Page 1

MEI 2011

KALKSTRAAT 26 • 9100 SINT-NIKLAAS • TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 • info.tbi@berkenboom.be • www.berkenboom.be


Beste lezers, Het is nu al een jaar geleden dat ik het TBI leerde kennen. Ik maakte het al mee in lente, zomer, herfst en winter. Net voor de paasvakantie kwamen enkele honderden leerlingen uit de lagere scholen in de omgeving workshops volgen in onze school om het TBI ook wat van binnenuit te leren kennen. Deze pepdagen waren een nieuwe organisatie van de scholengemeenschap Sint-Nicolaas en mevr. Van Goethem leidde ze bij ons op school in goede banen bijgestaan door een heel team van enthousiaste leraren en leerlingen. Hartelijk dank daarvoor aan allen. Ik kreeg van mevr. De Witte van wiskunde goed nieuws. De leerlingen van BVL namen deel aan de nationale editie van de wallaroetest, een wiskundetest voor eerste graad BSO. Mevrouw De Witte kreeg de resultaten van onze leerlingen binnen en is supertrots. Het nationaal gemiddelde voor BVLjaren is 75 op 120, en drie van onze vier deelnemende klassen scoorden boven het gemiddelde. Er is zelfs een leerling uit 2 BVL Haarzorg b die nationaal in de prijzen valt omdat ze bij de tien beste leerlingen was. Zij behaalde 115/120. Proficiat aan deze wiskundekrak! Wij kregen ook een zeer aangenaam telefoontje van Flanders DC: onze leerwinkel “Tijd voor� is een van de geselecteerde leerbedrijven voor UNIZO ondernemende school. Proficiat alvast en duimen maar!


Vorige maand kreeg ik vele geheime boodschappen toegestuurd. Uiteindelijk werd alles duidelijk: de eerstejaars hadden de jeugdboekenweek in het oog gekregen: ‘Publiek geheim’ was het thema. Er hangen enkele raadsels in de gangen van de school, die ontraadseld moeten worden en ondertussen wellicht al door velen ontraadseld werden. Het is natuurlijk geen geheim dat wij ook zeer sportieve leraren hebben. Verschillende teams namen deel aan een avontuurlijke challengers trophee en binnenkort is er weer het tennis en petanque tornooi voor leraren van de scholengemeenschap. Leraren en leerlingen zullen op de sportdag ook samen werken aan een gezond lichaam. Voor een gezond lichaam is ook gezonde voeding belangrijk. Onze eerstejaars werkten een hele week rond gezond eten. Wij werden als directie uitgenodigd om gezellig te tafelen met de leerlingen. Het eten was zelf gekocht en zelf gemaakt. De recepten waren lekker en origineel. Rond Pasen denken wij ook aan anderen. ‘Maak ons overbodig, steun de plannen van het Zuiden’ is de slogan van Broederlijk Delen. De actie Broederlijk Delen strekt zich in het TBI uit over de hele school. Vele leerlingen gingen al op sponsortocht. Na de paasvakantie is er de solidariteitsmarkt waarvoor de klassen van de derde graad originele ideeën verzamelden. Iets om naar uit te kijken. Op 18 mei organiseert onze ouderraad samen met de ouderraad van de Heilige Familie en het College een avond met getuigenissen over verkeersslachtoffers in KAHO SintLieven. Jullie krijgen hiervoor nog een uitnodiging. ‘Het TBI: een bruisende school ‘ was mijn eerste indruk een jaar geleden. En mijn eerste indruk blijkt bevestigd. Elisabeth D’hollander, directeur


KALENDER APRIL 2011 Ma 02 mei Di 03 mei Woe 04 mei Do 05 mei Vr 06 mei Ma 09 mei Di 10 mei Woe 11 mei Do 12 mei Vr 13 mei Zo 15 mei Ma 16 mei Di 17 mei Wo 18 mei Do 19 mei Vr 20 mei Ma 23 mei Di 24 mei

