurlijke bronnen van de aarde uit en geven we haar niet voldoende de mogelijkheid om te vernieuwen. Zo vernielen we onze planeet.

Voor België:

De ecologische voetafdruk van een gemiddelde Belg bedraagt 5,1 ha. * 20% van de voetafdruk van de Belg wordt veroorzaakt door wat we eten. Voedsel wordt niet alleen gekweekt, maar heeft voor het op ons bord terechtkomt dikwijls een hele reeks energie verslindende behandelingen ondergaan (verpakking, bewaring, transport,...) * 30% van de voetafdruk van de Belg is te wijten aan huisvesting met als overgrote deel het

energieverbruik van de woning: verwarming, verlichting, elektrische apparaten,...

* 20% van de voetafdruk van de Belg wordt veroorzaakt door ons vervoer. Vooral de auto is de boosdoener. Om te gaan werken bijvoorbeeld, leggen de Belgen zeven keer meer kilometers af met de wagen dan met de trein. Om op vakantie te gaan nemen de vliegtuigreizen dan weer het leeuwenaandeel van de kilometers voor hun rekening. * 30% gaat naar overige dingen: afval, goederen en diensten, gezondheidszorg...


Tijd voor actie!!

De grote uitdaging voor onze samenleving is om de ecologische voetafdruk te verkleinen tot een duurzame oppervlakte. Dit geldt voor ieder van ons. Elk initiatief, hoe klein ook, helpt. En minder natuurlijke hulpbronnen verbruiken betekent niet noodzakelijk een vermindering van de levenskwaliteit. Bijvoorbeeld door voor korte afstanden de fiets te nemen of je te voet te verplaatsen, bieden we wat tegengewicht aan ons zittend leven en houden we onze lichaamsconditie en gezondheid op peil. En is een Belgische appel niet even lekker als een ingevoerde banaan uit Costa Rica?

Ook onze school doet mee!

De werkgroep Mos heeft onze school ingeschreven bij GREEN vzw, deze vzw wil jongeren bewust maken van de klimaatproblematiek en lanceert de campagne “jongeren keren het klimaat!” Vijf dagen per jaar daagt GREEN scholen uit! Aan de hand van 5 laagdrempelige acties, die individueel of in groep uitvoerbaar zijn, verminderen we onze CO2 uitstoot. Wij doen mee !! en........de eerste actie is:

Eet lokaal, denk globaal en dit op Vrijdag 15 oktober 2010 Elke actie wordt aangekondigd door een affiche gemaakt door leerlingen van het TBI, en ja hoor voor deze actie hebben de leerlingen van 7BPI al heel erg hard gewerkt! Zij zullen jullie ook die dag aangenaam verrassen met een lokaal geteelde appel! Breng zelf die dag in plaats van een koek of geïmporteerd fruit een lokaal geteeld stuk seizoensfruit mee. Fruit eten is niet alleen gezond, we verlagen ook onze impact op het milieu door lokaal geteeld seizoensfruit te eten! Er is minder tot geen verpakkingsafval, de milieukost van het transport is lager en het fruit moet niet onnodig lang bewaard worden in allerhande koelsystemen. Wist je dat heel wat voedingsmiddelen gemiddeld 2.000 km afleggen alvorens ze op ons bord terecht komen? Wil je meer weten over deze ecologische voetafdruk, of wil je hem berekenen surf dan eens naar www. voetzoekers.be Veel succes! De Mos werkgroep


Ee

15

ok

tob

er

20

10

Ee uit n H he AP t

se tl

ok aa

izo

lg

ete

eld

se

izo

en

fru

en

it

als

tu

sse

nd

oo

rtj

e!! !

Van dag tot dag Oktober 2010  

Van dag tot dag van Oktober 2010