Mobiel met minder CO2 Uitstap naar Gent voor 7 BPI (NM) Mozaïek bezoekt BSO Sportdag Demo Clephar voor 6 TSVb (VM) GIP 5 voor 6 BVK Strafstudie Mission Olympic in Brussel voor 1 B en BVL Medisch onderzoek voor 3 TBEb (VM) Les ‘Wat na 30 juni’ van 13u tot 14.40u voor 7 BHS en 7 BWE Bezoek Call Center Sint-Niklaas voor 5BVK Aansluitend tot 15.30 u. info sector 7 BWE en 7 BHS Werkplekleren voor 4 BVK in GB en Delhaize RSV voor de 5e jaren (VM) (o.v.) Strafstudie Slothappening leerbedrijven Brussel (o.v.) Medisch onderzoek voor 3BVK Mondelinge verdediging jaarwerk 6 TSV Rapport 6 voor 1e graad A & B-stroom GIP 4 voor 6 BSO Rapport 4 DW + GIP 4 voor 7 BSO OPENDEUR Jury 6 KABIK/KTBK/TCM uitstap 4 BSO naar VRT ‘Te Berk’ dag voor 5 BVK ‘Te Berk’ dag voor 5 BVK RSV voor de 5e jaren (VM) (o.v.) Culturele uitstap naar Antwerpen voor 3 BVK Zoo BVL (D-natuurwetenschappen) Amsterdam/ Rotterdam voor 5+6 KSO Amsterdam/ Rotterdam voor 5+6 KSO 3 TBEa+b Brussel museum natuurwetenschappen Medisch onderzoek 3 BHZa (NM) Demo Vereecke voor 6 TSVa+b Technopolis in Mechelen voor 1B Amsterdam/ Rotterdam voor 5+6 KSO Fietstocht leerlingenraad 6 en 7 BSO (ov) 3BSO uitstap Gent Bedrijfsbezoeken voor 6 BVK Voordracht orgaandonatie 5 BSO/KSO/TSO van 10u-12u Prijsuitreiking Joïco in Oostende voor 7 BHS WPL voor 4 BVK (GB & Delhaize) RSV voor de 5des (VM) (o.v.)


informatie

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

Wo 25 mei Strafstudie Do 26 mei Uitstap naar het Europees parlement voor 5 BSO Demo ASAP Nails voor 6 TSVa+b Start stage 7 BPI Rijsel 3 KSO/TSO & 7 BWE Vr 27 mei 7 BHS op school ganse dag Start van de stage voor 7 BWE en 7 BMV Vaccinaties voor 1 A en 1 B (VM)

AFSPRAAK BIJ DE KAPPER

Di 31 mei RSV voor de 5e jaren (VM) (o.v.) Start stage 7 BHS Peilingstoets 2 A

MAAK EEN

03 760 41 11 03 760 41 36

MA

ORDE OP DE SPEELPLAATS De leerlingen van de studierichting Schoonheidsverzorging zetten hun beste beentje voor om u, onder deskundige begeleiding, een optimale verzorging te geven.

Pedicure

dinsdag

woensdag

Hand-gelaat F204: vanaf 9.15 u. 5

F204: vanaf 14.40 u. 5 F304: vanaf 14.40 u. 6

F204: vanaf 9.15 u. 5

Heren- of kinderkappen

enkel brushing (4e jaar) F004: 13.50 u. 4

5

F205: 8.30 u. 5

F205: 13.50 u. 5

F205: 9.15 u.

vm

5

F205: 13.00 u.

nm DO

F006: 13.50 u. 5

F205: 13.00 u. 5

10u20 13u 1 Aa 2 AAVa 1 Ab 2 AAVb 1 Ac 2 ACV 1 Ad 2 ASTVa 1 Ae 2 ASTVb vm

nm

6

F006: 8.30 u. D03: 8.30 u. F005: 8.30 u. F205: 8.30 u. 6 4 5

vm nm

VR

13u50 4 TBEa 4 TBEb 4TCM 3 BHZa 3 BHZb F205: 8.30 u.

F006: 8.30 u.

5

6

F205: 13.00 u. 6

4 5 6 Klas die de behandelingen geeft

03/05 tot 06/05 09/05 tot 13/05 16/05 tot 20/05 23/05 tot 27/05 30/05 tot 01/06

KALKSTRAAT 26 ■ 9100 SINT-NIKLAAS ■ 03 760 41 00 berkenboom.be ■ Verantwoordelijke uitgever: E. D’holander, directeur TBI

maandag

F205: 13.00 u.

vm nm

WO

F205: 8.30 u. F004: 10.20 u. 6

vm nm

DI

dameskappen (alle behandelingen)

Dameskappen

03 760 41 12 03 760 41 66

enkel: snit/brushing of watergolf

SCHOONHEIDSSALON

enkel: permanent/brushing of watergolf

AFSPRAAK

De leerlingen van de studierichting Haarzorg zetten hun beste beentje voor om u, onder deskundige begeleiding, een optimale behandeling te geven. enkel: kleur/brushing of watergolf

in het

Gedurende de maand mei komt Sofie Besaen, CLB-arts een klasgesprek voeren met onze leerlingen van het 5e jaar waarin verschillende items betreffende relationele en seksuele vorming aan bod komen. Voor meer informatie kan je terecht bij K. Gers

Ma 30 mei Medisch onderzoek voor 3 TBEa

Maak een

Naast de vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en attituden willen wij onze leerlingen ook andere vaardigheden en attituden bijbrengen. We willen onze leerlingen opvoeden tot relatie-bekwame mensen met een verantwoorde seksualiteitsbeleving. We willen van onze leerlingen kritische mensen maken met een positief zelfbeeld en veel respect voor anderen.

Make-up

Lichaam

F304: vanaf 9.15 u. 6

F204: vanaf 13.00 u. 5 F204: vanaf 14.40 u. 5 F304: vanaf 14.40 u. 5

F204: vanaf 8.30 u. 6 F304: vanaf 8.30 u. 6

KALKSTRAAT 26 ■ 9100 SINT-NIKLAAS ■ 03 760 41 00 berkenboom.be ■ Verantwoordelijke uitgever: E. D’holander, directeur TBI


d n o v a quiz-

ZE

N VE

DE

een organisatie van de ouderraad

. u 0 3 . 9 1 20-05-2011

STITUUT KENBOOM-IN R E B ennis H C IS N H algemene k : iz u Q Plaats: TEC g e nde ploegen 0 per plo 0 deelneme 2 : x a M Prijs: â‚Ź 10,0 rs formulier 4 deelneme inschrijvings ia v 1 Ploeg: max 1 0 2 t-Niklaas tot 17 mei raat 26, Sin st lk a K t, a Inschrijven: a tari oom.be p het secre ad@berkenb a afgeven - o rr e d u o : il - via e-ma 60 41 17 - fax: 03 7 prijs m -> extra ste ploegnaa el ne ijzen gi ri pr O e g ch ploe onomis Prijzen elke men aan ec am rh 39 te 1 0 bo legde 0477 88 Drank en be linck, GSM ve te S s ri K ingen: Meer inlicht

Naam ploeg: .............................................................................................................................................. Ploegafgevaardigde: .............................................................................................................................. Adres:

.................................................................................................................................................

Telefoon: ................................................................................................................................................. Betaling: Contant via overschrijving op rek: 778-5954045-46 tav Ouderraad TBI, Kalkstraat 26 - 9100 Sint-Niklaas met vermelding van: ...................................................................................................... .................................................................................................... (Naam en ploegnaam)


EEN (uit)STAP IN DE GESCHIEDENIS


De kinderboerderij is een onderdeel van Tragel, Vrijdag 25 maart kwam Margy Van Laere een organisatie voor gehandicapten. wat niet altijd zo makkelijk is. Ze heeft o Interactieweek 5 BSO De Publiciteitsgrafiek eerste indruk die we hadden toen we aankwamen was dat We hebben nu een andere kijk gekregen Maar het is meer: het is een kinderboerderij waar fysiek en/of Wij vinden dan ook dat Tragel een heel g Wat ons verwonderde was hoe goed de mensen voor de dieren Daarom willen wij deze organisatie steu Ook wat ik niet verwacht had,24was dat dehebben dieren zowij ruim Op donderdag eenzaten be waarvan demaart opbrengst volledig naar hen Tijdens onze uitstap kregen we ook enkele opdrachten voor w kinderboerderij “De Sterre”in het Nede 10 snelschetsen van dieren, 5 bewegingschetsen en sfeersche eenfoto’s uitstap termet voorbereiding van de in En voor reproductie: nemen ons digitaal analoge Dieenkaarten

Interactieweek 5 BSO Pub

De kinderboerderij is een onderdeel van Tragel, vanbij28 totMa1 Vrijdag 25 maart kwam Margy Van Laere onsmaart in de klas. een organisatie voor gehandicapten. wat niet altijd zo makkelijk is. Ze heeft ons veel bijgeleerd ove De eerste indruk die we hadden toen we aankwamen was dat het er heel mooi is en We hebben nu een andere kijk gekregen op de situatie van me Maar het is meer: het is een kinderboerderij waar fysiek en/of mentaal gehandicapte Wij vinden dan ook dat Tragel een heel goede organisatie is vo Wat ons verwonderde was hoe goed de mensen voor de dieren zorgen en hoe ze een Daarom willen wij deze organisatie steunen met een kaartenv Ook wat ik niet verwacht had, was dat de dieren zo ruim zaten, op de meeste kinderb waarvan de opbrengst volledig naar hen zal gaan. Tijdens onze uitstap kregen we ook enkele opdrachten voor waarnemingstekenen: 10 snelschetsen van dieren, 5 bewegingschetsen en sfeerschetsen van de boerderij En voor reproductie: foto’s nemen met ons digitaal analoge fototoestel dan Dieenkaarten hebben die wewezelf

van 28 maart tot 1 april en brenge

Vrijdag 25 maart kwam Margy Van Laere bij ons in de klas. Margy is opvoedster in Tr wat niet altijd zo makkelijk is. Ze heeft ons veel bijgeleerd over hoe het er aan toe ga We hebben nu een andere kijk gekregen op de situatie van mensen met een verstand Wij vinden dan ook dat Tragel een heel goede organisatie is voor mensen met een ve Daarom willen wij deze organisatie steunen met een kaartenverkoop waarvan de opbrengst volledig naar hen zal gaan.

Jij

Die kaarten hebben we zelf ontworpen in de van 28 maart tot 1 april en brengen we de volgende

Jij koopt toch o Alvast


actieweek 5 BSO Publiciteitsgrafiek Op donderdag 24 maart hebben wij een bezoek gebracht aan kinderboerderij “De Sterre”in het Nederlandse Clinge, een uitstap ter voorbereiding van de interactieweek.

n onderdeel van Tragel, handicapten. Op donderdag 24 maart hebben wij een bezoek gebracht aan kinderboerderij “De Sterre” in het Nederlandse Clinge, eener uitstap ter voorbereiding de interactieweek. hadden toen we aankwamen was dat het heel mooi is en dat hetvan precies een normale kinderboerderi De kinderboerderij is een onderdeel van Tragel, een organisatie voor gehandicapten. een kinderboerderij waar fysiek en/of mentaal gehandicapten meewerken. eerste indruk we hadden toen was datband het er heel mooi dat het dier. as hoe goed deDemensen voor dediedieren zorgen enwe hoeaankwamen ze een speciale hebben metis1enbepaald precies een normale kinderboerderij is. Maar het is meer: het is een kinderboerderij waar t had, was dat fysiek de dieren ruim zaten, op de meeste kinderboerderijen zitten de dieren op een kleinere r en/ofzo mentaal gehandicapten meewerken. gen we ook enkele opdrachten voor waarnemingstekenen: Wat ons verwonderde was hoe goed de mensen voor de dieren zorgen en hoe ze een ren, 5 bewegingschetsen en sfeerschetsen van de boerderij en een A4sfeertekeningmet tekenpotlood. speciale band hebben met 1 bepaald dier. Ook wat ik niet verwacht had, was dat de dieren zaten.en Opanaloge de meeste kinderboerderijen zitten de in dieren op een kleinere ruimte. o’s nemen met zo onsruim digitaal fototoestel die we dan later de klas ontwikkelen. Tijdens onze uitstap kregen we ook enkele opdrachten voor waarnemingstekenen:

Margy Van Laere ons in devan klas.dieren, Margy5 isbewegingschetsen opvoedster in Tragel en leidt een van 7 mensen 10 bij snelschetsen en sfeerschetsen vangroep de boerderij en een met zw A4 sfeertekening met tekenpotlood. En voor reproductie: foto’s nemen met ons digitaal en lijk is. Ze heeft ons veel bijgeleerd over hoe het er aan toe gaat in Clinge. analoge fototoestel die we dan later in de klas ontwikkelen. re kijk gekregen op de situatie van mensen met een verstandelijke beperking. maart kwam Margy Van Laere onsverstandelijke in de klas. Margy is opvoedster in Tragel Tragel een heelVrijdag goede 25 organisatie is voor mensen metbijeen beperking. en leidt een groep van 7 mensen met zware ADHD, wat niet altijd zo makkelijk is. Ze heeft organisatie steunen metbijgeleerd een kaartenverkoop ons veel over hoe het er aan toe gaat in Clinge. We hebben nu een andere kijk op de situatie van mensen met een verstandelijke beperking. olledig naar hengekregen zal gaan. Wij vinden dan ook dat Tragel een heel goede organisatie is voor mensen met een verstandelijke beperking.

Daarom willenwe wijzelf deze ontworpen organisatie steunen een kaartenverkoop waarvan de Die kaarten hebben in demet projectweek opbrengst volledig naar hen zal gaan. Die kaarten hebben we zelf ontworpen in de 28 maartwe tot 1de april en brengenweken we de volgende 8 maart totprojectweek 1 april envan brengen volgende aan deweken man.aan de man. Jij koopt toch ook een pakketje? Alvast bedankt. Dana De Bruyne & Maud Van Dessel 5 BPG


VEILIGHEID

Sensibiliseren diefstal en vandalisme in de fietsenberging. Het maandelijks artikel omtrent veiligheid is deze maand gewijd aan enkele tips: Maak je fiets altijd vast, ook al laat je hem maar eventjes alleen staan, ook al staat de fiets in een fietsenstalling • Gebruik een degelijk slot. Er bestaan verschillende types sloten: kabels, kettingen, spiraalsloten, …. Vaak voldoen deze sloten niet, zeker cijfersloten zijn te mijden. De beste bescherming tegen diefstal is een U-beugelslot. Gebruik desnoods twee sloten om je fiets veilig achter te laten. • Maak je fiets vast aan een vast punt: een fietsenrek, een paal,een hek, ..Zorg dat er niet te veel speling zit tussen het slot en het vast punt. Let erop dat de paal of het hek ook even stevig is als het slot! • Maak het kader vast aan het vaste object en als het kan ook één van beide wielen. Het achterwiel is moeilijker te demonteren dan het voorwiel, dus maak bij voorkeur het achterwiel vast. Als je achteraan een slot hebt, kan je beide wielen gemakkelijk vastzetten. Het standaardslot van je fiets achteraan is meestal lichter dan twee beugelsloten. • Let erop dat je slot niet op de grond of op een rand ligt. Het slot kan dan gemakkelijk gebroken worden met een hamer. Richt het sleutelgat van het slot zo veel mogelijk naar beneden om te vermijden dat er regenwater insijpelt, maar ook om het dieven moeilijker te maken. Laat je rijksregisternummer in je fiets graveren. Dit is een unieke en moeilijk te verwijderen code die de politie in staat stelt om je naam en adres op te sporen. • Laat duidelijk zien dat je fiets gegraveerd werd. Dit kan mogelijke dieven afschrikken. • Ga na bij uw gemeente of uw lokale politie of ze graveeracties organiseren. Vandalisme is niet cool, Daders staan er veel te weinig bij stil welke gevolgen hun wandaad wel kan hebben. Slachtoffers houden er gevoelens van frustratie of erger aan over, er is mogelijks een administratieve rompslomp aan verbonden, er zijn de financiële nadelen, … Meerdere redenen om het fenomeen niet zomaar te NEGEREN, maar proberen samen aan te pakken. Daarvoor heeft de school de medewerking van de leerkrachten en leerlingen nodig. Betrappen van vandalen op heterdaad blijft immers vaak een gelukstreffer. Belangrijk is dat getuigen van vandalenstreken zeer snel de directie op de hoogte brengen. Nancy Geerinck Preventieadviseur

Voorbeeld U-beugelslot


alles anders auditorium Katholieke Hoge School Sint-Lieven

Woensdag 18 mei -20 uur (gratis toegang)

…EN PLOTS IS ALLES ANDERS

EN PLOTS IS

Allemaal zitten we dagelijks in het verkeer. En zowat elke dag haalt weer een of ander dodelijk verkeersongeval de krant of het televisiejournaal. En … de wereld draait door. Wat de implicaties zijn voor de slachtoffers en hun familie, hoe in een paar seconden hun leven totaal omkeert, daar staan we zelden bij stil. De oudercomité’s van Technisch Instituut Berkenboom, Heilige Familie en Sint-Jozef-Klein-Seminarie willen daar wat aan doen en nodigen alle ouders, leerlingen en alle belangstellenden uit voor een infoavond rond verkeersveiligheid. Geen grote theorieën maar authentieke getuigenissen uit de eerste hand over de impact van een verkeersongeval op mensenlevens. Verhalen waar we met zijn allen van kunnen leren en die zo kunnen bijdragen tot een echte daling van het aantal verkeersslachtoffers. Programma: 1. Video: ‘…en plots is alles anders’ De DVD (2009) ‘…en plots is alles anders’ is gemaakt door freelance journalist Eddy Allcock in opdracht van de Afdeling Beleid Mobiliteit van de Vlaamse Overheid. Slachtoffers en familieleden getuigen over 11 zware verkeersongevallen. Elk hebben ze een persoonlijk en authentiek verhaal, dat aangeeft hoe in enkele seconden hun leven totaal en voor altijd wordt omgekeerd. 2. Sabine Cocquyt, schrijfster en een van de getuigen uit de video Sabine Cocquyt verloor bij een verkeersongeval haar beide ouders, haar zoontje werd met een zwaar hersentrauma in coma afgevoerd. De neerslag van ervaringen schreef ze neer in het aangrijpende boek ‘De Stille Epidemie’ (2000). Nadien publiceerde ze Over-hoop (2006) over jongeren met een hersenletsel na een verkeersongeval. En eind vorig jaar verscheen ‘Mij overkomt het niet’, het relaas van een aantal gesprekken met veroorzakers van een verkeersongeval. Ze geeft regelmatig lezingen en cursussen rond de gevolgen van een verkeersongeval, en hoe de buitenwereld jonge verkeersslachtoffers de beste zorg kan verlenen en hen kan helpen om hun vaardigheden opnieuw te ontwikkelen. 3. Vragen vanuit het publiek


een afspraa

03 760 41 36

st, Technisch Berkenb

oom-Instituut,

i.s.m. Unizo, verantw.

uitgever: v.z.w.

Jong Onderne

mend

vr u. 17 t to van 13

oPen: do -

Jong Ondernemend

: v.z.w. verantw. uitgever tituut, i.s.m. Unizo, Berkenboom-Ins ist, Technisch Leersalon 7e Haarstil

hing met de

/1 kalkstraat 40 iklaas -n nt Si 00 91

er elijn lente-zom nieuwe mod

Leersalon 7e Haarstili

en brus * enkel op snit

e modelijn lente met de nieuw

- 13 mei 2011

en brushing

%%%%%%% % %%%%%%% % %%%%%%% % %%%%%%% % FUTURISTISCHE %% kopjes % % % % in je kast staan %% %%%%%%?% % %%%%%%% % Actie van 1 april

-zomer

* enkel op snit

korting* Wij wel 15% e! e modecoup w u op een nie

korting* Wij wel 15% upe! we modeco op een nieu

r? klaar voo

r?

klaar voo

Ben jij er

03 760 41 36

Bel voor k een afspraa

Ben jij er

IN DE KIJKER

Nog tot 16 mei de kans om bij ons nieuwe te kope n aan verlaagd e prijzen. Ook op de koffi e - thee - koekjes - snoe

p -... is een korti

ng.


Elke,Tatjana, Astrid en Angela staan steeds tot uw dienst in hun retouchezaak RH04

RETOUCHE- & HERSTELDIENST Retouchezaak 7e specialisatiejaar Mode-verkoop

Openingsuren Donderdag Vrijdag

MACK-UPWEDSTRIJD

van 9 tot 12 u. van 13 tot 14.30 u.

Vanaf 29 oktober 2010 tot eind mei 2011 v.u. E. D’hollander, TBI


PROJECT

Project digitale fotografie 3 & 4 BPET Tijdens deze 2 projectdagen werd ‘leren werken met diverse technieken’ heel up-to-date uitgewerkt. De leerlingen leerden immers de geheimen van de digitale fotografie. Digitale aspecten van beeldtaal werden omgezet in praktijk en konden duidelijk herkend worden in de toepassingen! Eerst kregen de leerlingen natuurlijk de nodige theorie, tips en trucs om een geslaagde foto te kunnen maken! Daarna volgde een batterij aan opdrachten, want leren doe je door te doen. Een eerste opdracht was ‘creatief dichtbij’. De leerlingen moesten van hele gewone zaken iets bijzonders maken! Met deze opdracht gingen ze in onze school op zoek naar een origineel beeld en dit vanuit het professionele oogpunt van een fotograaf! In de namiddag gingen de leerlingen naar het station van Sint-Niklaas waar ze vooral vlakken, lijnen, ritme en licht fotografeerden! De resultaten werden de tweede dag besproken en wij zagen dat het GOED was...TBI heeft talent! Dit wordt zeker vervolgd!


ENKELE resultaten creatief dichtbij


Jongeren keren het klimaat ‘Jongeren keren het klimaat!’ is een campagne van GREEN vzw die jongeren uit basis- en secundaire scholen bewust maakt van de klimaatproblematiek. Vijf dagen per jaar daagt GREEN de scholen uit! Aan de hand van 5 laagdrempelige acties, die individueel of in groep uitvoerbaar zijn, verminderen we daarbij onze CO2 uitstoot. De Mosgroep heeft onze school ingeschreven in het GREEN project, dus wij doen mee! Er zijn al 4 acties voorbij en die werden telkens aangekondigd door affiches gemaakt door leerlingen van de derde graad! Stuk voor stuk waren deze affiches werkelijk kunstwerkjes! De laatste actie komt eraan en de affiche werd deze keer ontworpen door 5 KTBK, een straffe klas die knappe ontwerpen toverde. Het was dan ook een moeilijke keuze om er maar ééntje uit te kiezen. Aan alle leerlingen van de derde graad wensen we een dikke proficiat voor hun medewerking. Fijn dat er zoveel inzet is. ‘Mobiel met minder CO2’ In onze laatste actie gaan we de strijd aan tegen uitlaatgassen! Wist je dat personenvervoer in België de derde grootste uitstoter van CO2 is? Wagens hebben een grote impact op ons klimaat! Door de mensen hier bewust van te maken, hopen we zowel jongeren als volwassenen te overtuigen om steeds vaker voor een duurzame verplaatsingswijze te kiezen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Oproep:‘Geef het goede voorbeeld” Op dinsdag 3 mei 2011 is het onze sportdag. We roepen iedereen op die dag de auto thuis te laten. Kom te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar school! Niet enkel het klimaat heeft er baat bij, het is ook goed voor onze gezondheid. En bovendien kan het best gezellig zijn om samen met vrienden ten volle te genieten van de lente. Onze actie is niet alleen naar de leerlingen gericht, maar ook en vooral naar de leerkrachten onder het motto ‘Geef het goede voorbeeld’. U doet toch ook mee? Website Wil je nog meer weten over deze actie? Neem dan een kijkje op de website van de Green vzw! We hopen op jullie medewerking! Alvast al heel erg bedankt! De Mosgroep

Van dag tot dag Mei 2011  

Van dag tot dag Mei 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you